Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, є҆́же бы́сть ко і҆еремі́и ѿ гдⷭ҇а, гл҃ющее:
 • ста́ни во вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ проповѣ́ждь та́мѡ сло́во то̀ и҆ глаго́ли: слы́шите сло́во гдⷭ҇не, всѧ̀ і҆ꙋде́а, ходѧ́щїи сквозѣ̀ врата̀ сїѧ̑, да покло́нитесѧ гдⷭ҇ꙋ:
 • сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ начина̑нїѧ ва̑ша, и҆ вселю́ вы на мѣ́стѣ се́мъ.
 • Не надѣ́йтесѧ на себѐ во словесѣ́хъ лжи́выхъ, поне́же весьма̀ не ᲂу҆по́льзꙋютъ ва́съ, глаго́люще: хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень є҆́сть.
 • Ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆справлѧ́юще и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ ᲂу҆мышлє́нїѧ ва̑ша, и҆ творѧ́ще сотворитѐ сꙋ́дъ посредѣ̀ мꙋ́жа и҆ посредѣ̀ и҆́скреннѧгѡ є҆гѡ̀,
 • и҆ прише́льцꙋ и҆ си́рꙋ и҆ вдови́цѣ не сотвори́те наси́лїѧ, и҆ кро́ве непови́нныѧ не и҆злїе́те на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ не по́йдете на ѕло̀ ва́мъ,
 • вселю̀ ва́съ на мѣ́стѣ се́мъ, въ землѝ, ю҆́же да́хъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка.
 • А҆́ще же вы̀ надѣ́етесѧ на словеса̀ лжи̑ваѧ, ѿѻнꙋ́дꙋже не бꙋ́детъ ва́мъ по́льзы,
 • и҆ кра́дете и҆ ᲂу҆бива́ете, и҆ блꙋ́дствꙋете и҆ клене́тесѧ лжи́вѡ, и҆ жретѐ ваа́лꙋ и҆ хо́дите в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ, и҆́хже не вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ во ѕло̀ ва́мъ сꙋ́ть,
 • и҆ прїидо́сте и҆ ста́сте предо мно́ю въ домꙋ̀ се́мъ, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, и҆ реклѝ є҆стѐ: ᲂу҆дали́хомсѧ, є҆́же не твори́ти всѧ̑ ме́рзѡсти сїѧ̑:
 • є҆да̀ верте́пъ разбо́йникѡмъ є҆́сть до́мъ мо́й, въ не́мже призва́сѧ и҆́мѧ моѐ та́мѡ во ѻ҆́чїю ва́шєю; И҆ сѐ, а҆́зъ ви́дѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Сегѡ̀ ра́ди и҆ди́те къ мѣ́стꙋ моемꙋ̀, є҆́же въ силѡ́мѣ, и҆дѣ́же всели́хъ и҆́мѧ моѐ ѿ нача́ла, и҆ ви́дите, что̀ сотвори́хъ є҆мꙋ̀ лꙋка́вствъ ра́ди люді́й мои́хъ і҆и҃лѧ.
 • И҆ нн҃ѣ, поне́же сотвори́сте всѧ̑ дѣла̀ сїѧ̑, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ гл҃ахъ къ ва́мъ ра́нѡ востаю́щь и҆ гл҃ющь, и҆ не ᲂу҆слы́шасте менѐ, и҆ зва́хъ ва́съ, и҆ не ѿвѣща́сте:
 • ᲂу҆̀бо и҆ а҆́зъ сотворю̀ до́мꙋ семꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, на него́же вы̀ ᲂу҆пова́сте, и҆ мѣ́стꙋ, є҆́же да́хъ ва́мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, ꙗ҆́коже сотвори́хъ силѡ́мꙋ.
 • И҆ ѿве́ргꙋ ва́съ ѿ лица̀ моегѡ̀, ꙗ҆́коже ѿверго́хъ всю̀ бра́тїю ва́шꙋ, всѐ сѣ́мѧ є҆фре́мово.
 • Ты́ же не моли́сѧ ѡ҆ лю́дехъ си́хъ и҆ не просѝ є҆́же поми́лѡванымъ бы́ти и҆̀мъ, и҆ не молѝ, нижѐ пристꙋпа́й ко мнѣ̀ ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆слы́шꙋ тѧ̀.
 • Є҆да̀ не ви́диши, что̀ сі́и творѧ́тъ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ на пꙋте́хъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ;
 • Сы́нове и҆́хъ собира́ютъ дрова̀, и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ зажига́ютъ ѻ҆́гнь, и҆ жєны̀ и҆́хъ мѣ́сѧтъ мꙋкꙋ̀, да сотворѧ́тъ ѡ҆прѣсно́ки во́инствꙋ небе́сномꙋ {Є҆вр.: цари́цѣ небе́снѣй.}, и҆ возлїѧ́ша возлїѧ̑нїѧ богѡ́мъ чꙋжди̑мъ, да прогнѣ́ваютъ мѧ̀.
 • Мене́ ли ті́и прогнѣвлѧ́ютъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь: є҆да̀ не себѐ сами́хъ; да постыдѧ́тсѧ ли́ца и҆́хъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, гнѣ́въ и҆ ꙗ҆́рость моѧ̀ лїе́тсѧ на мѣ́сто сїѐ и҆ на лю́ди, и҆ на скоты̀ и҆ на всѧ́ко дре́во страны̀ и҆́хъ и҆ на плоды̀ земны̑ѧ, и҆ возжже́тсѧ и҆ не ᲂу҆га́снетъ.
 • Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: всесожжє́нїѧ ва̑ша собери́те со же́ртвами ва́шими и҆ и҆з̾ѧди́те мѧса̀:
 • ꙗ҆́кѡ не гл҃ахъ ко ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ и҆ не заповѣ́дахъ и҆̀мъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѡ҆ всесожже́нїихъ и҆ же́ртвахъ,
 • но (то́кмѡ) сло́во сїѐ заповѣ́дахъ и҆̀мъ, рекі́й: ᲂу҆слы́шите гла́съ мо́й, и҆ бꙋ́дꙋ ва́мъ въ бг҃а, и҆ вы̀ бꙋ́дете мнѣ̀ въ лю́ди, и҆ ходи́те во всѣ́хъ пꙋте́хъ мои́хъ, въ ни́хже повелѣ́хъ ва́мъ, да бла́го бꙋ́детъ ва́мъ.
 • И҆ не ᲂу҆слы́шаша менѐ, и҆ не внѧ́тъ ᲂу҆́хо и҆́хъ: но поидо́ша въ по́хотехъ и҆ стро́потствѣ се́рдца своегѡ̀ лꙋка́вагѡ, и҆ сотвори́шасѧ на за̑днѧѧ, а҆ не на прє́днѧѧ,
 • ѿ днѐ, во́ньже и҆зыдо́ша ѻ҆тцы̀ и҆́хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ да́же до днѐ сегѡ̀: и҆ посла́хъ къ ва́мъ всѧ̑ рабы̑ моѧ̑ прⷪ҇ро́ки, въ де́нь и҆ ра́нѡ востаѧ̀ и҆ посыла́ѧ:
 • и҆ не ᲂу҆слы́шаша мѧ̀, ни приклони́ша ᲂу҆́хо своѐ, но ѡ҆жесточи́ша вы́ю свою̀ па́че ѻ҆тє́цъ свои́хъ.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, и҆ не ᲂу҆слы́шатъ тѧ̀, и҆ воззове́ши и҆̀хъ, и҆ не ѿвѣща́ютъ тебѣ̀.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ: се́й ꙗ҆зы́къ, и҆́же не послꙋ́ша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀, ни воспрїѧ́тъ наказа́нїѧ: поги́бе вѣ́ра и҆ ѿѧ́та є҆́сть ѿ ᲂу҆́стъ и҆́хъ.
 • Ѡ҆стризѝ главꙋ̀ твою̀ и҆ ѿме́тни, и҆ воспрїимѝ во ᲂу҆стнѣ̀ рыда́нїе, ꙗ҆́кѡ ѿве́рже гдⷭ҇ь и҆ ѿри́нꙋ ро́дъ творѧ́й сїѧ̑.
 • Поне́же сотвори́ша сы́нове і҆ꙋ̑дины лꙋка́вое во ѻ҆́чїю моє́ю, речѐ гдⷭ҇ь: поста́виша ме́рзѡсти своѧ̑ въ домꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, да ѡ҆сквернѧ́тъ є҆го̀,
 • и҆ созда́ша тре́бище тафе́ѳꙋ, є҆́же є҆́сть во ю҆до́ли сы́на є҆нно́млѧ, да сожига́ютъ сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ ѻ҆гне́мъ, є҆гѡ́же не повелѣ́хъ и҆̀мъ, нижѐ помы́слихъ въ срⷣцы мое́мъ:
 • сегѡ̀ ра́ди сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: тре́бище тафе́ѳово и҆ ю҆до́ль сы́на є҆нно́млѧ, но ю҆до́ль закла́ныхъ: и҆ погребꙋ́тсѧ во тафе́ѳѣ, зане́же нѣ́сть мѣ́ста.
 • И҆ бꙋ́дꙋтъ трꙋ́пїе люді́й си́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небє́снымъ и҆ ѕвѣрє́мъ зємны́мъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿгонѧ́ющагѡ.
 • И҆ ᲂу҆праздню̀ ѿ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ пꙋті́й і҆ерⷭ҇ли́млихъ гла́съ ра́дꙋющихсѧ и҆ гла́съ веселѧ́щихсѧ, гла́съ жениха̀ и҆ гла́съ невѣ́сты, во ѡ҆пꙋстѣ́нїи бо бꙋ́детъ всѧ̀ землѧ̀.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: *слушайте слово Господне, все Иудеи,* входящие сими вратами на поклонение Господу.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте.
 • Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень».
 • Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его,
 • не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, –
 • то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов.
 • Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы.
 • Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,
 • и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости.
 • Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь.
 • Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля.
 • И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, –
 • то Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом.
 • И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремово.
 • Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя.
 • Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?
 • Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня.
 • Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему?
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо;
 • ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве;
 • но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо».
 • Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом.
 • С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих – пророков, посылал всякий день с раннего утра;
 • но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих.
 • И когда ты будешь говорить им все эти слова,* они тебя не послушают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят.
 • Тогда скажи им: *вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их.
 • Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев Его.
 • Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его;
 • и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило.
 • За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места.
 • И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их.
 • И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты; потому что земля эта будет пустынею.
 • Тењирден Жеремияга айтылган сљз:
 • «Тењир єйєнєн дарбазасынын алдында тур, ал жерде бул сљздє жарыялап айт: Бєт жєйєт эли, Тењирге табыныш єчєн мына бул дарбазадан киргендер, Тењирдин сљзєнљ кулак салгыла!
 • Ысрайылдын Себайот Кудай-Тењири мындай дейт: “Љз жолуњарды жана љз иштерињерди оњдогула, ошондо Мен силерди бул жерде жашатам.
 • «Бул – Тењирдин ийбадатканасы, Тењирдин ийбадатканасы, Тењирдин ийбадатканасы» деген жалган сљздљргљ ишенбегиле.
 • Бирок жолуњарды, иштерињерди чыны менен эле оњдой турган болсоњор, бир адам менен анын жакынынын ортосунда адилеттєє сот жєргєзљ турган болсоњор,
 • чет жерликтерге, жетим менен жесирлерге кысым кљрсљтпљсљњљр, бул жерде жазыксыз кан тљкпљсљњљр, љз башыњарга кайгы єйєп, бљлљк кудайлардын артынан ээрчибей турган болсоњор,
 • анда Мен силерди ушул жерде – ата-бабањардын укум-тукумуна берген жерде жашатам.
 • Мына, силер љзєњљргљ эч бир пайда алып келбеген жалган сљздљргљ ишенесињер.
 • Силер уурдап, киши љлтєрєп, бузуктук кылып, жалган ант берип, Баалга жыпар жыттуу зат тєтљтєп, љзєњљр билбеген башка кудайлардын артынан жєрєп,
 • анан келип, Менин ысымым менен аталган ушул єйдљ, Менин алдымда туруп, мындан ары да ушул жийиркеничтердин баарын кылыш єчєн: «Биз куткарылдык», – деп, кантип айтып жатасыњар?
 • Менин ысымым менен аталган бул єй силердин кљзєњљргљ каракчылардын уюгу болуп калган жокпу? Мына, Мен муну кљрдєм, – дейт Тењир.
 • Мурун Љзємдєн ысымымды орноткон жерим Шилого барып, Љзємдєн элим Ысрайылдын кылган жамандыгы єчєн аны эмне кылганымды кљргєлљ.
 • Азыр да силер ушул иштердин баарын кылып жатканыњар єчєн, – дейт Тењир, – Мен силерге тањ заардан баштап айткам, бирок силер уккан жоксуњар, силерди чакыргам, бирок силер жооп берген жоксуњар, – дейт Тењир.
 • Ошон єчєн Менин ысымым менен аталган, силер ишенген ушул єйдє, Мен силерге жана силердин ата-бабаларыњарга берген ушул жерди Шилону кандай кылсам, ошондой кылам.
 • Мен Љзємдєн жєзємдєн алдынан силердин бардык бир туугандарыњарды, Эпрайымдын бєт укум-тукумун, четке каккандай, силерди да четке кагам”.
 • Сен болсо бул эл єчєн сыйынба, алар єчєн љтєнбљ, жалынба, Менден жалынып сураба, анткени Мен сени укпайм.
 • Алар Жєйєт аймагынын шаарларында жана Иерусалимдин кљчљлљрєндљ эмнелерди кылып жатышканын кљрбљй турасыњбы?
 • Асман аял кудайына нан жасаш єчєн, балдар отун терип, аталар от жагып, аялдар камыр жууруп жатышат, Мени капа кылыш єчєн, башка кудайларга куюлуучу курмандыгын куюп жатышат.
 • Бирок алар Мени капа кылып жатышабы? Љздљрєн маскара кылып, љздљрєн љздљрє капа кылып жатышкан жокпу? – дейт Тењир.
 • Ошондуктан Кудай-Тењир мындай дейт: “Мына, ушул жерге Менин каарым, Менин ачуум тљгєлєп жатат. Адамдарга да, малдарга да, талаадагы бак-дарактарга да, жерде љскљн жемиштерге да каарым тљгєлљт, кєйљт, љчпљйт”.
 • Ысрайылдын Себайот Кудай-Тењири мындай дейт: “Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарыњарды башка курмандыктарыњарга кошуп, этин жегиле.
 • Анткени Мен силердин ата-бабаларыњарды Мисир жеринен алып чыккан кєнє аларга бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык жана башка курмандыктар жљнєндљ айткан да эмесмин, буйрук берген да эмесмин.
 • Бирок аларга мындай осуят бергем: Менин єнємдє уккула, ошондо Мен силердин Кудайыњар болом, силер болсо Менин элим болосуњар, силерге жакшы болушу єчєн, Мен силерге буйрук кылган бардык жол менен жєргєлљ.
 • Бирок алар укпай коюшту, кулактарын тљшљбљй коюшту, љздљрєнєн тєшєнєгє боюнча, бузулган жєрљктљрєнєн љжљрлєгє боюнча жашашты, Менден жєздљрєн буруп, артын салышты.
 • Силердин ата-бабаларыњар Мисир жеринен чыккан кєндљн тартып бєгєнкє кєнгљ чейин Мен силерге Љзємдєн бєт кулдарымды – пайгамбарларымды жиберип турдум, аларды кєн сайын тањ заардан жиберип турдум.
 • Бирок алар угушкан жок, Мага кулак салышкан жок, тескерисинче, љз моюндарын толгоп, ата-бабаларынан да жаман иштерди кылышты”.
 • Сен аларга бул сљздљрдєн баарын айтканыњда, алар сени укпай коюшат, сен аларды чакырганыњда, алар сага жооп беришпейт.
 • Ошондо аларга мындай де: “Љз Кудай-Тењиринин єнєн укпаган, акыл-насаатты кабыл албаган эл ушул! Аларда чындык жок, алардын оозунан чындык алынды”.
 • Љз чачыњды кыркып ыргыт, тоо єстєндљ ыйла, анткени Тењирдин каарын љзєнљ тљктєргљн бул элди Тењир четке кагып, таштап салды.
 • Анткени Жєйєт уулдары Менин кљз алдымда кыянаттык кылып жатышат, – дейт Тењир, – Менин ысымым менен аталган єйдє булгаш єчєн, љздљрєнєн жийиркеничтєє нерселерин коюшту.
 • Уулдары менен кыздарын отко љрттљш єчєн, Ином уулдарынын љрљљнєнљ Топет бийиктиктерин орнотушту. Мен аларга мындай кылууну буйруган эмесмин, ал Менин оюма да келген эмес.
 • Ошон єчєн, мына, мындан ары бул жерди Топет деп, Ином уулдарынын љрљљнє деп атабай турган кєндљр келе жатат, – дейт Тењир. – Бирок ал жерди Љлтєрєє љрљљнє деп аташат, жер жетпегендиктен, Топетке љлєктљрдє кљмєшљт.
 • Бул элдин љлєктљрє асмандагы куштарга, жердеги жырткыч айбандарга азык болот, аларды кубалоого эч ким чыкпайт.
 • Жєйєт аймагынын шаарлары менен Иерусалимдин кљчљлљрєндљ кубанычтын жана шаттыктын єнєн, кєйљљ менен колуктунун єнєн токтотом, анткени бул жер ээн чљлгљ айланат.