Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
  • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на иноплеме́н­ники, пре́жде не́жели порази́ фарао́нъ Га́зу.
  • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, во́ды восхо́дятъ от­ сѣ́вера и бу́дутъ я́ко пото́къ наводня́яй, и пото́пятъ зе́млю и исполне́нiе ея́, гра́дъ и живу́щыя въ не́мъ: и возопiю́тъ лю́дiе и воспла́чут­ся вси́ живу́щiи на земли́,
  • от­ шу́ма устремле́нiя его́, от­ ору́жiя но́гъ его́ и от­ гремѣ́нiя колесни́цъ его́ и от­ зву́ка коле́съ его́: не обрати́шася отцы́ ко сыно́мъ сво­и́мъ, опусти́в­ше ру́цѣ сво­и́,
  • въ де́нь находя́щь, е́же погуби́ти вся́ иноплеме́н­ники: и разорю́ ти́ръ и Сидо́нъ со всѣ́ми про́чими помо́щники и́хъ, я́ко истреби́тъ Госпо́дь Филисти́ны, оста́нки острово́въ каппадокі́йскихъ.
  • Прiи́де плѣ́шь на Га́зу, от­ве́рженъ бы́сть Аскало́нъ и оста́нцы енаки́мли.
  • Доко́лѣ сѣщи́ бу́деши, о, мечу́ Бо́жiй! доко́лѣ не упоко́ишися? вни́ди въ ножны́ твоя́, почі́й и воз­неси́ся.
  • Ка́ко упоко́ит­ся? поне́же Госпо́дь заповѣ́да ему́ на Аскало́на и на су́щыя при­­ мо́ри, на про́чыя воста́ти.
  • Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о Филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу.
  • Так говорит Господь: вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; тогда возопиют люди, и зарыдают все обитатели страны.
  • От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся
  • от того дня, который придет истребить всех Филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит Филистимлян, остаток острова Кафтора.
  • Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их.
  • Доколе будешь посекать, о, меч Господень! доколе ты не успокоишься? возвратись в ножны твои, перестань и успокойся.
  • Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? туда Он направил его.
  • 29:1ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους
  • 29:2τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ὕδατα ἀναβαίνει ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ ἔσται εἰς χειμάρρουν κατα­κλύζον­τα καὶ κατα­κλύσει γῆν καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς πόλιν καὶ τοὺς κατοικοῦν­τας ἐν αὐτῇ καὶ κεκράξον­ται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἀλαλάξουσιν ἅπαν­τες οἱ κατοικοῦν­τες τὴν γῆν
  • 29:3ἀπο­̀ φωνῆς ὁρμῆς αὐτοῦ ἀπο­̀ τῶν ὁπλῶν τῶν ποδῶν αὐτοῦ καὶ ἀπο­̀ σεισμοῦ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ ἤχου τροχῶν αὐτοῦ οὐκ ἐπέστρεψαν πατέρες ἐφ᾿ υἱοὺς αὐτῶν ἀπο­̀ ἐκλύσεως χειρῶν αὐτῶν
  • 29:4ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐρχομένῃ τοῦ ἀπο­λέσαι πάν­τας τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἀφανιῶ τὴν Τύρον καὶ τὴν Σιδῶνα καὶ πάν­τας τοὺς κατα­λοίπους τῆς βοηθείας αὐτῶν ὅτι ἐξολεθρεύ­σει κύριος τοὺς κατα­λοίπους τῶν νήσων
  • 29:5ἥκει φαλάκρωμα ἐπι­̀ Γάζαν ἀπερρίφη ᾿Ασκαλὼν καὶ οἱ κατα­́λοιποι Ενακιμ ἕως τίνος κόψεις
  • 29:6ἡ μάχαιρα τοῦ κυρίου ἕως τίνος οὐχ ἡσυχάσεις ἀπο­κατα­́στηθι εἰς τὸν κολεόν σου ἀνάπαυσαι καὶ ἐπάρθητι
  • 29:7πῶς ἡσυχάσει καὶ κύριος ἐνετείλατο αὐτῇ ἐπι­̀ τὴν ᾿Ασκαλῶνα καὶ ἐπι­̀ τὰς παρα­θαλασ­σίους ἐπι­̀ τὰς κατα­λοίπους ἐπεγερθῆναι