Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же Елифа́зъ Ѳемани́тинъ, рече́:
 • еда́ прему́дрый да́стъ от­вѣ́тъ разу́менъ на вѣ́тръ, и напо́лни болѣ́знiю чре́во,
 • облича́я глаго́лы, и́миже не подоба́етъ, и словесы́, и́хже ни ка́я по́льза?
 • Не и ты́ ли от­ри́нулъ еси́ стра́хъ? сконча́лъ же еси́ глаго́лы таковы́ предъ Го́сподемъ?
 • Пови́ненъ еси́ глаго́ломъ у́стъ тво­и́хъ, ниже́ разсуди́лъ еси́ глаго́лы си́льныхъ.
 • Да облича́тъ тя́ уста́ твоя́, а не а́зъ, и устнѣ́ тво­и́ на тя́ воз­свидѣ́тел­ст­вуютъ.
 • Что́ бо? еда́ пе́рвый от­ человѣ́къ рожде́нъ еси́? или́ пре́жде холмо́въ сгусти́л­ся еси́?
 • или́ стро­е́нiе Госпо́дне слы́шалъ еси́? или́ въ совѣ́тника тя́ употреби́ Бо́гъ? и на тя́ [еди́наго] ли прiи́де прему́дрость?
 • что́ бо вѣ́си, его́же не вѣ́мы? или́ что́ разумѣ́еши ты́, его́же и мы́ [не разумѣ́емъ]?
 • И ста́ръ и дре́венъ е́сть въ на́съ, ста́ршiй отца́ тво­его́ де́ньми.
 • Ма́ло, о ни́хже согрѣши́лъ еси́, уя́звленъ еси́, вельми́ вы́ше мѣ́ры воз­глаго́лалъ еси́.
 • Что́ де́рзостно бы́сть се́рдце твое́? или́ что́ воз­несо́стѣся о́чи тво­и́?
 • Я́ко я́рость изры́гнулъ еси́ предъ Го́сподемъ, изне́слъ же еси́ изо у́стъ такова́ словеса́?
 • Кто́ бо сы́й человѣ́къ я́ко бу́детъ непоро́ченъ? или́ а́ки бу́дущiй пра́ведникъ рожде́нъ от­ жены́?
 • А́ще во святы́хъ не вѣ́ритъ, небо же нечи́сто предъ ни́мъ,
 • кольми́ па́че ме́рзкiй и нечи́стый му́жъ, пiя́й непра́вды, я́коже питiе́.
 • Возвѣщу́ же ти́, послу́шай мене́: я́же ны́нѣ ви́дѣхъ, воз­вѣщу́ ти́,
 • я́же прему́дрiи реку́тъ, и не утаи́ша отцы́ и́хъ,
 • и́мже еди́нымъ дана́ бы́сть земля́, и не на́йде иноплеме́н­никъ на ня́.
 • Все́ житiе́ нечести́ваго въ попече́нiи, лѣ́та же изочте́на дана́ си́льному,
 • стра́хъ же его́ во ушесѣ́хъ его́: егда́ мни́тъ уже́ въ ми́рѣ бы́ти, тогда́ прiи́детъ на́нь низвраще́нiе:
 • да не вѣ́руетъ от­врати́тися от­ тмы́, осужде́нъ бо уже́ въ ру́ки желѣ́за,
 • учине́нъ же е́сть въ бра́шно нея́сытемъ: вѣ́сть же въ себѣ́, я́ко жде́тъ паде́нiя, де́нь же те́менъ преврати́тъ его́,
 • бѣда́ же и ско́рбь объи́метъ его́, я́коже во­енача́лникъ напреди́ стоя́й па́даетъ,
 • я́ко воз­несе́ ру́цѣ на Го́спода, предъ Го́сподемъ же Вседержи́телемъ ожесточи́ вы́ю,
 • тече́ же проти́ву ему́ укори́зною въ то́лщи хребта́ щита́ сво­его́:
 • я́ко покры́ лице́ свое́ ту́комъ сво­и́мъ и сотвори́ оме́тъ на сте́гнахъ: [хвала́ же его́ укори́зна].
 • Да всели́т­ся же во градѣ́хъ пусты́хъ, вни́детъ же въ до́мы ненаселе́н­ныя: а я́же они́ угото́ваша, ині́и от­несу́тъ.
 • Ниже́ обогати́т­ся, ниже́ оста́нетъ имѣ́нiе его́, не и́мать положи́ти на зе́млю сѣ́ни,
 • ниже́ избѣжи́тъ тмы́: прозябе́нiе его́ да усуши́тъ вѣ́тръ, и да от­паде́тъ цвѣ́тъ его́:
 • да не вѣ́ритъ, я́ко стерпи́тъ, тще́тная бо сбу́дут­ся ему́.
 • Посѣче́нiе его́ пре́жде часа́ растлѣ́етъ, и лѣ́торасль его́ не обли́­ст­венѣетъ:
 • да объима́нъ бу́детъ я́коже недозрѣ́лая я́года пре́жде часа́, да от­паде́тъ же я́ко цвѣ́тъ ма́сличiя.
 • Послу́ше­с­т­во бо нечести́ваго сме́рть, о́гнь же пожже́тъ до́мы мздо­и́мцевъ:
 • во чре́вѣ же прiи́метъ болѣ́зни, сбу́дет­ся же ему́ тщета́,чре́во же его́ понесе́тъ ле́сть.
 • 毯 螅 人 以 利 法 回 答 说 ,
 • 智 慧 人 岂 可 用 虚 空 的 知 识 回 答 , 用 东 风 充 满 肚 腹 呢 。
 • 他 岂 可 用 无 益 的 话 , 和 无 济 于 事 的 言 语 , 理 论 呢 。
 • 你 是 废 弃 敬 畏 的 意 , 在 神 面 前 阻 止 敬 虔 的 心 。
 • 你 的 罪 孽 指 教 你 的 口 。 你 选 用 诡 诈 人 的 舌 头 。
 • 你 自 己 的 口 定 你 有 罪 , 并 非 是 我 。 你 自 己 的 嘴 , 见 证 你 的 不 是 。
 • 你 岂 是 头 一 个 被 生 的 人 麽 。 你 受 造 在 诸 山 之 先 麽 。
 • 你 曾 听 见 神 的 密 旨 麽 。 你 还 将 智 慧 独 自 得 尽 麽 。
 • 你 知 道 什 么 是 我 们 不 知 道 的 呢 。 你 明 白 什 么 是 我 们 不 明 白 的 呢 。
 • 我 们 这 里 有 白 发 的 , 和 年 纪 老 迈 的 , 比 你 父 亲 还 老 。
 • 神 用 温 和 的 话 安 慰 你 , 你 以 为 太 小 麽 。
 • 你 的 心 为 何 将 你 逼 去 。 你 的 眼 为 何 冒 出 火 星 。
 • 使 你 的 灵 反 对 神 , 也 任 你 的 口 发 这 言 语 。
 • 人 是 什 么 , 竟 算 为 洁 净 呢 。 妇 人 所 生 的 是 什 么 , 竟 算 为 义 呢 。
 • 神 不 信 靠 他 的 众 圣 者 。 在 他 眼 前 , 天 也 不 洁 净 。
 • 何 况 那 污 秽 可 憎 , 喝 罪 孽 如 水 的 世 人 呢 。
 • 我 指 示 你 , 你 要 听 。 我 要 述 说 所 看 见 的 。
 • 就 是 智 慧 人 从 列 祖 所 受 , 传 说 而 不 隐 瞒 的 。
 • ( 这 地 惟 独 赐 给 他 们 , 并 没 有 外 人 从 他 们 中 间 经 过 ) 。
 • 恶 人 一 生 之 日 劬 劳 痛 苦 , 强 暴 人 一 生 的 年 数 也 是 如 此 。
 • 惊 吓 的 声 音 常 在 他 耳 中 。 在 平 安 时 , 抢 夺 的 必 临 到 他 那 里 。
 • 他 不 信 自 己 能 从 黑 暗 中 转 回 , 他 被 刀 剑 等 候 。
 • 他 漂 流 在 外 求 食 , 说 , 那 里 有 食 物 呢 。 他 知 道 黑 暗 的 日 子 , 在 他 手 边 预 备 好 了 。
 • 急 难 困 苦 叫 他 害 怕 , 而 且 胜 了 他 , 好 像 君 王 预 备 上 阵 一 样 。
 • 他 伸 手 攻 击 神 , 以 骄 傲 攻 击 全 能 者 。
 • 挺 着 颈 项 , 用 盾 牌 的 厚 凸 面 , 向 全 能 者 直 闯 。
 • 是 因 他 的 脸 蒙 上 脂 油 , 腰 积 成 肥 肉 。
 • 他 曾 住 在 荒 凉 城 邑 , 无 人 居 住 , 将 成 乱 堆 的 房 屋 。
 • 他 不 得 富 足 , 财 物 不 得 常 存 , 产 业 在 地 上 也 不 加 增 。
 • 他 不 得 出 离 黑 暗 。 火 焰 要 将 他 的 枝 子 烧 乾 。 因 神 口 中 的 气 , 他 要 灭 亡 ( 灭 亡 原 文 作 走 去 ) 。
 • 他 不 用 倚 靠 虚 假 欺 哄 自 己 , 因 虚 假 必 成 为 他 的 报 应 。
 • 他 的 日 期 未 到 之 先 , 这 事 必 成 就 。 他 的 枝 子 不 得 青 绿 。
 • 他 必 像 葡 萄 树 的 葡 萄 , 未 熟 而 落 。 又 像 橄 榄 树 的 花 , 一 开 而 谢 。
 • 原 来 不 敬 虔 之 辈 必 无 生 育 。 受 贿 赂 之 人 的 帐 棚 必 被 火 烧 。
 • 他 们 所 怀 的 是 毒 害 , 所 生 的 是 罪 孽 , 心 里 所 豫 备 的 是 诡 诈 。
 • И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал:
 • станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим,
 • оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющею никакой силы?
 • Да ты отложил и страх и за малость считаешь речь к Богу.
 • Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых.
 • Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя.
 • Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?
 • Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость?
 • Что знаешь ты, чего бы не знали мы? что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?
 • И седовласый и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего.
 • Разве малость для тебя утешения Божии? И это неизвестно тебе?
 • К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь?
 • Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи?
 • Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?
 • Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его:
 • тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду.
 • Я буду говорить тебе, слушай меня; я расскажу тебе, что видел,
 • что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих,
 • которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил.
 • Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя;
 • звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него губитель.
 • Он не надеется спастись от тьмы; видит пред собою меч.
 • Он скитается за куском хлеба повсюду; знает, что уже готов, в руках у него день тьмы.
 • Устрашает его нужда и теснота; одолевает его, как царь, приготовившийся к битве,
 • за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю,
 • устремлялся против Него с гордою выею, под толстыми щитами своими;
 • потому что он покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои.
 • И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины.
 • Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его.
 • Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуновением уст своих увлечет его.
 • Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему.
 • Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть.
 • Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою и, как маслина, стряхнет цвет свой.
 • Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства.
 • Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман.