Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Обыди́те пути́ Иерусали́мскiя и воз­зри́те, и позна́йте и по­ищи́те на сто́гнахъ его́, а́ще обря́щете му́жа творя́щаго су́дъ и и́щуща вѣ́ры: и милосе́рдъ бу́ду ему́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Живе́тъ Госпо́дь, глаго́лютъ, сего́ ра́ди не во лжа́хъ ли клену́т­ся?
 • Го́споди, о́чи тво­и́ [зря́тъ] на вѣ́ру: би́лъ еси́ и́хъ, и не поболѣ́ша, сокруши́лъ еси́ и́хъ, и не восхотѣ́ша прiя́ти наказа́нiя: ожесточи́ша ли́ца своя́ па́че ка́мене и не хотѣ́ша обрати́тися.
 • А́зъ же рѣ́хъ: не́гли убо́зи су́ть [и бу́iи], того́ ра́ди не воз­мого́ша, я́ко не увѣ́даша пути́ Госпо́дня и суда́ Бо́га сво­его́.
 • Пойду́ ко держа́внымъ и воз­глаго́лю и́мъ, ті́и бо позна́ша пу́ть Госпо́день и су́дъ Бо́га сво­его́. И се́, единоду́шно сі́и сокруши́ша и́го, расторго́ша у́зы.
 • Сего́ ра́ди порази́ и́хъ ле́въ от­ дубра́вы, и во́лкъ да́же до домо́въ погуби́ и́хъ, и ры́сь бдя́ше надъ града́ми и́хъ: вси́ исходя́щiи от­ ни́хъ бу́дутъ я́ти, я́ко умно́жиша нече́стiя своя́, укрѣпи́шася во от­враще́нiихъ сво­и́хъ.
 • О че́мъ от­ си́хъ милосе́рдъ бу́ду тебѣ́? сы́нове тво­и́ оста́виша мя́ и кля́шася тѣ́ми, и́же не су́ть бо́зи: насы́тихъ и́хъ, и прелюбо­дѣ́й­ст­воваша и въ домѣ́хъ блудни́цъ обита́ша,
 • ко́ни женонеи́стовни сотвори́шася, кі́йждо ко женѣ́ и́скрен­няго сво­его́ ржа́­ше.
 • Еда́ от­ си́хъ не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не мсти́тъ душа́ моя́?
 • Взы́дите на стѣ́ны его́ и разори́те, оконча́нiя же не сотвори́те: оста́вите подпо́ры его́, я́ко Госпо́дни су́ть.
 • Преступле́нiемъ бо преступи́лъ е́сть на мя́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Солга́ша Го́споду сво­ему́ и реко́ша: не су́ть сiя́, ниже́ прiи́дутъ на на́съ зла́я, и меча́ и гла́да не у́зримъ:
 • проро́цы на́ши бы́ша на вѣ́тръ, и сло́во Госпо́дне не бѣ́ въ ни́хъ, та́ко бу́детъ и́мъ.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: зане́же глаго́лали есте́ сло́во сiе́, се́, а́зъ даю́ словеса́ моя́ во уста́ твоя́ о́гнь, и лю́ди сiя́ древа́, и поя́стъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ наведу́ на ва́съ язы́къ издале́ча, до́ме Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь, язы́къ си́льный, язы́къ ста́рый, его́же язы́ка не увѣ́си, [ни уразумѣ́еши, что́ глаго́летъ]:
 • ту́лъ его́ я́ко гро́бъ от­ве́рстъ, *вси́ крѣ́пцыи
 • и поядя́тъ жа́тву ва́шу 17и хлѣ́бы ва́шя, и поядя́тъ сыно́въ ва́шихъ и дще́рей ва́шихъ, и снѣдя́тъ ове́цъ ва́шихъ и телце́въ ва́шихъ, и поядя́тъ виногра́ды ва́шя и смо́кви ва́шя и ма́сличiя ва́ша, и сокруша́тъ гра́ды ва́шя тве́рдыя, на ни́хже вы́ упова́сте, мече́мъ.
 • Оба́че во дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, не сотворю́ ва́съ во истребле́нiе.
 • И бу́детъ, егда́ рече́те: почто́ сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ на́мъ сiя́ вся́? И рече́ши къ ни́мъ: я́ко оста́висте мя́ и послужи́сте бого́мъ чужди́мъ въ земли́ ва́­шей, та́ко послу́жите бого́мъ чужди́мъ въ земли́ не ва́­шей.
 • Возвѣсти́те сiя́ до́му Иа́ковлю и слы́шано сотвори́те въ дому́ Иу́динѣ [реку́ще]:
 • слы́шите сiя́, лю́дiе бу́iи и не иму́щiи се́рдца, и́же, имѣ́юще о́чи, не ви́дите, и у́шы, и не слы́шите:
