Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Но послу́шай, и́ове, слове́съ мо­и́хъ и бесѣ́ду мою́ внуши́:
 • се́ бо, от­верзо́хъ уста́ моя́, и воз­глаго́ла язы́къ мо́й:
 • чи́сто се́рдце мое́ во словесѣ́хъ, ра́зумъ же устну́ мое́ю чи́стая уразумѣ́етъ:
 • Ду́хъ Бо́жiй сотвори́вый мя́, дыха́нiе же Вседержи́телево по­уча́ющее мя́:
 • а́ще мо́жеши, да́ждь ми́ от­вѣ́тъ къ си́мъ: потерпи́, ста́ни проти́ву мене́, и а́зъ проти́ву тебе́.
 • От бре́нiя сотворе́нъ еси́ ты́, я́коже и а́зъ: от­ того́жде сотворе́нiя есмы́:
 • не стра́хъ мо́й тя́ смяте́тъ, ниже́ рука́ моя́ тяжка́ бу́детъ на тя́.
 • Оба́че ре́клъ еси́ во у́шы мо­и́, и гла́съ глаго́лъ тво­и́хъ услы́шахъ, зане́же глаго́леши:
 • чи́стъ е́смь а́зъ, не согрѣша́я, непоро́ченъ же е́смь, и́бо не беззако́н­новахъ:
 • зазо́ръ же на мя́ обрѣ́те и мни́тъ мя́, я́ко проти́вника себѣ́:
 • вложи́ же но́гу мою́ въ дре́во и надсмотря́лъ пути́ моя́ вся́.
 • Ка́ко бо глаго́леши, я́ко пра́въ е́смь, и не послу́ша мене́? Вѣ́ченъ бо е́сть, и́же надъ земны́ми.
 • Глаго́леши бо: чесо́ ра́ди пра́вды мо­ея́ не услы́ша вся́ко сло́во?
 • Еди́ною бо воз­глаго́летъ Госпо́дь, второ́е же во снѣ́, или́ въ по­уче́нiи нощнѣ́мъ,
 • или́, я́ко егда́ напа́даетъ стра́хъ лю́тъ на человѣ́ки, во дрема́нiихъ на ло́жи:
 • тогда́ от­кры́етъ у́мъ человѣ́ческiй, видѣ́ньми стра́ха тацѣ́ми и́хъ устраши́тъ,
 • да воз­врати́тъ человѣ́ка от­ непра́вды, тѣ́ло же его́ от­ паде́нiя изба́ви,
 • пощадѣ́ же ду́шу его́ от­ сме́рти, е́же не па́сти ему́ на бра́ни.
 • Па́ки же обличи́ его́ болѣ́знiю на ло́жи и мно́же­с­т­во косте́й его́ разсла́би:
 • вся́каго же бра́шна пшени́чна не воз­мо́жетъ прiя́ти, а душа́ его́ я́ди хо́щетъ,
 • до́ндеже согнiю́тъ пло́ти его́, и пока́жетъ ко́сти его́ то́щя:
 • при­­бли́жися же на сме́рть душа́ его́, и живо́тъ его́ во а́дѣ.
 • А́ще бу́детъ ты́сяща а́нгелъ смертоно́сныхъ, еди́нъ от­ ни́хъ не уязви́тъ его́: а́ще помы́слитъ се́рдцемъ обрати́тися ко Го́споду, повѣ́сть же человѣ́ку сво́й зазо́ръ, и безу́мiе свое́ пока́жетъ,
 • засту́питъ е́, е́же не впа́сти ему́ въ сме́рть, обнови́тъ же тѣ́ло его́ я́коже повапле́нiе на стѣнѣ́, ко́сти же его́ испо́лнитъ мо́зга:
 • умягчи́тъ же его́ пло́ть я́коже младе́нца, и устро́итъ его́ воз­мужа́в­ша въ человѣ́цѣхъ.
 • Помо́лит­ся же ко Го́споду и прiя́тъ и́мъ бу́детъ, вни́детъ же лице́мъ весе́лымъ со исповѣ́данiемъ, воз­да́стъ же человѣ́комъ пра́вду свою́.
 • Посе́мъ тогда́ за́зритъ человѣ́къ са́мъ себѣ́, глаго́ля: якова́я содѣва́хъ? и не по досто́ин­ству истяза́ мя, о ни́хже согрѣши́хъ:
 • спаси́ ду́шу мою́, е́же не вни́ти во истлѣ́нiе, и жи́знь моя́ свѣ́тъ у́зритъ.
 • Се́, сiя́ вся́ твори́тъ крѣ́пкiй [Бо́гъ] пути́ три́ съ му́жемъ:
 • но изба́ви ду́шу мою́ от­ сме́рти, да живо́тъ мо́й во свѣ́тѣ хва́литъ его́.
 • Внима́й, и́ове, и послу́шай мене́, премолчи́, и а́зъ воз­глаго́лю:
 • и а́ще тебѣ́ су́ть словеса́, от­вѣща́й ми́: глаго́ли, хощу́ бо оправди́тися тебѣ́:
 • а́ще же ни́, ты́ послу́шай мене́, умолчи́, и научу́ тя прему́дрости.
 • Итак слушай, Иов, речи мои и внимай всем словам моим.
 • Вот, я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей.
 • Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое.
 • Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
 • Если можешь, отвечай мне и стань передо мною.
 • Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения;
 • поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя.
 • Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов:
 • чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды;
 • а Он нашел обвинение против меня и считает меня Своим противником;
 • поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими.
 • Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека.
 • Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих.
 • Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
 • во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе.
 • Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,
 • чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
 • чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
 • Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, –
 • и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.
 • Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно.
 • И душа его приближается к могиле и жизнь его – к смерти.
 • Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, –
 • Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление.
 • Тогда тело его сделается свеже́е, нежели в молодости; он возвратится к дням юности своей.
 • Будет молиться Богу, и Он – милостив к нему; с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его.
 • Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не воздано мне;
 • Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет.
 • Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком,
 • чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых.
 • Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить.
 • Если имеешь, что сказать, отвечай; говори, потому что я желал бы твоего оправдания;
 • если же нет, то слушай меня: молчи, и я научу тебя мудрости.
 • οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον Ιωβ τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου
 • ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσ­σά μου
 • καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει
 • πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με πνοὴ δὲ παν­τοκράτορος ἡ διδάσκουσά με
 • ἐὰν δύνῃ δός μοι ἀπό­κρισιν προ­̀ς ταῦτα ὑπόμεινον στῆθι κατ᾿ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατα­̀ σέ
 • ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα
 • οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπι­̀ σοί
 • πλη­̀ν εἶπας ἐν ὠσίν μου φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα
 • διότι λέγεις καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών ἄμεμπτος δέ εἰμι οὐ γὰρ ἠνόμησα
 • μέμψιν δὲ κατ᾿ ἐμοῦ εὗρεν ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναν­τίον
 • ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς
 • πῶς γὰρ λέγεις δίκαιός εἰμι καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν
 • λέγεις δέ δια­̀ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα
 • ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον
 • ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπι­πίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἐπι­̀ νυσταγμάτων ἐπι­̀ κοίτης
 • τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου τοι­ούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
 • ἀπο­στρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπο­̀ πτώμα­τος ἐρρύσατο
 • ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπο­̀ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ
 • πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπι­̀ κοίτης καὶ πλῆ­θος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν
 • πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προ­σδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπι­θυμήσει
 • ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀπο­δείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά
 • ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ
 • ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπι­στραφῆναι ἐπι­̀ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ
 • ἀνθέξε­ται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπι­̀ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλή­σει μυελοῦ
 • ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου ἀπο­κατα­στήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέν­τα ἐν ἀνθρώποις
 • εὐξά­με­νος δὲ προ­̀ς κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται εἰσελεύ­­σε­ται δὲ προ­σώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ ἀπο­δώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην
 • εἶτα τότε ἀπο­μέμψ­σε­ται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων οἷα συν­ετέλουν καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον
 • σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς δια­φθοράν καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψ­σε­ται
 • ἰδοὺ πάν­τα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός
 • ἀλλ᾿ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν
 • ἐνωτίζου Ιωβ καὶ ἄκουέ μου κώφευσον καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω
 • εἰ εἰσὶν λόγοι ἀπο­κρίθητί μοι λάλησον θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε
 • εἰ μή σὺ ἄκουσόν μου κώφευσον καὶ διδάξω σε σοφίαν
 • 约 伯 阿 , 请 听 我 的 话 , 留 心 听 我 一 切 的 言 语 。
 • 我 现 在 开 口 , 用 舌 发 言 。
 • 我 的 言 语 要 发 明 心 中 所 存 的 正 直 。 我 所 知 道 的 , 我 嘴 唇 要 诚 实 地 说 出 。
 • 神 的 灵 造 我 , 全 能 者 的 气 使 我 得 生 。
 • 你 若 回 答 我 , 就 站 起 来 , 在 我 面 前 陈 明 。
 • 我 在 神 面 前 与 你 一 样 , 也 是 用 土 造 成 。
 • 我 不 用 威 严 惊 吓 你 , 也 不 用 势 力 重 压 你 。
 • 你 所 说 的 , 我 听 见 了 , 也 听 见 你 的 言 语 , 说 ,
 • 我 是 清 洁 无 过 的 , 我 是 无 辜 的 。 在 我 里 面 也 没 有 罪 孽 。
 • 神 找 机 会 攻 击 我 , 以 我 为 仇 敌 ,
 • 把 我 的 脚 上 了 木 狗 , 窥 察 我 一 切 的 道 路 。
 • 我 要 回 答 你 说 , 你 这 话 无 理 , 因 神 比 世 人 更 大 。
 • 你 为 何 与 他 争 论 呢 。 因 他 的 事 都 不 对 人 解 说 。
 • 神 说 一 次 , 两 次 , 世 人 却 不 理 会 。
 • 人 躺 在 床 上 沉 睡 的 时 候 , 神 就 用 梦 , 和 夜 间 的 异 象 ,
 • 开 通 他 们 的 耳 朵 , 将 当 受 的 教 训 印 在 他 们 心 上 ,
 • 好 叫 人 不 从 自 己 的 谋 算 , 不 行 骄 傲 的 事 。 ( 原 文 作 将 骄 傲 向 人 隐 藏 )
 • 拦 阻 人 不 陷 于 坑 里 , 不 死 在 刀 下 。
 • 人 在 床 上 被 惩 治 , 骨 头 中 不 住 地 疼 痛 。
 • 以 致 他 的 口 厌 弃 食 物 , 心 厌 恶 美 味 。
 • 他 的 肉 消 瘦 , 不 得 再 见 。 先 前 不 见 的 骨 头 都 凸 出 来 。
 • 他 的 灵 魂 临 近 深 坑 。 他 的 生 命 近 于 灭 命 的 。
 • 一 千 天 使 中 , 若 有 一 个 作 传 话 的 与 神 同 在 , 指 示 人 所 当 行 的 事 。
 • 神 就 给 他 开 恩 , 说 , 救 赎 他 免 得 下 坑 。 我 已 经 得 了 赎 价 。
 • 他 的 肉 要 比 孩 童 的 肉 更 嫩 。 他 就 返 老 还 童 。
 • 他 祷 告 神 , 神 就 喜 悦 他 , 使 他 欢 呼 朝 见 神 的 面 。 神 又 看 他 为 义 。
 • 他 在 人 前 歌 唱 说 , 我 犯 了 罪 , 颠 倒 是 非 , 这 竟 与 我 无 益 。
 • 神 救 赎 我 的 灵 魂 免 入 深 坑 。 我 的 生 命 也 必 见 光 。
 • 神 两 次 , 三 次 , 向 人 行 这 一 切 的 事 。
 • 为 要 从 深 坑 救 回 人 的 灵 魂 , 使 他 被 光 照 耀 与 活 人 一 样 。
 • 约 伯 阿 , 你 当 侧 耳 听 我 的 话 , 不 要 作 声 , 等 我 讲 说 。
 • 你 若 有 话 说 , 就 可 以 回 答 我 。 你 只 管 说 , 因 我 愿 以 你 为 是 。
 • 若 不 然 , 你 就 听 我 说 。 你 不 要 作 声 , 我 便 将 智 慧 教 训 你 。