Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же и́овъ, рече́:
 • а́ще бы кто́ вѣ́ся извѣ́силъ гнѣ́въ мо́й, болѣ́зни же моя́ взя́лъ бы на мѣ́рило вку́пѣ,
 • то́ песка́ морска́го тяжча́йшiи бы́ли бы: но, я́коже мни́т­ся, словеса́ моя́ зла́ су́ть.
 • Стрѣ́лы бо Госпо́дни въ тѣ́лѣ мо­е́мъ су́ть, и́хже я́рость испива́етъ кро́вь мою́: егда́ начну́ глаго́лати, боду́тъ мя́.
 • Что́ бо? еда́ вотще́ воз­реве́тъ ди́вiй осе́лъ, ра́звѣ бра́шна прося́? или́ воз­реве́тъ гла́сомъ во́лъ, въ я́слехъ имѣ́яй бра́шно?
 • Снѣ́ст­ся ли хлѣ́бъ безъ со́ли? или́ е́сть вку́съ во тщи́хъ словесѣ́хъ?
 • Не мо́жетъ бо утиши́тися душа́ моя́: смра́дъ бо зрю́ бра́шна моя́, я́коже воню́ льво́ву.
 • А́ще бо да́лъ бы, да прiи́детъ проше́нiе мое́, и наде́жду мою́ да́лъ бы Госпо́дь.
 • Наче́нъ Госпо́дь да уязвля́етъ мя́, до конца́ же да не убiе́тъ мя́.
 • Бу́ди же ми́ гра́дъ гро́бъ, на его́же стѣна́хъ скака́хъ въ не́мъ: не пощажу́: не солга́хъ бо во словесѣ́хъ святы́хъ Бо́га мо­его́.
 • Ка́я бо крѣ́пость моя́, я́ко терплю́? или́ ко́е ми́ вре́мя, я́ко терпи́тъ моя́ душа́?
 • еда́ крѣ́пость ка́менiя крѣ́пость моя́? или́ пло́ти моя́ су́ть мѣ́дяны?
 • или́ не упова́хъ на него́? по́мощь же от­ мене́ от­ступи́,
 • от­рече́ся от­ мене́ ми́лость, посѣще́нiе же Госпо́дне презрѣ́ мя.
 • Не воз­зрѣ́ша на мя́ бли́жнiи мо­и́: я́коже пото́къ оскудѣва́яй, или́ я́коже во́лны преидо́ша мя́:
 • и́же мене́ боя́хуся, ны́нѣ нападо́ша на мя́:
 • я́коже снѣ́гъ или́ ле́дъ сме́рзлый, егда́ иста́етъ теплотѣ́ бы́в­шей, не ктому́ познава́ет­ся, что́ бѣ́:
 • та́ко и а́зъ оста́вленъ е́смь от­ всѣ́хъ, погибо́хъ же и бездо́мокъ бы́хъ:
 • ви́дите пути́ Ѳема́нскiя, на стези́ Саво́нскiя смотря́щiи,
 • и студа́ испо́лнени бу́дутъ на гра́ды и на имѣ́нiя надѣ́ющiися.
 • Ны́нѣ же и вы́ наидо́сте на мя́ неми́лостивно: у́бо ви́дѣв­ше мо́й стру́пъ убо́йтеся.
 • Что́ бо? еда́ что́ у ва́съ проси́хъ, или́ ва́­шея крѣ́пости тре́бую,
 • да спасе́те мя́ от­ враго́въ, или́ изъ руки́ си́льныхъ изба́вите мя́?
 • Научи́те мя́, а́зъ же умолчу́: а́ще что́ погрѣши́хъ, скажи́те ми́.
 • Но, я́коже мни́т­ся, зла́ [су́ть] му́жа и́стин­наго словеса́, не от­ ва́съ бо крѣ́пости прошу́:
 • ниже́ обличе́нiе ва́­ше словесы́ мя́ утоли́тъ, ниже́ бо вѣща́нiя ва́­шего слове́съ стерплю́.
 • Оба́че я́ко на си́ра напа́даете, наска́чете же на дру́га ва́­шего.
 • Ны́нѣ же воз­зрѣ́въ на ли́ца ва́ша, не солжу́.
 • Ся́дите ны́нѣ, и да не бу́детъ непра́ведно, и па́ки ко пра́ведному сни́дитеся.
 • И́бо нѣ́сть въ язы́цѣ мо­е́мъ непра́вды, и горта́нь мо́й не ра́зуму ли по­уча́ет­ся?
 • Отвѣща́въ же и́овъ, рече́:
 • доко́лѣ при­­тру́дну творите́ ду́шу мою́ и низлага́ете мя́ словесы́? уразумѣ́йте то́кмо, я́ко Госпо́дь сотвори́ мя си́це.
 • Клеве́щете на мя́, не стыдя́щеся мене́ належите́ ми.
 • Бу́ди, я́ко во­и́стин­ну а́зъ прельсти́хся, и у мене́ водворя́ет­ся погрѣше́нiе,
 • глаго́лати словеса́, я́же не подоба́­ше, словеса́ же моя́ погрѣша́ютъ, и не во вре́мя:
 • бу́ди же, я́ко на мя́ велича́етеся, наскака́ете же ми́ поноше́нiемъ:
 • разумѣ́йте у́бо, я́ко Госпо́дь е́сть и́же смяте́ мя и огра́ду свою́ на мя́ воз­несе́.
 • Се́, смѣю́ся поноше́нiю, не воз­глаго́лю: возопiю́, и нигдѣ́же су́дъ.
 • О́крестъ огражде́нъ е́смь и не могу́ прейти́: предъ лице́мъ мо­и́мъ тму́ положи́,
 • сла́ву же съ мене́ совлече́ и отъ­я́ вѣне́цъ от­ главы́ мо­ея́:
 • растерза́ мя о́крестъ, и от­идо́хъ: посѣче́ же я́ко дре́во наде́жду мою́.
 • Лю́тѣ же гнѣ́ва употреби́ на мя́ и воз­мнѣ́ мя я́ко врага́.
 • Вку́пѣ же прiидо́ша искуше́нiя его́ на мя́, на путе́хъ же мо­и́хъ обыдо́ша мя́ навѣ́тницы.
 • Бра́тiя моя́ от­ступи́ша от­ мене́, позна́ша чужди́хъ па́че мене́, и дру́зiе мо­и́ неми́лостиви бы́ша:
 • не снабдѣ́ша мя́ бли́жнiи мо­и́, и вѣ́дящiи и́мя мое́ забы́ша мя́.
 • Сосѣ́ди до́му и рабы́ни моя́, [я́ко] иноплеме́н­никъ бы́хъ предъ ни́ми:
 • раба́ мо­его́ зва́хъ, и не послу́ша, уста́ же моя́ моля́хуся:
 • и проси́хъ жену́ мою́, при­­зыва́хъ же ласка́я сы́ны подло́жницъ мо­и́хъ:
 • они́ же мене́ въ вѣ́къ от­ри́нуша, егда́ воста́ну, на мя́ глаго́лютъ.
 • Гнуша́хуся мене́ ви́дящiи мя́, и и́хже люби́хъ, воста́ша на мя́.
 • Въ ко́жи мо­е́й согни́ша пло́ти моя́, ко́сти же моя́ въ зубѣ́хъ содержа́т­ся.
 • Поми́луйте мя́, поми́луйте мя́, о, дру́зiе! рука́ бо Госпо́дня косну́в­шаяся ми́ е́сть.
 • Почто́ мя го́ните я́коже и Госпо́дь? от­ пло́тей же мо­и́хъ не насыща́етеся?
 • Кто́ бо да́лъ бы, да напи́шут­ся словеса́ моя́, и положа́т­ся о́ная въ кни́зѣ во вѣ́къ?
 • и на дщи́цѣ желѣ́знѣ и о́ловѣ, или́ на ка́менiихъ извая́ют­ся?
 • Вѣ́мъ бо, я́ко при­­сносу́щенъ е́сть, и́же и́мать искупи́ти мя́,
 • [и] на земли́ воскреси́ти ко́жу мою́ терпя́щую сiя́, от­ Го́спода бо ми́ сiя́ соверши́шася,
 • я́же а́зъ въ себѣ́ свѣ́мъ, я́же о́чи мо­и́ ви́дѣста, а не и́нъ: вся́ же ми́ соверши́шася въ нѣ́дрѣ.
 • А́ще же и рече́те: что́ рече́мъ проти́ву ему́? и ко́рень словесе́ обря́щемъ въ не́мъ.
 • Убо́йтеся же и вы́ от­ меча́: я́рость бо на беззако́н­ныя на́йдетъ, и тогда́ уви́дятъ, гдѣ́ е́сть и́хъ веще­с­т­во́.
 • Ны́нѣ же поруга́шамися малѣ́йшiи: ны́нѣ уча́тъ мя́ от­ ча́сти, и́хже отце́въ уничтожа́хъ, и́хже не вмѣня́хъ досто́йными псо́въ мо­и́хъ ста́дъ.
 • Крѣ́пость же ру́къ и́хъ во что́ мнѣ́ бы́сть? у ни́хъ погиба́­ше сконча́нiе.
 • Въ ску́дости и гла́дѣ безпло́денъ: и́же бѣжа́ху въ безво́дное вчера́ сотѣсне́нiе и бѣ́дность:
 • и́же обхожда́ху бы́лiе въ де́брехъ, и́мже бы́лiе бя́ше бра́шно, безче́стнiи же и похуле́н­нiи, ску́дни вся́каго бла́га, и́же и коре́нiе древе́съ жва́ху от­ гла́да вели́каго.
 • Воста́ша на мя́ та́тiе,
 • и́хже до́мове бѣ́ша пеще́ры ка́мен­ны:
 • от­ среды́ доброгла́сныхъ возопiю́тъ, и́же подъ хвра́стiемъ ди́вiимъ живя́ху:
 • безу́мныхъ сы́нове и безче́стныхъ, и́мя и сла́ва угаше́на на земли́.
 • Ны́нѣ же гу́сли е́смь а́зъ и́мъ, и мене́ въ при́тчу и́мутъ:
 • воз­гнуша́лися же мно́ю от­ступи́в­ше дале́че, ни лица́ мо­его́ пощадѣ́ша от­ плюнове́нiя.
 • Отве́рзъ бо ту́лъ сво́й уязви́ мя, и узду́ уста́мъ мо­и́мъ наложи́.
 • На десну́ю от­ра́сли воста́ша, но́зѣ сво­и́ простро́ша и путесотвори́ша на мя́ стези́ па́губы сво­ея́.
 • Сотро́шася стези́ моя́, совлеко́ша бо ми́ оде́жду.
 • Стрѣла́ми сво­и́ми устрѣли́ мя: сотвори́ ми, я́коже восхотѣ́: въ болѣ́знехъ скисо́хся, обраща́ют­ся же ми́ ско́рби.
 • Оти́де ми́ наде́жда я́коже вѣ́тръ, и я́коже о́блакъ спасе́нiе мое́.
 • И ны́нѣ на мя́ излiе́т­ся душа́ моя́: и одержа́тъ мя́ дні́е печа́лей:
 • но́щiю же ко́сти моя́ смято́шася, жи́лы же моя́ разслабѣ́ша.
 • Мно́гою крѣ́постiю я́т­ся за ри́зу мою́: я́коже ожере́лiе ри́зы мо­ея́ объя́ мя.
 • Вмѣня́еши же мя́ ра́вна бре́нiю, въ земли́ и пе́пелѣ ча́сть моя́.
 • Возопи́хъ же къ тебѣ́, и не услы́шалъ мя́ еси́: ста́ша же и смотри́ша на мя́.
 • Наидо́ша же на мя́ безъ ми́лости, руко́ю крѣ́пкою уязви́лъ мя́ еси́:
 • вчини́лъ же мя́ еси́ въ болѣ́знехъ и от­ве́рглъ еси́ мя́ от­ спасе́нiя.
 • Вѣ́мъ бо, я́ко сме́рть мя́ сотре́тъ: до́мъ бо вся́кому сме́ртну земля́.
 • А́ще бы воз­мо́жно бы́ло, са́мъ бы́хъ себе́ уби́лъ, или́ моли́лъ бы́хъ ино́го, дабы́ ми́ то́ сотвори́лъ.
