Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Къ сыно́мъ Аммо́нимъ та́ко глаго́летъ Госпо́дь: еда́ не су́ть сы́нове Изра́илевы, или́ наслѣ́дника нѣ́сть и́мъ? почто́ у́бо прiя́ наслѣ́дiе мелхо́мъ {ца́рь и́хъ} га́да, и лю́дiе его́ во градѣ́хъ его́ живя́ху?
 • Сего́ ра́ди, се́, дні́е гряду́тъ, глаго́летъ Госпо́дь, и оглашу́ на равва́ѳъ сыно́въ Аммо́нихъ ра́тный зву́къ, и бу́детъ въ непрохо́дная и въ па́губу, и тре́бища его́ огне́мъ сожже́на бу́дутъ, и воспрiи́метъ Изра́иль вла́сть свою́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Возопі́й, есево́не, я́ко поги́бе га́й: возопі́йте, дще́ри равва́ѳски, препоя́шитеся вре́тищами, рыда́йте и бѣ́гайте по забра́ломъ, я́ко Мелхо́мъ во плѣ́нъ от­веде́т­ся, свяще́н­ницы и кня́зи его́ вку́пѣ.
 • Что́ хва́лишися во удо́лiихъ? стече́ удо́лiе твое́, дщи́ безсту́дная, упова́ющая на бога́т­ст­ва своя́, глаго́лющи: кто́ прiи́детъ на мя́?
 • Се́, а́зъ наведу́ на тя́ стра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ тебе́: и разсѣ́етеся вси́ от­ лица́ его́, и не бу́детъ собира́ющаго бѣжа́щихъ.
 • И посе́мъ воз­вращу́ плѣ́н­ники сыно́въ Аммо́нихъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Ко Идуме́и сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еда́ е́сть ктому́ му́дрость во Ѳема́нѣ? поги́бе совѣ́тъ от­ разу́мныхъ, непотре́бна бы́сть му́дрость и́хъ,
 • попра́но бы́сть мѣ́сто и́хъ: сни́дите въ про́пасть къ сѣдѣ́нiю, живу́щiи во Деда́нѣ: я́ко же́стокая сотвори́: [поги́бель Иса́влю] наведо́хъ на́нь во вре́мя, въ не́же посѣти́хъ его́.
 • Я́ко объима́телiе вина́ прiидо́ша на тя́, не оста́вятъ тебѣ́ оста́нковъ: а́ки та́тiе въ нощи́ воз­ложа́тъ ру́ки своя́.
 • Я́ко [а́зъ] обнажи́хъ Иса́ва, от­кры́хъ та́йная его́, не воз­мо́жетъ утаи́тися, поги́бе руко́ю бра́та сво­его́ и сосѣ́да сво­его́,
 • и нѣ́сть оста́тися сиротѣ́ тво­е́й, да живе́тъ: а́зъ же сотворю́ жи́ти, и вдови́цы на мя́ упова́ша.
 • Та́ко бо глаго́летъ Госпо́дь: се́, и́мже не бѣ́ зако́на пи́ти ча́шу, пiю́ще испiю́тъ: и ты́ ли а́ки непови́н­ный оста́нешися? не бу́деши непови́ненъ, но пiя́ испiе́ши.
 • Собо́ю бо кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, я́ко въ пусты́ню и въ поруга́нiе и въ посмѣ́хъ и въ прокля́тiе бу́деши посредѣ́ его́, и вси́ гра́ди его́ бу́дутъ въ пусты́ню вѣ́чную.
 • Слу́хъ слы́шахъ от­ Го́спода, и посло́въ во язы́ки посла́: собери́теся и иди́те проти́ву ему́ и воста́ните на ополче́нiе.
 • Се́, ма́ла да́хъ тя́ во язы́цѣхъ и поруга́ема въ лю́дехъ.
