Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иеремии

 
 • Кто̀ да́стъ главѣ̀ мое́й во́дꙋ и҆ ѻ҆чесє́мъ мои̑мъ и҆сто́чникъ сле́зъ; и҆ пла́чꙋсѧ де́нь и҆ но́щь ѡ҆ побїе́нныхъ дще́ре люді́й мои́хъ.
 • Кто̀ да́стъ мнѣ̀ въ пꙋсты́ни вита́лище послѣ́днее; и҆ ѡ҆ста́влю лю́ди моѧ̑ и҆ ѿидꙋ̀ ѿ ни́хъ: поне́же всѝ любодѣ́йствꙋютъ, собо́рище престꙋ́пникѡвъ.
 • И҆ налѧко́ша ѧ҆зы́къ сво́й ꙗ҆́кѡ лꙋ́къ: лжа̀ и҆ невѣ́рство ᲂу҆крѣпи́шасѧ на землѝ, и҆́бо ѿ ѕлы́хъ во ѕла̑ѧ произыдо́ша и҆ менѐ не позна́ша, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Кі́йждо ѿ и҆́скреннѧгѡ своегѡ̀ да стреже́тсѧ, и҆ на бра́тїю свою̀ не ᲂу҆пова́йте, и҆́бо всѧ́къ бра́тъ запина́нїемъ запне́тъ, и҆ всѧ́къ дрꙋ́гъ льсти́внѡ наско́читъ.
 • Кі́йждо дрꙋ́гꙋ своемꙋ̀ посмѣе́тсѧ, и҆́стины не возглаго́лютъ: наꙋчи́ша ѧ҆зы́къ сво́й глаго́лати лжꙋ̀, непра́вдоваша и҆ не восхотѣ́ша ѡ҆брати́тисѧ.
 • Ли́хва на ли́хвꙋ и҆ ле́сть на ле́сть: не восхотѣ́ша ᲂу҆вѣ́дѣти менѐ, речѐ гдⷭ҇ь.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ: сѐ, а҆́зъ разжегꙋ̀ и҆̀хъ и҆ и҆скꙋшꙋ̀ и҆̀хъ: что́ бо и҆́но сотворю̀ ѿ лица̀ лꙋка́вства дще́ри люді́й мои́хъ;
 • Стрѣла̀ ᲂу҆ѧзвлѧ́ющаѧ ѧ҆зы́къ и҆́хъ, льсти́вїи глаго́лы ᲂу҆́стъ и҆́хъ: прїѧ́телю своемꙋ̀ глаго́летъ ми̑рнаѧ, внꙋ́трь же себє̀ и҆мѣ́етъ враждꙋ̀.
 • Є҆да̀ на си́хъ не посѣщꙋ̀; речѐ гдⷭ҇ь: и҆лѝ лю́демъ такѡвы́мъ не ѿмсти́тъ дш҃а̀ моѧ̀;
 • На гора́хъ воспрїими́те пла́чь и҆ тꙋже́нїе и҆ на стезѧ́хъ пꙋсты́ни рыда́нїе, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ́ша, за є҆́же не бы́ти человѣ́кѡмъ преходѧ́щымъ: не слы́шаша гла́са ѡ҆бита́нїѧ ѿ пти́цъ небе́сныхъ и҆ да́же до скотѡ́въ, ᲂу҆жасо́шасѧ, ѿидо́ша.
 • И҆ да́мъ і҆ерⷭ҇ли́мъ въ преселе́нїе и҆ въ жили́ще ѕмїє́мъ и҆ гра́ды і҆ꙋ̑дины положꙋ̀ въ разоре́нїе, ꙗ҆́кѡ не бꙋ́детъ ѡ҆бита́ющагѡ.
 • Кто̀ мꙋ́жъ премꙋ́дръ, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́етъ сїѐ; и҆ къ немꙋ́же сло́во ᲂу҆́стъ гдⷭ҇нихъ, да возвѣсти́тъ ва́мъ, чесѡ̀ ра́ди поги́бе землѧ̀, сожже́на є҆́сть ꙗ҆́кѡ пꙋсты́нѧ, є҆ѧ́же никто́же прохо́дитъ;
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: поне́же ѡ҆ста́виша зако́нъ мо́й, є҆го́же да́хъ пред̾ лице́мъ и҆́хъ, и҆ не послꙋ́шаша гла́са моегѡ̀ и҆ не ходи́ша по немꙋ̀,
 • но поидо́ша по и҆зволе́нїю се́рдца своегѡ̀ лꙋка́вагѡ и҆ в̾слѣ́дъ і҆́дѡлѡвъ, и҆̀мже наꙋчи́ша и҆̀хъ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ:
 • сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ: сѐ, а҆́зъ напита́ю лю́ди сїѧ̑ тѣснота́ми и҆ въ питїѐ да́мъ и҆̀мъ во́дꙋ же́лчнꙋю,
 • и҆ расточꙋ̀ и҆̀хъ во ꙗ҆зы́ки, и҆́хже не зна́ша ті́и и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ, и҆ послю̀ на ни́хъ ме́чь, до́ндеже и҆стлѧ́тсѧ.
 • Сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь си́лъ: призови́те плаче́вницъ, и҆ да прїи́дꙋтъ, и҆ ко жена́мъ премꙋ̑дрымъ посли́те, и҆ да вѣща́ютъ
 • и҆ да прїи́мꙋтъ над̾ ва́ми пла́чь, и҆ да и҆зведꙋ́тъ ѻ҆́чи ва́ши сле́зы, и҆ вѣ́жди ва́ши да и҆злїю́тъ во́дꙋ:
 • занѐ гла́съ пла́ча слы́шанъ бы́сть во сїѡ́нѣ: ка́кѡ бѣ́дни бы́хомъ, постыжде́ни ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́вихомъ зе́млю и҆ ѿри́нꙋхомъ жили̑ща на̑ша;
 • Тѣ́мже слы́шите, жєны̀, сло́во гдⷭ҇не, и҆ прїими́те ᲂу҆ши́ма ва́шима словеса̀ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ наꙋчи́те дщє́ри ва́шѧ рыда́нїю, и҆ ка́ѧждо и҆́скреннюю свою̀ пла́чꙋ:
 • поне́же взы́де сме́рть сквозѣ̀ ѻ҆́кна ва̑ша и҆ вни́де въ зе́млю ва́шꙋ погꙋби́ти ѻ҆троча́та ѿвнѣ̀ и҆ ю҆́ношы ѿ сто́гнъ.
 • (Глаго́ли:) сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь: и҆ бꙋ́дꙋтъ ме́ртвїи человѣ́цы въ примѣ́ръ на лицы̀ по́лѧ землѝ ва́шеѧ, ꙗ҆́кѡ сѣ́но созадѝ жнꙋ́щагѡ, и҆ не бꙋ́детъ собира́ющагѡ.
 • Та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: да не хва́литсѧ мꙋ́дрый мꙋ́дростїю свое́ю, и҆ да не хва́литсѧ крѣ́пкїй крѣ́постїю свое́ю, и҆ да не хва́литсѧ бога́тый бога́тствомъ свои́мъ:
 • но ѡ҆ се́мъ да хва́литсѧ хвалѧ́йсѧ, є҆́же разꙋмѣ́ти и҆ зна́ти, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь творѧ́й млⷭ҇ть и҆ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ на землѝ, ꙗ҆́кѡ въ си́хъ во́лѧ моѧ̀, гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Сѐ, дні́е грѧдꙋ́тъ, гл҃етъ гдⷭ҇ь, и҆ посѣщꙋ̀ на всѣ́хъ, и҆̀же ѡ҆брѣ́занꙋю и҆́мꙋтъ пло́ть свою̀:
 • на є҆гѵ́петъ и҆ на і҆дꙋме́ю, и҆ на є҆дѡ́мъ и҆ на сы́ны а҆ммѡ̑ни, и҆ на сы́ны мѡа̑вли и҆ на всѧ́каго ѡ҆стриза́ющаго власы̀ по лицꙋ̀ своемꙋ̀, ѡ҆бита́ющыѧ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́кѡ всѝ ꙗ҆зы́цы неѡбрѣ́зани пло́тїю, ве́сь же до́мъ і҆и҃левъ неѡбрѣ́зани сꙋ́ть сердцы̀ свои́ми.
 • О, кто даст голове моей воду и глазам моим – источник слез! я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего.
 • О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных.
 • Как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают, говорит Господь.
 • Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы.
 • Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости.
 • Ты живешь среди коварства; по коварству они отрекаются знать Меня, говорит Господь.
 • Посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я расплавлю и испытаю их; ибо как иначе Мне поступать со дщерью народа Моего?
 • Язык их – убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы.
 • Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь; не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?
 • О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах – рыдание, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад: от птиц небесных до скота –все рассеялись, ушли.
 • И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей.
 • Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни – объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней?
 • И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему;
 • а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их.
 • Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью;
 • и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
 • Так говорит Господь Саваоф: подумайте, и позовите плакальщиц, чтобы они пришли; пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли.
 • Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода.
 • Ибо голос плача слышен с Сиона: «как мы ограблены! мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши».
 • Итак слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст Его; и учите дочерей ваших плачу, и одна другую – плачевным песням.
 • Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей.
 • Скажи: так говорит Господь: и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их.
 • Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим.
 • Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
 • Вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу всех обрезанных и необрезанных:
 • Египет и Иудею, и Едома и сыновей Аммоновых, и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне; ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем.
 • О, менин башыма сууну, кљзємљ жаштын булагын ким берет? Мен љз элимдин љлтєрєлгљн кызын жоктоп, кєнє-тєнє ыйлар элем.
 • О, чљлдљ мага кимдир бирљљ жолоочулар єчєн баш калкалай турган жай берсе кана! Анда мен љз элимди таштап, алардан кетер элем, анткени алардын баары – бузулган адамдар, ишенимсиздердин тобу.
 • «Жалган айтуу єчєн тилдерин жаадай тартышат, жерде жалган иштери менен кєч алып бара жатышат, анткени бир жамандыктан экинчи жамандыкка љтєшљт, Мени билишпейт», – дейт Тењир.
