Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Сло́во, є҆́же бы́сть ко і҆еремі́и ѿ гдⷭ҇а, гл҃ющее:
 • ста́ни во вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ проповѣ́ждь та́мѡ сло́во то̀ и҆ глаго́ли: слы́шите сло́во гдⷭ҇не, всѧ̀ і҆ꙋде́а, ходѧ́щїи сквозѣ̀ врата̀ сїѧ̑, да покло́нитесѧ гдⷭ҇ꙋ:
 • сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ начина̑нїѧ ва̑ша, и҆ вселю́ вы на мѣ́стѣ се́мъ.
 • Не надѣ́йтесѧ на себѐ во словесѣ́хъ лжи́выхъ, поне́же весьма̀ не ᲂу҆по́льзꙋютъ ва́съ, глаго́люще: хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень, хра́мъ гдⷭ҇ень є҆́сть.
 • Ꙗ҆́кѡ а҆́ще и҆справлѧ́юще и҆спра́вите пꙋти̑ ва́шѧ и҆ ᲂу҆мышлє́нїѧ ва̑ша, и҆ творѧ́ще сотворитѐ сꙋ́дъ посредѣ̀ мꙋ́жа и҆ посредѣ̀ и҆́скреннѧгѡ є҆гѡ̀,
 • и҆ прише́льцꙋ и҆ си́рꙋ и҆ вдови́цѣ не сотвори́те наси́лїѧ, и҆ кро́ве непови́нныѧ не и҆злїе́те на мѣ́стѣ се́мъ, и҆ в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ не по́йдете на ѕло̀ ва́мъ,
 • вселю̀ ва́съ на мѣ́стѣ се́мъ, въ землѝ, ю҆́же да́хъ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка.
 • А҆́ще же вы̀ надѣ́етесѧ на словеса̀ лжи̑ваѧ, ѿѻнꙋ́дꙋже не бꙋ́детъ ва́мъ по́льзы,
 • и҆ кра́дете и҆ ᲂу҆бива́ете, и҆ блꙋ́дствꙋете и҆ клене́тесѧ лжи́вѡ, и҆ жретѐ ваа́лꙋ и҆ хо́дите в̾слѣ́дъ богѡ́въ чꙋжди́хъ, и҆́хже не вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ во ѕло̀ ва́мъ сꙋ́ть,
 • и҆ прїидо́сте и҆ ста́сте предо мно́ю въ домꙋ̀ се́мъ, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, и҆ реклѝ є҆стѐ: ᲂу҆дали́хомсѧ, є҆́же не твори́ти всѧ̑ ме́рзѡсти сїѧ̑:
 • є҆да̀ верте́пъ разбо́йникѡмъ є҆́сть до́мъ мо́й, въ не́мже призва́сѧ и҆́мѧ моѐ та́мѡ во ѻ҆́чїю ва́шєю; И҆ сѐ, а҆́зъ ви́дѣхъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Сегѡ̀ ра́ди и҆ди́те къ мѣ́стꙋ моемꙋ̀, є҆́же въ силѡ́мѣ, и҆дѣ́же всели́хъ и҆́мѧ моѐ ѿ нача́ла, и҆ ви́дите, что̀ сотвори́хъ є҆мꙋ̀ лꙋка́вствъ ра́ди люді́й мои́хъ і҆и҃лѧ.
 • И҆ нн҃ѣ, поне́же сотвори́сте всѧ̑ дѣла̀ сїѧ̑, речѐ гдⷭ҇ь, и҆ гл҃ахъ къ ва́мъ ра́нѡ востаю́щь и҆ гл҃ющь, и҆ не ᲂу҆слы́шасте менѐ, и҆ зва́хъ ва́съ, и҆ не ѿвѣща́сте:
 • ᲂу҆̀бо и҆ а҆́зъ сотворю̀ до́мꙋ семꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, на него́же вы̀ ᲂу҆пова́сте, и҆ мѣ́стꙋ, є҆́же да́хъ ва́мъ и҆ ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, ꙗ҆́коже сотвори́хъ силѡ́мꙋ.
 • И҆ ѿве́ргꙋ ва́съ ѿ лица̀ моегѡ̀, ꙗ҆́коже ѿверго́хъ всю̀ бра́тїю ва́шꙋ, всѐ сѣ́мѧ є҆фре́мово.
 • Ты́ же не моли́сѧ ѡ҆ лю́дехъ си́хъ и҆ не просѝ є҆́же поми́лѡванымъ бы́ти и҆̀мъ, и҆ не молѝ, нижѐ пристꙋпа́й ко мнѣ̀ ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆слы́шꙋ тѧ̀.
 • Є҆да̀ не ви́диши, что̀ сі́и творѧ́тъ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ и҆ на пꙋте́хъ і҆ерⷭ҇ли́мскихъ;
 • Сы́нове и҆́хъ собира́ютъ дрова̀, и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ зажига́ютъ ѻ҆́гнь, и҆ жєны̀ и҆́хъ мѣ́сѧтъ мꙋкꙋ̀, да сотворѧ́тъ ѡ҆прѣсно́ки во́инствꙋ небе́сномꙋ {Є҆вр.: цари́цѣ небе́снѣй.}, и҆ возлїѧ́ша возлїѧ̑нїѧ богѡ́мъ чꙋжди̑мъ, да прогнѣ́ваютъ мѧ̀.
 • Мене́ ли ті́и прогнѣвлѧ́ютъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь: є҆да̀ не себѐ сами́хъ; да постыдѧ́тсѧ ли́ца и҆́хъ.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: сѐ, гнѣ́въ и҆ ꙗ҆́рость моѧ̀ лїе́тсѧ на мѣ́сто сїѐ и҆ на лю́ди, и҆ на скоты̀ и҆ на всѧ́ко дре́во страны̀ и҆́хъ и҆ на плоды̀ земны̑ѧ, и҆ возжже́тсѧ и҆ не ᲂу҆га́снетъ.
 • Сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: всесожжє́нїѧ ва̑ша собери́те со же́ртвами ва́шими и҆ и҆з̾ѧди́те мѧса̀:
 • ꙗ҆́кѡ не гл҃ахъ ко ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ и҆ не заповѣ́дахъ и҆̀мъ въ де́нь, во́ньже и҆зведо́хъ и҆̀хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, ѡ҆ всесожже́нїихъ и҆ же́ртвахъ,
 • но (то́кмѡ) сло́во сїѐ заповѣ́дахъ и҆̀мъ, рекі́й: ᲂу҆слы́шите гла́съ мо́й, и҆ бꙋ́дꙋ ва́мъ въ бг҃а, и҆ вы̀ бꙋ́дете мнѣ̀ въ лю́ди, и҆ ходи́те во всѣ́хъ пꙋте́хъ мои́хъ, въ ни́хже повелѣ́хъ ва́мъ, да бла́го бꙋ́детъ ва́мъ.
 • И҆ не ᲂу҆слы́шаша менѐ, и҆ не внѧ́тъ ᲂу҆́хо и҆́хъ: но поидо́ша въ по́хотехъ и҆ стро́потствѣ се́рдца своегѡ̀ лꙋка́вагѡ, и҆ сотвори́шасѧ на за̑днѧѧ, а҆ не на прє́днѧѧ,
 • ѿ днѐ, во́ньже и҆зыдо́ша ѻ҆тцы̀ и҆́хъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, и҆ да́же до днѐ сегѡ̀: и҆ посла́хъ къ ва́мъ всѧ̑ рабы̑ моѧ̑ прⷪ҇ро́ки, въ де́нь и҆ ра́нѡ востаѧ̀ и҆ посыла́ѧ:
 • и҆ не ᲂу҆слы́шаша мѧ̀, ни приклони́ша ᲂу҆́хо своѐ, но ѡ҆жесточи́ша вы́ю свою̀ па́че ѻ҆тє́цъ свои́хъ.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ всѧ̑ словеса̀ сїѧ̑, и҆ не ᲂу҆слы́шатъ тѧ̀, и҆ воззове́ши и҆̀хъ, и҆ не ѿвѣща́ютъ тебѣ̀.
 • И҆ рече́ши къ ни̑мъ: се́й ꙗ҆зы́къ, и҆́же не послꙋ́ша гла́са гдⷭ҇а бг҃а своегѡ̀, ни воспрїѧ́тъ наказа́нїѧ: поги́бе вѣ́ра и҆ ѿѧ́та є҆́сть ѿ ᲂу҆́стъ и҆́хъ.
 • Ѡ҆стризѝ главꙋ̀ твою̀ и҆ ѿме́тни, и҆ воспрїимѝ во ᲂу҆стнѣ̀ рыда́нїе, ꙗ҆́кѡ ѿве́рже гдⷭ҇ь и҆ ѿри́нꙋ ро́дъ творѧ́й сїѧ̑.
 • Поне́же сотвори́ша сы́нове і҆ꙋ̑дины лꙋка́вое во ѻ҆́чїю моє́ю, речѐ гдⷭ҇ь: поста́виша ме́рзѡсти своѧ̑ въ домꙋ̀, въ не́мже при́звано є҆́сть и҆́мѧ моѐ, да ѡ҆сквернѧ́тъ є҆го̀,
 • и҆ созда́ша тре́бище тафе́ѳꙋ, є҆́же є҆́сть во ю҆до́ли сы́на є҆нно́млѧ, да сожига́ютъ сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ ѻ҆гне́мъ, є҆гѡ́же не повелѣ́хъ и҆̀мъ, нижѐ помы́слихъ въ срⷣцы мое́мъ:
 • сегѡ̀ ра́ди сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ не рекꙋ́тъ ктомꙋ̀: тре́бище тафе́ѳово и҆ ю҆до́ль сы́на є҆нно́млѧ, но ю҆до́ль закла́ныхъ: и҆ погребꙋ́тсѧ во тафе́ѳѣ, зане́же нѣ́сть мѣ́ста.
 • И҆ бꙋ́дꙋтъ трꙋ́пїе люді́й си́хъ во снѣ́дь пти́цамъ небє́снымъ и҆ ѕвѣрє́мъ зємны́мъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿгонѧ́ющагѡ.
 • И҆ ᲂу҆праздню̀ ѿ градѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ пꙋті́й і҆ерⷭ҇ли́млихъ гла́съ ра́дꙋющихсѧ и҆ гла́съ веселѧ́щихсѧ, гла́съ жениха̀ и҆ гла́съ невѣ́сты, во ѡ҆пꙋстѣ́нїи бо бꙋ́детъ всѧ̀ землѧ̀.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:
 • стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: *слушайте слово Господне, все Иудеи,* входящие сими вратами на поклонение Господу.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте.
 • Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень».
 • Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его,
 • не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, –
 • то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов.
 • Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы.
 • Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,
 • и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости.
 • Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь.
 • Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля.
 • И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, –
 • то Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом.
 • И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремово.
 • Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя.
 • Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?
 • Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня.
 • Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему?
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет.
 • Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо;
 • ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве;
 • но такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо».
 • Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом.
 • С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих – пророков, посылал всякий день с раннего утра;
 • но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих.
 • И когда ты будешь говорить им все эти слова,* они тебя не послушают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят.
 • Тогда скажи им: *вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их.
 • Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев Его.
 • Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его;
 • и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило.
 • За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места.
 • И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их.
 • И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты; потому что земля эта будет пустынею.
 • Слово, которое было к Иеремии от Господа:

 • Стань во вратах дома Господня и возвести там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне, все Иудеи, входящие сими воротами на поклонение Господу.

 • Так говорит Господь сил, Бог Израилев: исправьте пути ваши и дела ваши, и поселю вас на месте сем.

 • Не обнадеживайте себя лживыми словами, - ибо они совершенно безполезны вам, – когда вы говорите: „Храм Господень, храм Господень, храм Господень есть“.

 • Ибо если совершенно исправите пути ваши и дела ваши, верно будете производить суд между человеком и его ближним.

 • И пришельцу, и сироте, и вдове не будете делать насилия, и невинной крови не будете проливать на этом месте, и в след чужих богов не пойдете во вред вам,

 • Вселю вас на месте сем, в (этой) земле, которую Я дал отцам вашим, от века и до века.

 • Если же вы надеетесь на ложныя слова, от коих не будет вам пользы,

 • И крадете и убиваете, и прелюбодействуете, и клянетесь лживо, и служите Ваалу, и ходите в след богов чужих, о коих вы не знаете, что они вам – во зло,

 • И приходите и становитесь предо Мною в доме сем, на котором наречено имя Мое, и говорите: мы удаляемся от совершения всех сих мерзостей,

 • Ужели дом Мой, – на котором наречено имя Мое, – не стал вертепом разбойников в глазах ваших? И вот Я (это) вижу, говорит Господь.

 • Посему идите на место Мое, что в Силоме, где Я поселил имя Мое с начала, и посмотрите, что Я сделал с ним, за лукавства народа Моего, Израиля.

 • И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам, с раннего утра говорил и вы не слушали Меня, и звал вас, и вы не отвечали Мне,

 • То и Я (так-же) поступлю с домом сим, на котором наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом.

 • И отвергну вас от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремово.

 • А ты не молись о народе сем, и не проси о помиловании их, и не молись и не ходатайствуй предо Мною о них, ибо Я не услышу тебя.

 • Ужели не видишь, что они делают в городах Иуды и на улицах Иерусалима?

 • Сыновья их собирают дрова, отцы разводят огонь, а жены их месят тесто, чтобы печь пирожки воинству небесному, и совершают возлияния чужим богам, чтобы огорчать Меня.

 • Меня-ли они огорчают? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему?

 • Посему так говорит Господь: вот гнев и ярость Моя изливается на место сие, и на людей, и на скот, и на всякое дерево страны их, и на плоды земные, и возжжется, и не угаснет.

 • Так говорит Господь сил, Бог Израилев: всесожжения ваши присоединяйте к жертвам вашим, и ешьте мяса,

 • Ибо Я не говорил отцам вашим, и не заповедал им в день, в который вывел их из земли Египетской, о всесожжениях и жертвах.

 • Но (только) такую заповедь дал им: слушайте голоса Моего, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите во всех путях Моих, коими (ходить) Я повелел вам, чтобы блого было вам.

 • И не послушали Меня, и не вняло ухо их, но пошли по желаниям и упорству сердца своего лукавого, и обратились (ко Мне) спиною, а не лицем,

 • С того дня, в который вышли отцы их из земли Египетской, до сего дня. И Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, (вставая) всякий день с раннего утра посылал.

 • И не слушали Меня, и не приклоняли уха своего, но ожесточали выю свою более, чем отцы их.

 • И скажи им все слова эти, и не послушают тебя, и будешь звать их, и не ответят тебе.

 • И скажи им: вот народ, который не слушает голоса Господа, Бога своего, не принимает наставления, погибла вера и отнята от уст их.

 • Остриги голову свою, и брось (волоса), и подними устами плач, ибо отверг Господь и отринул род, делающий это.

 • Поелику сыновья Иуды делают лукавое пред очами Моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, на котором наречено имя Мое, чтобы осквернить его.

 • И устроили капище Тафефу, что в долине сына Енномова, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих на огне, чего Я не повелевал им и не приходило на сердце Мне.

 • За то вот приходят дни, говорит Господь, и не будут говорить: „капище Тафефа и долина сына Енномова“, но „долина закланныхъ́́, и будут хоронить в Тафефе, по недостатку места.

 • И будут трупы народа сего в пищу птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять (их).

 • И прекращу в городах Иуды и на улицах Иерусалима голос радующихся и голос веселящихся, голос жениха и голос невесты, ибо пустынею будет вся земля.

 • Вот слово, которое было Иеремии от Господа:
 • «Встань у ворот Храма Господа и возвести там такое слово, скажи: слушай слово Господа, вся Иудея! Слушайте все, кто входит в эти ворота, чтобы поклониться Господу!»
 • Так говорит Господь Воинств, Бог Израиля: «Сделайте добрыми ваши пути и деяния, и тогда Я оставлю вас жить на этом месте.
 • Не доверяйте лживым словам: „Вот он, Храм Господень, Храм Господень, Храм Господень!”
 • Если вы сделаете добрыми ваши пути и деяния, если будете вершить правый для каждого суд,
 • если чужеземца, сироту и вдову не будете притеснять и кровь невинную не будете проливать на месте этом, если не будете поклоняться богам иным во зло себе, —
 • тогда навечно Я оставлю вас жить на этом месте, на земле, которую Я дал вашим отцам.
 • Но полагаетесь вы на ложь, и не будет от этого пользы!
 • Крадете вы, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь ложно, воскуряете Ваалу, поклоняетесь богам иным, которых вы не знали,
 • а потом приходите, встаете предо Мной в этом Храме, который именем Моим осенен, и говорите: „Мы спасены!” — чтобы и дальше творить все эти мерзости.
 • Храм, который именем Моим осенен, вы считаете, стал притоном разбойничьим?! Я все это вижу! — говорит Господь. —
 • Идите же в Силóм, на то место, где Я сперва назначил пребывать Моему имени, и посмотрите, что Я сделал с Си–ломом из–за злодейства Израиля, народа Моего.
 • А теперь, за то, что вы творите все это, — говорит Господь, — хотя Я говорил вам, говорил снова и снова, но вы не слушали, звал вас, но вы не отвечали, —
 • за это с Храмом, который именем Моим осенен, с Храмом, на который вы уповаете, с местом, которое Я дал вам и отцам вашим, Я сделаю то же, что и с Силомом!
 • Я отвергну вас, как отверг ваших братьев, потомков Ефрема.
 • А ты за народ этот не молись, не плачь о нем, не возноси мольбу, не проси Меня! Я не стану тебя слушать.
 • Разве не видишь, что творят они в городах Иудеи, на улицах Иерусалима?
 • Дети дрова собирают, отцы огонь разжигают, женщины месят те–сто, чтобы приготовить жертвенный хлеб Владычице неба ! Богам иным возлияния они совершают, чтобы Меня уязвить.
 • Но Меня ли они уязвят? — говорит Господь. — Самих себя уязвят, себе на позор!»
 • Потому так говорит Господь Бог: «Яростный гнев Мой изольется на это место, на людей и животных, на деревья полевые и на плоды земли! Будет он пылать, не погаснет».
 • Так говорит Господь Воинств, Бог Израиля: «Приносите жертвы, всесожжения совершайте, ешьте жертвенное мясо!
 • Но когда Я вывел вас из Египта, не говорил Я вашим отцам об этом, не давал им заповедей о всесожжениях и жертвах.
 • Лишь одно Я им заповедал: „Голосу Моему повинуйтесь, и буду Я вашим Богом, вы будете Моим народом. Во всем поступайте так, как Я повелю вам, и будете вы благополучны”.
 • Но не слушали они, не внимали, поступали по своему разумению, по упрямству злых сердец своих — повернулись ко Мне не лицом, а спиною.
 • С того дня, когда вышли ваши отцы из Египта, и доныне Я посылал к вам рабов Моих, пророков, посылал снова и снова.
 • Но не слушали вы Меня, не внимали, сделались вы упрямы, стали еще хуже, чем ваши отцы.
 • Ты скажешь им все это, но они тебя не послушают, будешь звать их, но они тебе не ответят.
 • Тогда скажи им: „Вот народ, что не повинуется голосу Господа, Бога Своего, не принимает наставления! Погибла правда, уста этого народа отвергли ее!
 • Косы свои отрежь и выбрось, огласи холмы похоронным плачем, ибо отверг Господь и покинул поколение это, на которое Он разгневан.
 • Сыны Иуды творят дела, ненавистные Мне, — говорит Господь. — Они поставили мерзости свои в Храме, который именем Моим осенен, и он теперь осквернен.
 • Построили они капища в Тóфете , что в долине Бен–Хиннóм, чтобы сжигать своих сыновей и дочерей. Этого Я не заповедовал, сердцу Моему это не угодно.
 • Потому настанут дни, — говорит Господь, — когда это место будет называться не Тофет и не долина Бен–Хинном, а долина Резни, и для могил в Тофете уже не хватит места.
 • И трупы людей из этого народа станут пищей для птиц небесных и зверей земных, и некому будет отогнать птиц и зверей.
 • Я заставлю умолкнуть в городах Иудеи, на улицах Иерусалима голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, ибо эта земля обратится в пустыню.