Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 44.] Пре́жде же пра́здника па́схи, вѣ́дый Иису́съ, я́ко прiи́де ему́ ча́съ, да пре́йдетъ от­ мíра сего́ ко Отцу́, воз­лю́бль своя́ су́щыя въ мíрѣ, до конца́ воз­люби́ и́хъ.
 • И ве́чери бы́в­шей, дiа́волу уже́ вложи́в­шу въ се́рдце Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому, да его́ преда́стъ,
 • вѣ́дый Иису́съ, я́ко вся́ даде́ ему́ Оте́цъ въ ру́цѣ, и я́ко от­ Бо́га изы́де и къ Бо́гу гряде́тъ:
 • воста́ от­ ве́чери, и положи́ ри́зы, и прiе́мъ ле́нтiонъ, препоя́сася:
 • пото́мъ влiя́ во́ду во умыва́лницу, и нача́тъ умыва́ти но́ги ученико́мъ и отира́ти ле́нтiемъ, и́мже бѣ́ препоя́санъ.
 • Прiи́де же къ Си́мону Петру́, и глаго́ла ему́ то́й: Го́споди, ты́ ли мо­и́ умы́еши но́зѣ?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: е́же а́зъ творю́, ты́ не вѣ́си ны́нѣ, уразумѣ́еши же по си́хъ.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: не умы́еши но́гу мое́ю во вѣ́ки. Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со мно́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, не но́зѣ мо­и́ то́кмо, но и ру́цѣ и главу́.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: измове́н­ный не тре́буетъ, то́кмо но́зѣ умы́ти, е́сть бо ве́сь чи́стъ: и вы́ чи́сти есте́, но не вси́.
 • Вѣ́дяше бо предаю́щаго его́: се́го ра́ди рече́, я́ко не вси́ чи́сти есте́.
 • [Зач. 45.] Егда́ же умы́ но́ги и́хъ, прiя́тъ ри́зы своя́, воз­ле́гъ па́ки, рече́ и́мъ: вѣ́сте ли, что́ сотвори́хъ ва́мъ?
 • Вы́ глаша́ете мя́ учи́теля и Го́спода: и до́брѣ глаго́лете, е́смь бо.
 • А́ще у́бо а́зъ умы́хъ ва́ши но́зѣ, Госпо́дь и учи́тель, и вы́ до́лжни есте́ дру́гъ дру́гу умыва́ти но́зѣ:
 • о́бразъ бо да́хъ ва́мъ, да, я́коже а́зъ сотвори́хъ ва́мъ, и вы́ твори́те.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лiй го́спода сво­его́, ни посла́н­никъ бо́лiй посла́в­шаго его́.
 • А́ще сiя́ вѣ́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́.
 • Не о всѣ́хъ ва́съ глаго́лю: а́зъ [бо] вѣ́мъ, и́хже избра́хъ: но да писа́нiе сбу́дет­ся: яды́й со мно́ю хлѣ́бъ воз­дви́же на мя́ пя́ту свою́.
 • Отсе́лѣ глаго́лю ва́мъ, пре́жде да́же не бу́детъ, да, егда́ бу́детъ, вѣ́ру и́мете, я́ко а́зъ е́смь.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: прiе́мляй, а́ще кого́ послю́, мене́ прiе́млетъ: а прiе́мляй мене́ прiе́млетъ посла́в­шаго мя́.
 • Сiя́ ре́къ Иису́съ воз­мути́ся Ду́хомъ и свидѣ́тел­ст­вова и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • Сзира́хуся у́бо между́ собо́ю ученицы́, недо­умѣ́ющеся, о ко́мъ глаго́летъ.
 • Бѣ́ же еди́нъ от­ учени́къ его́ воз­лежя́ на ло́нѣ Иису́совѣ, его́же любля́ше Иису́съ:
 • поману́ же сему́ Си́монъ пе́тръ вопроси́ти, кто́ бы бы́лъ, о не́мже глаго́летъ.
 • Напа́дъ же то́й на пе́рси Иису́совы, глаго́ла ему́: Го́споди, кто́ е́сть?
 • Отвѣща́ Иису́съ: то́й е́сть, ему́же а́зъ омочи́въ хлѣ́бъ пода́мъ. И омо́чь хлѣ́бъ, даде́ Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому.
 • И по хлѣ́бѣ тогда́ вни́де въ о́нь сатана́. Глаго́ла у́бо ему́ Иису́съ: е́же твори́ши, сотвори́ ско́ро.