 • Ар бирињер љз досуњардан сактангыла, бир туугандарыњардын ичинен эч кимисине ишенбегиле, анткени бир тууган бир тууганына тоскоолдук коёт, ар бир дос ушак таратат.
 • Ар ким љз досун алдайт, чындыкты айтпайт. Љз тилдерин калп айтууга єйрљтєшљт, чарчаганча анткорлонушат.
 • «Сен эки жєздєєлєктєн арасында жашап жатасыњ. Эки жєздєєлєктљн улам алар Мени билгенден баш тартышат», – дейт Тењир.
 • Ошондуктан Себайот Тењир мындай деп жатат: «Мына, Мен аларды эритем, сынайм, анткени Мен Љз элимдин кызына башка эмне кылам?
 • Алардын тили – љлтєрљ турган жебе, эки жєздєє сєйлљйт. Ооздору менен жакынына досторчо сєйлљшљт, ал эми жєрљктљрєндљ ага кишен даярдашат.
 • Кантип Мен аларды ушул єчєн жазалабай коёюн? – дейт Тењир. – Менин жаным ушундай элден кантип љч албасын?
 • Тоолор єчєн ыйлайм, љкєрљм, талаадагы жайыттар єчєн боздоп ыйлайм, анткени алар љрттљнєп кетти, ал жерден эч ким љтпљйт, койлордун маараганы угулбайт: асмандагы канаттуулардан тартып жердеги жаныбарларга чейин – бардыгы туш-тушка чачырап кетишти.
 • Иерусалимди таштын єймљгє, чљљлљрдєн ийини кылам, Жєйєт аймагынын шаарларын эч ким жашабаган чљл кылам».
 • Муну тєшєнгљн даанышман бар бекен? Тењир сєйлљшљ турган адам барбы? Ал љлкљ эмне єчєн кыйраганын, эмне єчєн чљлгљ окшоп ээн калганын, ошон єчєн ал аркылуу эч ким љтпљй калганын тєшєндєрєп берсин.
 • Тењир мындай деди: «Алар Менин алар єчєн чыгарган мыйзамымды таштап коюшту, Менин єнємдє угушкан жок, аны менен жєрєшкљн жок.
 • Тескерисинче, жєрљктљрєнєн љжљрлєгє боюнча жєрєштє жана ата-бабалары єйрљткљндљй, Баалдын артынан жєрєштє.
 • Ошон єчєн Ысрайылдын Себайот Кудай-Тењири мындай дейт: Мына, Мен аларга, бул элге, эрмен жедирем, љт кошулган суу ичирем.
 • Аларды љздљрє да, ата-бабалары да билбеген элдердин арасына чачыратып жиберем, аларды жок кылмайынча, артынан кылыч жиберем».
 • Себайот Тењир мындай дейт: «Ойлонгула, кошокчуларды чакыргыла, алар келишсин. Бул ишке мыкты кошокчуларды чакырткыла, алар келишсин».
 • Алар тез келишсин, биз тууралуу ыйлашсын, биздин кљздљрєбєздљн жаш куюлсун, кирпиктерибизден суу аксын.
 • Анткени Сиондон ыйдын єнє угулуп жатат: «Биз кандай тонолдук! Биз ырайымсыз маскара болдук, анткени биз жерибизди таштап кетип жатабыз, анткени биздин турак-жайларыбызды кыйратышты».
 • Ошондуктан, аялдар, Тењирдин сљзєн уккула, кулагыњар Анын оозунан чыккан сљздљрдє уксун. Кыздарыњарды ыйлаганга єйрљткєлљ, бири-бирињерге кошок єйрљткєлљ.
 • Анткени љлєм балдарыбызды кљчљдљн, уландарыбызды аянттан кырыш єчєн, терезелерибизден кирип келди, ак сарайларыбызга кирип келди.
 • «Аларга айт: Тењир мындай дейт: “Адамдардын љлєктљрє талаадагы кыктай, орокчунун артындагы боодой кулайт, аларды жыйнаганга эч ким чыкпайт.
 • Тењир мындай дейт: Акылман акылына мактанбасын, кєчтєє кєчєнљ мактанбасын, бай байлыгына мактанбасын.
 • Бирок мактана турган адам Менин жер єстєндљ ырайымдуулукту, акыйкаттыкты жана чындыкты жараткан Тењир экенимди тєшєнгљнє менен, билгени менен мактансын. Анткени Мага ушул гана жагат, – дейт Тењир.
 • Мына, сєннљткљ отургузулгандардын жана сєннљткљ отургузулбагандардын бардыгын:
 • Мисир менен Жєйєт аймагын, Эдом менен Амондун уулдарын, Маапты жана чекесиндеги чачын кырктырып жєргљндљрдєн бардыгын, чљлдљ жашагандарды жазалай турган кєндљр келе жатат, – дейт Тењир. – Анткени бул элдердин бардыгы – сєннљткљ отургузулбаган элдер, ал эми бєтєндљй Ысрайылдын жєрљгє сєннљтсєз”».