Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну
 

 
 • [Зач. 66.] Посе́мъ яви́ся па́ки Иису́съ ученико́мъ [сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ,] на мо́ри тиверiа́дстѣмъ. Яви́ся же си́це:
 • бя́ху вку́пѣ Си́монъ пе́тръ, и Ѳома́ нарица́емый близне́цъ, и Нафана́илъ, и́же [бѣ́] от­ ка́ны Галиле́йскiя, и сы́на зеведе́ова, и и́на от­ учени́къ его́ два́.
 • Глаго́ла и́мъ Си́монъ пе́тръ: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́демъ и мы́ съ тобо́ю. Изыдо́ша [же] и всѣдо́ша а́бiе въ кора́бль, и въ ту́ но́щь не я́ша ничесо́же.
 • У́тру же бы́в­шу, ста́ Иису́съ при­­ бре́зѣ: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́съ е́сть.
 • Глаго́ла же и́мъ Иису́съ: дѣ́ти, еда́ что́ снѣ́дно и́мате? Отвѣща́ша ему́: ни́.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху при­­влещи́ ея́ от­ мно́же­ст­ва ры́бъ.
 • Глаго́ла же учени́къ то́й, его́же любля́ше Иису́съ, Петро́ви: Госпо́дь е́сть. Си́монъ же пе́тръ слы́шавъ, я́ко Госпо́дь е́сть, епенди́томъ препоя́сася, бѣ́ бо на́гъ, и вве́ржеся въ мо́ре:
 • а друзі́и ученицы́ кораблеце́мъ прiидо́ша, не бѣ́ша бо дале́че от­ земли́, но я́ко двѣ́ стѣ́ лакте́й, влеку́ще мре́жу ры́бъ.
 • Егда́ у́бо излѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша о́гнь лежа́щь, и ры́бу на не́мъ лежа́щу и хлѣ́бъ.
 • [И] глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­неси́те от­ ры́бъ, я́же я́сте ны́нѣ.
 • Влѣ́зъ [же] Си́монъ пе́тръ, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́кихъ ры́бъ сто́ [и] пятьдеся́тъ [и] три́: и толи́ко су́щымъ, не прото́ржеся мре́жа.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: прiиди́те, обѣ́дуйте. Ни еди́нъ же смѣ́яше от­ учени́къ истяза́ти его́: ты́ кто́ еси́? вѣ́дяще, я́ко Госпо́дь е́сть.
 • Прiи́де же Иису́съ, и прiя́тъ хлѣ́бъ, и даде́ и́мъ, и ры́бу та́кожде.
 • Се́ уже́ тре́тiе яви́ся Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ.
 • [Зач. 67.] Егда́ же обѣ́доваше, глаго́ла Си́мону Петру́ Иису́съ: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́ па́че си́хъ? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ па́ки второ́­е: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ тре́тiе: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Оскорбѣ́ [же] пе́тръ, я́ко рече́ ему́ тре́тiе: лю́биши ли мя́? и глаго́ла ему́: Го́споди, ты́ вся́ вѣ́си: ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́ Иису́съ: паси́ о́вцы моя́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: егда́ бы́лъ еси́ ю́нъ, поя́сал­ся еси́ са́мъ, и ходи́лъ еси́, а́може хотѣ́лъ еси́: егда́ же состарѣ́ешися, воз­дѣ́жеши ру́цѣ тво­и́, и и́нъ тя́ поя́шетъ, и веде́тъ, а́може не хо́щеши.
 • Сiе́ же рече́, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю просла́витъ Бо́га. И сiя́ ре́къ, глаго́ла ему́: иди́ по мнѣ́.
 • Обра́щься же пе́тръ ви́дѣ ученика́, его́же любля́ше Иису́съ, вслѣ́дъ иду́ща, и́же и воз­леже́ на ве́чери на пе́рси его́ и рече́: Го́споди, кто́ е́сть предая́й тя́?
 • Сего́ ви́дѣвъ пе́тръ, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, се́й же что́?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: а́ще хощу́, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́? ты́ по мнѣ́ гряди́.
 • Изы́де же сло́во се́ въ бра́тiю, я́ко учени́къ то́й не у́мретъ. И не рече́ ему́ Иису́съ, я́ко не у́мретъ, но: а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́?
 • Се́й е́сть учени́къ свидѣ́тел­ст­вуяй о си́хъ, и́же и написа́ сiя́: и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во его́.
 • Су́ть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́съ, я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самому́ мню́ [всему́] мíру вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ Иоа́н­на свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 21, зача́лъ же церко́вныхъ 67.
 • [Зач. 66.] После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
 • были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
 • Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
 • А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
 • Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
 • Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
 • Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.
 • А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою.
 • Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
 • Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.
 • Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
 • Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь.
 • Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
 • Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
 • [Зач. 67.] Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
 • Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.
 • Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.
 • Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?
 • Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
 • Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.
 • И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?
 • Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.
 • Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
 • Андан кийин Ыйса Тиберия кљлєнєн жээгинде шакирттерине дагы бир жолу кљрєндє. Бул мындайча болду:
 • Шымон Петир, Томас-Эгиз, Галилеянын Каана шаарынан болгон Натанаел, Зебедейдин уулдары жана дагы эки шакирт чогуу жєрєшкљн эле.
 • Шымон Петир аларга: «Мен балык кармаганы барам», – деди. Алар ага: «Биз да сени менен барабыз», – дешти да, барып, кайыкка тєшєштє. Бирок ал тєнє алар эч нерсе кармай алышкан жок.
 • Тањ атып калганда, Ыйса жээкте турган эле. Шакирттери болсо Анын Ыйса экенин билишкен жок.
 • Ыйса алардан: «Балдар, балыгыњар барбы?» – деп сурады. Алар Ага: «Жок», – деп жооп беришти.
 • Ыйса аларга: «Торду кайыктын оњ жагынан салгыла, ошондо кармайсыњар», – деди. Алар торун салышты да, тєшкљн балыктын кљптєгєнљн торду кайра тартып чыгара албай калышты.
 • Ошондо Ыйсанын сєйгљн шакирти Петирге: «Бул Тењирибиз», – деди. Шымон Петир Анын Тењир экенин укканда, кийимин кие калып (анткени ал жылањач эле), сууга секирди.
 • Калган шакирттер балыкка толгон торду сєйрљп, жээкке сєзєп келишти. Анткени алар жээктен анча алыс эмес жерде жєрєшкљн. Алар менен жээктин ортосундагы аралык эки жєз чыканактай эле.
 • Жээкке чыгышканда, жагылган оттун чогун жана анын єстєндљгє балык менен нанды кљрєштє.
 • Ыйса аларга: «Азыр кармаган балыгыњардан алып келгиле!» – деди.
 • Шымон Петир барып, чоњ-чоњ балыктарга толгон торду жээкке тартып чыгарды. Тордо жєз элєє єч балык бар экен. Балыктын кљптєгєнљ карабастан, тор айрылбаптыр.
 • Ыйса аларга: «Келип, тамактанып алгыла!» – деди. Шакирттердин эч кимиси: «Сен кимсињ?» – деп суроого батынышкан жок. Анткени алар Анын Тењир экенин билишти.
 • Ыйса басып келип, аларга нанды жана балыкты берди.
 • Бул Ыйсанын тирилгенден кийин шакирттерине єчєнчє жолку кљрєнєшє эле.
 • Алар тамактанып бєтєшкљндљн кийин, Ыйса Шымон Петирден: «Жунус уулу Шымон, сен Мени буларга караганда кљбєрљљк сєйљсєњбє?» – деп сурады. «Ооба, Тењир, Сени сєйљрємдє Љзєњ билесињ», – деп жооп берди Петир. Ошондо Ыйса ага: «Козуларымды кайтар!» – деди.
 • Ыйса андан экинчи ирет: «Жунус уулу Шымон, сен Мени сєйљсєњбє?» – деп сурады. «Ооба, Тењир, Сени сєйљрємдє Љзєњ билесињ», – деп жооп берди Петир. Ошондо Ыйса ага: «Койлорумду кайтар!» – деди.
 • Ыйса андан єчєнчє ирет: «Жунус уулу Шымон, сен Мени сєйљсєњбє?» – деп сурады. «Сен Мени сєйљсєњбє?» деп, Ыйса єчєнчє ирет сурагандыктан, Петир капа болуп: «Тењир, Сен баарын билесињ, Сени сєйљрємдє да билесињ», – деди. Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Койлорумду кайтар!
 • Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, сен жаш кезињде белињди љзєњ бууп, каалаган жагыња барчусуњ. Карыганыњда колуњду сунуп бересињ, сени башка бирљљ байлайт да, каалабаган жагыња алып барат».
 • Ыйса бул сљздљрдє Петир љз љлємє менен Кудайды дањктарын билдирєє єчєн айтты. Ушул сљздє айткандан кийин, Ал ага: «Менин артымдан ээрчи», – деди.
 • Петир артын карап, Ыйса сєйгљн шакирттин ээрчип келе жатканын кљрдє. Ал кечки тамак убагында Ыйсанын тљшєнљ башын коюп, «Тењир, Сага чыккынчылык кыла турган ким?» деп сураган шакирт эле.
 • Петир ошол шакиртти кљргљндљ: «Тењир, ал эми булчу?» – деди.
 • Ыйса ага: «Кааласам, Мен келгенге чейин, ал тирєє болот, сенин ишињ эмне? Мени ээрчи», – деди.
 • Ошондон кийин бир туугандар арасында «Бул шакирт љлбљйт» деген сљз тарап кетти. Бирок Ыйса Петирге аны љлбљйт деп эмес, «Кааласам, Мен келгенче, ал ушул жерде болот, аны менен сенин ишињ эмне?» – деп айткан эле.
 • Ушулардын баарын ошол шакирт жазып алып, кєбљлљндєрєп жатат. Биз анын кєбљлљндєрєєсє чындык экенин билебиз.
 • Ыйса булардан башка дагы кљптљгљн иштерди кылган. Эгерде алардын баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дєйнљгљ батмак эмес деп ойлойм. Оомийин.