Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • [Зач. 14.] По си́хъ [же] бѣ́ пра́здникъ Иуде́йскiй, и взы́де Иису́съ во Иерусали́мъ.
 • Е́сть же во Иерусали́мѣхъ о́вчая купѣ́ль, я́же глаго́лет­ся Евре́йски Виѳесда́, пя́ть при­­тво́ръ иму́щи:
 • въ тѣ́хъ слежа́­ше мно́же­с­т­во боля́щихъ, слѣпы́хъ, хромы́хъ, сухи́хъ, ча́ющихъ движе́нiя воды́:
 • а́нгелъ бо Госпо́день на [вся́ко] лѣ́то схожда́­ше въ купѣ́ль и воз­муща́­ше во́ду: [и] и́же пе́рвѣе вла́зяше по воз­муще́нiи воды́, здра́въ быва́­ше, яцѣ́мъ же неду́гомъ одержи́мь быва́­ше.
 • Бѣ́ же ту́ нѣ́кiй человѣ́къ, три́десять и о́смь лѣ́тъ имы́й въ неду́зѣ [сво­е́мъ].
 • Сего́ ви́дѣвъ Иису́съ лежа́ща, и разумѣ́въ, я́ко мно́га лѣ́та уже́ имя́ше [въ неду́зѣ], глаго́ла ему́: хо́щеши ли цѣ́лъ бы́ти?
 • Отвѣща́ ему́ неду́жный: е́й, Го́споди, человѣ́ка не и́мамъ, да, егда́ воз­мути́т­ся вода́, вве́ржетъ мя́ въ купѣ́ль: егда́ же при­­хожду́ а́зъ, и́нъ пре́жде мене́ сла́зитъ.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: воста́ни, воз­ми́ о́дръ тво́й, и ходи́.
 • И а́бiе здра́въ бы́сть человѣ́къ: и взе́мъ о́дръ сво́й, и хожда́­ше. Бѣ́ же суббо́та въ то́й де́нь.
 • Глаго́лаху же жи́дове исцѣлѣ́в­шему: суббо́та е́сть, и не досто́итъ ти́ взя́ти одра́ [тво­его́].
 • О́нъ [же] от­вѣща́ и́мъ: и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла, то́й мнѣ́ рече́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́.
 • Вопроси́ша же его́: кто́ е́сть человѣ́къ рекі́и ти́: воз­ми́ о́дръ тво́й и ходи́?
 • Исцѣлѣ́вый же не вѣ́дяше, кто́ е́сть: Иису́съ бо уклони́ся, наро́ду су́щу на мѣ́стѣ.
 • Пото́мъ [же] обрѣ́те его́ Иису́съ въ це́ркви, и рече́ ему́: се́ здра́въ е́си: ктому́ не согрѣша́й, да не го́рше ти́ что́ бу́детъ.
 • И́де [же] человѣ́къ, и повѣ́да Иуде́омъ, я́ко Иису́съ е́сть, и́же мя́ сотвори́ цѣ́ла.
 • И сего́ ра́ди гоня́ху Иису́са Иуде́е, и иска́ху его́ уби́ти, зане́ сiя́ творя́ше въ суббо́ту.
 • Иису́съ же от­вѣща́ваше и́мъ: [Зач. 15.] Оте́цъ мо́й досе́лѣ дѣ́лаетъ, и а́зъ дѣ́лаю.
 • И сего́ ра́ди па́че иска́ху его́ Иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ сво­его́ глаго́лаше Бо́га, ра́венъ ся́ творя́ Бо́гу.
 • Отвѣща́ же Иису́съ и рече́ и́мъ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не мо́жетъ Сы́нъ твори́ти о себѣ́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дитъ Отца́ творя́ща: я́же бо о́нъ твори́тъ, сiя́ и Сы́нъ та́кожде тво́ритъ.
 • Оте́цъ бо лю́битъ Сы́на, и вся́ показу́етъ ему́, я́же са́мъ твори́тъ: и бо́лша си́хъ пока́жетъ ему́ дѣла́, да вы́ чудите́ся.
 • Я́коже бо Оте́цъ воскреша́етъ ме́ртвыя и живи́тъ, та́ко и Сы́нъ, и́хже хо́щетъ, живи́тъ.
 • Оте́цъ бо не су́дитъ ни кому́же, но су́дъ ве́сь даде́ сы́нови,
 • да вси́ чту́тъ Сы́на, я́коже чту́тъ Отца́. [А] и́же не чти́тъ Сы́на, не чти́тъ Отца́ посла́в­шаго его́.
 • [Зач. 16.] Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко слу́шаяй словесе́ мо­его́ и вѣ́руяй посла́в­шему мя́ и́мать живо́тъ вѣ́чный, и на су́дъ не прiи́детъ, но преи́детъ от­ сме́рти въ живо́тъ.
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко гряде́тъ ча́съ, и ны́нѣ е́сть, егда́ ме́ртвiи услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя, и услы́шав­ше оживу́тъ.
 • Я́коже бо Оте́цъ и́мать живо́тъ въ себѣ́, та́ко даде́ и сы́нови живо́тъ имѣ́ти въ себѣ́
 • и о́бласть даде́ ему́ и су́дъ твори́ти, я́ко Сы́нъ человѣ́чь е́сть.
 • Не диви́теся сему́: я́ко гряде́тъ ча́съ, въ о́ньже вси́ су́щiи во гробѣ́хъ услы́шатъ гла́съ Сы́на Бо́жiя,
 • и изы́дутъ сотво́ршiи блага́я въ воскреше́нiе живота́, а сотво́ршiи зла́я въ воскреше́нiе суда́.
 • Не могу́ а́зъ о себѣ́ твори́ти ничесо́же. [Зач. 17] Я́коже слы́шу, сужду́, и су́дъ мо́й пра́веденъ е́сть, я́ко не ищу́ во́ли мо­ея́, но во́ли посла́в­шаго мя́ Отца́.
 • А́ще а́зъ свидѣ́тел­ст­вую о мнѣ́, свидѣ́тел­ст­во мое́ нѣ́сть и́стин­но:
 • и́нъ е́сть свидѣ́тел­ст­вуяй о мнѣ́, и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во, е́же свидѣ́тел­ст­вуетъ о мнѣ́:
 • вы́ посла́сте ко Иоа́н­ну, и свидѣ́тел­ст­вова о и́стинѣ.
 • А́зъ же не от­ человѣ́ка свидѣ́тел­ст­ва прiе́млю, но сiя́ глаго́лю, да вы́ спасе́ни бу́дете.
 • О́нъ бѣ́ свѣти́лникъ горя́ и свѣтя́: вы́ же восхотѣ́сте воз­ра́доватися въ ча́съ свѣтѣ́нiя его́ {до вре́мене въ свѣтѣ́нiи его́}.
 • А́зъ же и́мамъ свидѣ́тел­ст­во бо́лѣе Иоа́н­нова: дѣла́ бо, я́же даде́ мнѣ́ Оте́цъ, да совершу́ я́, та́ дѣла́, я́же а́зъ творю́, свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́, я́ко Оте́цъ мя́ посла́.
 • И посла́вый мя́ Оте́цъ са́мъ свидѣ́тел­ст­вова о мнѣ́. Ни гла́са его́ нигдѣ́же слы́шасте, ни видѣ́нiя его́ ви́дѣсте,
 • и словесе́ его́ не и́мате пребыва́юща въ ва́съ, зане́, его́же то́й посла́, сему́ вы́ вѣ́ры не е́млете.
 • Испыта́йте писа́нiй, я́ко вы́ мните́ въ ни́хъ имѣ́ти живо́тъ вѣ́чный: и та́ су́ть свидѣ́тел­ст­ву­ю­щая о мнѣ́.
 • И не хо́щете прiити́ ко мнѣ́, да живо́тъ и́мате.
 • Сла́вы от­ человѣ́къ не прiе́млю,
 • но разумѣ́хъ вы́, я́ко любве́ Бо́жiя не и́мате въ себѣ́.
 • А́зъ прiидо́хъ во и́мя Отца́ мо­его́, и не прiе́млете мене́: а́ще и́нъ прiи́детъ во и́мя свое́, того́ прiе́млете.
 • Ка́ко вы́ мо́жете вѣ́ровати, сла́ву дру́гъ от­ дру́га прiе́млюще, и сла́вы, я́же от­ еди́наго Бо́га, не и́щете?
 • Не мни́те, я́ко а́зъ на вы́ реку́ ко Отцу́: е́сть, и́же на вы́ глаго́летъ, Моисе́й, на́ньже вы́ упова́ете.
 • А́ще бо бы́сте вѣ́ровали Моисе́ови, вѣ́ровали бы́сте [у́бо и] мнѣ́: о мнѣ́ бо то́й писа́.
 • А́ще ли того́ писа́ниемъ не вѣ́руете, ка́ко мо­и́мъ глаго́ломъ вѣ́ру и́мете?
 • [Зач. 14.] После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
 • Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
 • В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
 • ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
 • Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
 • Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
 • Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
 • Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
 • И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний.
 • Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
 • Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
 • Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
 • Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
 • Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
 • Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
 • И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу.
 • Иисус же говорил им: [Зач. 15.] Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
 • И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
 • На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
 • Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
 • Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
 • Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
 • дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
 • [Зач. 16.] Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
 • Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
 • Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
 • И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
 • Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
 • и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
 • Я ничего не могу творить Сам от Себя. ||Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
 • Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно.
 • Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне.
 • Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине.
 • Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись.
 • Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
 • Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня.
 • И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели;
 • и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал.
 • Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.
 • Не принимаю славы от человеков,
 • но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.
 • Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.
 • Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
 • Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
 • Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
 • Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
 • Шуннан суҥ Іудейлярнен бяйряме булган, шунда Іисусъ Іерусалимгя килгян.
 • Іерусалимда сарык кабкасы дигян кабка жанында чумына торган урын бар икян, анын жанында öстöн жабкан биш бюлмяле каралды булган, ул Еврейчя Виѳезда дейелгян.
 • Шул бюлмялярдя бик кюб чирлеляр, сукырлар, аксаклар, короган кешеляр сыу кузгалыуын кöтöб жатканнар.
 • Шул чумына торган сыуга Ходай пяриштясе багыты-багыты белян тöшöб, сыуны болгата икян; болганыу белян сыуга ин элеке кергян кеше, нейдей чир белян чирле булса да, сауыга икян.
 • Шунда бер кеше бар икян, ул утыз сигез жыл чирлей икян.
 • Іисусъ анын жатканын кюреб, кюб багыттан бирле чирле икянен белеб, аҥар äйткян: сау буласыҥ киля ме? дигян.
 • Чирле Аҥар äйткян: киля, эй Ходай, тик сыу болганган чагында, мине сыуга итеб кертер кешем жук, мин барыб житкенче, миннян алдан бютян кеше кереб житя, дигян.
 • Іисусъ aҥар äйткян: тор, урныҥны ал да жöр, дигян.
 • Ул кеше шул сяттюк сауыккан; аннары урнын алган да китя башлаган.
 • Бу кöн суббота кöн икян. Шул сяятлей Іудейляр сауыккан кешегя äйткянняр: бöгöн суббота ич, сина урныҥны кютяреб жöрöргя тейеш тöгöл, дигянняр.
 • Ул аларга жауаб биргян: мине сауыктырыучы мина äйтте: урныҥны ал да жöр диде, дигян.
 • Аннары аннан: сина урныҥны ал да жöр диб äйткян кеше кем? диб сораганнар.
 • Тöзялгян кеше Ул кем икянне белмягян; Іисусъ шунда булган калык арасына кергян икян.
 • Аннан ары Іисусъ аны чиркяÿдя очоратыб, аҥар äйткян: мына син сауыктыҥ, инде жазыкланма, сиҥа бигеряк тя жаман булмасын, дигян.
 • Шул кеше Іудейляргя барыб белдергян: мине сауыктырыучы Іисусъ икян, дигян.
 • Іисусъ шундый эшлярне суббота кöннö кылганы öчöн, Іудейляр Аны кыса башлаганнар, Аны ÿтерергя кöй эзлягянняр.
 • Іисусъ аларга äйткян: Атам äлегя чаклы кыла, Мин дя кыламын, дигян.
 • Шуҥар кюря Іудейлярнен Аны бигеряк тя ÿтеряселяре килгян, Ул субботаны бозоу гна тöгöл, Алланы да Атам диб äйтеб, Ӱзен Аллага тин иткян шул.
 • Мынар карышы Іисусъ аларга äйткян: чын, чын сезгя äйтямен: Атасы кылганны кюрмяся, Ӱлы Ӱз Ӱзеҥнян ич ней кыла алмас: Атасы ней кылса, Улы да шулай шуны кыладыр шул.
 • Ата Улны сöя, Ӱзе ней кылганны барын да Аҥар кюрсятя шул; Аҥар былардан да артык эшлярне кюрсятер, сезнен исегез дя китяр.
 • Ата ÿлгяннярне терелткян кюк, тере тоткан кюк, Улы да теляся кемне терелтя.
 • Ата беряÿгя дя хокöм итмей, äммя бар хокöмнö Улына табшырды,
 • Барысы да Улны, Атаны кадерлягянчя, кадерлясенняр диб. Улны кадерлямей торган кеше, Аны жибяргян Атаны да кадерлямей, дигян.
 • Чын, чын сезгя äйтямен: Минем сюземне тыҥнаучы, Мине Жибяреÿчегя ышаныучы мянге тормошло була, ул хокöмгя тöшмöй, äммя ÿлемнян терелеккя кючя.
 • Чын, чын сезгя äйтямен: багыт житя, инде житте дя, ÿлгянняр ул чакта Алла Улынын ауазын эшетерляр, эшеткяч тя терелеб торорлар.
 • Ата ничек Ӱзендя терелекле, шулай Улга да Ӱзендя терелекле булыуны бирде.
 • Аннары Аҥар хокöм итяргя дя кыуат бирде, Ул Äдям Улы шул.
 • Мыҥар исегез китмясен: кабердягеляр барысы да Алла Улынын ауазын эшетер багыт житя инде;
 • Жакшылык кылганнары (мянге) торорга терелерляр, äммя усаллык иткянняре айыбланырга терелерляр.
 • Мин Ӱз иркемнян ич ней кыла алмыймын, дигян. Эшеткянемчя хокöм итям, хокöмöм дöрöс, Мин шул Мине жибяргян Атам ирке булсын ыйы дим, äммя Уз иркем тöгöл.
 • Äгяр Мин Ӱз турымда Ӱзем гня таныкласам, Минем таныклауым чын тöгöл.
 • Минем турымда таныклаучы бютян бар; анын Минем турымда таныклаган таныклыгы чын икянне белямен.
 • Сез Іоаннга жибярдегез, ул чынны таныклады.
 • Алайда Мин кеше таныклауын киряксенмейем, тик мыны сез котолсон диб äйтямен.
 • Іоаннъ жана торган, жактырта торган жактырткыч ыйы; сез анын жактысында бер-аз багыт кна сöйöнясöгöз килгян эйе.
 • Минем Іоаннъ (таныклауыннан) оло таныклыгым бар: Ата Миҥа кылыб житкезергя биргян эшляр, шушы Мин кыла торган эшляр ÿзляре Минем турыда Мине Ата жибяргянне таныклаб торалар шул.
 • Мине жибяргян Атам Минем турда тагы Ӱзе дя таныклык итте. Äммя сез Анын тауышын да эшеткянегез жук, жöзöн дя кюргянегез жук.
 • Анын сюзе дя сездя тормой, Аннан жибярелгянгя ышанмыйсыз шул.
 • Жазыуларны тикшерегез, сез алар арткылы мянге тормошло булырбыз диб уйлыйсыз шул. Алар Мине таныклаб торалар.
 • Äммя сез тормошло булыр öчöн, Мина килясегез килмей.
 • Мин кеше даннауын киряксенмейем,
 • Äммя Мин сезне белям: сездя Алланы сöйöулек жук.
 • Мин Атам исеменя килдем, äммя сез Мине кабыл алмыйсыз; äгяр дя бютян ÿз исеменя кился, аны кабыл алырсыз.
 • Бер Алладан данналыуны эзлямейче, бер берегездян данналыуны гна кабыл алгач, сез ничек ышана алырсыз?
 • Мин Ата алдында сезне айыблар диб уйламагыз: сезне айыблаучы, сез ышаныб тора торган Моисей бар.
 • Äгяр сез Моисейгя ышансагыз, Мина да ышаныр ыйыгыз. Моисей Минем турыда жазган шул.
 • Сез анын жазыуларына ышанмагач, Минем сюзляремя ничек ышанырсыз? дигян.