Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, є҆́же речѐ гдⷭь на вавѷлѡ́нъ и҆ на зе́млю халде́йскꙋю і҆еремі́ею прⷪ҇ро́комъ.
 • Возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ и҆ слы́шано сотвори́те, воздви́гните зна́менїе, возопі́йте и҆ не скрыва́йте, рцы́те: плѣне́нъ бы́сть вавѷлѡ́нъ, посрами́сѧ ви́лъ, побѣди́сѧ мерѡда́хъ, посрами́шасѧ и҆зваѧ̑нїѧ є҆гѡ̀, сокрꙋши́шасѧ кꙋмі́ры и҆́хъ.
 • Ꙗ҆́кѡ прїи́де на́нь ꙗ҆зы́къ ѿ сѣ́вера, то́й положи́тъ зе́млю є҆гѡ̀ въ запꙋстѣ́нїе, и҆ не бꙋ́детъ живѧ́й въ не́й ѿ человѣ́ка да́же и҆ до скота̀: подви́гнꙋшасѧ, ѿидо́ша.
 • Въ ты̑ѧ дни̑ и҆ въ то̀ вре́мѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, прїи́дꙋтъ сы́нове і҆и҃лєвы, ті́и и҆ сы́нове і҆ꙋ̑дины вкꙋ́пѣ ходѧ́ще и҆ пла́чꙋще по́йдꙋтъ и҆ гдⷭ҇а бг҃а своего̀ взы́щꙋтъ.
 • Во сїѡ́нъ и҆спыта́ютъ стєзѝ, та́мѡ бо ѡ҆брати́вше ли́ца своѧ̑ прїи́дꙋтъ и҆ приложа́тсѧ ко гдⷭ҇ꙋ завѣ́томъ вѣ́чнымъ, и҆́же забве́нїю не преда́стсѧ.
 • Ѻ҆́вцы поги́бшыѧ бы́ша лю́дїе моѝ, па́стырїе и҆́хъ соврати́ша и҆̀хъ и҆ сотвори́ша ѧ҆̀ кры́тисѧ по гора́мъ: съ горы̀ на хо́лмъ ходи́ша.
 • Забы́ша ло́жа своегѡ̀, всѝ ѡ҆брѣта́ющїи и҆̀хъ снѣда́хꙋ и҆̀хъ, и҆ вразѝ и҆́хъ реко́ша: не пощади́мъ и҆́хъ, занѐ согрѣши́ша гдⷭ҇ꙋ, па́жить пра́вды, собира́ющемꙋ ѻ҆тцє́въ и҆́хъ гдⷭ҇ꙋ.
 • Ѿиди́те ѿ среды̀ вавѷлѡ́на и҆ ѿ землѝ халде́йски и҆зыди́те, и҆ бꙋ́дите ꙗ҆́кѡ кѡ́злища пред̾ ѻ҆вца́ми.
 • Ꙗ҆́кѡ сѐ, а҆́зъ воздви́гнꙋ и҆ приведꙋ̀ на вавѷлѡ́нъ собра̑нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ вели́кихъ ѿ землѝ полꙋ́нощныѧ, и҆ ѡ҆полча́тсѧ на́нь: ѿтꙋ́дꙋ плѣне́нъ бꙋ́детъ, ꙗ҆́коже стрѣла̀ мꙋ́жа си́льна и҆скꙋ́сна не возврати́тсѧ пра́здна.
 • И҆ бꙋ́детъ землѧ̀ халде́йска въ разграбле́нїе, всѝ граби́телє є҆ѧ̀ напо́лнѧтсѧ, гл҃етъ гдⷭ҇ь:
 • занѐ весели́стесѧ и҆ велерѣ́чивасте, расхища́юще наслѣ́дїе моѐ, скака́сте бо ꙗ҆́кѡ тельцы̀ на травѣ̀ и҆ бодо́сте ꙗ҆́коже волы̀.
 • Порꙋ́гана бы́сть ма́ти ва́ша ѕѣлѡ̀, и҆ посрами́сѧ роди́вшаѧ ва́съ: сѐ, послѣ́днѧѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ пꙋста̀ и҆ непрохо́дна и҆ сꙋха̀.
 • Ѿ гнѣ́ва гдⷭ҇нѧ не поживꙋ́тъ во вѣ́къ: но бꙋ́детъ ве́сь въ запꙋстѣ́нїе, и҆ всѧ́къ ходѧ́й сквозѣ̀ вавѷлѡ́нъ подиви́тсѧ и҆ позви́ждетъ над̾ всѧ́кою ꙗ҆́звою є҆гѡ̀.
 • Ѡ҆полчи́тесѧ на вавѷлѡ́нъ, всѝ ѡ҆кре́стнїи налѧца́ющїи лꙋ́къ, стрѣлѧ́йте на́нь, не щади́те стрѣ́лъ ва́шихъ, поне́же пред̾ гдⷭ҇емъ согрѣшѝ,
 • возми́те є҆го̀: ѡ҆слабѣ́ша рꙋ́цѣ є҆гѡ̀, падо́ша ѡ҆снова̑нїѧ є҆гѡ̀, сокрꙋши́шасѧ забра̑ла є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ме́сть гдⷭ҇нѧ є҆́сть: ѿмсти́те є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже сотворѝ, сотвори́те є҆мꙋ̀:
 • потреби́те сѣ́мѧ ѿ вавѷлѡ́на, и҆ держа́щаго се́рпъ во вре́мѧ жа́твы ѿ лица̀ меча̀ є҆́ллинска, кі́йждо къ лю́демъ свои̑мъ ѡ҆брати́тсѧ, и҆ кі́йждо въ зе́млю свою̀ ᲂу҆бѣжи́тъ.
 • Ѻ҆вча̀ заблꙋжда́ющее і҆и҃ль, льво́ве и҆знꙋри́ша є҆̀: пе́рвѣе ꙗ҆дѐ є҆го̀ ца́рь а҆ссꙋ́ръ, се́й же послѣ́днїй и҆ кѡ́сти ѡ҆глода̀ є҆мꙋ̀ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель, бг҃ъ і҆и҃левъ: сѐ, а҆́зъ посѣщꙋ̀ на царѧ̀ вавѷлѡ́нска и҆ на зе́млю є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже посѣти́хъ на царѧ̀ а҆ссꙋ́рска,
 • и҆ возведꙋ̀ па́ки і҆и҃лѧ на па́жить є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆пасе́тсѧ въ карми́лѣ и҆ васа́нѣ, и҆ въ горѣ̀ є҆фре́мли и҆ въ галаа́дѣ, и҆ насы́титсѧ дꙋша̀ є҆гѡ̀.
 • Въ ты̑ѧ дни̑ и҆ въ то́й ча́съ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, пои́щꙋтъ непра́вды і҆и҃левы, и҆ не бꙋ́детъ, и҆ грѣхѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ не ѡ҆брѧ́щꙋтсѧ: ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ ѡ҆ста́вшымсѧ.
 • На зе́млю владѣ́ющихъ взы́ди и҆ на живꙋ́щихъ въ не́й посѣтѝ, разорѝ и҆ ᲂу҆бі́й сꙋ́щыѧ по ни́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ сотворѝ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́даю тебѣ̀.
 • Гла́съ бра́ни и҆ сотре́нїе вели́ко въ землѝ халде́йстѣй.
 • Ка́кѡ сокрꙋши́сѧ и҆ сотре́сѧ мла́тъ всеѧ̀ землѝ; ка́кѡ ѡ҆брати́сѧ въ пꙋсты́ню вавѷлѡ́нъ во ꙗ҆зы́цѣхъ;
 • Взы́дꙋтъ на тѧ̀, и҆ плѣне́нъ бꙋ́деши, и҆ не позна́еши, ꙗ҆́кѡ вавѷлѡ́нъ є҆сѝ: ѡ҆брѣ́тенъ и҆ ꙗ҆́тъ є҆сѝ, поне́же разгнѣ́валъ є҆сѝ гдⷭ҇а.
 • Ѿве́рзе гдⷭ҇ь сокрѡ́вища своѧ̑ и҆ и҆знесѐ сосꙋ́ды гнѣ́ва своегѡ̀, ꙗ҆́кѡ дѣ́ло є҆́сть гдⷭ҇ꙋ Вседержи́телю въ землѝ халде́йстѣй:
 • ꙗ҆́кѡ прїидо́ша времена̀ є҆гѡ̀: ѿве́рзите храни̑лища є҆гѡ̀ и҆ и҆спыта́йте и҆̀, а҆́ки верте́пъ, и҆ погꙋби́те є҆го̀, да не бꙋ́детъ ѡ҆ста́нка є҆гѡ̀.
 • И҆зсꙋши́те всѧ̑ плоды̀ є҆гѡ̀, и҆ да сни́дꙋтъ въ закла́нїе: го́ре и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ прїи́де де́нь и҆́хъ и҆ ча́съ ѿмще́нїѧ и҆́хъ.
 • Гла́съ бѣжа́щихъ и҆ и҆збѣ́гшихъ ѿ землѝ вавѷлѡ́нскїѧ, да возвѣстѧ́тъ въ сїѡ́нѣ ѿмще́нїе гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, ѿмще́нїе хра́ма є҆гѡ̀.
 • Возвѣсти́те на вавѷлѡ́нъ мнѡ́гимъ, всѣ̑мъ налѧца́ющымъ лꙋ́къ, ѡ҆полчи́тесѧ на́нь ѡ҆́крестъ: да не ᲂу҆бѣжи́тъ ни є҆ди́нъ и҆з̾ негѡ̀: возда́йте є҆мꙋ̀ по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀, по всемꙋ̀, є҆ли̑ка сотворѝ, сотвори́те є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ воста̀ на гдⷭ҇а бг҃а ст҃а́го і҆и҃лева.
 • Сегѡ̀ ра́ди падꙋ́тъ ю҆́нѡши є҆гѡ̀ на сто́гнахъ є҆гѡ̀, и҆ всѝ мꙋ́жїе во́инстїи є҆гѡ̀ низве́ржени бꙋ́дꙋтъ въ то́й де́нь, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Сѐ, а҆́зъ на тѧ̀, го́рде, гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ Вседержи́тель, ꙗ҆́кѡ прїи́де де́нь тво́й и҆ ча́съ посѣще́нїѧ твоегѡ̀:
 • и҆ паде́тъ горды́нѧ твоѧ̀ и҆ разрꙋши́тсѧ, и҆ не бꙋ́детъ возставлѧ́ѧй ю҆̀: и҆ возжгꙋ̀ ѻ҆́гнь въ дꙋбра́вѣ є҆гѡ̀, и҆ поѧ́стъ всѧ̑ ѡ҆крє́стнаѧ є҆гѡ̀.
 • Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь Вседержи́тель: порабоще́нїе терпѧ́тъ сы́нове і҆и҃лєвы и҆ сы́нове і҆ꙋ̑дины, вкꙋ́пѣ всѝ плѣни́вшїи и҆̀хъ порабо́тиша и҆̀хъ, не хо́щꙋтъ бо ѿпꙋсти́ти и҆̀хъ.
 • И҆зба́витель же и҆́хъ си́льный, гдⷭ҇ь Вседержи́тель и҆́мѧ є҆мꙋ̀, сꙋдо́мъ сꙋди́ти и҆́мать сꙋпоста́ты своѧ̑, ꙗ҆́кѡ да и҆зба́витъ зе́млю, и҆ потрѧсе́тъ жи́тельми вавѷлѡ́нскими.
 • Ме́чь на халде́євъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ на жи́тєли вавѷлѡ̑нскїѧ, и҆ на кнѧ̑зи и҆ на мꙋ̑дрыѧ є҆гѡ̀,
 • ме́чь на ѡ҆баѧ́тєли є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́їи бꙋ́дꙋтъ, и҆ ме́чь на си̑льныѧ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆слабѣ́ютъ:
 • ме́чь на ко́ни є҆гѡ̀ и҆ на колесни̑цы є҆гѡ̀, и҆ на всѧ̑ про́чыѧ лю́ди, и҆̀же сꙋ́ть посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ жєны̀: ме́чь на сокрѡ́вища є҆гѡ̀, и҆ расхи́тѧтсѧ:
 • ме́чь на во́ды є҆гѡ̀, и҆ постыдѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ землѧ̀ и҆зва́ѧнныхъ є҆́сть, и҆ во ѻ҆́стровѣхъ хвалѧ́хꙋсѧ.
 • Сегѡ̀ ра́ди поживꙋ́тъ мєчты̀ во ѻ҆́стровѣхъ, и҆ поживꙋ́тъ въ не́мъ дщє́ри сі́ринѡвъ, и҆ не бꙋ́детъ живꙋ́ща въ не́мъ ктомꙋ̀ во вѣ́ки, нижѐ согради́тсѧ ѿ ро́да въ ро́дъ.
 • Ꙗ҆́коже превратѝ гдⷭ҇ь содо́ма и҆ гомо́рра и҆ ѡ҆крє́стныѧ гра́ды и҆́хъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, не пребꙋ́детъ та́мѡ мꙋ́жъ, нижѐ поживе́тъ въ не́мъ сы́нъ человѣ́чь.
 • Сѐ, лю́дїе и҆́дꙋтъ ѿ сѣ́вера, и҆ ꙗ҆зы́къ вели́къ, и҆ ца́рїе мно́зи воста́нꙋтъ ѿ конє́цъ землѝ,
 • лꙋ́ки и҆ щиты̀ и҆мꙋ́ще, гро́зни сꙋ́ть и҆ неми́лостиви: гла́съ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ мо́ре возшꙋми́тъ, на ко́ни возсѧ́дꙋтъ, ᲂу҆гото́вани ꙗ҆́коже ѻ҆́гнь на бра́нь проти́вꙋ тебє̀, дщѝ вавѷлѡ́нѧ.
 • Оу҆слы́ша ца́рь вавѷлѡ́нскїй слꙋ́хъ и҆́хъ, и҆ ѡ҆слабѣ́ша рꙋ́цѣ є҆гѡ̀, ско́рбь ѡ҆б̾ѧ́тъ є҆го̀ и҆ бѡлѣ́зни, ꙗ҆́кѡ ражда́ющꙋю.
 • Сѐ, ꙗ҆́кѡ ле́въ и҆зы́детъ ѿ рыка́нїѧ і҆ѻрда́нова на мѣ́сто є҆ѳа́на, ꙗ҆́кѡ ско́рѡ ѿмщꙋ̀ и҆̀хъ ѿ негѡ̀, и҆ всѧ́каго ю҆́ношꙋ над̾ ни́мъ поста́влю. Кто́ бо подо́бенъ мнѣ̀; и҆ кто̀ мо́жетъ стоѧ́ти проти́вꙋ менє̀; и҆ кто̀ є҆́сть па́стырь се́й, и҆́же воспроти́витсѧ лицꙋ̀ моемꙋ̀;
 • Тѣ́мже слы́шите совѣ́тъ гдⷭ҇ень, є҆го́же совѣща̀ на вавѷлѡ́нъ, и҆ ᲂу҆мышлє́нїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же ᲂу҆мы́сли на зе́млю халде́йскꙋ: а҆́ще не и҆сто́ргнꙋтсѧ а҆́гнцы ѻ҆ве́цъ и҆́хъ, а҆́ще не бꙋ́детъ разме́тана (вкꙋ́пѣ съ ни́ми) па́жить и҆́хъ.
 • Ѿ гла́са бо плѣне́нїѧ вавѷлѡ́нскагѡ потрѧсе́тсѧ землѧ̀, и҆ во́пль во ꙗ҆зы́цѣхъ слы́шанъ бꙋ́детъ.
 • Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев чрез Иеремию пророка:
 • возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: «Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены».
 • Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота, все двинутся и уйдут.
 • В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего.
 • Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется».
 • Народ Мой был как погибшие овцы; пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм, забыли ложе свое.
 • Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждою отцов их».
 • Бегите из среды Вавилона, и уходите из Халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец.
 • Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят; стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром.
 • И Халдея сделается добычею их; и опустошители ее насытятся, говорит Господь.
 • Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия Моего; прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони.
 • В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас; вот будущность тех народов – пустыня, сухая земля и степь.
 • От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его.
 • Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона; все, натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа.
 • Поднимите крик против него со всех сторон; он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его, ибо это – возмездие Господа; отмщайте ему; как он поступал, так и вы поступайте с ним.
 • Истребите в Вавилоне и сеющего и действующего серпом во время жатвы; от страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою.
 • Израиль – рассеянное стадо; львы разогнали его; прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил.
 • Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского.
 • И возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и Васане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде.
 • В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу тех, которых оставлю в живых.
 • Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее; опустошай и истребляй всё за ними, говорит Господь, и сделай всё, что Я повелел тебе.
 • Шум брани на земле и великое разрушение!
 • Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами!
 • Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того; ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа.
 • Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле Халдейской.
 • Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось.
 • Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание; горе им! ибо пришел день их, время посещения их.
 • Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм Его.
 • Созовите против Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него; воздайте ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против Святаго Израилева.
 • За то падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь.
 • Вот, Я – на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего.
 • И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его; и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него.
 • Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все, пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их.
 • Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона.
 • Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его;
 • меч на обаятелей, и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют;
 • меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены;
 • засуха на воды его, и они иссякнут; ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ.
 • И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема во веки и населяема в роды родов.
 • Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться.
 • Вот, идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли;
 • держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды; голос их шумен, как море; несутся на конях, выстроились как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона.
 • Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились; скорбь объяла его, муки, как женщину в родах.
 • Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из него, и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует от Меня ответа? И какой пастырь противостанет Мне?
 • Итак выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерения Его, какие Он имеет о земле Халдейской: истинно, самые малые из стад повлекут их; истинно, он опустошит жилища их с ними.
 • От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами.
 • 耶 和 华 藉 先 知 耶 利 米 论 巴 比 伦 和 迦 勒 底 人 之 地 所 说 的 话 。
 • 你 们 要 在 万 国 中 传 扬 报 告 , 竖 立 大 旗 。 要 报 告 , 不 可 隐 瞒 , 说 , 巴 比 伦 被 攻 取 , 彼 勒 蒙 羞 , 米 罗 达 惊 惶 。 巴 比 伦 的 神 像 都 蒙 羞 。 她 的 偶 像 都 惊 惶 。
 • 因 有 一 国 从 北 方 上 来 攻 击 她 , 使 她 的 地 荒 凉 , 无 人 居 住 , 连 人 带 牲 畜 都 逃 走 了 。
 • 耶 和 华 说 , 当 那 日 子 , 那 时 候 , 以 色 列 人 要 和 犹 大 人 同 来 , 随 走 随 哭 , 寻 求 耶 和 华 他 们 的 神 。
 • 他 们 必 访 问 锡 安 , 又 面 向 这 里 , 说 , 来 吧 , 你 们 要 与 耶 和 华 联 合 为 永 远 不 忘 的 约 。
 • 我 的 百 姓 作 了 迷 失 的 羊 , 牧 人 使 他 们 走 差 路 , 使 他 们 转 到 山 上 。 他 们 从 大 山 走 到 小 山 , 竟 忘 了 安 歇 之 处 。
 • 凡 遇 见 他 们 的 , 就 把 他 们 吞 灭 。 敌 人 说 , 我 们 没 有 罪 。 因 他 们 得 罪 那 作 公 义 居 所 的 耶 和 华 , 就 是 他 们 列 祖 所 仰 望 的 耶 和 华 。
 • 我 民 哪 , 你 们 要 从 巴 比 伦 中 逃 走 , 从 迦 勒 底 人 之 地 出 去 , 要 像 羊 群 前 面 走 的 公 山 羊 。
 • 因 我 必 激 动 联 合 的 大 国 从 北 方 上 来 攻 击 巴 比 伦 , 他 们 要 摆 阵 攻 击 她 。 她 必 从 那 里 被 攻 取 。 他 们 的 箭 好 像 善 射 之 勇 士 的 箭 , 一 枝 也 不 徒 然 返 回 。
 • 迦 勒 底 必 成 为 掠 物 。 凡 掳 掠 她 的 都 必 心 满 意 足 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 抢 夺 我 产 业 的 阿 , 你 们 因 欢 喜 快 乐 , 且 像 踹 谷 撒 欢 的 母 牛 犊 , 又 像 发 嘶 声 的 壮 马 。
 • 你 们 的 母 巴 比 伦 就 极 其 抱 愧 , 生 你 们 的 必 然 蒙 羞 。 她 要 列 在 诸 国 之 末 , 成 为 旷 野 , 旱 地 , 沙 漠 。
 • 因 耶 和 华 的 忿 怒 , 必 无 人 居 住 , 要 全 然 荒 凉 。 凡 经 过 巴 比 伦 的 要 受 惊 骇 , 又 因 她 所 遭 的 灾 殃 嗤 笑 。
 • 所 有 拉 弓 的 , 你 们 要 在 巴 比 伦 的 四 围 摆 阵 , 射 箭 攻 击 她 。 不 要 爱 惜 箭 枝 , 因 她 得 罪 了 耶 和 华 。
 • 你 们 要 在 她 四 围 呐 喊 。 她 已 经 投 降 。 外 郭 坍 塌 了 , 城 墙 拆 毁 了 , 因 为 这 是 耶 和 华 报 仇 的 事 。 你 们 要 向 巴 比 伦 报 仇 。 她 怎 样 待 人 , 也 要 怎 样 待 她 。
 • 你 们 要 将 巴 比 伦 撒 种 的 和 收 割 时 拿 镰 刀 的 都 剪 除 了 。 他 们 各 人 因 怕 欺 压 的 刀 剑 , 必 归 回 本 族 , 逃 到 本 土 。
 • 以 色 列 是 打 散 的 羊 , 是 被 狮 子 赶 出 的 。 首 先 是 亚 述 王 将 他 吞 灭 , 末 后 是 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 将 他 的 骨 头 折 断 。
 • 所 以 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 我 必 罚 巴 比 伦 王 和 他 的 地 , 像 我 从 前 罚 亚 述 王 一 样 。
 • 我 必 再 领 以 色 列 回 他 的 草 场 , 他 必 在 迦 密 和 巴 珊 吃 草 , 又 在 以 法 莲 山 上 和 基 列 境 内 得 以 饱 足 。
 • 耶 和 华 说 , 当 那 日 子 , 那 时 候 , 虽 寻 以 色 列 的 罪 孽 , 一 无 所 有 。 虽 寻 犹 大 的 罪 恶 , 也 无 所 见 。 因 为 我 所 留 下 的 人 , 我 必 赦 免 。
 • 耶 和 华 说 , 上 去 攻 击 米 拉 大 翁 之 地 , 又 攻 击 比 割 的 居 民 。 要 追 杀 灭 尽 , 照 我 一 切 所 吩 咐 你 的 去 行 。
 • 境 内 有 打 仗 和 大 毁 灭 的 响 声 。
 • 全 地 的 大 锤 何 竟 砍 断 破 坏 。 巴 比 伦 在 列 国 中 何 竟 荒 凉 。
 • 巴 比 伦 哪 , 我 为 你 设 下 网 罗 , 你 不 知 不 觉 被 缠 住 。 你 被 寻 着 , 也 被 捉 住 。 因 为 你 与 耶 和 华 争 竞 。
 • 耶 和 华 已 经 开 了 武 库 , 拿 出 他 恼 恨 的 兵 器 。 因 为 主 万 军 之 耶 和 华 在 迦 勒 底 人 之 地 有 当 作 的 事 。
 • 你 们 要 从 极 远 的 边 界 来 攻 击 她 , 开 她 的 仓 廪 , 将 她 堆 如 高 堆 , 毁 灭 净 尽 , 丝 毫 不 留 。
 • 要 杀 她 的 一 切 牛 犊 , 使 他 们 下 去 遭 遇 杀 戮 。 他 们 有 祸 了 , 因 为 追 讨 他 们 的 日 子 已 经 来 到 。
 • 有 从 巴 比 伦 之 地 逃 避 出 来 的 人 , 在 锡 安 扬 声 报 告 耶 和 华 我 们 的 神 报 仇 , 就 是 为 他 的 殿 报 仇 。
 • 招 集 一 切 弓 箭 手 来 攻 击 巴 比 伦 。 要 在 巴 比 伦 四 围 安 营 , 不 要 容 一 人 逃 脱 , 照 着 她 所 作 的 报 应 她 。 她 怎 样 待 人 , 也 要 怎 样 待 她 , 因 为 她 向 耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 发 了 狂 傲 。
 • 所 以 她 的 少 年 人 必 仆 倒 在 街 上 。 当 那 日 , 一 切 兵 丁 必 默 默 无 声 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 主 万 军 之 耶 和 华 说 , 你 这 狂 傲 的 阿 , 我 与 你 反 对 , 因 为 我 追 讨 你 的 日 子 已 经 来 到 。
 • 狂 傲 的 必 绊 跌 仆 倒 , 无 人 扶 起 。 我 也 必 使 火 在 他 的 城 邑 中 里 起 来 , 将 他 四 围 所 有 的 尽 行 烧 灭 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 以 色 列 人 和 犹 大 人 一 同 受 欺 压 。 凡 掳 掠 他 们 的 都 紧 紧 抓 住 他 们 , 不 肯 释 放 。
 • 他 们 的 救 赎 主 大 有 能 力 , 万 军 之 耶 和 华 是 他 的 名 。 他 必 伸 清 他 们 的 冤 , 好 使 全 地 得 平 安 , 并 搅 扰 巴 比 伦 的 居 民 。
 • 耶 和 华 说 , 有 刀 剑 临 到 迦 勒 底 人 和 巴 比 伦 的 居 民 , 并 她 的 首 领 与 智 慧 人 。
 • 有 刀 剑 临 到 矜 夸 的 人 , 他 们 就 成 为 愚 昧 。 有 刀 剑 临 到 她 的 勇 士 , 他 们 就 惊 惶 。
 • 有 刀 剑 临 到 她 的 马 匹 , 车 辆 , 和 其 中 杂 族 的 人 民 。 他 们 必 像 妇 女 一 样 。 有 刀 剑 临 到 她 的 宝 物 , 就 被 抢 夺 。
 • 有 乾 旱 临 到 她 的 众 水 , 就 必 乾 涸 。 因 为 这 是 有 雕 刻 偶 像 之 地 , 人 因 偶 像 而 颠 狂 。
 • 所 以 旷 野 的 走 兽 和 豺 狼 必 住 在 那 里 , 鸵 鸟 也 住 在 其 中 , 永 无 人 烟 , 世 世 代 代 无 人 居 住 。
 • 耶 和 华 说 , 必 无 人 住 在 那 里 , 也 无 人 在 其 中 寄 居 , 要 像 我 倾 覆 所 多 玛 , 蛾 摩 拉 , 和 邻 近 的 城 邑 一 样 。
 • 看 哪 , 有 一 种 民 从 北 方 而 来 , 并 有 一 大 国 和 许 多 君 王 被 激 动 , 从 地 极 来 到 。
 • 他 们 拿 弓 和 枪 , 性 情 残 忍 , 不 施 怜 悯 。 他 们 的 声 音 像 海 浪 ? ? 訇 。 巴 比 伦 城 ( 城 原 文 作 女 子 ) 阿 , 他 们 骑 马 , 都 摆 队 伍 如 上 战 场 的 人 , 要 攻 击 你 。
 • 巴 比 伦 王 听 见 他 们 的 风 声 , 手 就 发 软 , 痛 苦 将 他 抓 住 , 疼 痛 彷 佛 产 难 的 妇 人 。
 • 仇 敌 必 像 狮 子 从 约 旦 河 边 的 丛 林 上 来 , 攻 击 坚 固 的 居 所 。 转 眼 之 间 , 我 要 使 他 们 逃 跑 , 离 开 这 地 。 谁 蒙 拣 选 , 我 就 派 谁 治 理 这 地 。 谁 能 比 我 呢 。 谁 能 给 我 定 规 日 期 呢 。 有 何 牧 人 能 在 我 们 面 前 站 立 得 住 呢 ?
 • 你 们 要 听 耶 和 华 攻 击 巴 比 伦 所 说 的 谋 略 和 他 攻 击 迦 勒 底 人 之 地 所 定 的 旨 意 。 仇 敌 定 要 将 他 们 群 众 微 弱 的 拉 去 , 定 要 使 他 们 的 居 所 荒 凉 。
 • 因 巴 比 伦 被 取 的 声 音 , 地 就 震 动 , 人 在 列 邦 都 听 见 呼 喊 的 声 音 。