Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова
 

 
 • Отвѣща́въ же и́овъ, рече́ ко Го́споду:
 • вѣ́мъ, я́ко вся́ мо́жеши, невоз­мо́жно же тебѣ́ ничто́же.
 • Кто́ есть тая́й от­ тебе́ совѣ́тъ, щадя́й же словеса́ и от­ тебе́ мни́т­ся утаи́ти? кто́ же воз­вѣсти́тъ ми́, и́хже не вѣ́дѣхъ, ве́лiя и ди́вная, и́хже не зна́хъ?
 • Послу́шай же мене́, Го́споди, да и а́зъ воз­глаго́лю: вопрошу́ же тя́, ты́ же мя́ научи́:
 • слу́хомъ у́бо у́ха слы́шахъ тя́ пе́рвѣе, ны́нѣ же о́ко мое́ ви́дѣ тя́:
 • тѣ́мже укори́хъ себе́ са́мъ, и иста́яхъ, и мню́ себе́ зе́млю и пе́пелъ.
 • Бы́сть же егда́ изглаго́ла Госпо́дь вся́ глаго́лы сiя́ и́ову, рече́ Госпо́дь ко Елифа́зу Ѳемани́тину: согрѣши́лъ еси́ ты́ и о́ба дру́зiе тво­и́: не глаго́ласте бо предо мно́ю ничто́же и́стин­но, я́коже ра́бъ мо­и́ и́овъ:
 • ны́нѣ же воз­ми́те се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ и иди́те ко рабу́ мо­ему́ и́ову, и сотвори́тъ же́ртву о ва́съ: и́овъ же ра́бъ мо́й помо́лит­ся о ва́съ, поне́же то́чiю лице́ его́ прiиму́: а́ще бо не его́ ра́ди, погуби́лъ бы́хъ у́бо ва́съ: не глаго́ласте бо и́стины на раба́ мо­его́ и́ова.
 • Оти́де же Елифа́зъ Ѳемани́тинъ и Валда́дъ Савхе́йскiй и Софа́ръ Мине́йскiй и сотвори́ша, я́коже повелѣ́ и́мъ Госпо́дь. И от­пусти́ грѣхи́ и́мъ и́ова ра́ди.
 • Госпо́дь же воз­расти́ и́ова: моля́щуся же ему́ и о друзѣ́хъ сво­и́хъ, от­пусти́ и́мъ грѣхи́ и́хъ, и даде́ Госпо́дь сугу́бая, ели́ка бя́ху пре́жде и́ову во усугубле́нiе.
 • Услы́шаша же вси́ бра́тiя его́ и сестры́ его́ вся́ случи́в­шаяся ему́, и прiидо́ша къ нему́, и вси́ ели́цы зна́ху его́ пе́рвѣе: я́дше же и пи́в­ше у него́, утѣ́шиша его́ и диви́шася о всѣ́хъ, я́же наведе́ на́нь Бо́гъ: даде́ же ему́ кі́йждо а́гницу еди́ну и четы́ре дра́хмы зла́та назна́менована.
 • Госпо́дь же благослови́ послѣ́дняя и́овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, ове́цъ четыре­на́­де­сять ты́сящъ, велблю́довъ ше́сть ты́сящъ, супру́гъ воло́въ ты́сяща, осли́цъ ста́дныхъ ты́сяща.
 • Роди́шажеся ему́ сы́нове се́дмь и дще́ри три́:
 • и нарече́ пе́рвую у́бо де́нь, втору́ю же кассі́ю, тре́тiю же Амалѳе́евъ ро́гъ:
 • и не обрѣто́шася подо́бны въ лѣ́потѣ дще́ремъ и́овлевымъ въ поднебе́снѣй: даде́ же и́мъ оте́цъ наслѣ́дiе въ бра́тiи и́хъ.
 • Поживе́ же и́овъ по я́звѣ лѣ́тъ сто́ се́дмьдесятъ, всѣ́хъ же лѣ́тъ поживе́ двѣ́сти четы́редесять о́смь. И ви́дѣ и́овъ сы́ны своя́ и сы́ны сыно́въ сво­и́хъ, да́же до четве́ртаго ро́да.
 • И сконча́ся и́овъ ста́ръ и испо́лнь дні́й.
 • Пи́сано же е́сть па́ки воста́ти ему́, съ ни́миже Госпо́дь воз­ста́витъ и́.
 • Та́ко толку́ет­ся от­ Си́рскiя кни́ги: въ земли́ у́бо живы́й авситиді́йстѣй, на предѣ́лѣхъ Идуме́и и Араві́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́въ:
 • взе́мъ же жену́ Ара́вляныню, роди́ сы́на, ему́же и́мя ен­но́нъ: бѣ́ же то́й отца́ у́бо Заре́ѳа, Иса́вовыхъ сыно́въ сы́нъ, ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от­ Авраа́ма.
 • И сі́и ца́рiе ца́р­ст­вовав­шiи во Едо́мѣ, е́юже и то́й облада́­ше страно́ю: пе́рвый Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́: по Вала́цѣ же Иова́въ, нарица́емый и́овъ: по се́мъ Ассо́мъ бы́в­шiй во́ждь от­ Ѳеманитиді́йскiя страны́: по се́мъ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же изсѣче́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли, и и́мя гра́ду его́ геѳе́мъ.
