Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 47.] Да не смуща́ет­ся се́рдце ва́­ше: вѣ́руйте въ Бо́га, и въ мя́ вѣ́руйте:
 • въ дому́ Отца́ мо­его́ оби́тели мно́ги су́ть: а́ще ли же ни́, ре́клъ бы́хъ ва́мъ: иду́ угото́вати мѣ́сто ва́мъ:
 • и а́ще {а́ще пойду́ и} угото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прiиду́ и по­иму́ вы́ къ себѣ́, да, идѣ́же е́смь а́зъ и вы́ бу́дете:
 • и а́може а́зъ иду́, вѣ́сте, и пу́ть вѣ́сте.
 • Глаго́ла ему́ Ѳома́: Го́споди, не вѣ́мы, ка́мо и́деши: и ка́ко мо́жемъ пу́ть вѣ́дѣти?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: а́зъ е́смь пу́ть и и́стина и живо́тъ: никто́же прiи́детъ ко Отцу́, то́кмо мно́ю:
 • а́ще мя́ бы́сте зна́ли, и Отца́ мо­его́ зна́ли бы́сте [у́бо]: и от­се́лѣ позна́сте его́, и ви́дѣсте его́.
 • Глаго́ла ему́ Фили́ппъ: Го́споди, покажи́ на́мъ Отца́, и довлѣ́етъ на́мъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: толи́ко вре́мя съ ва́ми е́смь, и не позна́лъ еси́ мене́, Фили́ппе? ви́дѣвый мене́ ви́дѣ Отца́: и ка́ко ты́ глаго́леши: покажи́ на́мъ Отца́?
 • не вѣ́руеши ли, я́ко а́зъ во Отцѣ́, и Оте́цъ во мнѣ́ е́сть? [Зач. 48.] глаго́лы, я́же а́зъ глаго́лю ва́мъ, о себѣ́ не глаго́лю: Оте́цъ же во мнѣ́ пребыва́яй, то́й твори́тъ дѣла́:
 • вѣ́руйте мнѣ́, я́ко а́зъ во Отцѣ́, и Оте́цъ во мнѣ́: а́ще ли же ни́, за та́ дѣла́ вѣ́ру ими́те ми́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́руяй въ мя́, дѣла́, я́же а́зъ творю́, и то́й сотвори́тъ, и бо́лша си́хъ сотвори́тъ: я́ко а́зъ ко Отцу́ мо­ему́ гряду́:
 • и е́же а́ще что́ про́сите [от­ Отца́] во и́мя мое́, то́ сотворю́, да просла́вит­ся Оте́цъ въ Сы́нѣ:
 • [и] а́ще чесо́ про́сите во и́мя мое́, а́зъ сотворю́.
 • А́ще лю́бите мя́, за́повѣди моя́ соблюди́те,
 • и а́зъ умолю́ Отца́, и ино́го утѣ́шителя да́стъ ва́мъ, да бу́детъ съ ва́ми въ вѣ́къ,
 • Ду́хъ и́стины, его́же мíръ не мо́жетъ прiя́ти, я́ко не ви́дитъ его́, ниже́ зна́етъ его́: вы́ же зна́ете его́, я́ко въ ва́съ пребыва́етъ и въ ва́съ бу́детъ.
 • Не оста́влю ва́съ си́ры: прiиду́ къ ва́мъ:
 • еще́ ма́ло, и мíръ ктому́ не уви́дитъ мене́, вы́ же уви́дите мя́, я́ко а́зъ живу́, и вы́ жи́ви бу́дете:
 • въ то́й де́нь уразумѣ́ете вы́, я́ко а́зъ во Отцѣ́ мо­е́мъ, и вы́ во мнѣ́, и а́зъ въ ва́съ.
 • [Зач..] Имѣ́яй за́повѣди моя́ и соблюда́яй и́хъ, то́й е́сть любя́й мя́: а любя́й мя́ воз­лю́бленъ бу́детъ Отце́мъ мо­и́мъ, и а́зъ воз­люблю́ его́, и явлю́ся ему́ са́мъ.
 • Глаго́ла ему́ Иу́да не Искарiо́тскiй: Го́споди, и что́ бы́сть, я́ко на́мъ хо́щеши яви́тися, а не мíрови?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: а́ще кто́ лю́битъ мя́, сло́во мое́ соблюде́тъ: и Оте́цъ мо́й воз­лю́битъ его́, и къ нему́ прiи́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма:
 • не любя́й мя́ слове́съ мо­и́хъ не соблюда́етъ: и сло́во, е́же слы́шасте, нѣ́сть мое́, но посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • Сiя́ глаго́лахъ ва́мъ въ ва́съ сы́й:
 • утѣ́шитель же, Ду́хъ святы́й, его́же по́слетъ Оте́цъ во и́мя мое́, то́й вы́ научи́тъ всему́, и воспомяне́тъ ва́мъ вся́, я́же рѣ́хъ ва́мъ.
 • Ми́ръ оставля́ю ва́мъ, ми́ръ мо́й даю́ ва́мъ: не я́коже мíръ дае́тъ, а́зъ даю́ ва́мъ. [Зач. 49.] Да не смуща́ет­ся се́рдце ва́­ше, ни устраша́етъ.
 • Слы́шасте, я́ко а́зъ рѣ́хъ ва́мъ: иду́ и прiиду́ къ ва́мъ. А́ще бы́сте люби́ли мя́, воз­ра́довалися бы́сте [у́бо], я́ко рѣ́хъ: иду́ ко Отцу́: я́ко Оте́цъ мо́й бо́лiй мене́ е́сть.
 • И ны́нѣ рѣ́хъ ва́мъ, пре́жде да́же не бу́детъ, да, егда́ бу́детъ, вѣ́ру и́мете.
 • Ктому́ не мно́го глаго́лю съ ва́ми: гряде́тъ бо сего́ мíра кня́зь, и во мнѣ́ не и́мать ничесо́же.
 • Но да разумѣ́етъ мíръ, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже заповѣ́да мнѣ́ Оте́цъ, та́ко творю́: воста́ните, и́демъ от­сю́ду.
 • [Зач. 47.] Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
 • В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
 • И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
 • А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
 • Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
 • Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
 • Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
 • Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
 • Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
 • Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? [Зач. 48.] Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
 • Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
 • И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
 • Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
 • Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
 • И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
 • Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
 • Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
 • Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
 • В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
 • Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
 • Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
 • Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
 • Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
 • Сие сказал Я вам, находясь с вами.
 • Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
 • Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. || [Зач. 49.] Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
 • Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
 • И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
 • Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
 • Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
 • Кайгырбагыла. Кудайга жана Мага ишенгиле.
 • Атамдын єйєндљ орун кљп. Эгерде андай болбосо, Мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам.
 • Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин, кайтып келем да, Мен болгон жерде силер да болууњар єчєн, силерди жаныма алып кетем.
 • Ал эми Менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесињер».
 • «Тењир, Сенин кайда бара жатканыњды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек?» – деди Томас.
 • Ыйса ага: «Жол, чындык жана љмєр Менмин. Атама Мен аркылуу гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт.
 • Эгерде Мени билсењер, Атамды да билмексињер. Ушул убакыттан тартып, Аны билип калдыњар жана кљрдєњљр», – деди.
 • Ошондо Филип: «Тењир, бизге Атањды кљрсљт, бизге ошол жетиштєє болот», – деди.
 • Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ушунча убакыттан бери Мен силердин жаныњарда жєрсљм да, сен Мени тааныбайсыњбы, Филип? Мени кљргљн адам Атамды да кљрдє. “Бизге Атањды кљрсљт”, – дегенињ кандай?
 • Менин Атамдын ичинде экендигиме, Атамдын Менин ичимде экендигине ишенбейсињби? Силерге айткан сљздљрдє Мен Љз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган Атам Љз иштерин кылып жатат.
 • Мага ишенгиле: Мен Атамдын ичиндемин, Атам Менин ичимде. Сљзємљ ишенбесењер да, кылып жаткан иштеримди кљрєп, Мага ишенгиле.
 • Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып жаткан иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атєгєл, алардан да чоњ иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.
 • Атасы Уулу аркылуу дањкталышы єчєн, Атамдан Менин ысымым урматына эмнени сурасањар да, Мен аны аткарам.
 • Менин ысымым урматына эмнени сурасањар да, Мен аны аткарам.
 • Эгерде Мени сєйсљњљр, осуяттарымды аткаргыла.
 • Мен Атамдан љтєнєп сурайм, Атам силерге башка Сооротуучуну, чындык Рухун берет: Ал тєбљлєк силер менен болот,
 • бул дєйнљ Аны кабыл ала албайт, анткени Аны кљрљ да, биле да албайт. Ал эми силер билесињер, анткени Ал силер менен, силердин ичињерде болот.
 • Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем.
 • Бир аз убакыттан кийин бул дєйнљ Мени кљрбљй калат, ал эми силер Мени кљрљсєњљр. Мен жашап жаткандыктан, силер да жашайсыњар.
 • Мен Атамдын ичинде экендигимди, силер Менин ичимде экендигињерди, Мен силердин ичињерде экендигимди ошол кєнє тєшєнљсєњљр.
 • Ким Менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал Мени сєйљт. Ал эми Мени сєйгљн адамды Атам сєйљт. Аны Мен да сєйљм жана ага Љзємдє ачып берем».
 • Ошондо Жєйєт (Искариот эмес) Ыйсадан: «Тењир, эмне єчєн Сен Љзєњдє дєйнљгљ эмес, бизге тааныткыњ келип жатат?» – деп сурады.
 • Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ким Мени сєйсљ, ал Менин сљзємдє аткарат. Ошондо аны Атам сєйљт, Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз.
 • Мени сєйбљгљн адам Менин сљздљрємдє аткарбайт. Силер уккан сљз Меники эмес, Мени жиберген Атамдыкы.
 • Мен бул сљздљрдє силердин арањарда жєргљндљ айттым.
 • Менин ысымым урматына Атам жибере турган Сооротуучу, Ыйык Рух, силерге баарын єйрљтљт жана Мен айткан сљздљрдєн баарын эсињерге салат.
 • Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге Љз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дєйнљнєн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула.
 • “Кетем, бирок силерге кайра келем”, – деп айтканымды уктуњар. Эгерде Мени сєйсљњљр, анда Менин: “Атама барам”, – деп айтканыма кубанмаксыњар, анткени Атам Менден улук.
 • Мага ишенип калышыњар єчєн, Мен бул сљздљрдє алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин, силер Мага ишенип каласыњар.
 • Эми Мен силер менен кљп нерсени сєйлљшљ албайм. Анткени бул дєйнљнєн тљрљсє келе жатат. Менин єстємљн анын эч кандай бийлиги жок.
 • Бирок дєйнљ билсин: Мен Атамды сєйљм, Атам Мага эмнени осуят кылган болсо, Мен ошону аткарам. Тургула, бул жерден кетели.