Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, е́же рече́ Госпо́дь на Вавило́нъ и на зе́млю Халде́йскую иеремі́ею проро́комъ.
 • Возвѣсти́те во язы́цѣхъ и слы́шано сотвори́те, воз­дви́гните зна́менiе, возопі́йте и не скрыва́йте, рцы́те: плѣне́нъ бы́сть Вавило́нъ, посрами́ся ви́лъ, побѣди́ся мерода́хъ, посрами́шася изва́янiя его́, сокруши́шася кумíры и́хъ.
 • Я́ко прiи́де на́нь язы́къ от­ сѣ́вера, то́й положи́тъ зе́млю его́ въ запустѣ́нiе, и не бу́детъ живя́й въ не́й от­ человѣ́ка да́же и до скота́: подви́гнушася, от­идо́ша.
 • Въ ты́я дни́ и въ то́ вре́мя, глаго́летъ Госпо́дь, прiи́дутъ сы́нове Изра́илевы, ті́и и сы́нове Иу́дины вку́пѣ ходя́ще и пла́чуще по́йдутъ и Го́спода Бо́га сво­его́ взы́щутъ.
 • Во Сiо́нъ испыта́ютъ стези́, та́мо бо обрати́в­ше ли́ца своя́ прiи́дутъ и при­­ложа́т­ся ко Го́споду завѣ́томъ вѣ́чнымъ, и́же забве́нiю не преда́ст­ся.
 • О́вцы поги́бшыя бы́ша лю́дiе мо­и́, па́стырiе и́хъ соврати́ша и́хъ и сотвори́ша я́ кры́тися по гора́мъ: съ горы́ на хо́лмъ ходи́ша.
 • Забы́ша ло́жа сво­его́, вси́ обрѣта́ющiи и́хъ снѣда́ху и́хъ, и врази́ и́хъ реко́ша: не пощади́мъ и́хъ, зане́ согрѣши́ша Го́споду, па́жить пра́вды, собира́ющему отце́въ и́хъ Го́споду.
 • Отиди́те от­ среды́ Вавило́на и от­ земли́ Халде́йски изыди́те, и бу́дите я́ко ко́злища предъ овца́ми.
 • Я́ко се́, а́зъ воз­дви́гну и при­­веду́ на Вавило́нъ собра́нiя язы́ковъ вели́кихъ от­ земли́ полу́нощныя, и ополча́т­ся на́нь: от­ту́ду плѣне́нъ бу́детъ, я́коже стрѣла́ му́жа си́льна иску́сна не воз­врати́т­ся пра́здна.
 • И бу́детъ земля́ Халде́йска въ разграбле́нiе, вси́ граби́теле ея́ напо́лнят­ся, глаго́летъ Госпо́дь:
 • зане́ веселистеся́ и велерѣ́чивасте, расхища́юще наслѣ́дiе мое́, скака́сте бо я́ко телцы́ на травѣ́ и бодо́сте я́коже волы́.
 • Пору́гана бы́сть ма́ти ва́ша зѣло́, и посрами́ся роди́в­шая ва́съ: се́, послѣ́дняя во язы́цѣхъ пуста́ и непрохо́дна и суха́.
 • От гнѣ́ва Госпо́дня не поживу́тъ во вѣ́къ: но бу́детъ ве́сь въ запустѣ́нiе, и вся́къ ходя́й сквоз­ѣ́ Вавило́нъ подиви́т­ся и позви́ждетъ надъ вся́кою я́звою его́.
 • Ополчи́теся на Вавило́нъ, вси́ окре́стнiи наляца́ющiи лу́къ, стрѣля́йте на́нь, не щади́те стрѣ́лъ ва́шихъ, поне́же предъ Го́сподемъ согрѣши́,
 • воз­ми́те его́: ослабѣ́ша ру́цѣ его́, падо́ша основа́нiя его́, сокруши́шася забра́ла его́, я́ко ме́сть Госпо́дня е́сть: от­мсти́те ему́, я́коже сотвори́, сотвори́те ему́:
 • потреби́те сѣ́мя от­ Вавило́на, и держа́щаго се́рпъ во вре́мя жа́твы от­ лица́ меча́ е́ллинска, кі́йждо къ лю́демъ сво­и́мъ обрати́т­ся, и кі́йждо въ зе́млю свою́ убѣжи́тъ.
 • Овча́ заблужда́ющее Изра́иль, льво́ве изнури́ша е́: пе́рвѣе яде́ его́ ца́рь Ассу́ръ, се́й же послѣ́днiй и ко́сти оглода́ ему́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, Бо́гъ Изра́илевъ: се́, а́зъ посѣщу́ на царя́ Вавило́нска и на зе́млю его́, я́коже посѣти́хъ на царя́ Ассу́рска,
 • и воз­веду́ па́ки Изра́иля на па́жить его́, и упасе́т­ся въ карми́лѣ и Васа́нѣ, и въ горѣ́ Ефре́мли и въ Галаа́дѣ, и насы́тит­ся душа́ его́.
 • Въ ты́я дни́ и въ то́й ча́съ, глаго́летъ Госпо́дь, по­и́щутъ непра́вды Изра́илевы, и не бу́детъ, и грѣхо́въ Иу́диныхъ, и не обря́щут­ся: я́ко ми́лостивъ бу́ду и́мъ оста́в­шымся.
 • На зе́млю владѣ́ющихъ взы́ди и на живу́щихъ въ не́й посѣти́, разори́ и убі́й су́щыя по ни́хъ, глаго́летъ Госпо́дь: и сотвори́ вся́, ели́ка заповѣ́даю тебѣ́.
 • Гла́съ бра́ни и сотре́нiе вели́ко въ земли́ Халде́йстѣй.
 • Ка́ко сокруши́ся и сотре́ся мла́тъ всея́ земли́? ка́ко обрати́ся въ пусты́ню Вавило́нъ во язы́цѣхъ?
 • Взы́дутъ на тя́, и плѣне́нъ бу́деши, и не позна́еши, я́ко Вавило́нъ еси́: обрѣ́тенъ и я́тъ еси́, поне́же разгнѣ́валъ еси́ Го́спода.
 • Отве́рзе Госпо́дь сокро́вища своя́ и изнесе́ сосу́ды гнѣ́ва сво­его́, я́ко дѣ́ло е́сть Го́споду Вседержи́телю въ земли́ Халде́йстѣй:
 • я́ко прiидо́ша времена́ его́: от­ве́рзите храни́лища его́ и испыта́йте и́, а́ки верте́пъ, и погуби́те его́, да не бу́детъ оста́нка его́.
 • Изсуши́те вся́ плоды́ его́, и да сни́дутъ въ закла́нiе: го́ре и́мъ, я́ко прiи́де де́нь и́хъ и ча́съ от­мще́нiя и́хъ.
 • Гла́съ бѣжа́щихъ и избѣ́гшихъ от­ земли́ Вавило́нскiя, да воз­вѣстя́тъ въ Сiо́нѣ от­мще́нiе Го́спода Бо́га на́­шего, от­мще́нiе хра́ма его́.
 • Возвѣсти́те на Вавило́нъ мно́гимъ, всѣ́мъ наляца́ющымъ лу́къ, ополчи́теся на́нь о́крестъ: да не убѣжи́тъ ни еди́нъ изъ него́: воз­да́йте ему́ по дѣло́мъ его́, по всему́, ели́ка сотвори́, сотвори́те ему́, я́ко воста́ на Го́спода Бо́га свята́го Изра́илева.
 • Сего́ ра́ди паду́тъ ю́ноши его́ на сто́гнахъ его́, и вси́ му́жiе во́инстiи его́ низве́ржени бу́дутъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Се́, а́зъ на тя́, го́рде, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель, я́ко прiи́де де́нь тво́й и ча́съ посѣще́нiя тво­его́:
 • и паде́тъ горды́ня твоя́ и разруши́т­ся, и не бу́детъ воз­ставля́яй ю́: и воз­жгу́ о́гнь въ дубра́вѣ его́, и поя́стъ вся́ окре́стная его́.
 • Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: порабоще́нiе терпя́тъ сы́нове Изра́илевы и сы́нове Иу́дины, вку́пѣ вси́ плѣни́в­шiи и́хъ порабо́тиша и́хъ, не хо́щутъ бо от­пусти́ти и́хъ.
 • Изба́витель же и́хъ си́льный, Госпо́дь Вседержи́тель и́мя ему́, судо́мъ суди́ти и́мать супоста́ты своя́, я́ко да изба́витъ зе́млю, и потрясе́тъ жи́тельми Вавило́нскими.
 • Ме́чь на халде́евъ, глаго́летъ Госпо́дь, и на жи́тели вавило́нскiя, и на кня́зи и на му́дрыя его́,
 • ме́чь на обая́тели его́, и бу́iи бу́дутъ, и ме́чь на си́льныя его́, и ослабѣ́ютъ:
 • ме́чь на ко́ни его́ и на колесни́цы его́, и на вся́ про́чыя лю́ди, и́же су́ть посредѣ́ его́, и бу́дутъ я́ко жены́: ме́чь на сокро́вища его́, и расхи́тят­ся:
 • ме́чь на во́ды его́, и постыдя́т­ся, я́ко земля́ изва́ян­ныхъ е́сть, и во о́стровѣхъ хваля́хуся.
 • Сего́ ра́ди поживу́тъ мечты́ во о́стровѣхъ, и поживу́тъ въ не́мъ дще́ри Си́риновъ, и не бу́детъ живу́ща въ не́мъ ктому́ во вѣ́ки, ниже́ согради́т­ся от­ ро́да въ ро́дъ.
 • Я́коже преврати́ Госпо́дь Cодо́ма и Гомо́рра и окре́стныя гра́ды и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь, не пребу́детъ та́мо му́жъ, ниже́ поживе́тъ въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Се́, лю́дiе и́дутъ от­ сѣ́вера, и язы́къ вели́къ, и ца́рiе мно́зи воста́нутъ от­ коне́цъ земли́,
 • лу́ки и щиты́ иму́ще, гро́зни су́ть и неми́лостиви: гла́съ и́хъ я́ко мо́ре воз­шуми́тъ, на ко́ни воз­ся́дутъ, угото́вани я́коже о́гнь на бра́нь проти́ву тебе́, дщи́ Вавило́ня.
 • Услы́ша ца́рь Вавило́нскiй слу́хъ и́хъ, и ослабѣ́ша ру́цѣ его́, ско́рбь объя́тъ его́ и болѣ́зни, я́ко ражда́ющую.
 • Се́, я́ко ле́въ изы́детъ от­ рыка́нiя Иорда́нова на мѣ́сто еѳа́на, я́ко ско́ро от­мщу́ и́хъ от­ него́, и вся́каго ю́ношу надъ ни́мъ поста́влю. Кто́ бо подо́бенъ мнѣ́? и кто́ мо́жетъ стоя́ти проти́ву мене́? и кто́ е́сть па́стырь се́й, и́же воспроти́вит­ся лицу́ мо­ему́?
 • Тѣ́мже слы́шите совѣ́тъ Госпо́день, его́же совѣща́ на Вавило́нъ, и умышле́нiя его́, я́же умы́сли на зе́млю Халде́йску: а́ще не исто́ргнут­ся а́гнцы ове́цъ и́хъ, а́ще не бу́детъ разме́тана [вку́пѣ съ ними́] па́жить и́хъ.
 • От гла́са бо плѣне́нiя Вавило́нскаго потрясе́т­ся земля́, и во́пль во язы́цѣхъ слы́шанъ бу́детъ.
 • Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев чрез Иеремию пророка:
 • возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: «Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены».
 • Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота, все двинутся и уйдут.
 • В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего.
 • Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется».
 • Народ Мой был как погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм, забыли ложе свое.
 • Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждою отцов их».
 • Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец.
 • Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят; стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром.
