Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 44.] Пре́жде же пра́здника па́схи, вѣ́дый Иису́съ, я́ко прiи́де ему́ ча́съ, да пре́йдетъ от­ мíра сего́ ко Отцу́, воз­лю́бль своя́ су́щыя въ мíрѣ, до конца́ воз­люби́ и́хъ.
 • И ве́чери бы́в­шей, дiа́волу уже́ вложи́в­шу въ се́рдце Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому, да его́ преда́стъ,
 • вѣ́дый Иису́съ, я́ко вся́ даде́ ему́ Оте́цъ въ ру́цѣ, и я́ко от­ Бо́га изы́де и къ Бо́гу гряде́тъ:
 • воста́ от­ ве́чери, и положи́ ри́зы, и прiе́мъ ле́нтiонъ, препоя́сася:
 • пото́мъ влiя́ во́ду во умыва́лницу, и нача́тъ умыва́ти но́ги ученико́мъ и отира́ти ле́нтiемъ, и́мже бѣ́ препоя́санъ.
 • Прiи́де же къ Си́мону Петру́, и глаго́ла ему́ то́й: Го́споди, ты́ ли мо­и́ умы́еши но́зѣ?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: е́же а́зъ творю́, ты́ не вѣ́си ны́нѣ, уразумѣ́еши же по си́хъ.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: не умы́еши но́гу мое́ю во вѣ́ки. Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со мно́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, не но́зѣ мо­и́ то́кмо, но и ру́цѣ и главу́.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: измове́н­ный не тре́буетъ, то́кмо но́зѣ умы́ти, е́сть бо ве́сь чи́стъ: и вы́ чи́сти есте́, но не вси́.
 • Вѣ́дяше бо предаю́щаго его́: се́го ра́ди рече́, я́ко не вси́ чи́сти есте́.
 • [Зач. 45.] Егда́ же умы́ но́ги и́хъ, прiя́тъ ри́зы своя́, воз­ле́гъ па́ки, рече́ и́мъ: вѣ́сте ли, что́ сотвори́хъ ва́мъ?
 • Вы́ глаша́ете мя́ учи́теля и Го́спода: и до́брѣ глаго́лете, е́смь бо.
 • А́ще у́бо а́зъ умы́хъ ва́ши но́зѣ, Госпо́дь и учи́тель, и вы́ до́лжни есте́ дру́гъ дру́гу умыва́ти но́зѣ:
 • о́бразъ бо да́хъ ва́мъ, да, я́коже а́зъ сотвори́хъ ва́мъ, и вы́ твори́те.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лiй го́спода сво­его́, ни посла́н­никъ бо́лiй посла́в­шаго его́.
 • А́ще сiя́ вѣ́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́.
 • Не о всѣ́хъ ва́съ глаго́лю: а́зъ [бо] вѣ́мъ, и́хже избра́хъ: но да писа́нiе сбу́дет­ся: яды́й со мно́ю хлѣ́бъ воз­дви́же на мя́ пя́ту свою́.
 • Отсе́лѣ глаго́лю ва́мъ, пре́жде да́же не бу́детъ, да, егда́ бу́детъ, вѣ́ру и́мете, я́ко а́зъ е́смь.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: прiе́мляй, а́ще кого́ послю́, мене́ прiе́млетъ: а прiе́мляй мене́ прiе́млетъ посла́в­шаго мя́.
 • Сiя́ ре́къ Иису́съ воз­мути́ся Ду́хомъ и свидѣ́тел­ст­вова и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • Сзира́хуся у́бо между́ собо́ю ученицы́, недо­умѣ́ющеся, о ко́мъ глаго́летъ.
 • Бѣ́ же еди́нъ от­ учени́къ его́ воз­лежя́ на ло́нѣ Иису́совѣ, его́же любля́ше Иису́съ:
 • поману́ же сему́ Си́монъ пе́тръ вопроси́ти, кто́ бы бы́лъ, о не́мже глаго́летъ.
 • Напа́дъ же то́й на пе́рси Иису́совы, глаго́ла ему́: Го́споди, кто́ е́сть?
 • Отвѣща́ Иису́съ: то́й е́сть, ему́же а́зъ омочи́въ хлѣ́бъ пода́мъ. И омо́чь хлѣ́бъ, даде́ Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому.
 • И по хлѣ́бѣ тогда́ вни́де въ о́нь сатана́. Глаго́ла у́бо ему́ Иису́съ: е́же твори́ши, сотвори́ ско́ро.
 • Се́го же никто́же разумѣ́ от­ воз­лежа́щихъ, къ чесому́ рече́ ему́.
 • Нѣ́цыи же мня́ху, поне́же ковче́жецъ имя́ше Иу́да, я́ко глаго́летъ ему́ Иису́съ: купи́, е́же тре́буемъ на пра́здникъ: или́ ни́щымъ да нѣ́что да́стъ.
 • Прiи́мъ же о́нъ хлѣ́бъ, а́бiе изы́де: бѣ́ же но́щь. Егда́ изы́де,
 • глаго́ла Иису́съ: [Зач. 46.] ны́нѣ просла́вися Сы́нъ человѣ́ческiй, и Бо́гъ просла́вися о не́мъ:
 • а́ще Бо́гъ просла́вися о не́мъ, и Бо́гъ просла́витъ его́ въ себѣ́, и а́бiе просла́витъ его́.
 • Ча́дца, еще́ съ ва́ми ма́ло е́смь: взы́щете мене́, и я́коже рѣ́хъ Иуде́омъ, я́ко а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́: и ва́мъ глаго́лю ны́нѣ.
 • За́повѣдь но́вую даю́ ва́мъ, да лю́бите дру́гъ дру́га: я́коже воз­люби́хъ вы́, да и вы́ лю́бите себе́:
 • о се́мъ разумѣ́ютъ вси́, я́ко мо­и́ ученицы́ есте́, а́ще любо­́вь и́мате между́ собо́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́може [а́зъ] иду́, не мо́жеши ны́нѣ по мнѣ́ ити́: послѣди́ же по мнѣ́ и́деши.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: Го́споди, почто́ не могу́ ны́нѣ по тебѣ́ ити́? ны́нѣ ду́шу мою́ за тя́ положу́.
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: ду́шу ли твою́ за мя́ положи́ши? ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: не воз­гласи́тъ але́кторъ, до́ндеже от­ве́ржешися мене́ три́щи.
 • [Зач. 44.] Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
 • И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
 • Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
 • встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
 • Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
 • Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
 • Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
 • Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
 • Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
 • Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
 • Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
 • [Зач. 45.] Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
 • Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
 • Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
 • Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 • Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
 • Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
 • Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
 • Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
 • Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
 • Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
 • Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
 • Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
 • Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
 • Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
 • И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
 • Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
 • А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
 • Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
 • Когда он вышел, Иисус сказал: || [Зач. 46.] ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
 • Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
 • Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
 • Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 • По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 • Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
 • Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
 • Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
 • προ­̀ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου προ­̀ς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
 • καὶ δείπνου γινο­μέ­νου τοῦ δια­βόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παρα­δοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
 • εἰδὼς ὅτι πάν­τα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπο­̀ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ προ­̀ς τὸν θεὸν ὑπάγει
 • ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέν­τιον διέζωσεν ἑαυτόν
 • εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσ­σειν τῷ λεν­τίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος
 • ἔρχεται οὖν προ­̀ς Σίμωνα Пέτρον λέγει αὐτῷ κύριε σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας
 • ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
 • λέγει αὐτῷ Пέτρος οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ ἐὰν μὴ νίψω σε οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾿ ἐμοῦ
 • λέγει αὐτῷ Σίμων Пέτρος κύριε μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν
 • λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι ἀλλ᾿ ἔστιν καθαρὸς ὅλος καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ᾿ οὐχὶ πάν­τες
 • ᾔδει γὰρ τὸν παρα­διδόν­τα αὐτόν δια­̀ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάν­τες καθαροί ἐστε
 • ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν
 • ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ
 • εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας
 • ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε
 • ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπό­στολος μείζων τοῦ πέμψαν­τος αὐτόν
 • εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά
 • οὐ περὶ πάν­των ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ᾿ ἵνα ἡ γραφὴ πλη­ρωθῇ ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ
 • ἀπ᾿ ἄρτι λέγω ὑμῖν προ­̀ τοῦ γενέσθαι ἵνα πιστεύ­σητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι
 • ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαν­τά με
 • ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύ­ματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παρα­δώσει με
 • ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπο­ρούμενοι περὶ τίνος λέγει
 • ἦν ἀνακεί­με­νος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
 • νεύ­ει οὖν τούτῳ Σίμων Пέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει
 • ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπι­̀ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ κύριε τίς ἐστιν
 • ἀπο­κρίνεται ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
 • καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
 • τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων προ­̀ς τί εἶπεν αὐτῷ
 • τινὲς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ γλωσ­σόκομον εἶχεν Ἰούδας ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
 • λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ νύξ
 • ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ
 • εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν
 • τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι ζητήσετέ με καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι
 • ἐν­τολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
 • ἐν τούτῳ γνώσον­ται πάν­τες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
 • λέγει αὐτῷ Σίμων Пέτρος κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον
 • λέγει αὐτῷ ὁ Пέτρος κύριε δια­̀ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
 • ἀπο­κρίνεται Ἰησοῦς τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς