Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Къ сыно́мъ Аммо́нимъ та́ко глаго́летъ Госпо́дь: еда́ не су́ть сы́нове Изра́илевы, или́ наслѣ́дника нѣ́сть и́мъ? почто́ у́бо прiя́ наслѣ́дiе мелхо́мъ {ца́рь и́хъ} га́да, и лю́дiе его́ во градѣ́хъ его́ живя́ху?
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и оглашу́ на равва́ѳъ сыно́въ Аммо́нихъ ра́тный зву́къ, и бу́детъ въ непрохо́дная и въ па́губу, и тре́бища его́ огне́мъ сожже́на бу́дутъ, и воспрiи́метъ Изра́иль вла́сть свою́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Возопі́й, есево́не, я́ко поги́бе га́й: возопі́йте, дще́ри равва́ѳски, препоя́шитеся вре́тищами, рыда́йте и бѣ́гайте по забра́ломъ, я́ко Мелхо́мъ во плѣ́нъ от­веде́т­ся, свяще́н­ницы и кня́зи его́ вку́пѣ.
 • Что́ хва́лишися во удо́лiихъ? стече́ удо́лiе твое́, дщи́ безсту́дная, упова́ющая на бога́т­ст­ва своя́, глаго́лющи: кто́ прiи́детъ на мя́?
 • Се́, а́зъ наведу́ на тя́ стра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ тебе́: и разсѣ́етеся вси́ от­ лица́ его́, и не бу́детъ собира́ющаго бѣжа́щихъ.
 • И посе́мъ воз­вращу́ плѣ́н­ники сыно́въ Аммо́нихъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Ко Идуме́и сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еда́ е́сть ктому́ му́дрость во Ѳема́нѣ? поги́бе совѣ́тъ от­ разу́мныхъ, непотре́бна бы́сть му́дрость и́хъ,
 • попра́но бы́сть мѣ́сто и́хъ: сни́дите въ про́пасть къ сѣдѣ́нiю, живу́щiи во Деда́нѣ: я́ко же́стокая сотвори́: [поги́бель Иса́влю] наведо́хъ на́нь во вре́мя, въ не́же посѣти́хъ его́.
 • Я́ко объима́телiе вина́ прiидо́ша на тя́, не оста́вятъ тебѣ́ оста́нковъ: а́ки та́тiе въ нощи́ воз­ложа́тъ ру́ки своя́.
 • Я́ко [а́зъ] обнажи́хъ Иса́ва, от­кры́хъ та́йная его́, не воз­мо́жетъ утаи́тися, поги́бе руко́ю бра́та сво­его́ и сосѣ́да сво­его́,
 • и нѣ́сть оста́тися сиротѣ́ тво­е́й, да живе́тъ: а́зъ же сотворю́ жи́ти, и вдови́цы на мя́ упова́ша.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь: се́, и́мже не бѣ́ зако́на пи́ти ча́шу, пiю́ще испiю́тъ: и ты́ ли а́ки непови́н­ный оста́нешися? не бу́деши непови́ненъ, но пiя́ испiе́ши.
 • Собо́ю бо кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко въ пусты́ню и въ поруга́нiе и въ посмѣ́хъ и въ прокля́тiе бу́деши посредѣ́ его́, и вси́ гра́ди его́ бу́дутъ въ пусты́ню вѣ́чную.
 • Слу́хъ слы́шахъ от­ Го́спода, и посло́въ во язы́ки посла́: собери́теся и иди́те проти́ву ему́ и воста́ните на ополче́нiе.
 • Се́, ма́ла да́хъ тя́ во язы́цѣхъ и поруга́ема въ лю́дехъ.
 • Игра́нiе твое́ прельсти́ тя, безсту́дiе се́рдца тво­его́ обита́­ше въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ, похи́ти крѣ́пость хо́лма высо́каго: егда́ воз­несе́ши я́ко оре́лъ гнѣздо́ свое́, от­то́лѣ све́ргу тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ Идуме́а въ запустѣ́нiе, вся́къ ходя́й чрезъ ню́ подиви́т­ся и позви́ждетъ надъ вся́кою я́звою ея́.
 • Я́коже превраще́на е́сть Cодо́ма и Гомо́рра и сосѣ́ди ея́, глаго́летъ Госпо́дь, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ пребу́детъ та́мо сы́нъ человѣ́чь.
 • Се́, я́коже ле́въ изы́детъ от­ среды́ Иорда́на на мѣ́сто си́льнаго, я́ко ско́ро сотворю́ и́мъ бѣжа́ти от­ него́, и кто́ бу́детъ избра́нъ, его́же поста́влю надъ ни́мъ? кто́ бо подо́бенъ мнѣ́? и кто́ противоста́нетъ ми́? и кто́ е́сть се́й па́стырь, и́же сопроти́вит­ся лицу́ мо­ему́?
 • Сего́ ра́ди слы́шите совѣ́тъ Госпо́день, его́же совѣща́ на Едо́ма, и умышле́нiе его́, е́же умы́сли на живу́щихъ во Ѳема́нѣ, не све́ргутъ ли и́хъ ма́лая от­ ста́дъ, и не разме́тано ли бу́детъ на ни́хъ жили́ще и́хъ?
 • От гла́са бо паде́нiя и́хъ потрясе́ся земля́, и во́пль на мо́ри чермнѣ́мъ слы́шася гла́са и́хъ.
 • Се́, я́ко оре́лъ взы́детъ и воз­лети́тъ и простре́тъ крилѣ́ сво­и́ надъ тверды́ньми его́: и бу́детъ се́рдце си́льныхъ Идуме́йскихъ въ то́й де́нь, я́ко се́рдце жены́ родя́щiя.
 • Къ Дама́ску: посрами́ся Ема́ѳъ и Арфа́ѳъ, я́ко слу́хъ зо́лъ слы́шаша, ужасо́шася, воз­мути́шася на мо́ри, [за попече́нiе] упоко́итися не мо́гутъ.
 • Расто́ржеся Дама́скъ, обрати́ся на бѣжа́нiе, тре́петъ объя́тъ и́, ско́рбь и болѣ́знь одержа́ша его́ я́ко ражда́ющую.
 • Ка́ко не оста́виша гра́да сла́внаго, крѣ́пости любе́зныя?
 • Сего́ ра́ди паду́тъ ю́ноши на сто́гнахъ тво­и́хъ, и вси́ му́жiе во́инстiи паду́тъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И воз­жгу́ о́гнь на стѣнѣ́ Дама́ска, и пожже́тъ стѣ́ны сы́на Аде́рова.
 • Къ Кида́ру, цари́цѣ двора́, его́же порази́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, та́ко глаго́летъ Госпо́дь: воста́ните и взы́дите на Кида́ръ и погуби́те сы́ны восто́чныя.
 • Селе́нiя и́хъ и стада́ и́хъ во́змутъ: оде́жды и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и велблю́ды и́хъ во́змутъ себѣ́, и при­­зову́тъ на ня́ стра́хъ о́крестъ.
 • Бѣжи́те и от­иди́те вско́рѣ, въ про́пастехъ ся́дите, живу́щiи во дворѣ́, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко совѣща́ на вы́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй совѣ́тъ и помы́сли на ва́съ умышле́нiе.
 • Воста́ните и вни́дите къ лю́демъ упоко́енымъ, живу́щымъ въ прохла́дѣ, глаго́летъ Госпо́дь: и́же ни две́рiй, ниже́ заво́ровъ и́мутъ, еди́ни обита́ютъ.
 • И бу́дутъ велблю́ды и́хъ въ расхище́нiе и мно́же­с­т­во скота́ и́хъ въ разграбле́нiе, и развѣ́ю я́ вся́кимъ вѣ́тромъ остри́женыхъ о́крестъ, и от­ всѣ́хъ окре́стныхъ и́хъ при­­веду́ на ня́ поги́бель, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ дво́ръ въ жили́ще змие́мъ и пу́стъ да́же до вѣ́ка, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ бу́детъ живя́й въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на Ела́мъ, въ нача́лѣ ца́р­ст­ва седекі́и царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ сокрушу́ лу́къ Ела́мль, нача́ло си́лы и́хъ,
 • и наведу́ на Ела́мъ четы́ри вѣ́тры от­ четы́рехъ стра́нъ небе́сныхъ и развѣ́ю я́ во вся́ вѣ́тры ты́я, и не бу́детъ язы́ка, въ о́ньже бы не при­­шли́ бѣжа́щiи Елами́тяне.
 • И устрашу́ и́хъ предъ враги́ и́хъ и предъ лице́мъ и́щущихъ души́ и́хъ, и наведу́ на ня́ зла́я, по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, глаго́летъ Госпо́дь: и послю́ вслѣ́дъ и́хъ ме́чь мо́й, до́ндеже сотру́ и́хъ:
 • и поста́влю престо́лъ мо́й во Ела́мѣ, и иждену́ от­ту́ду царя́ и кня́зи, глаго́летъ Госпо́дь:
 • и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, воз­вращу́ плѣ́нъ Ела́мль, глаго́летъ Госпо́дь.
 • О сыновьях Аммоновых так говорит Господь: разве нет сыновей у Израиля? разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его?
 • Посему вот, наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь.
 • Рыдай, Есевон, ибо опустошен Гай; кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими.
 • Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: «кто придет ко мне?»
 • Вот, Я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф; разбежитесь, кто куда, и никто не соберет разбежавшихся.
 • Но после того Я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь.
 • О Едоме так говорит Господь Саваоф: разве нет более мудрости в Фемане? разве не стало совета у разумных? разве оскудела мудрость их?
 • Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава Я наведу на него, – время посещения Моего.
 • Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно.
 • А Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и не будет его.
 • Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня.
 • Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.
 • Ибо Мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями.
 • Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну.
 • Ибо вот, Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми.
 • Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь.
 • И будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует ответа от Меня? и какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана: истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их.
 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря.
 • Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах.
 • О Дамаске.- Посрамлены Емаф и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли; тревога на море, успокоиться не могут.
 • Оробел Дамаск и обратился в бегство; страх овладел им; боль и муки схватили его, как женщину в родах.
 • Как не уцелел город славы, город радости моей?
 • Итак падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф.
 • И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада.
 • О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей востока!
 • Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им: «ужас отовсюду!»
 • Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Асора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел.
 • Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь; ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке.
 • Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их – на расхищение; и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь.
 • И будет Асор жилищем шакалов, вечною пустынею; человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем.
 • Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама, в начале царствования Седекии, царя Иудейского:
 • так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама, главную силу их.
 • И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.
 • И поражу Еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
 • И поставлю престол Мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь.
 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.
 • О сыновьях Аммона так говорит Господь: ужели у Израиля нет сыновей, или наследника нет у них? Зачем же Мелхом завладел Гадомом и народ его в городах их живет?

 • Посему вот наступают дни, говорит Господь, и возглашу на Равваф сынов Аммоновых ратный звук, и будет непроходимым местом, и погибнет, и жертвенники его огнем сожжены будут, и получит Израиль власть свою, говорит Господь.

 • Рыдай, Есевон, ибо погиб Гай; кричите дочери Раввафа, препояшьтесь вретищем, рыдайте и бегайте по стенам, ибо Мелхом в плен уведен будет вместе с священниками и князьями его.

 • Что хвалишься долинами? Стечет долина твоя, дочь дерзкая, надеющаяся на богатства свои, говорящая: „кто придет ко мне“?

 • Вот Я наведу на тебя страх, говорит Господь Вседержитель, отовсюду, и разбежитесь все от него и никто не соберет беглецов.

 • И после того возвращу пленных сынов Аммона, говорит Господь.

 • Об Идумее так говорит Господь Вседержитель: есть ли более мудрость в Фемане? Не стало совета у мудрецов, непотребна мудрость их.

 • Попрано место их; скройтесь в пещеру, жители Дедана, ибо жестокое причинил: (погибель Исава) Я навел на него во время Моего посещения его.

 • Ибо обиратели винограда пришли к тебе, не оставят тебе остатка, как ночью воры, наложат руки свои.

 • Ибо Я обнажил Исава, открыл тайники его, не может он открыться, погиб от руки брата своего и соседа своего.

 • И негде остаться жить сироте твоей. А Я дам жить, и вдовы на Меня надеются.

 • Ибо так говорит Господь: вот кому не следовало пить чашу, они непременно выпьют, и ты-ли ненаказанным останешься? не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.

 • Ибо Собою клянусь, говорит Господь, что ты будешь пустыней и позором, и посмешищем, и проклятием среди его, и все города его будут вечною пустынею.

 • Я слышал весть от Господа, и послов Он к народам послал: собирайтесь и идите против него и поднимайтесь на войну.

 • Вот Я сделаю тебя малым среди народов и презренным между людьми.

 • Веселие твое обольстило тебя, мерзость сердца твоего: обитал в ущелиях скал, захватывал силу высокого холма; но еслибы ты, как орел, высоко свил гнездо свое, то и оттуда Я свергну тебя, говорит Господь.

 • И будет Идумея пустыней: всякий, проходящий чрез нее, подивится и посвищет (смотря) на все бедствия ея.

 • Как ниспровергнуты Содома и Гоморра и соседние с ними города, говорит Господь, так не будет и там жить человек, и сын человеческий не остановится там.

 • Вот, как лев, выйдет из-за Иордана на место сильного, и Я заставлю их скоро бежать от него, и кто будет избран, кого Я поставлю над ним? Ибо кто подобен Мне? и кто противостанет Мне? и какой пастырь воспротивится Мне?

 • Посему выслушайте определение Господне, какое Он постановил об Едоме, и намерение Его, какое Он возымел о жителях Фемана: не свергнут ли их малейшия из стад и не будет ли повергнуто на них жилище их?

 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок вопля их на Чермном море слышен будет.

 • Вот как орел, поднимется, и полетит, и распустит крылья свои над крепостями его, и будет сердце храбрых Идумеян в тот день, как сердце женщины в родах.

 • О Дамаске. Посрамлены Емаф и Арфаф, ибо услышали дурную весть, ужаснулись, возмутились при море, (от заботы) успокоиться не могут.

 • Оробел Дамаск, обратился в бегство, страх овладел им; скорбь и болезнь схватили его, как родильницу.

 • Как не оставили города славного, крепости любимой?

 • Итак, падут юноши на улицах твоих и все воины падут в тот день, говорит Господь Вседержитель.

 • И зажгу огонь на стене Дамаска и пожжет стены сына Адерова.

 • О Кидаре, – царице двора, – которого поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте и идите на Кидар и поражайте сынов востока.

 • Шатры их и стада их возьмут, одежды их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут себе, и наведут на них страх отовсюду.

 • Бегите и скорее уходите, скрывайтесь в пропасти, живущие в шатре, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал о вас решение и составил против вас замысл.

 • Вставайте и идите против народа мирного, живущого в прохладе, говорит Господь, который не имеет ни дверей, ни запоров, живет по одиночке.

 • И будут верблюды их расхищены, и множество скота их разграблено, и разсею их, стригущих волосы на висках, по всем ветрам, и со всех сторон наведу на них погибель, говорит Господь.

 • И будет двор жилищем змей и пуст даже до века, не будет там жить человек, и не будет останавливаться там сын человеческий.

 • Слово Господне, которое было к Иеремии пророку на Елам, в начале царствования Седекии, царя Иудейского.

 • Так говорит Господь Вседержитель: вот Я сокрушу лук Елама, главную силу их.

 • И наведу на Елам четыре ветра с четырех стран неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому бы не пришли изгнанные Еламитяне.

 • И устрашу их пред врагами их и пред лицем ищущих души их, и наведу на них бедствие по гневу ярости Моей, говорит Господь, и пошлю в след их меч Мой, доколе не истреблю их.

 • И поставлю престол Мой в Еламе, и изгоню оттуда царя и князей, говорит Господь.

 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.