 • И Халдея сделается добычею их; и опустошители ее насытятся, говорит Господь.
 • Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия Моего; прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони.
 • В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас; вот будущность тех народов – пустыня, сухая земля и степь.
 • От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона; все, натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа.
 • Поднимите крик против него со всех сторон; он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его, ибо это – возмездие Господа; отмщайте ему; как он поступал, так и вы поступайте с ним.
 • Истребите в Вавилоне и сеющего и действующего серпом во время жатвы; от страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою.
 • Израиль – рассеянное стадо; львы разогнали его; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил.
 • Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского.
 • И возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и Васане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде.
 • В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу тех, которых оставлю в живых.
 • Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее; опустошай и истребляй всё за ними, говорит Господь, и сделай всё, что Я повелел тебе.
 • Шум брани на земле и великое разрушение!
 • Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!
 • Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа.
 • Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле Халдейской.
 • Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось.
 • Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание; горе им! ибо пришел день их, время посещения их.
 • Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его.
 • Созовите против Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него; воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против Святаго Израилева.
 • За то падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь.
 • Вот, Я – на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего.
 • И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его; и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него.
 • Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их.
 • Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона.
 • Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его;
 • меч на обаятелей, и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют;
 • меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены;
 • засуха на воды его, и они иссякнут; ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ.
 • И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема во веки и населяема в роды родов.
 • Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться.
 • Вот, идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли;
 • держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды; голос их шумен, как море; несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона.
 • Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились; скорбь объяла его, муки, как женщину в родах.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из него, и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует от Меня ответа? И какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерения Его, какие Он имеет о земле Халдейской: истинно, самые малые из стад повлекут их; истинно, он опустошит жилища их с ними.
 • От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами.
 • 耶 和 华 藉 先 知 耶 利 米 论 巴 比 伦 和 迦 勒 底 人 之 地 所 说 的 话 。
 • 你 们 要 在 万 国 中 传 扬 报 告 , 竖 立 大 旗 。 要 报 告 , 不 可 隐 瞒 , 说 , 巴 比 伦 被 攻 取 , 彼 勒 蒙 羞 , 米 罗 达 惊 惶 。 巴 比 伦 的 神 像 都 蒙 羞 。 她 的 偶 像 都 惊 惶 。
 • 因 有 一 国 从 北 方 上 来 攻 击 她 , 使 她 的 地 荒 凉 , 无 人 居 住 , 连 人 带 牲 畜 都 逃 走 了 。
 • 耶 和 华 说 , 当 那 日 子 , 那 时 候 , 以 色 列 人 要 和 犹 大 人 同 来 , 随 走 随 哭 , 寻 求 耶 和 华 他 们 的 神 。
 • 他 们 必 访 问 锡 安 , 又 面 向 这 里 , 说 , 来 吧 , 你 们 要 与 耶 和 华 联 合 为 永 远 不 忘 的 约 。
 • 我 的 百 姓 作 了 迷 失 的 羊 , 牧 人 使 他 们 走 差 路 , 使 他 们 转 到 山 上 。 他 们 从 大 山 走 到 小 山 , 竟 忘 了 安 歇 之 处 。
 • 凡 遇 见 他 们 的 , 就 把 他 们 吞 灭 。 敌 人 说 , 我 们 没 有 罪 。 因 他 们 得 罪 那 作 公 义 居 所 的 耶 和 华 , 就 是 他 们 列 祖 所 仰 望 的 耶 和 华 。
 • 我 民 哪 , 你 们 要 从 巴 比 伦 中 逃 走 , 从 迦 勒 底 人 之 地 出 去 , 要 像 羊 群 前 面 走 的 公 山 羊 。
 • 因 我 必 激 动 联 合 的 大 国 从 北 方 上 来 攻 击 巴 比 伦 , 他 们 要 摆 阵 攻 击 她 。 她 必 从 那 里 被 攻 取 。 他 们 的 箭 好 像 善 射 之 勇 士 的 箭 , 一 枝 也 不 徒 然 返 回 。
 • 迦 勒 底 必 成 为 掠 物 。 凡 掳 掠 她 的 都 必 心 满 意 足 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 抢 夺 我 产 业 的 阿 , 你 们 因 欢 喜 快 乐 , 且 像 踹 谷 撒 欢 的 母 牛 犊 , 又 像 发 嘶 声 的 壮 马 。
 • 你 们 的 母 巴 比 伦 就 极 其 抱 愧 , 生 你 们 的 必 然 蒙 羞 。 她 要 列 在 诸 国 之 末 , 成 为 旷 野 , 旱 地 , 沙 漠 。
 • 因 耶 和 华 的 忿 怒 , 必 无 人 居 住 , 要 全 然 荒 凉 。 凡 经 过 巴 比 伦 的 要 受 惊 骇 , 又 因 她 所 遭 的 灾 殃 嗤 笑 。
 • 所 有 拉 弓 的 , 你 们 要 在 巴 比 伦 的 四 围 摆 阵 , 射 箭 攻 击 她 。 不 要 爱 惜 箭 枝 , 因 她 得 罪 了 耶 和 华 。
 • 你 们 要 在 她 四 围 呐 喊 。 她 已 经 投 降 。 外 郭 坍 塌 了 , 城 墙 拆 毁 了 , 因 为 这 是 耶 和 华 报 仇 的 事 。 你 们 要 向 巴 比 伦 报 仇 。 她 怎 样 待 人 , 也 要 怎 样 待 她 。
 • 你 们 要 将 巴 比 伦 撒 种 的 和 收 割 时 拿 镰 刀 的 都 剪 除 了 。 他 们 各 人 因 怕 欺 压 的 刀 剑 , 必 归 回 本 族 , 逃 到 本 土 。
 • 以 色 列 是 打 散 的 羊 , 是 被 狮 子 赶 出 的 。 首 先 是 亚 述 王 将 他 吞 灭 , 末 后 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 将 他 的 骨 头 折 断 。
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 必 罚 巴 比 伦 王 和 他 的 地 , 像 我 从 前 罚 亚 述 王 一 样 。
 • 我 必 再 领 以 色 列 回 他 的 草 场 , 他 必 在 迦 密 和 巴 珊 吃 草 , 又 在 以 法 莲 山 上 和 基 列 境 内 得 以 饱 足 。
 • 耶 和 华 说 , 当 那 日 子 , 那 时 候 , 虽 寻 以 色 列 的 罪 孽 , 一 无 所 有 。 虽 寻 犹 大 的 罪 恶 , 也 无 所 见 。 因 为 我 所 留 下 的 人 , 我 必 赦 免 。
 • 耶 和 华 说 , 上 去 攻 击 米 拉 大 翁 之 地 , 又 攻 击 比 割 的 居 民 。 要 追 杀 灭 尽 , 照 我 一 切 所 吩 咐 你 的 去 行 。
 • 境 内 有 打 仗 和 大 毁 灭 的 响 声 。
 • 全 地 的 大 锤 何 竟 砍 断 破 坏 。 巴 比 伦 在 列 国 中 何 竟 荒 凉 。
 • 巴 比 伦 哪 , 我 为 你 设 下 网 罗 , 你 不 知 不 觉 被 缠 住 。 你 被 寻 着 , 也 被 捉 住 。 因 为 你 与 耶 和 华 争 竞 。
 • 耶 和 华 已 经 开 了 武 库 , 拿 出 他 恼 恨 的 兵 器 。 因 为 主 万 军 之 耶 和 华 在 迦 勒 底 人 之 地 有 当 作 的 事 。
 • 你 们 要 从 极 远 的 边 界 来 攻 击 她 , 开 她 的 仓 廪 , 将 她 堆 如 高 堆 , 毁 灭 净 尽 , 丝 毫 不 留 。
 • 要 杀 她 的 一 切 牛 犊 , 使 他 们 下 去 遭 遇 杀 戮 。 他 们 有 祸 了 , 因 为 追 讨 他 们 的 日 子 已 经 来 到 。
 • 有 从 巴 比 伦 之 地 逃 避 出 来 的 人 , 在 锡 安 扬 声 报 告 耶 和 华 我 们 的 神 报 仇 , 就 是 为 他 的 殿 报 仇 。
 • 招 集 一 切 弓 箭 手 来 攻 击 巴 比 伦 。 要 在 巴 比 伦 四 围 安 营 , 不 要 容 一 人 逃 脱 , 照 着 她 所 作 的 报 应 她 。 她 怎 样 待 人 , 也 要 怎 样 待 她 , 因 为 她 向 耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 发 了 狂 傲 。
 • 所 以 她 的 少 年 人 必 仆 倒 在 街 上 。 当 那 日 , 一 切 兵 丁 必 默 默 无 声 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 主 万 军 之 耶 和 华 说 , 你 这 狂 傲 的 阿 , 我 与 你 反 对 , 因 为 我 追 讨 你 的 日 子 已 经 来 到 。
 • 狂 傲 的 必 绊 跌 仆 倒 , 无 人 扶 起 。 我 也 必 使 火 在 他 的 城 邑 中 里 起 来 , 将 他 四 围 所 有 的 尽 行 烧 灭 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 人 和 犹 大 人 一 同 受 欺 压 。 凡 掳 掠 他 们 的 都 紧 紧 抓 住 他 们 , 不 肯 释 放 。
 • 他 们 的 救 赎 主 大 有 能 力 , 万 军 之 耶 和 华 是 他 的 名 。 他 必 伸 清 他 们 的 冤 , 好 使 全 地 得 平 安 , 并 搅 扰 巴 比 伦 的 居 民 。
 • 耶 和 华 说 , 有 刀 剑 临 到 迦 勒 底 人 和 巴 比 伦 的 居 民 , 并 她 的 首 领 与 智 慧 人 。
 • 有 刀 剑 临 到 矜 夸 的 人 , 他 们 就 成 为 愚 昧 。 有 刀 剑 临 到 她 的 勇 士 , 他 们 就 惊 惶 。
 • 有 刀 剑 临 到 她 的 马 匹 , 车 辆 , 和 其 中 杂 族 的 人 民 。 他 们 必 像 妇 女 一 样 。 有 刀 剑 临 到 她 的 宝 物 , 就 被 抢 夺 。
 • 有 乾 旱 临 到 她 的 众 水 , 就 必 乾 涸 。 因 为 这 是 有 雕 刻 偶 像 之 地 , 人 因 偶 像 而 颠 狂 。
 • 所 以 旷 野 的 走 兽 和 豺 狼 必 住 在 那 里 , 鸵 鸟 也 住 在 其 中 , 永 无 人 烟 , 世 世 代 代 无 人 居 住 。
 • 耶 和 华 说 , 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 , 要 像 我 倾 覆 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 和 邻 近 的 城 邑 一 样 。
 • 看 哪 , 有 一 种 民 从 北 方 而 来 , 并 有 一 大 国 和 许 多 君 王 被 激 动 , 从 地 极 来 到 。
 • 他 们 拿 弓 和 枪 , 性 情 残 忍 , 不 施 怜 悯 。 他 们 的 声 音 像 海 浪 ? ? 訇 。 巴 比 伦 城 ( 城 原 文 作 女 子 ) 阿 , 他 们 骑 马 , 都 摆 队 伍 如 上 战 场 的 人 , 要 攻 击 你 。
 • 巴 比 伦 王 听 见 他 们 的 风 声 , 手 就 发 软 , 痛 苦 将 他 抓 住 , 疼 痛 彷 佛 产 难 的 妇 人 。
 • 仇 敌 必 像 狮 子 从 约 旦 河 边 的 丛 林 上 来 , 攻 击 坚 固 的 居 所 。 转 眼 之 间 , 我 要 使 他 们 逃 跑 , 离 开 这 地 。 谁 蒙 拣 选 , 我 就 派 谁 治 理 这 地 。 谁 能 比 我 呢 。 谁 能 给 我 定 规 日 期 呢 。 有 何 牧 人 能 在 我 们 面 前 站 立 得 住 呢 ?
 • 你 们 要 听 耶 和 华 攻 击 巴 比 伦 所 说 的 谋 略 和 他 攻 击 迦 勒 底 人 之 地 所 定 的 旨 意 。 仇 敌 定 要 将 他 们 群 众 微 弱 的 拉 去 , 定 要 使 他 们 的 居 所 荒 凉 。
 • 因 巴 比 伦 被 取 的 声 音 , 地 就 震 动 , 人 在 列 邦 都 听 见 呼 喊 的 声 音 。
 • Слово, що Господь говорив на Вавилон, на землю халдеїв через пророка Єремію:
 • Звістіть між народами й розголосіть, підійміте прапора та розголосіть, не затайте, скажіть: Здобутий уже Вавилон, засоромлений Бел, зламаний Меродах, боввани його посоромлені, порозбивані всі його божища!
 • Бо на нього із півночі вийшов народ, що оберне в спустошення землю його, і не буде мешканця у нім: від людини та аж до скотини, усі помандрують та підуть!…
 • За тих днів і того часу, говорить Господь, поприходять сини Ізраїлеві, разом вони й сини Юди, усе плачучи, будуть ходити та Господа, Бога свого шукати…
 • Вони будуть питати про Сіона, куди їхні обличчя повернені, щоб прийти й прилучитись до Господа вічним заповітом, який не забудеться!
 • Мій народ це отара загинула: пастирі їхні вчинили блудячими їх, їх загнали на гори, й ходили вони від гори до підгір́я, забули про ложе своє…
 • Усі, що знаходили їх, жерли їх, і противники їхні говорили: Не завинимо за те, бо вони прогрішилися Господу, Пасовиську правди й надії батьків їхніх, Господеві.
 • Біжіть з Вавилону, і виходьте із краю халдеїв, і будьте, як козлята ті перед отарою!
 • Бо ось Я позбуджую, і на Вавилон наведу збір великих народів з північного краю, і вони проти нього шикуються, звідти здобутий він буде!
  Його стріли, мов лицар, якому щастить, не вертаються дармо,
 • і здобиччю стане Халдея, наситяться всі, хто пустошить її, промовляє Господь…
 • Бо радієте ви, бо втішаєтесь ви, що спадщину Мою розграбовуєте, бо ви скачете, мов те теля по траві, та іржете, немов румаки…
 • Збентежилася ваша мати занадто, застидалась родителька ваша…
  Оце для народів кінець: пустиня, сухоземля й степ!
 • Від Господнього гніву вона незамешкана буде та стане спустошенням уся…
  Кожен, хто буде проходити повз Вавилон, остовпіє й засвище, як побачить усі ці порази його!
 • Ушикуйтеся на Вавилон навкруги, всі, хто лука натягує!
  Стріляйте на нього, стріли не шкодуйте, бо він Господеві згрішив!
 • Здійміть крик проти нього навколо!
  Він дав руку піддатись, стовпи його впали, зруйновані мури його, бо це помста Господня…
  Помстіться над ним: як зробив він зробіть так йому!
 • Повигублюйте і сівача з Вавилону, і того, хто хапає серпа в часі жнив!
  Через меч переслідника вернуться всі до народу свого, і кожен до краю свого втече.
 • Ізраїль вівця розпорошена, що леви погнали її: перший жер його цар асирійський, а останній цей Навуходоносор, цар вавилонський, розтрощив йому кості…
 • Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Ось Я покараю царя вавилонського й землю його, як Я покарав був царя асирійського.
 • І верну Я Ізраїля на пасовисько його, і він пастися буде на Кармелі й Башані, і на горі на Єфремовій та на Ґілеаді душа його ситою буде.
 • За тих днів й того часу говорить Господь будуть шукати провину Ізраїлеву, та не буде її, і прогріхи Юди, одначе не знайдені будуть вони, бо пробачу тому, кого Я позоставлю!
 • На край Чварів подвійних, на нього піди й на мешканців Покарання!
  Поруйнуй і прокляттям вчини все за ними, говорить Господь, і зроби так усе, як тобі наказав!
 • Гуркіт бою в краю та велике спустошення!
 • Як побитий й поламаний молот всієї землі!
  Яким жахом зробивсь Вавилон для народів!
 • Я пастку поставив на тебе, і схоплений ти, Вавилоне, хоча ти й не знав!
  Ти знайдений й схоплений був, бо ставав ти на прю проти Господа!
 • Господь відчинив Своє сховище, і вийняв ізвідти знаряддя гніву Свого, це бо зайняття для Господа, Бога Саваота в халдейському краї.
 • Ідіть ви на нього із краю землі, відчиніть його клуні, порозкладайте його, як снопи, і вчиніте закляттям його, хай не буде йому позосталого!
 • Його всіх волів повбивайте, хай підуть вони на заріз!
  Горе їм, бо настав їхній день, час навіщення їх!
 • Голос тих, що втікають і рятуються із вавилонського краю, щоб звістити на Сіоні про помсту Господа, нашого Бога, про помсту за храма Його.
 • Скличте на Вавилона стрільців, усіх, хто лука натягує, табором станьте при ньому навколо, нехай йому втечі не буде!
  Відплатіте йому згідно з чином його, як зробив він зробіть так йому, бо гордим він став проти Господа, проти Святого Ізраїлевого!
 • Тому то його юнаки всі поляжуть на площах його, а військові його того дня всі погинуть, говорить Господь.
 • Ось Я проти тебе, о пихо, говорить Господь, Бог Саваот, бо день твій прийшов, час тебе покарати!
 • І спіткнеться пиха й упаде, і не буде того, хто б підніс її.
  І огонь по містах його Я запалю, і він пожере всі довкілля його…
 • Так говорить Господь Саваот: Сини Ізраїлеві й сини Юдині разом утискувані, і всі, що в полон їх забрали, тримають їх міцно, не хочуть їх випустити.
 • Але Викупитель їх сильний, Господь Саваот Йому Ймення!
  Він конче розсудить їхню справу, щоб землю вспокоїти, а вавилонських мешканців стривожити.
 • Меч на халдеїв, говорить Господь, і на мешканців Вавилону, і на князів його, і на його мудреців!
 • Меч на ворожбитів і безглуздими стануть, меч на лицарство його і вони полякаються!
 • Меч на коні його й на його колесниці, та на всю мішанину народів, яка серед нього, і стануть вони як жінки!
  Меч на скарби його й пограбовані будуть!
 • Посуха на води його, й вони повисихають, бо це край божків, і шаліють вони від бовванів…
 • Тому звірі пустинні там будуть сидіти з шакалами, і струсі будуть у ньому сидіти, і не буде заселений він вже навіки, і не буде замешканий він з роду в рід…
 • Як Содом та Гоморру й сусідів її Бог був поруйнував, говорить Господь, так ніхто там не буде сидіти, і не буде в нім мешкати чужинцем син людський!
 • Ось із півночі прийде народ, і люд великий, і численні царі, вони збуджені будуть із кінців землі:
 • Лук та ратище міцно тримають, жорстокі вони й милосердя не мають, їхній голос, як море реве, вони їдуть на конях, на тебе вони вшикувались, як муж на війну, вавилонськая дочко!
 • Почув цар вавилонський відомість про них, й опустилися руки йому, обхопив його страх і тремтіння, немов породіллю!…
 • Ось підіймається він, немов лев, із темного лісу Йордану на водяні луки, і Я вмент зроблю, що він побіжить геть від них, а хто вибраний буде, того Я поставлю над ними!
  Бо хто є подібний Мені, і хто покличе Мене перед суд, і хто пастир такий, що перед обличчям Моїм він устоїть?
 • Тому то послухайте задум Господній, що на Вавилон Він задумав, і думки Його ті, що на землю халдейську замислив: Поправді кажу вам, найменших з отари потягнуть, і попустошать пасовисько їхнє при них!
 • Від розголосу про взяття Вавилону земля задрижить, і почується крик між народами!…