Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же Елифа́зъ Ѳемани́тинъ, рече́:
 • еда́ прему́дрый да́стъ от­вѣ́тъ разу́менъ на вѣ́тръ, и напо́лни болѣ́знiю чре́во,
 • облича́я глаго́лы, и́миже не подоба́етъ, и словесы́, и́хже ни ка́я по́льза?
 • Не и ты́ ли от­ри́нулъ еси́ стра́хъ? сконча́лъ же еси́ глаго́лы таковы́ предъ Го́сподемъ?
 • Пови́ненъ еси́ глаго́ломъ у́стъ тво­и́хъ, ниже́ разсуди́лъ еси́ глаго́лы си́льныхъ.
 • Да облича́тъ тя́ уста́ твоя́, а не а́зъ, и устнѣ́ тво­и́ на тя́ воз­свидѣ́тел­ст­вуютъ.
 • Что́ бо? еда́ пе́рвый от­ человѣ́къ рожде́нъ еси́? или́ пре́жде холмо́въ сгусти́л­ся еси́?
 • или́ стро­е́нiе Госпо́дне слы́шалъ еси́? или́ въ совѣ́тника тя́ употреби́ Бо́гъ? и на тя́ [еди́наго] ли прiи́де прему́дрость?
 • что́ бо вѣ́си, его́же не вѣ́мы? или́ что́ разумѣ́еши ты́, его́же и мы́ [не разумѣ́емъ]?
 • И ста́ръ и дре́венъ е́сть въ на́съ, ста́ршiй отца́ тво­его́ де́ньми.
 • Ма́ло, о ни́хже согрѣши́лъ еси́, уя́звленъ еси́, вельми́ вы́ше мѣ́ры воз­глаго́лалъ еси́.
 • Что́ де́рзостно бы́сть се́рдце твое́? или́ что́ воз­несо́стѣся о́чи тво­и́?
 • Я́ко я́рость изры́гнулъ еси́ предъ Го́сподемъ, изне́слъ же еси́ изо у́стъ такова́ словеса́?
 • Кто́ бо сы́й человѣ́къ я́ко бу́детъ непоро́ченъ? или́ а́ки бу́дущiй пра́ведникъ рожде́нъ от­ жены́?
 • А́ще во святы́хъ не вѣ́ритъ, небо же нечи́сто предъ ни́мъ,
 • кольми́ па́че ме́рзкiй и нечи́стый му́жъ, пiя́й непра́вды, я́коже питiе́.
 • Возвѣщу́ же ти́, послу́шай мене́: я́же ны́нѣ ви́дѣхъ, воз­вѣщу́ ти́,
 • я́же прему́дрiи реку́тъ, и не утаи́ша отцы́ и́хъ,
 • и́мже еди́нымъ дана́ бы́сть земля́, и не на́йде иноплеме́н­никъ на ня́.
 • Все́ житiе́ нечести́ваго въ попече́нiи, лѣ́та же изочте́на дана́ си́льному,
 • стра́хъ же его́ во ушесѣ́хъ его́: егда́ мни́тъ уже́ въ ми́рѣ бы́ти, тогда́ прiи́детъ на́нь низвраще́нiе:
 • да не вѣ́руетъ от­врати́тися от­ тмы́, осужде́нъ бо уже́ въ ру́ки желѣ́за,
 • учине́нъ же е́сть въ бра́шно нея́сытемъ: вѣ́сть же въ себѣ́, я́ко жде́тъ паде́нiя, де́нь же те́менъ преврати́тъ его́,
 • бѣда́ же и ско́рбь объи́метъ его́, я́коже во­енача́лникъ напреди́ стоя́й па́даетъ,
 • я́ко воз­несе́ ру́цѣ на Го́спода, предъ Го́сподемъ же Вседержи́телемъ ожесточи́ вы́ю,
 • тече́ же проти́ву ему́ укори́зною въ то́лщи хребта́ щита́ сво­его́:
 • я́ко покры́ лице́ свое́ ту́комъ сво­и́мъ и сотвори́ оме́тъ на сте́гнахъ: [хвала́ же его́ укори́зна].
 • Да всели́т­ся же во градѣ́хъ пусты́хъ, вни́детъ же въ до́мы ненаселе́н­ныя: а я́же они́ угото́ваша, ині́и от­несу́тъ.
 • Ниже́ обогати́т­ся, ниже́ оста́нетъ имѣ́нiе его́, не и́мать положи́ти на зе́млю сѣ́ни,
 • ниже́ избѣжи́тъ тмы́: прозябе́нiе его́ да усуши́тъ вѣ́тръ, и да от­паде́тъ цвѣ́тъ его́:
 • да не вѣ́ритъ, я́ко стерпи́тъ, тще́тная бо сбу́дут­ся ему́.
 • Посѣче́нiе его́ пре́жде часа́ растлѣ́етъ, и лѣ́торасль его́ не обли́­ст­венѣетъ:
 • да объима́нъ бу́детъ я́коже недозрѣ́лая я́года пре́жде часа́, да от­паде́тъ же я́ко цвѣ́тъ ма́сличiя.
 • Послу́ше­с­т­во бо нечести́ваго сме́рть, о́гнь же пожже́тъ до́мы мздо­и́мцевъ:
 • во чре́вѣ же прiи́метъ болѣ́зни, сбу́дет­ся же ему́ тщета́,чре́во же его́ понесе́тъ ле́сть.
 • И отвечалъ Елифаз Феманитянин, и сказал.

 • Ужели мудрый будет давать разумный ответ на ветер? и наполнит болезнию чрево,

 • Защищаясь речами недолжными и словами безполезными?

 • Не ты-ли отвергъ страх? произнесъ такия слова пред Господом?

 • Тебя винят слова уст твоих и ты не разсудил слов сильныхъ.

 • Пусть и обличат тебя уста твои, а не я, и язык твой будет свидетельствовать против тебя.

 • Что же? Ужели ты первым человеком рожден? или прежде холмов созданъ?

 • Или определение Господне слышал? или советником тебя назначил Богъ? или на тебя (одного) сошла премудрость?

 • Что же ты знаешь, чего мы не знаем, или что ты разумеешь, чего и мы (не разумеем)?

 • Среди насъ есть и старый и древний, летами старше отца твоего.

 • Ты еще мало наказан за свои грехи, ты весьма много наговорил лишняго.

 • Почему дерзостно твое сердце? и почему подняты гордо глаза твои?

 • Зачем ты яростно говорилъ предъ Господом и произнес устами такия слова?

 • Какой человек может быть непорочным? или какой будущий праведникъ рожденъ от жены?

 • Если Он и святымъ не верит и небо нечисто пред Ним,

 • То тем более гнусный и нечистый человек, пьющий неправду, какъ воду.

 • Возвещу же тебе, послушай меня, что я ныне видел, возвещу тебе,

 • Что мудрые сказали и (чего) не утаили отцы их.

 • Им однимъ дана была земля и не приходил иноплеменник к нимъ.

 • Вся жизнь нечестиваго в заботе, определенные года даны сильному.

 • Страх его – в ушах его: когда кажется, что он живет в мире, тогда наступитъ для него низвержение.

 • Пусть онъ не надеется избавиться от тьмы, ибо он осужден уже на заклание мечем.

 • Обреченъ в пищу коршунам; он знает самъ, что ждет падения: день тьмы низвергнет его.

 • Мучение и скорбь охватят его, он падет, как военачальник, стоящий впереди (войска),

 • За то, что он поднимал руки на Господа и предъ Господом Вседержителем ожесточил выю,

 • Дерзко устремлялся против Него, с толстыми хребтами щита своего,

 • Ибо он покрылъ лице свое жиром своим, сделал складки на чреслах (дерзость составляет для него похвальбу).

 • Пусть онъ вселится в городах пустых и войдет в дома не заселенные, а что они заготовили, пусть другие унесут.

 • Не останется он богатым и не сохранится имущество его, не бросит он тени на землю,

 • И не избежит он тьмы. Отрасль его пусть высушит ветер и да отпадетъ цвет его.

 • Пусть не ожидает остаться, ибо суетное достанется ему.

 • Корень его преждевременно пусть истлеет и отрасль его не покроется листьями.

 • Пусть будет обобран преждевременно, какъ недозрелая ягода, и опадет, как цвет маслины.

 • Смерть (есть) свидетельство о нечестивомъ, огонь пожрет домы мздоимцев.

 • Он во чреве зачнет болезни, достанется ему суетное, утроба же его принесет коварство.

 • Ва Алифози Темонӣ ҷавоб гардонда, гуфт:
 • «Оё хирадманд бо дониши пуч ҷавоб медиҳад? Ва шиками худро аз боди шарқӣ пур мекунад?
 • Оё бо гапи номуносиб исбот менамояд? Ва бо суханоне ки аз онҳо ҳеҷ фоидае нест?
 • Лекин ту худотарсиро поймол намудаӣ, ва илтиҷоро пеши Худо кам кардаӣ,
 • Зеро ки гуноҳи ту даҳони туро ёд додааст, ва ту забони ҳилагаронро хуш кардаӣ.
 • Туро даҳонат айбдор мекунад, ва на ман; ва лабҳоят ба зидди ту гувоҳӣ менамояд.
 • Оё дар насли одамизод ту аввалин таваллуд ёфтаӣ? Ва ё пеш аз теппаҳо ба вуҷуд омадаӣ?
 • Оё рози Худоро шунидаӣ? Ва ҳикматро сӯи худ ҷалб намудаӣ?
 • Чӣ медонӣ, ки онро мо надонем? Чӣ мефаҳмӣ, ки он назди мо набошад?
 • Ҳам мӯйсафед ва ҳам пиронсол дар байни мо ҳастанд, ки умрашон аз умри падари ту бузургтар аст.
 • Оё тасаллиҳои Худо барои ту кам аст? Ва сухане ки бо мулоимат ба ту гуфта мешавад?
 • Чаро дилат туро рабудааст? Ва чаро чашмонат аз хашм барқ мезанад?
 • Зеро ки рӯҳи худро ба зиддӣ Худо нигаронидаӣ, ва аз даҳонат чунин суханонро мебарорӣ.
 • Инсон чист, ки покиза бошад? Ва оё зодаи зан росткор мешавад?
 • Инак, Ӯ ба покони Худ боварӣ надорад, ва осмон дар назараш пок нест,
 • Хусусан одамизод зишт нафратовар ва вайрон фосид аст, ки ноинсофиро мисли об менӯшад.
 • Фикри худро ба ту изҳор менамоям, маро бишнав; ва он чи дидаам, ҳикоя мекунам,
 • Ки хирадмандон онро аз падарони худ ривоят кардаанд ва пинҳон надоштаанд,
 • Ки танҳо ба онҳо ин замин дода шуда буд, ва аз миёни онҳо бегонае нагузашта буд.
 • Бадкор дар тамоми рӯзҳои худ гирифтори сӯзу гудоз аст, ва солҳои башумор барои ситамгар таъин шудааст.
 • Садои даҳшатҳо дар гӯшҳои ӯст; дар ҳини осоиштагӣ тороҷгар ба сараш меояд;
 • Боварӣ надорад, ки аз торикӣ раҳо хоҳад шуд, ва ба гумонаш шамшер ӯро дар камин аст;
 • Барои порчаи ноне дарбадар гашта, мепурсад: ́Куҷост?́ Медонад, ки назди ӯ рӯзи торикӣ муҳайёст.
 • Тангӣ ва мӯҳтоҷӣ ӯро дар даҳшат меандозад, мисли подшоҳе ки ба ҷанг тайёр шуда бошад, ӯро мағлуб месозад,
 • Зеро ки ӯ ба Худо даст бардоштааст дастдарозӣ кардааст ва ба Тавоно густохӣ намудааст,
 • Гардандарозӣ карда, дар таҳти ҳалқаҳои ғафси ҷавшани худ бар Ӯ тохт овардааст,
 • Чунки рӯи худро бо фарбеҳии худ пӯшондааст, ва камараш қабат-қабат чарбу бастааст;
 • Ва дар шаҳрҳои вайрон сокин хоҳад шуд, дар хонаҳои беодаме ки ба харобӣ маҳкум гардидаанд.
 • Ӯ бой нахоҳад шуд, ва сарваташ пойдор нахоҳад монд, ва молу мулкаш бар замин афзоиш нахоҳад ёфт;
 • Аз торикӣ халос нахоҳад шуд; ниҳолашро аланга хушк хоҳад кард, ва аз нафаси даҳони Ӯ нобуд хоҳад шуд.
 • Бигзор ин одами гумроҳ ба ҳеҷу пуч бовар накунад, зеро ки ҳеҷу пуч мукофоти ӯ хоҳад шуд;
 • Пеш аз расидани рӯзаш нест хоҳад шуд, ва шоху баргаш сабзу хуррам нахоҳад буд;
 • Мисли ток ғӯраи худро хоҳад рехт, ва мисли зайтун муғҷаи худро хоҳад партофт;
 • Зеро ки хонадони дурӯя гирифтори бекасӣ хоҳад шуд, ва аҳли хонаи порахӯрро оташ нобуд хоҳад кард.
 • Онҳое ки ба бадӣ бадбахти ҳомила мешаванд, дурӯғро бадиро мезоянд, ва шикамашон макрро тайёр мекунад».

 • И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал:
 • станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим,
 • оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющею никакой силы?
 • Да ты отложил и страх и за малость считаешь речь к Богу.
 • Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых.
 • Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя.
 • Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?
 • Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость?
 • Что знаешь ты, чего бы не знали мы? что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?
 • И седовласый и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего.
 • Разве малость для тебя утешения Божии? И это неизвестно тебе?
 • К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь?
 • Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи?
 • Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?
 • Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его:
 • тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду.
 • Я буду говорить тебе, слушай меня; я расскажу тебе, что видел,
 • что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих,
 • которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил.
 • Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя;
 • звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него губитель.
 • Он не надеется спастись от тьмы; видит пред собою меч.
 • Он скитается за куском хлеба повсюду; знает, что уже готов, в руках у него день тьмы.
 • Устрашает его нужда и теснота; одолевает его, как царь, приготовившийся к битве,
 • за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю,
 • устремлялся против Него с гордою выею, под толстыми щитами своими;
 • потому что он покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои.
 • И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины.
 • Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его.
 • Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуновением уст своих увлечет его.
 • Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему.
 • Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть.
 • Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою и, как маслина, стряхнет цвет свой.
 • Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства.
 • Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман.