Скрыть
36:1
36:2
36:5
36:6
36:9
36:14
36:17
36:19
36:20
36:23
36:24
36:25
36:27
36:28a
36:28b
36:28
36:30
36:31
36:32
36:33
38:2
38:9
38:11
38:12
38:13
38:14
38:18
38:19
38:20
38:22
38:24
38:26
38:29
38:30
38:32
38:34
38:35
38:38
38:40
Церковнославянский (рус)
Приложи́въ же еще́ Елiу́съ, рече́:
пожди́ ми ма́ло еще́, да тя́ научу́: еще́ бо у мене́ е́сть сло́во.
Прiи́мъ хи́трость мою́ от­дале́ча, дѣ́лы же мо­и́ми пра́ведная реку́ во­и́стин­ну:
и не непра́ведны глаго́лы безъ пра́вды уразумѣ́еши.
Ви́ждь же, я́ко Госпо́дь не от­ри́нетъ незло́биваго:
си́ленъ крѣ́постiю сердца́ нечести́выхъ не оживи́тъ и су́дъ ни́щымъ да́стъ,
не отъ­и́метъ от­ правди́ваго оче́съ сво­и́хъ, и со цари́ на престо́лѣ посади́тъ и́хъ на побѣ́ду, и воз­несу́т­ся.
Свя́зан­нiи въ ручны́хъ у́захъ я́ти бу́дутъ у́жами нищеты́,
и воз­вѣсти́тъ и́мъ дѣла́ и́хъ и прегрѣше́нiе и́хъ, я́ко укрѣпя́т­ся:
но правди́ваго услы́шитъ, и рече́, я́ко обратя́т­ся от­ непра́вды.
А́ще услы́шатъ и порабо́таютъ, сконча́ютъ дни́ своя́ во благи́хъ и лѣ́та своя́ въ благолѣ́потѣ:
нечести́выхъ же не спасе́тъ, зане́ не хотѣ́ша позна́ти Го́спода и зане́же учи́ми не послушли́ви бѣ́ша.
И лицемѣ́ри се́рдцемъ воз­мутя́тъ я́рость: не возопiю́тъ, я́ко связа́ и́хъ:
да у́мретъ у́бо въ ю́ности душа́ и́хъ, житiе́ же и́хъ уязвля́емо а́нгелы,
зане́же оскорби́ша неду́жна и не́мощна, су́дъ же кро́ткихъ изложи́тъ.
Еще́ же исто́ргну тя́ от­ у́стъ вра́жiихъ: бе́здна, проли́тiе подъ не́ю, и сни́де трапе́за твоя́ испо́лнена ту́ка.
Не оскудѣ́етъ же от­ пра́ведныхъ су́дъ:
я́рость же на нечести́выя бу́детъ, нече́стiя ра́ди даро́въ и́хъ, и́хже прiима́ху на непра́вдѣ.
Да не уклони́тъ тя́ во́лею у́мъ от­ мольбы́ въ бѣдѣ́ су́щихъ немощны́хъ и всѣ́хъ содержа́щихъ крѣ́пость.
Не при­­влецы́ но́щи, е́же взы́ти лю́демъ вмѣ́сто и́хъ:
но сохрани́ся, да не содѣ́еши зла́: си́хъ бо ра́ди изъя́тъ еси́ от­ нищеты́.
Се́, крѣ́пкiй удержи́тъ крѣ́постiю сво­е́ю: кто́ бо е́сть, я́коже то́й, си́ленъ?
и кто́ е́сть испыту́яй дѣ́лъ его́? или́ кто́ рекі́й: содѣ́я непра́вду?
Помяни́, я́ко ве́лiя дѣла́ его́ су́ть, и́миже владѣ́ша му́жiе.
Вся́къ человѣ́къ ви́дитъ въ себѣ́, ели́цы уязвля́еми су́ть человѣ́цы.
Се́, крѣ́пкiй вели́кiй, и не увѣ́мы: число́ лѣ́тъ его́ безконе́чно­е:
изочте́н­ны же ему́ су́ть ка́пли дожде́вныя, и излiю́т­ся дожде́мъ во о́блакъ:
вре́мя поста́ви скоту́, вѣ́дятъ же ло́жа чи́нъ.
О всѣ́хъ си́хъ не диви́тлитися у́мъ, и не измѣня́етлися ти́ се́рдце от­ тѣ́ла?
потеку́тъ обетша́нiя, осѣни́ша же о́блацы надъ премно́гими людьми́:
И а́ще уразумѣ́етъ просте́ртiе о́блака, ра́вен­ство ски́нiи его́:
се́, простира́етъ на ню́ свѣ́тъ и коре́нiя морска́я покры́:
тѣ́ми бо су́дитъ лю́демъ, да́стъ пи́щу могу́щему.
На руку́ покры́ свѣ́тъ и заповѣ́да о не́мъ срѣта́ющему:
воз­вѣсти́тъ о не́мъ дру́гу сво­ему́ Госпо́дь, стяжа́нiе, и о непра́вдѣ.
Преста́в­шу же Елiу́су от­ бесѣ́ды, рече́ Госпо́дь Иову сквоз­ѣ́ бу́рю и о́блаки:
кто́ се́й скрыва́яй от­ мене́ совѣ́тъ, содержа́й же глаго́лы въ се́рдцы, мене́ же ли мни́т­ся утаи́ти?
Препоя́ши я́ко му́жъ чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя́, ты́ же ми́ от­вѣща́й.
Гдѣ́ бы́лъ еси́, егда́ основа́хъ зе́млю? воз­вѣсти́ ми, а́ще вѣ́си ра́зумъ.
Кто́ положи́ мѣ́ры ея́, а́ще вѣ́си? или́ кто́ наведы́й ве́рвь на ню́?
На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни су́ть? кто́же е́сть положи́вый ка́мень крае­уго́лный на не́й?
Егда́ [сотворе́ны] бы́ша звѣ́зды, восхвали́ша мя́ гла́сомъ ве́лiимъ вси́ а́нгели мо­и́.
Загради́хъ же мо́ре враты́, егда́ излива́­шеся изъ чре́ва ма́тере сво­ея́ исходя́щее:
положи́хъ же ему́ о́блакъ во одѣя́нiе, мгло́ю же пови́хъ е́:
и положи́хъ ему́ предѣ́лы, обложи́въ затво́ры и врата́:
рѣ́хъ же ему́: до сего́ до́йдеши и не пре́йдеши, но въ тебѣ́ сокруша́т­ся во́лны твоя́.
Или́ при­­ тебѣ́ соста́вихъ свѣ́тъ у́трен­нiй, ден­ни́ца же вѣ́сть чи́нъ сво́й,
я́тися кри́лъ земли́, от­трясти́ нечести́выя от­ нея́?
Или́ ты́, бре́нiе взе́мъ, от­ земли́ созда́лъ еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́лъ еси́ на земли́?
Отя́лъ же ли еси́ от­ нечести́выхъ свѣ́тъ, мы́шцу же го́рдыхъ сокруши́лъ ли еси́?
Прише́лъ же ли еси́ на исто́чники мо́ря, во слѣда́хъ же бе́здны ходи́лъ ли еси́?
Отверза́ют­ся же ли тебѣ́ стра́хомъ врата́ сме́ртная, вра́тницы же а́довы ви́дѣв­ше тя́ убоя́шася ли?
Навы́клъ же ли еси́ широты́ поднебе́сныя? Повѣ́ждь у́бо ми́, коли́ка е́сть?
Въ ко́­ей же земли́ вселя́ет­ся свѣ́тъ, тмѣ́ же ко́е е́сть мѣ́сто?
А́ще у́бо введе́ши мя́ въ предѣ́лы и́хъ, а́ще же ли и вѣ́си стези́ и́хъ?
Вѣ́мъ у́бо, я́ко тогда́ рожде́нъ еси́, число́ же лѣ́тъ тво­и́хъ мно́го.
Прише́лъ же ли еси́ въ сокро́вища снѣ́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дѣлъ ли еси́?
подлежа́тъ же ли тебѣ́ въ ча́съ враго́въ, въ де́нь бра́ней и ра́ти?
Отку́ду же исхо́дитъ сла́на, или́ разсыпа́ет­ся ю́гъ на поднебе́сную?
Кто́ же угото́ва дождю́ ве́лiю пролiя́нiе, и пу́ть мо́лнiи и гро́ма,
одожди́ти на зе́млю, на не́йже нѣ́сть му́жа, пусты́ню, идѣ́же человѣ́ка нѣ́сть въ не́й,
насы́тити непроходи́му и ненаселе́ну, и прозя́бнути исхо́дъ зла́ка?
Кто́ есть дождю́ оте́цъ? кто́ же е́сть роди́вый ка́пли ро́сныя?
Изъ чiего́ чре́ва исхо́дитъ ле́дъ? Сла́ну же на небеси́ кто́ роди́лъ,
я́же нисхо́дитъ я́ко вода́ теку́щая? Лице́ нечести́ва кто́ устраши́?
Разумѣ́лъ же ли еси́ со­у́зъ плiа́дъ, и огражде́нiе орiо́ново от­ве́рзлъ ли еси́?
Или́ от­ве́рзеши зна́менiя небе́сная во вре́мя свое́? и вече́рнюю звѣзду́ за власы́ ея́ при­­влече́ши ли?
Вѣ́си же ли премѣне́нiя небе́сная, или́ быва́ющая вку́пѣ подъ небесе́мъ?
Призове́ши же ли о́блакъ гла́сомъ? и тре́петомъ воды́ вели́кiя послу́шаетъ ли тя́?
По́слеши же ли мо́лнiи, и по́йдутъ? реку́тъ же ли ти́: что́ есть?
Кто́ же да́лъ е́сть жена́мъ тка́нiя му́дрость, или́ испещре́нiя хи́трость?
Кто́ же изчисля́яй о́блаки прему́дростiю, не́бо же на зе́млю преклони́лъ,
разлiя́ся же я́ко земля́ пра́хъ, спая́хъ же е́, а́ки ка́менемъ, на четы́ри у́глы?
Улови́ши же ли льва́мъ я́дь, и ду́шы змие́въ насы́тиши ли?
убоя́шася бо на ло́жахъ сво­и́хъ и сѣдя́тъ въ де́брехъ уловля́юще.
Кто́ же вра́ну угото́ва пи́щу? пти́чищи бо его́ ко Го́споду воз­зва́ша, облета́юще бра́шна и́щуще.
И продолжал Елиуй и сказал:
подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога.
Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость,
потому что слова мои точно не ложь: пред тобою – совершенный в познаниях.
Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца;
Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным;
Он не отвращает очей Своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются.
Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия,
то Он указывает им на дела их и на беззакония их, потому что умножились,
и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия.
Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости;
если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии.
Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы;
поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками.
Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его.
И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком;
но ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение – близки.
Да не поразит тебя гнев Божий наказанием! Большой выкуп не спасет тебя.
Даст ли Он какую цену твоему богатству? Нет, – ни золоту и никакому сокровищу.
Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте.
Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию.
Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?
Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь несправедливо?
Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят.
Все люди могут видеть их; человек может усматривать их издали.
Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо.
Он собирает капли воды; они во множестве изливаются дождем:
из облаков каплют и изливаются обильно на людей.
Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его?
Вот, Он распространяет над ним свет Свой и покрывает дно моря.
Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии.
Он сокрывает в дланях Своих молнию и повелевает ей, кого разить.
Треск ее дает знать о ней; скот также чувствует происходящее.
[Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Иову из бури и сказал:
кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?
Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева,
когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его,
и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота,
и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим?
Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее,
чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых,
чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,
и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?
Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?
Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?
Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.
Где путь к жилищу света, и где место тьмы?
Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее.
Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико.
Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града,
которые берегу Я на время смутное, на день битвы и войны?
По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?
Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,
чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека,
чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию?
Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?
Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его?
Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает.
Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?
Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми?
Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?
Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?
Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?
Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба,
когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются?
Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых львов,
когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде?
Кто приготовляет во́рону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible