Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: не входя́й две́рьми во дво́ръ о́вчiй, но прела́зя и́нудѣ, то́й та́ть е́сть и разбо́йникъ:
 • а входя́й две́рьми па́стырь е́сть овца́мъ:
 • сему́ две́рникъ от­верза́етъ, и о́вцы гла́съ его́ слы́шатъ, и своя́ о́вцы глаша́етъ по и́мени, и изго́нитъ и́хъ:
 • и егда́ своя́ о́вцы иждене́тъ, предъ ни́ми хо́дитъ: и о́вцы по не́мъ и́дутъ, я́ко вѣ́дятъ гла́съ его́:
 • по чужде́мъ же не и́дутъ, но бѣжа́тъ от­ него́, я́ко не зна́ютъ чужда́го гла́са.
 • Сiю́ при́тчу рече́ и́мъ Иису́съ: они́ же не разумѣ́ша, что́ бя́ше, я́же глаго́лаше и́мъ.
 • Рече́ же па́ки и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко а́зъ е́смь две́рь овца́мъ.
 • Вси́, ели́ко [и́хъ] прiи́де пре́жде мене́, та́тiе су́ть и разбо́йницы: но не послу́шаша и́хъ о́вцы.
 • [Зач. 36.] А́зъ е́смь две́рь: мно́ю а́ще кто́ вни́детъ, спасе́т­ся: и вни́детъ и изы́детъ, и па́жить обря́щетъ.
 • Та́ть не при­­хо́дитъ, ра́звѣ да укра́детъ и убiе́тъ и погуби́тъ: а́зъ прiидо́хъ, да живо́тъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́етъ за о́вцы:
 • а нае́мникъ, и́же нѣ́сть па́стырь, ему́же не су́ть о́вцы своя́, ви́дитъ во́лка гряду́ща, и оставля́етъ о́вцы, и бѣ́гаетъ: и во́лкъ расхи́титъ и́хъ, и распу́дитъ о́вцы:
 • а нае́мникъ бѣжи́тъ, я́ко нае́мникъ е́сть, и неради́тъ о овца́хъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: и зна́ю моя́, и зна́ютъ мя́ моя́:
 • я́коже зна́етъ мя́ Оте́цъ, и а́зъ зна́ю Отца́: и ду́шу мою́ полага́ю за о́вцы.
 • И и́ны о́вцы и́мамъ, я́же не су́ть от­ двора́ сего́: и ты́я ми́ подоба́етъ при­­вести́, и гла́съ мо́й услы́шатъ: и бу́детъ еди́но ста́до и еди́нъ па́стырь.
 • [Зач. 37.] Сего́ ра́ди мя́ Оте́цъ лю́битъ, я́ко а́зъ Ду́шу мою́ полага́ю, да па́ки прiиму́ ю́:
 • никто́же во́зметъ ю́ от­ мене́, но а́зъ полага́ю ю́ о себѣ́: о́бласть и́мамъ положи́ти ю́, и о́бласть и́мамъ па́ки прiя́ти ю́. Сiю́ за́повѣдь прiя́хъ от­ Отца́ мо­его́.
 • Ра́спря же па́ки бы́сть во Иуде́ехъ за словеса́ сiя́.
 • Глаго́лаху же мно́зи от­ ни́хъ: бѣ́са и́мать и неи́стовъ е́сть: что́ его́ послу́шаете?
 • Ині́и глаго́лаху: Сiи́ глаго́ли не су́ть бѣсну́ющагося: еда́ мо́жетъ бѣ́съ слѣпы́мъ о́чи от­ве́рсти?
 • [Зач..] Бы́ша же [тогда́] обновле́нiя во Иерусали́мѣхъ, и зима́ бѣ́.
 • И хожда́­ше Иису́съ въ це́ркви, въ при­­тво́рѣ соломо́ни.
 • Обыдо́ша же его́ Иуде́е, и глаго́лаху ему́: доко́лѣ ду́шы на́шя взе́млеши, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, рцы́ на́мъ не обину́яся.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: рѣ́хъ ва́мъ, и не вѣ́руете: дѣла́, я́же а́зъ творю́ о и́мени Отца́ мо­его́, та́ свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́:
 • но вы́ не вѣ́руете: нѣ́сте бо от­ ове́цъ мо­и́хъ, я́коже рѣ́хъ ва́мъ:
 • [Зач. 38.] о́вцы моя́ гла́са мо­его́ слу́шаютъ, и а́зъ зна́ю и́хъ, и по мнѣ́ гряду́тъ:
 • и а́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и́мъ, и не поги́бнутъ во вѣ́ки, и не восхи́титъ и́хъ никто́же от­ руки́ мо­ея́:
 • Оте́цъ мо́й, и́же даде́ мнѣ́, бо́лiй всѣ́хъ е́сть: и никто́же мо́жетъ восхи́тити и́хъ от­ руки́ Отца́ мо­его́:
 • а́зъ и Оте́цъ еди́но есма́.
 • Взя́ша же ка́менiе па́ки Иуде́е, да побiю́тъ его́.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: мно́га добра́ дѣла́ яви́хъ ва́мъ от­ Отца́ мо­его́: за ко́е и́хъ дѣ́ло ка́менiе ме́щете на мя́?
 • Отвѣща́ша ему́ Иуде́е, глаго́люще: о добрѣ́ дѣ́лѣ ка́менiе не ме́щемъ на тя́, но о хулѣ́, я́ко ты́, человѣ́къ сы́й, твори́ши себе́ Бо́га.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́­шемъ: а́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́?
 • А́ще о́ныхъ рече́ бого́въ, къ ни́мже сло́во Бо́жiе бы́сть, и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе:
 • его́же Оте́цъ святи́ и посла́ въ мíръ, вы́ глаго́лете, я́ко хулу́ глаго́леши, зане́ рѣ́хъ: Сы́нъ Бо́жiй е́смь.
 • А́ще не творю́ дѣла́ Отца́ мо­его́, не ими́те ми́ вѣ́ры:
 • а́ще ли творю́, а́ще и мнѣ́ не вѣ́руете, дѣло́мъ [мо­и́мъ] вѣ́руйте: да разумѣ́ете и вѣ́руете, я́ко во мнѣ́ Оте́цъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Иска́ху у́бо па́ки я́ти его́: и изы́де от­ ру́къ и́хъ,
 • и и́де па́ки на о́нъ по́лъ Иорда́на, на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ Иоа́н­нъ пре́жде крестя́: и пребы́сть ту́.
 • И мно́зи прiидо́ша къ нему́, и глаго́лаху, я́ко Иоа́н­нъ у́бо зна́менiя не сотвори́ ни еди́наго: вся́ же, ели́ка рече́ Иоа́н­нъ о се́мъ, и́стин­на бя́ху.
 • И мно́зи вѣ́роваша въ него́ ту́.
 • Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
 • а входящий дверью есть пастырь овцам.
 • Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
 • И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
 • За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 • Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
 • Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
 • Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
 • [Зач. 36.] Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
 • Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
 • Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
 • А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
 • А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
 • Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
 • Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
 • Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
 • [Зач. 37.] Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
 • Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
 • От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
 • Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?
 • Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
 • Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.
 • И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
 • Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
 • Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
 • [Зач. 38.] Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
 • И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
 • Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
 • Я и Отец – одно.
 • Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
 • Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
 • Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
 • Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
 • Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, –
 • Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
 • Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
 • а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
 • Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
 • и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
 • Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
 • И многие там уверовали в Него.
 • 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 人 进 羊 圈 , 不 从 门 进 去 , 倒 从 别 处 爬 进 去 , 那 人 就 是 强 盗 。
 • 从 门 进 去 的 , 才 是 羊 的 牧 人 。
 • 看 门 的 就 给 他 开 门 。 羊 也 听 他 的 声 音 。 他 按 着 名 叫 自 己 的 羊 , 把 羊 领 出 来 。
 • 既 放 出 自 己 的 羊 来 , 就 在 前 头 走 , 羊 也 跟 着 他 , 因 为 认 得 他 的 声 音 。
 • 羊 不 跟 着 生 人 , 因 为 不 认 得 他 的 声 音 。 必 要 逃 跑 。
 • 耶 稣 将 这 比 喻 告 诉 他 们 。 但 他 们 不 明 白 所 说 的 是 什 么 意 思 。
 • 所 以 耶 稣 又 对 他 们 说 , 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 我 就 是 羊 的 门 ,
 • 凡 在 我 以 先 来 的 , 都 是 贼 , 是 强 盗 。 羊 却 不 听 他 们 。
 • 我 就 是 门 。 凡 从 我 进 来 的 , 必 然 得 救 , 并 且 出 入 得 草 吃 。
 • 盗 贼 来 , 无 非 要 偷 窃 , 杀 害 , 毁 坏 。 我 来 了 , 是 要 叫 羊 ( 或 作 人 ) 得 生 命 , 并 且 得 的 更 丰 盛 。
 • 我 是 好 牧 人 , 好 牧 人 为 羊 舍 命 。
 • 若 是 雇 工 , 不 是 牧 人 , 羊 也 不 是 他 自 己 的 , 他 看 见 狼 来 , 就 撇 下 羊 逃 走 。 狼 抓 住 羊 , 赶 散 了 羊 群 。
 • 雇 工 逃 走 , 因 为 他 是 雇 工 , 并 不 顾 念 羊 。
 • 我 是 好 牧 人 。 我 认 识 我 的 羊 , 我 的 羊 也 认 识 我 。
 • 正 如 父 认 识 我 , 我 也 认 识 父 一 样 。 并 且 我 为 羊 舍 命 。
 • 我 另 外 有 羊 , 不 是 这 个 圈 里 的 。 我 必 须 领 他 们 来 , 他 们 也 要 听 我 的 声 音 。 并 且 要 合 成 一 群 , 归 一 个 牧 人 了 。
 • 我 父 爱 我 , 因 我 将 命 舍 去 , 好 再 取 回 来 。
 • 没 有 人 夺 我 的 命 去 , 是 我 自 己 舍 的 。 我 有 权 柄 舍 了 , 也 有 权 柄 取 回 来 。 这 是 我 从 父 所 受 的 命 令 。
 • 犹 太 人 为 这 些 话 , 又 起 了 分 争 。
 • 内 中 有 好 些 人 说 , 他 是 被 鬼 附 着 , 而 且 疯 了 。 为 什 么 听 他 呢 。
 • 又 有 人 说 , 这 不 是 鬼 附 之 人 所 说 的 话 。 鬼 岂 能 叫 瞎 子 的 眼 睛 开 了 呢 。
 • 在 耶 路 撒 冷 有 修 殿 节 。 是 冬 天 的 时 候 。
 • 耶 稣 在 殿 里 所 罗 门 的 廊 下 行 走 。
 • 犹 太 人 围 着 他 , 说 , 你 叫 我 们 犹 疑 不 定 到 几 时 呢 。 你 若 是 基 督 , 就 明 明 的 告 诉 我 们 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 我 已 经 告 诉 你 们 , 你 们 不 信 。 我 奉 我 父 之 名 所 行 的 事 , 可 以 为 我 作 见 证 。
 • 只 是 你 们 不 信 , 因 为 你 们 不 是 我 的 羊 。
 • 我 的 羊 听 我 的 声 音 , 我 也 认 识 他 们 , 他 们 也 跟 着 我 。
 • 我 又 赐 给 他 们 永 生 。 他 们 永 不 灭 亡 , 谁 也 不 能 从 我 手 里 把 他 们 夺 去 。
 • 我 父 把 羊 赐 给 我 , 他 比 万 有 都 大 。 谁 也 不 能 从 我 父 手 里 把 他 夺 去 。
 • 我 与 父 原 为 一 。
 • 犹 太 人 又 拿 起 石 头 要 打 他 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 我 从 父 显 出 许 多 善 事 给 你 们 看 , 你 们 是 为 那 一 件 事 拿 石 头 打 我 呢 。
 • 犹 太 人 回 答 说 , 我 们 不 是 为 善 事 拿 石 头 打 你 , 是 你 说 僭 妄 的 话 。 又 为 你 是 个 人 , 反 将 自 己 当 作 神 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 的 律 法 上 岂 不 是 写 着 , 我 曾 说 你 们 是 神 麽 。
 • 经 上 得 话 是 不 能 废 的 。 若 那 些 承 受 神 道 的 人 , 尚 且 称 为 神 ,
 • 父 所 分 别 为 圣 , 又 差 到 世 间 来 的 , 他 自 称 是 神 的 儿 子 , 你 们 还 向 他 说 , 你 说 僭 妄 的 话 麽 。
 • 我 若 不 行 我 父 的 事 , 你 们 就 不 必 信 我 。
 • 我 若 行 了 , 你 们 纵 然 不 信 我 , 也 当 信 这 些 事 。 叫 你 们 又 知 道 , 又 明 白 , 父 在 我 里 面 , 我 也 在 父 里 面 。
 • 他 们 又 要 拿 他 。 他 却 逃 出 他 们 的 手 走 了 。
 • 耶 稣 又 往 约 但 河 外 去 , 到 了 约 翰 起 初 施 洗 的 地 方 , 就 住 在 那 里 。
 • 有 许 多 人 来 到 他 那 里 。 他 们 说 约 翰 一 件 神 迹 没 有 行 过 。 但 约 翰 指 着 这 人 所 说 的 一 切 话 都 是 真 的 。
 • 在 那 里 信 耶 稣 的 人 就 多 了 。