Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну
 

 
 • [Зач. 66.] Посе́мъ яви́ся па́ки Иису́съ ученико́мъ [сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ,] на мо́ри тиверiа́дстѣмъ. Яви́ся же си́це:
 • бя́ху вку́пѣ Си́монъ пе́тръ, и Ѳома́ нарица́емый близне́цъ, и Нафана́илъ, и́же [бѣ́] от­ ка́ны Галиле́йскiя, и сы́на зеведе́ова, и и́на от­ учени́къ его́ два́.
 • Глаго́ла и́мъ Си́монъ пе́тръ: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́демъ и мы́ съ тобо́ю. Изыдо́ша [же] и всѣдо́ша а́бiе въ кора́бль, и въ ту́ но́щь не я́ша ничесо́же.
 • У́тру же бы́в­шу, ста́ Иису́съ при­­ бре́зѣ: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́съ е́сть.
 • Глаго́ла же и́мъ Иису́съ: дѣ́ти, еда́ что́ снѣ́дно и́мате? Отвѣща́ша ему́: ни́.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху при­­влещи́ ея́ от­ мно́же­ст­ва ры́бъ.
 • Глаго́ла же учени́къ то́й, его́же любля́ше Иису́съ, Петро́ви: Госпо́дь е́сть. Си́монъ же пе́тръ слы́шавъ, я́ко Госпо́дь е́сть, епенди́томъ препоя́сася, бѣ́ бо на́гъ, и вве́ржеся въ мо́ре:
 • а друзі́и ученицы́ кораблеце́мъ прiидо́ша, не бѣ́ша бо дале́че от­ земли́, но я́ко двѣ́ стѣ́ лакте́й, влеку́ще мре́жу ры́бъ.
 • Егда́ у́бо излѣзо́ша на зе́млю, ви́дѣша о́гнь лежа́щь, и ры́бу на не́мъ лежа́щу и хлѣ́бъ.
 • [И] глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­неси́те от­ ры́бъ, я́же я́сте ны́нѣ.
 • Влѣ́зъ [же] Си́монъ пе́тръ, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́кихъ ры́бъ сто́ [и] пятьдеся́тъ [и] три́: и толи́ко су́щымъ, не прото́ржеся мре́жа.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: прiиди́те, обѣ́дуйте. Ни еди́нъ же смѣ́яше от­ учени́къ истяза́ти его́: ты́ кто́ еси́? вѣ́дяще, я́ко Госпо́дь е́сть.
 • Прiи́де же Иису́съ, и прiя́тъ хлѣ́бъ, и даде́ и́мъ, и ры́бу та́кожде.
 • Се́ уже́ тре́тiе яви́ся Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, воста́въ от­ ме́ртвыхъ.
 • [Зач. 67.] Егда́ же обѣ́доваше, глаго́ла Си́мону Петру́ Иису́съ: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́ па́че си́хъ? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ па́ки второ́­е: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы моя́.
 • Глаго́ла ему́ тре́тiе: Си́моне Ио́нинъ, лю́биши ли мя́? Оскорбѣ́ [же] пе́тръ, я́ко рече́ ему́ тре́тiе: лю́биши ли мя́? и глаго́ла ему́: Го́споди, ты́ вся́ вѣ́си: ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глаго́ла ему́ Иису́съ: паси́ о́вцы моя́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: егда́ бы́лъ еси́ ю́нъ, поя́сал­ся еси́ са́мъ, и ходи́лъ еси́, а́може хотѣ́лъ еси́: егда́ же состарѣ́ешися, воз­дѣ́жеши ру́цѣ тво­и́, и и́нъ тя́ поя́шетъ, и веде́тъ, а́може не хо́щеши.
 • Сiе́ же рече́, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю просла́витъ Бо́га. И сiя́ ре́къ, глаго́ла ему́: иди́ по мнѣ́.
 • Обра́щься же пе́тръ ви́дѣ ученика́, его́же любля́ше Иису́съ, вслѣ́дъ иду́ща, и́же и воз­леже́ на ве́чери на пе́рси его́ и рече́: Го́споди, кто́ е́сть предая́й тя́?
 • Сего́ ви́дѣвъ пе́тръ, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, се́й же что́?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: а́ще хощу́, да то́й пребыва́етъ, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́? ты́ по мнѣ́ гряди́.
 • Изы́де же сло́во се́ въ бра́тiю, я́ко учени́къ то́й не у́мретъ. И не рече́ ему́ Иису́съ, я́ко не у́мретъ, но: а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прiиду́, что́ къ тебѣ́?
 • Се́й е́сть учени́къ свидѣ́тел­ст­вуяй о си́хъ, и́же и написа́ сiя́: и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во его́.
 • Су́ть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́съ, я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самому́ мню́ [всему́] мíру вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ Иоа́н­на свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 21, зача́лъ же церко́вныхъ 67.
 • [Зач. 66.] После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
 • были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
 • Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
 • А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
 • Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
 • Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
 • Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.
 • А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою.
 • Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
 • Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.
 • Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
 • Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь.
 • Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
 • Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
 • [Зач. 67.] Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
 • Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
 • Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.
 • Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.
 • Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?
 • Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
 • Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.
 • И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?
 • Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.
 • Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
 • 这 些 事 以 后 , 耶 稣 在 提 比 哩 亚 海 边 , 又 向 门 徒 显 现 。 他 怎 样 显 现 记 在 下 面 。
 • 有 西 门 彼 得 , 和 称 为 抵 土 马 的 多 马 , 并 加 利 利 的 迦 拿 人 拿 但 业 , 还 有 西 庇 太 的 两 个 儿 子 , 又 有 两 个 门 徒 , 都 在 一 处 。
 • 西 门 彼 得 对 他 们 说 , 我 打 鱼 去 。 他 们 说 , 我 们 也 和 你 同 去 。 他 们 就 出 去 , 上 了 船 , 那 一 夜 并 没 有 打 着 什 么 。
 • 天 将 亮 的 时 候 , 耶 稣 站 在 岸 上 。 门 徒 却 不 知 道 是 耶 稣 。
 • 耶 稣 就 对 他 们 说 , 小 子 , 你 们 有 吃 的 没 有 。 他 们 回 答 说 , 没 有 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 把 网 撒 在 船 的 右 边 , 就 必 得 着 。 他 们 便 撒 下 网 去 , 竟 拉 不 上 来 了 , 因 为 鱼 甚 多 。
 • 耶 稣 所 爱 的 那 门 徒 对 彼 得 说 , 是 主 。 那 时 西 门 彼 得 赤 着 身 子 , 一 听 见 是 主 , 就 束 上 一 件 外 衣 , 跳 在 海 里 。
 • 其 馀 的 门 徒 ( 离 岸 不 远 , 约 有 二 百 肘 , ( 古 时 以 肘 为 尺 , 一 肘 约 有 今 时 尺 半 ) 就 在 小 船 把 那 网 鱼 拉 过 来 。
 • 他 们 上 了 岸 , 就 看 见 那 里 有 炭 火 , 上 面 有 鱼 , 又 有 饼 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 把 刚 才 打 的 鱼 , 拿 几 条 来 。
 • 西 门 彼 得 就 去 , ( 或 作 上 船 ) 把 网 拉 到 岸 上 , 那 网 满 了 大 鱼 , 共 一 百 五 十 三 条 。 鱼 虽 这 样 多 , 网 却 没 有 破 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 来 吃 早 饭 。 门 徒 中 没 有 一 个 敢 问 他 , 你 是 谁 , 因 为 知 道 是 主 。
 • 耶 稣 就 来 拿 饼 和 鱼 给 他 们 。
 • 耶 稣 从 死 里 复 活 以 后 , 向 门 徒 显 现 , 这 是 第 三 次 。
 • 他 们 吃 完 了 早 饭 , 耶 稣 对 西 门 彼 得 说 , 约 翰 的 儿 子 西 门 , ( 约 翰 马 太 十 六 章 十 七 节 称 约 拿 ) 你 爱 我 比 这 些 更 深 麽 。 彼 得 说 , 主 阿 , 是 的 。 你 知 道 我 爱 你 。 耶 稣 对 他 说 , 你 喂 养 我 的 小 羊 。
 • 耶 稣 第 二 次 又 对 他 说 , 约 翰 的 儿 子 西 门 , 你 爱 我 麽 。 彼 得 说 , 主 阿 , 是 的 。 你 知 道 我 爱 你 。 耶 稣 说 , 你 牧 养 我 的 羊 。
 • 第 三 次 对 他 说 , 约 翰 的 儿 子 西 门 , 你 爱 我 麽 。 彼 得 因 为 耶 稣 第 三 次 对 他 说 , 你 爱 我 麽 , 就 忧 愁 , 对 耶 稣 说 , 主 阿 , 你 是 无 所 不 知 的 , 你 知 道 我 爱 你 。 耶 稣 说 , 你 喂 养 我 的 羊 。
 • 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 , 你 年 少 的 时 候 , 自 己 束 上 带 子 , 随 意 往 来 , 但 年 老 的 时 候 , 你 要 伸 手 来 , 别 人 要 把 你 束 上 , 带 你 到 不 愿 意 去 的 地 方 。
 • 耶 稣 说 这 话 , 是 指 着 彼 得 要 怎 样 死 荣 耀 神 。 说 了 这 话 , 就 对 他 说 , 你 跟 从 我 吧 。
 • 彼 得 转 过 来 , 看 见 耶 稣 所 爱 的 那 门 徒 跟 着 , 就 是 在 晚 饭 的 时 候 , 靠 着 耶 稣 胸 膛 , 说 , 主 阿 , 卖 你 的 是 谁 的 那 门 徒 。
 • 彼 得 看 见 他 , 就 问 耶 稣 说 , 主 阿 , 这 人 将 来 如 何 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 我 若 要 他 等 到 我 来 的 时 候 , 与 你 何 干 。 你 跟 从 我 吧 。
 • 于 是 这 话 传 在 弟 兄 中 间 , 说 那 门 徒 不 死 。 其 实 耶 稣 不 是 说 他 不 死 。 乃 是 说 我 若 要 他 等 到 我 来 的 时 候 , 与 你 何 干 。
 • 为 这 些 事 作 见 证 , 并 且 记 载 这 些 事 的 , 就 是 这 门 徒 。 我 们 也 知 道 他 的 见 证 是 真 的 。
 • 耶 稣 所 行 的 事 , 还 有 许 多 , 若 是 一 一 的 都 写 出 来 , 我 想 所 写 的 书 , 就 是 世 界 也 容 不 下 去 了 。