Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же Елiу́съ, рече́:
 • послу́шайте мене́, прему́дрiи: свѣ́дущiи, внуши́те [до́бро­е],
 • я́ко у́хо словеса́ искуша́етъ, горта́нь же вкуша́етъ бра́шна.
 • Су́дъ избере́мъ себѣ́, уразумѣ́емъ посредѣ́ себе́, что́ лу́чшее.
 • Я́ко рече́ и́овъ: пра́веденъ е́смь, Госпо́дь отъ­я́тъ ми́ су́дъ,
 • солга́ же суду́ мо­ему́: наси́льна стрѣла́ моя́ безъ непра́вды.
 • Кто́ му́жъ, я́коже и́овъ, пiя́й поруга́нiе, я́коже во́ду,
 • не согрѣша́я, ниже́ нече́­ст­вовавъ, ниже́ при­­общи́вся къ творя́щымъ беззако́нiя, е́же ходи́ти съ нечести́выми?
 • Не рцы́ бо, я́ко нѣ́сть посѣще́нiя му́жеви, и посѣще́нiя ему́ от­ Го́спода.
 • Тѣ́мже, разуми́вiи се́рдцемъ, послу́шайте мене́, не бу́ди ми́ предъ Го́сподемъ нече́­ст­вовати и предъ Вседержи́телемъ воз­мути́ти пра́вду:
 • но воз­дае́тъ человѣ́кови, я́коже твори́тъ кі́йждо и́хъ, и на стези́ му́жестѣй обря́щетъ и́.
 • Мни́ши же Го́спода нелѣ́пая сотвори́ти, или́ Вседержи́тель смяте́тъ су́дъ, и́же сотвори́ зе́млю?
 • Кто́ же е́сть творя́й поднебе́сную и я́же въ не́й вся́ческая?
 • А́ще бо восхо́щетъ запрети́ти и ду́хъ у себе́ удержа́ти,
 • у́мретъ вся́ка пло́ть вку́пѣ, вся́къ же человѣ́къ въ зе́млю по́йдетъ, от­ню́дуже и со́зданъ бы́сть.
 • А́ще же не увѣща́ешися, послу́шай си́хъ, внуши́ гла́съ глаго́лъ.
 • Ви́ждь ты́ ненави́дящаго беззако́н­ная и губя́щаго лука́выя, су́ща, вѣ́чна, пра́ведна.
 • Нечести́въ е́сть глаго́ляй царе́ви, зако́нъ преступа́еши, нечести́вѣйше, князе́мъ:
 • и́же не постыдѣ́ся лица́ честна́го, ниже́ вѣ́сть че́сть воз­ложи́ти си́льнымъ, удиви́тися ли́цамъ и́хъ.
 • Тще́ же и́мъ сбу́дет­ся, е́же возопи́ти и моли́ти му́жа: зане́ употреби́ша беззако́н­но, безче́стяще немощны́хъ.
 • То́й бо зри́тель е́сть дѣ́лъ человѣ́ческихъ, утаи́ся же от­ него́ ничто́же от­ тѣ́хъ, я́же творя́тъ:
 • ниже́ бу́детъ мѣ́сто укры́тися творя́щымъ беззако́н­ная:
 • я́ко не на му́жа положи́тъ еще́.
 • Госпо́дь бо всѣ́хъ ви́дитъ, постиза́яй неизслѣ́дная, сла́вная же и изря́дная, и́мже нѣ́сть числа́,
 • свѣ́дый и́хъ дѣла́, и обрати́тъ но́щь, и смиря́т­ся.
 • Угаси́ же нечести́выя, ви́дими же предъ ни́мъ:
 • я́ко уклони́шася от­ зако́на Бо́жiя, оправда́нiй же его́ не позна́ша,
 • е́же воз­нести́ къ нему́ во́пль ни́щихъ, и во́пль убо́гихъ услы́шитъ.
 • И то́й тишину́ пода́стъ, и кто́ осу́дитъ? и сокры́етъ лице́, и кто́ у́зритъ его́? и на язы́къ, и на человѣ́ка вку́пѣ,
 • и́же поставля́етъ царе́мъ человѣ́ка лицемѣ́ра за стропти́вость люді́й.
 • Я́ко къ крѣ́пкому глаго́ляй: взя́хъ, не от­иму́ вмѣ́сто зало́га:
 • безъ мене́ узрю́, ты́ покажи́ ми: а́ще непра́вду содѣ́лахъ, не и́мамъ при­­ложи́ти.
 • Еда́ от­ тебе́ истя́жетъ ю́, я́ко ты́ от­ри́неши, я́ко ты́ избере́ши, а не а́зъ ли? и что́ разумѣ́еши? глаго́ли.
 • Тѣ́мже смы́слен­нiи се́рдцемъ реку́тъ сiя́, му́жъ же прему́дръ услы́ша глаго́лъ мо́й.
 • И́овъ же не въ ра́зумѣ глаго́лаше, словеса́ же его́ не въ хи́трости.
 • Оба́че навы́кни, и́ове, не да́ждь еще́ от­вѣ́та, я́коже нему́дрiи:
 • да не при­­ложи́мъ на грѣхи́ на́шя: беззако́нiе же на на́съ вмѣни́т­ся, мно́гая глаго́лющихъ словеса́ на Го́спода.
 • 以 利 户 又 说 ,
 • 你 们 智 慧 人 , 要 听 我 的 话 。 有 知 识 的 人 , 要 留 心 听 我 说 。
 • 因 为 耳 朵 试 验 话 语 , 好 像 上 膛 尝 食 物 。
 • 我 们 当 选 择 何 为 是 , 彼 此 知 道 何 为 善 。
 • 约 伯 曾 说 , 我 是 公 义 , 神 夺 去 我 的 理 。
 • 我 虽 有 理 , 还 算 为 说 谎 言 的 。 我 虽 无 过 , 受 的 伤 还 不 能 医 治 。
 • 谁 像 约 伯 , 喝 讥 诮 如 同 喝 水 呢 。
 • 他 与 作 孽 的 结 伴 , 和 恶 人 同 行 。
 • 他 说 , 人 以 神 为 乐 , 总 是 无 益 。
 • 所 以 你 们 明 理 的 人 , 要 听 我 的 话 。 神 断 旁 不 至 行 恶 , 全 能 者 断 不 至 作 孽 。
 • 他 必 按 人 所 作 的 报 应 人 , 使 各 人 照 所 行 的 得 报 。
 • 神 必 不 作 恶 , 全 能 者 也 不 偏 离 公 平 。
 • 谁 派 他 治 理 地 , 安 定 全 世 界 呢 。
 • 他 若 专 心 为 己 , 将 灵 和 气 收 归 自 己 。
 • 凡 有 血 气 的 就 必 一 同 死 亡 , 世 人 必 仍 归 尘 土 。
 • 你 若 明 理 , 就 当 听 我 的 话 , 留 心 听 我 言 语 的 声 音 。
 • 难 道 恨 恶 公 平 的 可 以 掌 权 麽 。 那 有 公 义 的 , 有 大 能 的 , 岂 可 定 他 有 罪 麽 。
 • 他 对 君 王 说 , 你 是 鄙 陋 的 。 对 贵 臣 说 , 你 是 邪 恶 的 。
 • 他 待 王 子 不 徇 情 面 , 也 不 看 重 富 足 的 过 于 贫 穷 的 , 因 为 都 是 他 手 所 造 。
 • 在 转 眼 之 间 , 半 夜 之 中 , 他 们 就 死 亡 。 百 姓 被 震 动 而 去 世 。 有 权 力 的 被 夺 去 非 借 人 手 。
 • 神 注 目 观 看 人 的 道 路 , 看 明 人 的 脚 步 。
 • 没 有 黑 暗 , 阴 翳 能 给 作 孽 的 藏 身 。
 • 神 审 判 人 , 不 必 使 人 到 他 面 前 再 三 鉴 察 。
 • 他 用 难 测 之 法 , 打 破 有 能 力 的 人 , 设 立 别 人 代 替 他 们 。
 • 他 原 知 道 他 们 的 行 为 , 使 他 们 在 夜 间 倾 倒 灭 亡 。
 • 他 在 众 人 眼 前 击 打 他 们 , 如 同 击 打 恶 人 一 样 。
 • 因 为 他 们 偏 行 不 跟 从 他 , 也 不 留 心 他 的 道 ,
 • 甚 至 使 贫 穷 人 的 哀 声 , 达 到 他 那 里 。 他 也 听 了 困 苦 人 的 哀 声 。
 • 他 使 人 安 静 , 谁 能 扰 乱 ( 或 作 定 罪 ) 呢 , 他 掩 面 谁 能 见 他 呢 。 无 论 待 一 国 , 或 一 人 都 是 如 此 。
 • 使 不 虔 敬 的 人 不 得 作 王 , 免 得 有 人 牢 宠 百 姓 。
 • 有 谁 对 神 说 , 我 受 了 责 罚 , 不 再 犯 罪 。
 • 我 所 看 不 明 的 , 求 你 指 教 我 。 我 若 作 了 孽 , 必 不 再 作 。
 • 他 施 行 报 应 , 岂 要 随 你 的 心 愿 , 叫 你 推 辞 不 受 麽 。 选 定 的 是 你 , 不 是 我 。 你 所 知 道 的 只 管 说 吧 。
 • 明 理 的 人 , 和 听 我 话 的 智 慧 人 , 必 对 我 说 。
 • 约 伯 说 话 没 有 知 识 , 言 语 中 毫 无 智 慧 。
 • 愿 约 伯 被 试 验 到 底 , 因 他 回 答 像 恶 人 一 样 。
 • 他 在 罪 上 又 加 悖 逆 。 在 我 们 中 间 拍 手 , 用 许 多 言 语 轻 慢 神 。
 • И продолжал Елиуй и сказал:
 • выслушайте, мудрые, речь мою, и приклоните ко мне ухо, рассудительные!
 • Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище.
 • Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.
 • Вот, Иов сказал: я прав, но Бог лишил меня суда.
 • Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины.
 • Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду,
 • вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми?
 • Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу.
 • Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,
 • ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему.
 • Истинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда.
 • Кто кроме Его промышляет о земле? И кто управляет всею вселенною?
 • Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и дыхание ее, –
 • вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах.
 • Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим.
 • Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить Всеправедного?
 • Можно ли сказать царю: ты – нечестивец, и князьям: вы – беззаконники?
 • Но Он не смотрит и на лица князей и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук Его.
 • Внезапно они умирают; среди ночи народ возмутится, и они исчезают; и сильных изгоняют не силою.
 • Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его.
 • Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие.
 • Потому Он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом.
 • Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места;
 • потому что Он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются.
 • Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других,
 • за то, что они отвратились от Него и не уразумели всех путей Его,
 • так что дошел до Него вопль бедных, и Он услышал стенание угнетенных.
 • Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? скрывает ли Он лице Свое, кто может увидеть Его? Будет ли это для народа, или для одного человека,
 • чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа.
 • К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить.
 • А чего я не знаю, Ты научи меня; и если я сделал беззаконие, больше не буду.
 • По твоему ли рассуждению Он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне; говори, что знаешь.
 • Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня:
 • Иов не умно говорит, и слова его не со смыслом.
 • Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан, по ответам его, свойственным людям нечестивым.
 • Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога.