Скрыть
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:15
2:16
2:18
2:20
2:21
2:23
[Зач. 6.] И въ тре́тiй де́нь бра́къ бы́сть въ Ка́нѣ Галiле́йстей: и бѣ́ Ма́ти Иису́сова ту́.
Зва́нъ же бы́сть Иису́съ и ученицы́ Его́ на бра́къ.
И недоста́в­шу вину́, глаго́ла Ма́ти Иису́сова къ Нему́: вина́ не и́мутъ.
Глаго́ла Е́й Иису́съ: что́ [е́сть] Мнѣ́ и Тебѣ́, Же́но? Не у́ прiи́де ча́съ Мо́й.
Глаго́ла Ма́ти Его́ слуга́мъ: е́же а́ще глаго́летъ ва́мъ, сотвори́те.
Бѣ́ху же ту́ водоно́си ка́мен­ни ше́сть, лежа́ще по очище́нiю Иуде́йску, вмѣстя́щiй по двѣма́ или́ трiе́мъ мѣ́рамъ.
Глаго́ла и́мъ Иису́съ: напо́лните водоно́сы воды́. И напо́лниша и́хъ до верха́.
И глаго́ла и́мъ: почерпи́те ны́нѣ и при­­неси́те архитрикли́нови. И при­­несо́ша.
Я́коже вкуси́ архитрикли́нъ вина́ бы́в­шаго от­ воды́, и не вѣ́даше, от­ку́ду е́сть: слу́ги же вѣ́дяху поче́рпшiи во́ду: при­­гласи́ жениха́ архитрикли́нъ.
И глаго́ла ему́: вся́къ человѣ́къ пре́жде до́брое вино́ полагае́тъ, и егда́ упiю́т­ся, тогда́ ху́ждшее: ты́ [же] соблю́лъ еси́ до́брое вино́ досе́лѣ.
Се́ сотвори́ нача́токъ зна́мениемъ Иису́съ въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй и яви́ сла́ву Свою́: и вѣ́роваша въ Него́ ученицы́ Его́.
[Зач. 7.] По се́мъ сни́де въ Капернау́мъ Са́мъ и Ма́ти Его́, и бра́тiя Его́: и ту́ не мно́ги дни́ пребы́ша.
И бли́зъ бѣ́ Па́сха Иуде́йска, и взы́де во Иерусали́мъ Иису́съ
и обрѣ́те въ це́ркви продаю́щая о́вцы и волы́ и го́луби, и пѣ́няжники сѣдя́щыя.
И сотвори́въ би́чь от­ ве́рвiй, вся́ изгна́ изъ це́ркве, о́вцы и волы́: и торжнико́мъ разсы́па пѣ́нязи и дски́ опрове́рже:
и продаю́щымъ го́луби рече́: воз­ми́те сiя́ от­сю́ду и не твори́те до́му Отца́ Мо­его́ до́му ку́пленаго{ку́пли}.
Помяну́ша же ученицы́ Его́, я́ко пи́сано е́сть: жа́лость до́му Тво­его́ снѣ́сть Мя́{ре́вность до́му Тво­его́ снѣде́ Мя}.
Отвѣща́ша же Иуде́е и рѣ́ша Ему́: ко́е зна́мение явля́еши на́мъ, я́ко сiя́ твори́ши.
Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: разорите́ це́рковь сiю́, и тре́ми де́нми воз­дви́гну ю́.
Рѣ́ша же Иуде́е: четы́редесять и шестiю́ лѣ́тъ создана́ бы́сть це́рковь сiя́, и Ты́ ли тре́ми де́нми воз­дви́гнеши ю́?
О́нъ же глаго́лаше о це́ркви тѣ́ла Сво­его́.
Егда́ у́бо воста́ от­ ме́ртвыхъ, помяну́ша ученицы́ Его́, я́ко се́ глаго́лаше, и вѣ́роваша Писа́нiю и словеси́, е́же рече́ Иису́съ.
Егда́ же бѣ́ въ Иерусали́мѣхъ въ пра́здникъ Па́схи, мно́зи вѣ́роваша во и́мя Его́, ви́дяще зна́менiя Его́, я́же творя́ше.
Са́мъ же Иису́съ не вдая́ше Себе́ въ вѣ́ру и́хъ, зане́ са́мъ вѣ́дяше вся́,
и я́ко не тре́боваше, да кто́ свидѣ́тел­ст­вуетъ о человѣ́цехъ: Са́мъ бо вѣ́дяше, что́ бѣ́ въ человѣ́цехъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible