Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Къ сыно́мъ Аммо́нимъ та́ко глаго́летъ Госпо́дь: еда́ не су́ть сы́нове Изра́илевы, или́ наслѣ́дника нѣ́сть и́мъ? почто́ у́бо прiя́ наслѣ́дiе мелхо́мъ {ца́рь и́хъ} га́да, и лю́дiе его́ во градѣ́хъ его́ живя́ху?
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и оглашу́ на равва́ѳъ сыно́въ Аммо́нихъ ра́тный зву́къ, и бу́детъ въ непрохо́дная и въ па́губу, и тре́бища его́ огне́мъ сожже́на бу́дутъ, и воспрiи́метъ Изра́иль вла́сть свою́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Возопі́й, есево́не, я́ко поги́бе га́й: возопі́йте, дще́ри равва́ѳски, препоя́шитеся вре́тищами, рыда́йте и бѣ́гайте по забра́ломъ, я́ко Мелхо́мъ во плѣ́нъ от­веде́т­ся, свяще́н­ницы и кня́зи его́ вку́пѣ.
 • Что́ хва́лишися во удо́лiихъ? стече́ удо́лiе твое́, дщи́ безсту́дная, упова́ющая на бога́т­ст­ва своя́, глаго́лющи: кто́ прiи́детъ на мя́?
 • Се́, а́зъ наведу́ на тя́ стра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ тебе́: и разсѣ́етеся вси́ от­ лица́ его́, и не бу́детъ собира́ющаго бѣжа́щихъ.
 • И посе́мъ воз­вращу́ плѣ́н­ники сыно́въ Аммо́нихъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Ко Идуме́и сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еда́ е́сть ктому́ му́дрость во Ѳема́нѣ? поги́бе совѣ́тъ от­ разу́мныхъ, непотре́бна бы́сть му́дрость и́хъ,
 • попра́но бы́сть мѣ́сто и́хъ: сни́дите въ про́пасть къ сѣдѣ́нiю, живу́щiи во Деда́нѣ: я́ко же́стокая сотвори́: [поги́бель Иса́влю] наведо́хъ на́нь во вре́мя, въ не́же посѣти́хъ его́.
 • Я́ко объима́телiе вина́ прiидо́ша на тя́, не оста́вятъ тебѣ́ оста́нковъ: а́ки та́тiе въ нощи́ воз­ложа́тъ ру́ки своя́.
 • Я́ко [а́зъ] обнажи́хъ Иса́ва, от­кры́хъ та́йная его́, не воз­мо́жетъ утаи́тися, поги́бе руко́ю бра́та сво­его́ и сосѣ́да сво­его́,
 • и нѣ́сть оста́тися сиротѣ́ тво­е́й, да живе́тъ: а́зъ же сотворю́ жи́ти, и вдови́цы на мя́ упова́ша.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь: се́, и́мже не бѣ́ зако́на пи́ти ча́шу, пiю́ще испiю́тъ: и ты́ ли а́ки непови́н­ный оста́нешися? не бу́деши непови́ненъ, но пiя́ испiе́ши.
 • Собо́ю бо кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко въ пусты́ню и въ поруга́нiе и въ посмѣ́хъ и въ прокля́тiе бу́деши посредѣ́ его́, и вси́ гра́ди его́ бу́дутъ въ пусты́ню вѣ́чную.
 • Слу́хъ слы́шахъ от­ Го́спода, и посло́въ во язы́ки посла́: собери́теся и иди́те проти́ву ему́ и воста́ните на ополче́нiе.
 • Се́, ма́ла да́хъ тя́ во язы́цѣхъ и поруга́ема въ лю́дехъ.
 • Игра́нiе твое́ прельсти́ тя, безсту́дiе се́рдца тво­его́ обита́­ше въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ, похи́ти крѣ́пость хо́лма высо́каго: егда́ воз­несе́ши я́ко оре́лъ гнѣздо́ свое́, от­то́лѣ све́ргу тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ Идуме́а въ запустѣ́нiе, вся́къ ходя́й чрезъ ню́ подиви́т­ся и позви́ждетъ надъ вся́кою я́звою ея́.
 • Я́коже превраще́на е́сть Cодо́ма и Гомо́рра и сосѣ́ди ея́, глаго́летъ Госпо́дь, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ пребу́детъ та́мо сы́нъ человѣ́чь.
 • Се́, я́коже ле́въ изы́детъ от­ среды́ Иорда́на на мѣ́сто си́льнаго, я́ко ско́ро сотворю́ и́мъ бѣжа́ти от­ него́, и кто́ бу́детъ избра́нъ, его́же поста́влю надъ ни́мъ? кто́ бо подо́бенъ мнѣ́? и кто́ противоста́нетъ ми́? и кто́ е́сть се́й па́стырь, и́же сопроти́вит­ся лицу́ мо­ему́?
 • Сего́ ра́ди слы́шите совѣ́тъ Госпо́день, его́же совѣща́ на Едо́ма, и умышле́нiе его́, е́же умы́сли на живу́щихъ во Ѳема́нѣ, не све́ргутъ ли и́хъ ма́лая от­ ста́дъ, и не разме́тано ли бу́детъ на ни́хъ жили́ще и́хъ?
 • От гла́са бо паде́нiя и́хъ потрясе́ся земля́, и во́пль на мо́ри чермнѣ́мъ слы́шася гла́са и́хъ.
 • Се́, я́ко оре́лъ взы́детъ и воз­лети́тъ и простре́тъ крилѣ́ сво­и́ надъ тверды́ньми его́: и бу́детъ се́рдце си́льныхъ Идуме́йскихъ въ то́й де́нь, я́ко се́рдце жены́ родя́щiя.
 • Къ Дама́ску: посрами́ся Ема́ѳъ и Арфа́ѳъ, я́ко слу́хъ зо́лъ слы́шаша, ужасо́шася, воз­мути́шася на мо́ри, [за попече́нiе] упоко́итися не мо́гутъ.
 • Расто́ржеся Дама́скъ, обрати́ся на бѣжа́нiе, тре́петъ объя́тъ и́, ско́рбь и болѣ́знь одержа́ша его́ я́ко ражда́ющую.
 • Ка́ко не оста́виша гра́да сла́внаго, крѣ́пости любе́зныя?
 • Сего́ ра́ди паду́тъ ю́ноши на сто́гнахъ тво­и́хъ, и вси́ му́жiе во́инстiи паду́тъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И воз­жгу́ о́гнь на стѣнѣ́ Дама́ска, и пожже́тъ стѣ́ны сы́на Аде́рова.
 • Къ Кида́ру, цари́цѣ двора́, его́же порази́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, та́ко глаго́летъ Госпо́дь: воста́ните и взы́дите на Кида́ръ и погуби́те сы́ны восто́чныя.
 • Селе́нiя и́хъ и стада́ и́хъ во́змутъ: оде́жды и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и велблю́ды и́хъ во́змутъ себѣ́, и при­­зову́тъ на ня́ стра́хъ о́крестъ.
 • Бѣжи́те и от­иди́те вско́рѣ, въ про́пастехъ ся́дите, живу́щiи во дворѣ́, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко совѣща́ на вы́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй совѣ́тъ и помы́сли на ва́съ умышле́нiе.
 • Воста́ните и вни́дите къ лю́демъ упоко́енымъ, живу́щымъ въ прохла́дѣ, глаго́летъ Госпо́дь: и́же ни две́рiй, ниже́ заво́ровъ и́мутъ, еди́ни обита́ютъ.
 • И бу́дутъ велблю́ды и́хъ въ расхище́нiе и мно́же­с­т­во скота́ и́хъ въ разграбле́нiе, и развѣ́ю я́ вся́кимъ вѣ́тромъ остри́женыхъ о́крестъ, и от­ всѣ́хъ окре́стныхъ и́хъ при­­веду́ на ня́ поги́бель, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ дво́ръ въ жили́ще змие́мъ и пу́стъ да́же до вѣ́ка, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ бу́детъ живя́й въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на Ела́мъ, въ нача́лѣ ца́р­ст­ва седекі́и царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ сокрушу́ лу́къ Ела́мль, нача́ло си́лы и́хъ,
 • и наведу́ на Ела́мъ четы́ри вѣ́тры от­ четы́рехъ стра́нъ небе́сныхъ и развѣ́ю я́ во вся́ вѣ́тры ты́я, и не бу́детъ язы́ка, въ о́ньже бы не при­­шли́ бѣжа́щiи Елами́тяне.
 • И устрашу́ и́хъ предъ враги́ и́хъ и предъ лице́мъ и́щущихъ души́ и́хъ, и наведу́ на ня́ зла́я, по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, глаго́летъ Госпо́дь: и послю́ вслѣ́дъ и́хъ ме́чь мо́й, до́ндеже сотру́ и́хъ:
 • и поста́влю престо́лъ мо́й во Ела́мѣ, и иждену́ от­ту́ду царя́ и кня́зи, глаго́летъ Госпо́дь:
 • и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, воз­вращу́ плѣ́нъ Ела́мль, глаго́летъ Госпо́дь.
 • О сыновьях Аммоновых так говорит Господь: разве нет сыновей у Израиля? разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его?
 • Посему вот, наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь.
 • Рыдай, Есевон, ибо опустошен Гай; кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими.
 • Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: «кто придет ко мне?»
 • Вот, Я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф; разбежитесь, кто куда, и никто не соберет разбежавшихся.
 • Но после того Я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь.
 • О Едоме так говорит Господь Саваоф: разве нет более мудрости в Фемане? разве не стало совета у разумных? разве оскудела мудрость их?
 • Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава Я наведу на него, – время посещения Моего.
 • Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно.
 • А Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и не будет его.
 • Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня.
 • Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.
 • Ибо Мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями.
 • Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну.
 • Ибо вот, Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми.
 • Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь.
 • И будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует ответа от Меня? и какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана: истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их.
 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря.
 • Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах.
 • О Дамаске.- Посрамлены Емаф и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли; тревога на море, успокоиться не могут.
 • Оробел Дамаск и обратился в бегство; страх овладел им; боль и муки схватили его, как женщину в родах.
 • Как не уцелел город славы, город радости моей?
 • Итак падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф.
 • И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада.
 • О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей востока!
 • Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им: «ужас отовсюду!»
 • Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Асора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел.
 • Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь; ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке.
 • Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их – на расхищение; и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь.
 • И будет Асор жилищем шакалов, вечною пустынею; человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем.
 • Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама, в начале царствования Седекии, царя Иудейского:
 • так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама, главную силу их.
 • И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.
 • И поражу Еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
 • И поставлю престол Мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь.
 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.
 • О сыновьях Аммона так говорит Господь: ужели у Израиля нет сыновей, или наследника нет у них? Зачем же Мелхом завладел Гадомом и народ его в городах их живет?

 • Посему вот наступают дни, говорит Господь, и возглашу на Равваф сынов Аммоновых ратный звук, и будет непроходимым местом, и погибнет, и жертвенники его огнем сожжены будут, и получит Израиль власть свою, говорит Господь.

 • Рыдай, Есевон, ибо погиб Гай; кричите дочери Раввафа, препояшьтесь вретищем, рыдайте и бегайте по стенам, ибо Мелхом в плен уведен будет вместе с священниками и князьями его.

 • Что хвалишься долинами? Стечет долина твоя, дочь дерзкая, надеющаяся на богатства свои, говорящая: „кто придет ко мне“?

 • Вот Я наведу на тебя страх, говорит Господь Вседержитель, отовсюду, и разбежитесь все от него и никто не соберет беглецов.

 • И после того возвращу пленных сынов Аммона, говорит Господь.

 • Об Идумее так говорит Господь Вседержитель: есть ли более мудрость в Фемане? Не стало совета у мудрецов, непотребна мудрость их.

 • Попрано место их; скройтесь в пещеру, жители Дедана, ибо жестокое причинил: (погибель Исава) Я навел на него во время Моего посещения его.

 • Ибо обиратели винограда пришли к тебе, не оставят тебе остатка, как ночью воры, наложат руки свои.

 • Ибо Я обнажил Исава, открыл тайники его, не может он открыться, погиб от руки брата своего и соседа своего.

 • И негде остаться жить сироте твоей. А Я дам жить, и вдовы на Меня надеются.

 • Ибо так говорит Господь: вот кому не следовало пить чашу, они непременно выпьют, и ты-ли ненаказанным останешься? не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.

 • Ибо Собою клянусь, говорит Господь, что ты будешь пустыней и позором, и посмешищем, и проклятием среди его, и все города его будут вечною пустынею.

 • Я слышал весть от Господа, и послов Он к народам послал: собирайтесь и идите против него и поднимайтесь на войну.

 • Вот Я сделаю тебя малым среди народов и презренным между людьми.

 • Веселие твое обольстило тебя, мерзость сердца твоего: обитал в ущелиях скал, захватывал силу высокого холма; но еслибы ты, как орел, высоко свил гнездо свое, то и оттуда Я свергну тебя, говорит Господь.

 • И будет Идумея пустыней: всякий, проходящий чрез нее, подивится и посвищет (смотря) на все бедствия ея.

 • Как ниспровергнуты Содома и Гоморра и соседние с ними города, говорит Господь, так не будет и там жить человек, и сын человеческий не остановится там.

 • Вот, как лев, выйдет из-за Иордана на место сильного, и Я заставлю их скоро бежать от него, и кто будет избран, кого Я поставлю над ним? Ибо кто подобен Мне? и кто противостанет Мне? и какой пастырь воспротивится Мне?

 • Посему выслушайте определение Господне, какое Он постановил об Едоме, и намерение Его, какое Он возымел о жителях Фемана: не свергнут ли их малейшия из стад и не будет ли повергнуто на них жилище их?

 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок вопля их на Чермном море слышен будет.

 • Вот как орел, поднимется, и полетит, и распустит крылья свои над крепостями его, и будет сердце храбрых Идумеян в тот день, как сердце женщины в родах.

 • О Дамаске. Посрамлены Емаф и Арфаф, ибо услышали дурную весть, ужаснулись, возмутились при море, (от заботы) успокоиться не могут.

 • Оробел Дамаск, обратился в бегство, страх овладел им; скорбь и болезнь схватили его, как родильницу.

 • Как не оставили города славного, крепости любимой?

 • Итак, падут юноши на улицах твоих и все воины падут в тот день, говорит Господь Вседержитель.

 • И зажгу огонь на стене Дамаска и пожжет стены сына Адерова.

 • О Кидаре, – царице двора, – которого поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте и идите на Кидар и поражайте сынов востока.

 • Шатры их и стада их возьмут, одежды их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут себе, и наведут на них страх отовсюду.

 • Бегите и скорее уходите, скрывайтесь в пропасти, живущие в шатре, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал о вас решение и составил против вас замысл.

 • Вставайте и идите против народа мирного, живущого в прохладе, говорит Господь, который не имеет ни дверей, ни запоров, живет по одиночке.

 • И будут верблюды их расхищены, и множество скота их разграблено, и разсею их, стригущих волосы на висках, по всем ветрам, и со всех сторон наведу на них погибель, говорит Господь.

 • И будет двор жилищем змей и пуст даже до века, не будет там жить человек, и не будет останавливаться там сын человеческий.

 • Слово Господне, которое было к Иеремии пророку на Елам, в начале царствования Седекии, царя Иудейского.

 • Так говорит Господь Вседержитель: вот Я сокрушу лук Елама, главную силу их.

 • И наведу на Елам четыре ветра с четырех стран неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому бы не пришли изгнанные Еламитяне.

 • И устрашу их пред врагами их и пред лицем ищущих души их, и наведу на них бедствие по гневу ярости Моей, говорит Господь, и пошлю в след их меч Мой, доколе не истреблю их.

 • И поставлю престол Мой в Еламе, и изгоню оттуда царя и князей, говорит Господь.

 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.

 • 论 亚 扪 人 。 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 没 有 儿 子 麽 。 没 有 后 嗣 麽 。 玛 勒 堪 为 何 得 迦 得 之 地 为 业 呢 。 属 他 的 民 为 何 住 其 中 的 城 邑 呢 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 我 必 使 人 听 见 打 仗 的 喊 声 , 是 攻 击 亚 扪 人 拉 巴 的 喊 声 。 拉 巴 要 成 为 乱 堆 。 属 她 的 乡 村 ( 原 文 作 女 子 ) 要 被 火 焚 烧 。 先 前 得 以 色 列 地 为 业 的 , 此 时 以 色 列 倒 要 得 他 们 的 地 为 业 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 希 实 本 哪 , 你 要 哀 号 , 因 为 爱 地 变 为 荒 场 。 拉 巴 的 居 民 ( 原 文 作 女 子 ) 哪 , 要 呼 喊 , 以 麻 布 束 腰 。 要 哭 号 , 在 篱 笆 中 跑 来 跑 去 。 因 玛 勒 堪 和 属 他 的 祭 司 , 首 领 要 一 同 被 掳 去 。
 • 背 道 的 民 ( 原 文 作 女 子 ) 哪 , 你 们 为 何 因 有 山 谷 , 就 是 水 流 的 山 谷 夸 张 呢 。 为 何 倚 靠 财 宝 说 , 谁 能 来 到 我 们 这 里 呢 。
 • 主 万 军 之 耶 和 华 说 , 我 要 使 恐 吓 从 四 围 的 人 中 临 到 你 们 。 你 们 必 被 赶 出 , 各 人 一 直 前 往 , 没 有 人 收 聚 逃 民 。
 • 后 来 我 还 要 使 被 掳 的 亚 扪 人 归 回 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 论 以 东 。 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 毯 螅 中 再 没 有 智 慧 麽 。 明 哲 人 不 再 有 谋 略 麽 。 他 们 的 智 慧 尽 归 无 有 麽 。
 • 底 但 的 居 民 哪 , 要 转 身 逃 跑 , 住 在 深 密 处 。 因 为 我 向 以 扫 追 讨 的 时 候 , 必 使 灾 殃 临 到 他 。
 • 摘 葡 萄 的 若 来 到 他 那 里 , 岂 不 剩 下 些 葡 萄 呢 。 盗 贼 若 夜 间 而 来 , 岂 不 毁 坏 直 到 够 了 呢 。
 • 我 却 使 以 扫 赤 露 , 显 出 他 的 隐 密 处 。 他 不 能 自 藏 。 他 的 后 裔 , 弟 兄 , 邻 舍 尽 都 灭 绝 。 他 也 归 于 无 有 。
 • 你 撇 下 孤 儿 , 我 必 保 全 他 们 的 命 。 你 的 寡 妇 可 以 倚 靠 我 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 原 不 该 喝 那 杯 的 一 定 要 喝 。 你 能 尽 免 刑 罚 麽 。 你 必 不 能 免 , 一 定 要 喝 。
 • 耶 和 华 说 , 我 指 着 自 己 起 誓 , 波 斯 拉 必 令 人 惊 骇 , 羞 辱 , 咒 诅 , 并 且 荒 凉 。 她 的 一 切 城 邑 必 变 为 永 远 的 荒 场 。
 • 我 从 耶 和 华 那 里 听 见 信 息 , 并 有 使 者 被 差 往 列 国 去 , 说 , 你 们 聚 集 来 攻 击 以 东 , 要 起 来 争 战 。
 • 我 使 你 在 列 国 中 为 最 小 , 在 世 人 中 被 藐 视 。
 • 住 在 山 穴 中 据 守 山 顶 的 阿 , 论 到 你 的 威 吓 , 你 因 心 中 的 狂 傲 自 欺 。 你 虽 如 大 鹰 高 高 搭 窝 , 我 却 从 那 里 拉 下 你 来 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 以 东 必 令 人 惊 骇 。 凡 经 过 的 人 就 受 惊 骇 , 又 因 她 一 切 的 灾 祸 嗤 笑 。
 • 耶 和 华 说 , 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 , 要 像 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 和 邻 近 的 城 邑 倾 覆 的 时 候 一 样 。
 • 仇 敌 必 像 狮 子 从 约 旦 河 边 的 丛 林 上 来 , 攻 击 坚 固 的 居 所 。 转 眼 之 间 , 我 要 使 以 东 人 逃 跑 , 离 开 这 地 。 谁 蒙 拣 选 , 我 就 派 谁 治 理 这 地 。 谁 能 比 我 呢 。 谁 能 给 我 定 规 日 期 呢 。 有 何 牧 人 能 在 我 们 面 前 站 立 得 住 呢 ?
 • 你 们 要 听 耶 和 华 攻 击 以 东 所 说 的 谋 略 和 他 攻 击 毯 螅 居 民 所 定 的 旨 意 。 仇 敌 定 要 将 他 们 群 众 微 弱 的 拉 去 , 定 要 使 他 们 的 居 所 荒 凉 。
 • 因 他 们 仆 倒 的 声 音 , 地 就 震 动 。 人 在 红 海 那 里 必 听 见 呼 喊 的 声 音 。
 • 仇 敌 必 如 大 鹰 飞 起 , 展 开 翅 膀 攻 击 波 斯 拉 。 到 那 日 , 以 东 的 勇 士 心 中 疼 痛 如 临 产 的 妇 人 。
 • 论 大 马 色 。 哈 马 和 亚 珥 拔 蒙 羞 , 因 他 们 听 见 凶 恶 的 信 息 就 消 化 了 。 海 上 有 忧 愁 , 不 得 平 静 。
 • 大 马 色 发 软 , 转 身 逃 跑 。 战 兢 将 她 捉 住 。 痛 苦 忧 愁 将 她 抓 住 , 如 产 难 的 妇 人 一 样 。
 • 我 所 喜 乐 可 称 赞 的 城 , 为 何 被 撇 弃 了 呢 。
 • 她 的 少 年 人 必 仆 倒 在 街 上 。 当 那 日 , 一 切 兵 丁 必 默 默 无 声 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 我 必 在 大 马 色 城 中 使 火 着 起 , 烧 灭 便 哈 达 的 宫 殿 。
 • 论 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 所 攻 打 的 基 达 和 夏 琐 的 诸 国 。 耶 和 华 如 此 说 , 迦 勒 底 人 哪 , 起 来 上 基 达 去 , 毁 灭 东 方 人 。
 • 他 们 的 帐 棚 和 羊 群 都 要 夺 去 , 将 幔 子 和 一 切 器 皿 , 并 骆 驼 为 自 己 掠 去 。 人 向 他 们 喊 着 说 , 四 围 都 有 惊 吓 。
 • 耶 和 华 说 , 夏 琐 的 居 民 哪 , 要 逃 奔 远 方 , 住 在 深 密 处 。 因 为 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 设 计 谋 害 你 们 , 起 意 攻 击 你 们 。
 • 耶 和 华 说 , 迦 勒 底 人 哪 , 起 来 。 上 安 逸 无 虑 的 居 民 那 里 去 。 他 们 是 无 门 无 闩 , 独 自 居 住 的 。
 • 他 们 的 骆 驼 必 成 为 掠 物 。 他 们 众 多 的 牲 畜 必 成 为 掳 物 。 我 必 将 剃 周 围 头 发 的 人 分 散 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) , 使 灾 殃 从 四 围 临 到 他 们 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 夏 琐 必 成 为 野 狗 的 住 处 , 永 远 凄 凉 。 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 。
 • 犹 大 王 西 底 家 登 基 的 时 候 , 耶 和 华 论 以 拦 的 话 临 到 先 知 耶 利 米 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 折 断 以 拦 人 的 弓 , 就 是 他 们 为 首 的 权 力 。
 • 我 要 使 四 风 从 天 的 四 方 刮 来 , 临 到 以 拦 人 , 将 他 们 分 散 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) 。 这 被 赶 散 的 人 没 有 一 国 不 到 的 。
 • 耶 和 华 说 , 我 必 使 以 拦 人 在 仇 敌 和 寻 索 其 命 的 人 面 前 惊 惶 。 我 也 必 使 灾 祸 , 就 是 我 的 烈 怒 临 到 他 们 , 又 必 使 刀 剑 追 杀 他 们 , 直 到 将 他 们 灭 尽 。
 • 我 要 在 以 拦 设 立 我 的 宝 座 , 从 那 里 除 灭 君 王 和 首 领 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 到 末 后 , 我 还 要 使 被 掳 的 以 拦 人 归 回 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • ДАР бораи банӣ Аммӯн Парвардигор чунин мегӯяд: «Оё Исроил писарон надорад? Оё вайро ворисе нест? Чаро Малком Ҷодро тасарруф намудааст, ва қавми ӯ дар шаҳрҳои он сокин шудаанд?
 • Бинобар ин инак, айёме фаро мерасад, – мегӯяд Парвардигор, – ва Ман бонги ҷангро дар Раббаи банӣ Аммӯн хоҳам шунавонид, ва он ба тали вайронае табдил хоҳад ёфт, ва қасабаҳояш ба оташ сӯзонида хоҳад шуд, ва Исроил тасарруфкунандагони худро тасарруф хоҳад кард, – мегӯяд Парвардигор.
 • Навҳа намо, эй Ҳешбӯн, зеро ки Ай толону тороҷ шудааст; фарёд кунед, эй қасабаҳои Рабба, палос ба камар баста, мотам гиред ва дар миёни қӯраҳо овора шуда гардед, зеро ки Малком бо якҷоягии коҳинон ва мирони худ ба асирӣ меравад.
 • Чаро аз водиҳои худ, ки водиҳои баруманд аст, фахр менамоӣ, эй духтари муртад, ки ба ганҷҳои худ умед баста, мегӯӣ: ́Кист, ки назди ман ояд?́
 • Инак, Мак бар ту аз ҷониби ҳамаи атрофиёнат тарсу бим хоҳам овард, – мегӯяд Парвардигор Худои лашкарҳо, – ва ҳар яке ба ҳар тараф пароканда хоҳад шуд, ва касе нахоҳад буд, ки парокандашудагонро ҷамъ оварад.
 • Вале баъд аз он Ман асирони банӣ Аммӯнро хоҳам баргардонид, мегӯяд Парвардигор».
 • Дар бораи Адӯм Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: «Оё дигар дар Темон ҳикмат нест? Оё машварат аз соҳибфаҳмон нест шуда, ҳикматашон барҳам хӯрдааст?
 • Бигрезед, пушт гардонед, дар мағораҳо пинҳон шавед, эй сокинони Дадон, зеро ҳалокати Эсовро бар он хоҳам овард, ҳангоме ки онро ба ҷазо мустаҳиқ намоям.
 • Агар ангурчинон назди ту оянд, оё баъзе шингилҳоро боқӣ намегузоранд? Агар дуздон шабона биёянд, оё фақат он қадар, ки ба онҳо лозим бошад, намедузданд?
 • Лекин Ман Эсовро тамоман луч кардаам, ҷойҳои ниҳонии ӯро ошкор намудаам, ва ӯ наметавонад пинҳон шавад; насли ӯ, ва бародарони ӯ, ва ҳамсоягони ӯ торумор гардидаанд, ва ӯ нест шудааст.
 • Ятимони худро тарк намо, Ман онҳоро зинда нигоҳ хоҳам дошт, ва бевазанони ту бигзор ба Ман таваккал кунанд».
 • Зеро Парвардигор чунин мегӯяд: «Инак, агар онҳое ҳам, ки нӯшидани ҷом насибашон нашудааст, онро ҳатман менӯшида бошанд, оё ту беҷазо хоҳӣ монд? Не, беҷазо нахоҳӣ монд, балки ҳатман хоҳӣ нӯшид.
 • Зеро ба Зоти Худ қасам мехӯрам, – мегӯяд Парвардигор, – ки Басра мавриди даҳшат ва нанг ва харобӣ ва лаънат хоҳад шуд, ва ҳамаи шаҳрҳояш ба харобазори абадӣ табдил хоҳад ёфт».
 • Хабаре аз ҷониби Парвардигор шунидам, ки қосиде назди халқҳо фиристода шудааст, ки мегӯяд: ́Ҷамъ шавед, ва бар вай тохт оваред, ва барои ҷанг бархезед́.
 • «Зеро инак, Ман туро дар миёни халқҳо аз ҳама хурд, дар миёни одамон манфур гардонидаам.
 • Эй, ки дар шикофҳои сахра сокин ҳастӣ ва қуллаи теппаро ишғол намудаӣ, ҳайбати ту ва шарорати дили ту туро фирефта кардааст, лекин агарчи ту лонаи худро мисли уқобе баланд сохтаӣ, Ман туро аз он ҷо фурӯд хоҳам овард, – мегӯяд Парвардигор.
 • Ва Адӯм мавриди даҳшат хоҳад шуд, ва ҳар кӣ аз он гузар кунад, аз дидани ҳамаи ҷароҳатҳои он мутаҳайир шуда, ҳуштак хоҳад зад.
 • Чунон ки Садӯм ва Амӯро ва ҳамсояҳошон вожгун гардида буданд, – мегӯяд Парвардигор, – ончунон касе дар он ҷо сокин нахоҳад шуд, ва писари одам дар он зиндагӣ нахоҳад кард.
 • Инак, ӯ мисли шер аз ҷангалистони анбӯҳи Урдун ба иқоматгоҳи мустаҳкам мебарояд, зеро ки Ман дар лаҳзае ӯро аз он ҷо хоҳам гурезонид, ва ҳар кӣ баргузида шуда бошад, Ман ӯро бар он таъин хоҳам кард. Зеро кист, ки мисли Ман бошад, ва кист, ки барои Ман мӯҳлате муқаррар намояд? Ва кист он чӯпоне ки бар зидди Ман тавонад истодагӣ кунад?
 • Бинобар ин қарори Парвардигорро, ки дар бораи Адӯм қабул кардааст, ва тадбирҳои Ӯро, ки дар бораи сокинони Темон андешидааст, бишнавед: ба ростӣ, хурдтарини рамабонон онҳоро хоҳанд рабуд; ба ростӣ, ӯ масканҳои онҳоро бар онҳо валангор хоҳад кард.
 • Аз садои афтодани онҳо замин ба ларза хоҳад омад; овози фарёдашон дар баҳри Қулзум шунида хоҳад шуд.
 • Инак, ӯ мисли уқоб парвоз намуда, ҳамла хоҳад овард ва болҳои худро бар Басра паҳн хоҳад кард; ва дили баҳодурони Адӯм дар он рӯз мисли дили зане ки азоби зоиш дошта бошад, хоҳад шуд».
 • Дар бораи Димишқ. – Ҳамот ва Арпод хиҷил шудаанд, зеро ки хабари бадро шунида, маъюс гардидаанд: «Баҳр ба изтироб омадааст, наметавонад сокит шавад.
 • Димишқ аз рӯҳ афтодааст, рӯ ба гурез овардааст, ва онро ларза гирифтааст; азобу дардҳо онро, мисли зане ки мезояд, дар бар гирифтааст.
 • Чӣ гуна ин шаҳри номдор, ин пойтахти шодмонӣ тарк карда шудааст!
 • Ба яқин ҷавонони он дар кӯчаҳои он хоҳанд афтод, ва ҳамаи ҷанговарон дар он рӯз талаф хоҳанд шуд, – мегӯяд Парвардигори лашкарҳо.
 • Ва Ман дар ҳисори Димишқ оташ хоҳам зад, ва қасрҳои Бин-Ҳададро нест хоҳам кард».
 • Дар бораи Қедор ва дар бораи мамлакатҳои Ҳосӯр, ки Набукаднесар подшоҳи Бобил онҳоро зарба задааст, Парвардигор чунин мегӯяд: «Бархезед, ба Қедор ҳуҷум оваред ва писарони шарқро тороҷ кунед!
 • Хаймаҳои онҳо ва рамаҳои онҳоро хоҳанд гирифт; пардаҳои онҳо ва тамоми асбобу анҷоми онҳо ва шутурони онҳоро барои худ хоҳанд бурд, ва онҳоро аз ҳар ҷониб ба тарсу ҳарос хоҳанд андохт.
 • Бигрезед, дуртар биравед, дар мағораҳо пинҳон шавед, эй сокинони Ҳосӯр, – мегӯяд Парвардигор, – зеро ки Набукаднесар подшоҳи Бобил дар ҳаққи шумо қароре қабул кардааст ва бар зидди шумо тадбире андешидааст.
 • Бархезед, ба халқе ки дар осоиштагӣ ва амният зиндагӣ мекунанд, ҳуҷум оваред, – мегӯяд Парвардигор. – Онҳо на дар доранд, на ғалақа; дар танҳоӣ сукунат доранд.
 • Ва шутурони онҳо толону тороҷ карда ва анбӯҳи чорвои онҳо ба ғанимат гирифта хоҳад шуд; ва онҳоро, ки мӯи чаккаи худро метарошанд, ба ҳар боде ки мевазад, пароканда хоҳам кард, ва ҳалокати онҳоро аз ҳар ҷониби онҳо хоҳам овард, – мегӯяд Парвардигор.
 • Ва Ҳосӯр маскани шағолон, харобазори абадӣ хоҳад гардид; касе дар он ҷо сокин нахоҳад шуд, ва писари одам дар он ҷо зиндагӣ нахоҳад кард».
 • Каломи Парвардигор дар бораи Элом, ки бар Ирмиёи набӣ дар ибтидои подшоҳии Сидқиё подшоҳи Яҳудо нозил шуда, гуфт:
 • «Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: инак, Ман камони Эломро, ки қуввати асосии онҳост, хоҳам шикаст;
 • Ва чор бодро аз чор канори осмон бар Элом хоҳам овард, ва онҳоро бо ҳамаи ин бодҳо пароканда хоҳам кард, ва халқе нахоҳад буд, ки рондашудагони Элом ба он ҷо наоянд;
 • Ва онҳоро пеши душманонашон ва пеши толибони ҷонашон ба шикаст дучор хоҳам кард, ва бар онҳо мусибат, яъне оташи ғазаби Худро хоҳам овард, – мегӯяд Парвардигор, – ва шамшерро аз пайи онҳо хоҳам фиристод, то даме ки онҳоро тамоман талаф намоям;
 • Ва тахти Худро дар Элом барқарор хоҳам намуд, ва подшоҳ ва миронро аз он ҷо нест хоҳам кард, – мегӯяд Парвардигор.
 • Вале дар рӯзҳои охир асирони Эломро хоҳам баргардонид, – мегӯяд Парвардигор».