Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 14.] По си́хъ [же] бѣ́ пра́здникъ Иуде́йскiй, и взы́де Иису́съ во Иерусали́мъ.
 • Е́сть же во Иерусали́мѣхъ о́вчая купѣ́ль, я́же глаго́лет­ся Евре́йски Виѳесда́, пя́ть при­­тво́ръ иму́щи:
 • въ тѣ́хъ слежа́­ше мно́же­с­т­во боля́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сухи́хъ, ча́ющихъ движе́нiя воды́:
 • а́нгелъ бо Госпо́день на [вся́ко] лѣ́то схожда́­ше въ купѣ́ль и воз­муща́­ше во́ду: [и] и́же пе́рвѣе вла́зяше по воз­муще́нiи воды́, здра́въ быва́­ше, яцѣ́мъ же неду́гомъ одержи́мь быва́­ше.
 • Бѣ́ же ту́ нѣ́кiй человѣ́къ, три́десять и о́смь лѣ́тъ имы́й въ неду́зѣ [сво­е́мъ].
 • Сего́ ви́дѣвъ Иису́съ лежа́ща, и разумѣ́въ, я́ко мно́га лѣ́та уже́ имя́ше [въ неду́зѣ], глаго́ла ему́: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти?
 • Отвѣща́ ему́ неду́жный: е́й, Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ, да, егда́ воз­мути́т­ся вода́, вве́ржетъ мя́ въ купѣ́ль: егда́ же при­­хожду́ а́зъ, и́нъ пре́жде мене́ сла́зитъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: воста́ни, воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́.
 • И а́бiе здра́въ бы́сть человѣ́къ: и взе́мъ о́дръ сво́й, и хожда́­ше. Бѣ́ же суббо́та въ то́й де́нь.
 • Глаго́лаху же жи́дове исцѣлѣ́в­шему: суббо́та е́сть, и не досто́итъ ти́ взя́ти одра́ [тво­его́].
 • О́нъ [же] от­вѣща́ и́мъ: и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла, то́й мнѣ́ рече́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́.
 • Вопроси́ша же его́: кто́ е́сть человѣ́къ рекі́и ти́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́?
 • Исцѣлѣ́вый же не вѣ́дяше, кто́ е́сть: Иису́съ бо уклони́ся, наро́ду су́щу на мѣ́стѣ.
 • Пото́мъ [же] обрѣ́те его́ Иису́съ въ це́ркви, и рече́ ему́: се́ здра́въ е́си: ктому́ не согрѣша́й, да не го́рше ти́ что́ бу́детъ.
 • И́де [же] человѣ́къ, и повѣ́да Иуде́омъ, я́ко Иису́съ е́сть, и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла.
 • И сего́ ра́ди гоня́ху Иису́са Иуде́е, и иска́ху его́ уби́ти, зане́ сiя́ творя́ше въ суббо́ту.
 • Иису́съ же от­вѣща́ваше и́мъ: [Зач. 15.] Оте́цъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и а́зъ дѣ́лаю.
 • И сего́ ра́ди па́че иска́ху его́ Иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ сво­его́ глаго́лаше Бо́га, ра́венъ ся́ творя́ Бо́гу.
 • Отвѣща́ же Иису́съ и рече́ и́мъ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не мо́жетъ Сы́нъ твори́ти о себѣ́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дитъ Отца́ творя́ща: я́же бо о́нъ твори́тъ, сiя́ и Сы́нъ та́кожде тво́ритъ.
 • Оте́цъ бо лю́битъ Сы́на, и вся́ показу́етъ ему́, я́же са́мъ твори́тъ: и бо́лша си́хъ пока́жетъ ему́ дѣла́, да вы́ чудите́ся.
 • Я́коже бо Оте́цъ воскреша́етъ ме́ртвыя и живи́тъ, та́ко и Сы́нъ, и́хже хо́щетъ, живи́тъ.
 • Оте́цъ бо не су́дитъ ни кому́же, но су́дъ ве́сь даде́ сы́нови,
 • да вси́ чту́тъ Сы́на, я́коже чту́тъ Отца́. [А] и́же не чти́тъ Сы́на, не чти́тъ Отца́ посла́в­шаго его́.
 • [Зач. 16.] Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко слу́шаяй словесе́ мо­его́ и вѣ́руяй посла́в­шему мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и на су́дъ не прiи́детъ, но преи́детъ от­ сме́рти въ живо́тъ.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко гряде́тъ ча́съ, и ны́нѣ е́сть, егда́ ме́ртвiи услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя, и услы́шав­ше оживу́тъ.
 • Я́коже бо Оте́цъ и́мать живо́тъ въ себѣ́, та́ко даде́ и сы́нови живо́тъ имѣ́ти въ себѣ́
 • и о́бласть даде́ ему́ и су́дъ твори́ти, я́ко Сы́нъ человѣ́чь е́сть.
 • Не диви́теся сему́: я́ко гряде́тъ ча́съ, въ о́ньже вси́ су́щiи во гробѣ́хъ услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя,
 • и изы́дутъ сотво́ршiи блага́я въ воскреше́нiе живота́, а сотво́ршiи зла́я въ воскреше́нiе суда́.
 • Не могу́ а́зъ о себѣ́ твори́ти ничесо́же. [Зач. 17] Я́коже слы́шу, сужду́, и су́дъ мо́й пра́веденъ е́сть, я́ко не ищу́ во́ли мо­ея́, но во́ли посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • А́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о мнѣ́, свидѣ́тел­ст­во мое́ нѣ́сть и́стин­но:
 • и́нъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́, и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • вы́ посла́сте ко Иоа́н­ну, и свидѣ́тел­ст­вова о и́стинѣ.
 • А́зъ же не от­ человѣ́ка свидѣ́тел­ст­ва прiе́млю, но сiя́ глаго́лю, да вы́ спасе́ни бу́дете.
 • О́нъ бѣ́ свѣти́лникъ горя́ и свѣтя́: вы́ же восхотѣ́сте воз­ра́доватися въ ча́съ свѣтѣ́нiя его́ {до вре́мене въ свѣтѣ́нiи его́}.
 • А́зъ же и́мамъ свидѣ́тел­ст­во бо́лѣе Иоа́н­нова: дѣла́ бо, я́же даде́ мнѣ́ Оте́цъ, да совершу́ я́, та́ дѣла́, я́же а́зъ творю́, свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́, я́ко Оте́цъ мя́ посла́.
 • И посла́вый мя́ Оте́цъ са́мъ свидѣ́тел­ст­вова о мнѣ́. Ни гла́са его́ нигдѣ́же слы́шасте, ни видѣ́нiя его́ ви́дѣсте,
 • и словесе́ его́ не и́мате пребыва́юща въ ва́съ, зане́, его́же то́й посла́, сему́ вы́ вѣ́ры не е́млете.
 • Испыта́йте писа́нiй, я́ко вы́ мните́ въ ни́хъ имѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и та́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щая о мнѣ́.
 • И не хо́щете прiити́ ко мнѣ́, да живо́тъ и́мате.
 • Сла́вы от­ человѣ́къ не прiе́млю,
 • но разумѣ́хъ вы́, я́ко любве́ Бо́жiя не и́мате въ себѣ́.
 • А́зъ прiидо́хъ во и́мя Отца́ мо­его́, и не прiе́млете мене́: а́ще и́нъ прiи́детъ во и́мя свое́, того́ прiе́млете.
 • Ка́ко вы́ мо́жете вѣ́ровати, сла́ву дру́гъ от­ дру́га прiе́млюще, и сла́вы, я́же от­ еди́наго Бо́га, не и́щете?
 • Не мни́те, я́ко а́зъ на вы́ реку́ ко Отцу́: е́сть, и́же на вы́ глаго́летъ, Моисе́й, на́ньже вы́ упова́ете.
 • А́ще бо бы́сте вѣ́ровали Моисе́ови, вѣ́ровали бы́сте [у́бо и] мнѣ́: о мнѣ́ бо то́й писа́.
 • А́ще ли того́ писа́ниемъ не вѣ́руете, ка́ко мо­и́мъ глаго́ломъ вѣ́ру и́мете?
 • [Зач. 17.] По си́хъ и́де Иису́съ на о́нъ по́лъ мо́ря Галиле́и тиверiа́дска:
 • и по не́мъ идя́ше наро́дъ мно́гъ, я́ко ви́дяху зна́менiя его́, я́же творя́ше надъ неду́жными.
 • Взы́де же на го́ру Иису́съ, и ту́ сѣдя́ше со ученики́ сво­и́ми.
 • Бѣ́ же бли́зъ па́сха, пра́здникъ жидо́вскiй.
 • [Зач. 18.] Возве́дъ у́бо Иису́съ о́чи и ви́дѣвъ, я́ко мно́гъ наро́дъ гряде́тъ къ нему́, глаго́ла къ Фили́ппу: чи́мъ ку́пимъ хлѣ́бы, да ядя́тъ сі́и?
 • Сiе́ же глаго́лаше, искуша́я его́: са́мъ бо вѣ́дяше, что́ хо́щетъ сотвори́ти.
 • Отвѣща́ ему́ Фили́ппъ: двѣма́ сто́ма пѣ́нязей хлѣ́бы не довлѣ́ютъ и́мъ, да кі́иждо и́хъ ма́ло что́ прiи́метъ.
 • Глаго́ла ему́ еди́нъ от­ учени́къ его́, Андре́й, бра́тъ Си́мона Петра́:
 • е́сть о́трочищь здѣ́ еди́нъ, и́же и́мать пя́ть хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ и двѣ́ ры́бѣ: но сі́и что́ су́ть на толи́ко?
 • Рече́ же Иису́съ: сотвори́те человѣ́ки воз­лещи́. Бѣ́ же трава́ мно́га на мѣ́стѣ. Возлеже́ у́бо муже́й число́мъ я́ко пя́ть ты́сящъ.
 • Прiя́тъ же хлѣ́бы Иису́съ и, хвалу́ воз­да́въ, подаде́ ученико́мъ, ученицы́ же воз­лежа́щымъ: та́кожде и от­ ры́бу, ели́ко хотя́ху.
 • И я́ко насы́тишася, глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: собери́те избы́тки укру́хъ, да не поги́бнетъ ничто́же.
 • Собра́ша же, и испо́лниша два­на́­де­ся­те ко́шя укру́хъ от­ пяти́хъ хлѣ́бъ ячме́н­ныхъ, и́же избы́ша я́дшымъ.
 • [Зач. 19.] Человѣ́цы же ви́дѣв­ше зна́менiе, е́же сотвори́ Иису́съ, глаго́лаху, я́ко се́й е́сть во­и́стин­ну проро́къ гряды́й въ мíръ.
 • Иису́съ у́бо разумѣ́въ, я́ко хотя́тъ прiити́, да восхи́тятъ его́ и сотворя́тъ его́ Царя́, отъи́де па́ки въ го́ру еди́нъ.
 • Я́ко по́здѣ бы́сть, снидо́ша ученицы́ его́ на мо́ре,
 • и влѣзо́ша въ кора́бль, и идя́ху на о́нъ по́лъ мо́ря въ капернау́мъ. И тма́ а́бiе бы́сть, и не [у́] бѣ́ при­­ше́лъ къ ни́мъ Иису́съ.
 • Мо́ре же, вѣ́тру ве́лiю дыха́ющу, воз­двиза́­шеся.
 • Гре́бше же я́ко ста́дiй два́десять пя́ть или́ три́десять, узрѣ́ша Иису́са ходя́ща по мо́рю и бли́зъ корабля́ бы́в­ша, и убоя́шася.
 • О́нъ же глаго́ла и́мъ: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • Хотя́ху у́бо прiя́ти его́ въ кора́бль: и а́бiе кора́бль бы́сть на земли́, въ ню́же идя́ху.
 • Во у́трiй [же] наро́дъ, и́же стоя́ше объ о́нъ по́лъ мо́ря, ви́дѣвъ, я́ко корабля́ ино́го не бѣ́ ту́, то́кмо еди́нъ то́й, въ о́ньже внидо́ша ученицы́ его́, и я́ко не вни́де со ученики́ сво­и́ми Иису́съ въ кора́бль, но еди́ни ученицы́ его́ идо́ша:
 • и и́ни прiидо́ша корабли́ от­ тиверiа́ды бли́зъ мѣ́ста, идѣ́же ядо́ша хлѣ́бы, хвалу́ воз­да́в­ше Го́сподеви:
 • егда́ же ви́дѣша наро́ди, я́ко Иису́са не бы́сть ту́, ни учени́къ его́, влѣзо́ша са́ми въ корабли́, и прiидо́ша въ капернау́мъ, и́щуще Иису́са,
 • и обрѣ́тше его́ объ о́нъ по́лъ мо́ря, рѣ́ша ему́: равви́, когда́ здѣ́ бы́сть {когда́ сѣ́мо при­­ше́лъ еси́}?
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ и рече́: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, и́щете мене́, не я́ко ви́дѣсте зна́менiе, но я́ко я́ли есте́ хлѣ́бы и насы́тистеся:
 • [Зач. 20.] дѣ́лайте же не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, е́же Сы́нъ человѣ́ческiй ва́мъ да́стъ: сего́ бо Оте́цъ зна́мена Бо́гъ.
 • Рѣ́ша же къ нему́: что́ сотвори́мъ, да дѣ́лаемъ дѣла́ Бо́жiя?
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: се́ е́сть дѣ́ло Бо́жiе, да вѣ́руете въ того́, его́же посла́ о́нъ.
 • Рѣ́ша же ему́: ко́е у́бо ты́ твори́ши зна́менiе, да ви́димъ и вѣ́ру и́мемъ тебѣ́, что́ дѣ́лаеши,
 • отцы́ на́ши ядо́ша ма́н­ну въ пусты́ни, я́коже е́сть пи́сано: хлѣ́бъ съ небесе́ даде́ и́мъ я́сти.
 • Рече́ у́бо и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не Моисе́й даде́ ва́мъ хлѣ́бъ съ небесе́, но Оте́цъ мо́й дае́тъ ва́мъ хлѣ́бъ и́стин­ный съ небесе́:
 • хлѣ́бъ бо Бо́жiй е́сть сходя́й съ небесе́ и дая́й живо́тъ мíру.
 • Рѣ́ша у́бо къ нему́: Го́споди, всегда́ да́ждь на́мъ хлѣ́бъ се́й.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: [Зач. 21.] а́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный: гряды́й ко мнѣ́ не и́мать взалка́тися, и вѣ́руяй въ мя́ не и́мать вжа́ждатися никогда́же.
 • Но рѣ́хъ ва́мъ, я́ко и ви́дѣсте мя́, и не вѣ́руете.
 • Все́, е́же дае́тъ мнѣ́ Оте́цъ, ко мнѣ́ прiи́детъ, и гряду́щаго ко мнѣ́ не изжену́ во́нъ:
 • я́ко снидо́хъ съ небесе́, не да творю́ во́лю мою́, но во́лю посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • Се́ же е́сть во́ля посла́в­шаго мя́ Отца́, да все́, е́же да́де ми́, не погублю́ от­ него́, но воскрешу́ е́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • [Зач. 22.] Се́ же е́сть во́ля посла́в­шаго мя́, да вся́къ ви́дяй Сы́на и вѣ́руяй въ него́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и воскрешу́ его́ а́зъ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Ропта́ху у́бо Иуде́е о не́мъ, я́ко рече́: а́зъ е́смь хлѣ́бъ сше́дый съ небесе́.
 • И глаго́лаху: не се́й ли е́сть Иису́съ сы́нъ Ио́сифовъ, его́же мы́ зна́емъ отца́ и ма́терь, ка́ко у́бо глаго́летъ се́й, я́ко съ небесе́ снидо́хъ?
 • Отвѣща́ у́бо Иису́съ и рече́ и́мъ: не ропщи́те между́ собо́ю:
 • никто́же мо́жетъ прiити́ ко мнѣ́, а́ще не Оте́цъ посла́вый мя́ при­­влече́тъ его́, и а́зъ воскрешу́ его́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Е́сть пи́сано во проро́цѣхъ: и бу́дутъ вси́ науче́ни Бо́гомъ. Вся́къ слы́шавый от­ Отца́ и навы́къ, прiи́детъ ко мнѣ́.
 • Не я́ко Отца́ ви́дѣлъ е́сть кто́, то́кмо сы́й от­ Бо́га, се́й ви́дѣ Отца́.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: вѣ́руяй въ мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный.
 • [Зач. 23.] А́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный:
 • отцы́ ва́ши ядо́ша ма́н­ну въ пусты́ни, и умро́ша:
 • се́й е́сть хлѣ́бъ сходя́й съ небесе́, да, а́ще кто́ от­ него́ я́стъ, не у́мретъ:
 • а́зъ е́смь хлѣ́бъ живо́тный, и́же сше́дый съ небесе́: а́ще кто́ снѣ́сть от­ хлѣ́ба сего́, жи́въ бу́детъ во вѣ́ки: и хлѣ́бъ, его́же а́зъ да́мъ, пло́ть моя́ е́сть, ю́же а́зъ да́мъ за живо́тъ мíра.
 • Пря́хуся же между́ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́ко мо́жетъ се́й на́мъ да́ти пло́ть [свою́] я́сти?
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще не снѣ́сте пло́ти Сы́на человѣ́ческаго, ни пiе́те кро́ве его́, живота́ не и́мате въ себѣ́.
 • Яды́й мою́ пло́ть и пiя́й мою́ кро́вь и́мать живо́тъ вѣ́чный, и а́зъ воскрешу́ его́ въ послѣ́днiй де́нь.
 • Плоть бо моя́ и́стин­но е́сть бра́шно, и кро́вь моя́ и́стин­но е́сть пи́во.
 • [Зач. 24.] Яды́й мою́ пло́ть и пiя́й мою́ кро́вь во мнѣ́ пребыва́етъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Я́коже посла́ мя живы́й Оте́цъ, и а́зъ живу́ Отца́ ра́ди: и яды́й мя́, и то́й жи́въ бу́детъ мене́ ра́ди.
 • Се́й е́сть хлѣ́бъ сше́дый съ небесе́: не я́коже ядо́ша отцы́ ва́ши ма́н­ну, и умро́ша: яды́й хлѣ́бъ се́й жи́въ бу́детъ во вѣ́ки.
 • Сiя́ рече́ на со́нмищи, учя́ въ капернау́мѣ.
 • Мно́зи у́бо слы́шав­ше от­ учени́къ его́, рѣ́ша: жесто́ко е́сть сло́во сiе́: [и] кто́ мо́жетъ его́ послу́шати?
 • Вѣ́дый же Иису́съ въ себѣ́, я́ко ро́пщутъ о се́мъ ученицы́ его́, рече́ и́мъ: сiе́ ли вы́ блазни́тъ?
 • а́ще у́бо у́зрите Сы́на человѣ́ческаго восходя́ща, идѣ́же бѣ́ пре́жде?
 • ду́хъ е́сть, и́же оживля́етъ, пло́ть не по́льзуетъ ничто́же: глаго́лы, я́же а́зъ глаго́лахъ ва́мъ, ду́хъ су́ть и живо́тъ су́ть:
 • но су́ть от­ ва́съ нѣ́цыи, и́же не вѣ́руютъ. Вѣ́дяше бо искони́ Иису́съ, кі́и су́ть невѣ́ру­ю­щiи, и кто́ е́сть предая́й его́.
 • И глаго́лаше: сего́ ра́ди рѣ́хъ ва́мъ, я́ко никто́же мо́жетъ прiити́ ко мнѣ́, а́ще не бу́детъ ему́ дано́ от­ Отца́ мо­его́.
 • От сего́ мно́зи от­ учени́къ его́ идо́ша вспя́ть, и ктому́ не хожда́ху съ ни́мъ.
 • Рече́ же Иису́съ обѣма­на́­де­ся­те: еда́ и вы́ хо́щете ити́?
 • Отвѣща́ у́бо ему́ Си́монъ пе́тръ: Го́споди, къ кому́ и́демъ? глаго́лы живота́ вѣ́чнаго и́маши,
 • и мы́ вѣ́ровахомъ, и позна́хомъ, я́ко ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га жива́го.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: не а́зъ ли ва́съ два­на́­де­ся­те избра́хъ? и еди́нъ от­ ва́съ дiа́волъ е́сть.
 • Глаго́лаше же Иу́ду Симо́нова Искарiо́та: се́й бо хотя́ше преда́ти его́, еди́нъ сы́й от­ обою­на́­де­ся­те.
 • Иису́съ же и́де въ го́ру Елео́нску.
 • Зау́тра же па́ки прiи́де въ це́рковь, и вси́ лю́дiе идя́ху къ нему́: и сѣ́дъ уча́­ше и́хъ.
 • [Зач. 28.] Приведо́ша же кни́жницы и фарисе́е къ нему́ жену́ въ прелюбо­дѣя́нiи я́ту, и поста́вив­ше ю́ посредѣ́,
 • глаго́лаша ему́: учи́телю, сiя́ жена́ я́та е́сть ны́нѣ въ прелюбо­дѣя́нiи:
 • въ зако́нѣ же на́мъ Моисе́й повелѣ́ таковы́я ка́менiемъ побива́ти: ты́ же что́ глаго́леши?
 • Сiе́ же рѣ́ша искуша́юще его́, да бы́ша имѣ́ли что́ глаго́лати на́нь. Иису́съ же до́лу прекло́нься, пе́рстомъ писа́­ше на земли́, не слага́я [и́мъ].
 • Я́коже при­­лѣжа́ху вопроша́юще его́, воскло́нься рече́ къ ни́мъ: и́же е́сть безъ грѣха́ въ ва́съ, пре́жде {пе́рвый} ве́рзи ка́мень на ню́.
 • И па́ки до́лу прекло́нься, писа́­ше на земли́.
 • Они́ же слы́шав­ше и со́вѣстiю облича́еми, исхожда́ху еди́нъ по еди́ному, наче́нше от­ ста́рецъ до послѣ́днихъ: и оста́ еди́нъ Иису́съ, и жена́ посредѣ́ су́щи.
 • Воскло́нься же Иису́съ, и ни еди́наго ви́дѣвъ, то́чiю жену́, рече́ е́й: же́но, гдѣ́ су́ть, и́же важда́ху на тя́? никі́йже ли тебе́ осуди́?
 • Она́ же рече́: никто́же, Го́споди. Рече́ же е́й Иису́съ: ни а́зъ тебе́ осужда́ю: иди́, и от­се́лѣ ктому́ не согрѣша́й.
 • [Зач. 29.] Па́ки же и́мъ Иису́съ рече́, глаго́ля: а́зъ е́смь свѣ́тъ мíру: ходя́й по мнѣ́ не и́мать ходи́ти во тмѣ́, но и́мать свѣ́тъ живо́тный.
 • Рѣ́ша у́бо ему́ фарисе́е: ты́ о себѣ́ са́мъ свидѣ́тел­ст­вуеши: свидѣ́тел­ст­во твое́ нѣ́сть и́стин­но.
 • Отвѣща́ Иису́съ и рече́ и́мъ: а́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о себѣ́, и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во мое́: я́ко вѣ́мъ, от­ку́ду прiидо́хъ и ка́мо иду́: вы́ же не вѣ́сте, от­ку́ду при­­хожду́ и ка́мо гряду́:
 • вы́ по пло́ти су́дите, а́зъ не сужду́ никому́же:
 • и а́ще сужду́ а́зъ, су́дъ мо́й и́стиненъ е́сть: я́ко еди́нъ нѣ́смь, но а́зъ и посла́вый мя́ Оте́цъ:
 • и въ зако́нѣ же ва́­шемъ пи́сано е́сть, я́ко двою́ человѣ́ку свидѣ́тел­ст­во и́стин­но е́сть:
 • а́зъ е́смь свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́ само́мъ, и свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́ посла́вый мя́ Оте́цъ.
 • Глаго́лаху же ему́: гдѣ́ е́сть Оте́цъ тво́й? Отвѣща́ Иису́съ: ни мене́ вѣ́сте, ни Отца́ мо­его́: а́ще мя́ бы́сте вѣ́дали, и Отца́ мо­его́ вѣ́дали бы́сте.
 • Сiя́ глаго́лы глаго́ла Иису́съ въ газофилакі́и, учя́ въ це́ркви: и никто́же я́тъ его́, я́ко не у́ бѣ́ при­­ше́лъ ча́съ его́.
 • [Зач. 30.] Рече́ же и́мъ па́ки Иису́съ: а́зъ иду́, и взы́щете мене́, и во грѣсѣ́ ва́­шемъ у́мрете: а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́.
 • Глаго́лаху у́бо Иуде́е: еда́ ся́ са́мъ убiе́тъ, я́ко глаго́летъ: а́може а́зъ иду́, вы́ не мо́жете прiити́?
 • И рече́ и́мъ: вы́ от­ ни́жнихъ есте́, а́зъ от­ вы́шнихъ е́смь: вы́ от­ мíра сего́ есте́, а́зъ нѣ́смь от­ мíра сего́:
 • рѣ́хъ у́бо ва́мъ, я́ко у́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ: а́ще бо не и́мете вѣ́ры, я́ко а́зъ е́смь, у́мрете во грѣсѣ́хъ ва́шихъ.
 • Глаго́лаху у́бо ему́: ты́ кто́ еси́? И рече́ и́мъ Иису́съ: нача́токъ, я́ко и глаго́лю ва́мъ:
 • мно́га и́мамъ о ва́съ глаго́лати и суди́ти: но посла́вый мя́ и́стиненъ е́сть, и а́зъ я́же слы́шахъ от­ него́, сiя́ глаго́лю въ мíрѣ.
 • Не разумѣ́ша [у́бо], я́ко Отца́ и́мъ глаго́лаше.
 • Рече́ же и́мъ Иису́съ: егда́ воз­несе́те Сы́на человѣ́ческаго, тогда́ уразумѣ́ете, я́ко а́зъ е́смь, и о себѣ́ ничесо́же творю́, но, я́коже научи́ мя Оте́цъ мо́й, сiя́ глаго́лю:
 • и посла́вый мя́ со мно́ю е́сть: не оста́ви мене́ еди́наго Оте́цъ, я́ко а́зъ уго́дная ему́ всегда́ творю́.
 • Сiя́ ему́ глаго́лющу, мно́зи вѣ́роваша въ него́.
 • [Зач. 31.] Глаго́лаше у́бо Иису́съ къ вѣ́ровав­шымъ ему́ Иуде́омъ: а́ще вы́ пребу́дете во словеси́ мо­е́мъ, во­и́стин­ну ученицы́ мо­и́ бу́дете:
 • и уразумѣ́ете и́стину, и и́стина свободи́тъ вы́.
 • Отвѣща́ша [и рѣ́ша] ему́: сѣ́мя Авраа́мле есмы́, и никому́же рабо́тахомъ николи́же: ка́ко ты́ глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете?
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вся́къ творя́й грѣ́хъ ра́бъ е́сть грѣха́:
 • ра́бъ же не пребыва́етъ въ дому́ во вѣ́къ: сы́нъ пребыва́етъ во вѣ́къ:
 • а́ще у́бо Сы́нъ вы́ свободи́тъ, во­и́стин­ну свобо́дни бу́дете:
 • вѣ́мъ, я́ко сѣ́мя Авраа́мле есте́: но и́щете мене́ уби́ти, я́ко сло́во мое́ не вмѣща́ет­ся въ вы́:
 • а́зъ, е́же ви́дѣхъ у Отца́ мо­его́, глаго́лю: и вы́ у́бо, е́же ви́дѣсте у отца́ ва́­шего, творите́.
 • Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: оте́цъ на́шъ Авраа́мъ е́сть. Глаго́ла и́мъ Иису́съ: а́ще ча́да Авраа́мля бы́сте бы́ли, дѣла́ Авраа́мля бы́сте твори́ли:
 • ны́нѣ же и́щете мене́ уби́ти, человѣ́ка, и́же и́стину ва́мъ глаго́лахъ, ю́же слы́шахъ от­ Бо́га: сего́ Авраа́мъ нѣ́сть сотвори́лъ:
 • вы́ творите́ дѣла́ отца́ ва́­шего. Рѣ́ша же ему́: мы́ от­ любо­дѣя́нiя нѣ́смы рожде́ни: еди́наго Отца́ и́мамы, Бо́га.
 • [Зач. 32.] Рече́ же и́мъ Иису́съ: а́ще Бо́гъ Оте́цъ ва́шъ [бы] бы́лъ, люби́ли бы́сте [у́бо] мене́: а́зъ бо от­ Бо́га изыдо́хъ и прiидо́хъ: не о себѣ́ бо прiидо́хъ, но то́й мя́ посла́:
 • почто́ бесѣ́ды мо­ея́ не разумѣ́ете? я́ко не мо́жете слы́шати словесе́ мо­его́:
 • вы́ отца́ [ва́­шего] дiа́вола есте́, и по́хоти отца́ ва́­шего хо́щете твори́ти: о́нъ человѣко­убі́йца бѣ́ искони́, и во и́стинѣ не сто­и́тъ, я́ко нѣ́сть и́стины въ не́мъ: егда́ глаго́летъ лжу́, от­ сво­и́хъ глаго́летъ: я́ко ло́жь е́сть и оте́цъ лжи́:
 • а́зъ же зане́ и́стину глаго́лю, не вѣ́руете мнѣ́:
 • кто́ от­ ва́съ облича́етъ мя́ о грѣсѣ́? а́ще ли и́стину глаго́лю, почто́ вы́ не вѣ́руете мнѣ́?
 • и́же е́сть от­ Бо́га, глаго́ловъ Бо́жiихъ послу́шаетъ: сего́ ра́ди вы́ не послу́шаете, я́ко от­ Бо́га нѣ́сте.
 • Отвѣща́ша у́бо Иуде́е и рѣ́ша ему́: не до́брѣ ли мы́ глаго́лемъ, я́ко самаряни́нъ еси́ ты́ и бѣ́са и́маши?
 • Отвѣща́ Иису́съ: а́зъ бѣ́са не и́мамъ, но чту́ Отца́ мо­его́, и вы́ не чте́те мене́:
 • а́зъ же не ищу́ сла́вы мо­ея́: е́сть ищя́ и судя́:
 • [Зач. 33.] ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: а́ще кто́ сло́во мое́ соблюде́тъ, сме́рти не и́мать ви́дѣти во вѣ́ки.
 • Рѣ́ша у́бо ему́ жи́дове: ны́нѣ разумѣ́хомъ, я́ко бѣ́са и́маши: Авраа́мъ у́мре и проро́цы, и ты́ глаго́леши: а́ще кто́ сло́во мое́ соблюде́тъ, сме́рти не и́мать вкуси́ти во вѣ́ки:
 • еда́ ты́ бо́лiй еси́ отца́ на́­шего Авраа́ма, и́же у́мре? и проро́цы умро́ша: кого́ себе́ са́мъ ты́ твори́ши?
 • Отвѣща́ Иису́съ: а́ще а́зъ сла́влюся са́мъ, сла́ва моя́ ничесо́же е́сть: е́сть Оте́цъ мо́й сла́вяй мя́, его́же вы́ глаго́лете, я́ко Бо́гъ ва́шъ е́сть:
 • и не позна́сте его́, а́зъ же вѣ́мъ его́: и а́ще реку́, я́ко не вѣ́мъ его́, бу́ду подо́бенъ ва́мъ ло́жь: но вѣ́мъ его́, и сло́во его́ соблюда́ю:
 • Авраа́мъ оте́цъ ва́шъ ра́дъ бы бы́лъ, да бы́ ви́дѣлъ де́нь мо́й: и ви́дѣ, и воз­ра́довася.
 • Рѣ́ша у́бо Иуде́е къ нему́: пяти́десятъ лѣ́тъ не у́ и́маши, и Авраа́ма ли́ еси́ ви́дѣлъ?
 • Рече́ [же] и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: пре́жде да́же Авраа́мъ не бы́сть, а́зъ е́смь.
 • Взя́ша у́бо ка́менiе, да ве́ргутъ на́нь: Иису́съ же скры́ся, и изы́де изъ це́ркве, проше́дъ посредѣ́ и́хъ: и мимохожда́­ше та́ко.
 • [Зач. 14.] После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
 • Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
 • В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
 • ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
 • Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
 • Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
 • Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
 • Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
 • И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
 • Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
 • Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
 • Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
 • Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
 • Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
 • Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
 • И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
 • Иисус же говорил им: [Зач. 15.] Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
 • И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
 • На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
 • Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
 • Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
 • Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
 • дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
 • [Зач. 16.] Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
 • Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
 • Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
 • И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
 • Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
 • и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
 • Я ничего не могу творить Сам от Себя. ||Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
 • Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
 • Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
 • Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.
 • Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
 • Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
 • Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
 • И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
 • и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
 • Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
 • Не принимаю славы от человеков,
 • но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
 • Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
 • Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
 • Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
 • Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
 • Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
 • [Зач. 17.] После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
 • За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
 • Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.
 • Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
 • [Зач. 18.] Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
 • Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
 • Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.
 • Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
 • здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?
 • Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
 • Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
 • И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
 • И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
 • [Зач. 19.] Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир.
 • Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один.
 • Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю
 • и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.
 • Дул сильный ветер, и море волновалось.
 • Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.
 • Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.
 • Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
 • На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.
 • Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
 • Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
 • И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви́! когда Ты сюда пришел?
 • Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
 • [Зач. 20.] Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
 • Итак сказали Ему: что́ нам делать, чтобы творить дела Божии?
 • Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
 • На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что́ Ты делаешь?
 • Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.
 • Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
 • На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
 • Иисус же сказал им: || [Зач. 21.] Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
 • Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
 • Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,
 • ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
 • Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
 • [Зач. 22.] Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
 • Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
 • И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?
 • Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.
 • Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
 • У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.
 • Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
 • Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
 • [Зач. 23.] Я есмь хлеб жизни.
 • Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
 • хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.
 • Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
 • Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
 • Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
 • Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
 • Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
 • [Зач. 24.] Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
 • Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.
 • Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.
 • Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
 • Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?
 • Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
 • Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?
 • Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
 • Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.
 • И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.
 • С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
 • Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
 • Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
 • и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
 • Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол.
 • Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
 • Иисус же пошел на гору Елеонскую.
 • А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
 • [Зач. 28.] Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
 • сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
 • а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
 • Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
 • Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
 • И опять, наклонившись низко, писал на земле.
 • Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
 • Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
 • Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
 • [Зач. 29.] Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
 • Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно.
 • Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.
 • Вы су́дите по плоти; Я не сужу никого.
 • А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня.
 • А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
 • Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.
 • Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
 • Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
 • [Зач. 30.] Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти.
 • Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»?
 • Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
 • Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.
 • Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
 • Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.
 • Не поняли, что Он говорил им об Отце.
 • Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
 • Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.
 • Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
 • [Зач. 31.] Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
 • и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.
 • Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
 • Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
 • Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
 • Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
 • Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.
 • Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.
 • Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.
 • А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.
 • Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
 • [Зач. 32.] Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
 • Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать сло́ва Моего.
 • Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
 • А как Я истину говорю, то не верите Мне.
 • Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?
 • Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
 • На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
 • Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.
 • Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
 • [Зач. 33.] Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
 • Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.
 • Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?
 • Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.
 • И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его.
 • Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
 • На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?
 • Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.
 • Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.