Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 14.] По си́хъ [же] бѣ́ пра́здникъ Иуде́йскiй, и взы́де Иису́съ во Иерусали́мъ.
 • Е́сть же во Иерусали́мѣхъ о́вчая купѣ́ль, я́же глаго́лет­ся Евре́йски Виѳесда́, пя́ть при­­тво́ръ иму́щи:
 • въ тѣ́хъ слежа́­ше мно́же­с­т­во боля́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сухи́хъ, ча́ющихъ движе́нiя воды́:
 • а́нгелъ бо Госпо́день на [вся́ко] лѣ́то схожда́­ше въ купѣ́ль и воз­муща́­ше во́ду: [и] и́же пе́рвѣе вла́зяше по воз­муще́нiи воды́, здра́въ быва́­ше, яцѣ́мъ же неду́гомъ одержи́мь быва́­ше.
 • Бѣ́ же ту́ нѣ́кiй человѣ́къ, три́десять и о́смь лѣ́тъ имы́й въ неду́зѣ [сво­е́мъ].
 • Сего́ ви́дѣвъ Иису́съ лежа́ща, и разумѣ́въ, я́ко мно́га лѣ́та уже́ имя́ше [въ неду́зѣ], глаго́ла ему́: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти?
 • Отвѣща́ ему́ неду́жный: е́й, Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ, да, егда́ воз­мути́т­ся вода́, вве́ржетъ мя́ въ купѣ́ль: егда́ же при­­хожду́ а́зъ, и́нъ пре́жде мене́ сла́зитъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: воста́ни, воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́.
 • И а́бiе здра́въ бы́сть человѣ́къ: и взе́мъ о́дръ сво́й, и хожда́­ше. Бѣ́ же суббо́та въ то́й де́нь.
 • Глаго́лаху же жи́дове исцѣлѣ́в­шему: суббо́та е́сть, и не досто́итъ ти́ взя́ти одра́ [тво­его́].
 • О́нъ [же] от­вѣща́ и́мъ: и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла, то́й мнѣ́ рече́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́.
 • Вопроси́ша же его́: кто́ е́сть человѣ́къ рекі́и ти́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́?
 • Исцѣлѣ́вый же не вѣ́дяше, кто́ е́сть: Иису́съ бо уклони́ся, наро́ду су́щу на мѣ́стѣ.
 • Пото́мъ [же] обрѣ́те его́ Иису́съ въ це́ркви, и рече́ ему́: се́ здра́въ е́си: ктому́ не согрѣша́й, да не го́рше ти́ что́ бу́детъ.
 • И́де [же] человѣ́къ, и повѣ́да Иуде́омъ, я́ко Иису́съ е́сть, и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла.
 • И сего́ ра́ди гоня́ху Иису́са Иуде́е, и иска́ху его́ уби́ти, зане́ сiя́ творя́ше въ суббо́ту.
 • Иису́съ же от­вѣща́ваше и́мъ: [Зач. 15.] Оте́цъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и а́зъ дѣ́лаю.
 • И сего́ ра́ди па́че иска́ху его́ Иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ сво­его́ глаго́лаше Бо́га, ра́венъ ся́ творя́ Бо́гу.
 • Отвѣща́ же Иису́съ и рече́ и́мъ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не мо́жетъ Сы́нъ твори́ти о себѣ́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дитъ Отца́ творя́ща: я́же бо о́нъ твори́тъ, сiя́ и Сы́нъ та́кожде тво́ритъ.
 • Оте́цъ бо лю́битъ Сы́на, и вся́ показу́етъ ему́, я́же са́мъ твори́тъ: и бо́лша си́хъ пока́жетъ ему́ дѣла́, да вы́ чудите́ся.
 • Я́коже бо Оте́цъ воскреша́етъ ме́ртвыя и живи́тъ, та́ко и Сы́нъ, и́хже хо́щетъ, живи́тъ.
 • Оте́цъ бо не су́дитъ ни кому́же, но су́дъ ве́сь даде́ сы́нови,
 • да вси́ чту́тъ Сы́на, я́коже чту́тъ Отца́. [А] и́же не чти́тъ Сы́на, не чти́тъ Отца́ посла́в­шаго его́.
 • [Зач. 16.] Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко слу́шаяй словесе́ мо­его́ и вѣ́руяй посла́в­шему мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и на су́дъ не прiи́детъ, но преи́детъ от­ сме́рти въ живо́тъ.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко гряде́тъ ча́съ, и ны́нѣ е́сть, егда́ ме́ртвiи услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя, и услы́шав­ше оживу́тъ.
 • Я́коже бо Оте́цъ и́мать живо́тъ въ себѣ́, та́ко даде́ и сы́нови живо́тъ имѣ́ти въ себѣ́
 • и о́бласть даде́ ему́ и су́дъ твори́ти, я́ко Сы́нъ человѣ́чь е́сть.
 • Не диви́теся сему́: я́ко гряде́тъ ча́съ, въ о́ньже вси́ су́щiи во гробѣ́хъ услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя,
 • и изы́дутъ сотво́ршiи блага́я въ воскреше́нiе живота́, а сотво́ршiи зла́я въ воскреше́нiе суда́.
 • Не могу́ а́зъ о себѣ́ твори́ти ничесо́же. [Зач. 17] Я́коже слы́шу, сужду́, и су́дъ мо́й пра́веденъ е́сть, я́ко не ищу́ во́ли мо­ея́, но во́ли посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • А́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о мнѣ́, свидѣ́тел­ст­во мое́ нѣ́сть и́стин­но:
 • и́нъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́, и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • вы́ посла́сте ко Иоа́н­ну, и свидѣ́тел­ст­вова о и́стинѣ.
 • А́зъ же не от­ человѣ́ка свидѣ́тел­ст­ва прiе́млю, но сiя́ глаго́лю, да вы́ спасе́ни бу́дете.
 • О́нъ бѣ́ свѣти́лникъ горя́ и свѣтя́: вы́ же восхотѣ́сте воз­ра́доватися въ ча́съ свѣтѣ́нiя его́ {до вре́мене въ свѣтѣ́нiи его́}.
 • А́зъ же и́мамъ свидѣ́тел­ст­во бо́лѣе Иоа́н­нова: дѣла́ бо, я́же даде́ мнѣ́ Оте́цъ, да совершу́ я́, та́ дѣла́, я́же а́зъ творю́, свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́, я́ко Оте́цъ мя́ посла́.
 • И посла́вый мя́ Оте́цъ са́мъ свидѣ́тел­ст­вова о мнѣ́. Ни гла́са его́ нигдѣ́же слы́шасте, ни видѣ́нiя его́ ви́дѣсте,
 • и словесе́ его́ не и́мате пребыва́юща въ ва́съ, зане́, его́же то́й посла́, сему́ вы́ вѣ́ры не е́млете.
 • Испыта́йте писа́нiй, я́ко вы́ мните́ въ ни́хъ имѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и та́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щая о мнѣ́.
 • И не хо́щете прiити́ ко мнѣ́, да живо́тъ и́мате.
 • Сла́вы от­ человѣ́къ не прiе́млю,
 • но разумѣ́хъ вы́, я́ко любве́ Бо́жiя не и́мате въ себѣ́.
 • А́зъ прiидо́хъ во и́мя Отца́ мо­его́, и не прiе́млете мене́: а́ще и́нъ прiи́детъ во и́мя свое́, того́ прiе́млете.
 • Ка́ко вы́ мо́жете вѣ́ровати, сла́ву дру́гъ от­ дру́га прiе́млюще, и сла́вы, я́же от­ еди́наго Бо́га, не и́щете?
 • Не мни́те, я́ко а́зъ на вы́ реку́ ко Отцу́: е́сть, и́же на вы́ глаго́летъ, Моисе́й, на́ньже вы́ упова́ете.
 • А́ще бо бы́сте вѣ́ровали Моисе́ови, вѣ́ровали бы́сте [у́бо и] мнѣ́: о мнѣ́ бо то́й писа́.
 • А́ще ли того́ писа́ниемъ не вѣ́руете, ка́ко мо­и́мъ глаго́ломъ вѣ́ру и́мете?
 • [Зач. 17.] По си́хъ и́де Иису́съ на о́нъ по́лъ мо́ря Галиле́и тиверiа́дска:
 • и по не́мъ идя́ше наро́дъ мно́гъ, я́ко ви́дяху зна́менiя его́, я́же творя́ше надъ неду́жными.
 • Взы́де же на го́ру Иису́съ, и ту́ сѣдя́ше со ученики́ сво­и́ми.
 • Бѣ́ же бли́зъ па́сха, пра́здникъ жидо́вскiй.
 • [Зач. 18.] Возве́дъ у́бо Иису́съ о́чи и ви́дѣвъ, я́ко мно́гъ наро́дъ гряде́тъ къ нему́, глаго́ла къ Фили́ппу: чи́мъ ку́пимъ хлѣ́бы, да ядя́тъ сі́и?
 • Сiе́ же глаго́лаше, искуша́я его́: са́мъ бо вѣ́дяше, что́ хо́щетъ сотвори́ти.
 • Отвѣща́ ему́ Фили́ппъ: двѣма́ сто́ма пѣ́нязей хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и́мъ, да кі́иждо и́хъ ма́ло что́ прiи́метъ.
 • Глаго́ла ему́ еди́нъ от­ учени́къ его́, Андре́й, бра́тъ Си́мона Петра́:
 • е́сть о́трочищь здѣ́ еди́нъ, и́же и́мать пя́ть хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ и двѣ́ ры́бѣ: но сі́и что́ су́ть на толи́ко?
 • Рече́ же Иису́съ: сотвори́те человѣ́ки воз­лещи́. Бѣ́ же трава́ мно́га на мѣ́стѣ. Возлеже́ у́бо муже́й число́мъ я́ко пя́ть ты́сящъ.
 • Прiя́тъ же хлѣ́бы Иису́съ и, хвалу́ воз­да́въ, подаде́ ученико́мъ, ученицы́ же воз­лежа́щымъ: та́кожде и от­ ры́бу, ели́ко хотя́ху.
 • И я́ко насы́тишася, глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: собери́те избы́тки укру́хъ, да не поги́бнетъ ничто́же.
 • Собра́ша же, и испо́лниша два­на́­де­ся­те ко́шя укру́хъ от­ пяти́хъ хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ, и́же избы́ша я́дшымъ.
 • [Зач. 19.] Человѣ́цы же ви́дѣв­ше зна́менiе, е́же сотвори́ Иису́съ, глаго́лаху, я́ко се́й е́сть во­и́стин­ну проро́къ гряды́й въ мíръ.
 • Иису́съ у́бо разумѣ́въ, я́ко хотя́тъ прiити́, да восхи́тятъ его́ и сотворя́тъ его́ Царя́, отъи́де па́ки въ го́ру еди́нъ.
 • Я́ко по́здѣ бы́сть, снидо́ша ученицы́ его́ на мо́ре,
 • и влѣзо́ша въ кора́бль, и идя́ху на о́нъ по́лъ мо́ря въ капернау́мъ. И тма́ а́бiе бы́сть, и не [у́] бѣ́ при­­ше́лъ къ ни́мъ Иису́съ.
 • Мо́ре же, вѣ́тру ве́лiю дыха́ющу, воз­двиза́­шеся.
 • Гре́бше же я́ко ста́дiй два́десять пя́ть или́ три́десять, узрѣ́ша Иису́са ходя́ща по мо́рю и бли́зъ корабля́ бы́в­ша, и убоя́шася.
 • О́нъ же глаго́ла и́мъ: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • Хотя́ху у́бо прiя́ти его́ въ кора́бль: и а́бiе кора́бль бы́сть на земли́, въ ню́же идя́ху.
 • Во у́трiй [же] наро́дъ, и́же стоя́ше объ о́нъ по́лъ мо́ря, ви́дѣвъ, я́ко корабля́ ино́го не бѣ́ ту́, то́кмо еди́нъ то́й, въ о́ньже внидо́ша ученицы́ его́, и я́ко не вни́де со ученики́ сво­и́ми Иису́съ въ кора́бль, но еди́ни ученицы́ его́ идо́ша:
 • и и́ни прiидо́ша корабли́ от­ тиверiа́ды бли́зъ мѣ́ста, идѣ́же ядо́ша хлѣ́бы, хвалу́ воз­да́в­ше Го́сподеви:
 • егда́ же ви́дѣша наро́ди, я́ко Иису́са не бы́сть ту́, ни учени́къ его́, влѣзо́ша са́ми въ корабли́, и прiидо́ша въ капернау́мъ, и́щуще Иису́са,
 • и обрѣ́тше его́ объ о́нъ по́лъ мо́ря, рѣ́ша ему́: равви́, когда́ здѣ́ бы́сть {когда́ сѣ́мо при­­ше́лъ еси́}?
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, и́щете мене́, не я́ко ви́дѣсте зна́менiе, но я́ко я́ли есте́ хлѣ́бы и насы́тистеся:
 • [Зач. 20.] дѣ́лайте же не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, е́же Сы́нъ человѣ́ческiй ва́мъ да́стъ: сего́ бо Оте́цъ зна́мена Бо́гъ.
 • Рѣ́ша же къ нему́: что́ сотвори́мъ, да дѣ́лаемъ дѣла́ Бо́жiя?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: се́ е́сть дѣ́ло Бо́жiе, да вѣ́руете въ того́, его́же посла́ о́нъ.
 • Рѣ́ша же ему́: ко́е у́бо ты́ твори́ши зна́менiе, да ви́димъ и вѣ́ру и́мемъ тебѣ́, что́ дѣ́лаеши,
 • отцы́ на́ши ядо́ша ма́н­ну въ пусты́ни, я́коже е́сть пи́сано: хлѣ́бъ съ небесе́ даде́ и́мъ я́сти.
 • Рече́ у́бо и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не Моисе́й даде́ ва́мъ хлѣ́бъ съ небесе́, но Оте́цъ мо́й дае́тъ ва́мъ хлѣ́бъ и́стин­ный съ небесе́:
 • хлѣ́бъ бо Бо́жiй е́сть сходя́й съ небесе́ и дая́й живо́тъ мíру.
 • Рѣ́ша у́бо къ нему́: Го́споди, всегда́ да́ждь на́мъ хлѣ́бъ се́й.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: [Зач. 21.] а́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный: гряды́й ко мнѣ́ не и́мать взалка́тися, и вѣ́руяй въ мя́ не и́мать вжа́ждатися никогда́же.
 • Но рѣ́хъ ва́мъ, я́ко и ви́дѣсте мя́, и не вѣ́руете.
 • Все́, е́же дае́тъ мнѣ́ Оте́цъ, ко мнѣ́ прiи́детъ, и гряду́щаго ко мнѣ́ не изжену́ во́нъ:
 • я́ко снидо́хъ съ небесе́, не да творю́ во́лю мою́, но во́лю посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • Се́ же е́сть во́ля посла́в­шаго мя́ Отца́, да все́, е́же да́де ми́, не погублю́ от­ него́, но воскрешу́ е́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • [Зач. 22.] Се́ же е́сть во́ля посла́в­шаго мя́, да вся́къ ви́дяй Сы́на и вѣ́руяй въ него́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и воскрешу́ его́ а́зъ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Ропта́ху у́бо Иуде́е о не́мъ, я́ко рече́: а́зъ е́смь хлѣ́бъ сше́дый съ небесе́.
 • И глаго́лаху: не се́й ли е́сть Иису́съ сы́нъ Ио́сифовъ, его́же мы́ зна́емъ отца́ и ма́терь, ка́ко у́бо глаго́летъ се́й, я́ко съ небесе́ снидо́хъ?
 • Отвѣща́ у́бо Иису́съ и рече́ и́мъ: не ропщи́те между́ собо́ю:
 • никто́же мо́жетъ прiити́ ко мнѣ́, а́ще не Оте́цъ посла́вый мя́ при­­влече́тъ его́, и а́зъ воскрешу́ его́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Е́сть пи́сано во проро́цѣхъ: и бу́дутъ вси́ науче́ни Бо́гомъ. Вся́къ слы́шавый от­ Отца́ и навы́къ, прiи́детъ ко мнѣ́.
 • Не я́ко Отца́ ви́дѣлъ е́сть кто́, то́кмо сы́й от­ Бо́га, се́й ви́дѣ Отца́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́руяй въ мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный.
 • [Зач. 23.] А́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный:
 • отцы́ ва́ши ядо́ша ма́н­ну въ пусты́ни, и умро́ша:
 • се́й е́сть хлѣ́бъ сходя́й съ небесе́, да, а́ще кто́ от­ него́ я́стъ, не у́мретъ:
 • а́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный, и́же сше́дый съ небесе́: а́ще кто́ снѣ́сть от­ хлѣ́ба сего́, жи́въ бу́детъ во вѣ́ки: и хлѣ́бъ, его́же а́зъ да́мъ, пло́ть моя́ е́сть, ю́же а́зъ да́мъ за живо́тъ мíра.
 • Пря́хуся же между́ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́ко мо́жетъ се́й на́мъ да́ти пло́ть [свою́] я́сти?
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще не снѣ́сте пло́ти Сы́на человѣ́ческаго, ни пiе́те кро́ве его́, живота́ не и́мате въ себѣ́.
 • Яды́й мою́ пло́ть и пiя́й мою́ кро́вь и́мать живо́тъ вѣ́чный, и а́зъ воскрешу́ его́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Плоть бо моя́ и́стин­но е́сть бра́шно, и кро́вь моя́ и́стин­но е́сть пи́во.
 • [Зач. 24.] Яды́й мою́ пло́ть и пiя́й мою́ кро́вь во мнѣ́ пребыва́етъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Я́коже посла́ мя живы́й Оте́цъ, и а́зъ живу́ Отца́ ра́ди: и яды́й мя́, и то́й жи́въ бу́детъ мене́ ра́ди.
 • Се́й е́сть хлѣ́бъ сше́дый съ небесе́: не я́коже ядо́ша отцы́ ва́ши ма́н­ну, и умро́ша: яды́й хлѣ́бъ се́й жи́въ бу́детъ во вѣ́ки.
 • Сiя́ рече́ на со́нмищи, учя́ въ капернау́мѣ.
 • Мно́зи у́бо слы́шав­ше от­ учени́къ его́, рѣ́ша: жесто́ко е́сть сло́во сiе́: [и] кто́ мо́жетъ его́ послу́шати?
 • Вѣ́дый же Иису́съ въ себѣ́, я́ко ро́пщутъ о се́мъ ученицы́ его́, рече́ и́мъ: сiе́ ли вы́ блазни́тъ?
 • а́ще у́бо у́зрите Сы́на человѣ́ческаго восходя́ща, идѣ́же бѣ́ пре́жде?
 • ду́хъ е́сть, и́же оживля́етъ, пло́ть не по́льзуетъ ничто́же: глаго́лы, я́же а́зъ глаго́лахъ ва́мъ, ду́хъ су́ть и живо́тъ су́ть:
 • но су́ть от­ ва́съ нѣ́цыи, и́же не вѣ́руютъ. Вѣ́дяше бо искони́ Иису́съ, кі́и су́ть невѣ́ру­ю­щiи, и кто́ е́сть предая́й его́.
 • И глаго́лаше: сего́ ра́ди рѣ́хъ ва́мъ, я́ко никто́же мо́жетъ прiити́ ко мнѣ́, а́ще не бу́детъ ему́ дано́ от­ Отца́ мо­его́.
 • От сего́ мно́зи от­ учени́къ его́ идо́ша вспя́ть, и ктому́ не хожда́ху съ ни́мъ.
 • Рече́ же Иису́съ обѣма­на́­де­ся­те: еда́ и вы́ хо́щете ити́?
 • Отвѣща́ у́бо ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, къ кому́ и́демъ? глаго́лы живота́ вѣ́чнаго и́маши,
 • и мы́ вѣ́ровахомъ, и позна́хомъ, я́ко ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га жива́го.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: не а́зъ ли ва́съ два­на́­де­ся­те избра́хъ? и еди́нъ от­ ва́съ дiа́волъ е́сть.
 • Глаго́лаше же Иу́ду Симо́нова Искарiо́та: се́й бо хотя́ше преда́ти его́, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те.
 • [Зач. 25.] И хожда́­ше Иису́съ по си́хъ въ Галиле́и: не хотя́ше бо во Иуде́и ходи́ти, я́ко иска́ху его́ Иуде́е уби́ти.
 • Бѣ́ же бли́зъ пра́здникъ Иуде́йскiй, потче́нiе сѣ́ни.
 • Рѣ́ша у́бо къ нему́ бра́тiя его́: прейди́ от­сю́ду, и иди́ во Иуде́ю, да и ученицы́ тво­и́ ви́дятъ дѣла́ твоя́, я́же твори́ши:
 • никто́же бо въ та́йнѣ твори́тъ что́, и и́щетъ са́мъ я́вѣ бы́ти: а́ще сiя́ твори́ши, яви́ себе́ мíрови.
 • Ни бра́тiя бо его́ вѣ́роваху въ него́.
 • Глаго́ла у́бо и́мъ Иису́съ: вре́мя мое́ не у́ прiи́де: вре́мя же ва́­ше всегда́ гото́во е́сть:
 • не мо́жетъ мíръ ненави́дѣти ва́съ: мене́ же ненави́дитъ, я́ко а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о не́мъ, я́ко дѣла́ его́ зла́ су́ть:
 • вы́ взы́дите въ пра́здникъ се́й: а́зъ не взы́ду {не у́ взы́ду} въ пра́здникъ се́й, я́ко вре́мя мое́ не у́ испо́лнися.
 • Сiя́ ре́къ и́мъ, оста́ въ Галиле́и.
 • Егда́ же взыдо́ша бра́тiя его́ въ пра́здникъ, тогда́ и са́мъ взы́де, не я́вѣ, но я́ко та́й.
 • Жи́дове же иска́ху его́ въ пра́здникъ, и глаго́лаху: гдѣ́ е́сть о́нъ?
 • И ро́потъ мно́гъ бѣ́ о не́мъ въ наро́дѣхъ: о́вiи глаго́лаху, я́ко бла́гъ е́сть: ині́и же глаго́лаху: ни́, но льсти́тъ наро́ды.
 • Никто́же у́бо я́вѣ глаго́лаше о не́мъ, стра́ха ра́ди Иуде́йскаго.
 • [Зач. 26.] А́бiе же въ преполове́нiе пра́здника взы́де Иису́съ во це́рковь, и уча́­ше.
 • И дивля́хуся Иуде́е, глаго́люще: ка́ко се́й кни́ги вѣ́сть не учи́вся?
 • Отвѣща́ [у́бо] и́мъ Иису́съ и рече́: мое́ уче́нiе нѣ́сть мое́, но посла́в­шаго мя́:
 • а́ще кто́ хо́щетъ во́лю его́ тво́рити, разумѣ́етъ о уче́нiи, ко́е от­ Бо́га е́сть, или́ а́зъ от­ себе́ глаго́лю:
 • глаго́ляй от­ себе́, сла́вы сво­ея́ и́щетъ: а ищя́й сла́вы посла́в­шаго его́, се́й и́стиненъ е́сть, и нѣ́сть непра́вды въ не́мъ.
 • Не Моисе́й ли даде́ ва́мъ зако́нъ? и никто́же от­ ва́съ твори́тъ зако́на. Что́ мене́ и́щете уби́ти?
 • Отвѣща́ наро́дъ и рече́: бѣ́са ли и́маши? кто́ тебе́ и́щетъ уби́ти?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: еди́но дѣ́ло сотвори́хъ, и вси́ дивите́ся:
 • сего́ ра́ди Моисе́й даде́ ва́мъ обрѣ́занiе, не я́ко от­ Моисе́а е́сть, но от­ оте́цъ: и въ суббо́ту обрѣ́заете человѣ́ка:
 • а́ще обрѣ́занiе прiе́млетъ человѣ́къ въ суббо́ту, да не разори́т­ся зако́нъ Моисе́овъ: на мя́ ли гнѣ́ваетеся, я́ко всего́ человѣ́ка здра́ва сотвори́хъ въ суббо́ту?
 • не суди́те на лица́, но пра́ведный су́дъ суди́те.
 • Глаго́лаху у́бо нѣ́цыи от­ Иерусали́млянъ: не се́й ли е́сть, его́же и́щутъ уби́ти?
 • и се́, не обину́яся глаго́летъ, и ничесо́же ему́ не глаго́лютъ: еда́ ка́ко {во­и́стин­ну} разумѣ́ша кня́зи, я́ко се́й е́сть Христо́съ?
 • но сего́ вѣ́мы, от­ку́ду е́сть: Христо́съ же егда́ прiи́детъ, никто́же вѣ́сть, от­ку́ду бу́детъ.
 • Воззва́ у́бо въ це́ркви учя́ Иису́съ и глаго́ля: и мене́ вѣ́сте, и вѣ́сте, от­ку́ду е́смь: и о себѣ́ не прiидо́хъ, но е́сть и́стиненъ посла́вый мя́, его́же вы́ не вѣ́сте:
 • а́зъ вѣ́мъ его́, я́ко от­ него́ е́смь, и то́й мя́ посла́.
 • Иска́ху у́бо, да и́мутъ его́: и никто́же воз­ложи́ на́нь руки́, я́ко не у́ бѣ́ при­­ше́лъ ча́съ его́.
 • Мно́зи же от­ наро́да вѣ́роваша въ него́, и глаго́лаху, я́ко Христо́съ, егда́ прiи́детъ, еда́ бо́лша зна́менiя сотвори́тъ, я́же се́й твори́тъ?
 • Слы́шаша фарисе́е наро́дъ ро́пщущь о не́мъ сiя́: и посла́ша фарисе́е и архiере́е слуги́, да и́мутъ его́.
 • Рече́ у́бо Иису́съ: еще́ ма́ло вре́мя съ ва́ми е́смь, и иду́ къ посла́в­шему мя́:
 • взы́щете мене́, и не обря́щете: и идѣ́же е́смь а́зъ, вы́ не мо́жете прiити́.
 • Рѣ́ша же Иуде́е къ себѣ́: ка́мо се́й хо́щетъ ити́, я́ко мы́ не обря́щемъ его́? еда́ въ разсѣ́янiе е́ллинское хо́щетъ ити́ и учи́ти е́ллины?
 • что́ е́сть сiе́ сло́во, е́же рече́: взы́щете мене́, и не обря́щете? и идѣ́же е́смь а́зъ, вы́ не мо́жете прiити́?
 • [Зач. 27.] Въ послѣ́днiй же де́нь вели́кiй пра́здника стоя́ше Иису́съ, и зва́­ше, глаго́ля: а́ще кто́ жа́ждетъ, да прiи́детъ ко мнѣ́ и пiе́тъ:
 • вѣ́руяй въ мя́, я́коже рече́ писа́нiе, рѣ́ки от­ чре́ва его́ истеку́тъ воды́ жи́вы.
 • Сiе́ же рече́ о Ду́сѣ, его́же хотя́ху прiима́ти вѣ́ру­ю­щiи во и́мя его́: не у́ бо бѣ́ Ду́хъ святы́й, я́ко Иису́съ не у́ бѣ́ просла́вленъ.
 • Мно́зи же от­ наро́да слы́шав­ше сло́во, глаго́лаху: се́й е́сть во­и́стин­ну проро́къ.
 • Друзі́и глаго́лаху: се́й е́сть Христо́съ. О́вiи же глаго́лаху: еда́ от­ Галиле́и Христо́съ при­­хо́дитъ?
 • не писа́нiе ли рече́, я́ко от­ сѣ́мене Дави́дова и от­ Виѳлее́мскiя ве́си, идѣ́же бѣ́ Дави́дъ, Христо́съ прiи́детъ?
 • Ра́спря у́бо бы́сть въ наро́дѣ его́ ра́ди.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ хотя́ху я́ти его́: но никто́же воз­ложи́ на́нь ру́цѣ.
 • Прiидо́ша же слуги́ ко архiере́омъ и фарисе́омъ: и рѣ́ша и́мъ ті́и: почто́ не при­­ведо́сте его́?
 • Отвѣща́ша слуги́: николи́же та́ко е́сть глаго́лалъ человѣ́къ, я́ко се́й человѣ́къ.
 • Отвѣща́ша у́бо и́мъ фарисе́е: еда́ и вы́ прельще́ни бы́сте?
 • еда́ кто́ от­ кня́зь вѣ́рова въ о́нь, или́ от­ фарисе́й?
 • но наро́дъ се́й, и́же не вѣ́сть зако́на, про́кляти су́ть.
 • Глаго́ла никоди́мъ къ ни́мъ, и́же при­­ше́дый къ нему́ но́щiю, еди́нъ сы́й от­ ни́хъ:
 • еда́ зако́нъ на́шъ су́дитъ человѣ́ку, а́ще не слы́шитъ от­ него́ пре́жде и разумѣ́етъ, что́ твори́тъ?
 • Отвѣща́ша и реко́ша ему́: еда́ и ты́ от­ Галиле́и еси́? испыта́й и ви́ждь, я́ко проро́къ от­ Галиле́и не при­­хо́дитъ.
 • И и́де кі́йждо въ до́мъ сво́й.
 • Иису́съ же и́де въ го́ру Елео́нску.
 • Зау́тра же па́ки прiи́де въ це́рковь, и вси́ лю́дiе идя́ху къ нему́: и сѣ́дъ уча́­ше и́хъ.
 • [Зач. 28.] Приведо́ша же кни́жницы и фарисе́е къ нему́ жену́ въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и поста́вив­ше ю́ посредѣ́,
 • глаго́лаша ему́: учи́телю, сiя́ жена́ я́та е́сть ны́нѣ въ прелюбо­дѣя́нiи:
 • въ зако́нѣ же на́мъ Моисе́й повелѣ́ таковы́я ка́менiемъ побива́ти: ты́ же что́ глаго́леши?
 • Сiе́ же рѣ́ша искуша́юще его́, да бы́ша имѣ́ли что́ глаго́лати на́нь. Иису́съ же до́лу прекло́нься, пе́рстомъ писа́­ше на земли́, не слага́я [и́мъ].
 • Я́коже при­­лѣжа́ху вопроша́юще его́, воскло́нься рече́ къ ни́мъ: и́же е́сть безъ грѣха́ въ ва́съ, пре́жде {пе́рвый} ве́рзи ка́мень на ню́.
 • И па́ки до́лу прекло́нься, писа́­ше на земли́.
 • Они́ же слы́шав­ше и со́вѣстiю облича́еми, исхожда́ху еди́нъ по еди́ному, наче́нше от­ ста́рецъ до послѣ́днихъ: и оста́ еди́нъ Иису́съ, и жена́ посредѣ́ су́щи.
 • Воскло́нься же Иису́съ, и ни еди́наго ви́дѣвъ, то́чiю жену́, рече́ е́й: же́но, гдѣ́ су́ть, и́же важда́ху на тя́? никі́йже ли тебе́ осуди́?
 • Она́ же рече́: никто́же, Го́споди. Рече́ же е́й Иису́съ: ни а́зъ тебе́ осужда́ю: иди́, и от­се́лѣ ктому́ не согрѣша́й.
 • [Зач. 29.] Па́ки же и́мъ Иису́съ рече́, глаго́ля: а́зъ е́смь свѣ́тъ мíру: ходя́й по мнѣ́ не и́мать ходи́ти во тмѣ́, но и́мать свѣ́тъ живо́тный.
 • Рѣ́ша у́бо ему́ фарисе́е: ты́ о себѣ́ са́мъ свидѣ́тел­ст­вуеши: свидѣ́тел­ст­во твое́ нѣ́сть и́стин­но.
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: а́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о себѣ́, и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во мое́: я́ко вѣ́мъ, от­ку́ду прiидо́хъ и ка́мо иду́: вы́ же не вѣ́сте, от­ку́ду при­­хожду́ и ка́мо гряду́:
 • вы́ по пло́ти су́дите, а́зъ не сужду́ никому́же:
 • и а́ще сужду́ а́зъ, су́дъ мо́й и́стиненъ е́сть: я́ко еди́нъ нѣ́смь, но а́зъ и посла́вый мя́ Оте́цъ:
 • и въ зако́нѣ же ва́­шемъ пи́сано е́сть, я́ко двою́ человѣ́ку свидѣ́тел­ст­во и́стин­но е́сть:
 • а́зъ е́смь свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́ само́мъ, и свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́ посла́вый мя́ Оте́цъ.
 • Глаго́лаху же ему́: гдѣ́ е́сть Оте́цъ тво́й? Отвѣща́ Иису́съ: ни мене́ вѣ́сте, ни Отца́ мо­его́: а́ще мя́ бы́сте вѣ́дали, и Отца́ мо­его́ вѣ́дали бы́сте.
 • Сiя́ глаго́лы глаго́ла Иису́съ въ газофилакі́и, учя́ въ це́ркви: и никто́же я́тъ его́, я́ко не у́ бѣ́ при­­ше́лъ ча́съ его́.
 • [Зач. 30.] Рече́ же и́мъ па́ки Иису́съ: а́зъ иду́, и взы́щете мене́, и во грѣсѣ́ ва́­шемъ у́мрете: а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́.
 • Глаго́лаху у́бо Иуде́е: еда́ ся́ са́мъ убiе́тъ, я́ко глаго́летъ: а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́?
 • И рече́ и́мъ: вы́ от­ ни́жнихъ есте́, а́зъ от­ вы́шнихъ е́смь: вы́ от­ мíра сего́ есте́, а́зъ нѣ́смь от­ мíра сего́:
 • рѣ́хъ у́бо ва́мъ, я́ко у́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ: а́ще бо не и́мете вѣ́ры, я́ко а́зъ е́смь, у́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ.
 • Глаго́лаху у́бо ему́: ты́ кто́ еси́? И рече́ и́мъ Иису́съ: нача́токъ, я́ко и глаго́лю ва́мъ:
 • мно́га и́мамъ о ва́съ глаго́лати и суди́ти: но посла́вый мя́ и́стиненъ е́сть, и а́зъ я́же слы́шахъ от­ него́, сiя́ глаго́лю въ мíрѣ.
 • Не разумѣ́ша [у́бо], я́ко Отца́ и́мъ глаго́лаше.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: егда́ воз­несе́те Сы́на человѣ́ческаго, тогда́ уразумѣ́ете, я́ко а́зъ е́смь, и о себѣ́ ничесо́же творю́, но, я́коже научи́ мя Оте́цъ мо́й, сiя́ глаго́лю:
 • и посла́вый мя́ со мно́ю е́сть: не оста́ви мене́ еди́наго Оте́цъ, я́ко а́зъ уго́дная ему́ всегда́ творю́.
 • Сiя́ ему́ глаго́лющу, мно́зи вѣ́роваша въ него́.
 • [Зач. 31.] Глаго́лаше у́бо Иису́съ къ вѣ́ровав­шымъ ему́ Иуде́омъ: а́ще вы́ пребу́дете во словеси́ мо­е́мъ, во­и́стин­ну ученицы́ мо­и́ бу́дете:
 • и уразумѣ́ете и́стину, и и́стина свободи́тъ вы́.
 • Отвѣща́ша [и рѣ́ша] ему́: сѣ́мя Авраа́мле есмы́, и никому́же рабо́тахомъ николи́же: ка́ко ты́ глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете?
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вся́къ творя́й грѣ́хъ ра́бъ е́сть грѣха́:
 • ра́бъ же не пребыва́етъ въ дому́ во вѣ́къ: сы́нъ пребыва́етъ во вѣ́къ:
 • а́ще у́бо Сы́нъ вы́ свободи́тъ, во­и́стин­ну свобо́дни бу́дете:
 • вѣ́мъ, я́ко сѣ́мя Авраа́мле есте́: но и́щете мене́ уби́ти, я́ко сло́во мое́ не вмѣща́ет­ся въ вы́:
 • а́зъ, е́же ви́дѣхъ у Отца́ мо­его́, глаго́лю: и вы́ у́бо, е́же ви́дѣсте у отца́ ва́­шего, творите́.
 • Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: оте́цъ на́шъ Авраа́мъ е́сть. Глаго́ла и́мъ Иису́съ: а́ще ча́да Авраа́мля бы́сте бы́ли, дѣла́ Авраа́мля бы́сте твори́ли:
 • ны́нѣ же и́щете мене́ уби́ти, человѣ́ка, и́же и́стину ва́мъ глаго́лахъ, ю́же слы́шахъ от­ Бо́га: сего́ Авраа́мъ нѣ́сть сотвори́лъ:
 • вы́ творите́ дѣла́ отца́ ва́­шего. Рѣ́ша же ему́: мы́ от­ любо­дѣя́нiя нѣ́смы рожде́ни: еди́наго Отца́ и́мамы, Бо́га.
 • [Зач. 32.] Рече́ же и́мъ Иису́съ: а́ще Бо́гъ Оте́цъ ва́шъ [бы] бы́лъ, люби́ли бы́сте [у́бо] мене́: а́зъ бо от­ Бо́га изыдо́хъ и прiидо́хъ: не о себѣ́ бо прiидо́хъ, но то́й мя́ посла́:
 • почто́ бесѣ́ды мо­ея́ не разумѣ́ете? я́ко не мо́жете слы́шати словесе́ мо­его́:
 • вы́ отца́ [ва́­шего] дiа́вола есте́, и по́хоти отца́ ва́­шего хо́щете твори́ти: о́нъ человѣко­убі́йца бѣ́ искони́, и во и́стинѣ не сто­и́тъ, я́ко нѣ́сть и́стины въ не́мъ: егда́ глаго́летъ лжу́, от­ сво­и́хъ глаго́летъ: я́ко ло́жь е́сть и оте́цъ лжи́:
 • а́зъ же зане́ и́стину глаго́лю, не вѣ́руете мнѣ́:
 • кто́ от­ ва́съ облича́етъ мя́ о грѣсѣ́? а́ще ли и́стину глаго́лю, почто́ вы́ не вѣ́руете мнѣ́?
 • и́же е́сть от­ Бо́га, глаго́ловъ Бо́жiихъ послу́шаетъ: сего́ ра́ди вы́ не послу́шаете, я́ко от­ Бо́га нѣ́сте.
 • Отвѣща́ша у́бо Иуде́е и рѣ́ша ему́: не до́брѣ ли мы́ глаго́лемъ, я́ко самаряни́нъ еси́ ты́ и бѣ́са и́маши?
 • Отвѣща́ Иису́съ: а́зъ бѣ́са не и́мамъ, но чту́ Отца́ мо­его́, и вы́ не чте́те мене́:
 • а́зъ же не ищу́ сла́вы мо­ея́: е́сть ищя́ и судя́:
 • [Зач. 33.] ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще кто́ сло́во мое́ соблюде́тъ, сме́рти не и́мать ви́дѣти во вѣ́ки.
 • Рѣ́ша у́бо ему́ жи́дове: ны́нѣ разумѣ́хомъ, я́ко бѣ́са и́маши: Авраа́мъ у́мре и проро́цы, и ты́ глаго́леши: а́ще кто́ сло́во мое́ соблюде́тъ, сме́рти не и́мать вкуси́ти во вѣ́ки:
 • еда́ ты́ бо́лiй еси́ отца́ на́­шего Авраа́ма, и́же у́мре? и проро́цы умро́ша: кого́ себе́ са́мъ ты́ твори́ши?
 • Отвѣща́ Иису́съ: а́ще а́зъ сла́влюся са́мъ, сла́ва моя́ ничесо́же е́сть: е́сть Оте́цъ мо́й сла́вяй мя́, его́же вы́ глаго́лете, я́ко Бо́гъ ва́шъ е́сть:
 • и не позна́сте его́, а́зъ же вѣ́мъ его́: и а́ще реку́, я́ко не вѣ́мъ его́, бу́ду подо́бенъ ва́мъ ло́жь: но вѣ́мъ его́, и сло́во его́ соблюда́ю:
 • Авраа́мъ оте́цъ ва́шъ ра́дъ бы бы́лъ, да бы́ ви́дѣлъ де́нь мо́й: и ви́дѣ, и воз­ра́довася.
 • Рѣ́ша у́бо Иуде́е къ нему́: пяти́десятъ лѣ́тъ не у́ и́маши, и Авраа́ма ли́ еси́ ви́дѣлъ?
 • Рече́ [же] и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: пре́жде да́же Авраа́мъ не бы́сть, а́зъ е́смь.
 • Взя́ша у́бо ка́менiе, да ве́ргутъ на́нь: Иису́съ же скры́ся, и изы́де изъ це́ркве, проше́дъ посредѣ́ и́хъ: и мимохожда́­ше та́ко.
 • [Зач. 34.] И мимо­иды́й ви́дѣ человѣ́ка слѣ́па от­ рожде­ст­ва́.
 • И вопроси́ша его́ ученицы́ его́, глаго́люще: равви́, кто́ согрѣши́, се́й ли, или́ роди́теля его́, я́ко слѣ́пъ роди́ся?
 • Отвѣща́ Иису́съ: ни се́й согрѣши́, ни роди́теля его́, но да явя́т­ся дѣла́ Бо́жiя на не́мъ:
 • мнѣ́ подоба́етъ дѣ́лати дѣла́ посла́в­шаго мя́, до́ндеже де́нь е́сть: прiи́детъ но́щь, егда́ никто́же мо́жетъ дѣ́лати:
 • егда́ въ мíрѣ е́смь, свѣ́тъ е́смь мíру.
 • Сiя́ ре́къ, плю́ну на зе́млю, и сотвори́ бре́нiе от­ плюнове́нiя, и пома́за о́чи бре́нiемъ слѣпо́му,
 • и рече́ ему́: иди́, умы́йся въ купѣ́ли Силоа́мстѣ, е́же сказа́ет­ся, по́сланъ. И́де у́бо, и умы́ся, и прiи́де ви́дя.
 • Сосѣ́ди же и и́же бя́ху ви́дѣли его́ пре́жде, я́ко слѣ́пъ бѣ́, глаго́лаху: не се́й ли́ е́сть сѣдя́й и прося́й?
 • О́вiи глаго́лаху, я́ко се́й е́сть: ині́и же глаго́лаху, я́ко подо́бенъ ему́ е́сть. О́нъ [же] глаго́лаше, я́ко а́зъ е́смь.
 • Глаго́лаху же ему́: ка́ко ти́ от­верзо́стѣся о́чи?
 • Отвѣща́ о́нъ и рече́: человѣ́къ нарица́емый Иису́съ бре́нiе сотвори́, и пома́за о́чи мо­и́, и рече́ ми: иди́ въ купѣ́ль Силоа́млю и умы́йся. Ше́дъ же и умы́вся, прозрѣ́хъ.
 • Рѣ́ша у́бо ему́: кто́ {гдѣ́} то́й е́сть? Глаго́ла: не вѣ́мъ.
 • Ведо́ша [же] его́ къ фарисе́омъ, и́же бѣ́ иногда́ слѣ́пъ.
 • Бѣ́ же суббо́та, егда́ сотвори́ бре́нiе Иису́съ и от­ве́рзе ему́ о́чи.
 • Па́ки же вопроша́ху его́ и фарисе́е, ка́ко прозрѣ́. О́нъ же рече́ и́мъ: бре́нiе положи́ мнѣ́ на о́чи, и умы́хся, и ви́жу.
 • Глаго́лаху у́бо от­ фарисе́и нѣ́цыи: нѣ́сть се́й от­ Бо́га человѣ́къ, я́ко суббо́ту не храни́тъ. О́вiи глаго́лаху: ка́ко мо́жетъ человѣ́къ грѣ́шенъ сицева́ зна́менiя твори́ти? И ра́спря бѣ́ въ ни́хъ.
 • Глаго́лаху [у́бо] слѣпцу́ па́ки: ты́ что́ глаго́леши о не́мъ, я́ко от­ве́рзе о́чи тво­и́? О́нъ же рече́, я́ко проро́къ е́сть.
 • Не я́ша у́бо вѣ́ры Иуде́е о не́мъ, я́ко слѣ́пъ бѣ́ и прозрѣ́, до́ндеже воз­гласи́ша роди́теля того́ прозрѣ́в­шаго
 • и вопроси́ша я́, глаго́люще: се́й ли е́сть сы́нъ ва́ю, его́же вы́ глаго́лете, я́ко слѣ́пъ роди́ся? ка́ко у́бо ны́нѣ ви́дитъ?
 • Отвѣща́ста [же] и́мъ роди́теля его́ и рѣ́ста: вѣ́мы, я́ко се́й е́сть сы́нъ на́ю и я́ко слѣ́пъ роди́ся:
 • ка́ко же ны́нѣ ви́дитъ, не вѣ́мы: или́ кто́ от­ве́рзе ему́ о́чи, мы́ не вѣ́мы: са́мъ во́зрастъ и́мать, самого́ вопроси́те, са́мъ о себѣ́ да глаго́летъ.
 • Сiя́ реко́ста роди́теля его́, я́ко боя́стася жидо́въ: уже́ бо бя́ху сложи́лися жи́дове, да, а́ще кто́ его́ исповѣ́сть Христа́, от­луче́нъ от­ со́нмища бу́детъ:
 • сего́ ра́ди роди́теля его́ реко́ста, я́ко во́зрастъ и́мать, самого́ вопроси́те.
 • Возгласи́ша же втори́цею человѣ́ка, и́же бѣ́ слѣ́пъ, и рѣ́ша ему́: да́ждь сла́ву Бо́гу: мы́ вѣ́мы, я́ко человѣ́къ се́й грѣ́шенъ е́сть.
 • Отвѣща́ у́бо о́нъ и рече́: а́ще грѣ́шенъ е́сть, не вѣ́мъ: еди́но вѣ́мъ, я́ко слѣ́пъ бѣ́хъ, ны́нѣ же ви́жу.
 • Рѣ́ша же ему́ па́ки: что́ сотвори́ тебѣ́? ка́ко от­ве́рзе о́чи тво­и́?
 • Отвѣща́ и́мъ: реко́хъ ва́мъ уже́, и не слы́шасте: что́ па́ки хо́щете слы́шати? еда́ и вы́ ученицы́ его́ хо́щете бы́ти?
 • Они́ же укори́ша его́ и рѣ́ша ему́: ты́ учени́къ еси́ того́: мы́ же Моисе́овы есмы́ ученицы́:
 • мы́ вѣ́мы, я́ко Моисе́ови глаго́ла Бо́гъ: сего́ же не вѣ́мы, от­ку́ду е́сть.
 • Отвѣща́ человѣ́къ и рече́ и́мъ: о се́мъ бо ди́вно е́сть, я́ко вы́ не вѣ́сте, от­ку́ду е́сть, и от­ве́рзе о́чи мо­и́:
 • вѣ́мы же, я́ко грѣ́шники Бо́гъ не послу́шаетъ: но а́ще кто́ богочте́цъ е́сть и во́лю его́ твори́тъ, того́ послу́шаетъ:
 • от­ вѣ́ка нѣ́сть слы́шано, я́ко кто́ от­ве́рзе о́чи слѣ́пу рожде́ну:
 • а́ще не бы́ бы́лъ се́й от­ Бо́га, не мо́глъ бы твори́ти ничесо́же.
 • Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: во грѣсѣ́хъ ты́ роди́л­ся еси́ ве́сь, и ты́ ли ны́ у́чиши? И изгна́ша его́ во́нъ.
 • Услы́ша Иису́съ, я́ко изгна́ша его́ во́нъ: и обрѣ́тъ его́, рече́ ему́: ты́ вѣ́руеши ли въ Сы́на Бо́жiя?
 • Отвѣща́ о́нъ и рече́: и кто́ е́сть, Го́споди, да вѣ́рую въ него́?
 • Рече́ же ему́ Иису́съ: и ви́дѣлъ еси́ его́, и глаго́ляй съ тобо́ю то́й е́сть.
 • О́нъ же рече́: вѣ́рую, Го́споди. И поклони́ся ему́.
 • [Зач. 35.] И рече́ Иису́съ: на су́дъ а́зъ въ мíръ се́й прiидо́хъ, да неви́дящiи ви́дятъ, и ви́дящiи слѣ́пи бу́дутъ.
 • И слы́шаша от­ фарисе́й сiя́ су́щiи съ ни́мъ, и рѣ́ша ему́: еда́ и мы́ слѣ́пи есмы́?
 • Рече́ и́мъ Иису́съ: а́ще бы́сте слѣ́пи бы́ли, не бы́сте имѣ́ли грѣха́: ны́нѣ же глаго́лете, я́ко ви́димъ: грѣ́хъ у́бо ва́шъ пребыва́етъ.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: не входя́й две́рьми во дво́ръ о́вчiй, но прела́зя и́нудѣ, то́й та́ть е́сть и разбо́йникъ:
 • а входя́й две́рьми па́стырь е́сть овца́мъ:
 • сему́ две́рникъ от­верза́етъ, и о́вцы гла́съ его́ слы́шатъ, и своя́ о́вцы глаша́етъ по и́мени, и изго́нитъ и́хъ:
 • и егда́ своя́ о́вцы иждене́тъ, предъ ни́ми хо́дитъ: и о́вцы по не́мъ и́дутъ, я́ко вѣ́дятъ гла́съ его́:
 • по чужде́мъ же не и́дутъ, но бѣжа́тъ от­ него́, я́ко не зна́ютъ чужда́го гла́са.
 • Сiю́ при́тчу рече́ и́мъ Иису́съ: они́ же не разумѣ́ша, что́ бя́ше, я́же глаго́лаше и́мъ.
 • Рече́ же па́ки и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко а́зъ е́смь две́рь овца́мъ.
 • Вси́, ели́ко [и́хъ] прiи́де пре́жде мене́, та́тiе су́ть и разбо́йницы: но не послу́шаша и́хъ о́вцы.
 • [Зач. 36.] А́зъ е́смь две́рь: мно́ю а́ще кто́ вни́детъ, спасе́т­ся: и вни́детъ и изы́детъ, и па́жить обря́щетъ.
 • Та́ть не при­­хо́дитъ, ра́звѣ да укра́детъ и убiе́тъ и погуби́тъ: а́зъ прiидо́хъ, да живо́тъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́етъ за о́вцы:
 • а нае́мникъ, и́же нѣ́сть па́стырь, ему́же не су́ть о́вцы своя́, ви́дитъ во́лка гряду́ща, и оставля́етъ о́вцы, и бѣ́гаетъ: и во́лкъ расхи́титъ и́хъ, и распу́дитъ о́вцы:
 • а нае́мникъ бѣжи́тъ, я́ко нае́мникъ е́сть, и неради́тъ о овца́хъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: и зна́ю моя́, и зна́ютъ мя́ моя́:
 • я́коже зна́етъ мя́ Оте́цъ, и а́зъ зна́ю Отца́: и ду́шу мою́ полага́ю за о́вцы.
 • И и́ны о́вцы и́мамъ, я́же не су́ть от­ двора́ сего́: и ты́я ми́ подоба́етъ при­­вести́, и гла́съ мо́й услы́шатъ: и бу́детъ еди́но ста́до и еди́нъ па́стырь.
 • [Зач. 37.] Сего́ ра́ди мя́ Оте́цъ лю́битъ, я́ко а́зъ Ду́шу мою́ полага́ю, да па́ки прiиму́ ю́:
 • никто́же во́зметъ ю́ от­ мене́, но а́зъ полага́ю ю́ о себѣ́: о́бласть и́мамъ положи́ти ю́, и о́бласть и́мамъ па́ки прiя́ти ю́. Сiю́ за́повѣдь прiя́хъ от­ Отца́ мо­его́.
 • Ра́спря же па́ки бы́сть во Иуде́ехъ за словеса́ сiя́.
 • Глаго́лаху же мно́зи от­ ни́хъ: бѣ́са и́мать и неи́стовъ е́сть: что́ его́ послу́шаете?
 • Ині́и глаго́лаху: Сiи́ глаго́ли не су́ть бѣсну́ющагося: еда́ мо́жетъ бѣ́съ слѣпы́мъ о́чи от­ве́рсти?
 • [Зач..] Бы́ша же [тогда́] обновле́нiя во Иерусали́мѣхъ, и зима́ бѣ́.
 • И хожда́­ше Иису́съ въ це́ркви, въ при­­тво́рѣ соломо́ни.
 • Обыдо́ша же его́ Иуде́е, и глаго́лаху ему́: доко́лѣ ду́шы на́шя взе́млеши, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, рцы́ на́мъ не обину́яся.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: рѣ́хъ ва́мъ, и не вѣ́руете: дѣла́, я́же а́зъ творю́ о и́мени Отца́ мо­его́, та́ свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́:
 • но вы́ не вѣ́руете: нѣ́сте бо от­ ове́цъ мо­и́хъ, я́коже рѣ́хъ ва́мъ:
 • [Зач. 38.] о́вцы моя́ гла́са мо­его́ слу́шаютъ, и а́зъ зна́ю и́хъ, и по мнѣ́ гряду́тъ:
 • и а́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и́мъ, и не поги́бнутъ во вѣ́ки, и не восхи́титъ и́хъ никто́же от­ руки́ мо­ея́:
 • Оте́цъ мо́й, и́же даде́ мнѣ́, бо́лiй всѣ́хъ е́сть: и никто́же мо́жетъ восхи́тити и́хъ от­ руки́ Отца́ мо­его́:
 • а́зъ и Оте́цъ еди́но есма́.
 • Взя́ша же ка́менiе па́ки Иуде́е, да побiю́тъ его́.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: мно́га добра́ дѣла́ яви́хъ ва́мъ от­ Отца́ мо­его́: за ко́е и́хъ дѣ́ло ка́менiе ме́щете на мя́?
 • Отвѣща́ша ему́ Иуде́е, глаго́люще: о добрѣ́ дѣ́лѣ ка́менiе не ме́щемъ на тя́, но о хулѣ́, я́ко ты́, человѣ́къ сы́й, твори́ши себе́ Бо́га.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́­шемъ: а́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́?
 • А́ще о́ныхъ рече́ бого́въ, къ ни́мже сло́во Бо́жiе бы́сть, и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе:
 • его́же Оте́цъ святи́ и посла́ въ мíръ, вы́ глаго́лете, я́ко хулу́ глаго́леши, зане́ рѣ́хъ: Сы́нъ Бо́жiй е́смь.
 • А́ще не творю́ дѣла́ Отца́ мо­его́, не ими́те ми́ вѣ́ры:
 • а́ще ли творю́, а́ще и мнѣ́ не вѣ́руете, дѣло́мъ [мо­и́мъ] вѣ́руйте: да разумѣ́ете и вѣ́руете, я́ко во мнѣ́ Оте́цъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Иска́ху у́бо па́ки я́ти его́: и изы́де от­ ру́къ и́хъ,
 • и и́де па́ки на о́нъ по́лъ Иорда́на, на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ Иоа́н­нъ пре́жде крестя́: и пребы́сть ту́.
 • И мно́зи прiидо́ша къ нему́, и глаго́лаху, я́ко Иоа́н­нъ у́бо зна́менiя не сотвори́ ни еди́наго: вся́ же, ели́ка рече́ Иоа́н­нъ о се́мъ, и́стин­на бя́ху.
 • И мно́зи вѣ́роваша въ него́ ту́.
 • [Зач. 39.] Бѣ́ же нѣ́кто боля́ ла́зарь от­ Виѳа́нiи, от­ ве́си Марі́ины и ма́рѳы сестры́ ея́.
 • Бѣ́ же Марі́а пома́зав­шая Го́спода ми́ромъ и оте́ршая но́зѣ его́ власы́ сво­и́ми, ея́же бра́тъ ла́зарь боля́ше.
 • Посла́стѣ у́бо сестрѣ́ къ нему́, глаго́лющѣ: Го́споди, се́, его́же лю́биши, боли́тъ.
 • Слы́шавъ же Иису́съ рече́: сiя́ болѣ́знь нѣ́сть къ сме́рти, но о сла́вѣ Бо́жiи, да просла́вит­ся Сы́нъ Бо́жiй ея́ ра́ди.
 • Любля́ше же Иису́съ ма́рѳу и сестру́ ея́ и ла́заря.
 • Егда́ же услы́ша, я́ко боли́тъ, тогда́ пребы́сть на не́мже бѣ́ мѣ́стѣ два́ дни́.
 • Пото́мъ же глаго́ла ученико́мъ: и́демъ во Иуде́ю па́ки.
 • Глаго́лаша ему́ ученицы́: равви́, ны́нѣ иска́ху тебе́ ка́менiемъ поби́ти Иуде́е, и па́ки ли и́деши та́мо?
 • Отвѣща́ Иису́съ: не два́ ли ­на́­де­ся­те часа́ еста́ во дни́? а́ще кто́ хо́дитъ во дни́, не по́ткнет­ся, я́ко свѣ́тъ мíра сего́ ви́дитъ:
 • а́ще же кто́ хо́дитъ въ нощи́, по́ткнет­ся, я́ко нѣ́сть свѣ́та въ не́мъ.
 • Сiя́ рече́, и посе́мъ глаго́ла и́мъ: ла́зарь дру́гъ на́шъ у́спе: но иду́, да воз­бужу́ его́.
 • Рѣ́ша у́бо ученицы́ его́: Го́споди, а́ще у́спе, спасе́нъ бу́детъ.
 • Рече́ же Иису́съ о сме́рти его́: они́ же мнѣ́ша, я́ко о успе́нiи сна́ глаго́летъ.
 • Тогда́ рече́ и́мъ Иису́съ не обину́яся: ла́зарь у́мре:
 • и ра́дуюся ва́съ ра́ди, да вѣ́руете, я́ко не бѣ́хъ та́мо: но и́демъ къ нему́.
 • Рече́ же Ѳома́, глаго́лемый близне́цъ, ученико́мъ: и́демъ и мы́, да у́мремъ съ ни́мъ.
 • Прише́дъ же Иису́съ, обрѣ́те его́ четы́ри дни́ уже́ иму́ща во гро́бѣ.
 • Бѣ́ же Виѳа́нiа бли́зъ Иерусали́ма я́ко ста́дiй пять­на́­де­сять,
 • и мно́зи от­ иуде́й бя́ху при­­шли́ къ ма́рѳѣ и Марі́и, да утѣ́шатъ и́хъ о бра́тѣ ею́.
 • Ма́рѳа у́бо егда́ услы́ша, я́ко Иису́съ гряде́тъ, срѣ́те его́: Марі́а же до́ма сѣдя́ше.
 • Рече́ же ма́рѳа ко Иису́су: Го́споди, а́ще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы́ бра́тъ мо́й у́мерлъ:
 • но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко ели́ка а́ще про́сиши от­ Бо́га, да́стъ тебѣ́ Бо́гъ.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: воскре́снетъ бра́тъ тво́й.
 • Глаго́ла ему́ ма́рѳа: вѣ́мъ, я́ко воскре́снетъ въ воскреше́нiе, въ послѣ́днiй де́нь.
 • Рече́ [же] е́й Иису́съ: а́зъ е́смь воскреше́нiе и живо́тъ: вѣ́руяй въ мя́, а́ще и у́мретъ, оживе́тъ:
 • и вся́къ живы́й и вѣ́руяй въ мя́ не у́мретъ во вѣ́ки. Е́млеши ли вѣ́ру сему́?
 • Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди: а́зъ вѣ́ровахъ, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и́же въ мíръ гряды́й.
 • И сiя́ ре́кши, и́де и при­­гласи́ Марі́ю сестру́ свою́ та́й, ре́кши: учи́тель при­­ше́лъ е́сть, и глаша́етъ тя́.
 • Она́ [же] я́ко услы́ша, воста́ ско́ро и и́де къ нему́.
 • Не уже́ бо бѣ́ при­­ше́лъ Иису́съ въ ве́сь, но бѣ́ на мѣ́стѣ, идѣ́же срѣ́те его́ ма́рѳа.
 • Иуде́е [же] у́бо су́щiи съ не́ю въ дому́ и утѣша́юще ю́, ви́дѣв­ше Марі́ю, я́ко ско́ро воста́ и изы́де, по не́й идо́ша, глаго́люще, я́ко и́детъ на гро́бъ, да пла́четъ та́мо.
 • Марі́а же я́ко прiи́де, идѣ́же бѣ́ Иису́съ, ви́дѣв­ши его́, паде́ ему́ на ногу́, глаго́лющи ему́: Го́споди, а́ще бы еси́ бы́лъ здѣ́, не бы́ у́мерлъ мо́й бра́тъ.
 • Иису́съ у́бо, я́ко ви́дѣ ю́ пла́чущуся и при­­ше́дшыя съ не́ю иуде́и пла́чущя, запрети́ Ду́ху, и воз­мути́ся са́мъ,
 • и рече́: гдѣ́ положи́сте его́? Глаго́лаша ему́: Го́споди, прiиди́ и ви́ждь.
 • Прослези́ся Иису́съ.
 • Глаго́лаху у́бо жи́дове: ви́ждь, ка́ко любля́ше его́.
 • Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: не можа́­ше ли се́й, от­ве́рзый о́чи слѣпо́му, сотвори́ти, да и се́й не у́мретъ?
 • Иису́съ же па́ки претя́ въ себѣ́, прiи́де ко гро́бу. Бѣ́ же пеще́ра, и ка́мень лежа́­ше на не́й.
 • Глаго́ла Иису́съ: воз­ми́те ка́мень. Глаго́ла ему́ сестра́ уме́ршаго ма́рѳа: Го́споди, уже́ смерди́тъ: четверодне́венъ бо е́сть.
 • Глаго́ла е́й Иису́съ: не рѣ́хъ ли ти́, я́ко а́ще вѣ́руеши, у́зриши сла́ву Бо́жiю?
 • Взя́ша у́бо ка́мень, идѣ́же бѣ́ уме́рый лежя́. Иису́съ же воз­веде́ о́чи горѣ́ и рече́: о́тче, хвалу́ тебѣ́ воз­даю́, я́ко услы́шалъ еси́ мя́:
 • а́зъ же вѣ́дѣхъ, я́ко всегда́ мя́ послу́шаеши: но наро́да ра́ди стоя́щаго о́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́ру и́мутъ, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́.
 • И сiя́ ре́къ, гла́сомъ вели́кимъ воз­зва́: ла́заре, гряди́ во́нъ.
 • И изы́де уме́рый, обя́занъ рука́ма и нога́ма укро́­емъ, и лице́ его́ убру́сомъ обя́зано. Глаго́ла и́мъ Иису́съ: разрѣши́те его́, и оста́вите ити́.
 • Мно́зи у́бо от­ иуде́й при­­ше́дшiи къ Марі́и и ви́дѣв­ше, я́же сотвори́ Иису́съ, вѣ́роваша въ него́:
 • нѣ́цыи же от­ ни́хъ идо́ша къ фарисе́омъ и реко́ша и́мъ, я́же сотвори́ Иису́съ.
 • [Зач. 40.] Собра́ша у́бо архiере́е и фарисе́е со́нмъ, и глаго́лаху: что́ сотвори́мъ? я́ко человѣ́къ се́й мно́га зна́менiя твори́тъ:
 • а́ще оста́вимъ его́ та́ко, вси́ увѣ́руютъ въ него́: и прiи́дутъ ри́мляне, и во́змутъ мѣ́сто и язы́къ на́шъ.
 • Еди́нъ же нѣ́кто от­ ни́хъ каiа́фа, архiере́й сы́й лѣ́ту тому́, рече́ и́мъ: вы́ не вѣ́сте ничесо́же,
 • ни помышля́ете, я́ко у́не е́сть на́мъ, да еди́нъ человѣ́къ у́мретъ за лю́ди, а не ве́сь язы́къ поги́бнетъ.
 • Сего́ же о себѣ́ не рече́: но архiере́й сы́й лѣ́ту тому́, прорече́, я́ко хотя́ше Иису́съ умре́ти за лю́ди,
 • и не то́кмо за лю́ди, но да и ча́да Бо́жiя расточе́ная собере́тъ во еди́но.
 • От того́ у́бо дне́ совѣща́ша, да убiю́тъ его́.
 • Иису́съ же ктому́ не я́вѣ хожда́­ше во Иуде́ехъ, но и́де от­ту́ду во страну́ бли́зъ пусты́ни, во Ефре́мъ нарица́емый гра́дъ, и ту́ хожда́­ше со ученики́ сво­и́ми.
 • Бѣ́ же бли́зъ па́сха Иуде́йска, и взыдо́ша мно́зи во Иерусали́мъ от­ стра́нъ пре́жде па́схи, да очи́стят­ся.
 • Иска́ху у́бо Иису́са, и глаго́лаху къ себѣ́, въ це́ркви стоя́ще: что́ мни́т­ся ва́мъ, я́ко не и́мать ли прiити́ въ пра́здникъ?
 • Да́ша же архiере́е и фарисе́е за́повѣдь, да а́ще кто́ ощути́тъ [его́], гдѣ́ бу́детъ, повѣ́сть, я́ко да и́мутъ его́.
 • [Зач. 41.] Иису́съ же пре́жде шести́ дні́й па́схи прiи́де въ Виѳа́нiю, идѣ́же бѣ́ ла́зарь уме́рый, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Сотвори́ша же ему́ ве́черю ту́, и ма́рѳа служа́­ше: ла́зарь же еди́нъ бѣ́ от­ воз­лежа́щихъ съ ни́мъ.
 • Марі́а же прiе́мши ли́тру ми́ра на́рда писти́ка многоцѣ́н­на, пома́за но́зѣ Иису́совѣ, и отре́ власы́ сво­и́ми но́зѣ его́: хра́мина же испо́лнися от­ вони́ ма́сти [благово́н­ныя].
 • Глаго́ла же еди́нъ от­ учени́къ его́, Иу́да Си́моновъ Искарiо́тскiй, и́же хотя́ше его́ преда́ти:
 • чесо́ ра́ди ми́ро сiе́ не про́дано бы́сть на трiе́хъ стѣ́хъ пѣ́нязь и дано́ ни́щымъ?
 • Сiе́ же рече́, не я́ко о ни́щихъ печа́­шеся, но я́ко та́ть бѣ́, и ковче́жецъ имѣ́яше, и вмета́емая ноша́­ше.
 • Рече́ же Иису́съ: не дѣ́йте ея́, да въ де́нь погребе́нiя мо­его́ соблюде́тъ е́:
 • ни́щыя бо всегда́ и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате.
 • Разумѣ́ же наро́дъ мно́гъ от­ иуде́й, я́ко ту́ е́сть: и прiидо́ша не Иису́са ра́ди то́кмо, но да и ла́заря ви́дятъ, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Совѣща́ша же архiере́е, да и ла́заря убiю́тъ,
 • я́ко мно́зи его́ ра́ди идя́ху от­ иуде́й и вѣ́роваху во Иису́са.
 • Во у́трiй [же] де́нь наро́дъ мно́гъ при­­ше́дый въ пра́здникъ, слы́шав­ше, я́ко Иису́съ гряде́тъ во Иерусали́мъ,
 • прiя́ша ва́iа от­ Фи́никъ, и изыдо́ша въ срѣ́тенiе ему́, и зва́ху [глаго́люще]: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне, Ца́рь Изра́илевъ.
 • Обрѣ́тъ же Иису́съ осля́, всѣ́де на не́, я́коже е́сть пи́сано:
 • не бо́йся, дщи́ Сiо́ня: се́ Ца́рь тво́й гряде́тъ, сѣдя́ на жребя́ти о́сли.
 • Си́хъ же не разумѣ́ша ученицы́ его́ пре́жде: но егда́ просла́вися Иису́съ, тогда́ помяну́ша, я́ко сiя́ бы́ша о не́мъ пи́сана, и сiя́ сотвори́ша ему́.
 • Свидѣ́тел­ст­воваше у́бо наро́дъ, и́же бѣ́ [пре́жде] съ ни́мъ, егда́ ла́заря воз­гласи́ от­ гро́ба и воскреси́ его́ от­ ме́ртвыхъ:
 • сего́ ра́ди и срѣ́те его́ наро́дъ, я́ко слы́шаша его́ сiе́ сотво́рша зна́менiе.
 • [Зач. 42.] Фарисе́е у́бо рѣ́ша къ себѣ́: ви́дите, я́ко ника́яже по́льза е́сть? се́ мíръ по не́мъ и́детъ.
 • Бя́ху же нѣ́цыи е́ллини от­ при­­ше́дшихъ, да покло́нят­ся въ пра́здникъ:
 • сі́и у́бо при­­ступи́ша къ Фили́ппу, и́же бѣ́ от­ Виѳсаи́ды Галиле́йскiя, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щемъ Иису́са ви́дѣти.
 • Прiи́де Фили́ппъ и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́ппъ глаго́ласта Иису́сови.
 • Иису́съ же от­вѣща́ и́ма, глаго́ля: прiи́де ча́съ, да просла́вит­ся Сы́нъ человѣ́ческiй:
 • ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще зе́рно пшени́чно па́дъ на земли́ не у́мретъ, то́ еди́но пребыва́етъ: а́ще же у́мретъ, мно́гъ пло́дъ сотвори́тъ:
 • любя́й ду́шу свою́, погуби́тъ ю́: и ненави́дяй души́ сво­ея́ въ мíрѣ се́мъ, въ живо́тъ вѣ́чный сохрани́тъ ю́:
 • а́ще кто́ мнѣ́ слу́житъ, мнѣ́ да послѣ́д­ст­вуетъ: и идѣ́же е́смь а́зъ, ту́ и слуга́ мо́й бу́детъ: и а́ще кто́ мнѣ́ слу́житъ, почти́тъ его́ Оте́цъ мо́й:
 • ны́нѣ душа́ моя́ воз­мути́ся и что́ реку́? О́тче, спаси́ мя от­ часа́ сего́: но сего́ ра́ди прiидо́хъ на ча́съ се́й:
 • [Зач..] о́тче, просла́ви и́мя твое́. Прiи́де же гла́съ съ небесе́: и просла́вихъ, и па́ки просла́влю.
 • Наро́дъ же стоя́й и слы́шавъ, глаго́лаху: гро́мъ бы́сть. Ині́и глаго́лаху: а́нгелъ глаго́ла ему́.
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́: не мене́ ра́ди гла́съ се́й бы́сть, но наро́да ра́ди:
 • ны́нѣ су́дъ е́сть мíру сему́: ны́нѣ кня́зь мíра сего́ изгна́нъ бу́детъ во́нъ:
 • и а́ще а́зъ воз­несе́нъ бу́ду от­ земли́, вся́ при­­влеку́ къ себѣ́.
 • Сiе́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю хотя́ше умре́ти.
 • Отвѣща́ ему́ наро́дъ: мы́ слы́шахомъ от­ зако́на, я́ко Христо́съ пребыва́етъ во вѣ́ки: ка́ко ты́ глаго́леши: воз­нести́ся подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому? кто́ е́сть се́й Сы́нъ человѣ́ческiй?
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: еще́ ма́ло вре́мя свѣ́тъ въ ва́съ е́сть: ходи́те, до́ндеже свѣ́тъ и́мате, да тма́ ва́съ не и́метъ: и ходя́й во тмѣ́ не вѣ́сть, ка́мо и́детъ:
 • [Зач. 43.] до́ндеже свѣ́тъ и́мате, вѣ́руйте во свѣ́тъ, да сы́нове свѣ́та бу́дете. Сiя́ глаго́ла Иису́съ, и от­ше́дъ скры́ся от­ ни́хъ.
 • Толи́ка [же] зна́менiя сотво́ршу ему́ предъ ни́ми, не вѣ́роваху въ него́,
 • да сбу́дет­ся сло́во Иса́iи проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто́ вѣ́рова слу́ху на́­шему? и мы́шца Госпо́дня кому́ от­кры́ся?
 • Сего́ ра́ди не можа́ху вѣ́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́iа:
 • ослѣпи́ о́чи и́хъ, и ока́менилъ е́сть сердца́ и́хъ, да не ви́дятъ очи́ма, ни разумѣ́ютъ се́рдцемъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Сiя́ рече́ Иса́iа, егда́ ви́дѣ сла́ву его́ и глаго́ла о не́мъ.
 • Оба́че у́бо и от­ кня́зь мно́зи вѣ́роваша въ него́: но фарисе́й ра́ди не исповѣ́доваху, да не изъ со́нмищъ изгна́ни бу́дутъ:
 • воз­люби́ша бо па́че сла́ву человѣ́ческую, не́же сла́ву Бо́жiю.
 • Иису́съ же воз­зва́ и рече́: вѣ́руяй въ мя́ не вѣ́руетъ въ мя́, но въ посла́в­шаго мя́:
 • и ви́дяй мя́ ви́дитъ посла́в­шаго мя́:
 • а́зъ свѣ́тъ въ мíръ прiидо́хъ, да вся́къ вѣ́руяй въ мя́ во тмѣ́ не пребу́детъ:
 • и а́ще кто́ услы́шитъ глаго́лы моя́ и не вѣ́руетъ, а́зъ не сужду́ ему́: не прiидо́хъ бо, да сужду́ мíрови, но да спасу́ мíръ:
 • от­мета́яйся мене́ и не прiе́мляй глаго́лъ мо­и́хъ и́мать судя́щаго ему́: сло́во, е́же глаго́лахъ, то́ су́дитъ ему́ въ послѣ́днiй де́нь:
 • я́ко а́зъ от­ себе́ не глаго́лахъ: но посла́вый мя́ Оте́цъ, то́й мнѣ́ за́повѣдь даде́, что́ реку́ и что́ воз­глаго́лю:
 • и вѣ́мъ, я́ко за́повѣдь его́ живо́тъ вѣ́чный е́сть: я́же у́бо а́зъ глаго́лю, я́коже рече́ мнѣ́ Оте́цъ, та́ко глаго́лю.
 • [Зач. 44.] Пре́жде же пра́здника па́схи, вѣ́дый Иису́съ, я́ко прiи́де ему́ ча́съ, да пре́йдетъ от­ мíра сего́ ко Отцу́, воз­лю́бль своя́ су́щыя въ мíрѣ, до конца́ воз­люби́ и́хъ.
 • И ве́чери бы́в­шей, дiа́волу уже́ вложи́в­шу въ се́рдце Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому, да его́ преда́стъ,
 • вѣ́дый Иису́съ, я́ко вся́ даде́ ему́ Оте́цъ въ ру́цѣ, и я́ко от­ Бо́га изы́де и къ Бо́гу гряде́тъ:
 • воста́ от­ ве́чери, и положи́ ри́зы, и прiе́мъ ле́нтiонъ, препоя́сася:
 • пото́мъ влiя́ во́ду во умыва́лницу, и нача́тъ умыва́ти но́ги ученико́мъ и отира́ти ле́нтiемъ, и́мже бѣ́ препоя́санъ.
 • Прiи́де же къ Си́мону Петру́, и глаго́ла ему́ то́й: Го́споди, ты́ ли мо­и́ умы́еши но́зѣ?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ ему́: е́же а́зъ творю́, ты́ не вѣ́си ны́нѣ, уразумѣ́еши же по си́хъ.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: не умы́еши но́гу мое́ю во вѣ́ки. Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со мно́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, не но́зѣ мо­и́ то́кмо, но и ру́цѣ и главу́.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: измове́н­ный не тре́буетъ, то́кмо но́зѣ умы́ти, е́сть бо ве́сь чи́стъ: и вы́ чи́сти есте́, но не вси́.
 • Вѣ́дяше бо предаю́щаго его́: се́го ра́ди рече́, я́ко не вси́ чи́сти есте́.
 • [Зач. 45.] Егда́ же умы́ но́ги и́хъ, прiя́тъ ри́зы своя́, воз­ле́гъ па́ки, рече́ и́мъ: вѣ́сте ли, что́ сотвори́хъ ва́мъ?
 • Вы́ глаша́ете мя́ учи́теля и Го́спода: и до́брѣ глаго́лете, е́смь бо.
 • А́ще у́бо а́зъ умы́хъ ва́ши но́зѣ, Госпо́дь и учи́тель, и вы́ до́лжни есте́ дру́гъ дру́гу умыва́ти но́зѣ:
 • о́бразъ бо да́хъ ва́мъ, да, я́коже а́зъ сотвори́хъ ва́мъ, и вы́ твори́те.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лiй го́спода сво­его́, ни посла́н­никъ бо́лiй посла́в­шаго его́.
 • А́ще сiя́ вѣ́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́.
 • Не о всѣ́хъ ва́съ глаго́лю: а́зъ [бо] вѣ́мъ, и́хже избра́хъ: но да писа́нiе сбу́дет­ся: яды́й со мно́ю хлѣ́бъ воз­дви́же на мя́ пя́ту свою́.
 • Отсе́лѣ глаго́лю ва́мъ, пре́жде да́же не бу́детъ, да, егда́ бу́детъ, вѣ́ру и́мете, я́ко а́зъ е́смь.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: прiе́мляй, а́ще кого́ послю́, мене́ прiе́млетъ: а прiе́мляй мене́ прiе́млетъ посла́в­шаго мя́.
 • Сiя́ ре́къ Иису́съ воз­мути́ся Ду́хомъ и свидѣ́тел­ст­вова и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • Сзира́хуся у́бо между́ собо́ю ученицы́, недо­умѣ́ющеся, о ко́мъ глаго́летъ.
 • Бѣ́ же еди́нъ от­ учени́къ его́ воз­лежя́ на ло́нѣ Иису́совѣ, его́же любля́ше Иису́съ:
 • поману́ же сему́ Си́монъ пе́тръ вопроси́ти, кто́ бы бы́лъ, о не́мже глаго́летъ.
 • Напа́дъ же то́й на пе́рси Иису́совы, глаго́ла ему́: Го́споди, кто́ е́сть?
 • Отвѣща́ Иису́съ: то́й е́сть, ему́же а́зъ омочи́въ хлѣ́бъ пода́мъ. И омо́чь хлѣ́бъ, даде́ Иу́дѣ Си́монову Искарiо́тскому.
 • И по хлѣ́бѣ тогда́ вни́де въ о́нь сатана́. Глаго́ла у́бо ему́ Иису́съ: е́же твори́ши, сотвори́ ско́ро.
 • Се́го же никто́же разумѣ́ от­ воз­лежа́щихъ, къ чесому́ рече́ ему́.
 • Нѣ́цыи же мня́ху, поне́же ковче́жецъ имя́ше Иу́да, я́ко глаго́летъ ему́ Иису́съ: купи́, е́же тре́буемъ на пра́здникъ: или́ ни́щымъ да нѣ́что да́стъ.
 • Прiи́мъ же о́нъ хлѣ́бъ, а́бiе изы́де: бѣ́ же но́щь. Егда́ изы́де,
 • глаго́ла Иису́съ: [Зач. 46.] ны́нѣ просла́вися Сы́нъ человѣ́ческiй, и Бо́гъ просла́вися о не́мъ:
 • а́ще Бо́гъ просла́вися о не́мъ, и Бо́гъ просла́витъ его́ въ себѣ́, и а́бiе просла́витъ его́.
 • Ча́дца, еще́ съ ва́ми ма́ло е́смь: взы́щете мене́, и я́коже рѣ́хъ Иуде́омъ, я́ко а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́: и ва́мъ глаго́лю ны́нѣ.
 • За́повѣдь но́вую даю́ ва́мъ, да лю́бите дру́гъ дру́га: я́коже воз­люби́хъ вы́, да и вы́ лю́бите себе́:
 • о се́мъ разумѣ́ютъ вси́, я́ко мо­и́ ученицы́ есте́, а́ще любо­́вь и́мате между́ собо́ю.
 • Глаго́ла ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвѣща́ ему́ Иису́съ: а́може [а́зъ] иду́, не мо́жеши ны́нѣ по мнѣ́ ити́: послѣди́ же по мнѣ́ и́деши.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: Го́споди, почто́ не могу́ ны́нѣ по тебѣ́ ити́? ны́нѣ ду́шу мою́ за тя́ положу́.
 • Отвѣща́ ему́ Иису́съ: ду́шу ли твою́ за мя́ положи́ши? ами́нь, ами́нь глаго́лю тебѣ́: не воз­гласи́тъ але́кторъ, до́ндеже от­ве́ржешися мене́ три́щи.
 • [Зач. 14.] После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
 • Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
 • В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
 • ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
 • Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
 • Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
 • Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
 • Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
 • И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
 • Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
 • Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
 • Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
 • Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
 • Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
 • Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
 • И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
 • Иисус же говорил им: [Зач. 15.] Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
 • И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
 • На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
 • Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
 • Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
 • Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
 • дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
 • [Зач. 16.] Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
 • Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
 • Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
 • И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
 • Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
 • и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
 • Я ничего не могу творить Сам от Себя. ||Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
 • Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
 • Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
 • Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.
 • Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
 • Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
 • Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
 • И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
 • и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
 • Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
 • Не принимаю славы от человеков,
 • но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
 • Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
 • Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
 • Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
 • Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
 • Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
 • [Зач. 17.] После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
 • За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
 • Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.
 • Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
 • [Зач. 18.] Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
 • Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
 • Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.
 • Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
 • здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?
 • Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
 • Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
 • И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
 • И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
 • [Зач. 19.] Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир.
 • Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один.
 • Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю
 • и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.
 • Дул сильный ветер, и море волновалось.
 • Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.
 • Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.
 • Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
 • На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.
 • Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
 • Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
 • И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви́! когда Ты сюда пришел?
 • Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
 • [Зач. 20.] Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
 • Итак сказали Ему: что́ нам делать, чтобы творить дела Божии?
 • Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
 • На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что́ Ты делаешь?
 • Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.
 • Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
 • На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
 • Иисус же сказал им: || [Зач. 21.] Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
 • Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
 • Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,
 • ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
 • Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
 • [Зач. 22.] Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
 • Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
 • И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?
 • Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.
 • Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
 • У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.
 • Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
 • [Зач. 23.] Я есмь хлеб жизни.
 • Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
 • хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.
 • Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
 • Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
 • Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
 • Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
 • [Зач. 24.] Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
 • Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.
 • Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.
 • Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
 • Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?
 • Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
 • Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?
 • Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
 • Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.
 • И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.
 • С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
 • Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
 • Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
 • и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
 • Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол.
 • Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
 • [Зач. 25.] После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.
 • Приближался праздник Иудейский – поставление кущей.
 • Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь.
 • Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.
 • Ибо и братья Его не веровали в Него.
 • На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время.
 • Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы.
 • Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось.
 • Сие сказав им, остался в Галилее.
 • Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно.
 • Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он?
 • И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
 • Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев.
 • [Зач. 26.] Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
 • И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
 • Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня;
 • кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.
 • Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.
 • Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?
 • Народ сказал в ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?
 • Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал Я, и все вы дивитесь.
 • Моисей дал вам обрезание (хотя оно не от Моисея, но от отцов), и в субботу вы обрезываете человека.
 • Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, – на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?
 • Не суди́те по наружности, но суди́те судом праведным.
 • Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить?
 • Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?
 • Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.
 • Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.
 • Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.
 • И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки́, потому что еще не пришел час Его.
 • Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?
 • Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей – схватить Его.
 • Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня;
 • будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти.
 • При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?
 • Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти?
 • [Зач. 27.] В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
 • Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
 • Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.
 • Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
 • Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?
 • Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
 • Итак произошла о Нем распря в народе.
 • Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук.
 • Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?
 • Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
 • Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
 • Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
 • Но этот народ невежда в законе, проклят он.
 • Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им:
 • судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
 • На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
 • И разошлись все по домам.
 • Иисус же пошел на гору Елеонскую.
 • А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
 • [Зач. 28.] Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
 • сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
 • а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
 • Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
 • Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
 • И опять, наклонившись низко, писал на земле.
 • Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
 • Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
 • Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
 • [Зач. 29.] Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
 • Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
 • Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
 • Вы су́дите по плоти; Я не сужу никого.
 • А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
 • А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
 • Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.
 • Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
 • Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
 • [Зач. 30.] Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.
 • Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»?
 • Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
 • Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.
 • Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
 • Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.
 • Не поняли, что Он говорил им об Отце.
 • Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
 • Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
 • Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
 • [Зач. 31.] Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
 • и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.
 • Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
 • Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
 • Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
 • Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
 • Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
 • Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.
 • Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.
 • А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
 • Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
 • [Зач. 32.] Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
 • Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать сло́ва Моего.
 • Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
 • А как Я истину говорю, то не верите Мне.
 • Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
 • Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
 • На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
 • Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.
 • Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
 • [Зач. 33.] Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
 • Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
 • Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?
 • Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
 • И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.
 • Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
 • На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?
 • Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 • Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
 • [Зач. 34.] И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
 • Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
 • Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
 • Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.
 • Доколе Я в мире, Я свет миру.
 • Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,
 • и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
 • Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?
 • Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
 • Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
 • Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
 • Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
 • Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
 • А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
 • Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
 • Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.
 • Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.
 • Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего
 • и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?
 • Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,
 • а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.
 • Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.
 • Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спроси́те.
 • Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.
 • Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
 • Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
 • Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
 • Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
 • Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
 • Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
 • Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
 • От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
 • Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
 • Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
 • Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
 • Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
 • Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
 • Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
 • [Зач. 35.] И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.
 • Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
 • Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.
 • Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
 • а входящий дверью есть пастырь овцам.
 • Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
 • И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
 • За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 • Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
 • Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
 • Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
 • [Зач. 36.] Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
 • Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
 • Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
 • А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
 • А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
 • Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
 • Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
 • Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
 • [Зач. 37.] Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
 • Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
 • От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
 • Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?
 • Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
 • Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.
 • И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
 • Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
 • Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
 • [Зач. 38.] Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
 • И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
 • Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
 • Я и Отец – одно.
 • Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
 • Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
 • Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
 • Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
 • Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, –
 • Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
 • Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
 • а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
 • Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
 • и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
 • Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
 • И многие там уверовали в Него.
 • [Зач. 39.] Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
 • Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
 • Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
 • Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
 • Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
 • Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
 • После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
 • Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
 • Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
 • а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
 • Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
 • Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
 • Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
 • Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
 • и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
 • Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
 • Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
 • Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
 • и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
 • Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
 • Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
 • Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
 • Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
 • Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
 • И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 • Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
 • Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
 • Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
 • Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
 • Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.
 • Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
 • Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
 • и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
 • Иисус прослезился.
 • Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
 • А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
 • Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
 • Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
 • Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
 • Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
 • Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
 • Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
 • И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
 • Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
 • А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
 • [Зач. 40.] Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
 • Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
 • Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
 • и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
 • Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
 • и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
 • С этого дня положили убить Его.
 • Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
 • Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
 • Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
 • Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.
 • [Зач. 41.] За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
 • Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
 • Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
 • Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
 • Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
 • Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
 • Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
 • Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
 • Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
 • Первосвященники же положили убить и Лазаря,
 • потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
 • На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
 • взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
 • Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
 • Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
 • Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем написано, и это сделали Ему.
 • Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
 • Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
 • [Зач. 42.] Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.
 • Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.
 • Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
 • Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
 • Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.
 • Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
 • Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
 • Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
 • Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
 • Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю.
 • Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.
 • Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.
 • Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
 • И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
 • Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
 • Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?
 • Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.
 • [Зач. 43.] Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
 • Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,
 • да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?
 • Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,
 • народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
 • Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги,
 • ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
 • Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
 • И видящий Меня видит Пославшего Меня.
 • Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
 • И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
 • Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
 • Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
 • И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.
 • [Зач. 44.] Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
 • И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
 • Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
 • встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
 • Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
 • Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
 • Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
 • Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
 • Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
 • Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
 • Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
 • [Зач. 45.] Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
 • Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
 • Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
 • Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
 • Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
 • Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
 • Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
 • Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
 • Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
 • Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
 • Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
 • Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
 • Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
 • Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
 • И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
 • Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
 • А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
 • Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
 • Когда он вышел, Иисус сказал: || [Зач. 46.] ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
 • Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
 • Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь.
 • Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
 • По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
 • Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
 • Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
 • Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.