Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же Софа́ръ Мине́йскiй, рече́:
 • не та́ко мнѣ́хъ сiя́ тебѣ́ рещи́ проти́ву, и не разумѣ́ете па́че не́жели и а́зъ.
 • Наказа́нiе срамле́нiя мо­его́ услы́шу, и ду́хъ от­ ра́зума от­вѣщава́етъ ми́.
 • Еда́ си́хъ не уразумѣ́лъ еси́ от­ вѣ́ка, от­не́лѣже положе́нъ человѣ́къ бы́сть на земли́?
 • весе́лiе бо нечести́выхъ паде́нiе стра́шно, обра́дованiе же беззако́н­ныхъ па́губа.
 • А́ще взы́дутъ на не́бо да́ры его́, же́ртва же его́ облако́въ ко́снет­ся:
 • егда́ бо мни́т­ся уже́ утвержде́нъ бы́ти, тогда́ въ коне́цъ поги́бнетъ. ви́дѣв­шiи же его́ реку́тъ: гдѣ́ есть?
 • Я́коже со́нъ от­летѣ́вый не обря́щет­ся, от­летѣ́ же а́ки мечта́нiе нощно́е.
 • О́ко при­­зрѣ́, и не при­­ложи́тъ, и ктому́ не позна́етъ его́ мѣ́сто его́.
 • Сыно́въ его́ да погубя́тъ ме́ншiи, и ру́цѣ его́ воз­жгу́тъ болѣ́зни.
 • Ко́сти его́ напо́лнишася грѣхо́въ ю́ности его́ и съ ни́мъ на пе́рсти усну́тъ.
 • А́ще услади́т­ся во устѣ́хъ его́ зло́ба, скры́етъ ю́ подъ язы́комъ сво­и́мъ:
 • не пощади́тъ ея́, и не оста́витъ ея́, и собере́тъ ю́ посредѣ́ горта́ни сво­его́,
 • и не воз­мо́жетъ помощи́ себѣ́: же́лчь а́спидовъ во чре́вѣ его́.
 • Бога́т­ст­во непра́ведно собира́емо изблюе́т­ся, изъ хра́мины его́ извлече́тъ его́ а́нгелъ.
 • Я́рость же змiе́ву да ссе́тъ, да убiе́тъ же его́ язы́къ змiи́нъ.
 • Да не у́зритъ от­до­е́нiя ското́въ, ниже́ при­­бы́тка ме́да и ма́сла кра́вiя.
 • Вотще́ и всу́е труди́ся, бога́т­ст­во, от­ него́же не вку́ситъ, я́коже кло́ки не сожва́емы и не поглоща́емы.
 • Мно́гихъ бо немощны́хъ до́мы сокруши́, жили́ще же разгра́би и не поста́ви.
 • Нѣ́сть спасе́нiя имѣ́нiю его́, въ вожделѣ́нiи сво­е́мъ не спасе́т­ся.
 • Нѣ́сть оста́нка бра́шну его́, сего́ ра́ди не процвѣту́тъ ему́ блага́я.
 • Егда́ же мни́тъ уже́ испо́лнь бы́ти, оскорби́т­ся, вся́ка же бѣда́ на́нь прiи́детъ.
 • А́ще ка́ко ли́бо испо́лнитъ чре́во свое́, напу́ститъ на́нь я́рость гнѣ́ва, одожди́тъ на него́ болѣ́зни:
 • и не спасе́т­ся от­ руки́ желѣ́за, да устрѣли́тъ его́ лу́къ мѣ́дянъ,
 • и да про́йдетъ сквоз­ѣ́ тѣ́ло его́ стрѣла́: звѣ́зды же въ жили́щихъ его́: да прiи́дутъ на́нь стра́си,
 • и вся́ка тма́ на не́мъ да пребу́детъ: да поя́стъ его́ о́гнь нераздеже́ный, да озло́битъ же при­­шле́цъ до́мъ его́:
 • и да от­кры́етъ не́бо беззако́нiя его́, и земля́ да воста́нетъ на́нь:
 • да извлече́тъ до́мъ его́ па́губа до конца́, де́нь гнѣ́ва да прiи́детъ на́нь.
 • Сiя́ ча́сть человѣ́ка нечести́ваго от­ Го́спода и стяжа́нiе имѣ́нiй его́ от­ надзира́теля.
 • ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
 • οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀν­τερεῖν σε ταῦτα καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ
 • παιδείαν ἐν­τροπῆς μου ἀκούσομαι καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συν­έσεως ἀπο­κρίνεταί μοι
 • μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπο­̀ τοῦ ἔτι ἀφ᾿ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρα­νόμων ἀπώλεια
 • ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται
 • ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπο­λεῖται οἱ δὲ ἰδόν­τες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ ἐστιν
 • ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν
 • ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προ­σθήσει καὶ οὐκέτι προ­σνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ
 • τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύ­σαισαν ὀδύνας
 • ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλή­σθησαν νεότητος αὐτοῦ καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἐπι­̀ χώμα­τος κοιμηθή­σε­ται
 • ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσ­σαν αὐτοῦ
 • οὐ φεί­σε­ται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκατα­λείψει αὐτὴν καὶ συν­έξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ
 • καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ
 • πλοῦτος ἀδίκως συν­αγό­με­νος ἐξεμεσθή­σε­ται ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος
 • θυμὸν δὲ δρακόν­των θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσ­σα ὄφεως
 • μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου
 • εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύ­­σε­ται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατα­́ποτος
 • πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν
 • οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπι­θυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθή­σε­ται
 • οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ δια­̀ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά
 • ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπλη­ρῶσθαι θλιβή­σε­ται πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ᾿ αὐτὸν ἐπελεύ­­σε­ται
 • εἴ πως πλη­ρώσαι γαστέρα αὐτοῦ ἐπαποστείλαι ἐπ᾿ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς νίψαι ἐπ᾿ αὐτὸν ὀδύνας
 • καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον
 • διεξέλθοι δὲ δια­̀ σώμα­τος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν δια­ίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐπ᾿ αὐτῷ φόβοι
 • πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον
 • ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ
 • ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ
 • αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρα­̀ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόν­των αὐτῷ παρα­̀ τοῦ ἐπι­σκόπου
 • И отвечал Софар Наамитянин и сказал:
 • размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их.
 • Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня.
 • Разве не знаешь ты, что от века, – с того времени, как поставлен человек на земле, –
 • веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна?
 • Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, –
 • как помет его, на веки пропадает он; видевшие его скажут: где он?
 • Как сон, улетит, и не найдут его; и, как ночное видение, исчезнет.
 • Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его.
 • Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенное им.
 • Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах.
 • Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим,
 • бережет и не бросает его, а держит его в устах своих,
 • то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его.
 • Имение, которое он глотал, изблюет: Бог исторгнет его из чрева его.
 • Змеиный яд он сосет; умертвит его язык ехидны.
 • Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком!
 • Нажитое трудом возвратит, не проглотит; по мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется.
 • Ибо он угнетал, отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил;
 • не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего.
 • Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его.
 • В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука обиженного поднимется на него.
 • Когда будет чем наполнить утробу его, Он пошлет на него ярость гнева Своего и одождит на него болезни в плоти его.
 • Убежит ли он от оружия железного, – пронзит его лук медный;
 • станет вынимать стрелу, – и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его; ужасы смерти найдут на него!
 • Все мрачное сокрыто внутри его; будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый; зло постигнет и оставшееся в шатре его.
 • Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него.
 • Исчезнет стяжание дома его; все расплывется в день гнева Его.
 • Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем!