Скрыть
12:1
12:2
12:3
12:5
12:7
12:8
12:16
12:18
12:19
12:22
12:23
34:1
34:2
34:4
34:8
34:12
34:16
34:17
34:18
34:20
34:21
34:22
34:23
34:26
34:31
34:32
34:33
34:34
34:35
34:36
34:37
Отвѣща́въ же и́овъ, рече́:
у́бо вы́ ли еди́ни есте́ человѣ́цы, или́ съ ва́ми сконча́ет­ся прему́дрость?
И у мене́ се́рдце е́сть я́коже и у ва́съ.
Пра́веденъ бо му́жъ и непоро́ченъ бы́сть въ поруга́нiе:
во вре́мя бо опредѣле́ное угото́ванъ бы́сть па́сти от­ ины́хъ, до́мы же его́ опустоше́ны бы́ти беззако́н­ными. оба́че никто́же да упова́етъ, лука́въ сы́й, непови́ненъ бы́ти,
ели́цы разгнѣвля́ютъ Го́спода, а́ки и истяза́нiя и́мъ не бу́детъ.
Но вопроси́ четвероно́гихъ, а́ще ти́ реку́тъ, и пти́цъ небе́сныхъ, а́ще ти́ воз­вѣстя́тъ:
повѣ́ждь земли́, а́ще ти́ ска́жетъ, и исповѣ́дятъ ти́ ры́бы морскі́я.
Кто́ у́бо не разумѣ́ во всѣ́хъ си́хъ, я́ко рука́ Госпо́дня сотвори́ сiя́?
Не въ руцѣ́ ли его́ душа́ всѣ́хъ живу́щихъ и ду́хъ вся́каго человѣ́ка?
У́хо бо словеса́ разсужда́етъ, горта́нь же бра́шна вкуша́етъ.
Во мно́зѣмъ вре́мени прему́дрость, во мно́зѣ же житiи́ вѣ́дѣнiе.
У него́ прему́дрость и си́ла, у того́ совѣ́тъ и ра́зумъ.
А́ще низложи́тъ, кто́ сози́ждетъ? а́ще затвори́тъ от­ человѣ́ковъ, кто́ от­ве́рзетъ?
А́ще воз­брани́тъ во́ду, изсуши́тъ зе́млю: а́ще же пу́ститъ, погуби́тъ ю́ преврати́въ.
У него́ держа́ва и крѣ́пость, у того́ вѣ́дѣнiе и ра́зумъ.
Проводя́й совѣ́тники плѣне́ны, судiи́ же земли́ ужаси́:
посажда́яй цари́ на престо́лѣхъ и обвязу́яй по́ясомъ чре́сла и́хъ:
от­пуща́яй жерцы́ плѣ́н­ники, си́льныхъ же земли́ низврати́:
измѣня́яй устнѣ́ вѣ́рныхъ, ра́зумъ же ста́рцевъ уразумѣ́:
излива́яй безче́стiе на кня́зи, смире́н­ныя же изцѣли́:
от­крыва́яй глубо́кая от­ тмы́, изведе́ же на свѣ́тъ сѣ́нь сме́ртную:
прельща́яй язы́ки и погубля́яй и́хъ, низлага́яй язы́ки и наставля́яй и́хъ:
измѣня́яй сердца́ князе́й земны́хъ, прельсти́ же и́хъ на пути́, его́же не вѣ́дяху,
да ося́жутъ тму́, а не свѣ́тъ, да заблу́дятъ же я́ко пiя́ный.
Отвѣща́въ же Елiу́съ, рече́:
послу́шайте мене́, прему́дрiи: свѣ́дущiи, внуши́те [до́бро­е],
я́ко у́хо словеса́ искуша́етъ, горта́нь же вкуша́етъ бра́шна.
Су́дъ избере́мъ себѣ́, уразумѣ́емъ посредѣ́ себе́, что́ лу́чшее.
Я́ко рече́ и́овъ: пра́веденъ е́смь, Госпо́дь отъ­я́тъ ми́ су́дъ,
солга́ же суду́ мо­ему́: наси́льна стрѣла́ моя́ безъ непра́вды.
Кто́ му́жъ, я́коже и́овъ, пiя́й поруга́нiе, я́коже во́ду,
не согрѣша́я, ниже́ нече́­ст­вовавъ, ниже́ при­­общи́вся къ творя́щымъ беззако́нiя, е́же ходи́ти съ нечести́выми?
Не рцы́ бо, я́ко нѣ́сть посѣще́нiя му́жеви, и посѣще́нiя ему́ от­ Го́спода.
Тѣ́мже, разуми́вiи се́рдцемъ, послу́шайте мене́, не бу́ди ми́ предъ Го́сподемъ нече́­ст­вовати и предъ Вседержи́телемъ воз­мути́ти пра́вду:
но воз­дае́тъ человѣ́кови, я́коже твори́тъ кі́йждо и́хъ, и на стези́ му́жестѣй обря́щетъ и́.
Мни́ши же Го́спода нелѣ́пая сотвори́ти, или́ Вседержи́тель смяте́тъ су́дъ, и́же сотвори́ зе́млю?
Кто́ же е́сть творя́й поднебе́сную и я́же въ не́й вся́ческая?
А́ще бо восхо́щетъ запрети́ти и ду́хъ у себе́ удержа́ти,
у́мретъ вся́ка пло́ть вку́пѣ, вся́къ же человѣ́къ въ зе́млю по́йдетъ, от­ню́дуже и со́зданъ бы́сть.
А́ще же не увѣща́ешися, послу́шай си́хъ, внуши́ гла́съ глаго́лъ.
Ви́ждь ты́ ненави́дящаго беззако́н­ная и губя́щаго лука́выя, су́ща, вѣ́чна, пра́ведна.
Нечести́въ е́сть глаго́ляй царе́ви, зако́нъ преступа́еши, нечести́вѣйше, князе́мъ:
и́же не постыдѣ́ся лица́ честна́го, ниже́ вѣ́сть че́сть воз­ложи́ти си́льнымъ, удиви́тися ли́цамъ и́хъ.
Тще́ же и́мъ сбу́дет­ся, е́же возопи́ти и моли́ти му́жа: зане́ употреби́ша беззако́н­но, безче́стяще немощны́хъ.
То́й бо зри́тель е́сть дѣ́лъ человѣ́ческихъ, утаи́ся же от­ него́ ничто́же от­ тѣ́хъ, я́же творя́тъ:
ниже́ бу́детъ мѣ́сто укры́тися творя́щымъ беззако́н­ная:
я́ко не на му́жа положи́тъ еще́.
Госпо́дь бо всѣ́хъ ви́дитъ, постиза́яй неизслѣ́дная, сла́вная же и изря́дная, и́мже нѣ́сть числа́,
свѣ́дый и́хъ дѣла́, и обрати́тъ но́щь, и смиря́т­ся.
Угаси́ же нечести́выя, ви́дими же предъ ни́мъ:
я́ко уклони́шася от­ зако́на Бо́жiя, оправда́нiй же его́ не позна́ша,
е́же воз­нести́ къ нему́ во́пль ни́щихъ, и во́пль убо́гихъ услы́шитъ.
И то́й тишину́ пода́стъ, и кто́ осу́дитъ? и сокры́етъ лице́, и кто́ у́зритъ его́? и на язы́къ, и на человѣ́ка вку́пѣ,
и́же поставля́етъ царе́мъ человѣ́ка лицемѣ́ра за стропти́вость люді́й.
Я́ко къ крѣ́пкому глаго́ляй: взя́хъ, не от­иму́ вмѣ́сто зало́га:
безъ мене́ узрю́, ты́ покажи́ ми: а́ще непра́вду содѣ́лахъ, не и́мамъ при­­ложи́ти.
Еда́ от­ тебе́ истя́жетъ ю́, я́ко ты́ от­ри́неши, я́ко ты́ избере́ши, а не а́зъ ли? и что́ разумѣ́еши? глаго́ли.
Тѣ́мже смы́слен­нiи се́рдцемъ реку́тъ сiя́, му́жъ же прему́дръ услы́ша глаго́лъ мо́й.
И́овъ же не въ ра́зумѣ глаго́лаше, словеса́ же его́ не въ хи́трости.
Оба́че навы́кни, и́ове, не да́ждь еще́ от­вѣ́та, я́коже нему́дрiи:
да не при­­ложи́мъ на грѣхи́ на́шя: беззако́нiе же на на́съ вмѣни́т­ся, мно́гая глаго́лющихъ словеса́ на Го́спода.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов