Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Не искуше́нiе ли житiе́ человѣ́ку на земли́, и я́коже нае́мника повседне́внаго жи́знь его́?
 • или́ я́коже ра́бъ боя́йся Го́спода сво­его́ и улучи́въ сѣ́нь? или́ я́коже нае́мникъ жды́й мзды́ сво­ея́?
 • та́кожде и а́зъ жда́хъ ме́сяцы тщы́, но́щи же болѣ́зней даны́ ми́ су́ть.
 • А́ще усну́, глаго́лю: когда́ де́нь? егда́ же воста́ну, па́ки: когда́ ве́черъ? испо́лненъ же быва́ю болѣ́зней от­ ве́чера до у́тра.
 • Мѣ́сит­ся же мое́ тѣ́ло въ гно­и́ черве́й, облива́ю же гру́дiе земли́, гно́й стружа́.
 • Житiе́ же мое́ е́сть скоря́е бесѣ́ды, поги́бе же во тще́й наде́жди.
 • Помяни́ у́бо, я́ко ду́хъ мо́й живо́тъ, и ктому́ не воз­врати́т­ся о́ко мое́ ви́дѣти блага́я.
 • Не у́зритъ мене́ о́ко ви́дящаго мя́: о́чи тво­и́ на мнѣ́, и ктому́ нѣ́смь,
 • я́коже о́блакъ очище́нъ от­ небесе́: а́ще бо человѣ́къ сни́детъ во а́дъ, ктому́ не взы́детъ,
 • ни воз­врати́т­ся во сво́й до́мъ, ниже́ и́мать его́ позна́ти ктому́ мѣ́сто его́.
 • У́бо ниже́ а́зъ пощажу́ у́стъ мо­и́хъ, воз­глаго́лю въ ну́жди сы́й, от­ве́рзу уста́ моя́ го́рестiю души́ мо­ея́ сотѣсне́нъ.
 • Еда́ мо́ре е́смь, или́ змі́й, я́ко учини́лъ еси́ на мя́ хране́нiе?
 • Реко́хъ, я́ко утѣ́шитъ мя́ о́дръ мо́й, про­изнесу́ же ко мнѣ́ на еди́нѣ сло́во на ло́жи мо­е́мъ:
 • устраша́еши мя́ со́нiями и видѣ́нiями ужаса́еши мя́:
 • свободи́ши от­ ду́ха мо­его́ ду́шу мою́, от­ сме́рти же ко́сти моя́.
 • Не поживу́ бо во вѣ́къ, да долготерплю́: от­ступи́ от­ мене́, тще́ бо житiе́ мое́.
 • Что́ бо е́сть человѣ́къ, я́ко воз­вели́чилъ еси́ его́? или́ я́ко внима́еши умо́мъ къ нему́?
 • или́ посѣще́нiе твори́ши ему́ по вся́ко у́тро и въ поко́и суди́ти его́ и́маши?
 • Доко́лѣ не оста́виши мене́, ниже́ от­пуска́еши мя́, до́ндеже поглощу́ сли́ны моя́ въ болѣ́зни?
 • А́ще а́зъ согрѣши́хъ, что́ тебѣ́ воз­могу́ содѣ́лати, свѣ́дый у́мъ человѣ́чь? почто́ мя еси́ положи́лъ прекосло́вна тебѣ́, и е́смь тебѣ́ бре́менемъ?
 • почто́ нѣ́си сотвори́лъ беззако́нiю мо­ему́ забве́нiя, и очище́нiя грѣха́ мо­его́? ны́нѣ же въ зе́млю от­иду́, у́тренюяй же нѣ́смь ктому́.
 • Отвѣща́въ же и́овъ, рече́:
 • послу́шайте, послу́шайте слове́съ мо­и́хъ, да не бу́детъ ми́ от­ ва́съ сiе́ утѣше́нiе:
 • потерпи́те ми́, а́зъ же воз­глаго́лю, та́же не посмѣе́темися.
 • Что́ бо? еда́ человѣ́ческо ми́ обличе́нiе? или́ почто́ не воз­ъярю́ся?
 • Воззрѣ́в­шiи на мя́ удиви́теся, ру́ку поло́жше на лани́тѣ.
 • А́ще бо воспомяну́, ужасну́ся: обдержа́тъ бо пло́ть мою́ болѣ́зни.
 • Почто́ нечести́вiи живу́тъ, обетша́ша же въ бога́т­ст­вѣ?
 • Сѣ́мя и́хъ по души́, ча́да же и́хъ предъ очи́ма.
 • До́мове и́хъ оби́лнiи су́ть, стра́хъ же нигдѣ́, ра́ны же от­ Го́спода нѣ́сть на ни́хъ.
 • Говя́до и́хъ не изве́рже: спасе́на же бы́сть и́хъ иму́щая во чре́вѣ и не лиши́ся.
