Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 63.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ Марі́а Магдали́на прiи́де зау́тра, еще́ су́щей тмѣ́, на гро́бъ, и ви́дѣ ка́мень взя́тъ от­ гро́ба:
 • тече́ у́бо и прiи́де къ Си́мону Петру́ и къ друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́съ, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от­ гро́ба, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша его́.
 • Изы́де же пе́тръ и другі́й учени́къ, и идя́ста ко гро́бу,
 • теча́ста же о́ба вку́пѣ: и другі́й учени́къ тече́ скорѣ́е Петра́ и прiи́де пре́жде ко гро́бу,
 • и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы лежа́щя: оба́че не вни́де.
 • Прiи́де же Си́монъ пе́тръ вслѣ́дъ его́, и вни́де во гро́бъ, и ви́дѣ ри́зы [еди́ны] лежа́щя
 • и суда́рь, и́же бѣ́ на главѣ́ его́, не съ ри́зами лежа́щь, но осо́бь сви́тъ на еди́нѣмъ мѣ́стѣ.
 • Тогда́ у́бо вни́де и другі́й учени́къ, при­­ше́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́дѣ, и вѣ́рова:
 • не у́ бо вѣ́дяху писа́нiя, я́ко подоба́етъ ему́ изъ ме́ртвыхъ воскре́снути.
 • Идо́ста же па́ки къ себѣ́ ученика́.
 • [Зач. 64.] Марі́а же стоя́ше у гро́ба внѣ́ пла́чущи: я́коже пла́кашеся, при­­ни́че во гро́бъ
 • и ви́дѣ два́ а́нгела въ бѣ́лыхъ [ри́захъ] сѣдя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, идѣ́же бѣ́ лежа́ло тѣ́ло Иису́сово.
 • И глаго́ласта е́й о́на: же́но, что́ пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода мо­его́, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша его́.
 • И сiя́ ре́кши обрати́ся вспя́ть и ви́дѣ Иису́са стоя́ща, и не вѣ́дяше, я́ко Иису́съ е́сть.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: же́но, что́ пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ [же] мня́щи, я́ко вертогра́дарь е́сть, глаго́ла ему́: го́споди, а́ще ты́ еси́ взя́лъ его́, повѣ́ждь ми́, гдѣ́ еси́ положи́лъ его́, и а́зъ воз­му́ его́.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: Марі́е. Она́ [же] обра́щшися глаго́ла ему́: раввуни́, е́же глаго́лет­ся, учи́телю.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: не при­­каса́йся мнѣ́, не у́ бо взыдо́хъ ко Отцу́ мо­ему́: иди́ же ко бра́тiи мо­е́й и рцы́ и́мъ: восхожду́ ко Отцу́ мо­ему́ и Отцу́ ва́­шему, и Бо́гу мо­ему́ и Бо́гу ва́­шему.
 • Прiи́де [же] Марі́а Магдали́на повѣ́да­ю­щи ученико́мъ, я́ко ви́дѣ Го́спода, и сiя́ рече́ е́й.
 • [Зач. 65.] Су́щу же по́здѣ въ де́нь то́й во еди́ну от­ суббо́тъ, и две́ремъ затворе́н­нымъ, идѣ́же бя́ху ученицы́ [его́] со́брани, стра́ха ра́ди Иуде́йска, прiи́де Иису́съ и ста́ посредѣ́, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
 • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ [и но́зѣ] и ре́бра своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́дѣв­ше Го́спода.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ па́ки: ми́ръ ва́мъ: я́коже посла́ мя Оте́цъ, и а́зъ посыла́ю вы́.
 • И сiе́ ре́къ, ду́ну и глаго́ла и́мъ: прiими́те Ду́хъ свя́тъ:
 • и́мже от­пустите́ грѣхи́, от­пу́стят­ся и́мъ: и и́мже держите́, держа́т­ся.
 • Ѳома́ же, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый близне́цъ, не бѣ́ [ту́] съ ни́ми, егда́ прiи́де Иису́съ.
 • Глаго́лаху же ему́ друзі́и ученицы́: ви́дѣхомъ Го́спода. О́нъ же рече́ и́мъ: а́ще не ви́жу на руку́ его́ я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложу́ пе́рста мо­его́ въ я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложу́ ру́ку мою́ въ ре́бра его́, не и́му вѣ́ры.
 • И по дне́хъ осми́хъ па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ его́, и Ѳома́ съ ни́ми. Прiи́де Иису́съ две́ремъ затворе́н­нымъ, и ста́ посредѣ́ [и́хъ] и рече́: ми́ръ ва́мъ.
 • Пото́мъ глаго́ла Ѳомѣ́: при­­неси́ пе́рстъ тво́й сѣ́мо, и ви́ждь ру́цѣ мо­и́: и при­­неси́ ру́ку твою́, и вложи́ въ ре́бра моя́: и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ.
 • И от­вѣща́ Ѳома́ и рече́ ему́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: я́ко ви́дѣвъ мя́, вѣ́ровалъ еси́: блаже́ни не ви́дѣв­шiи и вѣ́ровав­ше.
 • Мно́га же и и́на зна́менiя сотвори́ Иису́съ предъ ученики́ сво­и́ми, я́же не су́ть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ:
 • сiя́ же пи́сана бы́ша, да вѣ́руете, я́ко Иису́съ е́сть Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и да вѣ́ру­ю­ще живо́тъ и́мате во и́мя его́.
 • [Зач. 63.] В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
 • Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.
 • Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
 • Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
 • И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб.
 • Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
 • и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
 • Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
 • Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
 • Итак ученики опять возвратились к себе.
 • [Зач. 64.] А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб,
 • и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
 • И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
 • Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.
 • Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
 • Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни́! – что значит: Учитель!
 • Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
 • Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.
 • [Зач. 65.] В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
 • Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
 • Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
 • Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
 • Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
 • Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
 • Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
 • После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
 • Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
 • Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
 • Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
 • Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
 • Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
 • Жуманын биринчи кєнє эртењ менен эрте, жарык кире электе магдалалык Мариям мєрзљгљ келип, анын оозундагы таштын жылдырылып калганын кљрдє.
 • Ошондо ал Шымон Петирге жана Ыйсанын сєйгљн шакиртине жєгєрєп барып: «Тењирибизди мєрзљдљн алып кетишиптир! Аны кайсы жерге коюшканын билбейбиз», – деди.
 • Петир менен ошол шакирт дароо мєрзљгљ бет алышты.
 • Экљљ тењ чуркап бара жатышты. Тиги шакирт Петирге караганда батыраак чуркап, мєрзљгљ биринчи жетти.
 • Ал мєрзљнєн ичин эњкейип карап, кепинди кљрдє, бирок мєрзљгљ кирген жок.
 • Анын артынан Шымон Петир жетип келип, мєрзљгљ кирди.
 • Ал кепинди жана Ыйсанын башын орогон орогучту гана кљрдє, бирок орогуч кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бљлљк жаткан эле.
 • Анан биринчи келген шакирт да мєрзљгљ кирди. Ал кљрєп, ишенди.
 • Анткени алар Ыйсанын тирилиши керектиги жљнєндљ айтылган Ыйык Жазуудагы сљздљрдє тєшєнєшљ элек болчу.
 • Анан шакирттер єйлљрєнљ кайтышты.
 • Мариям болсо мєрзљнєн жанында ыйлап турду. Ал ыйлап жатып, мєрзљнєн ичин эњкейип карап,
 • ак кийимчен эки периштени кљрдє. Бирљљ Ыйсанын сљљгє коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен.
 • Алар Мариямдан: «Аял, эмнеге ыйлап жатасыњ?» – деп сурашты. «Тењиримди алып кетишиптир, Аны кайсы жерге коюшканын билбейм», – деп жооп берди ал периштелерге.
 • Ушинтип айткандан кийин, ал артына бурулуп, туруп турган Ыйсаны кљрдє, бирок Аны тааныган жок.
 • Ыйса андан: «Аял, эмнеге ыйлап жатасыњ? Кимди издеп жєрљсєњ?» – деп сурады. Мариям Аны бакчы экен деп ойлоп: «Мырза, эгерде Анын сљљгєн сен алып кеткен болсоњ, кайсы жерге койгонуњду айтчы, алып келейин», – деди.
 • Ошондо Ыйса ага: «Мариям», – деди. Мариям Ыйсага бурулуп: «Устат!» – деди.
 • Ыйса ага: «Мага колуњду тийгизбе, анткени Мен али Атама кљтљрєлєп кете элекмин. Бир туугандарыма барып, Менин Љз Атама – силердин да Атањарга, Менин Љз Кудайыма – силердин да Кудайыњарга кљтљрєлєп кетеримди айт!» – деди.
 • Магдалалык Мариям шакирттерге барып, Тењирди кљргљнєн жана Анын ушул сљздљрдє айтканын айтып берди.
 • Ошол эле кєнє кечинде, жуманын биринчи кєнє, Ыйсанын шакирттери бир єйгљ чогулуп, жєйєттљрдљн корккондуктан, эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол учурда Ыйса келип, алардын ортосуна турду да: «Силерге тынчтык болсун!» – деди.
 • Ушинтип айткандан кийин, Ыйса аларга Љзєнєн колдорун, буттарын жана кабыргаларын кљрсљттє. Шакирттер Тењирди кљрєп кубанышты.
 • Ыйса аларга дагы бир жолу: «Силерге тынчтык болсун! – деп айтты да, – Атам Мени жиберген сыяктуу, Мен да силерди жиберем», – деди.
 • Ушуну айткандан кийин, Ал шакирттерине демин єйлљп: «Ыйык Рухту кабыл алгыла!
 • Кимдин кєнљљлљрєн кечирсењер, ал кечирилет, ал эми кимдин кєнљљлљрєн кечирбесењер, ал кечирилбейт», – деди.
 • Он эки шакирттин бири, Эгиз деген да ысымы бар Томас Ыйса келген учурда алардын арасында жок эле.
 • Шакирттер ага: «Биз Тењирди кљрдєк», – дешти. Бирок ал: «Мен Анын колдорундагы мыктын тагын кљрмљйєнчљ, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип кљрмљйєнчљ ишенбейм», – деди.
 • Сегиз кєндљн кийин Ыйсанын шакирттери ошол єйгљ дагы чогулушту, алардын арасында Томас да бар эле. Эшик бекитилєє болчу, бирок Ыйса келип, алардын ортосуна турду да: «Силерге тынчтык болсун!» – деди.
 • Андан кийин Томаска кайрылып: «Менин колдорум менен кабыргаларыма колуњду тийгизип кљр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол!» – деди.
 • Томас Ага: «Тењирим менин! Кудайым менин!» – деп жооп берди.
 • Ыйса ага: «Сен Мени кљргљндљн кийин ишенип жатасыњ, кљрбљй ишенгендер бактылуу», – деди.
 • Ыйса шакирттеринин кљз алдында кљптљгљн кереметтерди кљрсљттє, бирок бул китепке алардын баары жазылган жок.
 • Булар болсо Ыйсанын Кудайдын Уулу, Машайак экенине ишенишињер єчєн жана ишенип, Анын ысымы аркылуу љмєргљ ээ болушуњар єчєн жазылды.