 • Прише́дшiи же къ нему́ дру́зiе, Елифа́зъ [сы́нъ Софа́нь] от­ сыно́въ Иса́вовыхъ, ца́рь Ѳемані́йскiй, Валда́дъ [сы́нъ Амно́на Хова́рскаго] Савхе́йскiй власти́тель, Софа́ръ Мине́йскiй ца́рь.
 • 约 伯 回 答 耶 和 华 说 ,
 • 我 知 道 , 你 万 事 都 能 做 。 你 的 旨 意 不 能 拦 阻 。
 • 谁 用 无 知 的 言 语 , 使 你 的 旨 意 隐 藏 呢 。 我 所 说 的 , 是 我 不 明 白 的 。 这 些 事 太 奇 妙 , 是 我 不 知 道 的 。
 • 求 你 听 我 , 我 要 说 话 。 我 问 你 , 求 你 指 示 我 。
 • 我 从 前 风 闻 有 你 , 现 在 亲 眼 看 见 你 。
 • 因 此 我 厌 恶 自 己 , ( 自 己 或 作 我 的 言 语 ) 在 尘 土 和 炉 灰 中 懊 悔 。
 • 耶 和 华 对 约 伯 说 话 以 后 , 就 对 毯 螅 人 以 利 法 说 , 我 的 怒 气 向 你 和 你 两 个 朋 友 发 作 , 因 为 你 们 议 论 我 , 不 如 我 的 仆 人 约 伯 说 的 是 。
 • 现 在 你 们 要 取 七 只 公 牛 , 七 只 公 羊 , 到 我 仆 人 约 伯 那 里 去 , 为 自 己 献 上 燔 祭 , 我 的 仆 人 约 伯 就 为 你 们 祈 祷 。 我 因 悦 纳 他 , 就 不 按 你 们 的 愚 妄 办 你 们 。 你 们 议 论 我 , 不 如 我 的 仆 人 约 伯 说 的 是 。
 • 于 是 毯 螅 人 以 利 法 , 书 亚 人 比 勒 达 , 拿 玛 人 琐 法 照 着 耶 和 华 所 吩 咐 的 去 行 。 耶 和 华 就 悦 纳 约 伯 。
 • 约 伯 为 他 的 朋 友 祈 祷 。 耶 和 华 就 使 约 伯 从 苦 境 ( 原 文 作 掳 掠 ) 转 回 , 并 且 耶 和 华 赐 给 他 的 , 比 他 从 前 所 有 的 加 倍 。
 • 约 伯 的 弟 兄 , 姊 妹 , 和 以 先 所 认 识 的 人 都 来 见 他 , 在 他 家 里 一 同 吃 饭 。 又 论 到 耶 和 华 所 降 与 他 的 一 切 灾 祸 , 都 为 他 悲 伤 安 慰 他 。 每 人 也 送 他 一 块 银 子 和 一 个 金 环 。
 • 这 样 , 耶 和 华 后 来 赐 福 给 约 伯 比 先 前 更 多 。 他 有 一 万 四 千 羊 , 六 千 骆 驼 , 一 千 对 牛 , 一 千 母 驴 。
 • 他 也 有 七 个 儿 子 , 三 个 女 儿 。
 • 他 给 长 女 起 名 叫 耶 米 玛 , 次 女 叫 基 洗 亚 , 三 女 叫 基 连 哈 朴 。
 • 在 那 全 地 的 妇 女 中 , 找 不 着 像 约 伯 的 女 儿 那 样 美 貌 。 她 们 的 父 亲 使 她 们 在 弟 兄 中 得 产 业 。
 • 此 后 , 约 伯 又 活 了 一 百 四 十 年 , 得 见 他 的 儿 孙 , 直 到 四 代 。
 • 这 样 , 约 伯 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 而 死 。
 • И отвечал Иов Господу и сказал:
 • знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено.
 • Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал.
 • Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.
 • Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
 • поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.
 • И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
 • Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
 • И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, – и Господь принял лице Иова.
 • И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
 • Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу.
 • И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц.
 • И было у него семь сыновей и три дочери.
 • И нарек он имя первой Емима, имя второй – Кассия, а имя третьей – Керенгаппух.
 • И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их.
 • После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода;
 • и умер Иов в старости, насыщенный днями.
  //В Славянской Библии к книге Иова имеется следующее добавление:
 • «Написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит Господь.
 • О нем толкуется в Сирской книге, что жил он в земле Авситидийской на пределах Идумеи и Аравии: прежде же было имя ему Иовав.
 • Взяв жену Аравитянку, родил сына, которому имя Еннон. Происходил он от отца Зарефа, сынов Исавовых сын, матери же Воссоры, так что был он пятым от Авраама.
 • И сии цари, царствовавшие в Едоме, какою страною и он обладал: первый Валак, сын Веора, и имя городу его Деннава; после же Валака Иовав, называемый Иовом; после сего Ассом, игемон из Феманитской страны; после него Адад, сын Варада, поразивший Мадиама на поле Моава,- и имя городу его Гефем.
 • Пришедшие же к нему друзья, Елифаз (сын Софана) от сынов Исавовых, царь Феманский, Валдад (сын Амнона Ховарского) савхейский властитель, Софар Минейский царь.
 • (Феман сын Елифаза, игемон Идумеи. О нем говорится в книге Сирской, что жил в земле Авситидийской, около берегов Евфрата; прежде имя его было Иовав, отец же его был Зареф, от востока солнца.)»