 • Пребыва́ютъ же я́ко о́вцы вѣ́чныя, дѣ́ти же и́хъ предъигра́ютъ,
 • взе́мше псалти́рь и гу́сли, и веселя́т­ся гла́сомъ пѣ́сни.
 • Сконча́ша во благи́хъ житiе́ свое́, въ поко́и же а́довѣ успо́ша.
 • Глаго́лютъ же Го́сподеви: от­ступи́ от­ на́съ, путі́й тво­и́хъ вѣ́дѣти не хо́щемъ:
 • что́ досто́инъ, я́ко да порабо́таемъ ему́? и ка́я по́льза, я́ко да взы́щемъ его́?
 • Въ рука́хъ бо и́хъ бя́ху блага́я, дѣ́лъ же нечести́выхъ не надзира́етъ.
 • Оба́че же и нечести́выхъ свѣти́лникъ уга́снетъ, на́йдетъ же и́мъ развраще́нiе, болѣ́зни же и́хъ объи́мутъ от­ гнѣ́ва:
 • бу́дутъ же а́ки пле́вы предъ вѣ́тромъ, или́ я́коже пра́хъ, его́же взя́ ви́хръ.
 • Да оскудѣ́ютъ сыно́мъ имѣ́нiя его́: воз­да́стъ проти́ву ему́, и уразумѣ́етъ.
 • Да у́зрятъ о́чи его́ свое́ убiе́нiе, от­ Го́спода же да не спасе́т­ся.
 • Я́ко во́ля его́ съ ни́мъ въ дому́ его́, и чи́сла ме́сяцей его́ раздѣли́шася.
 • Не Госпо́дь ли е́сть науча́яй ра́зуму и хи́трости? то́йже му́дрыхъ разсужда́етъ.
 • То́й у́мретъ въ си́лѣ простоты́ сво­ея́, всецѣ́лъ же благоду́ше­ст­вуяй и благо­успѣва́яй,
 • утро́ба же его́ испо́лнена ту́ка, мо́згъ же его́ разлива́ет­ся.
 • О́въ же умира́етъ въ го́рести души́, не яды́й ничто́же бла́га.
 • Вку́пѣ же на земли́ спя́тъ, гни́лость же и́хъ покры́.
 • Тѣ́мже вѣ́мъ ва́съ, я́ко де́рзостiю належите́ ми,
 • я́ко рече́те: гдѣ́ есть до́мъ кня́жь? и гдѣ́ есть покро́въ селе́нiй нечести́выхъ?
 • Вопроси́те мимоходя́щихъ путе́мъ, и зна́менiя и́хъ не чу́жда сотвори́те.
 • Я́ко на де́нь па́губы соблюда́ет­ся нечести́вый, и въ де́нь гнѣ́ва его́ от­веде́нъ бу́детъ.
 • Кто́ воз­вѣсти́тъ предъ лице́мъ его́ пу́ть его́, и е́же то́й сотвори́, кто́ воз­да́стъ ему́?
 • И то́й во гро́бъ от­несе́нъ бы́сть, и на гроби́щихъ побдѣ́.
 • Услади́ся ему́ дро́бное ка́менiе пото́ка, и вслѣ́дъ его́ вся́къ человѣ́къ отъи́детъ, и предъ ни́мъ безчи́слен­нiи.
 • Ка́ко же мя́ утѣша́ете су́етными? а е́же бы мнѣ́ почи́ти от­ ва́съ, ничто́же.
 • Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?
 • Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей,
 • так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне.
 • Когда ложусь, то говорю: «когда-то встану?», а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета.
 • Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится.
 • Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды.
 • Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе.
 • Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, – и нет меня.
 • Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет,
 • не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его.
 • Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в горести души моей.
 • Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу?
 • Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое,
 • ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня;
 • и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих.
 • Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета.
 • Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое,
 • посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?
 • Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?
 • Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?
 • И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет.
 • И отвечал Иов и сказал:
 • выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас.
 • Потерпите меня, и я буду говорить; а после того, как поговорю, насмехайся.
 • Разве к человеку речь моя? как же мне и не малодушествовать?
 • Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста.
 • Лишь только я вспомню, – содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое.
 • Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?
 • Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их.
 • Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них.
 • Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает.
 • Как стадо, выпускают они малюток своих, и дети их прыгают.
 • Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели;
 • проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю.
 • А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих!
 • Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?
 • Видишь, счастье их не от их рук. – Совет нечестивых будь далек от меня!
 • Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и Он дает им в удел страдания во гневе Своем?
 • Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем.
 • Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. – Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал.
 • Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителева.
 • Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?
 • Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних?
 • Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный;
 • внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом.
 • А другой умирает с душею огорченною, не вкусив добра.
 • И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их.
 • Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете.
 • Вы скажете: где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные?
 • Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями,
 • что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону?
 • Кто представит ему пред лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал?
 • Его провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу.
 • Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа.
 • Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь.