Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на иноплеме́н­ники, пре́жде не́жели порази́ фарао́нъ Га́зу.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, во́ды восхо́дятъ от­ сѣ́вера и бу́дутъ я́ко пото́къ наводня́яй, и пото́пятъ зе́млю и исполне́нiе ея́, гра́дъ и живу́щыя въ не́мъ: и возопiю́тъ лю́дiе и воспла́чут­ся вси́ живу́щiи на земли́,
 • от­ шу́ма устремле́нiя его́, от­ ору́жiя но́гъ его́ и от­ гремѣ́нiя колесни́цъ его́ и от­ зву́ка коле́съ его́: не обрати́шася отцы́ ко сыно́мъ сво­и́мъ, опусти́в­ше ру́цѣ сво­и́,
 • въ де́нь находя́щь, е́же погуби́ти вся́ иноплеме́н­ники: и разорю́ ти́ръ и Сидо́нъ со всѣ́ми про́чими помо́щники и́хъ, я́ко истреби́тъ Госпо́дь Филисти́ны, оста́нки острово́въ каппадокі́йскихъ.
 • Прiи́де плѣ́шь на Га́зу, от­ве́рженъ бы́сть Аскало́нъ и оста́нцы енаки́мли.
 • Доко́лѣ сѣщи́ бу́деши, о, мечу́ Бо́жiй! доко́лѣ не упоко́ишися? вни́ди въ ножны́ твоя́, почі́й и воз­неси́ся.
 • Ка́ко упоко́ит­ся? поне́же Госпо́дь заповѣ́да ему́ на Аскало́на и на су́щыя при­­ мо́ри, на про́чыя воста́ти.
 • Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о Филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу.
 • Так говорит Господь: вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; тогда возопиют люди, и зарыдают все обитатели страны.
 • От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся
 • от того дня, который придет истребить всех Филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит Филистимлян, остаток острова Кафтора.
 • Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их.
 • Доколе будешь посекать, о, меч Господень! доколе ты не успокоишься? возвратись в ножны твои, перестань и успокойся.
 • Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? туда Он направил его.
 • КАЛОМИ Парвардигор дар бораи фалиштиён, ки бар Ирмиёи набӣ нозил шуд, пеш аз он ки фиръавн Ғаззаро мағлуб намояд.
 • Парвардигор чунин мегӯяд: «Инак, обҳо аз шимол баланд шуда, мисли наҳре обхез мешавад, ва заминро бо ҳар чизе ки дар он аст, ва шаҳр ва сокинони онро зер мекунад, ва одамон фарёд мезананд, ва ҳамаи сокинони замин навҳа мекунанд.
 • Аз садои сумҳои аспони пурзӯраш, аз тараққо-туруқи аробаҳояш ва ғулғулаи чархҳояш падарон ба фарзандони худ назар намекунанд, чунки дастҳошон суст шудааст,
 • Ба сабаби рӯзе ки фаро мерасад, то ҳамаи фалиштиён ба толону тороҷ дучор гардида, Сӯр ва Сидӯн аз ҳар гуна ёрмандӣ маҳрум шаванд, зеро Парвардигор фалиштиёнро, ки бақияи ҷазираи Кафтӯр мебошанд, хонавайрон хоҳад кард.
 • Мардуми Ғазза мӯйсар тарошида мотам гирифтаанд, Ашқалӯн ва бақияи водии онҳо талаф шудаанд; то ба кай бадани худро харошида маҷрӯҳ хоҳӣ кард?
 • Эй шамшери Парвардигор, то ба кай ором нахоҳӣ шуд? Ба ғилофи худ баргашта, бозъист ва ором шав.
 • Аммо чӣ гуна вай ором шавад, дар сурате ки Парвардигор ба вай бар зидди Ашқалӯн ва бар зидди соҳили баҳр амр фармудааст? Вайро Ӯ ба он ҷо равона кардааст».