Скрыть
10:1
10:3
10:6
10:10
10:12
10:13
10:16
10:19
22:2
22:4
22:5
22:8
22:9
22:12
22:14
22:17
22:21
22:22
22:24
22:25
22:26
22:28
Тружда́юся душе́ю мо­е́ю, стеня́ испущу́ на мя́ глаго́лы моя́, воз­глаго́лю го́рестiю души́ мо­ея́ одержи́мь
и реку́ ко Го́сподеви: не учи́ мя нече́­ст­вовати, и почто́ ми си́це суди́лъ еси́?
или́ добро́ ти е́сть, а́ще воз­непра́вдую, я́ко презрѣ́лъ еси́ дѣла́ руку́ твое́ю, совѣ́ту же нечести́выхъ вня́лъ еси́?
или́ я́коже человѣ́къ ви́дитъ, ви́диши? или́ я́коже зри́тъ человѣ́къ, у́зриши?
или́ житiе́ твое́ человѣ́ческо е́сть? или́ лѣ́та твоя́ я́ко дні́е му́жа?
я́ко истяза́лъ еси́ беззако́нiе мое́ и грѣхи́ моя́ изслѣ́дилъ еси́.
Вѣ́си бо, я́ко не нече́­ст­вовахъ: но кто́ е́сть изъима́яй изъ руку́ твое́ю?
Ру́цѣ тво­и́ сотвори́стѣ мя́ и созда́стѣ мя́: пото́мъ же преложи́въ, порази́лъ мя́ еси́.
Помяни́, я́ко бре́нiе мя́ созда́лъ еси́, въ зе́млю же па́ки воз­враща́еши мя́.
Или́ не я́коже млеко́ измелзи́лъ мя́ еси́, усыри́лъ же мя́ еси́ ра́вно сы́ру?
Ко́жею же и пло́тiю мя́ обле́клъ еси́, костьми́ же и жи́лами сши́лъ мя́ еси́:
живо́тъ же и ми́лость положи́лъ еси́ у мене́, посѣще́нiе же твое́ сохрани́ мо́й ду́хъ.
Сiя́ имѣ́яй въ тебѣ́, вѣ́мъ, я́ко вся́ мо́жеши, и невоз­мо́жно тебѣ́ ничто́же.
А́ще бо согрѣшу́, храни́ши мя́, от­ беззако́нiя же не безви́н­на мя́ сотвори́лъ еси́.
А́ще бо нечести́въ бу́ду, лю́тѣ мнѣ́, а́ще же бу́ду пра́веденъ, не могу́ воз­ни́кнути: испо́лненъ бо е́смь безче́стiя,
лови́мь бо е́смь а́ки ле́въ на убiе́нiе: па́ки же преложи́въ, лю́тѣ убива́еши мя́.
Обновля́яй на мя́ испыта́нiе мое́, гнѣ́ва бо вели́каго на мя́ употреби́лъ еси́ и наве́лъ еси́ на мя́ искуше́нiя.
Почто́ у́бо мя́ изъ чре́ва изве́лъ еси́, и не умро́хъ, о́ко же мене́ не ви́дѣло бы,
и бы́хъ бы а́ки не бы́лъ? почто́ у́бо изъ чре́ва во гро́бъ не снидо́хъ?
или́ не ма́ло е́сть вре́мя жи́зни мо­ея́? оста́ви мене́ почи́ти ма́ло,
пре́жде да́же от­иду́, от­ню́дуже не воз­вращу́ся, въ зе́млю те́мну и мра́чну,
въ зе́млю тмы́ вѣ́чныя, идѣ́же нѣ́сть свѣ́та, ниже́ ви́дѣти живота́ человѣ́ческаго.
Отвѣща́въ же Елифа́зъ Ѳемани́тинъ, рече́:
не Госпо́дь ли е́сть науча́яй ра́зуму и хи́трости?
И́бо ко́е попече́нiе Го́споду, а́ще ты́ бы́лъ еси́ дѣ́лы непоро́ченъ? или́ [ка́я] по́льза, я́ко про́стъ твори́ти бу́деши пу́ть тво́й?
или́ опасе́нiе имѣ́я от­ тебе́ обличи́тъ тя́ и вни́детъ съ тобо́ю въ су́дъ?
Еда́ зло́ба твоя́ е́сть не мно́га? безчи́слен­нiи же тво­и́ су́ть грѣси́?
Въ зало́гъ бо има́лъ еси́ от­ бра́тiи тво­ея́ вотще́, оде́жду же наги́хъ от­нима́лъ еси́,
ниже́ водо́ю жа́ждущихъ напо­и́лъ еси́, но а́лчущихъ лиши́лъ еси́ хлѣ́ба:
удивля́л­ся же еси́ нѣ́кихъ лицу́ и поверга́лъ еси́ убо́гихъ на земли́:
вдови́цы же от­пусти́лъ еси́ тщы́ и сироты́ озло́билъ еси́.
Сего́ ра́ди обыдо́ша тя́ сѣ́ти, и поспѣши́ на тя́ ра́ть вели́ка:
свѣ́тъ тебѣ́ тма́ бы́сть, усну́в­шаго же вода́ тя покры́.
Еда́ на высо́кихъ живы́й не при­­зира́етъ? укори́зною же воз­нося́щихся смири́.
И ре́клъ еси́: что́ разумѣ́ крѣ́пкiй? или́ во мра́цѣ разсу́дитъ?
О́блакъ покро́въ его́, и неуви́димь бу́детъ, и кру́гъ небесе́ обхо́дитъ.
Еда́ стезю́ дре́внюю сохрани́ши, въ ню́же ходи́ша му́жiе непра́ведни,
и́же я́ти бы́ша пре́жде вре́мене? рѣка́ теку́щая основа́нiя и́хъ,
глаго́лющiи: что́ сотвори́тъ на́мъ Госпо́дь? или́ что́ нанесе́тъ на ны́ Вседержи́тель?
И́же испо́лнилъ е́сть до́мы и́хъ благи́ми: совѣ́тъ же нечести́выхъ дале́че от­ него́.
Ви́дѣв­ше пра́ведницы воз­смѣя́шася, непоро́ченъ же глумля́шеся и́мъ:
не поги́бе ли имѣ́нiе и́хъ, и оста́нки и́хъ поя́стъ о́гнь?
Бу́ди у́бо тве́рдъ, а́ще претерпи́ши, пото́мъ пло́дъ тво́й бу́детъ во благи́хъ.
Прiими́ же изъ у́стъ его́ изрѣче́нiе и воспрiими́ словеса́ его́ въ се́рдце твое́.
А́ще же обрати́шися и смири́ши себе́ предъ Го́сподемъ, и дале́че сотвори́ши от­ жили́ща тво­его́ непра́вду,
и положе́нъ бу́деши на пе́рсти въ ка́мени, и я́коже ка́мень пото́ка офи́рска.
Бу́детъ у́бо тебѣ́ Вседержи́тель помо́щникъ от­ вра́гъ, чи́ста же сотвори́тъ тя́ я́коже сребро́ разжже́но,
пото́мъ дерзнове́нiе воз­ъимѣ́еши предъ Бо́гомъ, воз­зрѣ́въ ве́село на не́бо.
Помо́льшуся же тебѣ́ къ нему́, услы́шитъ тя́, да́стъ же ти́ обѣ́ты твоя́ воз­да́ти,
устро́итъ же ти́ жили́ще пра́вды, на путе́хъ же тво­и́хъ бу́детъ свѣ́тъ:
я́ко смири́лъ еси́ себе́, тогда́ рече́ши: воз­несе́ся, и пони́кша очи́ма спасе́тъ,
изба́витъ непови́н­наго, и спасе́шися чи́стыма рука́ма тво­и́ма.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов