Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 58.] [И] сiя́ ре́къ Иису́съ, изы́де со ученики́ сво­и́ми на о́нъ по́лъ пото́ка ке́дрска, идѣ́же бѣ́ вертогра́дъ, въ о́ньже вни́де са́мъ и ученицы́ его́:
 • вѣ́дяше же [и] Иу́да предая́й его́ мѣ́сто, я́ко мно́жицею собира́­шеся Иису́съ ту́ со ученики́ сво­и́ми.
 • Иу́да у́бо прiе́мь спи́ру и от­ архiере́й и фарисе́й слуги́, прiи́де та́мо со свѣти́лы и свѣща́ми и ору́жiи.
 • Иису́съ же вѣ́дый вся́ гряду́щая на́нь, изше́дъ рече́ и́мъ: кого́ и́щете?
 • Отвѣща́ша ему́: Иису́са назоре́а. Глаго́ла и́мъ Иису́съ: а́зъ е́смь. Стоя́ше же и Иу́да, и́же предая́ше его́, съ ни́ми.
 • Егда́ же рече́ и́мъ: а́зъ е́смь, идо́ша вспя́ть и падо́ша на земли́.
 • Па́ки у́бо вопроси́ и́хъ [Иису́съ]: кого́ и́щете? Они́ же рѣ́ша: Иису́са назоре́а.
 • Отвѣща́ Иису́съ: рѣ́хъ ва́мъ, я́ко а́зъ е́смь: а́ще у́бо мене́ и́щете, оста́вите си́хъ ити́:
 • да сбу́дет­ся сло́во, е́же рече́, я́ко и́хже да́лъ еси́ мнѣ́, не погуби́хъ от­ ни́хъ ни кого́же.
 • Си́монъ же пе́тръ, имы́й но́жъ, извлече́ его́, и уда́ри архiере́ова раба́, и урѣ́за ему́ у́хо десно́­е: бѣ́ же и́мя рабу́ ма́лхъ.
 • Рече́ у́бо Иису́съ Петро́ви, вонзи́ но́жъ въ но́жницу: ча́шу, ю́же даде́ мнѣ́ Оте́цъ, не и́мамъ ли пи́ти ея́,
 • спи́ра же и ты́сящникъ и слуги́ Иуде́йстiи я́ша Иису́са и связа́ша его́,
 • и ведо́ша его́ ко а́н­нѣ пе́рвѣе: бѣ́ бо те́сть каiа́фѣ, и́же бѣ́ архiере́й лѣ́ту тому́:
 • бѣ́ же каiа́фа да́вый совѣ́тъ Иуде́омъ, я́ко у́не е́сть еди́ному человѣ́ку умре́ти за лю́ди.
 • По Иису́сѣ же идя́ше Си́монъ пе́тръ и другі́й учени́къ: учени́къ же то́й бѣ́ зна́емь архiере́ови, и вни́де со Иису́сомъ во дво́ръ архiере́овъ:
 • пе́тръ же стоя́ше при­­ две́рехъ внѣ́. Изы́де у́бо учени́къ то́й, и́же бѣ́ зна́емь архiере́ови, и рече́ две́рницѣ, и введе́ Петра́.
 • Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: еда́ и ты́ учени́къ еси́ человѣ́ка сего́? Глаго́ла о́нъ: нѣ́смь.
 • Стоя́ху же раби́ и слуги́ о́гнь сотво́рше, я́ко зима́ бѣ́, и грѣ́яхуся: бѣ́ же съ ни́ми пе́тръ стоя́ и грѣ́яся.
 • Архiере́й же вопроси́ Иису́са о ученицѣ́хъ его́ и о уче́нiи его́.
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́зъ не обину́яся глаго́лахъ мíру: а́зъ всегда́ уча́хъ на со́нмищахъ и въ це́ркви, идѣ́же всегда́ Иуде́е сне́млют­ся, и та́й не глаго́лахъ ничесо́же:
 • что́ мя вопроша́еши? вопроси́ слы́шав­шихъ, что́ глаго́лахъ и́мъ: се́, сі́и вѣ́дятъ, я́же рѣ́хъ а́зъ.
 • Сiя́ же ре́кшу ему́, еди́нъ от­ предстоя́щихъ слу́гъ уда́ри въ лани́ту Иису́са, ре́къ: та́ко ли от­вѣщава́еши архiере́ови?
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́ще злѣ́ глаго́лахъ, свидѣ́тел­ст­вуй о злѣ́: а́ще ли до́брѣ, что́ мя бiе́ши?
 • Посла́ же его́ а́н­на свя́зана къ каiа́фѣ архiере́ови.
 • Бѣ́ же Си́монъ пе́тръ стоя́ и грѣ́яся. Рѣ́ша же ему́: еда́ и ты́ от­ учени́къ его́ еси́? О́нъ [же] от­ве́ржеся и рече́: нѣ́смь.
 • Глаго́ла еди́нъ от­ ра́бъ архiере́овыхъ, ю́жика сы́й, ему́же пе́тръ урѣ́за у́хо: не а́зъ ли тя́ ви́дѣхъ въ вертогра́дѣ съ ни́мъ?
 • Па́ки у́бо пе́тръ от­ве́ржеся, и а́бiе пѣ́тель воз­гласи́.
 • [Зач. 59.] Ведо́ша же Иису́са от­ каiа́фы въ прето́ръ. Бѣ́ же у́тро: и ті́и не внидо́ша въ прето́ръ, да не оскверня́т­ся, но да ядя́тъ па́сху.
 • Изы́де же пила́тъ къ ни́мъ во́нъ и рече́: ку́ю рѣ́чь {вину́} при­­но́сите на человѣ́ка сего́?
 • Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: а́ще не бы́ [бы́лъ] се́й злодѣ́й, не бы́хомъ пре́дали его́ тебѣ́.
 • Рече́ же и́мъ пила́тъ: по­ими́те его́ вы́ и по зако́ну ва́­шему суди́те ему́. Рѣ́ша же ему́ Иуде́е: на́мъ не досто́итъ уби́ти никого́же:
 • да сло́во Иису́сово сбу́дет­ся, е́же рече́, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю хотя́ше умре́ти.
 • Вни́де у́бо па́ки пила́тъ въ прето́ръ, и при­­гласи́ Иису́са, и рече́ ему́: ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́йскъ?
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: о себѣ́ ли ты́ сiе́ глаго́леши, или́ ині́и тебѣ́ реко́ша о мнѣ́?
 • Отвѣща́ пила́тъ: еда́ а́зъ жидови́нъ е́смь? ро́дъ тво́й и архiере́е преда́ша тя́ мнѣ́: что́ еси́ сотвори́лъ?
 • Отвѣща́ Иису́съ: ца́р­ст­во мое́ нѣ́сть от­ мíра сего́: а́ще от­ мíра сего́ бы́ло бы ца́р­ст­во мое́, слуги́ мо­и́ [у́бо] подвиза́лися бы́ша, да не пре́данъ бы́хъ бы́лъ Иуде́омъ: ны́нѣ же ца́р­ст­во мое́ нѣ́сть от­сю́ду.
 • Рече́ же ему́ пила́тъ: у́бо Ца́рь ли еси́ ты́? Отвѣща́ Иису́съ: ты́ глаго́леши, я́ко Ца́рь е́смь а́зъ: а́зъ на сiе́ роди́хся и на сiе́ прiидо́хъ въ мíръ, да свидѣ́тел­ст­вую и́стину: [и] вся́къ, и́же е́сть от­ и́стины, послу́шаетъ гла́са мо­его́.
 • Глаго́ла ему́ пила́тъ: что́ е́сть и́стина? И сiе́ ре́къ, па́ки изы́де ко Иуде́омъ, и глаго́ла и́мъ: а́зъ ни еди́ныя вины́ обрѣта́ю въ не́мъ:
 • е́сть же обы́чай ва́мъ, да еди́наго ва́мъ от­пущу́ на па́сху: хо́щете ли у́бо, [да] от­пущу́ ва́мъ Царя́ Иуде́йска?
 • Возопи́ша же па́ки вси́, глаго́люще: не сего́, но Вара́вву. Бѣ́ же Вара́вва разбо́йникъ.
 • [Зач. 58.] Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.
 • Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими.
 • Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.
 • Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?
 • Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его.
 • И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю.
 • Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея.
 • Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут,
 • да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого.
 • Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
 • Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?
 • Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его,
 • и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.
 • Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.
 • За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический.
 • А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра.
 • Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет.
 • Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся.
 • Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его.
 • Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.
 • Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил.
 • Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?
 • Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?
 • Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе.
 • Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: нет.
 • Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?
 • Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.
 • [Зач. 59.] От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.
 • Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего?
 • Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.
 • Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, –
 • да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?
 • Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
 • Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?
 • Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
 • Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
 • Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
 • Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.
 • Бу сўзларни айтгандан сўнг, Исо Ўз шогирдлари билан у ердан чиқиб, Қидрон сойлигининг нариги бўйига ўтди. Ўша ерда бир боғ бор эди. Исо шогирдлари билан боққа кирди.
 • Исонинг хоини Яҳудо ҳам ўша жойни билар эди, чунки Исо шогирдлари билан у ерда тез-тез учрашиб турар эди.
 • Шундай қилиб, Яҳудо бир тўда аскарларни ҳамда олий руҳонийлар ва фарзийлар томонидан юборилган миршабларни олиб, у ерга келди. Қўлларида машъалу фонуслар, қурол-яроғлар бор эди.
 • Исо Ўз бошига келадиган ҳамма нарсани билар эди. У одамларга пешвоз чиқиб, сўради:- Кимни қидиряпсизлар?
 • - Носиралик Исони, – деб жавоб беришди улар.- У Менман, – деди Исо.Исонинг хоини Яҳудо уларнинг ўртасида турган эди.
 • Исо “У Менман” дейиши биланоқ, улар орқага тисланиб, ерга йиқилишди.
 • Исо улардан яна сўради:- Кимни қидиряпсизлар?- Носиралик Исони, – дедилар.
 • - Сизларга айтдим-ку, У Менман. Агар Мени қидираётган бўлсангизлар, шуларни қўйиб юборинглар, кетаверишсин, – деди уларга Исо.
 • Унинг илгари: “Сен Менга берган кишилардан ҳеч бирининг ҳалок бўлишига йўл қўймадим”, деган сўзлари шу билан бажо бўлди.
 • Шу онда Симун Бутрус ёнидаги қиличини қинидан суғурди-да, олий руҳонийнинг қаролига бир уриб, ўнг қулоғини узиб юборди. Қаролнинг исми Малик эди.
 • Исо Бутрусга:- Қиличингни қинига солиб қўй! Наҳотки Менга Отам берган тақдир шаробини ичмасам? – деди.
 • Шу заҳоти аскарлар билан бўлинма қўмондони ва яҳудий мансабдорларининг* қароллари Исони ушлаб, боғлаб қўйишди.
 • Уни олдин Ҳанан олдига олиб келишди. Ҳанан шу йилги бош олий руҳоний бўлган Каяфанинг қайнатаси эди.
 • Бу – яҳудий мансабдорларига*: “Халқ учун битта кишининг ўлиши яхшироқ”, деб маслаҳат берган Каяфа эди.
 • Исонинг орқасидан Симун Бутрус ва яна бошқа бир шогирд эргашиб боришар эди. Бу шогирд олий руҳонийга таниш эди, у Исо билан бемалол олий руҳонийнинг ҳовлисига кирди.
 • Бутрус эса ташқарида, эшикнинг олдида турарди. Кейинроқ олий руҳонийга таниш бўлган шогирд яна ташқарига чиқди-да, дарвозабон аёлга бирор нарса деб, Бутрусни ичкарига олиб кирди.
 • Шунда дарвозабон чўри Бутрусдан:- Сен ҳам У Одамнинг шогирдларидан эмасмисан? – деб сўради.- Йўқ! – деди Бутрус.
 • Ҳаво совуқ бўлгани учун у ерда турган қароллар билан миршаблар кўмир ёқиб, исинаётган эдилар. Бутрус ҳам улар билан исиниб турар эди.
 • Шу пайтда олий руҳоний Исога Ўз шогирдлари ва таълимотига тааллуқли саволлар берар эди.
 • Исо унга жавоб берди:- Мен элу оламга очиқ сўзладим. Ҳар доим яҳудийлар йиғиладиган ибодатхоналарда ва маъбадда таълим бериб юрдим, ҳеч яширинча гап айтмадим.
 • Нега Мени сўроқ қиляпсан? Менинг нутқларимни эшитганлардан сўраб билгин, гапирганларимни улар билса керак.
 • Исо буларни айтиб бўлган ҳам эдики, яқин турган миршаблардан бири:- Олий руҳонийга ҳам шундай жавоб берасанми? – деди-ю, Исонинг юзига туширди.
 • Исо бунга жавобан:- Агар Мен ёмон гап гапирган бўлсам, ёмонлигини кўрсат. Агар тўғри айтган бўлсам, нега Мени урасан? – деди.
 • Шундан кейин Ҳанан Исони боғланган ҳолда олий руҳоний Каяфа қошига юборди.
 • Симун Бутрус ҳамон исиниб турган эди.- Сен ҳам Унинг шогирдларидан эмасмисан? – деб сўрашди ундан.- Йўқ! – деб тонди у.
 • Олий руҳонийнинг қаролларидан бири Бутрус қулоғини узиб юборган одамнинг қариндоши эди. Бу қарол Бутрусга яна:- Сени боғда У билан кўрдим, шекилли? – деди.
 • Бутрус эса янгидан тонди. Нақ шу пайт хўроз қичқирди.
 • Тонг ёришган эди. Яҳудий мансабдорлари* Исони Каяфа олдидан маҳкамага олиб бордилар. Улар Фисиҳ байрам таомини емагунча ҳаром бўлишдан қўрқиб, маҳкамага кирмадилар.
 • Шу сабабли Пилат ташқарига, уларнинг олдига чиқди.- Бу Одамга қарши қандай айбни қўймоқдасизлар? – деб сўради.
 • - Агар У жиноятчи бўлмаганида, Уни сенинг қўлингга топширмас эдик, – деб жавоб беришди улар.
 • - Уни ўзларингиз олинглар-да, ўз Қонунингиз бўйича ҳукм қилаверинглар, – деди Пилат.- Бизга ҳеч кимни қатл қилишга ижозат берилмаган, – дейишди унга яҳудийлар.
 • Бу гаплар эса Исо Ўзининг қандай ўлиши ҳақида айтганларини тасдиқлади, Унинг кароматлари бажо бўлиши керак эди.
 • Шундай қилиб, Пилат яна маҳкамага кирди ва Исони чақирди:- Сен яҳудийларнинг Подшоҳимисан? – деб сўради.
 • - Бу гап Ўзингдан чиқдими, ёки бошқалар сенга Мен тўғримда айтишдими? – деб сўради Исо.
 • - Нима, мен яҳудийманми? Ахир, Ўз халқинг, Ўз олий руҳонийларинг Сени менга топширишди. Сен нима иш қилиб қўйдинг? – деди Пилат.
 • Исо жавоб берди:- Менинг Шоҳлигим бу дунёдан эмас. Агар Шоҳлигим бу дунёдан бўлганда эди, яҳудий мансабдорлари* қўлига тушмаслигим учун Менинг қаролларим курашар эдилар. Бироқ энди Менинг Шоҳлигим бу ердан эмас.
 • - Демак, Сен подшоҳ экансан-да? – деди Пилат.- Подшоҳ эканимни ўзинг айтдинг, – деди Исо. – Мен ҳақиқат тўғрисида шоҳидлик қилмоқ учун туғилганман, ана шу мақсадда оламга келдим. Кимки ҳақиқат тарафида бўлса, Менинг овозимни эшитади.
 • - Ҳақиқат нима? – сўради Пилат. Буни айтди-ю, яна ташқарига, яҳудийларнинг олдига чиқди.- Мен Ундан ҳеч қандай айб тополмаяпман, – деди уларга.
 • - Сизларнинг бир одатингиз бор-ку, сизлар учун Фисиҳ байрамида бир маҳбусни озод қилиб келар эдим. Шунга кўра, сизлар учун яҳудийларнинг Подшоҳини озод қилишимни истайсизларми?
 • - Уни эмас, Бараббани озод қил! – деб ҳамма бараварига бақирди.Барабба эса қароқчи эди.