Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Къ сыно́мъ Аммо́нимъ та́ко глаго́летъ Госпо́дь: еда́ не су́ть сы́нове Изра́илевы, или́ наслѣ́дника нѣ́сть и́мъ? почто́ у́бо прiя́ наслѣ́дiе мелхо́мъ {ца́рь и́хъ} га́да, и лю́дiе его́ во градѣ́хъ его́ живя́ху?
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и оглашу́ на равва́ѳъ сыно́въ Аммо́нихъ ра́тный зву́къ, и бу́детъ въ непрохо́дная и въ па́губу, и тре́бища его́ огне́мъ сожже́на бу́дутъ, и воспрiи́метъ Изра́иль вла́сть свою́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Возопі́й, есево́не, я́ко поги́бе га́й: возопі́йте, дще́ри равва́ѳски, препоя́шитеся вре́тищами, рыда́йте и бѣ́гайте по забра́ломъ, я́ко Мелхо́мъ во плѣ́нъ от­веде́т­ся, свяще́н­ницы и кня́зи его́ вку́пѣ.
 • Что́ хва́лишися во удо́лiихъ? стече́ удо́лiе твое́, дщи́ безсту́дная, упова́ющая на бога́т­ст­ва своя́, глаго́лющи: кто́ прiи́детъ на мя́?
 • Се́, а́зъ наведу́ на тя́ стра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ тебе́: и разсѣ́етеся вси́ от­ лица́ его́, и не бу́детъ собира́ющаго бѣжа́щихъ.
 • И посе́мъ воз­вращу́ плѣ́н­ники сыно́въ Аммо́нихъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Ко Идуме́и сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еда́ е́сть ктому́ му́дрость во Ѳема́нѣ? поги́бе совѣ́тъ от­ разу́мныхъ, непотре́бна бы́сть му́дрость и́хъ,
 • попра́но бы́сть мѣ́сто и́хъ: сни́дите въ про́пасть къ сѣдѣ́нiю, живу́щiи во Деда́нѣ: я́ко же́стокая сотвори́: [поги́бель Иса́влю] наведо́хъ на́нь во вре́мя, въ не́же посѣти́хъ его́.
 • Я́ко объима́телiе вина́ прiидо́ша на тя́, не оста́вятъ тебѣ́ оста́нковъ: а́ки та́тiе въ нощи́ воз­ложа́тъ ру́ки своя́.
 • Я́ко [а́зъ] обнажи́хъ Иса́ва, от­кры́хъ та́йная его́, не воз­мо́жетъ утаи́тися, поги́бе руко́ю бра́та сво­его́ и сосѣ́да сво­его́,
 • и нѣ́сть оста́тися сиротѣ́ тво­е́й, да живе́тъ: а́зъ же сотворю́ жи́ти, и вдови́цы на мя́ упова́ша.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь: се́, и́мже не бѣ́ зако́на пи́ти ча́шу, пiю́ще испiю́тъ: и ты́ ли а́ки непови́н­ный оста́нешися? не бу́деши непови́ненъ, но пiя́ испiе́ши.
 • Собо́ю бо кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко въ пусты́ню и въ поруга́нiе и въ посмѣ́хъ и въ прокля́тiе бу́деши посредѣ́ его́, и вси́ гра́ди его́ бу́дутъ въ пусты́ню вѣ́чную.
 • Слу́хъ слы́шахъ от­ Го́спода, и посло́въ во язы́ки посла́: собери́теся и иди́те проти́ву ему́ и воста́ните на ополче́нiе.
 • Се́, ма́ла да́хъ тя́ во язы́цѣхъ и поруга́ема въ лю́дехъ.
 • Игра́нiе твое́ прельсти́ тя, безсту́дiе се́рдца тво­его́ обита́­ше въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ, похи́ти крѣ́пость хо́лма высо́каго: егда́ воз­несе́ши я́ко оре́лъ гнѣздо́ свое́, от­то́лѣ све́ргу тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ Идуме́а въ запустѣ́нiе, вся́къ ходя́й чрезъ ню́ подиви́т­ся и позви́ждетъ надъ вся́кою я́звою ея́.
 • Я́коже превраще́на е́сть Cодо́ма и Гомо́рра и сосѣ́ди ея́, глаго́летъ Госпо́дь, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ пребу́детъ та́мо сы́нъ человѣ́чь.
 • Се́, я́коже ле́въ изы́детъ от­ среды́ Иорда́на на мѣ́сто си́льнаго, я́ко ско́ро сотворю́ и́мъ бѣжа́ти от­ него́, и кто́ бу́детъ избра́нъ, его́же поста́влю надъ ни́мъ? кто́ бо подо́бенъ мнѣ́? и кто́ противоста́нетъ ми́? и кто́ е́сть се́й па́стырь, и́же сопроти́вит­ся лицу́ мо­ему́?
 • Сего́ ра́ди слы́шите совѣ́тъ Госпо́день, его́же совѣща́ на Едо́ма, и умышле́нiе его́, е́же умы́сли на живу́щихъ во Ѳема́нѣ, не све́ргутъ ли и́хъ ма́лая от­ ста́дъ, и не разме́тано ли бу́детъ на ни́хъ жили́ще и́хъ?
 • От гла́са бо паде́нiя и́хъ потрясе́ся земля́, и во́пль на мо́ри чермнѣ́мъ слы́шася гла́са и́хъ.
 • Се́, я́ко оре́лъ взы́детъ и воз­лети́тъ и простре́тъ крилѣ́ сво­и́ надъ тверды́ньми его́: и бу́детъ се́рдце си́льныхъ Идуме́йскихъ въ то́й де́нь, я́ко се́рдце жены́ родя́щiя.
 • Къ Дама́ску: посрами́ся Ема́ѳъ и Арфа́ѳъ, я́ко слу́хъ зо́лъ слы́шаша, ужасо́шася, воз­мути́шася на мо́ри, [за попече́нiе] упоко́итися не мо́гутъ.
 • Расто́ржеся Дама́скъ, обрати́ся на бѣжа́нiе, тре́петъ объя́тъ и́, ско́рбь и болѣ́знь одержа́ша его́ я́ко ражда́ющую.
 • Ка́ко не оста́виша гра́да сла́внаго, крѣ́пости любе́зныя?
 • Сего́ ра́ди паду́тъ ю́ноши на сто́гнахъ тво­и́хъ, и вси́ му́жiе во́инстiи паду́тъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И воз­жгу́ о́гнь на стѣнѣ́ Дама́ска, и пожже́тъ стѣ́ны сы́на Аде́рова.
 • Къ Кида́ру, цари́цѣ двора́, его́же порази́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, та́ко глаго́летъ Госпо́дь: воста́ните и взы́дите на Кида́ръ и погуби́те сы́ны восто́чныя.
 • Селе́нiя и́хъ и стада́ и́хъ во́змутъ: оде́жды и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и велблю́ды и́хъ во́змутъ себѣ́, и при­­зову́тъ на ня́ стра́хъ о́крестъ.
 • Бѣжи́те и от­иди́те вско́рѣ, въ про́пастехъ ся́дите, живу́щiи во дворѣ́, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко совѣща́ на вы́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй совѣ́тъ и помы́сли на ва́съ умышле́нiе.
 • Воста́ните и вни́дите къ лю́демъ упоко́енымъ, живу́щымъ въ прохла́дѣ, глаго́летъ Госпо́дь: и́же ни две́рiй, ниже́ заво́ровъ и́мутъ, еди́ни обита́ютъ.
 • И бу́дутъ велблю́ды и́хъ въ расхище́нiе и мно́же­с­т­во скота́ и́хъ въ разграбле́нiе, и развѣ́ю я́ вся́кимъ вѣ́тромъ остри́женыхъ о́крестъ, и от­ всѣ́хъ окре́стныхъ и́хъ при­­веду́ на ня́ поги́бель, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ дво́ръ въ жили́ще змие́мъ и пу́стъ да́же до вѣ́ка, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ бу́детъ живя́й въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на Ела́мъ, въ нача́лѣ ца́р­ст­ва седекі́и царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ сокрушу́ лу́къ Ела́мль, нача́ло си́лы и́хъ,
 • и наведу́ на Ела́мъ четы́ри вѣ́тры от­ четы́рехъ стра́нъ небе́сныхъ и развѣ́ю я́ во вся́ вѣ́тры ты́я, и не бу́детъ язы́ка, въ о́ньже бы не при­­шли́ бѣжа́щiи Елами́тяне.
 • И устрашу́ и́хъ предъ враги́ и́хъ и предъ лице́мъ и́щущихъ души́ и́хъ, и наведу́ на ня́ зла́я, по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, глаго́летъ Госпо́дь: и послю́ вслѣ́дъ и́хъ ме́чь мо́й, до́ндеже сотру́ и́хъ:
 • и поста́влю престо́лъ мо́й во Ела́мѣ, и иждену́ от­ту́ду царя́ и кня́зи, глаго́летъ Госпо́дь:
 • и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, воз­вращу́ плѣ́нъ Ела́мль, глаго́летъ Госпо́дь.
 • О сыновьях Аммоновых так говорит Господь: разве нет сыновей у Израиля? разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его?
 • Посему вот, наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь.
 • Рыдай, Есевон, ибо опустошен Гай; кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими.
 • Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: «кто придет ко мне?»
 • Вот, Я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф; разбежитесь, кто куда, и никто не соберет разбежавшихся.
 • Но после того Я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь.
 • О Едоме так говорит Господь Саваоф: разве нет более мудрости в Фемане? разве не стало совета у разумных? разве оскудела мудрость их?
 • Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава Я наведу на него, – время посещения Моего.
 • Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно.
 • А Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и не будет его.
 • Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня.
 • Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.
 • Ибо Мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями.
 • Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну.
 • Ибо вот, Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми.
 • Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь.
 • И будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует ответа от Меня? и какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана: истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их.
 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря.
 • Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах.
 • О Дамаске.- Посрамлены Емаф и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли; тревога на море, успокоиться не могут.
 • Оробел Дамаск и обратился в бегство; страх овладел им; боль и муки схватили его, как женщину в родах.
 • Как не уцелел город славы, город радости моей?
 • Итак падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф.
 • И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада.
 • О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей востока!
 • Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им: «ужас отовсюду!»
 • Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Асора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел.
 • Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь; ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке.
 • Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их – на расхищение; и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь.
 • И будет Асор жилищем шакалов, вечною пустынею; человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем.
 • Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама, в начале царствования Седекии, царя Иудейского:
 • так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама, главную силу их.
 • И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.
 • И поражу Еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
 • И поставлю престол Мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь.
 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.
 • 30:17τοῖς υἱοῖς Αμμων οὕτως εἶπεν κύριος μὴ υἱοὶ οὔκ εἰσιν ἐν Ισραηλ ἢ παρα­λημψό­με­νος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς δια­̀ τί παρέλαβεν Μελχομ τὸν Γαδ καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοικήσει
 • 30:18δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχον­ται φησὶν κύριος καὶ ἀκουτιῶ ἐπι­̀ Рαββαθ θόρυβον πολέμων καὶ ἔσον­ται εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν πυρὶ κατα­καυθήσον­ται καὶ παρα­λήμψ­σε­ται Ισραηλ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ
 • 30:19ἀλάλαξον Εσεβων ὅτι ὤλετο Γαι κεκράξατε θυγατέρες Рαββαθ περιζώσασθε σάκκους καὶ ἐπι­λημπτεύ­σασθε καὶ κόψασθε ἐπι­̀ Μελχομ ὅτι ἐν ἀπο­ικίᾳ βαδιεῖται οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχον­τες αὐτοῦ ἅμα
 • 30:20τί ἀγαλλιάσῃ ἐν τοῖς πεδίοις Ενακιμ θύγατερ ἰταμίας ἡ πεποιθυῖα ἐπι­̀ θησαυροῖς αὐτῆς ἡ λέγουσα τίς εἰσελεύ­­σε­ται ἐπ᾿ ἐμέ
 • 30:21ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόβον ἐπι­̀ σέ εἶπεν κύριος ἀπο­̀ πάσης τῆς περιοίκου σου καὶ δια­σπαρήσεσθε ἕκασ­τος εἰς προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔσται ὁ συν­άγων
 • 30:1τῇ Ιδουμαίᾳ τάδε λέγει κύριος οὐκ ἔστιν ἔτι σοφία ἐν Θαιμαν ἀπώλετο βουλὴ ἐκ συν­ετῶν ὤχετο σοφία αὐτῶν
 • 30:2ἠπατήθη ὁ τόπος αὐτῶν βαθύνατε εἰς κάθισιν οἱ κατοικοῦν­τες ἐν Δαιδαν ὅτι δύσκολα ἐποίησεν ἤγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν χρόνῳ ᾧ ἐπεσκεψάμην ἐπ᾿ αὐτόν
 • 30:3ὅτι τρυγηταὶ ἦλθόν σοι οὐ κατα­λείψουσίν σοι κατα­λείμματα ὡς κλέπται ἐν νυκτὶ ἐπι­θήσουσιν χεῖρα αὐτῶν
 • 30:4ὅτι ἐγὼ κατέσυρα τὸν Ησαυ ἀνεκάλυψα τὰ κρυπτὰ αὐτῶν κρυβῆναι οὐ μὴ δύνων­ται ὤλον­το δια­̀ χεῖρα ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ γείτονος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν
 • 30:5ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου ἵνα ζήσηται καὶ ἐγὼ ζήσομαι καὶ χῆραι ἐπ᾿ ἐμὲ πεποίθασιν
 • 30:6ὅτι τάδε εἶπεν κύριος οἷς οὐκ ἦν νόμος πιεῖν τὸ ποτήριον ἔπιον καὶ σὺ ἀθῳωμένη οὐ μὴ ἀθῳωθῇς ὅτι πίνων πίεσαι
 • 30:7ὅτι κατ᾿ ἐμαυτοῦ ὤμοσα λέγει κύριος ὅτι εἰς ἄβατον καὶ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς κατα­́ρασιν ἔσῃ ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσον­ται ἔρημοι εἰς αἰῶνα
 • 30:8ἀκοὴν ἤκουσα παρα­̀ κυρίου καὶ ἀγγέλους εἰς ἔθνη ἀπέστειλεν συν­άχθητε καὶ παρα­γένεσθε εἰς αὐτήν ἀνάστητε εἰς πόλεμον
 • 30:9μικρὸν ἔδωκά σε ἐν ἔθνεσιν εὐκατα­φρόνητον ἐν ἀνθρώποις
 • 30:10ἡ παιγνία σου ἐνεχείρησέν σοι ἰταμία καρδίας σου κατέλυσεν τρυμαλιὰς πετρῶν συν­έλαβεν ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ ὅτι ὕψωσεν ὥσπερ ἀετὸς νοσ­σιὰν αὐτοῦ ἐκεῖθεν καθελῶ σε
 • 30:11καὶ ἔσται ἡ Ιδουμαία εἰς ἄβατον πᾶς ὁ παρα­πορευό­με­νος ἐπ᾿ αὐτὴν συριεῖ
 • 30:12ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ αἱ πάροικοι αὐτῆς εἶπεν κύριος παν­τοκράτωρ οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ οὐ μὴ ἐνοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου
 • 30:13ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβή­σε­ται ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ ὅτι ταχὺ ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ τοὺς νεανίσκους ἐπ᾿ αὐτὴν ἐπι­στήσατε ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ καὶ τίς ἀν­τιστή­σε­ταί μοι καὶ τίς οὗτος ποιμήν ὃς στή­σε­ται κατα­̀ προ­́σωπόν μου
 • 30:14δια­̀ τοῦτο ἀκούσατε βουλὴν κυρίου ἣν ἐβουλεύ­σατο ἐπι­̀ τὴν Ιδουμαίαν καὶ λογισμὸν αὐτοῦ ὃν ἐλογίσατο ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας Θαιμαν ἐὰν μὴ συμψησθῶσιν τὰ ἐλάχιστα τῶν προ­βάτων ἐὰν μὴ ἀβατωθῇ ἐπ᾿ αὐτὴν κατα­́λυσις αὐτῶν
 • 30:15ὅτι ἀπο­̀ φωνῆς πτώσεως αὐτῶν ἐσείσθη ἡ γῆ καὶ κραυγή σου ἐν θαλάσ­σῃ ἠκούσθη
 • 30:16ἰδοὺ ὥσπερ ἀετὸς ὄψ­σε­ται καὶ ἐκτενεῖ τὰς πτέρυγας ἐπ᾿ ὀχυρώματα αὐτῆς καὶ ἔσται ἡ καρδία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ιδουμαίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὡς καρδία γυναικὸς ὠδινούσης
 • 30:28τῇ Δαμασκῷ κατῃσχύνθη Ημαθ καὶ Αρφαδ ὅτι ἤκουσαν ἀκοὴν πονηράν ἐξέστησαν ἐθυμώθησαν ἀναπαύσασθαι οὐ μὴ δύνων­ται
 • 30:29ἐξελύθη Δαμασκός ἀπεστράφη εἰς φυγήν τρόμος ἐπελάβετο αὐτῆς
 • 30:30πῶς οὐχὶ ἐγκατέλιπεν πόλιν ἐμήν κώμην ἠγάπησαν
 • 30:31δια­̀ τοῦτο πεσοῦν­ται νεανίσκοι ἐν πλατείαις σου καὶ πάν­τες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦν­ται φησὶν κύριος
 • 30:32καὶ καύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασκοῦ καὶ κατα­φάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Αδερ
 • 30:22τῇ Κηδαρ βασιλίσ­σῃ τῆς αὐλῆς ἣν ἐπάταξεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος οὕτως εἶπεν κύριος ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε ἐπι­̀ Κηδαρ καὶ πλή­σατε τοὺς υἱοὺς Κεδεμ
 • 30:23σκηνὰς αὐτῶν καὶ προ­́βατα αὐτῶν λήμψον­ται ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η αὐτῶν καὶ καμήλους αὐτῶν λήμψον­ται ἑαυτοῖς καὶ καλέσατε ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀπώλειαν κυκλόθεν
 • 30:24φεύ­γετε λίαν βαθύνατε εἰς κάθισιν καθήμενοι ἐν τῇ αὐλῇ ὅτι ἐβουλεύ­σατο ἐφ᾿ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν καὶ ἐλογίσατο ἐφ᾿ ὑμᾶς λογισμόν
 • 30:25ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ᾿ ἔθνος εὐσταθοῦν καθήμενον εἰς ἀναψυχήν οἷς οὔκ εἰσιν θύραι οὐ βάλανοι οὐ μοχλοί μόνοι κατα­λύουσιν
 • 30:26καὶ ἔσον­ται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προ­νομὴν καὶ πλῆ­θος κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν καὶ λικμήσω αὐτοὺς παν­τὶ πνεύ­ματι κεκαρ­μέ­νους προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν ἐκ παν­τὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν εἶπεν κύριος
 • 30:27καὶ ἔσται ἡ αὐλὴ δια­τριβὴ στρουθῶν καὶ ἄβα­τος ἕως αἰῶνος οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος καὶ οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου
 • 25:20ἐν ἀρχῇ βασιλεύ­ον­τος Σεδεκιου τοῦ βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αιλαμ

  25:14ἃ ἐπρο­φήτευσεν Ιερεμιας ἐπι­̀ τὰ ἔθνη τὰ Αιλαμ
 • 25:15τάδε λέγει κύριος συν­τριβήτω τὸ τόξον Αιλαμ ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν
 • 25:16καὶ ἐπάξω ἐπι­̀ Αιλαμ τέσ­σαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσ­σάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ δια­σπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσιν τοῖς ἀνέμοις τούτοις καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος ὃ οὐχ ἥξει ἐκεῖ οἱ ἐξωσ­μέ­νοι Αιλαμ
 • 25:17καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναν­τίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούν­των τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς κακὰ κατα­̀ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς
 • 25:18καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αιλαμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας
 • 25:19καὶ ἔσται ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἀπο­στρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αιλαμ λέγει κύριος