 • А́зъ же о вся́цѣмъ немощнѣ́мъ воспла́кахся, воз­дохну́хъ же ви́дѣвъ му́жа въ бѣда́хъ.
 • А́зъ же жда́хъ благи́хъ, и се́, срѣто́ша мя́ па́че дні́е зо́лъ.
 • Чре́во мое́ воскипѣ́ и не умолчи́тъ: предвари́ша мя́ дні́е нищеты́.
 • Стеня́ ходи́хъ безъ обузда́нiя, стоя́хъ же въ собо́рѣ вопiя́.
 • Бра́тъ бы́хъ Си́ринамъ, дру́гъ же пти́чiй.
 • Ко́жа же моя́ помрачи́ся вельми́, и ко́сти моя́ сгорѣ́ша от­ зно́я.
 • Обрати́шася же въ пла́чь гу́сли моя́, пѣ́снь же моя́ въ рыда́нiе мнѣ́.
 • И отвечал Иов и сказал:
 • о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое!
 • Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы.
 • Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; ужасы Божии ополчились против меня.
 • Ревет ли дикий осел на траве? мычит ли бык у месива своего?
 • Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке?
 • До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою.
 • О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог!
 • О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку Свою и сразил меня!
 • Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений Святаго.
 • Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?
 • Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя?
 • Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?
 • К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю.
 • Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи,
 • которые черны от льда и в которых скрывается снег.
 • Когда становится тепло, они умаляются, а во время жары исчезают с мест своих.
 • Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются;
 • смотрят на них дороги Фемайские, надеются на них пути Савейские,
 • но остаются пристыженными в своей надежде; приходят туда и от стыда краснеют.
 • Так и вы теперь ничто: увидели страшное и испугались.
 • Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня;
 • и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня?
 • Научи́те меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил.
 • Как сильны слова правды! Но что доказывают обличения ваши?
 • Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши.
 • Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему.
 • Но прошу вас, взгляните на меня; буду ли я говорить ложь пред лицем вашим?
 • Пересмотрите, есть ли неправда? пересмотрите, – правда моя.
 • Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?
 • И отвечал Иов и сказал:
 • доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?
 • Вот, уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня.
 • Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается.
 • Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим,
 • то знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил меня Своею сетью.
 • Вот, я кричу: обида! и никто не слушает; вопию, и нет суда.
 • Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму.
 • Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей.
 • Кругом разорил меня, и я отхожу; и, как дерево, Он исторг надежду мою.
 • Воспылал на меня гневом Своим и считает меня между врагами Своими.
 • Полки Его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего.
 • Братьев моих Он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня.
 • Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня.
 • Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их.
 • Зову слугу моего, и он не откликается; устами моими я должен умолять его.
 • Дыхание мое опротивело жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего.
 • Даже малые дети презирают меня: поднимаюсь, и они издеваются надо мною.
 • Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня.
 • Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих.
 • Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня.
 • Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться?
 • О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге
 • резцом железным с оловом, – на вечное время на камне вырезаны были!
 • А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию,
 • и я во плоти моей узрю Бога.
 • Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!
 • Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне.
 • Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд.
 • А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих.
 • И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время.
 • Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую;
 • щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника – хлеб их.
 • Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров,
 • чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов.
 • Ревут между кустами, жмутся под терном.
 • Люди отверженные, люди без имени, отребье земли!
 • Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их.
 • Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицем моим.
 • Так как Он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицем моим.
 • С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне.
 • А мою стезю испортили: всё успели сделать к моей погибели, не имея помощника.
 • Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с шумом бросились на меня.
 • Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако.
 • И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.
 • Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя.
 • С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня.
 • Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел.
 • Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, – стою, а Ты только смотришь на меня.
 • Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня.
 • Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня.
 • Так, я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих.
 • Верно, Он не прострет руки Своей на дом костей: будут ли они кричать при своем разрушении?
 • Не плакал ли я о том, кто был в горе? не скорбела ли душа моя о бедных?
 • Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма.
 • Мои внутренности кипят и не перестают; встретили меня дни печали.
 • Я хожу почернелый, но не от солнца; встаю в собрании и кричу.
 • Я стал братом шакалам и другом страусам.
 • Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара.
 • И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя – голосом плачевным.