Скрыть
Церковнославянский (рус)
Укрѣпи́теся, сы́нове Венiами́новы, посредѣ́ Иерусали́ма, и въ Ѳеку́и воструби́те трубо́ю, и надъ веѳаха́рмомъ воз­дви́гните хору́гвь: я́ко зла́я про­изнико́ша от­ сѣ́вера, и сотре́нiе вели́ко быва́етъ:
и отъ­и́мет­ся высота́ твоя́, дщи́ Сiо́ня.
Къ не́й прiи́дутъ па́стырiе и стада́ и́хъ, и поста́вятъ на не́й ку́щы о́крестъ, и упасу́тъ кі́йждо руко́ю сво­е́ю.
Угото́витеся на ню́ на бра́нь, воста́ните и взы́демъ на ню́ о полу́дни: го́ре на́мъ, я́ко уклони́ся де́нь, я́ко исчеза́ютъ сѣ́ни дневны́я.
Воста́ните и взы́демъ на ню́ но́щiю и расточи́мъ основа́нiя ея́.
Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: посѣцы́ древа́ его́, излі́й на Иерусали́мъ си́лу: о, гра́де лжи́вый, вся́кое наси́ль­ство въ не́мъ!
Я́коже студену́ твори́тъ кла́дязь во́ду свою́, та́ко студену́ твори́тъ ю́ зло́ба ея́: нече́стiе и па́кости услы́шат­ся въ не́мъ надъ лице́мъ его́ всегда́.
Не́мощiю и я́звою нака́жешися, Иерусали́ме: да не от­сту́питъ душа́ моя́ от­ тебе́, да не сотворю́ тя непрохо́дну, зе́млю необита́н­ну.
Я́ко сiя́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: обира́йте, обира́йте, а́ки виногра́дъ, оста́нки Изра́илевы, обрати́теся а́ки обира́тель на ко́шницу свою́.
Кому́ воз­глаго́лю и [кому́] засвидѣ́тел­ст­вую, и услы́шитъ? се́, необрѣ́зана ушеса́ и́хъ, и слы́шати не воз­могу́тъ: се́, сло́во Госпо́дне бы́сть къ ни́мъ въ поноше́нiе, и не воспрiи́мутъ того́.
И я́рость мою́ испо́лнихъ, и терпѣ́хъ, и не сконча́хъ и́хъ: излiю́ на младе́нцы от­внѣ́ и на собра́нiе ю́ношъ вку́пѣ: му́жъ бо и жена́ я́ти бу́дутъ, ста́рецъ со испо́лнен­нымъ дні́й.
И пре́йдутъ до́мы и́хъ ко ины́мъ, поля́ и жены́ и́хъ та́кожде, я́ко простру́ ру́ку мою́ на обита́ющихъ на земли́ се́й, глаго́летъ Госпо́дь.
Поне́же от­ ме́ншаго и да́же до бо́лшаго вси́ соверши́ша беззако́н­ная, от­ свяще́н­ника и да́же до лжепроро́ка вси́ сотвори́ша ло́жная
и цѣля́ху сотре́нiе люді́й мо­и́хъ, уничижа́юще и глаго́люще: ми́ръ, ми́ръ: и гдѣ́ е́сть ми́ръ?
Постыдѣ́шася, я́ко оскудѣ́ша: и ниже́ а́ки посрамля́еми постыдѣ́шася и безче́стiя сво­его́ не позна́ша: сего́ ра́ди паду́тъ паде́нiемъ сво­и́мъ и во вре́мя посѣще́нiя сво­его́ поги́бнутъ, рече́ Госпо́дь.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: ста́ните на путе́хъ и ви́дите, и вопроси́те о стезя́хъ Госпо́днихъ вѣ́чныхъ и ви́дите, кі́й е́сть пу́ть бла́гъ, и ходи́те по нему́ и обря́щете очище́нiе душа́мъ ва́шымъ. И реко́ша: не по́йдемъ.
И поста́вихъ надъ ва́ми стра́жы: слы́шите гла́съ трубы́. И реко́ша: не послу́шаемъ.
Сего́ ра́ди услы́шаша язы́цы и пасу́щiи стада́ своя́.
Слы́ши, земле́: се́, а́зъ навожду́ на лю́ди сiя́ зла́я, пло́дъ от­враще́нiя и́хъ, я́ко слове́съ мо­и́хъ не послу́шаша и зако́нъ мо́й от­верго́ша.
Вску́ю мнѣ́ кади́ло от­ Савы́ при­­но́сите и кинамо́нъ от­ земли́ да́льнiя? всесожже́нiя ва́ша не су́ть прiя́тна, и же́ртвы ва́шя не услади́ша мя́.
Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́, а́зъ да́мъ на лю́ди сiя́ болѣ́знь, и изнемо́гутъ отцы́ и сы́нове вку́пѣ, сосѣ́дъ и и́скрен­нiй его́ поги́бнутъ.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: се́, лю́дiе гряду́тъ от­ сѣ́вера, и язы́къ вели́къ воста́нетъ от­ коне́цъ земли́,
лу́къ и щи́тъ во́змутъ: мучи́теленъ е́сть и не умилосе́рдит­ся: гла́съ его́, я́ко мо́ре шумя́щее: на ко́нехъ и колесни́цахъ ополчи́т­ся а́ки о́гнь на бра́нь на тя́, дщи́ Сiо́ня.
Слы́шахомъ слу́хъ его́, ослабѣ́ша ру́цѣ на́ши, ско́рбь объя́тъ на́съ, болѣ́зни я́ко родя́щiя.
Не исходи́те на ни́вы и на пути́ не ходи́те, поне́же ме́чь вра́жiй обита́етъ о́крестъ.
Дщи́ люді́й мо­и́хъ, препоя́шися вре́тищемъ и посы́плися пе́пеломъ, пла́чь воз­лю́блен­наго сотвори́ тебѣ́ рыда́нiе го́рько, поне́же внеза́пу прiи́детъ запустѣ́нiе на ва́съ.
Искуси́теля да́хъ тя́ въ лю́дехъ иску́сныхъ, и увѣ́си мя́, внегда́ искуси́ти ми́ пу́ть и́хъ:
вси́ непослу́шни ходя́щiи стропти́во: мѣ́дь и желѣ́зо, вси́ растлѣ́ни су́ть.
Оскудѣ́ мѣ́хъ от­ огня́, истлѣ́ о́лово: всу́е кова́чь сребро́ куе́тъ, лука́в­ст­ва бо и́хъ не иста́яша.
Сребро́ от­ринове́но нарцы́те и́хъ, я́ко Госпо́дь от­ве́рже и́хъ.
Синодальный
Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою и дайте знать огнем в Бефкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель.
Разорю Я дочь Сиона, красивую и изнеженную.
Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее; каждый будет пасти свой участок.
Приготовляйте против нее войну; вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! день уже склоняется, распростираются вечерние тени.
Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее!
Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима: этот город должен быть наказан; в нем всякое угнетение.
Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло: в нем слышно насилие и грабительство, пред лицем Моим всегда обиды и раны.
Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась от тебя, чтоб Я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою.
Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград; работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины.
К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им.
Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе; изолью ее на детей на улице и на собрание юношей; взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета.
И домы их перейдут к другим, равно поля и жены; потому что Я простру руку Мою на обитателей сей земли, говорит Господь.
Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника – все действуют лживо;
врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: «мир! мир!», а мира нет.
Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут повержены, говорит Господь.
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: «не пойдем».
И поставил Я стражей над вами, сказав: «слушайте звука трубы». Но они сказали: «не будем слушать».
Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет.
Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли.
Для чего Мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне.
Посему так говорит Господь: вот, Я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут.
Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли;
держат в руках лук и копье; они жестоки и немилосерды, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона.
Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах.
Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон.
Дочь народа моего! опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом; сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь; ибо внезапно придет на нас губитель.
Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их.
Все они – упорные отступники, живут клеветою; это медь и железо, – все они развратители.
Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились;
отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.
Украинский (Огієнко)
Утікайте, сини Веніямина, з середини Єрусалиму, і засурміте в сурму у Текої, і знак підійміть на Бет-Гаккерем, бо з півночі грізно підноситься зло та велике нещастя!
І викореню Я Сіонську дочку, вродливу та випещену.
Пастухи поприходять до неї з своїми стадами, понапинають намети навколо при ній, кожен місце своє випасатиме.
Приготуйте війну проти неї, вставайте та вдармо опівдні!
Горе нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тіні вечірні!
Уставайте та підемо вночі і понищмо палати її!
Бо так промовляє Господь Саваот: Постинайте дерева та вала насипте при Єрусалимі!
Він те місто, що має зруйноване бути, в ньому повно насильства:
як виприскує воду свою джерело, так виприскує він своє зло…
Насилля й грабіж чуті в ньому, перед обличчям Моїм безперестань хвороба та рана…
Будь навчений, Єрусалиме, щоб душа Моя не відвернулась від тебе, щоб тебе не вчинив Я спустошенням, незаселеним краєм!
Так говорить Господь Саваот: Позбирають дорешти останки Ізраїля, мов виноградові рештки, простягни свою руку, немов виноградар по грона!
До кого я буду казати та свідчити буду, і слухатимуть?
Необрізане ось їхнє вухо і слухати уважно не можуть вони, ось слово Господнє для них стало посміхом вони не жадають його!
І гніву Господнього повен я став, змучився я, його стримуючи, на вулиці виллю його на дітей та на збір юнаків одночасно, бо схоплені будуть чоловік із жінкою, старий із віджилим літа,
і дістануться іншим доми їхні, теж поля та жінки…
Бо Я руку Свою простягну на мешканців цієї землі, говорить Господь.
Бо вони від малого свого й до великого, усі пожадливі на зиски, і від пророка та аж до священика роблять неправду…
І рани народу Мого легковажно лікують, говорячи: Мир, мир, а миру нема!
Чи вони засоромилися, що гидоту робили?
не засоромилися ані трохи вони й застидатись не вміють…
Тому то впадуть між упалими в часі, коли їх навіщу Я, спіткнуться, говорить Господь.
Так говорить Господь: На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі!
Та вони відказали: Не підемо!
І Я сторожів був поставив над вами, говорячи: Прислухайтесь до голосу сурми!
Та вони відказали: Не будем прислухуватись!
Тому слухайте, люди, і пізнай, ти громадо, що станеться з ними.
Послухай, ти земле: Ось Я веду на народ цей лихе, плід їхніх думок, бо до слів Моїх не прислухались вони, а Законом Моїм погордили!
Навіщо Мені те кадило, що з Шеви приходить, запашний очерет із далекого краю?
Цілопалення ваші не любі Мені, ваші ж жертви Мені не приємні!
Тому то Господь каже так: Ось Я дам спотикання оцьому народові, і спіткнуться об них разом ваші батьки та сини, сусід та приятель його, і загинуть!
Так говорить Господь: Ось приходить народ із північного краю, і збуджується люд великий із кінців землі.
Лука та ратище міцно тримають, жорстокі вони й милосердя не мають, їхній голос, як море реве, і гарцюють на конях вони…
Ушикований, мов чоловік той до бою, на тебе, о дочко Сіону!
Як почули ми звістку про нього, омліли нам руки, обняла нас тривога та біль, немов в породіллі…
Не виходьте на поле й не йдіте дорогою, бо в ворога меч та страхіття навколо!
Дочко народу Мого, веретою підпережись та качайся у попелі!
Справ жалобу собі, немов над однородженим, голосіння гірке, бо прийде зненацька руїнник на нас!
Я дав був тебе випробовувачем у народі Моїм, за твердиню, щоб ти знав і випробовував їхню дорогу.
Вони всі відступники над відступниками, чинять наклепи, усі вони мідь та залізо, вони згубники!…
Спалилося духало, від огню зникло оливо, надармо старанно розтоплювано, бо злих не відділено…
Сріблом відкиненим названо їх, бо Господь їх відкинув.
ἐνισχύσατε υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ μέσου τῆς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Θεκουε σημάνατε σάλπιγγι καὶ ὑπὲρ Βαιθαχαρμα ἄρατε σημεῖον ὅτι κακὰ ἐκκέκυφεν ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ συν­τριβὴ μεγά­λη γίνεται
καὶ ἀφαιρεθή­σε­ται τὸ ὕψος σου θύγατερ Σιων
εἰς αὐτὴν ἥξουσιν ποιμένες καὶ τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ πήξουσιν ἐπ᾿ αὐτὴν σκηνὰς κύκλῳ καὶ ποιμανοῦσιν ἕκασ­τος τῇ χειρὶ αὐτοῦ
παρα­σκευάσασθε ἐπ᾿ αὐτὴν εἰς πόλεμον ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ᾿ αὐτὴν μεσημβρίας οὐαὶ ἡμῖν ὅτι κέκλικεν ἡ ἡμέρα ὅτι ἐκλείπουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἑσπέρας
ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐν τῇ νυκτὶ καὶ δια­φθείρωμεν τὰ θεμέλια αὐτῆς
ὅτι τάδε λέγει κύριος ἔκκοψον τὰ ξύλα αὐτῆς ἔκχεον ἐπι­̀ Ιερουσαλημ δύναμιν ὦ πόλις ψευδής ὅλη κατα­δυναστεία ἐν αὐτῇ
ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς ἀσέβεια καὶ ταλαιπωρία ἀκουσθή­σε­ται ἐν αὐτῇ ἐπι­̀ προ­́σωπον αὐτῆς δια­̀ παν­τός πόνῳ καὶ μάστιγι
παιδευθήσῃ Ιερουσαλημ μὴ ἀπο­στῇ ἡ ψυχή μου ἀπο­̀ σοῦ μὴ ποιήσω σε ἄβατον γῆν ἥτις οὐ κατοικηθή­σε­ται
ὅτι τάδε λέγει κύριος καλαμᾶσθε καλαμᾶσθε ὡς ἄμπελον τὰ κατα­́λοιπα τοῦ Ισραηλ ἐπι­στρέψατε ὡς ὁ τρυγῶν ἐπι­̀ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ
προ­̀ς τίνα λαλήσω καὶ δια­μαρτύρωμαι καὶ ἀκού­σε­ται ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ οὐ δύναν­ται ἀκούειν ἰδοὺ τὸ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμόν οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοῦσαι
καὶ τὸν θυμόν μου ἔπλη­σα καὶ ἐπέσχον καὶ οὐ συν­ετέλεσα αὐτούς ἐκχεῶ ἐπι­̀ νήπια ἔξωθεν καὶ ἐπι­̀ συν­αγωγὴν νεανίσκων ἅμα ὅτι ἀνὴρ καὶ γυνὴ συλλημφθήσον­ται πρεσβύτερος μετὰ πλή­ρους ἡμερῶν
καὶ μεταστραφήσον­ται αἱ οἰκίαι αὐτῶν εἰς ἑτέρους ἀγροὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἐπι­̀ τὸ αὐτό ὅτι ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας τὴν γῆν ταύτην λέγει κύριος
ὅτι ἀπο­̀ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγά­λου πάν­τες συν­ετελέσαν­το ἄνομα ἀπο­̀ ἱερέως καὶ ἕως ψευδο­προ­φήτου πάν­τες ἐποίησαν ψευδῆ
καὶ ἰῶν­το τὸ σύν­τριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦν­τες καὶ λέγον­τες εἰρήνη εἰρήνη καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη
κατῃσχύνθησαν ὅτι ἐξελίποσαν καὶ οὐδ᾿ ὧς κατα­ισχυνόμενοι κατῃσχύνθησαν καὶ τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν δια­̀ τοῦτο πεσοῦν­ται ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ ἐπι­σκοπῆς αὐτῶν ἀπο­λοῦν­ται εἶπεν κύριος
τάδε λέγει κύριος στῆτε ἐπι­̀ ταῖς ὁδοῖς καὶ ἴδετε καὶ ἐρωτήσατε τρίβους κυρίου αἰωνίους καὶ ἴδετε ποία ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθή καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ καὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν καὶ εἶπαν οὐ πορευσόμεθα
κατέστακα ἐφ᾿ ὑμᾶς σκοπούς ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ εἶπαν οὐκ ἀκουσόμεθα
δια­̀ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη καὶ οἱ ποιμαίνον­τες τὰ ποίμνια αὐτῶν
ἄκουε γῆ ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπι­̀ τὸν λαὸν τοῦτον κακά τὸν καρπὸν ἀπο­στροφῆς αὐτῶν ὅτι τῶν λόγων μου οὐ προ­σέσχον καὶ τὸν νόμον μου ἀπώσαν­το
ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ Σαβα φέρετε καὶ κιννάμωμον ἐκ γῆς μακρόθεν τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν μοι
δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπι­̀ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐτῇ πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα γείτων καὶ ὁ πλη­σίον αὐτοῦ ἀπο­λοῦν­ται
τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπο­̀ βορρᾶ καὶ ἔθνη ἐξεγερθή­σε­ται ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς
τόξον καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν ἰταμός ἐστιν καὶ οὐκ ἐλεήσει φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασ­σα κυμαίνουσα ἐφ᾿ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρα­τάξε­ται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον προ­̀ς σέ θύγατερ Σιων
ἠκούσαμεν τὴν ἀκοὴν αὐτῶν παρελύθησαν αἱ χεῖρες ἡμῶν θλῖψις κατέσχεν ἡμᾶς ὠδῖνες ὡς τικτούσης
μὴ ἐκπορεύ­εσθε εἰς ἀγρὸν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ βαδίζετε ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν
θύγατερ λαοῦ μου περίζωσαι σάκκον κατα­́πασαι ἐν σποδῷ πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ κοπετὸν οἰκτρόν ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ᾿ ὑμᾶς
δοκιμαστὴν δέδωκά σε ἐν λαοῖς δεδοκιμασ­μέ­νοις καὶ γνώσῃ με ἐν τῷ δοκιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν
πάν­τες ἀνήκοοι πορευόμενοι σκολιῶς χαλκὸς καὶ σίδηρος πάν­τες διεφθαρ­μέ­νοι εἰσίν
ἐξέλιπεν φυσητὴρ ἀπο­̀ πυρός ἐξέλιπεν μόλιβος εἰς κενὸν ἀργυροκόπος ἀργυροκοπεῖ πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη
ἀργύριον ἀπο­δεδοκιμασμένον καλέσατε αὐτούς ὅτι ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς κύριος
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки