Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иова

 
 • Отвѣща́въ же Валда́дъ Савхе́йскiй, рече́: доко́лѣ глаго́лати бу́деши сiя́?
 • ду́хъ многоглаго́ливъ во устѣ́хъ тво­и́хъ.
 • Еда́ Госпо́дь оби́дитъ судя́й? или́ вся́ сотвори́вый воз­мяте́тъ пра́вду?
 • А́ще сы́нове тво­и́ согрѣши́ша предъ ни́мъ, посла́ ру́ку на беззако́нiя и́хъ:
 • ты́ же у́тренюй ко Го́споду Вседержи́телю моля́ся:
 • а́ще чи́стъ еси́ и и́стиненъ, моли́тву твою́ услы́шитъ, устро́итъ же ти́ па́ки житiе́ пра́вды:
 • бу́дутъ у́бо пе́рвая твоя́ ма́ла, послѣ́дняя же твоя́ безъ числа́.
 • Вопроси́ бо ро́да пе́рваго, изслѣ́ди же по ро́ду отце́въ:
 • вчера́шни бо есмы́ и не вѣ́мы, сѣ́нь бо е́сть на́­ше житiе́ на земли́:
 • не сі́и ли науча́тъ тя́ и воз­вѣстя́тъ ти́ и от­ се́рдца изнесу́тъ словеса́?
 • Еда́ про­изни́четъ ро́гозъ безъ воды́, или́ расте́тъ си́тникъ безъ напая́нiя?
 • еще́ су́щу на ко́рени, и не по́жнет­ся ли? пре́жде напая́нiя вся́кое бы́лiе не изсыха́етъ ли?
 • та́ко у́бо бу́дутъ послѣ́дняя всѣ́хъ забыва́ющихъ Го́спода: наде́жда бо нечести́ваго поги́бнетъ:
 • не населе́нъ бо бу́детъ до́мъ его́, паучи́на же сбу́дет­ся селе́нiе его́.
 • А́ще подпре́тъ хра́мину свою́, не ста́нетъ: е́мшуся же ему́ за ню́, не пребу́детъ.
 • Вла́жный бо е́сть подъ со́лнцемъ, и от­ тлѣ́нiя его́ лѣ́торасль его́ изы́детъ:
 • на собра́нiи ка́менiя спи́тъ, посредѣ́ же креме́нiя поживе́тъ:
 • а́ще поглоти́тъ мѣ́сто, солже́тъ ему́, не ви́дѣлъ еси́ такова́я,
 • я́ко превраще́нiе нечести́ваго таково́, изъ земли́ же ина́го про­израсти́тъ.
 • Госпо́дь бо не от­ри́нетъ незло́биваго: вся́каго же да́ра от­ нечести́ваго не прiи́метъ.
 • И́стин­нымъ же уста́ испо́лнитъ смѣ́ха, устнѣ́ же и́хъ исповѣ́данiя.
 • Врази́ же и́хъ облеку́т­ся въ сту́дъ: жили́ще же нечести́ваго не бу́детъ.
 • И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал:
 • долго ли ты будешь говорить так? – слова́ уст твоих бурный ветер!
 • Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?
 • Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их.
 • Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю,
 • и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей.
 • И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много.
 • Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их;
 • а мы – вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень.
 • Вот, они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова:
 • поднимается ли тростник без влаги? растет ли камыш без воды?
 • Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает.
 • Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет;
 • упование его подсечено, и уверенность его – дом паука.
 • Обопрется о дом свой и не устоит; ухватится за него и не удержится.
 • Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его;
 • в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются.
 • Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него: «я не видало тебя!»
 • Вот радость пути его! а из земли вырастают другие.
 • Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки́ злодеев.
 • Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием.
 • Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет.
 • ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
 • μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα πνεῦμα πολυρῆμον τοῦ στόματός σου
 • μὴ ὁ κύριος ἀδικήσει κρίνων ἢ ὁ τὰ πάν­τα ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον
 • εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναν­τίον αὐτοῦ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν
 • σὺ δὲ ὄρθριζε προ­̀ς κύριον παν­τοκράτορα δεό­με­νος
 • εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινός δεήσεως ἐπακού­σε­ταί σου ἀπο­κατα­στήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης
 • ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα
 • ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην ἐξιχνίασον δὲ κατα­̀ γένος πατέρων
 • χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμῶν ἐπι­̀ τῆς γῆς ὁ βίος
 • ἦ οὐχ οὗτοί σε διδάξουσιν καὶ ἀναγγελοῦσιν καὶ ἐκ καρδίας ἐξάξουσιν ῥήματα
 • μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδα­τος ἢ ὑψωθή­σε­ται βούτομον ἄνευ πότου
 • ἔτι ὂν ἐπι­̀ ῥίζης καὶ οὐ μὴ θερισθῇ προ­̀ τοῦ πιεῖν πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται
 • οὕτως τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάν­των τῶν ἐπι­λανθανομένων τοῦ κυρίου ἐλπὶς γὰρ ἀσεβοῦς ἀπο­λεῖται
 • ἀοίκητος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ὁ οἶκος ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀπο­βή­σε­ται ἡ σκηνή
 • ἐὰν ὑπερείσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μὴ στῇ ἐπι­λαβο­μέ­νου δὲ αὐτοῦ οὐ μὴ ὑπομείνῃ
 • ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου καὶ ἐκ σαπρίας αὐτοῦ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ ἐξελεύ­­σε­ται
 • ἐπι­̀ συν­αγωγὴν λίθων κοιμᾶται ἐν δὲ μέσῳ χαλίκων ζή­σε­ται
 • ἐὰν κατα­πίῃ ὁ τόπος ψεύ­­σε­ται αὐτόν οὐχ ἑόρακας τοιαῦτα
 • ὅτι κατα­στροφὴ ἀσεβοῦς τοιαύτη ἐκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλαστήσει
 • ὁ γὰρ κύριος οὐ μὴ ἀπο­ποιήσηται τὸν ἄκακον πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς οὐ δέξε­ται
 • ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλή­σει γέλωτος τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως
 • οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐνδύσον­ται αἰσχύνην δίαιτα δὲ ἀσεβοῦς οὐκ ἔσται
 • וַיַּעַן בִּלְדַּד הַשּׁוּחִי, וַיֹאמַר׃
 • עַד־אָן תְּמַלֶּל־אֵלֶּה; וְרוּחַ כַּבִּיר אִמְרֵי־פִיךָ׃
 • הַאֵל יְעַוֵּת מִשְׁפָּט; וְאִם־שַׁדַּי, יְעַוֵּת־צֶדֶק׃
 • אִם־בָּנֶיךָ חָטְאוּ־לוֹ; וַיְשַׁלְּחֵם, בְּיַד־פִּשְׁעָם׃
 • אִם־אַתָּה תְּשַׁחֵר אֶל־אֵל; וְאֶל־שַׁדַּי, תִּתְחַנָּן׃
 • אִם־זַךְ וְיָשָׁר, אָתָּה כִּי־עַתָּה יָעִיר עָלֶיךָ; וְשִׁלַּם, נְוַת צִדְקֶךָ׃
 • וְהָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר; וְאַחֲרִיתְךָ, יִשְׂגֶּה מְאֹד׃
 • כִּי־שְׁאַל־נָא לְדֹר רִישׁוֹן; וְכוֹנֵן, לְחֵקֶר אֲבוֹתָם׃
 • כִּי־תְמוֹל אֲנַחְנוּ וְלֹא נֵדָע; כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי־אָרֶץ׃
 • הֲלֹא־הֵם יוֹרוּךָ יֹאמְרוּ לָךְ; וּמִלִּבָּם, יוֹצִאוּ מִלִּים׃
 • הֲיִגְאֶה־גֹּמֶא בְּלֹא בִצָּה; יִשְׂגֶּה־אָחוּ בְלִי־מָיִם׃
 • עֹדֶנּוּ בְאִבּוֹ לֹא יִקָּטֵף; וְלִפְנֵי כָל־חָצִיר יִיבָשׁ׃
 • כֵּן, אָרְחוֹת כָּל־שֹׁכְחֵי אֵל; וְתִקְוַת חָנֵף תֹּאבֵד׃
 • אֲשֶׁר־יָקוֹט כִּסְלוֹ; וּבֵית עַכָּבִישׁ, מִבְטַחוֹ׃
 • יִשָּׁעֵן עַל־בֵּיתוֹ וְלֹא יַעֲמֹד; יַחֲזִיק בּוֹ, וְלֹא יָקוּם׃
 • רָטֹב הוּא לִפְנֵי־שָׁמֶשׁ; וְעַל גַּנָּתוֹ, יֹנַקְתּוֹ תֵצֵא׃
 • עַל־גַּל שָׁרָשָׁיו יְסֻבָּכוּ; בֵּית אֲבָנִים יֶחֱזֶה׃
 • אִם־יְבַלְּעֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ; וְכִחֶשׁ בּוֹ, לֹא רְאִיתִיךָ׃
 • הֶן־הוּא מְשׂוֹשׂ דַּרְכּוֹ; וּמֵעָפָר, אַחֵר יִצְמָחוּ׃
 • הֶן־אֵל לֹא יִמְאַס־תָּם; וְלֹא־יַחֲזִיק, בְּיַד־מְרֵעִים׃
 • עַד־יְמַלֵּה שְׂחוֹק פִּיךָ; וּשְׂפָתֶיךָ תְרוּעָה׃
 • שֹׂנְאֶיךָ יִלְבְּשׁוּ־בֹשֶׁת; וְאֹהֶל רְשָׁעִים אֵינֶנּוּ׃ פ