 • Се́го же никто́же разумѣ́ от­ воз­лежа́щихъ, къ чесому́ рече́ ему́.
 • Нѣ́цыи же мня́ху, поне́же ковче́жецъ имя́ше Иу́да, я́ко глаго́летъ ему́ Иису́съ: купи́, е́же тре́буемъ на пра́здникъ: или́ ни́щымъ да нѣ́что да́стъ.
 • Прiи́мъ же о́нъ хлѣ́бъ, а́бiе изы́де: бѣ́ же но́щь. Егда́ изы́де,
 • глаго́ла Иису́съ: [Зач. 46.] ны́нѣ просла́вися Сы́нъ человѣ́ческiй, и Бо́гъ просла́вися о не́мъ:
 • а́ще Бо́гъ просла́вися о не́мъ, и Бо́гъ просла́витъ его́ въ себѣ́, и а́бiе просла́витъ его́.
 • Ча́дца, еще́ съ ва́ми ма́ло е́смь: взы́щете мене́, и я́коже рѣ́хъ Иуде́омъ, я́ко а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́: и ва́мъ глаго́лю ны́нѣ.
 • За́повѣдь но́вую даю́ ва́мъ, да лю́бите дру́гъ дру́га: я́коже воз­люби́хъ вы́, да и вы́ лю́бите себе́:
 • о се́мъ разумѣ́ютъ вси́, я́ко мо­и́ ученицы́ есте́, а́ще любо­́вь и́мате между́ собо́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́може [а́зъ] иду́, не мо́жеши ны́нѣ по мнѣ́ ити́: послѣди́ же по мнѣ́ и́деши.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: Го́споди, почто́ не могу́ ны́нѣ по тебѣ́ ити́? ны́нѣ ду́шу мою́ за тя́ положу́.
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: ду́шу ли твою́ за мя́ положи́ши? ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: не воз­гласи́тъ але́кторъ, до́ндеже от­ве́ржешися мене́ три́щи.
 • [Зач. 44.] Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
 • И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
 • Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
 • встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
 • Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
 • Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
 • Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
 • Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
 • Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
 • Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
 • Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
 • [Зач. 45.] Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
 • Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
 • Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
 • Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 • Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
 • Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
 • Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
 • Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
 • Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
 • Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
 • Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
 • Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
 • Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
 • Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
 • И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
 • Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
 • А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
 • Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
 • Когда он вышел, Иисус сказал: || [Зач. 46.] ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
 • Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
 • Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
 • Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 • По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 • Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
 • Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
 • Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.
 • 逾 越 节 以 前 , 耶 稣 知 道 自 己 离 世 归 父 的 时 候 到 了 。 他 既 爱 世 间 属 自 己 的 人 , 就 爱 他 们 到 底 。
 • 吃 晚 饭 的 时 候 , ( 魔 鬼 已 将 卖 耶 稣 的 意 思 , 放 在 西 门 的 儿 子 加 略 人 犹 大 心 里 ) 。
 • 耶 稣 知 道 父 已 将 万 有 交 在 他 手 里 , 且 知 道 自 己 是 从 神 出 来 的 , 又 要 归 到 神 那 里 去 ,
 • 就 离 席 站 起 来 脱 了 衣 服 , 拿 一 条 手 巾 束 腰 。
 • 随 后 把 水 倒 在 盆 里 , 就 洗 门 徒 的 脚 , 并 用 自 己 所 束 的 手 巾 擦 乾 。
 • 挨 到 西 门 彼 得 , 彼 得 对 他 说 , 主 阿 , 你 洗 我 的 脚 麽 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 我 所 作 的 , 你 如 今 不 知 道 , 后 来 必 明 白 。
 • 彼 得 说 , 你 永 不 可 洗 我 的 脚 。 耶 稣 说 , 我 若 不 洗 你 , 你 就 与 我 无 分 了 。
 • 西 门 彼 得 说 , 主 阿 , 不 但 我 的 脚 , 连 手 和 头 也 要 洗 。
 • 耶 稣 说 , 凡 洗 过 澡 的 人 , 只 要 把 脚 一 洗 , 全 身 就 乾 净 了 。 你 们 是 乾 净 的 , 然 而 不 都 是 乾 净 的 。
 • 耶 稣 原 知 道 要 卖 他 的 是 谁 , 所 以 说 , 你 们 不 都 是 乾 净 的 。
 • 耶 稣 洗 完 了 他 们 的 脚 , 就 穿 上 衣 服 , 又 坐 下 , 对 他 们 说 , 我 向 你 们 所 作 的 , 你 们 明 白 麽 。
 • 你 们 称 呼 我 夫 子 , 称 呼 我 主 , 你 们 说 的 不 错 。 我 本 来 是 。
 • 我 是 你 们 的 主 , 你 们 的 夫 子 , 尚 且 洗 你 们 的 脚 , 你 们 也 当 彼 此 洗 脚 。
 • 我 给 你 们 作 了 榜 样 , 叫 你 们 照 着 我 向 你 们 所 作 的 去 作 。
 • 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 仆 人 不 能 大 于 主 人 。 差 人 也 不 能 大 于 差 他 的 人 。
 • 你 们 既 知 道 这 事 , 若 是 去 行 就 有 福 了 。
 • 我 这 话 不 是 指 着 你 们 众 人 说 的 。 我 知 道 我 所 拣 选 的 是 谁 。 现 在 要 应 验 经 上 的 话 , 说 , 同 我 吃 饭 的 人 , 用 脚 踢 我 。
 • 如 今 事 情 还 没 有 成 就 , 我 要 先 告 诉 你 们 , 叫 你 们 到 事 情 成 就 的 时 候 , 可 以 信 我 是 基 督
 • 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 有 人 接 待 我 所 差 遣 的 , 就 是 接 待 我 。 接 待 我 , 就 是 接 待 那 差 遣 我 的 。
 • 耶 稣 说 了 这 话 , 心 里 忧 愁 , 就 明 说 , 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 们 , 你 们 中 间 有 一 个 人 要 卖 我 了 。
 • 门 徒 彼 此 对 看 , 猜 不 透 所 说 的 是 谁 。
 • 有 一 个 门 徒 , 是 耶 稣 所 爱 的 , 侧 身 挨 近 耶 稣 的 怀 里 。
 • 西 门 彼 得 点 头 对 他 说 , 你 告 诉 我 们 , 主 是 指 着 谁 说 的 。
 • 那 门 徒 便 就 势 靠 着 耶 稣 的 胸 膛 , 问 他 说 , 主 阿 , 是 谁 呢 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 我 蘸 一 点 饼 给 谁 , 就 是 谁 。 耶 稣 就 蘸 了 一 点 饼 , 递 给 加 略 人 西 门 的 儿 子 犹 大 。
 • 他 吃 了 以 后 , 撒 但 就 入 了 他 的 心 。 耶 稣 对 他 说 , 你 所 作 的 快 作 吧 。
 • 同 席 的 人 , 没 有 一 个 知 道 是 为 什 么 对 他 们 说 这 话 。
 • 有 人 因 犹 大 带 着 钱 曩 , 以 为 耶 稣 是 对 他 说 , 你 去 买 我 们 过 节 所 应 用 的 东 西 。 或 是 叫 他 拿 什 么 周 济 穷 人 。
 • 犹 大 受 了 那 点 饼 , 立 刻 就 出 去 。 那 时 候 是 夜 间 了 。
 • 他 既 出 去 , 耶 稣 就 说 , 如 今 人 子 得 了 荣 耀 , 神 在 人 子 身 上 也 得 了 荣 耀 。
 • 神 要 因 自 己 荣 耀 人 子 , 并 且 要 快 快 的 荣 耀 他 。
 • 小 子 们 , 我 还 有 不 多 的 时 候 , 与 你 们 同 在 。 后 来 你 们 要 找 我 , 但 我 所 去 的 地 方 , 你 们 不 能 到 。 这 话 我 曾 对 犹 太 人 说 过 , 如 今 也 照 样 对 你 们 说 。
 • 我 赐 给 你 们 一 条 新 命 令 , 乃 是 叫 你 们 彼 此 相 爱 。 我 怎 样 爱 你 们 , 你 们 也 要 怎 样 相 爱 。
 • 你 们 若 有 彼 此 相 爱 的 心 , 众 人 因 此 就 认 出 你 们 是 我 的 门 徒 了 。
 • 西 门 彼 得 问 耶 稣 说 , 主 往 那 里 去 。 耶 稣 回 答 说 , 我 所 去 的 地 方 , 你 现 在 不 能 跟 我 去 。 后 来 却 要 跟 我 去 。
 • 彼 得 说 , 主 阿 , 我 为 什 么 现 在 不 能 跟 你 去 。 我 愿 意 为 你 舍 命 。
 • 耶 稣 说 , 你 愿 意 为 我 舍 命 麽 。 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 , 鸡 叫 以 先 , 你 要 三 次 不 认 我 。