Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну
 

 
 • [Зач. 66.] Посе́мъ яви́ся па́ки Иису́съ ученико́мъ [сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ,] на мо́ри тиверiа́дстѣмъ. Яви́ся же си́це:
 • бя́ху вку́пѣ Си́монъ пе́тръ, и Ѳома́ нарица́емый близне́цъ, и Нафана́илъ, и́же [бѣ́] от­ ка́ны Галиле́йскiя, и сы́на зеведе́ова, и и́на от­ учени́къ его́ два́.
 • Глаго́ла и́мъ Си́монъ пе́тръ: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́демъ и мы́ съ тобо́ю. Изыдо́ша [же] и всѣдо́ша а́бiе въ кора́бль, и въ ту́ но́щь не я́ша ничесо́же.
 • У́тру же бы́в­шу, ста́ Иису́съ при­­ бре́зѣ: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́съ е́сть.
 • Глаго́ла же и́мъ Иису́съ: дѣ́ти, еда́ что́ снѣ́дно и́мате? Отвѣща́ша ему́: ни́.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху при­­влещи́ ея́ от­ мно́же­ст­ва ры́бъ.
 • Глаго́ла же учени́къ то́й, его́же любля́ше Иису́съ, Петро́ви: Госпо́дь е́сть. Си́монъ же пе́тръ слы́шавъ, я́ко Госпо́дь е́сть, епенди́томъ препоя́сася, бѣ́ бо на́гъ, и вве́ржеся въ мо́ре:
 • а друзі́и ученицы́ кораблеце́мъ прiидо́ша, не бѣ́ша бо дале́че от­ земли́, но я́ко двѣ́ стѣ́ лакте́й, влеку́ще мре́жу ры́бъ.
 • Егда́ у́бо излѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша о́гнь лежа́щь, и ры́бу на не́мъ лежа́щу и хлѣ́бъ.
 • [И] глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­неси́те от­ ры́бъ, я́же я́сте ны́нѣ.
 • Влѣ́зъ [же] Си́монъ пе́тръ, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́кихъ ры́бъ сто́ [и] пятьдеся́тъ [и] три́: и толи́ко су́щымъ, не прото́ржеся мре́жа.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: прiиди́те, обѣ́дуйте. Ни еди́нъ же смѣ́яше от­ учени́къ истяза́ти его́: ты́ кто́ еси́? вѣ́дяще, я́ко Госпо́дь е́сть.
 • Прiи́де же Иису́съ, и прiя́тъ хлѣ́бъ, и даде́ и́мъ, и ры́бу та́кожде.
 • Се́ уже́ тре́тiе яви́ся Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ.
 • [Зач. 67.] Егда́ же обѣ́доваше, глаго́ла Си́мону Петру́ Иису́съ: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́ па́че си́хъ? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ па́ки второ́­е: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ тре́тiе: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Оскорбѣ́ [же] пе́тръ, я́ко рече́ ему́ тре́тiе: лю́биши ли мя́? и глаго́ла ему́: Го́споди, ты́ вся́ вѣ́си: ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́ Иису́съ: паси́ о́вцы моя́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: егда́ бы́лъ еси́ ю́нъ, поя́сал­ся еси́ са́мъ, и ходи́лъ еси́, а́може хотѣ́лъ еси́: егда́ же состарѣ́ешися, воз­дѣ́жеши ру́цѣ тво­и́, и и́нъ тя́ поя́шетъ, и веде́тъ, а́може не хо́щеши.
 • Сiе́ же рече́, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю просла́витъ Бо́га. И сiя́ ре́къ, глаго́ла ему́: иди́ по мнѣ́.
 • Обра́щься же пе́тръ ви́дѣ ученика́, его́же любля́ше Иису́съ, вслѣ́дъ иду́ща, и́же и воз­леже́ на ве́чери на пе́рси его́ и рече́: Го́споди, кто́ е́сть предая́й тя́?
 • Сего́ ви́дѣвъ пе́тръ, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, се́й же что́?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: а́ще хощу́, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́? ты́ по мнѣ́ гряди́.
 • Изы́де же сло́во се́ въ бра́тiю, я́ко учени́къ то́й не у́мретъ. И не рече́ ему́ Иису́съ, я́ко не у́мретъ, но: а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́?
 • Се́й е́сть учени́къ свидѣ́тел­ст­вуяй о си́хъ, и́же и написа́ сiя́: и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во его́.
 • Су́ть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́съ, я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самому́ мню́ [всему́] мíру вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ Иоа́н­на свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 21, зача́лъ же церко́вныхъ 67.
 • [Зач. 66.] После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
 • были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
 • Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
 • А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
 • Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
 • Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
 • Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.
 • А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою.
 • Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
 • Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.
 • Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
 • Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь.
 • Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
 • Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
 • [Зач. 67.] Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
 • Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.
 • Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.
 • Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?
 • Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
 • Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.
 • И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?
 • Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.
 • Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
 • Баъд аз он боз Исо дар соҳили баҳри Табария ба шогирдон зоҳир шуд. Зоҳир шуданаш ин тавр буд:
 • Шимъўни Петрус, Тумо, ки Экизак номида мешуд, Натанъил, ки аз Қонои Ҷалил буд, писарони Забдой ва ду нафар шогирдони Ў бо ҳам буданд.
 • Ва Шимъўни Петрус ба онҳо гуфт: “Мехоҳам ба сайди моҳӣ биравам“. Ба вай гуфтанд: “Мо низ ҳамроҳи ту меравем“. Дарҳол рафта, ба қаиқ савор шуданд, ва он шаб чизе сайд накарданд.
 • Вақте ки субҳ шуд, Исо дар соҳил истода буд, лекин шогирдон надонистанд, ки ин Исост.
 • Исо ба онҳо гуфт: “Эй фарзандон! Оё назди шумо хўроке ҳаст?“ Ба Ў ҷавоб доданд: “Не“.
 • Ў ба онҳо гуфт: “Тўрро ба тарафи ростӣ қаиқ биандозед, ва хоҳед ёфт“. Онҳо андохтанд, ва аз бисьёрии моҳӣ онро кашида натавонистанд.
 • Он шогирде ки Исо дўст медошт, ба Петрус гуфт: “Ин Худованд аст“. Чун Шимъўни Петрус шунид, ки ин Худованд аст, ҷомаашро ба худ печон, чунки бараҳна буд, ва худро дар баҳр андохт;
 • Ва шогирдони дигар бо қаиқ омаданд, зеро ки аз соҳил дур набуданд, балки қариб ба дусад зироъ, ва тўри пур аз моҳиро кашиданд.
 • Ва чун ба хушкӣ баромаданд, оташи афрўхта ва моҳии бар он гузошташуда ва нонро диданд.
 • Исо ба онҳо гуфт: “Аз он моҳие ки ҳозир сайд кардед, биёред“.
 • Шимъўни Петрус рафта, тўрро пур аз моҳиёни бузург, ки саду панҷоҳу се адад буданд, ба хушкӣ кашид, ва бо вуҷуди бисьёрии моҳӣ тўр надарида.
 • Исо ба онҳо гуфт: “Биёед, хўрок бихўред“. Лекин аз шогирдон касе ҷуръат накард, ки аз Ў бипурсад: “Ту кистӣ?“.Зеро медонистанд, ки ин Худованд аст.
 • Ва Исо пеш омада, нонро гирифт ва ба онҳо дод, ва ҳамчунин моҳиро.
 • Ин бори сеюм буд, ки Исо, пас аз эҳьё шудандаш аз мурдагон, ба шогирдони Худ зоҳир шуд.
 • Баъд аз хўрок хўрданашон, Исо ба Шимъўни Петрус гуфт: “Эй Шимъўн ибни Юнус! Оё Маро бештар аз инҳо дўст медорӣ?“ Ба Ў гуфт: “Оре, Худовандо! Ту медонӣ, ки Туро дўст медорам“ Ба вай гуфт: “Барраҳои Маро бичарон“.
 • Боз бори дигар ба вай гуфт: “Эй Шимъўн ибни Юнус! Оё Маро дўст медорӣ?“ Ба Ў гуфт: “Оре, Худованд! Ту медонӣ, ки Туро дўст медорам“.Ба вай гуфт: “Гўсфандони Маро чўпони намо“.
 • Ва бори сеюм ба вай гуфт: “Эй Шимъўн ибни Юнус! Оё Маро дўст медорӣ?“ Петрус ғамгин шуд, ки бори сеюм аз вай пурсид: ́Оё Маро дўст медорӣ?́ ва ба Ў гуфт: “Худовандо! Ту аз ҳама чиз вофиқ ҳастӣ; Ту медонӣ ки Туро дўст медорам“. Исо ба вай гуфт: “Гўсфандони Маро бичарон;
 • Ба ростӣ, ба ростӣ ба ту мегўям: вақте ки ҷавон будӣ, камаратро худат мебастӣ, ва ба ҳар ҷое ки мехостӣ, мерафтӣ; лекин вақте ки пир шавӣ, дастҳоятро дароз хоҳӣ кард, ва дигаре туро баста, ба он ҷое ки намехоҳӣ, туро хоҳад бурд“.
 • Чунин гуфт, то ишорат кунад, ки бо чӣ гуна фавт вай бояд Худоро ҷалол диҳад. Ва чун инро гуфт, ба вай фармуд: “Аз ақиби Ман биё“.
 • Петрус ба атроф нигоҳ карда, дид, ки он шогирде ки Исоро дўст медошт, аз ақиби онҳо меояд, ва ин ҳамон буд, ки дар вақти таоми шом ба сандуқи синаи Ў такья зада, гуфт: “Худовандо! Кист он ки Туро таслим мекунад?“
 • Чун Петрус вайро дид, ба Исо гуфт: “Худовандо! Оқибати ин чӣ хоҳад буд?“
 • Исо ба вай гуфт: “Агар хости Ман бошад, ки то вақти омаданам вай бимонад, ин ба ту чӣ дахл дорад? Аз ақиби Ман биё“.
 • Бинобар дар миёни бародарон чунин сухан панҳ шуд, ки он шогирд нахоҳад мурд. Лекин Исо ба вай нагуфт, ки вай нахоҳад мурд, балки: “ Агар Хости Ман ин бошад, ки то вақти омаданам вай бимонад, ин ба ту чӣ дахл дорад?“.
 • Ва ин шогирдест, ки ба ин чизҳо шаҳодат медиҳад ва инҳоро навишт; ва мо медонем, ки шаҳодати вай рост аст.
 • Боз бисьёр аъмоли дигаре Исо ба ҷо овард, ки агар муфассал навишта шавад, ба гумонам, тамоми дуньё ҳам он китобҳои навишташударо ғунҷоиш дода наметавонист. Омин.