Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Во вре́мя о́но, глаго́летъ Госпо́дь, изве́ргутъ ко́сти царе́й Иу́ды и ко́сти князе́й его́, и ко́сти свяще́н­никовъ и ко́сти проро́ковъ и ко́сти обита́ющихъ во Иерусали́мѣ изъ гробо́въ и́хъ
 • и пове́ргутъ и́хъ проти́ву со́лнца и луны́ и проти́ву всѣ́хъ звѣ́здъ небе́сныхъ и проти́ву всего́ во́ин­ства небе́снаго, и́хже воз­люби́ша и и́мже служи́ша и вслѣ́дъ и́хъ ходи́ша, и и́хже держа́хуся и и́мже поклони́шася: неопла́кани и непогребе́ни бу́дутъ и въ при­­мѣ́ръ на лицы́ земли́ бу́дутъ:
 • я́ко избра́ша па́че сме́рть, не́же живо́тъ, и всѣ́мъ, и́же оста́ша от­ пле́мене сего́ стропти́ваго во всѣ́хъ мѣ́стѣхъ, а́може изри́ну и́хъ, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • И рече́ши къ ни́мъ: поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: еда́ па́даяй не востае́тъ, или́ от­враща́яйся не обрати́т­ся?
 • Вску́ю от­врати́шася лю́дiе мо­и́ сі́и во Иерусали́мѣ от­враще́нiемъ безсту́днымъ и укрѣпи́шася во про­изволе́нiи сво­е́мъ и не восхотѣ́ша обрати́тися?
 • Внима́йте и слу́шайте: не та́ко ли воз­глаго́лютъ: нѣ́сть человѣ́къ творя́й покая́нiе о грѣсѣ́ сво­е́мъ, глаго́ля: что́ сотвори́хъ? Изнемо́же бѣжа́й от­ тече́нiя сво­его́, а́ки ко́нь утружде́нъ во ржа́нiи сво­е́мъ.
 • Ероді́а {Въ гре́ч.: аси́да.} на небеси́ позна́ вре́мя свое́, го́рлица и ла́стовица се́лная, вра́бiе сохрани́ша времена́ вхо́довъ сво­и́хъ: лю́дiе же мо­и́ сі́и не позна́ша суде́бъ Госпо́днихъ.
 • Ка́ко рече́те, я́ко мы́ му́дри есмы́ и зако́нъ Госпо́день съ на́ми е́сть? И́стин­но всу́е бы́сть тро́сть лжи́вая кни́жникомъ.
 • Постыдѣ́шася прему́дрiи, и устраше́ни и по­и́мани бы́ша, сло́во бо Госпо́дне от­верго́ша: ка́я му́дрость е́сть въ ни́хъ?
 • Сего́ ра́ди да́мъ жены́ и́хъ ины́мъ и се́ла и́хъ наслѣ́дникомъ, поне́же от­ ма́ла да́же до вели́ка вси́ златолю́бiю послѣ́дуютъ и от­ проро́ка да́же до свяще́н­ника вси́ творя́тъ лжу́,
 • и исцѣля́ху сотре́нiя дще́ре люді́й мо­и́хъ, ко безче́стiю глаго́люще: ми́ръ, ми́ръ. И не бѣ́ ми́ра.
 • Постыжде́ни су́ть, я́ко гну́с­ст­во сотвори́ша и постыдѣ́нiемъ не постыдѣ́шася и посрами́тися не вѣ́дѣша: сего́ ра́ди паду́тъ между́ па́да­ю­щими, во вре́мя посѣще́нiя сво­его́ паду́тъ, рече́ Госпо́дь.
 • И соберу́тъ плоды́ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь: нѣ́сть гро́зда на лозѣ́, и не су́ть смо́кви на смоко́вницахъ, и ли́­ст­вiе от­падо́ша: и да́хъ и́мъ, и мимо­идо́ша и́хъ.
 • Почто́ мы́ сѣди́мъ? совокупи́теся и вни́демъ во гра́ды тве́рды и пове́ржемся та́мо, я́ко Госпо́дь Бо́гъ на́шъ от­ри́ну на́съ и напо­и́ на́съ водо́ю же́лчи, согрѣши́хомъ бо предъ ни́мъ.
 • Жда́хомъ ми́ра, и не бя́ху блага́я: вре́мене уврачева́нiя, и се́, боя́знь.
 • От Да́на слы́шано бы́сть ржа́нiе ко́ней его́, от­ гла́са ржа́нiя яжде́нiя ко́ней потрясе́ся вся́ земля́: и прiи́детъ и пожре́тъ зе́млю и исполне́нiе ея́, гра́дъ и обита́ющихъ въ не́мъ:
 • я́ко се́, а́зъ послю́ на ва́съ змiи́ умерщвля́ющыя, и́мже нѣ́сть обая́нiя, и угрызу́тъ ва́съ, рече́ Госпо́дь,
 • неисцѣ́льно со болѣ́знiю се́рдца ва́­шего исчеза́ющаго.
 • Се́, гла́съ во́пля дще́ре люді́й мо­и́хъ от­ земли́ издале́ча: еда́ Госпо́дь нѣ́сть въ Сiо́нѣ? или́ Царя́ нѣ́сть въ не́мъ? поне́же прогнѣ́ваша мя́ во изва́ян­ныхъ сво­и́хъ и въ су́етныхъ чужди́хъ.
 • Про́йде жа́тва, мимо­и́де лѣ́то, и мы́ нѣ́смы спасе́ни.
 • Надъ сокруше́нiемъ дще́ре люді́й мо­и́хъ сокруше́нъ е́смь и ско́рбенъ: во у́жасѣ объя́ша мя́ болѣ́зни а́ки ражда́ющiя.
 • Или́ рити́ны {ту́къ масти́тый изъ древа́ теку́щь} нѣ́сть въ Галаа́дѣ? или́ врача́ нѣ́сть та́мо? чесо́ ра́ди нѣ́сть исцѣле́на ра́на дще́ре люді́й мо­и́хъ?
 • В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их;
 • и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным*, которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут навозом на земле. //*Пред звездами.
 • И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда Я изгоню их, говорит Господь Саваоф.
 • И скажи им: так говорит Господь: разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?
 • Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? они крепко держатся обмана и не хотят обратиться.
 • Я наблюдал и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит: «что я сделал?»; каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение.
 • И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня.
 • Как вы говорите: «мы мудры, и закон Господень у нас»? А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь.
 • Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?
 • За то жен их отдам другим, поля их – иным владетелям; потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию; от пророка до священника – все действуют лживо.
 • И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира нет.
 • Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут они между падшими; во время посещения их будут повержены, говорит Господь.
 • До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что Я дал им, отойдет от них.
 • «Что мы сидим? собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем; ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом».
 • Ждем мира, а ничего доброго нет, – времени исцеления, и вот ужасы.
 • От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля; и придут и истребят землю и всё, что на ней, город и живущих в нем.
 • Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит Господь.
 • Когда утешусь я в горести моей! сердце мое изныло во мне.
 • Вот, слышу вопль дщери народа Моего из дальней страны: разве нет Господа на Сионе? разве нет Царя его на нем? – Зачем они подвигли Меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными?
 • Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.
 • О сокрушении дщери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня.
 • Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего?
 • 耶 和 华 说 , 到 那 时 , 人 必 将 犹 大 王 的 骸 骨 和 他 首 领 的 骸 骨 , 祭 司 的 骸 骨 , 先 知 的 骸 骨 , 并 耶 路 撒 冷 居 民 的 骸 骨 , 都 从 坟 墓 中 取 出 来 ,
 • 抛 散 在 日 头 , 月 亮 , 和 天 上 众 星 之 下 , 就 是 他 们 从 前 所 喜 爱 , 所 事 奉 , 所 随 从 , 所 求 问 , 所 敬 拜 的 。 这 些 骸 骨 不 再 收 殓 , 不 再 葬 埋 , 必 在 地 面 上 成 为 粪 土 。
 • 并 且 这 恶 族 所 剩 下 的 民 在 我 所 赶 他 们 到 的 各 处 , 宁 可 拣 死 不 拣 生 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 你 要 对 他 们 说 , 耶 和 华 如 此 说 , 人 跌 倒 , 不 再 起 来 麽 。 人 转 去 , 不 再 转 来 麽 。
 • 这 耶 路 撒 冷 的 民 , 为 何 恒 久 背 道 呢 。 他 们 守 定 诡 诈 , 不 肯 回 头 。
 • 我 留 心 听 , 听 见 他 们 说 不 正 直 的 话 。 无 人 悔 改 恶 行 , 说 , 我 作 的 是 什 么 呢 。 他 们 各 人 转 奔 己 路 , 如 马 直 闯 战 场 。
 • 空 中 的 鹳 鸟 知 道 来 去 的 定 期 。 斑 鸠 燕 子 与 白 鹤 也 守 候 当 来 的 时 令 。 我 的 百 姓 却 不 知 道 耶 和 华 的 法 则 。
 • 你 们 怎 麽 说 , 我 们 有 智 慧 , 耶 和 华 的 律 法 在 我 们 这 里 。 看 哪 , 文 士 的 假 笔 舞 弄 虚 假 。
 • 智 慧 人 惭 愧 , 惊 惶 , 被 擒 拿 。 他 们 弃 掉 耶 和 华 的 话 , 心 里 还 有 什 么 智 慧 呢 。
 • 所 以 我 必 将 他 们 的 妻 子 给 别 人 , 将 他 们 的 田 地 给 别 人 为 业 。 因 为 他 们 从 最 小 的 到 至 大 的 都 一 味 地 贪 婪 , 从 先 知 到 祭 司 都 行 事 虚 谎 。
 • 他 们 轻 轻 忽 忽 地 医 治 我 百 姓 的 损 伤 , 说 , 平 安 了 。 平 安 了 。 其 实 没 有 平 安 。
 • 他 们 行 可 憎 的 事 知 道 惭 愧 麽 。 不 然 , 他 们 毫 不 惭 愧 , 也 不 知 羞 耻 。 因 此 他 们 必 在 仆 倒 的 人 中 仆 倒 。 我 向 他 们 讨 罪 的 时 候 , 他 们 必 致 跌 倒 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 说 , 我 必 使 他 们 全 然 灭 绝 。 葡 萄 树 上 必 没 有 葡 萄 , 无 花 果 树 上 必 没 有 果 子 , 叶 子 也 必 枯 乾 。 我 所 赐 给 他 们 的 , 必 离 开 他 们 过 去 。
 • 我 们 为 何 静 坐 不 动 呢 。 我 们 当 聚 集 , 进 入 坚 固 城 , 在 那 里 静 默 不 言 。 因 为 耶 和 华 我 们 的 神 使 我 们 静 默 不 言 , 又 将 苦 胆 水 给 我 们 喝 , 都 因 我 们 得 罪 了 耶 和 华 。
 • 我 们 指 望 平 安 , 却 得 不 着 好 处 。 指 望 痊 愈 的 时 候 , 不 料 , 受 了 惊 惶 。
 • 听 见 从 但 那 里 敌 人 的 马 喷 鼻 气 , 他 的 壮 马 发 嘶 声 , 全 地 就 都 震 动 。 因 为 他 们 来 吞 灭 这 地 和 其 上 所 有 的 , 吞 灭 这 城 与 其 中 的 居 民 。
 • 看 哪 , 我 必 使 毒 蛇 到 你 们 中 间 , 是 不 服 法 术 的 , 必 咬 你 们 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 有 忧 愁 , 愿 能 自 慰 。 我 心 在 我 里 面 发 昏 。
 • 听 阿 , 是 我 百 姓 的 哀 声 从 极 远 之 地 而 来 , 说 , 耶 和 华 不 在 锡 安 麽 。 锡 安 的 王 不 在 其 中 麽 。 耶 和 华 说 , 他 们 为 什 么 以 雕 刻 的 偶 像 和 外 邦 虚 无 的 神 惹 我 发 怒 呢 。
 • 麦 秋 已 过 , 夏 令 已 完 , 我 们 还 未 得 救 。
 • 先 知 说 , 因 我 百 姓 的 损 伤 , 我 也 受 了 损 伤 。 我 哀 痛 , 惊 惶 将 我 抓 住 。
 • 在 基 列 岂 没 有 乳 香 呢 。 在 那 里 岂 没 有 医 生 呢 。 我 百 姓 为 何 不 得 痊 愈 呢 。
 • В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их.

 • И раскидают их пред солнцем и луною и пред всеми звездами небесными, и пред всем воинством небесным, которых они возлюбили, и которым они служили, и в след которых ходили, и которых держались, и которым покланялись, не оплаканы и не погребены будут, и будут примером на лице земли,

 • Ибо предпочли смерть жизни, – и для всех, которые остались от рода сего лукавого, во всех местах, куда извергну их, говорит Господь сил.

 • И скажи им, что так говорит Господь: ужели падающий не встает? или совращающийся не обратится?

 • Почему же этот народ Мой, в Иерусалиме, упорно и безстыдно отвратился и окреп в своем решении, и не хочет обратиться?

 • Внимайте и слушайте: не так ли им следует говорить: нет человека, кающагося о грехе своем, говорящаго: что я сделал? изнемогает бегающий от своего бега, как конь, утомленный ржанием своим.

 • Аист под небом знает свое время, горлица и ласточка полевая и воробей наблюдают время своего прилета, а сей народ Мой не знает определения Господня.

 • Как вы скажете: мы мудры и закон Господень у нас? истинно, для обмана послужила лживая трость книжникам.

 • Устыдились мудрецы, и устрашились, и запутались, ибо отвергли слово Господне: какая мудрость у них?

 • Посему Я отдам жен их другим и поля их наследникам, ибо все от малого до большого предались корыстолюбию, и от пророка до священника все действуют лживо.

 • И врачуют рану дочери народа Моего к стыду, говоря: „мир, миръ“! а мира нет.

 • Они пристыжены, ибо совершали мерзость, но совершенно не чувствовали стыда и не знали срама; посему падут среди падающих, во время посещения их падут, говорит Господь,

 • И оберут плоды их, говорит Господь: не останется грозда на лозе виноградной, ни смоквы на смоковнице, и листья падут: что Я дал им, отойдет от них.

 • Зачем мы сидим? собирайтесь и пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш отверг нас и напоил нас водою с желчию, так как мы согрешили пред Ним.

 • Мы ждали мира, и ничего доброго нет, времени искупления, и вот – ужас.

 • От Дана слышно ржание коней его; от ржания конницы его потряслась вся земля, и придет он, и поест землю и что наполняет ее, город и обитателей его.

 • Ибо вот Я пошлю на вас умерщвляющих змей, которых нельзя заговорить, и они будут язвить вас, говорит Господь,

 • Неисцельно, до боли вашего унылого сердца.

 • Вот плачевный голос дочери народа моего из дальней земли: ужели Господа нет в Сионе? или Царя нет в нем? За то, что они прогневали Меня идолами своими, и ничтожными, чужими (богами).

 • Прошла жатва, миновало лето, а мы не спасены.

 • О сокрушении дочери народа моего и я сокрушаюсь и скорблю, от ужаса объяли меня болезни, как рождающую.

 • Разве нет бальзама в Галааде, разве нет там врача? От чего же нет исцеления раны народа моего?