Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Обыди́те пути́ Иерусали́мскiя и воз­зри́те, и позна́йте и по­ищи́те на сто́гнахъ его́, а́ще обря́щете му́жа творя́щаго су́дъ и и́щуща вѣ́ры: и милосе́рдъ бу́ду ему́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Живе́тъ Госпо́дь, глаго́лютъ, сего́ ра́ди не во лжа́хъ ли клену́т­ся?
 • Го́споди, о́чи тво­и́ [зря́тъ] на вѣ́ру: би́лъ еси́ и́хъ, и не поболѣ́ша, сокруши́лъ еси́ и́хъ, и не восхотѣ́ша прiя́ти наказа́нiя: ожесточи́ша ли́ца своя́ па́че ка́мене и не хотѣ́ша обрати́тися.
 • А́зъ же рѣ́хъ: не́гли убо́зи су́ть [и бу́iи], того́ ра́ди не воз­мого́ша, я́ко не увѣ́даша пути́ Госпо́дня и суда́ Бо́га сво­его́.
 • Пойду́ ко держа́внымъ и воз­глаго́лю и́мъ, ті́и бо позна́ша пу́ть Госпо́день и су́дъ Бо́га сво­его́. И се́, единоду́шно сі́и сокруши́ша и́го, расторго́ша у́зы.
 • Сего́ ра́ди порази́ и́хъ ле́въ от­ дубра́вы, и во́лкъ да́же до домо́въ погуби́ и́хъ, и ры́сь бдя́ше надъ града́ми и́хъ: вси́ исходя́щiи от­ ни́хъ бу́дутъ я́ти, я́ко умно́жиша нече́стiя своя́, укрѣпи́шася во от­враще́нiихъ сво­и́хъ.
 • О че́мъ от­ си́хъ милосе́рдъ бу́ду тебѣ́? сы́нове тво­и́ оста́виша мя́ и кля́шася тѣ́ми, и́же не су́ть бо́зи: насы́тихъ и́хъ, и прелюбо­дѣ́й­ст­воваша и въ домѣ́хъ блудни́цъ обита́ша,
 • ко́ни женонеи́стовни сотвори́шася, кі́йждо ко женѣ́ и́скрен­няго сво­его́ ржа́­ше.
 • Еда́ от­ си́хъ не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не мсти́тъ душа́ моя́?
 • Взы́дите на стѣ́ны его́ и разори́те, оконча́нiя же не сотвори́те: оста́вите подпо́ры его́, я́ко Госпо́дни су́ть.
 • Преступле́нiемъ бо преступи́лъ е́сть на мя́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Солга́ша Го́споду сво­ему́ и реко́ша: не су́ть сiя́, ниже́ прiи́дутъ на на́съ зла́я, и меча́ и гла́да не у́зримъ:
 • проро́цы на́ши бы́ша на вѣ́тръ, и сло́во Госпо́дне не бѣ́ въ ни́хъ, та́ко бу́детъ и́мъ.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: зане́же глаго́лали есте́ сло́во сiе́, се́, а́зъ даю́ словеса́ моя́ во уста́ твоя́ о́гнь, и лю́ди сiя́ древа́, и поя́стъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ наведу́ на ва́съ язы́къ издале́ча, до́ме Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь, язы́къ си́льный, язы́къ ста́рый, его́же язы́ка не увѣ́си, [ни уразумѣ́еши, что́ глаго́летъ]:
 • ту́лъ его́ я́ко гро́бъ от­ве́рстъ, *вси́ крѣ́пцыи
 • и поядя́тъ жа́тву ва́шу 17и хлѣ́бы ва́шя, и поядя́тъ сыно́въ ва́шихъ и дще́рей ва́шихъ, и снѣдя́тъ ове́цъ ва́шихъ и телце́въ ва́шихъ, и поядя́тъ виногра́ды ва́шя и смо́кви ва́шя и ма́сличiя ва́ша, и сокруша́тъ гра́ды ва́шя тве́рдыя, на ни́хже вы́ упова́сте, мече́мъ.
 • Оба́че во дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, не сотворю́ ва́съ во истребле́нiе.
 • И бу́детъ, егда́ рече́те: почто́ сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ на́мъ сiя́ вся́? И рече́ши къ ни́мъ: я́ко оста́висте мя́ и послужи́сте бого́мъ чужди́мъ въ земли́ ва́­шей, та́ко послу́жите бого́мъ чужди́мъ въ земли́ не ва́­шей.
 • Возвѣсти́те сiя́ до́му Иа́ковлю и слы́шано сотвори́те въ дому́ Иу́динѣ [реку́ще]:
 • слы́шите сiя́, лю́дiе бу́iи и не иму́щiи се́рдца, и́же, имѣ́юще о́чи, не ви́дите, и у́шы, и не слы́шите:
 • мене́ ли не убо­ите́ся? рече́ Госпо́дь: или́ от­ лица́ мо­его́ не устыдите́ся? и́же положи́хъ песо́къ предѣ́лъ мо́рю, за́повѣдь вѣ́чну, и не превзы́детъ его́, и воз­мути́т­ся и не воз­мо́жетъ: и воз­шумя́тъ во́лны его́, и не пре́йдутъ того́.
 • Лю́демъ же си́мъ бы́сть се́рдце непослу́шно и непокори́во, и уклони́шася и по­идо́ша,
 • и не реко́ша въ се́рдцы сво­е́мъ: убо­и́мся Го́спода Бо́га на́­шего, даю́щаго на́мъ до́ждь ра́н­нiй и по́здный во вре́мя исполне́нiя повелѣ́нiя жа́твы и храня́щаго на́мъ.
 • Беззако́нiя на́ша уклони́ша сiя́, и грѣси́ на́ши от­ри́нуша блага́я от­ на́съ.
 • Я́ко обрѣто́шася въ лю́дехъ мо­и́хъ нечести́вiи, и сѣ́ти поста́виша, е́же погуби́ти му́жы, и улови́ша.
 • А́ки клѣ́тка поста́влена полна́ пти́цъ, та́ко до́мы и́хъ по́лни ле́сти: сего́ ра́ди воз­вели́чишася и обогати́шася:
 • уты́ша и утолстѣ́ша и преступи́ша словеса́ моя́ злѣ́йшiи: прю́ вдови́цы не суди́ша, суда́ си́ра не упра́виша и суда́ убо́гимъ не суди́ша.
 • Еда́ си́хъ ра́ди не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не от­мсти́тъ душа́ моя́?
 • У́жасъ и стра́шная содѣ́яшася на земли́:
 • проро́цы проро́че­с­т­воваша непра́ведная, и свяще́н­ницы восплеска́ша рука́ми сво­и́ми, и лю́дiе мо­и́ воз­люби́ша такова́я. И что́ сотворите́ въ послѣ́дняя си́хъ?
 • Походи́те по улицам Иерусалима, и посмотри́те, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим.
 • Хотя и говорят они: «жив Господь!», но клянутся ложно.
 • О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться.
 • И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего;
 • пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы.
 • За то поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их: кто выйдет из них, будет растерзан; ибо умножились преступления их, усилились отступничества их.
 • Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц.
 • Это откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Восходи́те на стены его и разрушайте, но не до конца; уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни;
 • ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, говорит Господь:
 • они солгали на Господа и сказали: «нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода.
 • И пророки станут ветром, и сло́ва [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет».
 • Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот огонь пожрет их.
 • Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит.
 • Колчан его – как открытый гроб; *все они люди храбрые.
 • И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься.
 • Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца.
 • И если вы скажете: «за что Господь, Бог наш, делает нам все это?», то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей.
 • Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря:
 • выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит:
 • Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут.
 • А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли;
 • и не сказали в сердце своем: «убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
 • Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе.
 • Ибо между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей.
 • Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились и разбогатели,
 • сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Изумительное и ужасное совершается в сей земле:
 • пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
 • שׁוֹטְטוּ בְּחוּצוֹת יְרוּשָׁלִַם, וּרְאוּ־נָא וּדְעוּ וּבַקְשׁוּ בִרְחוֹבוֹתֶיהָ, אִם־תִּמְצְאוּ אִישׁ, אִם־יֵשׁ עֹשֶׂה מִשְׁפָּט מְבַקֵּשׁ אֱמוּנָה; וְאֶסְלַח לָהּ׃
 • וְאִם חַי־יְהוָֹה יֹאמֵרוּ; לָכֵן לַשֶּׁקֶר יִשָּׁבֵעוּ׃
 • יְהוָֹה, עֵינֶיךָ הֲלוֹא לֶאֱמוּנָה, הִכִּיתָה אֹתָם וְלֹא־חָלוּ, כִּלִּיתָם מֵאֲנוּ קַחַת מוּסָר; חִזְּקוּ פְנֵיהֶם מִסֶּלַע, מֵאֲנוּ לָשׁוּב׃
 • וַאֲנִי אָמַרְתִּי, אַךְ־דַּלִּים הֵם; נוֹאֲלוּ כִּי לֹא יָדְעוּ דֶּרֶךְ יְהוָה, מִשְׁפַּט אֱלֹהֵיהֶם׃
 • אֵלֲכָה־לִּי אֶל־הַגְּדֹלִים וַאֲדַבְּרָה אוֹתָם, כִּי הֵמָּה, יָדְעוּ דֶּרֶךְ יְהוָה, מִשְׁפַּט אֱלֹהֵיהֶם; אַךְ הֵמָּה יַחְדָּו שָׁבְרוּ עֹל, נִתְּקוּ מוֹסֵרוֹת׃
 • עַל־כֵּן הִכָּם אַרְיֵה מִיַּעַר, זְאֵב עֲרָבוֹת יְשָׁדְדֵם, נָמֵר שֹׁקֵד עַל־עָרֵיהֶם, כָּל־הַיּוֹצֵא מֵהֵנָּה יִטָּרֵף; כִּי רַבּוּ פִּשְׁעֵיהֶם, עָצְמוּ מְשֻׁבוֹתֵיהֶם׃ (מְשׁוּבוֹתֵיהֶם)׃
 • אֵי לָזֹאת אֶסְלוֹחַ־ (אֶסְלַח־) לָךְ, בָּנַיִךְ עֲזָבוּנִי, וַיִּשָּׁבְעוּ בְּלֹא אֱלֹהִים; וָאַשְׂבִּעַ אוֹתָם וַיִּנְאָפוּ, וּבֵית זוֹנָה יִתְגֹּדָדוּ׃
 • סוּסִים מְיֻזָּנִים מַשְׁכִּים הָיוּ; אִישׁ אֶל־אֵשֶׁת רֵעֵהוּ יִצְהָלוּ׃
 • הַעַל־אֵלֶּה לוֹא־אֶפְקֹד נְאֻם־יְהוָֹה; וְאִם בְּגוֹי אֲשֶׁר־כָּזֶה, לֹא תִתְנַקֵּם נַפְשִׁי׃ ס
 • עֲלוּ בְשָׁרוֹתֶיהָ וְשַׁחֵתוּ, וְכָלָה אַל־תַּעֲשׂוּ; הָסִירוּ נְטִישׁוֹתֶיהָ, כִּי לוֹא לַיהוָה הֵמָּה׃
 • כִּי בָגוֹד בָּגְדוּ בִּי, בֵּית יִשְׂרָאֵל וּבֵית יְהוּדָה נְאֻם־יְהוָה׃
 • כִּחֲשׁוּ בַּיהוָה, וַיֹּאמְרוּ לֹא־הוּא; וְלֹא־תָבוֹא עָלֵינוּ רָעָה, וְחֶרֶב וְרָעָב לוֹא נִרְאֶה׃
 • וְהַנְּבִיאִים יִהְיוּ לְרוּחַ, וְהַדִּבֵּר אֵין בָּהֶם; כֹּה יֵעָשֶׂה לָהֶם׃ ס
 • לָכֵן, כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת, יַעַן דַּבֶּרְכֶם, אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה; הִנְנִי נֹתֵן דְּבָרַי בְּפִיךָ לְאֵשׁ, וְהָעָם הַזֶּה עֵצִים וַאֲכָלָתַם׃
 • הִנְנִי מֵבִיא עֲלֵיכֶם גּוֹי מִמֶּרְחָק בֵּית יִשְׂרָאֵל נְאֻם־יְהוָֹה; גּוֹי אֵיתָן הוּא, גּוֹי מֵעוֹלָם הוּא, גּוֹי לֹא־תֵדַע לְשֹׁנוֹ, וְלֹא תִשְׁמַע מַה־יְדַבֵּר׃
 • אַשְׁפָּתוֹ כְּקֶבֶר פָּתוּחַ; כֻּלָּם גִּבּוֹרִים׃
 • וְאָכַל קְצִירְךָ וְלַחְמֶךָ, יֹאכְלוּ בָּנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ, יֹאכַל צֹאנְךָ וּבְקָרֶךָ, יֹאכַל גַּפְנְךָ וּתְאֵנָתֶךָ; יְרֹשֵׁשׁ עָרֵי מִבְצָרֶיךָ, אֲשֶׁר אַתָּה בּוֹטֵחַ בָּהֵנָּה בֶּחָרֶב׃
 • וְגַם בַּיָּמִים הָהֵמָּה נְאֻם־יְהוָֹה; לֹא־אֶעֱשֶׂה אִתְּכֶם כָּלָה׃
 • וְהָיָה כִּי תֹאמְרוּ, תַּחַת מֶה, עָשָׂה יְהוָֹה אֱלֹהֵינוּ לָנוּ אֶת־כָּל־אֵלֶּה; וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, כַּאֲשֶׁר עֲזַבְתֶּם אוֹתִי וַתַּעַבְדוּ אֱלֹהֵי נֵכָר בְּאַרְצְכֶם, כֵּן תַּעַבְדוּ זָרִים, בְּאֶרֶץ לֹא לָכֶם׃ ס
 • הַגִּידוּ זֹאת בְּבֵית יַעֲקֹב; וְהַשְׁמִיעוּהָ בִיהוּדָה לֵאמֹר׃
 • שִׁמְעוּ־נָא זֹאת, עַם סָכָל וְאֵין לֵב; עֵינַיִם לָהֶם וְלֹא יִרְאוּ, אָזְנַיִם לָהֶם וְלֹא יִשְׁמָעוּ׃
 • הַאוֹתִי לֹא־תִירָאוּ נְאֻם־יְהוָֹה, אִם מִפָּנַי לֹא תָחִילוּ, אֲשֶׁר־שַׂמְתִּי חוֹל גְּבוּל לַיָּם, חָק־עוֹלָם וְלֹא יַעַבְרֶנְהוּ; וַיִּתְגָּעֲשׁוּ וְלֹא יוּכָלוּ, וְהָמוּ גַלָּיו וְלֹא יַעַבְרֻנְהוּ׃
 • וְלָעָם הַזֶּה הָיָה, לֵב סוֹרֵר וּמוֹרֶה; סָרוּ וַיֵּלֵכוּ׃
 • וְלֹא־אָמְרוּ בִלְבָבָם, נִירָא נָא אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, הַנֹּתֵן, גֶּשֶׁם וְיֹרֶה (יוֹרֶה) וּמַלְקוֹשׁ בְּעִתּוֹ; שְׁבֻעוֹת חֻקּוֹת קָצִיר יִשְׁמָר־לָנוּ׃
 • עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ־אֵלֶּה; וְחַטֹּאותֵיכֶם, מָנְעוּ הַטּוֹב מִכֶּם׃
 • כִּי־נִמְצְאוּ בְעַמִּי רְשָׁעִים; יָשׁוּר כְּשַׁךְ יְקוּשִׁים, הִצִּיבוּ מַשְׁחִית אֲנָשִׁים יִלְכֹּדוּ׃
 • כִּכְלוּב מָלֵא עוֹף, כֵּן בָּתֵּיהֶם מְלֵאִים מִרְמָה; עַל־כֵּן גָּדְלוּ וַיַּעֲשִׁירוּ׃
 • שָׁמְנוּ עָשְׁתוּ, גַּם עָבְרוּ דִבְרֵי־רָע, דִּין לֹא־דָנוּ, דִּין יָתוֹם וְיַצְלִיחוּ; וּמִשְׁפַּט אֶבְיוֹנִים לֹא שָׁפָטוּ׃
 • הַעַל־אֵלֶּה לֹא־אֶפְקֹד נְאֻם־יְהוָֹה; אִם בְּגוֹי אֲשֶׁר־כָּזֶה, לֹא תִתְנַקֵּם נַפְשִׁי׃ ס
 • שַׁמָּה וְשַׁעֲרוּרָה, נִהְיְתָה בָּאָרֶץ׃
 • הַנְּבִיאִים נִבְּאוּ־בַשֶּׁקֶר, וְהַכֹּהֲנִים יִרְדּוּ עַל־יְדֵיהֶם, וְעַמִּי אָהֲבוּ כֵן; וּמַה־תַּעֲשׂוּ לְאַחֲרִיתָהּ׃
 • Circuite vias Ierusalem et aspicite et considerate et quaerite in plateis eius, an inveniatis virum, an sit qui faciat iudicium et quaerentem fidem, et propitius ero ei.
 • Quod si etiam «Vivit Dominus!» dixerint, certe falso iurabunt.
 • Domine, nonne oculi tui respiciunt fidem? Percussisti eos, et non doluerunt, attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam: induraverunt facies suas supra petram, noluerunt reverti.
 • Ego autem dixi: «Ecce pauperes illi stulte agunt, quia ignorant viam Domini, iudicium Dei sui.
 • Ibo igitur ad optimates et loquar eis; ipsi enim noverunt viam Domini, iudicium Dei sui». Ecce hi simul confregerunt iugum, ruperunt vincula.
 • Idcirco percussit eos leo de silva, lupus deserti vastabit eos, pardus vigilans super civitates eorum: omnis, qui egressus fuerit ex eis, lacerabitur, quia multiplicatae sunt praevaricationes eorum, confortatae sunt aversiones eorum.
 • «Super quo propitius tibi esse potero? Filii tui dereliquerunt me et iuraverunt in his, qui non sunt dii; saturavi eos, et moechati sunt et in domum meretricis gregatim confluebant.
 • Equi impinguati et admissarii facti sunt: unusquisque ad uxorem proximi sui hinniebat.
 • Numquid super his non visitabo, dicit Dominus, et in gente tali non ulciscetur anima mea?
 • Ascendite muros eius et dissipate, consummationem autem nolite facere; auferte propagines eius, quia non sunt Domini.
 • Praevaricatione enim praevaricata est in me domus Israel et domus Iudae», ait Dominus.
 • Negaverunt Dominum et dixerunt: "Non est ipse; neque veniet super nos malum, et gladium et famem non videbimus.
 • Prophetae erunt in ventum, et responsum non est in eis. Haec ergo evenient illis».
 • Propterea haec dicit Dominus, Deus exercituum: «Quia locuti estis verbum istud, ecce ego do verba mea in ore tuo in ignem et populum istum in ligna, et vorabit eos.
 • Ecce ego adducam super vos gentem de longinquo, domus Israel, ait Dominus, gentem robustam, gentem antiquam, gentem, cuius ignorabis linguam nec intelleges quid loquatur.
 • Pharetra eius quasi sepulcrum patens universi fortes.
 • Et comedet segetes tuas et panem tuum, devorabit filios tuos et filias tuas, comedet gregem tuum et armenta tua, comedet vineam tuam et ficum tuam; et conteret urbes munitas tuas, in quibus tu habes fiduciam, gladio.
 • Verumtamen et in diebus illis, ait Dominus, non faciam in vobis consummationem».
 • Quod si dixeritis: «Quare fecit nobis Dominus Deus noster haec omnia?», dices ad eos: «Sicut dereliquistis me et servistis diis alienis in terra vestra, sic servietis alienis in terra non vestra».
 • Annuntiate hoc domui Iacob et auditum facite in Iuda dicentes:
 • «Audi, popule stulte, qui non habes cor, qui habentes oculos non vident, et aures et non audiunt.
 • Numquid me non timebitis, ait Dominus, et a facie mea non trepidabitis? Qui posui arenam terminum mari, praeceptum sempiternum, quod non praeteribit; et commovebuntur et non poterunt, et intumescent fluctus eius, et non transibunt illud».
 • Populo autem huic factum est cor contumax et rebelle; recesserunt et abierunt
 • et non dixerunt in corde suo: «Metuamus Dominum Deum nostrum, qui dat nobis pluviam temporaneam et serotinam in tempore suo, hebdomadas statutas messis custodientem nobis».
 • Iniquitates vestrae declinaverunt haec, et peccata vestra prohibuerunt bonum a vobis,
 • quia inventi sunt in populo meo impii, insidiantes quasi incurvati aucupes, laqueos ponentes ad capiendos viros.
 • Sicut decipula plena avibus, sic domus eorum plenae dolo; ideo magnificati sunt et ditati,
 • incrassati sunt et impinguati: et transgressi sunt terminos mali. Causam non iudicaverunt, causam pupilli, ut ipsi prospere agant, et iudicium pauperum non iudicaverunt.
 • Numquid super his non visitabo, dicit Dominus, aut super gentem huiuscemodi non ulciscetur anima mea?
 • Stupor et mirabilia facta sunt in terra:
 • prophetae prophetabant mendacium, et sacerdotes applaudebant manibus suis, et populus meus dilexit talia. Quid igitur facietis in novissimo eius?