 • Игра́нiе твое́ прельсти́ тя, безсту́дiе се́рдца тво­его́ обита́­ше въ разсѣ́линахъ ка́мен­ныхъ, похи́ти крѣ́пость хо́лма высо́каго: егда́ воз­несе́ши я́ко оре́лъ гнѣздо́ свое́, от­то́лѣ све́ргу тя́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ Идуме́а въ запустѣ́нiе, вся́къ ходя́й чрезъ ню́ подиви́т­ся и позви́ждетъ надъ вся́кою я́звою ея́.
 • Я́коже превраще́на е́сть Cодо́ма и Гомо́рра и сосѣ́ди ея́, глаго́летъ Госпо́дь, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ пребу́детъ та́мо сы́нъ человѣ́чь.
 • Се́, я́коже ле́въ изы́детъ от­ среды́ Иорда́на на мѣ́сто си́льнаго, я́ко ско́ро сотворю́ и́мъ бѣжа́ти от­ него́, и кто́ бу́детъ избра́нъ, его́же поста́влю надъ ни́мъ? кто́ бо подо́бенъ мнѣ́? и кто́ противоста́нетъ ми́? и кто́ е́сть се́й па́стырь, и́же сопроти́вит­ся лицу́ мо­ему́?
 • Сего́ ра́ди слы́шите совѣ́тъ Госпо́день, его́же совѣща́ на Едо́ма, и умышле́нiе его́, е́же умы́сли на живу́щихъ во Ѳема́нѣ, не све́ргутъ ли и́хъ ма́лая от­ ста́дъ, и не разме́тано ли бу́детъ на ни́хъ жили́ще и́хъ?
 • От гла́са бо паде́нiя и́хъ потрясе́ся земля́, и во́пль на мо́ри чермнѣ́мъ слы́шася гла́са и́хъ.
 • Се́, я́ко оре́лъ взы́детъ и воз­лети́тъ и простре́тъ крилѣ́ сво­и́ надъ тверды́ньми его́: и бу́детъ се́рдце си́льныхъ Идуме́йскихъ въ то́й де́нь, я́ко се́рдце жены́ родя́щiя.
 • Къ Дама́ску: посрами́ся Ема́ѳъ и Арфа́ѳъ, я́ко слу́хъ зо́лъ слы́шаша, ужасо́шася, воз­мути́шася на мо́ри, [за попече́нiе] упоко́итися не мо́гутъ.
 • Расто́ржеся Дама́скъ, обрати́ся на бѣжа́нiе, тре́петъ объя́тъ и́, ско́рбь и болѣ́знь одержа́ша его́ я́ко ражда́ющую.
 • Ка́ко не оста́виша гра́да сла́внаго, крѣ́пости любе́зныя?
 • Сего́ ра́ди паду́тъ ю́ноши на сто́гнахъ тво­и́хъ, и вси́ му́жiе во́инстiи паду́тъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • И воз­жгу́ о́гнь на стѣнѣ́ Дама́ска, и пожже́тъ стѣ́ны сы́на Аде́рова.
 • Къ Кида́ру, цари́цѣ двора́, его́же порази́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, та́ко глаго́летъ Госпо́дь: воста́ните и взы́дите на Кида́ръ и погуби́те сы́ны восто́чныя.
 • Селе́нiя и́хъ и стада́ и́хъ во́змутъ: оде́жды и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и велблю́ды и́хъ во́змутъ себѣ́, и при­­зову́тъ на ня́ стра́хъ о́крестъ.
 • Бѣжи́те и от­иди́те вско́рѣ, въ про́пастехъ ся́дите, живу́щiи во дворѣ́, глаго́летъ Госпо́дь: я́ко совѣща́ на вы́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй совѣ́тъ и помы́сли на ва́съ умышле́нiе.
 • Воста́ните и вни́дите къ лю́демъ упоко́енымъ, живу́щымъ въ прохла́дѣ, глаго́летъ Госпо́дь: и́же ни две́рiй, ниже́ заво́ровъ и́мутъ, еди́ни обита́ютъ.
 • И бу́дутъ велблю́ды и́хъ въ расхище́нiе и мно́же­с­т­во скота́ и́хъ въ разграбле́нiе, и развѣ́ю я́ вся́кимъ вѣ́тромъ остри́женыхъ о́крестъ, и от­ всѣ́хъ окре́стныхъ и́хъ при­­веду́ на ня́ поги́бель, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И бу́детъ дво́ръ въ жили́ще змие́мъ и пу́стъ да́же до вѣ́ка, не поживе́тъ та́мо му́жъ, ниже́ бу́детъ живя́й въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Сло́во Госпо́дне, е́же бы́сть ко иеремі́и проро́ку на Ела́мъ, въ нача́лѣ ца́р­ст­ва седекі́и царя́ Иу́дина, глаго́ля:
 • та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: се́, а́зъ сокрушу́ лу́къ Ела́мль, нача́ло си́лы и́хъ,
 • и наведу́ на Ела́мъ четы́ри вѣ́тры от­ четы́рехъ стра́нъ небе́сныхъ и развѣ́ю я́ во вся́ вѣ́тры ты́я, и не бу́детъ язы́ка, въ о́ньже бы не при­­шли́ бѣжа́щiи Елами́тяне.
 • И устрашу́ и́хъ предъ враги́ и́хъ и предъ лице́мъ и́щущихъ души́ и́хъ, и наведу́ на ня́ зла́я, по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, глаго́летъ Госпо́дь: и послю́ вслѣ́дъ и́хъ ме́чь мо́й, до́ндеже сотру́ и́хъ:
 • и поста́влю престо́лъ мо́й во Ела́мѣ, и иждену́ от­ту́ду царя́ и кня́зи, глаго́летъ Госпо́дь:
 • и бу́детъ въ послѣ́днiя дни́, воз­вращу́ плѣ́нъ Ела́мль, глаго́летъ Госпо́дь.
 • О сыновьях Аммоновых так говорит Господь: разве нет сыновей у Израиля? разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его?
 • Посему вот, наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь.
 • Рыдай, Есевон, ибо опустошен Гай; кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими.
 • Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: «кто придет ко мне?»
 • Вот, Я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф; разбежитесь, кто куда, и никто не соберет разбежавшихся.
 • Но после того Я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь.
 • О Едоме так говорит Господь Саваоф: разве нет более мудрости в Фемане? разве не стало совета у разумных? разве оскудела мудрость их?
 • Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава Я наведу на него, – время посещения Моего.
 • Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно.
 • А Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и не будет его.
 • Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня.
 • Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу.
 • Ибо Мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями.
 • Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну.
 • Ибо вот, Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми.
 • Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь.
 • И будет Едом ужасом; всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует ответа от Меня? и какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана: истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их.
 • От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря.
 • Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах.
 • О Дамаске.- Посрамлены Емаф и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли; тревога на море, успокоиться не могут.
 • Оробел Дамаск и обратился в бегство; страх овладел им; боль и муки схватили его, как женщину в родах.
 • Как не уцелел город славы, город радости моей?
 • Итак падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф.
 • И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада.
 • О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара, и опустошайте сыновей востока!
 • Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им: «ужас отовсюду!»
 • Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Асора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел.
 • Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь; ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке.
 • Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их – на расхищение; и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь.
 • И будет Асор жилищем шакалов, вечною пустынею; человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем.
 • Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама, в начале царствования Седекии, царя Иудейского:
 • так говорит Господь Саваоф: вот, Я сокрушу лук Елама, главную силу их.
 • И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты.
 • И поражу Еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их; и наведу на них бедствие, гнев Мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
 • И поставлю престол Мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь.
 • Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь.
 • לִבְנֵי עַמּוֹן, כֹּה אָמַר יְהוָה, הֲבָנִים אֵין לְיִשְׂרָאֵל, אִם־יוֹרֵשׁ אֵין לוֹ; מַדּוּעַ, יָרַשׁ מַלְכָּם אֶת־גָּד, וְעַמּוֹ בְּעָרָיו יָשָׁב׃
 • לָכֵן הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם־יְהוָה, וְהִשְׁמַעְתִּי אֶל־רַבַּת בְּנֵי־עַמּוֹן תְּרוּעַת מִלְחָמָה, וְהָיְתָה לְתֵל שְׁמָמָה, וּבְנֹתֶיהָ בָּאֵשׁ תִּצַּתְנָה; וְיָרַשׁ יִשְׂרָאֵל אֶת־יֹרְשָׁיו אָמַר יְהוָה׃
 • הֵילִילִי חֶשְׁבּוֹן כִּי שֻׁדְּדָה־עַי, צְעַקְנָה בְּנוֹת רַבָּה, חֲגֹרְנָה שַׂקִּים, סְפֹדְנָה וְהִתְשׁוֹטַטְנָה בַּגְּדֵרוֹת; כִּי מַלְכָּם בַּגּוֹלָה יֵלֵךְ, כֹּהֲנָיו וְשָׂרָיו יַחְדָּיו׃
 • מַה־תִּתְהַלְלִי בָּעֲמָקִים, זָב עִמְקֵךְ, הַבַּת הַשּׁוֹבֵבָה; הַבֹּטְחָה בְּאֹצְרֹתֶיהָ, מִי יָבוֹא אֵלָי׃
 • הִנְנִי מֵבִיא עָלַיִךְ פַּחַד, נְאֻם־אֲדֹנָי יְהוִה צְבָאוֹת מִכָּל־סְבִיבָיִךְ; וְנִדַּחְתֶּם אִישׁ לְפָנָיו, וְאֵין מְקַבֵּץ לַנֹּדֵד׃
 • וְאַחֲרֵי־כֵן, אָשִׁיב אֶת־שְׁבוּת בְּנֵי־עַמּוֹן נְאֻם־יְהוָה׃ ס
 • לֶאֱדוֹם, כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, הַאֵין עוֹד חָכְמָה בְּתֵימָן; אָבְדָה עֵצָה מִבָּנִים, נִסְרְחָה חָכְמָתָם׃
 • נֻסוּ הָפְנוּ הֶעְמִיקוּ לָשֶׁבֶת, יֹשְׁבֵי דְּדָן; כִּי אֵיד עֵשָׂו הֵבֵאתִי עָלָיו עֵת פְּקַדְתִּיו׃
 • אִם־בֹּצְרִים בָּאוּ לָךְ, לֹא יַשְׁאִרוּ עוֹלֵלוֹת; אִם־גַּנָּבִים בַּלַּיְלָה הִשְׁחִיתוּ דַיָּם׃
 • כִּי־אֲנִי חָשַׂפְתִּי אֶת־עֵשָׂו, גִּלֵּיתִי אֶת־מִסְתָּרָיו, וְנֶחְבָּה לֹא יוּכָל; שֻׁדַּד זַרְעוֹ וְאֶחָיו וּשְׁכֵנָיו וְאֵינֶנּוּ׃
 • עָזְבָה יְתֹמֶיךָ אֲנִי אֲחַיֶּה; וְאַלְמְנֹתֶיךָ עָלַי תִּבְטָחוּ׃ ס
 • כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה, הִנֵּה אֲשֶׁר־אֵין מִשְׁפָּטָם לִשְׁתּוֹת הַכּוֹס שָׁתוֹ יִשְׁתּוּ, וְאַתָּה הוּא, נָקֹה תִּנָּקֶה; לֹא תִנָּקֶה, כִּי שָׁתֹה תִּשְׁתֶּה׃
 • כִּי בִי נִשְׁבַּעְתִּי נְאֻם־יְהוָה, כִּי־לְשַׁמָּה לְחֶרְפָּה לְחֹרֶב וְלִקְלָלָה תִּהְיֶה בָצְרָה; וְכָל־עָרֶיהָ תִהְיֶינָה לְחָרְבוֹת עוֹלָם׃
 • שְׁמוּעָה שָׁמַעְתִּי מֵאֵת יְהוָה, וְצִיר בַּגּוֹיִם שָׁלוּחַ; הִתְקַבְּצוּ וּבֹאוּ עָלֶיהָ, וְקוּמוּ לַמִּלְחָמָה׃
 • כִּי־הִנֵּה קָטֹן נְתַתִּיךָ בַּגּוֹיִם; בָּזוּי בָּאָדָם׃
 • תִּפְלַצְתְּךָ הִשִּׁיא אֹתָךְ זְדוֹן לִבֶּךָ, שֹׁכְנִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע, תֹּפְשִׂי מְרוֹם גִּבְעָה; כִּי־תַגְבִּיהַ כַּנֶּשֶׁר קִנֶּךָ, מִשָּׁם אוֹרִידְךָ נְאֻם־יְהוָה׃
 • וְהָיְתָה אֱדוֹם לְשַׁמָּה; כֹּל עֹבֵר עָלֶיהָ, יִשֹּׁם וְיִשְׁרֹק עַל־כָּל־מַכּוֹתֶהָ׃
 • כְּמַהְפֵּכַת סְדֹם וַעֲמֹרָה וּשְׁכֵנֶיהָ אָמַר יְהוָה; לֹא־יֵשֵׁב שָׁם אִישׁ, וְלֹא־יָגוּר בָּהּ בֶּן־אָדָם׃
 • הִנֵּה כְּאַרְיֵה יַעֲלֶה מִגְּאוֹן הַיַּרְדֵּן אֶל־נְוֵה אֵיתָן, כִּי־אַרְגִּיעָה אֲרִיצֶנּוּ מֵעָלֶיהָ, וּמִי בָחוּר אֵלֶיהָ אֶפְקֹד; כִּי מִי כָמוֹנִי וּמִי יֹעִידֶנִּי, וּמִי־זֶה רֹעֶה, אֲשֶׁר יַעֲמֹד לְפָנָי׃ ס
 • לָכֵן שִׁמְעוּ עֲצַת־יְהוָה, אֲשֶׁר יָעַץ אֶל־אֱדוֹם, וּמַחְשְׁבוֹתָיו, אֲשֶׁר חָשַׁב אֶל־יֹשְׁבֵי תֵימָן; אִם־לֹא יִסְחָבוּם צְעִירֵי הַצֹּאן, אִם־לֹא יַשִּׁים עֲלֵיהֶם נְוֵהֶם׃
 • מִקּוֹל נִפְלָם, רָעֲשָׁה הָאָרֶץ; צְעָקָה בְּיַם־סוּף נִשְׁמַע קוֹלָהּ׃
 • הִנֵּה כַנֶּשֶׁר יַעֲלֶה וְיִדְאֶה, וְיִפְרֹשׂ כְּנָפָיו עַל־בָּצְרָה; וְהָיָה לֵב גִּבּוֹרֵי אֱדוֹם בַּיּוֹם הַהוּא, כְּלֵב אִשָּׁה מְצֵרָה׃ ס
 • לְדַמֶּשֶׂק, בּוֹשָׁה חֲמָת וְאַרְפָּד, כִּי־שְׁמֻעָה רָעָה שָׁמְעוּ נָמֹגוּ; בַּיָּם דְּאָגָה, הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל׃
 • רָפְתָה דַמֶּשֶׂק הִפְנְתָה לָנוּס וְרֶטֶט הֶחֱזִיקָה; צָרָה וַחֲבָלִים אֲחָזַתָּה כַּיּוֹלֵדָה׃
 • אֵיךְ לֹא־עֻזְּבָה עִיר תְּהִלָּה (תְּהִלָּת); קִרְיַת מְשׂוֹשִׂי׃
 • לָכֵן יִפְּלוּ בַחוּרֶיהָ בִּרְחֹבֹתֶיהָ; וְכָל־אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה יִדַּמּוּ בַּיּוֹם הַהוּא, נְאֻם יְהוָה צְבָאוֹת׃
 • וְהִצַּתִּי אֵשׁ בְּחוֹמַת דַּמָּשֶׂק; וְאָכְלָה אַרְמְנוֹת בֶּן־הֲדָד׃ ס
 • לְקֵדָר וּלְמַמְלְכוֹת חָצוֹר, אֲשֶׁר הִכָּה נְבוּכַדְרֶאצּוֹר (נְבוּכַדְרֶאצַּר) מֶלֶךְ־בָּבֶל, כֹּה אָמַר יְהוָה; קוּמוּ עֲלוּ אֶל־קֵדָר, וְשָׁדְדוּ אֶת־בְּנֵי־קֶדֶם׃
 • אָהֳלֵיהֶם וְצֹאנָם יִקָּחוּ, יְרִיעוֹתֵיהֶם וְכָל־כְּלֵיהֶם וּגְמַלֵּיהֶם יִשְׂאוּ לָהֶם; וְקָרְאוּ עֲלֵיהֶם מָגוֹר מִסָּבִיב׃
 • נֻסוּ נֻּדוּ מְאֹד הֶעְמִיקוּ לָשֶׁבֶת יֹשְׁבֵי חָצוֹר נְאֻם־יְהוָה; כִּי־יָעַץ עֲלֵיכֶם נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל עֵצָה, וְחָשַׁב עֲלֵיהֶם (עֲלֵיכֶם) מַחֲשָׁבָה׃
 • קוּמוּ עֲלוּ, אֶל־גּוֹי שְׁלֵיו יוֹשֵׁב לָבֶטַח נְאֻם־יְהוָה; לֹא־דְלָתַיִם וְלֹא־בְרִיחַ לוֹ בָּדָד יִשְׁכֹּנוּ׃
 • וְהָיוּ גְמַלֵּיהֶם לָבַז, וַהֲמוֹן מִקְנֵיהֶם לְשָׁלָל, וְזֵרִתִים לְכָל־רוּחַ קְצוּצֵי פֵאָה; וּמִכָּל־עֲבָרָיו אָבִיא אֶת־אֵידָם נְאֻם־יְהוָה׃
 • וְהָיְתָה חָצוֹר לִמְעוֹן תַּנִּים שְׁמָמָה עַד־עוֹלָם; לֹא־יֵשֵׁב שָׁם אִישׁ, וְלֹא־יָגוּר בָּהּ בֶּן־אָדָם׃ ס
 • אֲשֶׁר הָיָה דְבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא אֶל־עֵילָם; בְּרֵאשִׁית, מַלְכוּת צִדְקִיָּה מֶלֶךְ־יְהוּדָה לֵאמֹר׃
 • כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, הִנְנִי שֹׁבֵר אֶת־קֶשֶׁת עֵילָם; רֵאשִׁית גְּבוּרָתָם׃
 • וְהֵבֵאתִי אֶל־עֵילָם אַרְבַּע רוּחוֹת, מֵאַרְבַּע קְצוֹת הַשָּׁמַיִם, וְזֵרִתִים, לְכֹל הָרֻחוֹת הָאֵלֶּה; וְלֹא־יִהְיֶה הַגּוֹי, אֲשֶׁר לֹא־יָבוֹא שָׁם נִדְּחֵי עוֹלָם (עֵילָם)׃
 • וְהַחְתַּתִּי אֶת־עֵילָם לפְנֵי אֹיְבֵיהֶם וְלִפְנֵי מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם, וְהֵבֵאתִי עֲלֵיהֶם רָעָה אֶת־חֲרוֹן אַפִּי נְאֻם־יְהוָה; וְשִׁלַּחְתִּי אַחֲרֵיהֶם אֶת־הַחֶרֶב, עַד כַּלּוֹתִי אוֹתָם׃
 • וְשַׂמְתִּי כִסְאִי בְּעֵילָם; וְהַאֲבַדְתִּי מִשָּׁם מֶלֶךְ וְשָׂרִים נְאֻם־יְהוָה׃
 • וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, אָשׁוּב (אָשִׁיב) אֶת־שְׁבִית (שְׁבוּת) עֵילָם נְאֻם־יְהוָה׃ ס
 • Sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel: Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcom possède-t-il Gad, Et son peuple habite-t-il ses villes?
 • C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabbath des enfants d'Ammon; Elle deviendra un monceau de ruines, Et les villes de son ressort seront consumées par le feu; Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel.
 • Pousse des gémissements, Hesbon, car Aï est ravagée! Poussez des cris, filles de Rabba, revêtez-vous de sacs, Lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles! Car Malcom s'en va en captivité, Avec ses prêtres et avec ses chefs.
 • Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, Qui te confiais dans tes trésors: Qui viendra contre moi?
 • Voici, je fais venir sur toi la terreur, Dit le Seigneur, l'Éternel des armées, Elle viendra de tous tes alentours; Chacun de vous sera chassé devant soi, Et nul ne ralliera les fuyards.
 • Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, Dit l'Éternel.
 • Sur Édom. Ainsi parle l'Éternel des armées: N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie?
 • Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, Habitants de Dedan! Car je fais venir le malheur sur Ésaü, Le temps de son châtiment.
 • Si des vendangeurs viennent chez toi, Ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, Ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent.
 • Mais moi, je dépouillerai Ésaü, Je découvrirai ses retraites, Il ne pourra se cacher; Ses enfants, ses frères, ses voisins, périront, Et il ne sera plus.
 • Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, Et que tes veuves se confient en moi!
 • Car ainsi parle l'Éternel: Voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront; Et toi, tu resterais impuni! Tu ne resteras pas impuni, Tu la boiras.
 • Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, De dévastation et de malédiction, Et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles.
 • J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, Et un messager a été envoyé parmi les nations: Assemblez-vous, et marchez contre elle! Levez-vous pour la guerre!
 • Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, Méprisé parmi les hommes.
 • Ta présomption, l'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel.
 • Édom sera un objet de désolation; Tous ceux qui passeront près de lui Seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies.
 • Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent détruites, Dit l'Éternel, Il ne sera plus habité, Il ne sera le séjour d'aucun homme...
 • Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain Contre la demeure forte; Soudain j'en ferai fuir Édom, Et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera?
 • C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, Et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman! Certainement on les traînera comme de faibles brebis, Certainement on ravagera leur demeure.
 • Au bruit de leur chute, la terre tremble; Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge...
 • Voici, comme l'aigle il s'avance, il vole, Il étend ses ailes sur Botsra, Et le coeur des héros d'Édom est en ce jour Comme le coeur d'une femme en travail.
 • Sur Damas. Hamath et Arpad sont confuses, Car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent; C'est une mer en tourmente, Qui ne peut se calmer.
 • Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, Et l'effroi s'empare d'elle; L'angoisse et les douleurs la saisissent, Comme une femme en travail. -
 • Ah! elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, La ville qui fait ma joie! -
 • C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues, Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour, Dit l'Éternel des armées.
 • Je mettrai le feu aux murs de Damas, Et il dévorera le palais de Ben Hadad.
 • Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, que battit Nebucadnetsar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel: Levez-vous, montez contre Kédar, Et détruisez les fils de l'Orient!
 • On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, On enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, Et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante.
 • Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, Habitants de Hatsor! dit l'Éternel; Car Nebucadnetsar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, Il a conçu un projet contre vous.
 • Levez-vous, montez contre une nation tranquille, En sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel; Elle n'a ni portes, ni barres, Elle habite solitaire.
 • Leurs chameaux seront au pillage, Et la multitude de leurs troupeaux sera une proie; Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, Et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel.
 • Hatsor sera le repaire des chacals, un désert pour toujours; Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera.
 • La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots:
 • Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, je vais briser l'arc d'Élam, Sa principale force.
 • Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, Je les disperserai par tous ces vents, Et il n'y aura pas une nation Où n'arrivent des fugitifs d'Élam.
 • Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis Et devant ceux qui en veulent à leur vie, J'amènerai sur eux des malheurs, Mon ardente colère, dit l'Éternel, Et je les poursuivrai par l'épée, Jusqu'à ce que je les aie anéantis.
 • Je placerai mon trône dans Élam, Et j'en détruirai le roi et les chefs, Dit l'Éternel.
 • Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, Dit l'Éternel.