Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Во вре́мя о́но, глаго́летъ Госпо́дь, изве́ргутъ ко́сти царе́й Иу́ды и ко́сти князе́й его́, и ко́сти свяще́н­никовъ и ко́сти проро́ковъ и ко́сти обита́ющихъ во Иерусали́мѣ изъ гробо́въ и́хъ
 • и пове́ргутъ и́хъ проти́ву со́лнца и луны́ и проти́ву всѣ́хъ звѣ́здъ небе́сныхъ и проти́ву всего́ во́ин­ства небе́снаго, и́хже воз­люби́ша и и́мже служи́ша и вслѣ́дъ и́хъ ходи́ша, и и́хже держа́хуся и и́мже поклони́шася: неопла́кани и непогребе́ни бу́дутъ и въ при­­мѣ́ръ на лицы́ земли́ бу́дутъ:
 • я́ко избра́ша па́че сме́рть, не́же живо́тъ, и всѣ́мъ, и́же оста́ша от­ пле́мене сего́ стропти́ваго во всѣ́хъ мѣ́стѣхъ, а́може изри́ну и́хъ, рече́ Госпо́дь си́лъ.
 • И рече́ши къ ни́мъ: поне́же сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: еда́ па́даяй не востае́тъ, или́ от­враща́яйся не обрати́т­ся?
 • Вску́ю от­врати́шася лю́дiе мо­и́ сі́и во Иерусали́мѣ от­враще́нiемъ безсту́днымъ и укрѣпи́шася во про­изволе́нiи сво­е́мъ и не восхотѣ́ша обрати́тися?
 • Внима́йте и слу́шайте: не та́ко ли воз­глаго́лютъ: нѣ́сть человѣ́къ творя́й покая́нiе о грѣсѣ́ сво­е́мъ, глаго́ля: что́ сотвори́хъ? Изнемо́же бѣжа́й от­ тече́нiя сво­его́, а́ки ко́нь утружде́нъ во ржа́нiи сво­е́мъ.
 • Ероді́а {Въ гре́ч.: аси́да.} на небеси́ позна́ вре́мя свое́, го́рлица и ла́стовица се́лная, вра́бiе сохрани́ша времена́ вхо́довъ сво­и́хъ: лю́дiе же мо­и́ сі́и не позна́ша суде́бъ Госпо́днихъ.
 • Ка́ко рече́те, я́ко мы́ му́дри есмы́ и зако́нъ Госпо́день съ на́ми е́сть? И́стин­но всу́е бы́сть тро́сть лжи́вая кни́жникомъ.
 • Постыдѣ́шася прему́дрiи, и устраше́ни и по­и́мани бы́ша, сло́во бо Госпо́дне от­верго́ша: ка́я му́дрость е́сть въ ни́хъ?
 • Сего́ ра́ди да́мъ жены́ и́хъ ины́мъ и се́ла и́хъ наслѣ́дникомъ, поне́же от­ ма́ла да́же до вели́ка вси́ златолю́бiю послѣ́дуютъ и от­ проро́ка да́же до свяще́н­ника вси́ творя́тъ лжу́,
 • и исцѣля́ху сотре́нiя дще́ре люді́й мо­и́хъ, ко безче́стiю глаго́люще: ми́ръ, ми́ръ. И не бѣ́ ми́ра.
 • Постыжде́ни су́ть, я́ко гну́с­ст­во сотвори́ша и постыдѣ́нiемъ не постыдѣ́шася и посрами́тися не вѣ́дѣша: сего́ ра́ди паду́тъ между́ па́да­ю­щими, во вре́мя посѣще́нiя сво­его́ паду́тъ, рече́ Госпо́дь.
 • И соберу́тъ плоды́ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь: нѣ́сть гро́зда на лозѣ́, и не су́ть смо́кви на смоко́вницахъ, и ли́­ст­вiе от­падо́ша: и да́хъ и́мъ, и мимо­идо́ша и́хъ.
 • Почто́ мы́ сѣди́мъ? совокупи́теся и вни́демъ во гра́ды тве́рды и пове́ржемся та́мо, я́ко Госпо́дь Бо́гъ на́шъ от­ри́ну на́съ и напо­и́ на́съ водо́ю же́лчи, согрѣши́хомъ бо предъ ни́мъ.
 • Жда́хомъ ми́ра, и не бя́ху блага́я: вре́мене уврачева́нiя, и се́, боя́знь.
 • От Да́на слы́шано бы́сть ржа́нiе ко́ней его́, от­ гла́са ржа́нiя яжде́нiя ко́ней потрясе́ся вся́ земля́: и прiи́детъ и пожре́тъ зе́млю и исполне́нiе ея́, гра́дъ и обита́ющихъ въ не́мъ:
 • я́ко се́, а́зъ послю́ на ва́съ змiи́ умерщвля́ющыя, и́мже нѣ́сть обая́нiя, и угрызу́тъ ва́съ, рече́ Госпо́дь,
 • неисцѣ́льно со болѣ́знiю се́рдца ва́­шего исчеза́ющаго.
 • Се́, гла́съ во́пля дще́ре люді́й мо­и́хъ от­ земли́ издале́ча: еда́ Госпо́дь нѣ́сть въ Сiо́нѣ? или́ Царя́ нѣ́сть въ не́мъ? поне́же прогнѣ́ваша мя́ во изва́ян­ныхъ сво­и́хъ и въ су́етныхъ чужди́хъ.
 • Про́йде жа́тва, мимо­и́де лѣ́то, и мы́ нѣ́смы спасе́ни.
 • Надъ сокруше́нiемъ дще́ре люді́й мо­и́хъ сокруше́нъ е́смь и ско́рбенъ: во у́жасѣ объя́ша мя́ болѣ́зни а́ки ражда́ющiя.
 • Или́ рити́ны {ту́къ масти́тый изъ древа́ теку́щь} нѣ́сть въ Галаа́дѣ? или́ врача́ нѣ́сть та́мо? чесо́ ра́ди нѣ́сть исцѣле́на ра́на дще́ре люді́й мо­и́хъ?
 • В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их;
 • и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным*, которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут навозом на земле. //*Пред звездами.
 • И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда Я изгоню их, говорит Господь Саваоф.
 • И скажи им: так говорит Господь: разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?
 • Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? они крепко держатся обмана и не хотят обратиться.
 • Я наблюдал и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит: «что я сделал?»; каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение.
 • И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня.
 • Как вы говорите: «мы мудры, и закон Господень у нас»? А вот, лживая трость книжников и его превращает в ложь.
 • Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?
 • За то жен их отдам другим, поля их – иным владетелям; потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию; от пророка до священника – все действуют лживо.
 • И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира нет.
 • Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут они между падшими; во время посещения их будут повержены, говорит Господь.
 • До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что Я дал им, отойдет от них.
 • «Что мы сидим? собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем; ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом».
 • Ждем мира, а ничего доброго нет, – времени исцеления, и вот ужасы.
 • От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля; и придут и истребят землю и всё, что на ней, город и живущих в нем.
 • Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит Господь.
 • Когда утешусь я в горести моей! сердце мое изныло во мне.
 • Вот, слышу вопль дщери народа Моего из дальней страны: разве нет Господа на Сионе? разве нет Царя его на нем? – Зачем они подвигли Меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными?
 • Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.
 • О сокрушении дщери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня.
 • Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего?
 • იმხანად, ამბობს უფალი, ამოყრიან იუდას მეფეთა ძვლებს, მის მათავართა ძვლებს, მღვდელთა ძვლებს, წინასწარმეტყველთა ძვლებს და იერუსალიმის მკვიდრთა ძვლებს მათი საფლავებიდან;
 • და მიმოფანტავენ მზის, მთვარისა და ცის ვარსკვლავების წიჩაშე, რომლებიც უყვარდათ მათ, რომელთაც ემსახურებოდნენ, რომელთაც მისდევდნენ, რომელთაც ეკითხებოდნენ, რომელთაც თაყვანისცემდნენ. აღარ შეკრებენ და არ დამარხავენ; ნეხვივით ეყრებიან მიწის პირზე.
 • სიკვდილი სიცოცხლეზე უმჯობესი იქნება ყველა დანარჩომისთვის, ვინც კი დარჩება ამ ბოროტი მოდგმიდან ყოველ ადგილზე, სადაც კი გამიფანტავს ისინი, ამბობს ცაბაოთ უფალი.
 • ეტყვი მათ: ასე ამბობს უფალი: განა ვინც დაცემულა, არ ამდგარა ან ვინც გაბრუნებულა, არ მობრუნებულა?
 • რატომ განდგა ეს ხალხი, იერუსალიმო, სამუდამო განდგომით? სიცრუეს ებღაუჭებიან და აღარ უნდათ მობრუნება.
 • ყური მივუგდე და ვუსმენდი, მაგრამ მართალს არ ლაპარაკობენ, არავინ ინანიებს თავის ავკაცობას, ეს რა ჩავიდინეო. ყველა თავის სარბიელზე გარბის, ბრძოლაში შევარდნილი ცხენივით.
 • ყანჩამაც იცის ცაში თავისი დრო; გვრიტს, მერცხალსა და წეროს არ ეშლებათ მოფრენის ჟამი, ჩემმა ერმა კი არ იცის უფლის განგება.
 • როგორ ამბობთ: ბრძენები ვართ, რადგან უფლის რჯულიაო ჩვენთან? კეთილი. აჰა, სიცრუედ უქცევია იგი მწიგნობართა ცრუ კალამს!
 • თავი შეირცხვინეს ბრძენკაცებმა, დაიბნენ და გაიხლართნენ, აჰა, უარყვეს უფლის სიტყვები და რაღა სიბრძნე აქვთ?
 • ამიტომ მათი ცოლები სხვებს უნდა მივცე, მათი ყანები - ახალ პატრონებს, რადგან პატარიდან დიდამდე ყველა მომხვეჭელია, წინასწარმეტყველიდან მღვდლამდე ყველა ყალბისმქმნელია.
 • ზერელედ მკურნალობენ ჩემი ასულის, ჩემი ერის, ჭრილობებს და გაჰყვირიან: მშვიდობა, მშვიდობაო! მაგრამ არ არის მშვიდობა.
 • განა თუ რცხვენიათ, სიბილწეს რომ სჩადიან? არა! სულაც არ რცხვენიათ, არც კი წითლდებიან. ამიტომაც დაეცემიან დაცემულთა შორის, წაიფორხილებენ, როცა დავსჯი მათ, ამბობს უფალი.
 • პირწმიდად გავცლი მათ, ამბობს უფალი, ერთა მტევანიც არ შერჩება ვაზს და ლეღვი - ლეღვისხეს; დაჭკნება ფოთოლი და, რაც მივეცი მათ, ხელიდან წაუვათ.
 • რას ვუსხედვართ? თავი მოიყარეთ და წავიდეთ ციხე-ქალაქებში, რათა იქ დავიღუპოთ, რადგან უფალმა, ჩვენმა ღმერთმა გაგვწირა დასაღუპად; მოწამლული წყალი შეგვასვა, უფალს რომ შევცოდეთ.
 • ველით მშვიდობას, არ არის სიკეთე, განკურნების ჟამს - და, აჰა, საშინელება!
 • დანიდან ისმის მისი ცხენების ჭიხვინი; მისი მერნების თქარათქურისგან იძვრის დედამიწა; მოდიან, რომ შთანთქან მთელი ქვეყანა, ქალაქები და მათი მკვიდრნი.
 • აჰა, მოგისევთ მოუნუსხავ უნასებს და დაგგესლავენ, ამბობს უფალი.
 • დამძალა ვარამმა, გული შემიღონა.
 • აჰა, მოთქვამს ჩემი ასული, ჩემი ერი, შორი ქვეყნიდან: ნუთუ აღარ არის უფალი სიონში? ნუთუ აღარ არის იქ მისი მეუფე? რატომ გამაჯავრეს თავიანთი კერპებით, უცხოთა ამაოებებით?
 • მკის დრო გავიდა, გასრულდა ზაფხული, ჩვენთვის კი არ მოსულა ხსნა!
 • ჩემი ასულის, ჩემი ერის უბედურებამ გამაუბედურა, დავნაღვლიანდი, შიშმა შემიპყრო.
 • ნუთუ აღარ არის ბალსამონი გალაადში? ნუთუ აღარ არის იქ მკურნალი? რატომ არ უხორცდება ჭრილობა ჩემს ასულს, ჩემს ერს?
 • ოჰ, ნეტავ თავი წყლად მექცეს და თვალები - ცრემლის წყაროდ! დღე და ღამ ვიტირებდი ჩემს დახოცილებს!
 • В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их.

 • И раскидают их пред солнцем и луною и пред всеми звездами небесными, и пред всем воинством небесным, которых они возлюбили, и которым они служили, и в след которых ходили, и которых держались, и которым покланялись, не оплаканы и не погребены будут, и будут примером на лице земли,

 • Ибо предпочли смерть жизни, – и для всех, которые остались от рода сего лукавого, во всех местах, куда извергну их, говорит Господь сил.

 • И скажи им, что так говорит Господь: ужели падающий не встает? или совращающийся не обратится?

 • Почему же этот народ Мой, в Иерусалиме, упорно и безстыдно отвратился и окреп в своем решении, и не хочет обратиться?

 • Внимайте и слушайте: не так ли им следует говорить: нет человека, кающагося о грехе своем, говорящаго: что я сделал? изнемогает бегающий от своего бега, как конь, утомленный ржанием своим.

 • Аист под небом знает свое время, горлица и ласточка полевая и воробей наблюдают время своего прилета, а сей народ Мой не знает определения Господня.

 • Как вы скажете: мы мудры и закон Господень у нас? истинно, для обмана послужила лживая трость книжникам.

 • Устыдились мудрецы, и устрашились, и запутались, ибо отвергли слово Господне: какая мудрость у них?

 • Посему Я отдам жен их другим и поля их наследникам, ибо все от малого до большого предались корыстолюбию, и от пророка до священника все действуют лживо.

 • И врачуют рану дочери народа Моего к стыду, говоря: „мир, миръ“! а мира нет.

 • Они пристыжены, ибо совершали мерзость, но совершенно не чувствовали стыда и не знали срама; посему падут среди падающих, во время посещения их падут, говорит Господь,

 • И оберут плоды их, говорит Господь: не останется грозда на лозе виноградной, ни смоквы на смоковнице, и листья падут: что Я дал им, отойдет от них.

 • Зачем мы сидим? собирайтесь и пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш отверг нас и напоил нас водою с желчию, так как мы согрешили пред Ним.

 • Мы ждали мира, и ничего доброго нет, времени искупления, и вот – ужас.

 • От Дана слышно ржание коней его; от ржания конницы его потряслась вся земля, и придет он, и поест землю и что наполняет ее, город и обитателей его.

 • Ибо вот Я пошлю на вас умерщвляющих змей, которых нельзя заговорить, и они будут язвить вас, говорит Господь,

 • Неисцельно, до боли вашего унылого сердца.

 • Вот плачевный голос дочери народа моего из дальней земли: ужели Господа нет в Сионе? или Царя нет в нем? За то, что они прогневали Меня идолами своими, и ничтожными, чужими (богами).

 • Прошла жатва, миновало лето, а мы не спасены.

 • О сокрушении дочери народа моего и я сокрушаюсь и скорблю, от ужаса объяли меня болезни, как рождающую.

 • Разве нет бальзама в Галааде, разве нет там врача? От чего же нет исцеления раны народа моего?