 • ყამონიანებზე. ასე ამბობს უფალი, ნუთუ შვილები არა ჰყავს ისრაელს? ნუთუ არა ჰყავს მემკვიდრე? აბა რატომ დაიმკვიდრა მალქომმა გადი და დასახლდა მისი ხალხი გადის ქალაქებში?
 • ამიტომაც, აჰა, დადგება ჟამი, ამბობს უფალი, როცა ომის ყიჟინას გავაგონებ ყამონიანთა რახათს და უკაცრიელ ბორცვად გადაიქცევა; მისი დაბა-სოფლები ცეცხლში გადაიბუგება. ისრაელი დაიმკვიდრებს მათ სამკვიდრებელს, ამბობს უფალი.
 • მოთქვამდე, ხეშბონო, რადგან გაძარცულია დაი. ჰკიოდეთ, რაბათელო ქალებო, ჩაიცვით ჯვალო, მოთქვამდეთ და ფარეხ-ფარეხ წანწალებდეთ! რადგან ტყვეობაში წავა მალქომი და მისი ქურუმები და მთავრები მასთან ერთად.
 • რად იკვეხნი შენს ხეობებს? წაილეკა შენი ხეობები, განდგომილო ასულო, საგანძურების იმედი რომ გაქვს, ვინ მოვაო ჩემთან?
 • აჰა, დაგცემ შიშის ზარს, ამბობს უფალი, ცაბაოთ ღმერთი, ყოველის მხრიდან; ყველანი ცალ-ცალკე განიდევნებით და ვეღარავინ შეგკრებთ გზადაკარგულებს.
 • მერე კი დავაბრუნებ ყამონიანთა ტყვეებს, ამბობს უფალი.
 • ედომზე. ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი: ნუთუ აღარ არის სიბრძნე თემანში? ნუთუ გაცუდდა გონიერთა თათბირი და დაიკარგა მათი სიბრძნე!
 • გაიქეცით, გაბრუნდით, ქვაბებში შეიხიზნეთ, დედანის მკვიდრნო! რადგან უბედურება მომაქვს ესავისთვის, მისი განკითხვის ჟამი.
 • ყურძნის მკრეფავნიც რომ შემოგსეოდნენ, ორიოდე კუფხალი მათაც გადარჩებოდათ, ღამის ქურდები მხოლოდ თავის სამყოფს დაიტაცებდნენ.
 • რადგან მე გავძარცვე ესავი, გამოვამზეურე მისი დარანები, რომ ვეღარ დაიმალოს. განადგურდა მისი მოდგმა, მისი ძმები და მეზობლები, არავინ დარჩა.
 • დასტოვე შენი ობლები, მე ვარჩენ მათ; ჩემი იმედი ჰქონდეთ შენს ქვრივებს.
 • რადგან ასე ამბობს უფალი: აჰა, იმან დასცალა თასი, ვისაც მისი შესმა არ ედო ვალად, შენ კი გინდა დაუსჯელი დამრჩე? არ დარჩები დაუსჯელი, უეჭველად შესვამ.
 • რადგან ჩემს თავს ვფიცავ, ამბობს უფალი, რომ შესაზარი, სამარცხვინო, უკაცრიელი და შესაჩვენებელი გახდება ბოცრა და უდაბნოდ გადაიქცევიან მისი დაბა-სოფლები სამარადისოდ.
 • ხმა მომწვდა უფლისგან და მაცნეები დაეგზავნათ ხალხებს: შეიკრიბეთ და წადით მის წინააღმდეგ, აღდექით საბრძოლველად!
 • რადგან, აჰა, დაგამცირე ხალხთა შორის, საძულველი ხარ ადამის მოდგმაში.
 • შენმა კერპმა შეგაცდინა, შენმა გულზვიადობამ; კლდის ნაპრალებში დასახლებულხარ, მაღლა მათაზეა შენი სადგომი. არწივივით მაღლაც რომ მოიიწყო ბუდე, იქიდანაც ჩამოგაგდებ, ამბობს უფალი.
 • შესაზარი გახდება ედომი, შეძრწუნდება ყოველი ჩამვლელი და სტვენას მოჰყვება, მისი ჭრილობების შემხედვარე.
 • როგორც დაიქცნენ სოდომი და გომორა და მისი მეზობელი დაბები, ამბობს უფალი, ასევე კაციშვთლი არ გაჩერდება იქ და არც არავინ დასახლდება.
 • აჰა, ლომივით გამოდის იგი იორდანეს ჭალებიდან ნოყიერი საძოვრებისკენ. წამისყოფაში გავაქცევ ქვეყნიდან და ჩემს რჩეულს ჩავაბარებ მას. რადგან ვინ არის ჩემი მსგავსი? ვინ რას მიბრძანებს? რომელი მწყემსია, წინ რომ დამიდგეს?
 • ამიტომ მოისმინეთ უფლის განაჩენი, რომელიც ედომს განუჩინა და ზრახვანი, რაც თემანის ხალხზე განიზრახა: ნახეთ, თუ არ წაათრიონ ისინი მწყემსის ბიჭებე, თუ თავზე არ დაუმხონ ფარეხები!
 • მათი დაცემის ხმა მიწას შეარყევს, მისი კივილი მეწამულ ზღვას მისწვდება.
 • აჰა, აიწევა როგორც არწივი, გაფრინდება და ფრთებს გადმოშლის ბოცრაზე. ედომელ ვაჟკაცთა გული მშობიარე დიაცთა გულივით გახდება იმ დღეს.
 • დამასკოზე გაწბილდნენ ხამათი და არფადი, რადგან ცუდი ამბები მოუვიდათ. შეშფოთდნენ; ზღვაზე ღელვაა და ვერ ისვენებენ.
 • შედრკა დამასკო, ზურგი იბრუნა და გაიქცა, კანკალმა აიტანა, ტკივილმა და კრუნჩხვამ დაუარა მშობირე ქალივით.
 • როგორ ვერ გადარჩა დიდების ქალაქი, ჩემი მხირული სადგომი!
 • ამიტომაც დაეცემიან ჭაბუკები მის მოედნებზე და ყველა მებრძოლი გაწყდება იმ დღეს, ამბობს ცაბაოთ უფალი.
 • ცეცხლს წავუკიდებ დამასკოს გალავანს და შეჭამს იგი ბენ-ჰადადის პალატებს.
 • კედარზე და ხაცორის სამეფოებზე, რომლებიც ნაბუქოდონოსორმა, ბაბილონის მეფემ დაამარცხა, ასე ამბობს უფალი: აღდექით და დალაშქრეთ კედარი და გაძარცვეთ აღმოსავლელნო.
 • წაიღებენ მათ კარვებსა და ცხვარს, დაიტაცებენ მათ კრეტსაბმელებს, ჭურჭლეულს და აქლემებს. თან მიაყვირებენ: შიშია ირგვლივ!
 • გაიქეცით, იჩქარეთ, ქვაბებში შეიხიზნეთ, ხაცორის მკვიდრნო! ამბობს უფალი, რადგან თათბირი ქნა ნაბუქოდონოსორმა, ბაბილონის მეფემ თქვენს წინააღმდეგ და განზრახვა განიზრახა თქვენს წინააღმდეგ.
 • ადექით, დალაშქრეთ უზრუნველი ხალხი, იმედიანად მცხოვრებნი, ამბობს უფალი. არც კარები აქვთ, არც ურდული; მარტოდმარტო სახლობენ.
 • დაიტაცებენ მათ აქლემებს და ნადავლად წაასხამენ ურიცხვ საქონელს; ოთხივ ქარისკენ გავფანტავ საფეთქელშეკრეჭილებს და ყოველს მხრიდან მოვუვლენ უბედურებას, ამბობს უფალი.
 • ტურების ბუნაგად იქცევა ხაცორი, უდაბურ ადგილად უკუნისამდე! არ იცხოვრებს იქ კაციშვილი და ადამიანი აღარ დასახლდება.
 • უფლის სიტყვა, რომელიც იყო იერემია წინასწარმეტყველის მიმართ ნათქვამი ელამზე იუდას მეფის, ციდკიას მეფობის დასაწყისში.
 • ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი: აჰა, დავლეწავ ელამის მშვილდს, მისი ძლიერების დასაბამს;
 • მივუშვებ ელამზე ოთხ ქარს ცის ოთხივე კიდიდან და ამ ოთხივ ქარისკენ გავფანტავ მათ. არ იქნება ისეთი ხალხი, რომელთანაც არ მივიდეს გაფანტული ელამი.
 • შიშის ზარს დავცემ მათ მტრებისა და მესისხლეთა წინაშე; მოვუვლენ უბედურებას, ჩემს ცეცხლოვან რისხვას, ამბობს უფალი. მახვილს დავადევნებ უკან, ვიდრე არ მოვუღებ ბოლოს.
 • ელამში დავიდგამ ტახტს და აღვგვი იქიდან მეფეებს და მთავრებს, ამბობს უფალი.
 • ბოლოს კი დავაბრუნებ ელამელ ტყვეებს, ამბობს უფალი.
 • 论 亚 扪 人 。 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 没 有 儿 子 麽 。 没 有 后 嗣 麽 。 玛 勒 堪 为 何 得 迦 得 之 地 为 业 呢 。 属 他 的 民 为 何 住 其 中 的 城 邑 呢 。
 • 耶 和 华 说 , 日 子 将 到 , 我 必 使 人 听 见 打 仗 的 喊 声 , 是 攻 击 亚 扪 人 拉 巴 的 喊 声 。 拉 巴 要 成 为 乱 堆 。 属 她 的 乡 村 ( 原 文 作 女 子 ) 要 被 火 焚 烧 。 先 前 得 以 色 列 地 为 业 的 , 此 时 以 色 列 倒 要 得 他 们 的 地 为 业 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 希 实 本 哪 , 你 要 哀 号 , 因 为 爱 地 变 为 荒 场 。 拉 巴 的 居 民 ( 原 文 作 女 子 ) 哪 , 要 呼 喊 , 以 麻 布 束 腰 。 要 哭 号 , 在 篱 笆 中 跑 来 跑 去 。 因 玛 勒 堪 和 属 他 的 祭 司 , 首 领 要 一 同 被 掳 去 。
 • 背 道 的 民 ( 原 文 作 女 子 ) 哪 , 你 们 为 何 因 有 山 谷 , 就 是 水 流 的 山 谷 夸 张 呢 。 为 何 倚 靠 财 宝 说 , 谁 能 来 到 我 们 这 里 呢 。
 • 主 万 军 之 耶 和 华 说 , 我 要 使 恐 吓 从 四 围 的 人 中 临 到 你 们 。 你 们 必 被 赶 出 , 各 人 一 直 前 往 , 没 有 人 收 聚 逃 民 。
 • 后 来 我 还 要 使 被 掳 的 亚 扪 人 归 回 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 论 以 东 。 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 毯 螅 中 再 没 有 智 慧 麽 。 明 哲 人 不 再 有 谋 略 麽 。 他 们 的 智 慧 尽 归 无 有 麽 。
 • 底 但 的 居 民 哪 , 要 转 身 逃 跑 , 住 在 深 密 处 。 因 为 我 向 以 扫 追 讨 的 时 候 , 必 使 灾 殃 临 到 他 。
 • 摘 葡 萄 的 若 来 到 他 那 里 , 岂 不 剩 下 些 葡 萄 呢 。 盗 贼 若 夜 间 而 来 , 岂 不 毁 坏 直 到 够 了 呢 。
 • 我 却 使 以 扫 赤 露 , 显 出 他 的 隐 密 处 。 他 不 能 自 藏 。 他 的 后 裔 , 弟 兄 , 邻 舍 尽 都 灭 绝 。 他 也 归 于 无 有 。
 • 你 撇 下 孤 儿 , 我 必 保 全 他 们 的 命 。 你 的 寡 妇 可 以 倚 靠 我 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 原 不 该 喝 那 杯 的 一 定 要 喝 。 你 能 尽 免 刑 罚 麽 。 你 必 不 能 免 , 一 定 要 喝 。
 • 耶 和 华 说 , 我 指 着 自 己 起 誓 , 波 斯 拉 必 令 人 惊 骇 , 羞 辱 , 咒 诅 , 并 且 荒 凉 。 她 的 一 切 城 邑 必 变 为 永 远 的 荒 场 。
 • 我 从 耶 和 华 那 里 听 见 信 息 , 并 有 使 者 被 差 往 列 国 去 , 说 , 你 们 聚 集 来 攻 击 以 东 , 要 起 来 争 战 。
 • 我 使 你 在 列 国 中 为 最 小 , 在 世 人 中 被 藐 视 。
 • 住 在 山 穴 中 据 守 山 顶 的 阿 , 论 到 你 的 威 吓 , 你 因 心 中 的 狂 傲 自 欺 。 你 虽 如 大 鹰 高 高 搭 窝 , 我 却 从 那 里 拉 下 你 来 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 以 东 必 令 人 惊 骇 。 凡 经 过 的 人 就 受 惊 骇 , 又 因 她 一 切 的 灾 祸 嗤 笑 。
 • 耶 和 华 说 , 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 , 要 像 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 和 邻 近 的 城 邑 倾 覆 的 时 候 一 样 。
 • 仇 敌 必 像 狮 子 从 约 旦 河 边 的 丛 林 上 来 , 攻 击 坚 固 的 居 所 。 转 眼 之 间 , 我 要 使 以 东 人 逃 跑 , 离 开 这 地 。 谁 蒙 拣 选 , 我 就 派 谁 治 理 这 地 。 谁 能 比 我 呢 。 谁 能 给 我 定 规 日 期 呢 。 有 何 牧 人 能 在 我 们 面 前 站 立 得 住 呢 ?
 • 你 们 要 听 耶 和 华 攻 击 以 东 所 说 的 谋 略 和 他 攻 击 毯 螅 居 民 所 定 的 旨 意 。 仇 敌 定 要 将 他 们 群 众 微 弱 的 拉 去 , 定 要 使 他 们 的 居 所 荒 凉 。
 • 因 他 们 仆 倒 的 声 音 , 地 就 震 动 。 人 在 红 海 那 里 必 听 见 呼 喊 的 声 音 。
 • 仇 敌 必 如 大 鹰 飞 起 , 展 开 翅 膀 攻 击 波 斯 拉 。 到 那 日 , 以 东 的 勇 士 心 中 疼 痛 如 临 产 的 妇 人 。
 • 论 大 马 色 。 哈 马 和 亚 珥 拔 蒙 羞 , 因 他 们 听 见 凶 恶 的 信 息 就 消 化 了 。 海 上 有 忧 愁 , 不 得 平 静 。
 • 大 马 色 发 软 , 转 身 逃 跑 。 战 兢 将 她 捉 住 。 痛 苦 忧 愁 将 她 抓 住 , 如 产 难 的 妇 人 一 样 。
 • 我 所 喜 乐 可 称 赞 的 城 , 为 何 被 撇 弃 了 呢 。
 • 她 的 少 年 人 必 仆 倒 在 街 上 。 当 那 日 , 一 切 兵 丁 必 默 默 无 声 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 我 必 在 大 马 色 城 中 使 火 着 起 , 烧 灭 便 哈 达 的 宫 殿 。
 • 论 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 所 攻 打 的 基 达 和 夏 琐 的 诸 国 。 耶 和 华 如 此 说 , 迦 勒 底 人 哪 , 起 来 上 基 达 去 , 毁 灭 东 方 人 。
 • 他 们 的 帐 棚 和 羊 群 都 要 夺 去 , 将 幔 子 和 一 切 器 皿 , 并 骆 驼 为 自 己 掠 去 。 人 向 他 们 喊 着 说 , 四 围 都 有 惊 吓 。
 • 耶 和 华 说 , 夏 琐 的 居 民 哪 , 要 逃 奔 远 方 , 住 在 深 密 处 。 因 为 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 设 计 谋 害 你 们 , 起 意 攻 击 你 们 。
 • 耶 和 华 说 , 迦 勒 底 人 哪 , 起 来 。 上 安 逸 无 虑 的 居 民 那 里 去 。 他 们 是 无 门 无 闩 , 独 自 居 住 的 。
 • 他 们 的 骆 驼 必 成 为 掠 物 。 他 们 众 多 的 牲 畜 必 成 为 掳 物 。 我 必 将 剃 周 围 头 发 的 人 分 散 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) , 使 灾 殃 从 四 围 临 到 他 们 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 夏 琐 必 成 为 野 狗 的 住 处 , 永 远 凄 凉 。 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 。
 • 犹 大 王 西 底 家 登 基 的 时 候 , 耶 和 华 论 以 拦 的 话 临 到 先 知 耶 利 米 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 折 断 以 拦 人 的 弓 , 就 是 他 们 为 首 的 权 力 。
 • 我 要 使 四 风 从 天 的 四 方 刮 来 , 临 到 以 拦 人 , 将 他 们 分 散 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) 。 这 被 赶 散 的 人 没 有 一 国 不 到 的 。
 • 耶 和 华 说 , 我 必 使 以 拦 人 在 仇 敌 和 寻 索 其 命 的 人 面 前 惊 惶 。 我 也 必 使 灾 祸 , 就 是 我 的 烈 怒 临 到 他 们 , 又 必 使 刀 剑 追 杀 他 们 , 直 到 将 他 们 灭 尽 。
 • 我 要 在 以 拦 设 立 我 的 宝 座 , 从 那 里 除 灭 君 王 和 首 领 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 到 末 后 , 我 还 要 使 被 掳 的 以 拦 人 归 回 。 这 是 耶 和 华 说 的 。