 • мене́ ли не убо­ите́ся? рече́ Госпо́дь: или́ от­ лица́ мо­его́ не устыдите́ся? и́же положи́хъ песо́къ предѣ́лъ мо́рю, за́повѣдь вѣ́чну, и не превзы́детъ его́, и воз­мути́т­ся и не воз­мо́жетъ: и воз­шумя́тъ во́лны его́, и не пре́йдутъ того́.
 • Лю́демъ же си́мъ бы́сть се́рдце непослу́шно и непокори́во, и уклони́шася и по­идо́ша,
 • и не реко́ша въ се́рдцы сво­е́мъ: убо­и́мся Го́спода Бо́га на́­шего, даю́щаго на́мъ до́ждь ра́н­нiй и по́здный во вре́мя исполне́нiя повелѣ́нiя жа́твы и храня́щаго на́мъ.
 • Беззако́нiя на́ша уклони́ша сiя́, и грѣси́ на́ши от­ри́нуша блага́я от­ на́съ.
 • Я́ко обрѣто́шася въ лю́дехъ мо­и́хъ нечести́вiи, и сѣ́ти поста́виша, е́же погуби́ти му́жы, и улови́ша.
 • А́ки клѣ́тка поста́влена полна́ пти́цъ, та́ко до́мы и́хъ по́лни ле́сти: сего́ ра́ди воз­вели́чишася и обогати́шася:
 • уты́ша и утолстѣ́ша и преступи́ша словеса́ моя́ злѣ́йшiи: прю́ вдови́цы не суди́ша, суда́ си́ра не упра́виша и суда́ убо́гимъ не суди́ша.
 • Еда́ си́хъ ра́ди не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не от­мсти́тъ душа́ моя́?
 • У́жасъ и стра́шная содѣ́яшася на земли́:
 • проро́цы проро́че­с­т­воваша непра́ведная, и свяще́н­ницы восплеска́ша рука́ми сво­и́ми, и лю́дiе мо­и́ воз­люби́ша такова́я. И что́ сотворите́ въ послѣ́дняя си́хъ?
 • Походи́те по улицам Иерусалима, и посмотри́те, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим.
 • Хотя и говорят они: «жив Господь!», но клянутся ложно.
 • О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться.
 • И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего;
 • пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы.
 • За то поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их: кто выйдет из них, будет растерзан; ибо умножились преступления их, усилились отступничества их.
 • Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц.
 • Это откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Восходи́те на стены его и разрушайте, но не до конца; уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни;
 • ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, говорит Господь:
 • они солгали на Господа и сказали: «нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода.
 • И пророки станут ветром, и сло́ва [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет».
 • Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот огонь пожрет их.
 • Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит.
 • Колчан его – как открытый гроб; *все они люди храбрые.
 • И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься.
 • Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца.
 • И если вы скажете: «за что Господь, Бог наш, делает нам все это?», то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей.
 • Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря:
 • выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит:
 • Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут.
 • А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли;
 • и не сказали в сердце своем: «убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
 • Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе.
 • Ибо между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей.
 • Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились и разбогатели,
 • сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Изумительное и ужасное совершается в сей земле:
 • пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
 • 你 们 当 在 耶 路 撒 冷 的 街 上 跑 来 跑 去 , 在 宽 阔 处 寻 梢 , 看 看 有 一 人 行 公 义 求 诚 实 没 有 。 若 有 , 我 就 赦 免 这 城 。
 • 其 中 的 人 虽 然 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 所 起 的 誓 实 在 是 假 的 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 的 眼 目 不 是 看 顾 诚 实 麽 。 你 击 打 他 们 , 他 们 却 不 伤 恸 。 你 毁 灭 他 们 , 他 们 仍 不 受 惩 治 。 他 们 使 脸 刚 硬 过 于 磐 石 , 不 肯 回 头 。
 • 我 说 , 这 些 人 实 在 是 贫 穷 的 , 是 愚 昧 的 , 因 为 不 晓 得 耶 和 华 的 作 为 和 他 们 神 的 法 则 。
 • 我 要 去 见 尊 大 的 人 , 对 他 们 说 话 , 因 为 他 们 晓 得 耶 和 华 的 作 为 和 他 们 神 的 法 则 。 哪 知 , 这 些 人 齐 心 将 轭 折 断 , 挣 开 绳 索 。
 • 因 此 , 林 中 的 狮 子 必 害 死 他 们 。 晚 上 ( 或 作 野 地 ) 的 豺 狼 必 灭 绝 他 们 。 豹 子 要 在 城 外 窥 伺 他 们 。 凡 出 城 的 必 被 撕 碎 。 因 为 他 们 的 罪 过 极 多 , 背 道 的 事 也 加 增 了 。
 • 我 怎 能 赦 免 你 呢 。 你 的 儿 女 离 弃 我 , 又 指 着 那 不 是 神 的 起 誓 。 我 使 他 们 饱 足 , 他 们 就 行 奸 淫 , 成 群 地 聚 集 在 娼 妓 家 里 。
 • 他 们 像 喂 饱 的 马 到 处 乱 跑 , 各 向 他 邻 舍 的 妻 发 嘶 声 。
 • 耶 和 华 说 , 我 岂 不 因 这 些 事 讨 罪 呢 。 岂 不 报 复 这 样 的 国 民 呢 。
 • 你 们 要 上 她 葡 萄 园 的 墙 施 行 毁 坏 , 但 不 可 毁 坏 净 尽 , 只 可 除 掉 她 的 枝 子 , 因 为 不 属 耶 和 华 。
 • 原 来 以 色 列 家 和 犹 大 家 大 行 诡 诈 攻 击 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 他 们 不 认 耶 和 华 , 说 , 这 并 不 是 他 , 灾 祸 必 不 临 到 我 们 。 刀 剑 和 饥 荒 , 我 们 也 看 不 见 。
 • 先 知 的 话 必 成 为 风 。 道 也 不 在 他 们 里 面 。 这 灾 必 临 到 他 们 身 上 。
 • 所 以 耶 和 华 万 军 之 神 如 此 说 , 因 为 百 姓 说 这 话 , 我 必 使 我 的 话 在 你 口 中 为 火 , 使 他 们 为 柴 。 这 火 便 将 他 们 烧 灭 。
 • 耶 和 华 说 , 以 色 列 家 阿 , 我 必 使 一 国 的 民 从 远 方 来 攻 击 你 , 是 强 盛 的 国 , 是 从 古 而 有 的 国 。 他 们 的 言 语 你 不 晓 得 , 他 们 的 话 你 不 明 白 。
 • 他 们 的 箭 袋 是 敞 开 的 坟 墓 。 他 们 都 是 勇 士 。
 • 他 们 必 吃 尽 你 的 庄 稼 和 你 的 粮 食 , 是 你 儿 女 该 吃 的 。 必 吃 尽 你 的 牛 羊 , 吃 尽 你 的 葡 萄 和 无 花 果 。 又 必 用 刀 毁 坏 你 所 倚 靠 的 坚 固 城 。
 • 耶 和 华 说 , 就 是 到 那 时 , 我 也 不 将 你 们 毁 灭 净 尽 。
 • 百 姓 若 说 , 耶 和 华 我 们 的 神 为 什 么 向 我 们 行 这 一 切 事 呢 。 你 就 对 他 们 说 , 你 们 怎 样 离 弃 耶 和 华 ( 原 文 作 我 ) , 在 你 们 的 地 上 事 奉 外 邦 神 , 也 必 照 样 在 不 属 你 们 的 地 上 事 奉 外 邦 人 。
 • 当 传 扬 在 雅 各 家 , 报 告 在 犹 大 说 ,
 • 愚 昧 无 知 的 百 姓 阿 , 你 们 有 眼 不 看 , 有 耳 不 听 , 现 在 当 听 这 话 。
 • 耶 和 华 说 , 你 们 怎 麽 不 惧 怕 我 呢 。 我 以 永 远 的 定 例 , 用 沙 为 海 的 界 限 , 水 不 得 越 过 。 因 此 , 你 们 在 我 面 前 还 不 战 兢 麽 。 波 浪 虽 然 翻 腾 , 却 不 能 逾 越 。 虽 然 ? ? 訇 , 却 不 能 过 去 。
 • 但 这 百 姓 有 背 叛 忤 逆 的 心 。 他 们 叛 我 而 去 ,
 • 心 内 也 不 说 , 我 们 应 当 敬 畏 耶 和 华 我 们 的 神 。 他 按 时 赐 雨 , 就 是 秋 雨 春 雨 , 又 为 我 们 定 收 割 的 节 令 , 永 存 不 废 。
 • 你 们 的 罪 孽 使 这 些 事 转 离 你 们 。 你 们 的 罪 恶 使 你 们 不 能 得 福 。
 • 因 为 在 我 民 中 有 恶 人 。 他 们 埋 伏 窥 探 , 好 像 捕 鸟 的 人 。 他 们 设 立 圈 套 陷 害 人 。
 • 笼 内 怎 样 满 了 雀 鸟 , 他 们 的 房 中 也 照 样 充 满 诡 诈 。 所 以 他 们 得 成 为 大 , 而 且 富 足 。
 • 他 们 肥 胖 光 润 , 作 恶 过 甚 , 不 为 人 伸 冤 。 就 是 不 为 孤 儿 伸 冤 , 不 使 他 亨 通 , 也 不 为 穷 人 辨 屈 。
 • 耶 和 华 说 , 我 岂 不 因 这 些 事 讨 罪 呢 。 岂 不 报 复 这 样 的 国 民 呢 。
 • 国 中 有 可 惊 骇 , 可 憎 恶 的 事 ,
 • 就 是 先 知 说 假 预 言 , 祭 司 藉 他 们 把 持 权 柄 。 我 的 百 姓 也 喜 爱 这 些 事 , 到 了 结 局 你 们 怎 样 行 呢 。
 • Пройдите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, который-бы творил суд, искал истины, и Я буду милосерд к нему, говорит Господь.

 • Они говорят: жив Господь! посему не ложно-ли клянутся?

 • Господи! очи Твои (видят) истину: Ты бил их, а они не чувствовали боли, Ты сокрушал их, а они не хотели принять вразумления; они сделали лица свои крепче камня и не захотели обратиться.

 • И я сказал: может быть это – убогие (и неученые), они не могли (понять), потому что не знали пути Господня и суда Бога своего.

 • Пойду к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень и суд Бога своего; и вот они единодушно сокрушили ярмо, разорвали узы.

 • Посему поразит их лев из дубравы, и волк даже до домов поест их, и рысь будет стеречь города их: все выходящие из них будут пойманы, ибо умножили нечестие свое, усилились в отступничестве своем.

 • Как же Мне, поэтому, быть милостивым к тебе? сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и в домах блудниц пребывали.

 • Они сделались конями похотливыми, каждый ржет на жену ближнего своего.

 • Ужели Я за это не накажу? говорит Господь; или такому народу не отмстит душа моя?

 • Взойдите на стены его, и раззорите, но не до конца; оставьте подпоры его; ибо они – Господни.

 • Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною вероломно, говорит Господь.

 • Солгали Господу своему и сказали: этого не будет, и на нас не придут бедствия: ни меча, ни голода не увидим.

 • Пророки наши были ветром и слова Господня не было в них, так будет с ними.

 • Посему так говорит Господь сил: за то, что вы говорите такия речи, вот Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а народ этот деревьями, и он пожрет их.

 • Вот Я наведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, языка коего ты не знаешь (не поймешь, что он говорит).

 • Колчан его, как открытый гроб. Все они - сильные, и поедят жатву вашу

 • И хлебы ваши, и съедят сыновей ваших, и поедят овец ваших и тельцов ваших, и поедят виноград ваш, и смоквы ваши, и маслины ваши, и разрушат мечем города ваши укрепленные, на которые вы надеетесь.

 • Однако в те дни, говорит Господь, не истреблю вас совершенно.

 • И если скажете: за что Господь Бог наш делает с нами все это, то отвечай им: так как вы оставили Меня и служили богам чужим в земле вашей, то так же послужите богам чужим в земле не вашей.

 • Возвестите это дому Иакова и да будет услышано в доме Иудином (говоря).

 • Выслушай это, народ глупый и неразумный; у которого есть глаза, а не видят, есть уши, а не слышат.

 • Меня-ли не убоитесь, говорит Господь? или Лица Моего не устыдитесь? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого оно не перейдет; взволнуется, но не пересилит, зашумят волны его, но не переступят его.

 • А у народа сего сердце непослушное и непокорное: они уклонились и отошли.

 • И не сказали в сердце своем: будем бояться Господа Бога нашего, дающого нам дождь ранний и поздний, сообразно времени совершения жатвы!, сохраняющого все нам.

 • Беззакония наши отвратили это и грехи наши удалили это доброе от нас.

 • Ибо нашлись в народе Моем нечестивцы и поставили сеть, чтобы погубить людей, и уловили (их).

 • Как поставленная клетка полна птиц, так дома их полны лести, чрез это они возвеличились и обогатились:

 • Утучнели и отолстели, и обратили слова Мои во зло, распри вдовы не разбирали, в суд сироты не вникали, и тяжбы нищих не судили.

 • Не накажу-ли за это? говорит Господь, или такому народу не отмстит душа Моя? Ужасное и страшное совершается на земле.

 • Пророки пророчествовали ложь, священники рукоплескали им, и народ любил это. Что же вы будете делать после сего?