Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 14.] По си́хъ [же] бѣ́ пра́здникъ Иуде́йскiй, и взы́де Иису́съ во Иерусали́мъ.
 • Е́сть же во Иерусали́мѣхъ о́вчая купѣ́ль, я́же глаго́лет­ся Евре́йски Виѳесда́, пя́ть при­­тво́ръ иму́щи:
 • въ тѣ́хъ слежа́­ше мно́же­с­т­во боля́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сухи́хъ, ча́ющихъ движе́нiя воды́:
 • а́нгелъ бо Госпо́день на [вся́ко] лѣ́то схожда́­ше въ купѣ́ль и воз­муща́­ше во́ду: [и] и́же пе́рвѣе вла́зяше по воз­муще́нiи воды́, здра́въ быва́­ше, яцѣ́мъ же неду́гомъ одержи́мь быва́­ше.
 • Бѣ́ же ту́ нѣ́кiй человѣ́къ, три́десять и о́смь лѣ́тъ имы́й въ неду́зѣ [сво­е́мъ].
 • Сего́ ви́дѣвъ Иису́съ лежа́ща, и разумѣ́въ, я́ко мно́га лѣ́та уже́ имя́ше [въ неду́зѣ], глаго́ла ему́: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти?
 • Отвѣща́ ему́ неду́жный: е́й, Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ, да, егда́ воз­мути́т­ся вода́, вве́ржетъ мя́ въ купѣ́ль: егда́ же при­­хожду́ а́зъ, и́нъ пре́жде мене́ сла́зитъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: воста́ни, воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́.
 • И а́бiе здра́въ бы́сть человѣ́къ: и взе́мъ о́дръ сво́й, и хожда́­ше. Бѣ́ же суббо́та въ то́й де́нь.
 • Глаго́лаху же жи́дове исцѣлѣ́в­шему: суббо́та е́сть, и не досто́итъ ти́ взя́ти одра́ [тво­его́].
 • О́нъ [же] от­вѣща́ и́мъ: и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла, то́й мнѣ́ рече́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́.
 • Вопроси́ша же его́: кто́ е́сть человѣ́къ рекі́и ти́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́?
 • Исцѣлѣ́вый же не вѣ́дяше, кто́ е́сть: Иису́съ бо уклони́ся, наро́ду су́щу на мѣ́стѣ.
 • Пото́мъ [же] обрѣ́те его́ Иису́съ въ це́ркви, и рече́ ему́: се́ здра́въ е́си: ктому́ не согрѣша́й, да не го́рше ти́ что́ бу́детъ.
 • И́де [же] человѣ́къ, и повѣ́да Иуде́омъ, я́ко Иису́съ е́сть, и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла.
 • И сего́ ра́ди гоня́ху Иису́са Иуде́е, и иска́ху его́ уби́ти, зане́ сiя́ творя́ше въ суббо́ту.
 • Иису́съ же от­вѣща́ваше и́мъ: [Зач. 15.] Оте́цъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и а́зъ дѣ́лаю.
 • И сего́ ра́ди па́че иска́ху его́ Иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ сво­его́ глаго́лаше Бо́га, ра́венъ ся́ творя́ Бо́гу.
 • Отвѣща́ же Иису́съ и рече́ и́мъ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не мо́жетъ Сы́нъ твори́ти о себѣ́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дитъ Отца́ творя́ща: я́же бо о́нъ твори́тъ, сiя́ и Сы́нъ та́кожде тво́ритъ.
 • Оте́цъ бо лю́битъ Сы́на, и вся́ показу́етъ ему́, я́же са́мъ твори́тъ: и бо́лша си́хъ пока́жетъ ему́ дѣла́, да вы́ чудите́ся.
 • Я́коже бо Оте́цъ воскреша́етъ ме́ртвыя и живи́тъ, та́ко и Сы́нъ, и́хже хо́щетъ, живи́тъ.
 • Оте́цъ бо не су́дитъ ни кому́же, но су́дъ ве́сь даде́ сы́нови,
 • да вси́ чту́тъ Сы́на, я́коже чту́тъ Отца́. [А] и́же не чти́тъ Сы́на, не чти́тъ Отца́ посла́в­шаго его́.
 • [Зач. 16.] Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко слу́шаяй словесе́ мо­его́ и вѣ́руяй посла́в­шему мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и на су́дъ не прiи́детъ, но преи́детъ от­ сме́рти въ живо́тъ.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко гряде́тъ ча́съ, и ны́нѣ е́сть, егда́ ме́ртвiи услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя, и услы́шав­ше оживу́тъ.
 • Я́коже бо Оте́цъ и́мать живо́тъ въ себѣ́, та́ко даде́ и сы́нови живо́тъ имѣ́ти въ себѣ́
 • и о́бласть даде́ ему́ и су́дъ твори́ти, я́ко Сы́нъ человѣ́чь е́сть.
 • Не диви́теся сему́: я́ко гряде́тъ ча́съ, въ о́ньже вси́ су́щiи во гробѣ́хъ услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя,
 • и изы́дутъ сотво́ршiи блага́я въ воскреше́нiе живота́, а сотво́ршiи зла́я въ воскреше́нiе суда́.
 • Не могу́ а́зъ о себѣ́ твори́ти ничесо́же. [Зач. 17] Я́коже слы́шу, сужду́, и су́дъ мо́й пра́веденъ е́сть, я́ко не ищу́ во́ли мо­ея́, но во́ли посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • А́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о мнѣ́, свидѣ́тел­ст­во мое́ нѣ́сть и́стин­но:
 • и́нъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́, и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • вы́ посла́сте ко Иоа́н­ну, и свидѣ́тел­ст­вова о и́стинѣ.
 • А́зъ же не от­ человѣ́ка свидѣ́тел­ст­ва прiе́млю, но сiя́ глаго́лю, да вы́ спасе́ни бу́дете.
 • О́нъ бѣ́ свѣти́лникъ горя́ и свѣтя́: вы́ же восхотѣ́сте воз­ра́доватися въ ча́съ свѣтѣ́нiя его́ {до вре́мене въ свѣтѣ́нiи его́}.
 • А́зъ же и́мамъ свидѣ́тел­ст­во бо́лѣе Иоа́н­нова: дѣла́ бо, я́же даде́ мнѣ́ Оте́цъ, да совершу́ я́, та́ дѣла́, я́же а́зъ творю́, свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́, я́ко Оте́цъ мя́ посла́.
 • И посла́вый мя́ Оте́цъ са́мъ свидѣ́тел­ст­вова о мнѣ́. Ни гла́са его́ нигдѣ́же слы́шасте, ни видѣ́нiя его́ ви́дѣсте,
 • и словесе́ его́ не и́мате пребыва́юща въ ва́съ, зане́, его́же то́й посла́, сему́ вы́ вѣ́ры не е́млете.
 • Испыта́йте писа́нiй, я́ко вы́ мните́ въ ни́хъ имѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и та́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щая о мнѣ́.
 • И не хо́щете прiити́ ко мнѣ́, да живо́тъ и́мате.
 • Сла́вы от­ человѣ́къ не прiе́млю,
 • но разумѣ́хъ вы́, я́ко любве́ Бо́жiя не и́мате въ себѣ́.
 • А́зъ прiидо́хъ во и́мя Отца́ мо­его́, и не прiе́млете мене́: а́ще и́нъ прiи́детъ во и́мя свое́, того́ прiе́млете.
 • Ка́ко вы́ мо́жете вѣ́ровати, сла́ву дру́гъ от­ дру́га прiе́млюще, и сла́вы, я́же от­ еди́наго Бо́га, не и́щете?
 • Не мни́те, я́ко а́зъ на вы́ реку́ ко Отцу́: е́сть, и́же на вы́ глаго́летъ, Моисе́й, на́ньже вы́ упова́ете.
 • А́ще бо бы́сте вѣ́ровали Моисе́ови, вѣ́ровали бы́сте [у́бо и] мнѣ́: о мнѣ́ бо то́й писа́.
 • А́ще ли того́ писа́ниемъ не вѣ́руете, ка́ко мо­и́мъ глаго́ломъ вѣ́ру и́мете?
 • [Зач. 14.] После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
 • Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
 • В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
 • ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
 • Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
 • Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
 • Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
 • Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
 • И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
 • Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
 • Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
 • Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
 • Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
 • Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
 • Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
 • И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
 • Иисус же говорил им: [Зач. 15.] Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
 • И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
 • На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
 • Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
 • Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
 • Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
 • дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
 • [Зач. 16.] Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
 • Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
 • Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
 • И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
 • Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
 • и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
 • Я ничего не могу творить Сам от Себя. ||Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
 • Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
 • Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
 • Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.
 • Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
 • Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
 • Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
 • И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
 • и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
 • Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
 • Не принимаю славы от человеков,
 • но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
 • Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
 • Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
 • Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
 • Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
 • Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
 • Ошол кєндљрдљн кийин жєйєттљрдєн бир майрамы болуп, Ыйса Иерусалимге келди.
 • Иерусалимдин «Кой дарбазасы» деп аталган дарбазасынын жанында арамейче «Бетезда»1 деп аталган кљлмљ бар эле. Аны беш бастырма курчап турчу.
 • Ал жерде кљптљгљн оорулуулар: сокурлар, аксактар, шал болуп калгандар суунун чайпалышын кєтєп жатышчу.
 • Себеби Кудайдын бир периштеси кайсы бир убакта ушул кљлмљгљ тєшєп, сууну чайпачу. Суу чайпалары менен, сууга эњ биринчи тєшкљн адам, кандай оорусу болсо да, айыгып чыкчу.
 • Ошол жерде отуз сегиз жылдан бери шал болуп ооруган бир адам бар эле.
 • Ыйса аны кљргљндљ, анын кљптљн бери жатканын билип: «Айыккыњ келеби?» – деп сурады.
 • Оорулуу Ага: «Мырза, суу чайпалганда, мени кљлмљгљ тєшєрљ турган адамым жок. Мен жеткенче эле, башка бирљљ тєшєп кетет», – деп жооп берди.
 • Ыйса ага: «Ордуњан туруп, тљшљгєњдє ал да, бас!» – деди.
 • Ал ошол замат оорусунан айыгып, тљшљнчєсєн алды да, басып кетти. Бул ишемби кєн эле.
 • Ошондуктан жєйєттљр айыгып калган адамга: «Бєгєн ишемби кєн. Тљшљгєњдє кљтљрєп жєргљнгљ болбойт!» – дешти.
 • Ал болсо аларга: «Мени айыктырган адам: “Тљшљгєњдє ал да, бас!” – деди», – деп жооп берди.
 • «Сага: “Тљшљгєњдє ал да, бас!” – деп айткан адам ким?» – деп сурашты алар.
 • Айыккан киши Анын ким экенин билген жок, анткени Ыйса ошол жердеги элдин арасына кирип кеткен эле.
 • Кийин Ыйса ага ийбадатканадан жолугуп: «Мына, сен айыктыњ, абалыњ мурункудан да жаман болбош єчєн, мындан ары кєнљљ кылба», – деди.
 • Ал барып, љзєн айыктырган Ыйса экендигин жєйєттљргљ айтты.
 • Ошондо жєйєттљр Ыйсаны ишемби кєнє айыктыргандыгы єчєн, љлтєрмљкчє болуп, куугунтуктай башташты.
 • Ыйса болсо аларга: «Атам ушул кєнгљ чейин иш кылып жатат, ошондуктан Мен да иш кылып жатам», – деди.
 • «Ал ишемби кєнєн гана бузбастан, Кудайды “Атам” деп, Љзєн Кудайга тењеди», – деп, жєйєттљр Ыйсаны љлтєрєє єчєн, мурдагыдан да кљбєрљљк аракет кыла башташты.
 • Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Атасынын кылганын кљрбљсљ, Уулу Љз алдынча эч нерсе кыла албайт. Анткени Уулу Атасы кылганды кылат.
 • Анткени Атасы Уулун жакшы кљргљндєктљн, Љзє кылгандарынын баарын Ага кљрсљтљт. Ал тургай, силер тањ кала турган мындан чоњ иштерди кљрсљтљт.
 • Анткени Атасы љлгљндљрдє тирилтип, аларга љмєр бергендей эле, Уулу да каалаган адамына љмєр берет.
 • Анткени Атасы эч кимди соттобойт. Ал соттун бєт бийлигин Уулуна берген.
 • Ал аны Љзєн урматташкандай эле, Уулун да баары урматташы єчєн берген. Уулун урматтабаган адам Аны жиберген Атасын да урматтабайт.
 • Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Менин сљзємдє угуп, Мени жиберген Кудайга ишенген адам тєбљлєк љмєргљ ээ, ал соттолбойт, анткени љлємдљн љмєргљ љттє.
 • Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, љлгљндљр Кудайдын Уулунун єнєн угуп тирилер убакыт келет, ал тургай, келип да калды.
 • Анткени Атанын Љзєндљ љмєр бар болгон сыяктуу эле, Уулунда да Атасы берген љмєр бар.
 • Атасы Ага сот жєргєзєє бийлигин да берди. Анткени Ал – Адам Уулу.
 • Буга тањ калбагыла, анткени мєрзљдљ жаткандардын баары Кудай Уулунун єнєн уга турган убак келет.
 • Ошондо љлгљндљр мєрзљдљн чыгышат: жакшылык кылгандар љмєргљ ээ болуу єчєн, жамандык кылгандар соттолуу єчєн тирилишет.
 • Мен Љз алдымча эч нерсе кыла албайм. Атам Мага кандай айтса, ошондой соттойм. Менин сотум адилет, анткени Мен Љз каалоомду эмес, Мени жиберген Атамдын каалоосун аткарам.
 • Эгерде Мен Љзєм жљнєндљ Љзєм кєбљлљндєрєп жатсам, анда Менин кєбљлљндєрєєм чындык эмес.
 • Мен жљнєндљ кєбљлљндєргљн башка бирљљ бар. Мен Анын кєбљлљндєрєєсєнєн чындык экенин билем.
 • Жаканга киши жибердињер эле, ал чындык жљнєндљ кєбљлљндєрдє.
 • Дегинкиси, Мен адамдын кєбљлљндєрєєсєн кабыл албайм, бирок муну силердин куткарылып калышыњар єчєн айтып жатам.
 • Жакан жарык чачып, жанып турган чырак эле, силер болсо анын жарыгы менен бир аз убакыт кубангыњар келди.
 • Бирок Менде Жакандын кєбљлљндєрєєсєнљн чоњ кєбљлљндєрєє бар. Себеби Атамдын Мага тапшырган иштери – Менин кылып жаткан бул иштерим Мени Атам жибергендигин кєбљлљндєрљт.
 • Мени жиберген Атам Љзє да Мен жљнєндљ кєбљлљндєрдє. Силер эч качан Анын єнєн уккан эмессињер, жєзєн да кљргљн эмессињер.
 • Анын сљзє силердин жєрљгєњљрдљн орун алган эмес. Анткени Ал жиберген Мага ишенбей жатасыњар.
 • Силер Ыйык Жазууну изилдеп жатасыњар, анткени ал аркылуу тєбљлєк љмєргљ ээ болобуз деп ойлойсуњар. Ыйык Жазуу болсо Мен жљнєндљ кєбљлљндєрљт.
 • Бирок силер љмєргљ ээ болуу єчєн, Мага келєєнє каалабайсыњар.
 • Адамдардан дањк кабыл албайм.
 • Бирок Мен силерди билем: жєрљгєњљрдљ Кудайга болгон сєйєє жок.
 • Мен Атамдын атынан келдим, бирок Мени кабыл албай жатасыњар. Эгерде башка бирљљ љз атынан келсе, аны кабыл аласыњар.
 • Жалгыз Кудайдын дањктоосун кєтпљстљн, бири-бирињерден дањктоо кабыл алып жатсањар, кантип ишене аласыњар?
 • Мени Атасынын алдында айыптайт деп ойлобогула. Айыптоочуњар бар: ал – љзєњљр ємєттљнєп жєргљн Муса.
 • Эгерде Мусага ишенсењер, Мага да ишенмексињер, анткени ал Мен жљнєндљ жазып кеткен.
 • Эгерде анын жазгандарына ишенбей жатсањар, Менин сљздљрємљ кантип ишенесињер?»