Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 6.] И въ тре́тiй де́нь бра́къ бы́сть въ ка́нѣ Галiе́йстей: и бѣ́ Ма́ти Иису́сова ту́.
 • Зва́нъ же бы́сть Иису́съ и ученицы́ его́ на бра́къ.
 • И недоста́в­шу вину́, глаго́ла Ма́ти Иису́сова къ нему́: вина́ не и́мутъ.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: что́ [е́сть] мнѣ́ и тебѣ́, же́но? не у́ прiи́де ча́съ мо́й.
 • Глаго́ла Ма́ти его́ слуга́мъ: е́же а́ще глаго́летъ ва́мъ, сотвори́те.
 • Бѣ́ху же ту́ водоно́си ка́мен­ни ше́сть, лежа́ще по очище́нiю Иуде́йску, вмѣстя́щiй по двѣма́ или́ трiе́мъ мѣ́рамъ.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: напо́лните водоно́сы воды́. И напо́лниша и́хъ до верха́.
 • И глаго́ла и́мъ: почерпи́те ны́нѣ и при­­неси́те архитрикли́нови. И при­­несо́ша.
 • Я́коже вкуси́ архитрикли́нъ вина́ бы́в­шаго от­ воды́, и не вѣ́даше, от­ку́ду е́сть: слу́ги же вѣ́дяху поче́рпшiи во́ду: при­­гласи́ жениха́ архитрикли́нъ.
 • И глаго́ла ему́: вся́къ человѣ́къ пре́жде до́брое вино́ полагае́тъ, и егда́ упiю́т­ся, тогда́ ху́ждшее: ты́ [же] соблю́лъ еси́ до́брое вино́ досе́лѣ.
 • Се́ сотвори́ нача́токъ зна́мениемъ Иису́съ въ ка́нѣ Галиле́йстѣй и яви́ сла́ву свою́: и вѣ́роваша въ него́ ученицы́ его́.
 • [Зач. 7.] По се́мъ сни́де въ капернау́мъ са́мъ и Ма́ти его́, и бра́тiя его́: и ту́ не мно́ги дни́ пребы́ша.
 • И бли́зъ бѣ́ па́сха Иуде́йска, и взы́де во Иерусали́мъ Иису́съ
 • и обрѣ́те въ це́ркви продаю́щая о́вцы и волы́ и го́луби, и пѣ́няжники сѣдя́щыя.
 • И сотвори́въ би́чь от­ ве́рвiй, вся́ изгна́ изъ це́ркве, о́вцы и волы́: и торжнико́мъ разсы́па пѣ́нязи и дски́ опрове́рже:
 • и продаю́щымъ го́луби рече́: воз­ми́те сiя́ от­сю́ду и не твори́те до́му Отца́ мо­его́ до́му ку́пленаго {ку́пли}.
 • Помяну́ша же ученицы́ его́, я́ко пи́сано е́сть: жа́лость до́му тво­его́ снѣ́сть мя́ {ре́вность до́му тво­его́ снѣде́ мя}.
 • Отвѣща́ша же Иуде́е и рѣ́ша ему́: ко́е зна́мение явля́еши на́мъ, я́ко сiя́ твори́ши.
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: разорите́ це́рковь сiю́, и тре́ми де́нми воз­дви́гну ю́.
 • Рѣ́ша же Иуде́е: четы́редесять и шестiю́ лѣ́тъ создана́ бы́сть це́рковь сiя́, и ты́ ли тре́ми де́нми воз­дви́гнеши ю́?
 • О́нъ же глаго́лаше о це́ркви тѣ́ла сво­его́.
 • Егда́ у́бо воста́ от­ ме́ртвыхъ, помяну́ша ученицы́ его́, я́ко се́ глаго́лаше, и вѣ́роваша писа́нiю и словеси́, е́же рече́ Иису́съ.
 • Егда́ же бѣ́ въ Иерусали́мѣхъ въ пра́здникъ па́ски, мно́зи вѣ́роваша во и́мя его́, ви́дяще зна́менiя его́, я́же творя́ше.
 • Са́мъ же Иису́съ не вдая́ше себе́ въ вѣ́ру и́хъ, зане́ са́мъ вѣ́дяше вся́,
 • и я́ко не тре́боваше, да кто́ свидѣ́тел­ст­вуетъ о человѣ́цехъ: са́мъ бо вѣ́дяше, что́ бѣ́ въ человѣ́цехъ.
 • [Зач. 41.] Иису́съ же пре́жде шести́ дні́й па́схи прiи́де въ Виѳа́нiю, идѣ́же бѣ́ ла́зарь уме́рый, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Сотвори́ша же ему́ ве́черю ту́, и ма́рѳа служа́­ше: ла́зарь же еди́нъ бѣ́ от­ воз­лежа́щихъ съ ни́мъ.
 • Марі́а же прiе́мши ли́тру ми́ра на́рда писти́ка многоцѣ́н­на, пома́за но́зѣ Иису́совѣ, и отре́ власы́ сво­и́ми но́зѣ его́: хра́мина же испо́лнися от­ вони́ ма́сти [благово́н­ныя].
 • Глаго́ла же еди́нъ от­ учени́къ его́, Иу́да Си́моновъ Искарiо́тскiй, и́же хотя́ше его́ преда́ти:
 • чесо́ ра́ди ми́ро сiе́ не про́дано бы́сть на трiе́хъ стѣ́хъ пѣ́нязь и дано́ ни́щымъ?
 • Сiе́ же рече́, не я́ко о ни́щихъ печа́­шеся, но я́ко та́ть бѣ́, и ковче́жецъ имѣ́яше, и вмета́емая ноша́­ше.
 • Рече́ же Иису́съ: не дѣ́йте ея́, да въ де́нь погребе́нiя мо­его́ соблюде́тъ е́:
 • ни́щыя бо всегда́ и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Разумѣ́ же наро́дъ мно́гъ от­ иуде́й, я́ко ту́ е́сть: и прiидо́ша не Иису́са ра́ди то́кмо, но да и ла́заря ви́дятъ, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Совѣща́ша же архiере́е, да и ла́заря убiю́тъ,
 • я́ко мно́зи его́ ра́ди идя́ху от­ иуде́й и вѣ́роваху во Иису́са.
 • Во у́трiй [же] де́нь наро́дъ мно́гъ при­­ше́дый въ пра́здникъ, слы́шав­ше, я́ко Иису́съ гряде́тъ во Иерусали́мъ,
 • прiя́ша ва́iа от­ Фи́никъ, и изыдо́ша въ срѣ́тенiе ему́, и зва́ху [глаго́люще]: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне, Ца́рь Изра́илевъ.
 • Обрѣ́тъ же Иису́съ осля́, всѣ́де на не́, я́коже е́сть пи́сано:
 • не бо́йся, дщи́ Сiо́ня: се́ Ца́рь тво́й гряде́тъ, сѣдя́ на жребя́ти о́сли.
 • Си́хъ же не разумѣ́ша ученицы́ его́ пре́жде: но егда́ просла́вися Иису́съ, тогда́ помяну́ша, я́ко сiя́ бы́ша о не́мъ пи́сана, и сiя́ сотвори́ша ему́.
 • Свидѣ́тел­ст­воваше у́бо наро́дъ, и́же бѣ́ [пре́жде] съ ни́мъ, егда́ ла́заря воз­гласи́ от­ гро́ба и воскреси́ его́ от­ ме́ртвыхъ:
 • сего́ ра́ди и срѣ́те его́ наро́дъ, я́ко слы́шаша его́ сiе́ сотво́рша зна́менiе.
 • [Зач. 42.] Фарисе́е у́бо рѣ́ша къ себѣ́: ви́дите, я́ко ника́яже по́льза е́сть? се́ мíръ по не́мъ и́детъ.
 • Бя́ху же нѣ́цыи е́ллини от­ при­­ше́дшихъ, да покло́нят­ся въ пра́здникъ:
 • сі́и у́бо при­­ступи́ша къ Фили́ппу, и́же бѣ́ от­ Виѳсаи́ды Галиле́йскiя, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щемъ Иису́са ви́дѣти.
 • Прiи́де Фили́ппъ и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́ппъ глаго́ласта Иису́сови.
 • Иису́съ же от­вѣща́ и́ма, глаго́ля: прiи́де ча́съ, да просла́вит­ся Сы́нъ человѣ́ческiй:
 • ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще зе́рно пшени́чно па́дъ на земли́ не у́мретъ, то́ еди́но пребыва́етъ: а́ще же у́мретъ, мно́гъ пло́дъ сотвори́тъ:
 • любя́й ду́шу свою́, погуби́тъ ю́: и ненави́дяй души́ сво­ея́ въ мíрѣ се́мъ, въ живо́тъ вѣ́чный сохрани́тъ ю́:
 • а́ще кто́ мнѣ́ слу́житъ, мнѣ́ да послѣ́д­ст­вуетъ: и идѣ́же е́смь а́зъ, ту́ и слуга́ мо́й бу́детъ: и а́ще кто́ мнѣ́ слу́житъ, почти́тъ его́ Оте́цъ мо́й:
 • ны́нѣ душа́ моя́ воз­мути́ся и что́ реку́? О́тче, спаси́ мя от­ часа́ сего́: но сего́ ра́ди прiидо́хъ на ча́съ се́й:
 • [Зач..] о́тче, просла́ви и́мя твое́. Прiи́де же гла́съ съ небесе́: и просла́вихъ, и па́ки просла́влю.
 • Наро́дъ же стоя́й и слы́шавъ, глаго́лаху: гро́мъ бы́сть. Ині́и глаго́лаху: а́нгелъ глаго́ла ему́.
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́: не мене́ ра́ди гла́съ се́й бы́сть, но наро́да ра́ди:
 • ны́нѣ су́дъ е́сть мíру сему́: ны́нѣ кня́зь мíра сего́ изгна́нъ бу́детъ во́нъ:
 • и а́ще а́зъ воз­несе́нъ бу́ду от­ земли́, вся́ при­­влеку́ къ себѣ́.
 • Сiе́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю хотя́ше умре́ти.
 • Отвѣща́ ему́ наро́дъ: мы́ слы́шахомъ от­ зако́на, я́ко Христо́съ пребыва́етъ во вѣ́ки: ка́ко ты́ глаго́леши: воз­нести́ся подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому? кто́ е́сть се́й Сы́нъ человѣ́ческiй?
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: еще́ ма́ло вре́мя свѣ́тъ въ ва́съ е́сть: ходи́те, до́ндеже свѣ́тъ и́мате, да тма́ ва́съ не и́метъ: и ходя́й во тмѣ́ не вѣ́сть, ка́мо и́детъ:
 • [Зач. 43.] до́ндеже свѣ́тъ и́мате, вѣ́руйте во свѣ́тъ, да сы́нове свѣ́та бу́дете. Сiя́ глаго́ла Иису́съ, и от­ше́дъ скры́ся от­ ни́хъ.
 • Толи́ка [же] зна́менiя сотво́ршу ему́ предъ ни́ми, не вѣ́роваху въ него́,
 • да сбу́дет­ся сло́во Иса́iи проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто́ вѣ́рова слу́ху на́­шему? и мы́шца Госпо́дня кому́ от­кры́ся?
 • Сего́ ра́ди не можа́ху вѣ́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́iа:
 • ослѣпи́ о́чи и́хъ, и ока́менилъ е́сть сердца́ и́хъ, да не ви́дятъ очи́ма, ни разумѣ́ютъ се́рдцемъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Сiя́ рече́ Иса́iа, егда́ ви́дѣ сла́ву его́ и глаго́ла о не́мъ.
 • Оба́че у́бо и от­ кня́зь мно́зи вѣ́роваша въ него́: но фарисе́й ра́ди не исповѣ́доваху, да не изъ со́нмищъ изгна́ни бу́дутъ:
 • воз­люби́ша бо па́че сла́ву человѣ́ческую, не́же сла́ву Бо́жiю.
 • Иису́съ же воз­зва́ и рече́: вѣ́руяй въ мя́ не вѣ́руетъ въ мя́, но въ посла́в­шаго мя́:
 • и ви́дяй мя́ ви́дитъ посла́в­шаго мя́:
 • а́зъ свѣ́тъ въ мíръ прiидо́хъ, да вся́къ вѣ́руяй въ мя́ во тмѣ́ не пребу́детъ:
 • и а́ще кто́ услы́шитъ глаго́лы моя́ и не вѣ́руетъ, а́зъ не сужду́ ему́: не прiидо́хъ бо, да сужду́ мíрови, но да спасу́ мíръ:
 • от­мета́яйся мене́ и не прiе́мляй глаго́лъ мо­и́хъ и́мать судя́щаго ему́: сло́во, е́же глаго́лахъ, то́ су́дитъ ему́ въ послѣ́днiй де́нь:
 • я́ко а́зъ от­ себе́ не глаго́лахъ: но посла́вый мя́ Оте́цъ, то́й мнѣ́ за́повѣдь даде́, что́ реку́ и что́ воз­глаго́лю:
 • и вѣ́мъ, я́ко за́повѣдь его́ живо́тъ вѣ́чный е́сть: я́же у́бо а́зъ глаго́лю, я́коже рече́ мнѣ́ Оте́цъ, та́ко глаго́лю.
 • [Зач. 63.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ Марі́а Магдали́на прiи́де зау́тра, еще́ су́щей тмѣ́, на гро́бъ, и ви́дѣ ка́мень взя́тъ от­ гро́ба:
 • тече́ у́бо и прiи́де къ Си́мону Петру́ и къ друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́съ, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от­ гро́ба, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша его́.
 • Изы́де же пе́тръ и другі́й учени́къ, и идя́ста ко гро́бу,
 • теча́ста же о́ба вку́пѣ: и другі́й учени́къ тече́ скорѣ́е Петра́ и прiи́де пре́жде ко гро́бу,
 • и при­­ни́къ ви́дѣ ри́зы лежа́щя: оба́че не вни́де.
 • Прiи́де же Си́монъ пе́тръ вслѣ́дъ его́, и вни́де во гро́бъ, и ви́дѣ ри́зы [еди́ны] лежа́щя
 • и суда́рь, и́же бѣ́ на главѣ́ его́, не съ ри́зами лежа́щь, но осо́бь сви́тъ на еди́нѣмъ мѣ́стѣ.
 • Тогда́ у́бо вни́де и другі́й учени́къ, при­­ше́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́дѣ, и вѣ́рова:
 • не у́ бо вѣ́дяху писа́нiя, я́ко подоба́етъ ему́ изъ ме́ртвыхъ воскре́снути.
 • Идо́ста же па́ки къ себѣ́ ученика́.
 • [Зач. 64.] Марі́а же стоя́ше у гро́ба внѣ́ пла́чущи: я́коже пла́кашеся, при­­ни́че во гро́бъ
 • и ви́дѣ два́ а́нгела въ бѣ́лыхъ [ри́захъ] сѣдя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, идѣ́же бѣ́ лежа́ло тѣ́ло Иису́сово.
 • И глаго́ласта е́й о́на: же́но, что́ пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода мо­его́, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша его́.
 • И сiя́ ре́кши обрати́ся вспя́ть и ви́дѣ Иису́са стоя́ща, и не вѣ́дяше, я́ко Иису́съ е́сть.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: же́но, что́ пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ [же] мня́щи, я́ко вертогра́дарь е́сть, глаго́ла ему́: го́споди, а́ще ты́ еси́ взя́лъ его́, повѣ́ждь ми́, гдѣ́ еси́ положи́лъ его́, и а́зъ воз­му́ его́.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: Марі́е. Она́ [же] обра́щшися глаго́ла ему́: раввуни́, е́же глаго́лет­ся, учи́телю.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: не при­­каса́йся мнѣ́, не у́ бо взыдо́хъ ко Отцу́ мо­ему́: иди́ же ко бра́тiи мо­е́й и рцы́ и́мъ: восхожду́ ко Отцу́ мо­ему́ и Отцу́ ва́­шему, и Бо́гу мо­ему́ и Бо́гу ва́­шему.
 • Прiи́де [же] Марі́а Магдали́на повѣ́да­ю­щи ученико́мъ, я́ко ви́дѣ Го́спода, и сiя́ рече́ е́й.
 • [Зач. 65.] Су́щу же по́здѣ въ де́нь то́й во еди́ну от­ суббо́тъ, и две́ремъ затворе́н­нымъ, идѣ́же бя́ху ученицы́ [его́] со́брани, стра́ха ра́ди Иуде́йска, прiи́де Иису́съ и ста́ посредѣ́, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ.
 • И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ [и но́зѣ] и ре́бра своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́дѣв­ше Го́спода.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ па́ки: ми́ръ ва́мъ: я́коже посла́ мя Оте́цъ, и а́зъ посыла́ю вы́.
 • И сiе́ ре́къ, ду́ну и глаго́ла и́мъ: прiими́те Ду́хъ свя́тъ:
 • и́мже от­пустите́ грѣхи́, от­пу́стят­ся и́мъ: и и́мже держите́, держа́т­ся.
 • Ѳома́ же, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый близне́цъ, не бѣ́ [ту́] съ ни́ми, егда́ прiи́де Иису́съ.
 • Глаго́лаху же ему́ друзі́и ученицы́: ви́дѣхомъ Го́спода. О́нъ же рече́ и́мъ: а́ще не ви́жу на руку́ его́ я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложу́ пе́рста мо­его́ въ я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложу́ ру́ку мою́ въ ре́бра его́, не и́му вѣ́ры.
 • И по дне́хъ осми́хъ па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ его́, и Ѳома́ съ ни́ми. Прiи́де Иису́съ две́ремъ затворе́н­нымъ, и ста́ посредѣ́ [и́хъ] и рече́: ми́ръ ва́мъ.
 • Пото́мъ глаго́ла Ѳомѣ́: при­­неси́ пе́рстъ тво́й сѣ́мо, и ви́ждь ру́цѣ мо­и́: и при­­неси́ ру́ку твою́, и вложи́ въ ре́бра моя́: и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ.
 • И от­вѣща́ Ѳома́ и рече́ ему́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: я́ко ви́дѣвъ мя́, вѣ́ровалъ еси́: блаже́ни не ви́дѣв­шiи и вѣ́ровав­ше.
 • Мно́га же и и́на зна́менiя сотвори́ Иису́съ предъ ученики́ сво­и́ми, я́же не су́ть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ:
 • сiя́ же пи́сана бы́ша, да вѣ́руете, я́ко Иису́съ е́сть Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и да вѣ́ру­ю­ще живо́тъ и́мате во и́мя его́.
 • [Зач. 6.] На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.
 • Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
 • И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
 • Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Же́но? еще не пришел час Мой.
 • Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
 • Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
 • Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.
 • И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
 • Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха
 • и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.
 • Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
 • [Зач. 7.] После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим
 • и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.
 • И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.
 • И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и до́ма Отца Моего не делайте домом торговли.
 • При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.
 • На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?
 • Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.
 • На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?
 • А Он говорил о храме тела Своего.
 • Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
 • И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.
 • Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех
 • и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
 • [Зач. 41.] За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
 • Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
 • Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
 • Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
 • Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
 • Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
 • Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
 • Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
 • Первосвященники же положили убить и Лазаря,
 • потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
 • На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
 • взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
 • Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
 • Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
 • Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем написано, и это сделали Ему.
 • Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
 • Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
 • [Зач. 42.] Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.
 • Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.
 • Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
 • Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
 • Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.
 • Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
 • Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
 • Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
 • Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
 • Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю.
 • Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.
 • Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.
 • Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
 • И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
 • Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?
 • Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.
 • [Зач. 43.] Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
 • Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,
 • да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?
 • Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,
 • народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
 • Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги,
 • ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
 • Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
 • И видящий Меня видит Пославшего Меня.
 • Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
 • И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
 • Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
 • Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
 • И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.
 • [Зач. 63.] В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
 • Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.
 • Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
 • Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
 • И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб.
 • Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
 • и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
 • Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
 • Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
 • Итак ученики опять возвратились к себе.
 • [Зач. 64.] А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб,
 • и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
 • И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
 • Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.
 • Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
 • Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни́! – что значит: Учитель!
 • Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
 • Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.
 • [Зач. 65.] В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
 • Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
 • Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
 • Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
 • Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
 • Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
 • Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
 • После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
 • Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
 • Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
 • Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
 • Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
 • Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.