Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 56.] Сiя́ глаго́ла Иису́съ и воз­веде́ о́чи сво­и́ на не́бо и рече́: о́тче, прiи́де ча́съ: просла́ви Сы́на тво­его́, да и Сы́нъ тво́й просла́витъ тя́:
 • я́коже да́лъ еси́ ему́ вла́сть вся́кiя пло́ти, да вся́ко, е́же да́лъ еси́ ему́, да́стъ и́мъ живо́тъ вѣ́чный:
 • се́ же е́сть живо́тъ вѣ́чный, да зна́ютъ тебе́ еди́наго и́стин­наго Бо́га, и его́же посла́лъ еси́ Иису́съ Христа́.
 • А́зъ просла́вихъ тя́ на земли́, дѣ́ло соверши́хъ, е́же да́лъ еси́ мнѣ́ да сотворю́:
 • и ны́нѣ просла́ви мя́ ты́, о́тче, у тебе́ самого́ сла́вою, ю́же имѣ́хъ у тебе́ пре́жде мíръ не бы́сть.
 • Яви́хъ и́мя твое́ человѣ́комъ, и́хже да́лъ еси́ мнѣ́ от­ мíра: тво­и́ бѣ́ша, и мнѣ́ и́хъ да́лъ еси́, и сло́во твое́ сохрани́ша:
 • ны́нѣ разумѣ́ша, я́ко вся́, ели́ка да́лъ еси́ мнѣ́, от­ тебе́ су́ть:
 • я́ко глаго́лы, и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, да́хъ и́мъ, и ті́и прiя́ша, и разумѣ́ша во­и́стин­ну, я́ко от­ тебе́ изыдо́хъ, и вѣ́роваша, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́.
 • А́зъ о си́хъ молю́: не о [все́мъ] мíрѣ молю́, но о тѣ́хъ, и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, я́ко тво­и́ су́ть:
 • и моя́ вся́ твоя́ су́ть, и твоя́ моя́: и просла́вихся въ ни́хъ:
 • и ктому́ нѣ́смь въ мíрѣ, и сі́и въ мíрѣ су́ть, и а́зъ къ тебѣ́ гряду́. О́тче святы́й, соблюди́ и́хъ во и́мя твое́, и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, да бу́дутъ еди́но, я́коже [и] мы́.
 • Егда́ бѣ́хъ съ ни́ми въ мíрѣ, а́зъ соблюда́хъ и́хъ во и́мя твое́: и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, сохрани́хъ, и никто́же от­ ни́хъ поги́бе, то́кмо сы́нъ поги́бель­ный, да сбу́дет­ся писа́нiе:
 • ны́нѣ же къ тебѣ́ гряду́, и сiя́ глаго́лю въ мíрѣ, да и́мутъ ра́дость мою́ испо́лнену въ себѣ́.
 • А́зъ да́хъ и́мъ сло́во твое́, и мíръ воз­ненави́дѣ и́хъ, я́ко не су́ть от­ мíра, я́коже [и] а́зъ от­ мíра нѣ́смь:
 • не молю́, да во́змеши и́хъ от­ мíра, но да соблюде́ши и́хъ от­ непрiя́зни:
 • от­ мíра не су́ть, я́коже [и] а́зъ от­ мíра нѣ́смь:
 • святи́ и́хъ во и́стину твою́: сло́во твое́ и́стина е́сть.
 • [Зач. 57.] Я́коже мене́ посла́лъ еси́ въ мíръ, и а́зъ посла́хъ и́хъ въ мíръ,
 • и за ни́хъ а́зъ свящу́ себе́, да и ті́и бу́дутъ свяще́ни во и́стину.
 • Не о си́хъ же молю́ то́кмо, но и о вѣ́ру­ю­щихъ словесе́ и́хъ ра́ди въ мя́,
 • да вси́ еди́но бу́дутъ: я́коже ты́, о́тче, во мнѣ́, и а́зъ въ тебѣ́, да и ті́и въ на́съ еди́но бу́дутъ: да [и] мíръ вѣ́ру и́метъ, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́:
 • и а́зъ сла́ву, ю́же да́лъ еси́ мнѣ́, да́хъ и́мъ: да бу́дутъ еди́но, я́коже мы́ еди́но есма́:
 • а́зъ въ ни́хъ, и ты́ во мнѣ́: да бу́дутъ соверше́ни во еди́но, и да разумѣ́етъ мíръ, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́ и воз­люби́лъ еси́ и́хъ, я́коже мене́ воз­люби́лъ еси́.
 • О́тче, и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, хощу́, да идѣ́же е́смь а́зъ, и ті́и бу́дутъ со мно́ю, да ви́дятъ сла́ву мою́, ю́же да́лъ еси́ мнѣ́, я́ко воз­люби́лъ мя́ еси́ пре́жде сложе́нiя мíра.
 • О́тче пра́ведный, и мíръ тебе́ не позна́, а́зъ же тя́ позна́хъ, и сі́и позна́ша, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́:
 • и сказа́хъ и́мъ и́мя твое́, и скажу́, да любы́, е́юже мя́ еси́ воз­люби́лъ, въ ни́хъ бу́детъ, и а́зъ въ ни́хъ.
 • [Зач. 56.] После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
 • так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
 • Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
 • Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
 • И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
 • Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
 • Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
 • ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
 • Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои.
 • И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
 • Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
 • Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
 • Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
 • Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
 • Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
 • Они не от мира, как и Я не от мира.
 • Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
 • [Зач. 57.] Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир.
 • И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною.
 • Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
 • да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.
 • И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
 • Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
 • Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.
 • Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня.
 • И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
 • Ыйса ушул сљздљрдє айткандан кийин, асманды карап, мындай деди: «Ата! Убагы келди. Уулуњду дањкта, Уул да Сени дањктасын.
 • Сен Ага ар бир адамдын єстєнљн бийлик бердињ. Љзєњ Ага кимдерди берсењ, ошолордун баарына Ал тєбљлєк љмєр берет.
 • Ал тєбљлєк љмєр – жалгыз чыныгы Кудай Сени жана Љзєњ жиберген Ыйса Машайакты таануу.
 • Мага тапшырган ишињди аткарып, Мен Сени жер єстєндљ дањктадым.
 • Эми Мени Сен Љз ичињде дањкта, Ата! Мени дєйнљ жаратыла электен мурун эле Сенин ичињде ээ болгон дањкыма бљлљ.
 • Дєйнљдљн тандап, Мага берген адамдарыња Мен Сенин ысымыњды ачып бердим. Алар Сеники болчу, Мага бердињ, алар Сенин сљзєњдє кабыл алышты.
 • Алар азыр Мага бергенињдин баары Сенден экендигин тєшєнєштє.
 • Анткени Мага берген сљздљрєњдє Мен аларга айттым, алар кабыл алышты жана Менин Сенден келгендигимди чындап тєшєнєп, Мени Сен жибергендигиње ишеништи.
 • Мен алар єчєн љтєнљм: бєт дєйнљ єчєн эмес, Мага бергендерињ єчєн љтєнљм. Анткени алар Сеники.
 • Мендегинин баары – Сеники, Сендегинин баары – Меники, Мен алар аркылуу дањкталдым.
 • Мен азыр бул дєйнљнє таштап, Сага бара жатам. Алар болсо бул дєйнљдљ. Ыйык Ата, Мага кимдерди берген болсоњ, ошолорду Љз ысымыњ єчєн сакта, алар да Биз сыяктуу бир болушсун.
 • Мен бул дєйнљдљ алар менен бирге жєргљнємдљ, аларды Љз ысымыњ єчєн сактадым. Мага кимдерди берген болсоњ, ошолорду сактадым. Ыйык Жазууда жазылгандай, љлєм уулунан башка эч кимиси љлгљн жок.
 • Азыр болсо Сага бара жатам. Бирок Менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дєйнљдљ экенимде айтып жатам.
 • Аларга Сенин сљзєњдє айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дєйнљдљн эмес, ошондуктан бул дєйнљ аларды жек кљрєп калды.
 • Мен Сенден аларды бул дєйнљдљн алып кетєєњдє љтєнбљйм, шайтандан сактооњду љтєнљм.
 • Мен сыяктуу эле алар да бул дєйнљдљн эмес.
 • Аларды Љзєњдєн чындыгыњ аркылуу ыйыкта. Сенин сљзєњ – чындык.
 • Сен Мени бул дєйнљгљ жибергендей эле, Мен да аларды бул дєйнљгљ жибердим.
 • Алар да чындык аркылуу ыйыкталышы єчєн, Мен Љзємдє аларга арнайм.
 • Алар єчєн гана эмес, алардын сљзє аркылуу Мага ишенип калгандар єчєн да љтєнљм.
 • Алардын бардыгы бир болушсун. Ата, Сен Менин ичимде болгондой, Мен Сенин ичињде болгонумдай, алар Биздин ичибизде бир болушсун. Мени Сен жибергендигиње дєйнљ ишенсин.
 • Алар да Биз сыяктуу бир болушу єчєн, Мага берген дањкыњды аларга бердим.
 • Алардын ортосунда толук биримдик болушу єчєн, Сен Менин ичимде болгондой, Мен алардын ичинде болоюн. Мени Сен жибергендигињди, Мени кандай сєйсљњ, аларды да ошондой сєйљрєњдє дєйнљ билсин.
 • Ата! Сенин Мага бергендерињ да Мен болгон жерде Мени менен бирге болушун жана Мага берген дањкыњды кљрєшєн каалайм. Анткени Сен Мени дєйнљ жаратыла электе эле сєйчєсєњ.
 • Оо, адилеттєє Ата! Бул дєйнљ Сени тааныган жок, бирок Мен Сени тааныйм. Ал эми булар Мени Сен жибергендигињди тєшєнєштє.
 • Сенин Мага болгон сєйєєњ алардын ичинде болушу єчєн, Мен алардын ичинде болушум єчєн, Мен Сенин ысымыњды аларга ачып бердим жана ачып бере берем».