Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: не входя́й две́рьми во дво́ръ о́вчiй, но прела́зя и́нудѣ, то́й та́ть е́сть и разбо́йникъ:
 • а входя́й две́рьми па́стырь е́сть овца́мъ:
 • сему́ две́рникъ от­верза́етъ, и о́вцы гла́съ его́ слы́шатъ, и своя́ о́вцы глаша́етъ по и́мени, и изго́нитъ и́хъ:
 • и егда́ своя́ о́вцы иждене́тъ, предъ ни́ми хо́дитъ: и о́вцы по не́мъ и́дутъ, я́ко вѣ́дятъ гла́съ его́:
 • по чужде́мъ же не и́дутъ, но бѣжа́тъ от­ него́, я́ко не зна́ютъ чужда́го гла́са.
 • Сiю́ при́тчу рече́ и́мъ Иису́съ: они́ же не разумѣ́ша, что́ бя́ше, я́же глаго́лаше и́мъ.
 • Рече́ же па́ки и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко а́зъ е́смь две́рь овца́мъ.
 • Вси́, ели́ко [и́хъ] прiи́де пре́жде мене́, та́тiе су́ть и разбо́йницы: но не послу́шаша и́хъ о́вцы.
 • [Зач. 36.] А́зъ е́смь две́рь: мно́ю а́ще кто́ вни́детъ, спасе́т­ся: и вни́детъ и изы́детъ, и па́жить обря́щетъ.
 • Та́ть не при­­хо́дитъ, ра́звѣ да укра́детъ и убiе́тъ и погуби́тъ: а́зъ прiидо́хъ, да живо́тъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́етъ за о́вцы:
 • а нае́мникъ, и́же нѣ́сть па́стырь, ему́же не су́ть о́вцы своя́, ви́дитъ во́лка гряду́ща, и оставля́етъ о́вцы, и бѣ́гаетъ: и во́лкъ расхи́титъ и́хъ, и распу́дитъ о́вцы:
 • а нае́мникъ бѣжи́тъ, я́ко нае́мникъ е́сть, и неради́тъ о овца́хъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: и зна́ю моя́, и зна́ютъ мя́ моя́:
 • я́коже зна́етъ мя́ Оте́цъ, и а́зъ зна́ю Отца́: и ду́шу мою́ полага́ю за о́вцы.
 • И и́ны о́вцы и́мамъ, я́же не су́ть от­ двора́ сего́: и ты́я ми́ подоба́етъ при­­вести́, и гла́съ мо́й услы́шатъ: и бу́детъ еди́но ста́до и еди́нъ па́стырь.
 • [Зач. 37.] Сего́ ра́ди мя́ Оте́цъ лю́битъ, я́ко а́зъ Ду́шу мою́ полага́ю, да па́ки прiиму́ ю́:
 • никто́же во́зметъ ю́ от­ мене́, но а́зъ полага́ю ю́ о себѣ́: о́бласть и́мамъ положи́ти ю́, и о́бласть и́мамъ па́ки прiя́ти ю́. Сiю́ за́повѣдь прiя́хъ от­ Отца́ мо­его́.
 • Ра́спря же па́ки бы́сть во Иуде́ехъ за словеса́ сiя́.
 • Глаго́лаху же мно́зи от­ ни́хъ: бѣ́са и́мать и неи́стовъ е́сть: что́ его́ послу́шаете?
 • Ині́и глаго́лаху: Сiи́ глаго́ли не су́ть бѣсну́ющагося: еда́ мо́жетъ бѣ́съ слѣпы́мъ о́чи от­ве́рсти?
 • [Зач..] Бы́ша же [тогда́] обновле́нiя во Иерусали́мѣхъ, и зима́ бѣ́.
 • И хожда́­ше Иису́съ въ це́ркви, въ при­­тво́рѣ соломо́ни.
 • Обыдо́ша же его́ Иуде́е, и глаго́лаху ему́: доко́лѣ ду́шы на́шя взе́млеши, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, рцы́ на́мъ не обину́яся.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: рѣ́хъ ва́мъ, и не вѣ́руете: дѣла́, я́же а́зъ творю́ о и́мени Отца́ мо­его́, та́ свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́:
 • но вы́ не вѣ́руете: нѣ́сте бо от­ ове́цъ мо­и́хъ, я́коже рѣ́хъ ва́мъ:
 • [Зач. 38.] о́вцы моя́ гла́са мо­его́ слу́шаютъ, и а́зъ зна́ю и́хъ, и по мнѣ́ гряду́тъ:
 • и а́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и́мъ, и не поги́бнутъ во вѣ́ки, и не восхи́титъ и́хъ никто́же от­ руки́ мо­ея́:
 • Оте́цъ мо́й, и́же даде́ мнѣ́, бо́лiй всѣ́хъ е́сть: и никто́же мо́жетъ восхи́тити и́хъ от­ руки́ Отца́ мо­его́:
 • а́зъ и Оте́цъ еди́но есма́.
 • Взя́ша же ка́менiе па́ки Иуде́е, да побiю́тъ его́.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: мно́га добра́ дѣла́ яви́хъ ва́мъ от­ Отца́ мо­его́: за ко́е и́хъ дѣ́ло ка́менiе ме́щете на мя́?
 • Отвѣща́ша ему́ Иуде́е, глаго́люще: о добрѣ́ дѣ́лѣ ка́менiе не ме́щемъ на тя́, но о хулѣ́, я́ко ты́, человѣ́къ сы́й, твори́ши себе́ Бо́га.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́­шемъ: а́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́?
 • А́ще о́ныхъ рече́ бого́въ, къ ни́мже сло́во Бо́жiе бы́сть, и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе:
 • его́же Оте́цъ святи́ и посла́ въ мíръ, вы́ глаго́лете, я́ко хулу́ глаго́леши, зане́ рѣ́хъ: Сы́нъ Бо́жiй е́смь.
 • А́ще не творю́ дѣла́ Отца́ мо­его́, не ими́те ми́ вѣ́ры:
 • а́ще ли творю́, а́ще и мнѣ́ не вѣ́руете, дѣло́мъ [мо­и́мъ] вѣ́руйте: да разумѣ́ете и вѣ́руете, я́ко во мнѣ́ Оте́цъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Иска́ху у́бо па́ки я́ти его́: и изы́де от­ ру́къ и́хъ,
 • и и́де па́ки на о́нъ по́лъ Иорда́на, на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ Иоа́н­нъ пре́жде крестя́: и пребы́сть ту́.
 • И мно́зи прiидо́ша къ нему́, и глаго́лаху, я́ко Иоа́н­нъ у́бо зна́менiя не сотвори́ ни еди́наго: вся́ же, ели́ка рече́ Иоа́н­нъ о се́мъ, и́стин­на бя́ху.
 • И мно́зи вѣ́роваша въ него́ ту́.
 • Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
 • а входящий дверью есть пастырь овцам.
 • Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
 • И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
 • За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 • Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
 • Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
 • Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
 • [Зач. 36.] Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
 • Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
 • Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
 • А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
 • А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
 • Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
 • Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
 • Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
 • [Зач. 37.] Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
 • Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
 • От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
 • Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?
 • Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
 • Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.
 • И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
 • Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
 • Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
 • [Зач. 38.] Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
 • И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
 • Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
 • Я и Отец – одно.
 • Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
 • Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
 • Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
 • Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
 • Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, –
 • Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
 • Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
 • а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
 • Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
 • и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
 • Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
 • И многие там уверовали в Него.
 • Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким кой короого эшиктен кирбей, башка жагынан кирсе, ал – ууру жана каракчы.
 • Ал эми ким эшиктен кирсе, ал – койчу.
 • Кароолчу ага эшикти ачып берет. Койлор анын єнєн угушат, ал љзєнєн койлорун атынан чакырат, аларды тышка чыгарат.
 • Ал љзєнєн койлорун тышка чыгаргандан кийин, алардын алдында басат, ал эми койлору анын артынан ээрчишет, анткени алар анын єнєн таанышат.
 • Чоочун кишини ээрчишпейт, андан качышат, анткени анын єнєн таанышпайт».
 • Ыйса айтып берген бул єлгє-насаат ањгеменин маанисин алар тєшєнєшкљн жок.
 • Ошондо Ыйса аларга дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен койлор кире турган эшикмин.
 • Менден мурун келгендердин баары – ууру жана каракчы. Бирок койлор аларды угушкан жок.
 • Мен эшикмин. Ким Мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Кирет, чыгат жана жайыт табат.
 • Ууру уурдоо, љлтєрєє жана жок кылуу єчєн гана келет. Мен адамдардын љмєргљ, ашып-ташыган љмєргљ ээ болушу єчєн келдим.
 • Мен жакшы Кайтаруучумун. Жакшы кайтаруучу койлору єчєн љз жанын берет.
 • Жалчы болсо койчу эмес, анткени койлор аныкы эмес. Ал карышкырдын келе жатканын кљргљндљ, койлорду таштай качат. Карышкыр койлорго тийип, аларды туш тарапка чачыратат.
 • Жалчы болсо качып кетет, анткени ал – жалчы, койлорго кайдыгер мамиле кылат.
 • Мен жакшы Кайтаруучумун. Мен Љзємдєн койлорумду билем,
 • Атам Мени, Мен Атамды билгендей эле, койлорум да Мени билет. Койлорум єчєн Мен Љз жанымды берем.
 • Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келєєм керек. Алар да Менин єнємдє угушат, ошондо бир короо кой, бир койчу болот.
 • Мен Љз жанымды беремин, ошон єчєн Атам Мени жакшы кљрљт. Мен Љз жанымды кайра алуу єчєн беремин.
 • Менден аны эч ким тартып албайт, Мен аны Љзєм берем. Аны берєєгљ жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты Мен Атамдан алгам».
 • Ушул сљздљн улам жєйєттљрдєн ортосунда талаш чыкты.
 • Алардын кљпчєлєгє: «Анын ичинде жин бар, акылы ордунда эмес, Аны эмнеге угуп жатасыњар?» – дешти.
 • Кээ бирљљлљрє: «Бул жин тийген адамдын сљзє эмес! Жин сокурлардын кљзєн ача алмак беле?» – дешти.
 • Ошол убакта Иерусалимде ийбадаткананы ыйыктоо майрамы болуп жаткан. Кыш мезгили эле.
 • Ыйса ийбадаткананын чыгыш тарабындагы Сулайман єйєнєн кире беришинде басып жєргљндљ,
 • жєйєттљр Аны курчап алып: «Качанкыга чейин башыбызды мањ кыласыњ? Машайак болсоњ, айтпайсыњбы ачыгын!» – дешти.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мен силерге айттым, бирок силер ишенбей жатасыњар. Атамдын атынан кылып жаткан иштерим Мен жљнєндљ кєбљлљндєрєп жатпайбы.
 • Бирок силер ишенбей жатасыњар, анткени Менин койлорум эмессињер. Мен муну силерге айткам.
 • Менин койлорум Менин єнємдє угушат. Мен аларды тааныйм, алар Мени ээрчишет.
 • Мен аларга тєбљлєк љмєр берем, алар эч качан љлєшпљйт. Аларды Менин колумдан эч ким тартып ала албайт.
 • Аларды Мага берген Атам баарынан чоњ. Аларды Атамдын колунан эч ким тартып ала албайт.
 • Мен жана Атам бирбиз».
 • Ошондо Аны таш барањга алуу єчєн, жєйєттљр бул жолу да жерден таш алышты.
 • Ыйса аларга: «Мен силердин кљз алдыњарда Атамдын атынан кљп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы єчєн Мени таш барањга алгыњар келип жатат?» – деди.
 • Жєйєттљр Ага: «Жакшы иштерињ єчєн эмес, Кудайга акарат келтиргендигињ єчєн, адам болуп туруп, Љзєњдє Кудай кылып жаткандыгыњ єчєн, таш барањга алганы жатабыз», – деп жооп беришти.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мыйзамыњарда: Мен силерге: “Силер кудайларсыњар”, – дедим», – деп жазылган эмеспи?
 • Кудайдын Сљзє кимдерге берилсе, ошолорду Ал кудайлар деп атап жатса (Ыйык Жазуу Љз кєчєн жоготпойт),
 • Атам тарабынан дайындалып, бул дєйнљгљ жиберилген Мен: “Кудайдын Уулумун”, – дегеним єчєн, “Кудайга акарат келтирип жатасыњ”, – дейсињерби?
 • Эгерде Мен Атамдын иштерин кылбай жатсам, анда Мага ишенбей эле койгула.
 • Эгерде кылып жатсам, Мага ишенбесењер да, кылган иштериме ишенгиле. Ошондо Атанын Менин ичимде, Мен Атанын ичинде экенимди билип, ишенип каласыњар».
 • Ошондо алар Ыйсаны кайрадан кармап алмакчы болушту, бирок Ал карматкан жок.
 • Ыйса кайрадан Иордан дарыясынын наркы љйєзєнљ – мурун Жакан элди сууга чљмєлдєрєп жєргљн жерге барып, ошол жерде калып калды.
 • Ага кљп адамдар келишип: «Жакан эч кандай керемет кљрсљткљн эмес, бирок анын бул Адам жљнєндљ айткандарынын баары чындык экен», – дешти.
 • Ошентип, ал жерден Ага кљптљгљн адамдар ишенип калышты.