Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 47.] Да не смуща́ет­ся се́рдце ва́­ше: вѣ́руйте въ Бо́га, и въ мя́ вѣ́руйте:
 • въ дому́ Отца́ мо­его́ оби́тели мно́ги су́ть: а́ще ли же ни́, ре́клъ бы́хъ ва́мъ: иду́ угото́вати мѣ́сто ва́мъ:
 • и а́ще {а́ще пойду́ и} угото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прiиду́ и по­иму́ вы́ къ себѣ́, да, идѣ́же е́смь а́зъ и вы́ бу́дете:
 • и а́може а́зъ иду́, вѣ́сте, и пу́ть вѣ́сте.
 • Глаго́ла ему́ Ѳома́: Го́споди, не вѣ́мы, ка́мо и́деши: и ка́ко мо́жемъ пу́ть вѣ́дѣти?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: а́зъ е́смь пу́ть и и́стина и живо́тъ: никто́же прiи́детъ ко Отцу́, то́кмо мно́ю:
 • а́ще мя́ бы́сте зна́ли, и Отца́ мо­его́ зна́ли бы́сте [у́бо]: и от­се́лѣ позна́сте его́, и ви́дѣсте его́.
 • Глаго́ла ему́ Фили́ппъ: Го́споди, покажи́ на́мъ Отца́, и довлѣ́етъ на́мъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: толи́ко вре́мя съ ва́ми е́смь, и не позна́лъ еси́ мене́, Фили́ппе? ви́дѣвый мене́ ви́дѣ Отца́: и ка́ко ты́ глаго́леши: покажи́ на́мъ Отца́?
 • не вѣ́руеши ли, я́ко а́зъ во Отцѣ́, и Оте́цъ во мнѣ́ е́сть? [Зач. 48.] глаго́лы, я́же а́зъ глаго́лю ва́мъ, о себѣ́ не глаго́лю: Оте́цъ же во мнѣ́ пребыва́яй, то́й твори́тъ дѣла́:
 • вѣ́руйте мнѣ́, я́ко а́зъ во Отцѣ́, и Оте́цъ во мнѣ́: а́ще ли же ни́, за та́ дѣла́ вѣ́ру ими́те ми́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́руяй въ мя́, дѣла́, я́же а́зъ творю́, и то́й сотвори́тъ, и бо́лша си́хъ сотвори́тъ: я́ко а́зъ ко Отцу́ мо­ему́ гряду́:
 • и е́же а́ще что́ про́сите [от­ Отца́] во и́мя мое́, то́ сотворю́, да просла́вит­ся Оте́цъ въ Сы́нѣ:
 • [и] а́ще чесо́ про́сите во и́мя мое́, а́зъ сотворю́.
 • А́ще лю́бите мя́, за́повѣди моя́ соблюди́те,
 • и а́зъ умолю́ Отца́, и ино́го утѣ́шителя да́стъ ва́мъ, да бу́детъ съ ва́ми въ вѣ́къ,
 • Ду́хъ и́стины, его́же мíръ не мо́жетъ прiя́ти, я́ко не ви́дитъ его́, ниже́ зна́етъ его́: вы́ же зна́ете его́, я́ко въ ва́съ пребыва́етъ и въ ва́съ бу́детъ.
 • Не оста́влю ва́съ си́ры: прiиду́ къ ва́мъ:
 • еще́ ма́ло, и мíръ ктому́ не уви́дитъ мене́, вы́ же уви́дите мя́, я́ко а́зъ живу́, и вы́ жи́ви бу́дете:
 • въ то́й де́нь уразумѣ́ете вы́, я́ко а́зъ во Отцѣ́ мо­е́мъ, и вы́ во мнѣ́, и а́зъ въ ва́съ.
 • [Зач..] Имѣ́яй за́повѣди моя́ и соблюда́яй и́хъ, то́й е́сть любя́й мя́: а любя́й мя́ воз­лю́бленъ бу́детъ Отце́мъ мо­и́мъ, и а́зъ воз­люблю́ его́, и явлю́ся ему́ са́мъ.
 • Глаго́ла ему́ Иу́да не Искарiо́тскiй: Го́споди, и что́ бы́сть, я́ко на́мъ хо́щеши яви́тися, а не мíрови?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: а́ще кто́ лю́битъ мя́, сло́во мое́ соблюде́тъ: и Оте́цъ мо́й воз­лю́битъ его́, и къ нему́ прiи́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма:
 • не любя́й мя́ слове́съ мо­и́хъ не соблюда́етъ: и сло́во, е́же слы́шасте, нѣ́сть мое́, но посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • Сiя́ глаго́лахъ ва́мъ въ ва́съ сы́й:
 • утѣ́шитель же, Ду́хъ святы́й, его́же по́слетъ Оте́цъ во и́мя мое́, то́й вы́ научи́тъ всему́, и воспомяне́тъ ва́мъ вся́, я́же рѣ́хъ ва́мъ.
 • Ми́ръ оставля́ю ва́мъ, ми́ръ мо́й даю́ ва́мъ: не я́коже мíръ дае́тъ, а́зъ даю́ ва́мъ. [Зач. 49.] Да не смуща́ет­ся се́рдце ва́­ше, ни устраша́етъ.
 • Слы́шасте, я́ко а́зъ рѣ́хъ ва́мъ: иду́ и прiиду́ къ ва́мъ. А́ще бы́сте люби́ли мя́, воз­ра́довалися бы́сте [у́бо], я́ко рѣ́хъ: иду́ ко Отцу́: я́ко Оте́цъ мо́й бо́лiй мене́ е́сть.
 • И ны́нѣ рѣ́хъ ва́мъ, пре́жде да́же не бу́детъ, да, егда́ бу́детъ, вѣ́ру и́мете.
 • Ктому́ не мно́го глаго́лю съ ва́ми: гряде́тъ бо сего́ мíра кня́зь, и во мнѣ́ не и́мать ничесо́же.
 • Но да разумѣ́етъ мíръ, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже заповѣ́да мнѣ́ Оте́цъ, та́ко творю́: воста́ните, и́демъ от­сю́ду.
 • [Зач. 47.] Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
 • В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
 • И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
 • А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
 • Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
 • Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
 • Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
 • Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
 • Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
 • Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? [Зач. 48.] Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
 • Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
 • И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
 • Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
 • Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 • И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
 • Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
 • Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
 • Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
 • В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
 • Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
 • Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
 • Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
 • Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
 • Сие сказал Я вам, находясь с вами.
 • Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
 • Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || [Зач. 49.] Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
 • Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
 • И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
 • Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
 • Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
 • Кюҥелегез шиклянмясен; Аллага ышаныгыз, Мина да ышаныгыз.
 • Атамнын öйöндя торор урын кюб, алай булмаса, Мин сезгя айтер эйем: Мин сезнен öчöн урын äзерляргя барам диб.
 • Барыб, сезгя урын äзерлягяч тагы килермен дя сезне Ӱз катыма алырмын, сез дя Мин торган тöштя булсын диб.
 • Мин барасы тöшнö сез белясез, жулын да белясез, дигян.
 • Ѳома Аҥар äйткян: эй Ходай! кая барасынны белмейбез, жулын да ничек беля алырбыз? дигян.
 • Іисусъ Аҥар äйткян: Мин Ӱзем жул, чыннык, терелек; Минем арткылы килмяся, Атага беряÿ дя киля алмый.
 • Сез Мине белсягез, Атамны да белер эйегез. Инде мыннан ары сез Аны белясез дя, кюрдегез дя, дигян.
 • Филиппъ Апар äйткян: эй Ходай! безгя Атаны кюрсят, безгя шул житяр, дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: сезнен белян шул катле багыт торам, син Мине белмейсен ме Филиппъ?
 • Мине кюргян Атаны кюрде; син суҥ ничек безгя Атаны кюрсят диб äйтясен? Мин Атада, Ата Миндя икянгя син äлля ышанмыйсын мы? дигян. Мин сезгя äйтя торган сюзлярне Ӱземнян äйтмеймен; Миндя тора торган Ата эшлярне Ӱзе кыла.
 • Мин Атада, Ата Миндя дигянемя Миҥа ышаныгыз; алай дигянемя ышанмасагыз, шул эшляр буйынча Мипа ышаныгыз.
 • Чын, чын сезгя äйтямен: Мин кыла торган эшлярне Миҥа ышаныучы да кылар, алардан да артык кылар; Мин Атама барамын шул.
 • Минем исемемя Атадан ней сорасагыз да Мин аны булдырырмын; Ата Улында данналсын диб.
 • Сез Минем исемемя ней сорасагыз да Мин булдырырмын.
 • Мине сöйсягез, бойорокларымны кылыгыз,
 • Мин дя Атага инялермен, Ул сезгя, сезнен белян гумергя торорга, бютян Тынычландырыучы бирер.
 • Чыннык Тынын (бирер), дöнья Аны кабыл ала алмас, Аны кюрмей дя, белмей дя шул, äммя сез Аны белясез, Ул сезнен белян тора шул, сездя булыр да.
 • Сезне ÿгей калдырмам: сезгя килермен;
 • Инде кюб калмады, дöнья Мине кюрмяс, äммя сез Мине кюрерсез; Мин тере торам шул, сез дя тере торорсоз.
 • Мин Атамда, сез Миндя, Мин сездя икянне шул кöннö белерсез.
 • Минем бойорокларымны тотоб, аларны кылыб торган кеше Мине сöя; Мине сöйöб торган кешене Атам да сöяр, аны Мин дя сöярмен, аҥар Ӱземне кюрсятермен, дигян.
 • Искаріотъ Іуда тöгöл, äммя бютян Іуда Аҥар äйткян: эй Ходай, Ӱзеҥне дöньягя кюрсятмейче, безгя кюрсятясе килеÿеҥ нейлектян? дигян.
 • Іисусъ Аҥар жауаб биреб äйткян: кем дя кем Мине сöйся, ул Минем сюземне кылар; аны Атам да сöяр, Без аҥар килербез, анда торор урын жасарбыз.
 • Мине сöймöй торган кеше сюзляремне кылмый; сез эшетя торган сюз Минеке тöгöл, Мине жибяреÿче Атаныкы.
 • Мин мыны сезгя, сезнен белян торган чагымда, äйттем.
 • Ата Минем исемемя жибярясе Тынычландырыучы, Святый Тын, сезне äр-нейгя öйрятер, Мин сезгя сöйлягянне барын да исегезгя тöшöрöр.
 • Сезгя тынычлык калдырамын, сезгя Ӱз тынычлыгымны бирямен; сезгя тынычлыкны биреÿем, дöнья биргянчя тöгöл, дигян.
 • Кюҥелегез шиклянмясен, курыкмасын да. Сезнен каттан китямен, аннары сезгя тагы килермен дигянемне сез эшеттегез; сез Мине сöйсягез, Мин Атага барамын дигянемя сöйöнöрсöз, Атам Миннян олорак шул.
 • Мына шушы äйткянем булырдан элеке Мин сезгя äйттем, ул булгачтын сез ышансын диб.
 • Инде Мина сезнен белян сöйляшергя кюб калмады, инде бу дöньянен князе киля, анын Миндя ич нейе жук.
 • Äммя Мин Атаны сöйгянне, Ата Миҥа кушканча кылганны дöнья белсен: торогоз, мыннан китейек, дигян.