Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Обыди́те пути́ Иерусали́мскiя и воз­зри́те, и позна́йте и по­ищи́те на сто́гнахъ его́, а́ще обря́щете му́жа творя́щаго су́дъ и и́щуща вѣ́ры: и милосе́рдъ бу́ду ему́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Живе́тъ Госпо́дь, глаго́лютъ, сего́ ра́ди не во лжа́хъ ли клену́т­ся?
 • Го́споди, о́чи тво­и́ [зря́тъ] на вѣ́ру: би́лъ еси́ и́хъ, и не поболѣ́ша, сокруши́лъ еси́ и́хъ, и не восхотѣ́ша прiя́ти наказа́нiя: ожесточи́ша ли́ца своя́ па́че ка́мене и не хотѣ́ша обрати́тися.
 • А́зъ же рѣ́хъ: не́гли убо́зи су́ть [и бу́iи], того́ ра́ди не воз­мого́ша, я́ко не увѣ́даша пути́ Госпо́дня и суда́ Бо́га сво­его́.
 • Пойду́ ко держа́внымъ и воз­глаго́лю и́мъ, ті́и бо позна́ша пу́ть Госпо́день и су́дъ Бо́га сво­его́. И се́, единоду́шно сі́и сокруши́ша и́го, расторго́ша у́зы.
 • Сего́ ра́ди порази́ и́хъ ле́въ от­ дубра́вы, и во́лкъ да́же до домо́въ погуби́ и́хъ, и ры́сь бдя́ше надъ града́ми и́хъ: вси́ исходя́щiи от­ ни́хъ бу́дутъ я́ти, я́ко умно́жиша нече́стiя своя́, укрѣпи́шася во от­враще́нiихъ сво­и́хъ.
 • О че́мъ от­ си́хъ милосе́рдъ бу́ду тебѣ́? сы́нове тво­и́ оста́виша мя́ и кля́шася тѣ́ми, и́же не су́ть бо́зи: насы́тихъ и́хъ, и прелюбо­дѣ́й­ст­воваша и въ домѣ́хъ блудни́цъ обита́ша,
 • ко́ни женонеи́стовни сотвори́шася, кі́йждо ко женѣ́ и́скрен­няго сво­его́ ржа́­ше.
 • Еда́ от­ си́хъ не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не мсти́тъ душа́ моя́?
 • Взы́дите на стѣ́ны его́ и разори́те, оконча́нiя же не сотвори́те: оста́вите подпо́ры его́, я́ко Госпо́дни су́ть.
 • Преступле́нiемъ бо преступи́лъ е́сть на мя́ до́мъ Изра́илевъ и до́мъ Иу́динъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Солга́ша Го́споду сво­ему́ и реко́ша: не су́ть сiя́, ниже́ прiи́дутъ на на́съ зла́я, и меча́ и гла́да не у́зримъ:
 • проро́цы на́ши бы́ша на вѣ́тръ, и сло́во Госпо́дне не бѣ́ въ ни́хъ, та́ко бу́детъ и́мъ.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: зане́же глаго́лали есте́ сло́во сiе́, се́, а́зъ даю́ словеса́ моя́ во уста́ твоя́ о́гнь, и лю́ди сiя́ древа́, и поя́стъ и́хъ.
 • Се́, а́зъ наведу́ на ва́съ язы́къ издале́ча, до́ме Изра́илевъ, рече́ Госпо́дь, язы́къ си́льный, язы́къ ста́рый, его́же язы́ка не увѣ́си, [ни уразумѣ́еши, что́ глаго́летъ]:
 • ту́лъ его́ я́ко гро́бъ от­ве́рстъ, *вси́ крѣ́пцыи
 • и поядя́тъ жа́тву ва́шу 17и хлѣ́бы ва́шя, и поядя́тъ сыно́въ ва́шихъ и дще́рей ва́шихъ, и снѣдя́тъ ове́цъ ва́шихъ и телце́въ ва́шихъ, и поядя́тъ виногра́ды ва́шя и смо́кви ва́шя и ма́сличiя ва́ша, и сокруша́тъ гра́ды ва́шя тве́рдыя, на ни́хже вы́ упова́сте, мече́мъ.
 • Оба́че во дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, не сотворю́ ва́съ во истребле́нiе.
 • И бу́детъ, егда́ рече́те: почто́ сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ на́мъ сiя́ вся́? И рече́ши къ ни́мъ: я́ко оста́висте мя́ и послужи́сте бого́мъ чужди́мъ въ земли́ ва́­шей, та́ко послу́жите бого́мъ чужди́мъ въ земли́ не ва́­шей.
 • Возвѣсти́те сiя́ до́му Иа́ковлю и слы́шано сотвори́те въ дому́ Иу́динѣ [реку́ще]:
 • слы́шите сiя́, лю́дiе бу́iи и не иму́щiи се́рдца, и́же, имѣ́юще о́чи, не ви́дите, и у́шы, и не слы́шите:
 • мене́ ли не убо­ите́ся? рече́ Госпо́дь: или́ от­ лица́ мо­его́ не устыдите́ся? и́же положи́хъ песо́къ предѣ́лъ мо́рю, за́повѣдь вѣ́чну, и не превзы́детъ его́, и воз­мути́т­ся и не воз­мо́жетъ: и воз­шумя́тъ во́лны его́, и не пре́йдутъ того́.
 • Лю́демъ же си́мъ бы́сть се́рдце непослу́шно и непокори́во, и уклони́шася и по­идо́ша,
 • и не реко́ша въ се́рдцы сво­е́мъ: убо­и́мся Го́спода Бо́га на́­шего, даю́щаго на́мъ до́ждь ра́н­нiй и по́здный во вре́мя исполне́нiя повелѣ́нiя жа́твы и храня́щаго на́мъ.
 • Беззако́нiя на́ша уклони́ша сiя́, и грѣси́ на́ши от­ри́нуша блага́я от­ на́съ.
 • Я́ко обрѣто́шася въ лю́дехъ мо­и́хъ нечести́вiи, и сѣ́ти поста́виша, е́же погуби́ти му́жы, и улови́ша.
 • А́ки клѣ́тка поста́влена полна́ пти́цъ, та́ко до́мы и́хъ по́лни ле́сти: сего́ ра́ди воз­вели́чишася и обогати́шася:
 • уты́ша и утолстѣ́ша и преступи́ша словеса́ моя́ злѣ́йшiи: прю́ вдови́цы не суди́ша, суда́ си́ра не упра́виша и суда́ убо́гимъ не суди́ша.
 • Еда́ си́хъ ра́ди не посѣщу́? рече́ Госпо́дь: или́ язы́ку сицево́му не от­мсти́тъ душа́ моя́?
 • У́жасъ и стра́шная содѣ́яшася на земли́:
 • проро́цы проро́че­с­т­воваша непра́ведная, и свяще́н­ницы восплеска́ша рука́ми сво­и́ми, и лю́дiе мо­и́ воз­люби́ша такова́я. И что́ сотворите́ въ послѣ́дняя си́хъ?
 • Походи́те по улицам Иерусалима, и посмотри́те, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим.
 • Хотя и говорят они: «жив Господь!», но клянутся ложно.
 • О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться.
 • И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего;
 • пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы.
 • За то поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их: кто выйдет из них, будет растерзан; ибо умножились преступления их, усилились отступничества их.
 • Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц.
 • Это откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Восходи́те на стены его и разрушайте, но не до конца; уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни;
 • ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, говорит Господь:
 • они солгали на Господа и сказали: «нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода.
 • И пророки станут ветром, и сло́ва [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет».
 • Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот огонь пожрет их.
 • Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит.
 • Колчан его – как открытый гроб; *все они люди храбрые.
 • И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься.
 • Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца.
 • И если вы скажете: «за что Господь, Бог наш, делает нам все это?», то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей.
 • Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря:
 • выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит:
 • Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут.
 • А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли;
 • и не сказали в сердце своем: «убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы».
 • Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе.
 • Ибо между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей.
 • Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились и разбогатели,
 • сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда.
 • Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • Изумительное и ужасное совершается в сей земле:
 • пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?
 • שׁוֹטְטוּ בְּחוּצוֹת יְרוּשָׁלִַם, וּרְאוּ־נָא וּדְעוּ וּבַקְשׁוּ בִרְחוֹבוֹתֶיהָ, אִם־תִּמְצְאוּ אִישׁ, אִם־יֵשׁ עֹשֶׂה מִשְׁפָּט מְבַקֵּשׁ אֱמוּנָה; וְאֶסְלַח לָהּ׃
 • וְאִם חַי־יְהוָֹה יֹאמֵרוּ; לָכֵן לַשֶּׁקֶר יִשָּׁבֵעוּ׃
 • יְהוָֹה, עֵינֶיךָ הֲלוֹא לֶאֱמוּנָה, הִכִּיתָה אֹתָם וְלֹא־חָלוּ, כִּלִּיתָם מֵאֲנוּ קַחַת מוּסָר; חִזְּקוּ פְנֵיהֶם מִסֶּלַע, מֵאֲנוּ לָשׁוּב׃
 • וַאֲנִי אָמַרְתִּי, אַךְ־דַּלִּים הֵם; נוֹאֲלוּ כִּי לֹא יָדְעוּ דֶּרֶךְ יְהוָה, מִשְׁפַּט אֱלֹהֵיהֶם׃
 • אֵלֲכָה־לִּי אֶל־הַגְּדֹלִים וַאֲדַבְּרָה אוֹתָם, כִּי הֵמָּה, יָדְעוּ דֶּרֶךְ יְהוָה, מִשְׁפַּט אֱלֹהֵיהֶם; אַךְ הֵמָּה יַחְדָּו שָׁבְרוּ עֹל, נִתְּקוּ מוֹסֵרוֹת׃
 • עַל־כֵּן הִכָּם אַרְיֵה מִיַּעַר, זְאֵב עֲרָבוֹת יְשָׁדְדֵם, נָמֵר שֹׁקֵד עַל־עָרֵיהֶם, כָּל־הַיּוֹצֵא מֵהֵנָּה יִטָּרֵף; כִּי רַבּוּ פִּשְׁעֵיהֶם, עָצְמוּ מְשֻׁבוֹתֵיהֶם׃ (מְשׁוּבוֹתֵיהֶם)׃
 • אֵי לָזֹאת אֶסְלוֹחַ־ (אֶסְלַח־) לָךְ, בָּנַיִךְ עֲזָבוּנִי, וַיִּשָּׁבְעוּ בְּלֹא אֱלֹהִים; וָאַשְׂבִּעַ אוֹתָם וַיִּנְאָפוּ, וּבֵית זוֹנָה יִתְגֹּדָדוּ׃
 • סוּסִים מְיֻזָּנִים מַשְׁכִּים הָיוּ; אִישׁ אֶל־אֵשֶׁת רֵעֵהוּ יִצְהָלוּ׃
 • הַעַל־אֵלֶּה לוֹא־אֶפְקֹד נְאֻם־יְהוָֹה; וְאִם בְּגוֹי אֲשֶׁר־כָּזֶה, לֹא תִתְנַקֵּם נַפְשִׁי׃ ס
 • עֲלוּ בְשָׁרוֹתֶיהָ וְשַׁחֵתוּ, וְכָלָה אַל־תַּעֲשׂוּ; הָסִירוּ נְטִישׁוֹתֶיהָ, כִּי לוֹא לַיהוָה הֵמָּה׃
 • כִּי בָגוֹד בָּגְדוּ בִּי, בֵּית יִשְׂרָאֵל וּבֵית יְהוּדָה נְאֻם־יְהוָה׃
 • כִּחֲשׁוּ בַּיהוָה, וַיֹּאמְרוּ לֹא־הוּא; וְלֹא־תָבוֹא עָלֵינוּ רָעָה, וְחֶרֶב וְרָעָב לוֹא נִרְאֶה׃
 • וְהַנְּבִיאִים יִהְיוּ לְרוּחַ, וְהַדִּבֵּר אֵין בָּהֶם; כֹּה יֵעָשֶׂה לָהֶם׃ ס
 • לָכֵן, כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת, יַעַן דַּבֶּרְכֶם, אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה; הִנְנִי נֹתֵן דְּבָרַי בְּפִיךָ לְאֵשׁ, וְהָעָם הַזֶּה עֵצִים וַאֲכָלָתַם׃
 • הִנְנִי מֵבִיא עֲלֵיכֶם גּוֹי מִמֶּרְחָק בֵּית יִשְׂרָאֵל נְאֻם־יְהוָֹה; גּוֹי אֵיתָן הוּא, גּוֹי מֵעוֹלָם הוּא, גּוֹי לֹא־תֵדַע לְשֹׁנוֹ, וְלֹא תִשְׁמַע מַה־יְדַבֵּר׃
 • אַשְׁפָּתוֹ כְּקֶבֶר פָּתוּחַ; כֻּלָּם גִּבּוֹרִים׃
 • וְאָכַל קְצִירְךָ וְלַחְמֶךָ, יֹאכְלוּ בָּנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ, יֹאכַל צֹאנְךָ וּבְקָרֶךָ, יֹאכַל גַּפְנְךָ וּתְאֵנָתֶךָ; יְרֹשֵׁשׁ עָרֵי מִבְצָרֶיךָ, אֲשֶׁר אַתָּה בּוֹטֵחַ בָּהֵנָּה בֶּחָרֶב׃
 • וְגַם בַּיָּמִים הָהֵמָּה נְאֻם־יְהוָֹה; לֹא־אֶעֱשֶׂה אִתְּכֶם כָּלָה׃
 • וְהָיָה כִּי תֹאמְרוּ, תַּחַת מֶה, עָשָׂה יְהוָֹה אֱלֹהֵינוּ לָנוּ אֶת־כָּל־אֵלֶּה; וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם, כַּאֲשֶׁר עֲזַבְתֶּם אוֹתִי וַתַּעַבְדוּ אֱלֹהֵי נֵכָר בְּאַרְצְכֶם, כֵּן תַּעַבְדוּ זָרִים, בְּאֶרֶץ לֹא לָכֶם׃ ס
 • הַגִּידוּ זֹאת בְּבֵית יַעֲקֹב; וְהַשְׁמִיעוּהָ בִיהוּדָה לֵאמֹר׃
 • שִׁמְעוּ־נָא זֹאת, עַם סָכָל וְאֵין לֵב; עֵינַיִם לָהֶם וְלֹא יִרְאוּ, אָזְנַיִם לָהֶם וְלֹא יִשְׁמָעוּ׃
 • הַאוֹתִי לֹא־תִירָאוּ נְאֻם־יְהוָֹה, אִם מִפָּנַי לֹא תָחִילוּ, אֲשֶׁר־שַׂמְתִּי חוֹל גְּבוּל לַיָּם, חָק־עוֹלָם וְלֹא יַעַבְרֶנְהוּ; וַיִּתְגָּעֲשׁוּ וְלֹא יוּכָלוּ, וְהָמוּ גַלָּיו וְלֹא יַעַבְרֻנְהוּ׃
 • וְלָעָם הַזֶּה הָיָה, לֵב סוֹרֵר וּמוֹרֶה; סָרוּ וַיֵּלֵכוּ׃
 • וְלֹא־אָמְרוּ בִלְבָבָם, נִירָא נָא אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, הַנֹּתֵן, גֶּשֶׁם וְיֹרֶה (יוֹרֶה) וּמַלְקוֹשׁ בְּעִתּוֹ; שְׁבֻעוֹת חֻקּוֹת קָצִיר יִשְׁמָר־לָנוּ׃
 • עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ־אֵלֶּה; וְחַטֹּאותֵיכֶם, מָנְעוּ הַטּוֹב מִכֶּם׃
 • כִּי־נִמְצְאוּ בְעַמִּי רְשָׁעִים; יָשׁוּר כְּשַׁךְ יְקוּשִׁים, הִצִּיבוּ מַשְׁחִית אֲנָשִׁים יִלְכֹּדוּ׃
 • כִּכְלוּב מָלֵא עוֹף, כֵּן בָּתֵּיהֶם מְלֵאִים מִרְמָה; עַל־כֵּן גָּדְלוּ וַיַּעֲשִׁירוּ׃
 • שָׁמְנוּ עָשְׁתוּ, גַּם עָבְרוּ דִבְרֵי־רָע, דִּין לֹא־דָנוּ, דִּין יָתוֹם וְיַצְלִיחוּ; וּמִשְׁפַּט אֶבְיוֹנִים לֹא שָׁפָטוּ׃
 • הַעַל־אֵלֶּה לֹא־אֶפְקֹד נְאֻם־יְהוָֹה; אִם בְּגוֹי אֲשֶׁר־כָּזֶה, לֹא תִתְנַקֵּם נַפְשִׁי׃ ס
 • שַׁמָּה וְשַׁעֲרוּרָה, נִהְיְתָה בָּאָרֶץ׃
 • הַנְּבִיאִים נִבְּאוּ־בַשֶּׁקֶר, וְהַכֹּהֲנִים יִרְדּוּ עַל־יְדֵיהֶם, וְעַמִּי אָהֲבוּ כֵן; וּמַה־תַּעֲשׂוּ לְאַחֲרִיתָהּ׃
 • Иерусалимдин кљчљлљрєн аралагыла, карагыла, чалгындагыла, анын аянттарынан издегиле. Эгерде адилеттикти сактаган, чындыкты издеген адам тапсањар, анда Мен Иерусалимди аяр элем.
 • Алар “Тењир тирєє!” дешкени менен, жалган убада беришет».
 • Оо Тењир! Сенин кљздљрєњ чындыкка бурулган эмеспи? Сен аларды уруп жатасыњ, алар болсо ооруганын сезишпейт. Сен аларды кырып жатасыњ, бирок алар акыл-насаатты уккулары келбейт. Алар љздљрєнєн жєзєн таштан да катуу кылып алышкан, кайрылгылары жок.
 • Ошондо мен: «Булар жакыр адамдар болсо керек. Алар акылсыз, ошондуктан Тењирдин жолун, љз Кудайынын мыйзамын билишпейт.
 • Мен атактууларга барып, алар менен сєйлљшљйєн, анткени алар Тењирдин жолун, љз Кудайынын мыйзамын билишет», – дедим. Бирок алар да моюнтурукту талкалап, кишендерди єзєп салышты.
 • Ошон єчєн аларды токойдон чыккан арстан љлтєрљт, аларды чљл карышкыры кырат, аларды шаарларынын жанында илбирс ањдып жатат. Ким шаардан чыкса, ал жырткычка жем болот, анткени алардын кылмышы кљбљйєп кетти, бузуктугу артты.
 • «Бул єчєн Мен сени кантип кечирем? Сенин уулдарыњ Мени таштап кетишти, кудай эместер менен ант берип жатышат. Мен аларды тойгузуп турдум, алар болсо бузуктук кылып, топ-тобу менен бузулган аялдардын єйлљрєнљ барып жєрєштє.
 • Алар – семиртилген айгырлар. Алардын ар бири башка бирљљнєн аялына азынап турат.
 • Кантип Мен аларды ушул єчєн жазалабай коёюн? – дейт Тењир. – Менин жаным ушундай элден кантип љч албай койсун?
 • Анын дубалдарына чыккыла да кыйраткыла, бирок баарын эмес. Алардын жаш бутактарын кыйып салгыла, анткени алар Тењирдики эмес.
 • Анткени Ысрайыл менен Жєйєт Мага ишенимсиздик кылышты, – дейт Тењир.
 • Алар Тењир тууралуу калп айтышып, мындай дешти: “Бул Тењирден эмес, биздин башыбызга мєшкєл тєшпљйт, биз ачарчылыкты да, кылычты да кљрбљйбєз.
 • Пайгамбарлар да жел болуп калышат, аларда Тењирдин сљзє жок. Бул нерселер алардын љз баштарына келсин”».
 • Ошондуктан Себайот Кудай-Тењир мындай дейт: «Силер ушундай сљздљрдє айтып жатканыњар єчєн, мына, Мен Љзємдєн сљздљрємдє сенин оозуњда от кылам, ал эми бул элди отун кылам, бул от аларды жалмайт.
 • Ысрайыл, Мен сага каршы алыстан бир эл алып келем. Ал эл – кєчтєє эл, байыркы эл, сен тилин билбеген, сљзєн тєшєнбљгљн эл, – дейт Тењир.
 • Анын саадагы ачык мєрзљдљй, алардын бардыгы – кайраттуу адамдар.
 • Алар сенин тєшємєњдє, эгинињди жейт, сенин уулдарыњды жана кыздарыњды жейт, сенин койлоруњду жана љгєздљрєњдє жейт, сенин жєзємєњдє жана анжырыњды жейт. Сен таянган чептєє шаарларыњды кылыч менен кыйратышат.
 • Бирок ошол кєндљрє да силерди таптакыр кырып салбайм, – дейт Тењир.
 • Эгерде алар: “Булардын бардыгын Кудай-Тењир бизге эмне єчєн кылып жатат?” – дей турган болушса, анда мындай деп жооп бер: “Силер Мени таштап, љз жерињерде башка кудайларга кызмат кылганыњар єчєн, жат жерде бљтљн элге кызмат кыласыњар”.
 • Муну Жакыпка кабарлагыла, Жєйєт аймагына жар салып, мындай дегиле:
 • “Муну ук, акылсыз эл, кљзє бар болуп туруп кљрбљгљн, кулагы бар болуп туруп укпаган, акыл-эси жок эл!”
 • Силер Менден коркпойсуњарбы? Менин алдымда калтырабайсыњарбы? – дейт Тењир. – Мен кумду дењизге чек ара, андан љтљ албай турган тєбљлєк чек кылып койдум. Анын толкундары жээкке канчалык умтулса да, аны бузуп љтљ албайт. Дењиз долулана толкундаса да, андан љтљ албайт.
 • Ал эми бул элдин жєрљгє љжљр, козголоњчул. Алар Тењирден четтеп кетишти.
 • Алар жєрљгєндљ: “Кудай-Тењирибизден корколу, Ал бизге эрте жамгырды, кеч жамгырды љз маалында берет, биз єчєн Ал тєшєм маалына белгиленген жумаларды сактайт”, – дешпейт.
 • Силердин мыйзамсыздыгыњар буларды болтурбай салды, бул жакшы нерселерден силерди кєнљљлљрєњљр ажыратты.
 • Анткени Менин элимдин арасында жаман адамдар бар. Алар кушчулардай ањдышат, жерге жатып алып, торлорду жайып, адамдарды кармашат.
 • Чымчыкка толгон капастай, алардын єйлљрє алдамчылыкка толгон. Ошол аркылуу алар текеберденишти, байышты.
 • Алар толушту, семиришти, ар кандай жамандыктын чегинен љтєштє, алар сот иштерин, жетимдердин иштерин адилеттєє чечишпейт, жыргап жашашат, жакырлардын адилеттєє ишине акыйкаттык кылышпайт.
 • Кантип Мен аларды ушул єчєн жазалабай коёюн? – дейт Тењир. – Менин жаным ушундай элден кантип љч албай койсун?
 • Бул жерде тањ каларлык, коркунучтуу иштер болуп жатат.
 • Пайгамбарлар жалган пайгамбарчылык кылып жатышат, ыйык кызмат кылуучулар алардын жардамы менен бийлик кылып жатышат, Менин элим да муну жакшы кљрљт. Эми ушулардын баарынан кийин силер эмне кыласыњар?»