Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, є҆́же бы́сть ко і҆еремі́и ѿ гдⷭ҇а, гл҃ющее:
 • ста́ни во вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ проповѣ́ждь та́мѡ сло́во то̀ и҆ глаго́ли: слы́шите сло́во гдⷭ҇не, всѧ̀ і҆ꙋде́а, ходѧ́щїи сквозѣ̀ врата̀ сїѧ̑, да покло́нитесѧ гдⷭ҇ꙋ:
 • сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ начина̑нїѧ ва̑ша, и҆ вселю́ вы на мѣ́стѣ се́мъ.
 • Не надѣ́йтесѧ на себѐ во словесѣ́хъ лжи́выхъ, поне́же весьма̀ не ᲂу҆по́льзꙋютъ ва́съ, глаго́люще: хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень є҆́сть.
 • Ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆справлѧ́юще и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ ᲂу҆мышлє́нїѧ ва̑ша, и҆ творѧ́ще сотворитѐ сꙋ́дъ посредѣ̀ мꙋ́жа и҆ посредѣ̀ и҆́скреннѧгѡ є҆гѡ̀,
 • и҆ прише́льцꙋ и҆ си́рꙋ и҆ вдови́цѣ не сотвори́те наси́лїѧ, и҆ кро́ве непови́нныѧ не и҆злїе́те на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ не по́йдете на ѕло̀ ва́мъ,
 • вселю̀ ва́съ на мѣ́стѣ се́мъ, въ землѝ, ю҆́же да́хъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка.
 • А҆́ще же вы̀ надѣ́етесѧ на словеса̀ лжи̑ваѧ, ѿѻнꙋ́дꙋже не бꙋ́детъ ва́мъ по́льзы,
 • и҆ кра́дете и҆ ᲂу҆бива́ете, и҆ блꙋ́дствꙋете и҆ клене́тесѧ лжи́вѡ, и҆ жретѐ ваа́лꙋ и҆ хо́дите в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ, и҆́хже не вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ во ѕло̀ ва́мъ сꙋ́ть,
 • и҆ прїидо́сте и҆ ста́сте предо мно́ю въ домꙋ̀ се́мъ, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, и҆ реклѝ є҆стѐ: ᲂу҆дали́хомсѧ, є҆́же не твори́ти всѧ̑ ме́рзѡсти сїѧ̑:
 • є҆да̀ верте́пъ разбо́йникѡмъ є҆́сть до́мъ мо́й, въ не́мже призва́сѧ и҆́мѧ моѐ та́мѡ во ѻ҆́чїю ва́шєю; И҆ сѐ, а҆́зъ ви́дѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Сегѡ̀ ра́ди и҆ди́те къ мѣ́стꙋ моемꙋ̀, є҆́же въ силѡ́мѣ, и҆дѣ́же всели́хъ и҆́мѧ моѐ ѿ нача́ла, и҆ ви́дите, что̀ сотвори́хъ є҆мꙋ̀ лꙋка́вствъ ра́ди люді́й мои́хъ і҆и҃лѧ.
 • И҆ нн҃ѣ, поне́же сотвори́сте всѧ̑ дѣла̀ сїѧ̑, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ гл҃ахъ къ ва́мъ ра́нѡ востаю́щь и҆ гл҃ющь, и҆ не ᲂу҆слы́шасте менѐ, и҆ зва́хъ ва́съ, и҆ не ѿвѣща́сте:
 • ᲂу҆̀бо и҆ а҆́зъ сотворю̀ до́мꙋ семꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, на него́же вы̀ ᲂу҆пова́сте, и҆ мѣ́стꙋ, є҆́же да́хъ ва́мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, ꙗ҆́коже сотвори́хъ силѡ́мꙋ.
 • И҆ ѿве́ргꙋ ва́съ ѿ лица̀ моегѡ̀, ꙗ҆́коже ѿверго́хъ всю̀ бра́тїю ва́шꙋ, всѐ сѣ́мѧ є҆фре́мово.
 • Ты́ же не моли́сѧ ѡ҆ лю́дехъ си́хъ и҆ не просѝ є҆́же поми́лѡванымъ бы́ти и҆̀мъ, и҆ не молѝ, нижѐ пристꙋпа́й ко мнѣ̀ ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆слы́шꙋ тѧ̀.
 • Є҆да̀ не ви́диши, что̀ сі́и творѧ́тъ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ на пꙋте́хъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ;
 • Сы́нове и҆́хъ собира́ютъ дрова̀, и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ зажига́ютъ ѻ҆́гнь, и҆ жєны̀ и҆́хъ мѣ́сѧтъ мꙋкꙋ̀, да сотворѧ́тъ ѡ҆прѣсно́ки во́инствꙋ небе́сномꙋ {Є҆вр.: цари́цѣ небе́снѣй.}, и҆ возлїѧ́ша возлїѧ̑нїѧ богѡ́мъ чꙋжди̑мъ, да прогнѣ́ваютъ мѧ̀.
 • Мене́ ли ті́и прогнѣвлѧ́ютъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь: є҆да̀ не себѐ сами́хъ; да постыдѧ́тсѧ ли́ца и҆́хъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, гнѣ́въ и҆ ꙗ҆́рость моѧ̀ лїе́тсѧ на мѣ́сто сїѐ и҆ на лю́ди, и҆ на скоты̀ и҆ на всѧ́ко дре́во страны̀ и҆́хъ и҆ на плоды̀ земны̑ѧ, и҆ возжже́тсѧ и҆ не ᲂу҆га́снетъ.
 • Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: всесожжє́нїѧ ва̑ша собери́те со же́ртвами ва́шими и҆ и҆з̾ѧди́те мѧса̀:
 • ꙗ҆́кѡ не гл҃ахъ ко ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ и҆ не заповѣ́дахъ и҆̀мъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѡ҆ всесожже́нїихъ и҆ же́ртвахъ,
 • но (то́кмѡ) сло́во сїѐ заповѣ́дахъ и҆̀мъ, рекі́й: ᲂу҆слы́шите гла́съ мо́й, и҆ бꙋ́дꙋ ва́мъ въ бг҃а, и҆ вы̀ бꙋ́дете мнѣ̀ въ лю́ди, и҆ ходи́те во всѣ́хъ пꙋте́хъ мои́хъ, въ ни́хже повелѣ́хъ ва́мъ, да бла́го бꙋ́детъ ва́мъ.
 • И҆ не ᲂу҆слы́шаша менѐ, и҆ не внѧ́тъ ᲂу҆́хо и҆́хъ: но поидо́ша въ по́хотехъ и҆ стро́потствѣ се́рдца своегѡ̀ лꙋка́вагѡ, и҆ сотвори́шасѧ на за̑днѧѧ, а҆ не на прє́днѧѧ,
 • ѿ днѐ, во́ньже и҆зыдо́ша ѻ҆тцы̀ и҆́хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ да́же до днѐ сегѡ̀: и҆ посла́хъ къ ва́мъ всѧ̑ рабы̑ моѧ̑ прⷪ҇ро́ки, въ де́нь и҆ ра́нѡ востаѧ̀ и҆ посыла́ѧ:
 • и҆ не ᲂу҆слы́шаша мѧ̀, ни приклони́ша ᲂу҆́хо своѐ, но ѡ҆жесточи́ша вы́ю свою̀ па́че ѻ҆тє́цъ свои́хъ.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, и҆ не ᲂу҆слы́шатъ тѧ̀, и҆ воззове́ши и҆̀хъ, и҆ не ѿвѣща́ютъ тебѣ̀.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ: се́й ꙗ҆зы́къ, и҆́же не послꙋ́ша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀, ни воспрїѧ́тъ наказа́нїѧ: поги́бе вѣ́ра и҆ ѿѧ́та є҆́сть ѿ ᲂу҆́стъ и҆́хъ.
 • Ѡ҆стризѝ главꙋ̀ твою̀ и҆ ѿме́тни, и҆ воспрїимѝ во ᲂу҆стнѣ̀ рыда́нїе, ꙗ҆́кѡ ѿве́рже гдⷭ҇ь и҆ ѿри́нꙋ ро́дъ творѧ́й сїѧ̑.
 • Поне́же сотвори́ша сы́нове і҆ꙋ̑дины лꙋка́вое во ѻ҆́чїю моє́ю, речѐ гдⷭ҇ь: поста́виша ме́рзѡсти своѧ̑ въ домꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, да ѡ҆сквернѧ́тъ є҆го̀,
 • и҆ созда́ша тре́бище тафе́ѳꙋ, є҆́же є҆́сть во ю҆до́ли сы́на є҆нно́млѧ, да сожига́ютъ сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ ѻ҆гне́мъ, є҆гѡ́же не повелѣ́хъ и҆̀мъ, нижѐ помы́слихъ въ срⷣцы мое́мъ:
 • сегѡ̀ ра́ди сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: тре́бище тафе́ѳово и҆ ю҆до́ль сы́на є҆нно́млѧ, но ю҆до́ль закла́ныхъ: и҆ погребꙋ́тсѧ во тафе́ѳѣ, зане́же нѣ́сть мѣ́ста.
 • И҆ бꙋ́дꙋтъ трꙋ́пїе люді́й си́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небє́снымъ и҆ ѕвѣрє́мъ зємны́мъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿгонѧ́ющагѡ.
 • И҆ ᲂу҆праздню̀ ѿ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ пꙋті́й і҆ерⷭ҇ли́млихъ гла́съ ра́дꙋющихсѧ и҆ гла́съ веселѧ́щихсѧ, гла́съ жениха̀ и҆ гла́съ невѣ́сты, во ѡ҆пꙋстѣ́нїи бо бꙋ́детъ всѧ̀ землѧ̀.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: *слушайте слово Господне, все Иудеи,* входящие сими вратами на поклонение Господу.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте.
 • Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень».
 • Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его,
 • не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, –
 • то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов.
 • Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы.
 • Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,
 • и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости.
 • Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь.
 • Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля.
 • И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, –
 • то Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом.
 • И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремово.
 • Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя.
 • Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?
 • Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня.
 • Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему?
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо;
 • ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве;
 • но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо».
 • Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом.
 • С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих – пророков, посылал всякий день с раннего утра;
 • но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих.
 • И когда ты будешь говорить им все эти слова,* они тебя не послушают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят.
 • Тогда скажи им: *вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их.
 • Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев Его.
 • Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его;
 • и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило.
 • За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места.
 • И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их.
 • И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты; потому что земля эта будет пустынею.
 • 耶 和 华 的 话 临 到 耶 利 米 说 ,
 • 你 当 站 在 耶 和 华 殿 的 门 口 , 在 那 里 宣 传 这 话 说 , 你 们 进 这 些 门 敬 拜 耶 和 华 的 一 切 犹 大 人 , 当 听 耶 和 华 的 话 。
 • 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 改 正 行 动 作 为 , 我 就 使 你 们 在 这 地 方 仍 然 居 住 。
 • 你 们 不 要 倚 靠 虚 谎 的 话 , 说 , 这 些 是 耶 和 华 的 殿 , 是 耶 和 华 的 殿 , 是 耶 和 华 的 殿 。
 • 你 们 若 实 在 改 正 行 动 作 为 , 在 人 和 邻 舍 中 间 诚 然 施 行 公 平 ,
 • 不 欺 压 寄 居 的 和 孤 儿 寡 妇 。 在 这 地 方 不 流 无 辜 人 的 血 , 也 不 随 从 别 神 陷 害 自 己 。
 • 我 就 使 你 们 在 这 地 方 仍 然 居 住 , 就 是 我 古 时 所 赐 给 你 们 列 祖 的 地 , 直 到 永 远 。
 • 看 哪 , 你 们 倚 靠 虚 谎 无 益 的 话 。
 • 你 们 偷 盗 , 杀 害 , 奸 淫 , 起 假 誓 , 向 巴 力 烧 香 , 并 随 从 素 不 认 识 的 别 神 ,
 • 且 来 到 这 称 为 我 名 下 的 殿 , 在 我 面 前 敬 拜 。 又 说 , 我 们 可 以 自 由 了 。 你 们 这 样 的 举 动 是 要 行 那 些 可 憎 的 事 麽 。
 • 这 称 为 我 名 下 的 殿 在 你 们 眼 中 岂 可 看 为 贼 窝 麽 。 我 都 看 见 了 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 且 往 示 罗 去 , 就 是 我 先 前 立 为 我 名 的 居 所 , 察 看 我 因 这 百 姓 以 色 列 的 罪 恶 向 那 地 所 行 的 如 何 。
 • 耶 和 华 说 , 现 在 因 你 们 行 了 这 一 切 的 事 , 我 也 从 早 起 来 警 戒 你 们 , 你 们 却 不 听 从 。 呼 唤 你 们 , 你 们 却 不 答 应 。
 • 所 以 我 要 向 这 称 我 为 名 下 , 你 们 所 倚 靠 的 殿 , 与 我 所 赐 给 你 们 和 你 们 列 祖 的 地 施 行 , 照 我 从 前 向 示 罗 所 行 的 一 样 。
 • 我 必 将 你 们 从 我 眼 前 赶 出 , 正 如 赶 出 你 们 的 众 弟 兄 , 就 是 以 法 莲 的 一 切 后 裔 。
 • 所 以 , 你 不 要 为 这 百 姓 祈 祷 。 不 要 为 他 们 呼 求 祷 告 , 也 不 要 向 我 为 他 们 祈 求 , 因 我 不 听 允 你 。
 • 他 们 在 犹 大 城 邑 中 和 耶 路 撒 冷 街 上 所 行 的 , 你 没 有 看 见 麽 。
 • 孩 子 捡 柴 , 父 亲 烧 火 , 妇 女 抟 面 作 饼 , 献 给 天 后 , 又 向 别 神 浇 奠 祭 , 惹 我 发 怒 。
 • 耶 和 华 说 , 他 们 岂 是 惹 我 发 怒 呢 。 不 是 自 己 惹 祸 , 以 致 脸 上 惭 愧 麽 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 必 将 我 的 怒 气 和 忿 怒 倾 在 这 地 方 的 人 和 牲 畜 身 上 , 并 田 野 的 树 木 和 地 里 的 出 产 上 , 必 如 火 着 起 , 不 能 熄 灭 。
 • 万 军 之 耶 和 华 以 色 列 的 神 如 此 说 , 你 们 将 燔 祭 加 在 平 安 祭 上 , 吃 肉 吧 。
 • 因 为 我 将 你 们 列 祖 从 埃 及 地 领 出 来 的 那 日 , 燔 祭 平 安 祭 的 事 我 并 没 有 提 说 , 也 没 有 吩 咐 他 们 。
 • 我 只 吩 咐 他 们 这 一 件 说 , 你 们 当 听 从 我 的 话 , 我 就 作 你 们 的 神 , 你 们 也 作 我 的 子 民 。 你 们 行 我 所 吩 咐 的 一 切 道 , 就 可 以 得 福 。
 • 他 们 却 不 听 从 , 不 侧 耳 而 听 , 竟 随 从 自 己 的 计 谋 和 顽 梗 的 恶 心 , 向 后 不 向 前 。
 • 自 从 你 们 列 祖 出 埃 及 地 的 那 日 , 直 到 今 日 , 我 差 遣 我 的 仆 人 众 先 知 到 你 们 那 里 去 , 每 日 从 早 起 来 差 遣 他 们 。
 • 你 们 却 不 听 从 , 不 侧 耳 而 听 , 竟 硬 着 颈 项 行 恶 , 比 你 们 列 祖 更 甚 。
 • 你 要 将 这 一 切 的 话 告 诉 他 们 , 他 们 却 不 听 从 。 呼 唤 他 们 , 他 们 却 不 答 应 。
 • 你 要 对 他 们 说 , 这 就 是 不 听 从 耶 和 华 他 们 神 的 话 , 不 受 教 训 的 国 民 。 从 他 们 的 口 中 , 诚 实 灭 绝 了 。
 • 耶 路 撒 冷 阿 , 要 剪 发 抛 弃 , 在 净 光 的 高 处 举 哀 。 因 为 耶 和 华 丢 掉 离 弃 了 惹 他 忿 怒 的 世 代 。
 • 耶 和 华 说 , 犹 大 人 行 我 眼 中 看 为 恶 的 事 , 将 可 憎 之 物 设 立 在 称 为 我 名 下 的 殿 中 , 污 秽 这 殿 。
 • 他 们 在 欣 嫩 子 谷 建 筑 陀 斐 特 的 邱 坛 , 好 在 火 中 焚 烧 自 己 的 儿 女 。 这 并 不 是 我 所 吩 咐 的 , 也 不 是 我 心 所 起 的 意 。
 • 耶 和 华 说 , 因 此 , 日 子 将 到 , 这 地 方 不 再 称 为 陀 斐 特 和 欣 嫩 子 谷 , 反 倒 称 为 杀 戮 谷 。 因 为 要 在 陀 斐 特 葬 埋 尸 首 , 甚 至 无 处 可 葬 。
 • 并 且 这 百 姓 的 尸 首 必 给 空 中 的 飞 鸟 和 地 上 的 野 兽 作 食 物 , 并 无 人 哄 赶 。
 • 那 时 , 我 必 使 犹 大 城 邑 中 和 耶 路 撒 冷 街 上 , 欢 喜 和 快 乐 的 声 音 , 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 都 止 息 了 , 因 为 地 必 成 为 荒 场 。
 • Das Wort des HERRN erging an Jeremia; er sagte zu ihm:
 • »Geh, stell dich an den Eingang des Tempels und rufe: ́Hört zu, ihr Leute von Juda! Hört alle her, die ihr durch diese Tore in den Tempel geht, um den HERRN anzubeten!
 • So spricht der Gott Israels, der Herrscher der Welt: Ändert euer Leben und Tun! Dann dürft ihr hier wohnen bleiben.
 • Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt: Dies ist der Tempel des HERRN, dies ist der Tempel des HERRN, hier wohnt der HERR! Damit betrügt ihr euch selbst!
 • Nein, ihr müsst euer Leben und Tun gründlich ändern! Geht gerecht miteinander um;
 • nutzt nicht Fremde, Waisen und Witwen aus; vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen! Lauft nicht den fremden Göttern nach, die euch ins Unglück bringen!
 • Nur dann könnt ihr hier wohnen bleiben, in dem Land, das ich euren Vorfahren als Erbbesitz gegeben habe.
 • Seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt!
 • Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe, schwört Meineide, bringt dem Baal eure Opfergaben und verehrt fremde Götter, die euch nichts angehen.
 • Und dann kommt ihr und stellt euch hier in meinem Haus vor mich hin und sagt: Uns kann nichts geschehen! Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue.
 • Ist denn dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, in euren Augen ein Versteck für Räuber geworden? Gut, dann werde auch ich es so ansehen. Das sage ich, der HERR.
 • Geht doch nach Schilo, wo ich früher meinen Tempel hatte, die Wohnstätte meines Namens! Seht euch an, wie ich ihn verwüstet habe, weil die Leute von Israel so viel Böses taten.
 • Ihr selbst treibt es genauso schlimm. Dafür ziehe ich euch jetzt zur Rechenschaft, ich, der HERR. Sooft ich auch zu euch sprach – ihr habt nicht hingehört; wenn ich rief, habt ihr nicht geantwortet.
 • Darum will ich jetzt mit dem Haus, das mein Eigentum ist und auf das ihr euer Vertrauen setzt, verfahren wie mit Schilo. Ich werde diesen Tempel, in dem ich euch und euren Vorfahren nahe sein wollte, genauso dem Erdboden gleichmachen.
 • Und euch will ich nicht mehr sehen; darum verstoße ich euch, wie ich euer Brudervolk, die Leute von Efraïm, verstoßen habe.́«
 • »Du aber, Jeremia, hör auf, für dieses Volk zu beten! Versuche nicht, bei mir für sie einzutreten, dringe nicht in mich! Ich werde nicht auf dich hören.
 • Sieh doch selbst, wie sie es in den Städten in Juda und auf den Straßen Jerusalems treiben!
 • Die Kinder sammeln Brennholz, die Männer zünden Feuer an und die Frauen kneten Teig und backen Kuchen als Opfer für die Himmelskönigin. Außerdem bringen sie anderen Göttern Wein als Trankopfer dar. Das alles tun sie mir zum Trotz.
 • Aber bilden sie sich denn ein«, sagte der HERR, »dass sie mir damit etwas antun? Sie schaden ja nur sich selbst! Sie werden es noch erleben, wie Unglück und Schande über sie kommen.«
 • Der HERR, der mächtige Gott, hat sein Urteil gefällt, er sagt: »Ich gieße meinen Zorn über diesen Tempel aus. Er trifft die Menschen und die Tiere, die Bäume und die Ernte auf

  dem Feld. Er brennt wie ein Feuer, das niemand löschen kann.«

 • Der HERR, der Herrscher der Welt, der Gott Israels, sagt: »Warum verbrennt ihr mir Tiere als Brandopfer? Tut sie zu den anderen dazu, die ihr für das Opfermahl schlachtet, esst das Fleisch doch auf!
 • Als ich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, habe ich ihnen nicht befohlen, mir Brand- oder Mahlopfer darzubringen.
 • Aber das habe ich zu ihnen gesagt: ́Gehorcht mir und lebt nach den Geboten, die ich euch gebe. Dann wird es euch gut gehen: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein.́
 • Aber sie hörten nicht auf mich, sondern taten, was ihr böses und eigensinniges Herz ihnen eingab. Sie wandten sich von mir ab und kehrten mir den Rücken.
 • So war es schon damals, als ich eure Vorfahren aus Ägypten führte, und so ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Immer von neuem schickte ich euch meine Diener, die Propheten;
 • aber niemand von euch kümmerte sich darum, niemand hörte auf mich. Ihr seid starrsinnig geblieben und habt es noch schlimmer getrieben als eure Vorfahren.
 • Und du, Jeremia, wirst ihnen dies alles vorhalten, aber sie werden nicht auf dich hören; du wirst sie rufen und keine Antwort bekommen.
 • Dann sollst du ihnen sagen: ́Ihr seid das Volk, das auf den HERRN, seinen Gott, nicht gehört hat. Von Treue ist bei euch keine Rede mehr, gestorben ist sie!́«
 • Ihr Leute von Jerusalem, schneidet euer Haar ab und werft es weg! Stimmt Trauerlieder an auf den kahlen Höhen! Der HERR empfindet für euch nur noch Zorn. Er hat euch fallen lassen und will von euch nichts mehr wissen.
 • »So ist es«, sagt der HERR, »die Leute von Juda haben getan, was mich beleidigt. Sie haben ihre abscheulichen Götzenbilder im Tempel aufgestellt und dadurch das Haus geschändet, das mein Eigentum ist.
 • Im Hinnom-Tal bauten sie die Opferstätte Tofet, um dort ihre Söhne und Töchter als Opfer zu verbrennen. Das habe ich nicht befohlen; es ist mir auch nie in den Sinn gekommen, so etwas von ihnen zu verlangen.
 • Deshalb ist der Tag nicht fern, an dem dieser Ort nicht mehr Tofet genannt wird oder Hinnom-Tal, sondern Mordtal. Sie werden dort die Toten begraben, weil es sonst nirgends mehr Platz dafür gibt.
 • Geier und Schakale werden sich über die Leichen dieses Volkes hermachen und niemand wird sie verscheuchen.
 • Ich mache allem Jubel und aller Freude in den Städten von Juda und auf den Straßen Jerusalems ein Ende; den Jubelruf von Bräutigam und Braut wird man dort nicht mehr hören, denn das Land wird ein einziges Trümmerfeld sein.«