Скрыть
12:1
12:2
12:3
12:5
12:7
12:8
12:16
12:18
12:19
12:22
12:23
Отвѣща́въ же и́овъ, рече́:
у́бо вы́ ли еди́ни есте́ человѣ́цы, или́ съ ва́ми сконча́ет­ся прему́дрость?
И у мене́ се́рдце е́сть я́коже и у ва́съ.
Пра́веденъ бо му́жъ и непоро́ченъ бы́сть въ поруга́нiе:
во вре́мя бо опредѣле́ное угото́ванъ бы́сть па́сти от­ ины́хъ, до́мы же его́ опустоше́ны бы́ти беззако́н­ными. оба́че никто́же да упова́етъ, лука́въ сы́й, непови́ненъ бы́ти,
ели́цы разгнѣвля́ютъ Го́спода, а́ки и истяза́нiя и́мъ не бу́детъ.
Но вопроси́ четвероно́гихъ, а́ще ти́ реку́тъ, и пти́цъ небе́сныхъ, а́ще ти́ воз­вѣстя́тъ:
повѣ́ждь земли́, а́ще ти́ ска́жетъ, и исповѣ́дятъ ти́ ры́бы морскі́я.
Кто́ у́бо не разумѣ́ во всѣ́хъ си́хъ, я́ко рука́ Госпо́дня сотвори́ сiя́?
Не въ руцѣ́ ли его́ душа́ всѣ́хъ живу́щихъ и ду́хъ вся́каго человѣ́ка?
У́хо бо словеса́ разсужда́етъ, горта́нь же бра́шна вкуша́етъ.
Во мно́зѣмъ вре́мени прему́дрость, во мно́зѣ же житiи́ вѣ́дѣнiе.
У него́ прему́дрость и си́ла, у того́ совѣ́тъ и ра́зумъ.
А́ще низложи́тъ, кто́ сози́ждетъ? а́ще затвори́тъ от­ человѣ́ковъ, кто́ от­ве́рзетъ?
А́ще воз­брани́тъ во́ду, изсуши́тъ зе́млю: а́ще же пу́ститъ, погуби́тъ ю́ преврати́въ.
У него́ держа́ва и крѣ́пость, у того́ вѣ́дѣнiе и ра́зумъ.
Проводя́й совѣ́тники плѣне́ны, судiи́ же земли́ ужаси́:
посажда́яй цари́ на престо́лѣхъ и обвязу́яй по́ясомъ чре́сла и́хъ:
от­пуща́яй жерцы́ плѣ́н­ники, си́льныхъ же земли́ низврати́:
измѣня́яй устнѣ́ вѣ́рныхъ, ра́зумъ же ста́рцевъ уразумѣ́:
излива́яй безче́стiе на кня́зи, смире́н­ныя же изцѣли́:
от­крыва́яй глубо́кая от­ тмы́, изведе́ же на свѣ́тъ сѣ́нь сме́ртную:
прельща́яй язы́ки и погубля́яй и́хъ, низлага́яй язы́ки и наставля́яй и́хъ:
измѣня́яй сердца́ князе́й земны́хъ, прельсти́ же и́хъ на пути́, его́же не вѣ́дяху,
да ося́жутъ тму́, а не свѣ́тъ, да заблу́дятъ же я́ко пiя́ный.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible