Скрыть
2:5
2:7
2:8
2:9
2:18
2:20
2:21
2:22
2:30
2:31
Церковнославянский (рус)
Воструби́те трубо́ю въ Сiо́нѣ, проповѣ́дите въ горѣ́ мо­е́й святѣ́й, и да смяту́т­ся вси́ живу́щiи на земли́, я́ко предсто­и́тъ де́нь Госпо́день, я́ко бли́зъ,
де́нь тмы́ и бу́ри, де́нь о́блака и мглы́: я́коже у́тро разлiю́т­ся по гора́мъ лю́дiе мно́зи и крѣ́пцы, подо́бни и́мъ не бы́ша от­ вѣ́ка, и по ни́хъ не при­­ложи́т­ся до лѣ́тъ въ ро́дъ и ро́дъ:
я́же предъ ни́мъ о́гнь потребля́яй, и я́же за ни́мъ воз­гара́яся пла́мень: я́коже ра́й сла́дости земля́ предъ лице́мъ его́, и я́же созади́ его́ по́ле па́губы, и спаса́ющагося не бу́детъ и́мъ:
я́коже ви́дъ ко́нскiй ви́дъ и́хъ, и я́коже ко́н­ницы, та́ко прожену́тъ:
я́коже гла́съ колесни́цъ на верхи́ го́ръ востеку́тъ, и я́ко гла́съ пла́мене о́гнен­на попаля́юща тро́стiе, и я́ко лю́дiе мно́зи и крѣ́пцы воополча́ющiися на бра́нь.
От лица́ и́хъ сокруша́т­ся лю́дiе: вся́кое лице́ а́ки опале́нiе горнца́.
Я́коже борцы́ потеку́тъ, и я́коже му́жiе хра́бри взы́дутъ на огра́ды: и кі́йждо въ пу́ть сво́й по́йдетъ, и не совратя́тъ путі́й сво­и́хъ,
и кі́йждо от­ бра́та сво­его́ не от­сту́питъ: отягоще́ни ору́жiи сво­и́ми по́йдутъ и въ стрѣла́хъ сво­и́хъ паду́тъ, но не сконча́ют­ся.
Гра́да и́мут­ся, и на забра́ла востеку́тъ, и на хра́мины взлѣ́зутъ, и око́нцами вни́дутъ, я́коже та́тiе.
Предъ лице́мъ его́ смяте́т­ся земля́ и потрясе́т­ся не́бо: со́лнце и луна́ поме́ркнутъ, и звѣ́зды угася́тъ свѣ́тъ сво́й.
И Госпо́дь да́стъ гла́съ сво́й предъ лице́мъ си́лы сво­ея́, я́ко мно́гъ е́сть зѣло́ по́лкъ его́, я́ко крѣпка́ дѣла́ слове́съ его́: зане́ вели́къ де́нь Госпо́день, вели́къ и свѣ́телъ зѣло́, и кто́ бу́детъ дово́ленъ ему́?
И ны́нѣ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ: обрати́теся ко мнѣ́ всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ въ постѣ́ и въ пла́чи и въ рыда́нiи,
и расто́ргните сердца́ ва́ша, а не ри́зы ва́шя, и обрати́теся ко Го́споду Бо́гу ва́­шему, я́ко ми́лостивъ и ще́дръ е́сть, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и раскаява́йся о зло́бахъ.
Кто́ вѣ́сть, обрати́т­ся ли, и раска́ет­ся, и оста́витъ за собо́ю благослове́нiе и же́ртву и воз­лiя́нiе Го́споду Бо́гу ва́­шему?
Воструби́те трубо́ю въ Сiо́нѣ, освяти́те по́стъ, проповѣ́дите цѣльбу́,
собери́те лю́ди, освяти́те це́рковь, избери́те старѣ́йшины, совокупи́те младе́нцы ссу́щыя сосцы́: да изы́детъ жени́хъ от­ ло́жа сво­его́, и невѣ́ста от­ черто́га сво­его́.
Между́ степе́ньми же́ртвен­ника воспла́чут­ся жерцы́ служа́щiи Го́споду и реку́тъ: пощади́, Го́споди, лю́ди твоя́ и не да́ждь достоя́нiя тво­его́ на укори́зну, да не облада́ютъ и́ми язы́цы, да не реку́тъ во язы́цѣхъ: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ?
И воз­ревнова́ Госпо́дь о земли́ сво­е́й и пощадѣ́ лю́ди своя́.
И от­вѣща́ Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ и рече́: се́, а́зъ ва́мъ послю́ пшени́цу и вино́ и ма́сло древя́ное, и насы́титеся и́хъ, и не да́мъ ва́съ ксему́ на поруга́нiе во язы́цѣхъ:
и су́щаго от­ сѣ́вера от­жену́ от­ ва́съ и от­ри́ну его́ на зе́млю безво́дную, и погублю́ лице́ его́ въ мо́ри пе́рвѣмъ и за́дняя его́ въ мо́ри послѣ́днемъ, и взы́детъ гни́лость его́, и взы́детъ смра́дъ его́, я́ко воз­вели́чи дѣла́ своя́.
Дерза́й, земле́, ра́дуйся и весели́ся, я́ко воз­вели́чи Госпо́дь, е́же сотвори́ти.
Дерза́йте, ско́ти польсті́и, я́ко прозя́бнуша поля́ пусты́ни, я́ко дре́во при­­несе́ пло́дъ сво́й, виногра́дъ и смо́кви да́ша си́лу свою́.
И ча́да Сiо́ня, ра́дуйтеся и весели́теся о Го́сподѣ Бо́зѣ ва́­шемъ, я́ко даде́ ва́мъ пи́щу въ пра́вду и одожди́тъ ва́мъ до́ждь ра́н­нiй и по́здный, я́коже и пре́жде:
и напо́лнят­ся гу́мна ва́ша пшени́цы, и преизлiю́т­ся точи́ла вино́мъ и еле́емъ.
И воз­да́мъ ва́мъ вмѣ́сто лѣ́тъ, въ ня́же поядо́ша пру́зи и мши́ца, и си́плеве и гу́сеницы, си́ла моя́ вели́кая, ю́же посла́хъ на вы́:
и снѣ́сте яду́ще и насы́титеся, и похвали́те и́мя Го́спода Бо́га ва́­шего, я́же сотвори́ съ ва́ми чудеса́: и не посра́мят­ся лю́дiе мо­и́ во вѣ́къ.
И увѣ́дите, я́ко посредѣ́ Изра́иля а́зъ е́смь, и а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, и нѣ́сть ино́го ра́звѣ мене́: и не посра́мят­ся ктому́ лю́дiе мо­и́ во вѣ́къ.
И бу́детъ по си́хъ, и излiю́ от­ Ду́ха мо­его́ на вся́ку пло́ть, и прореку́тъ сы́нове ва́ши и дще́ри ва́шя, и ста́рцы ва́ши со́нiя у́зрятъ, и ю́ноты ва́ши видѣ́нiя уви́дятъ:
и́бо на рабы́ моя́ и на рабы́ни моя́ во дни́ о́ны излiю́ от­ Ду́ха мо­его́:
и да́мъ чудеса́ на небеси́ и на земли́, кро́вь и о́гнь и куре́нiе ды́ма:
со́лнце обрати́т­ся во тму́, и луна́ въ кро́вь, пре́жде не́же прiити́ дню́ Госпо́дню вели́кому и просвѣще́н­ному:
и бу́детъ, вся́къ и́же при­­зове́тъ и́мя Госпо́дне, спасе́т­ся: я́ко въ горѣ́ Сiо́нѣ и во Иерусали́мѣ бу́детъ спаса́емый, я́коже рече́ Госпо́дь, и благовѣ­ст­ву́емiи, и́хже Госпо́дь при­­зва́.
1 «Да трепещут все жители земли». 12 «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». 18 Господь «пощадит народ Свой». 28 Он изольет Своего «Духа на всякую плоть».
Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок –
день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.
Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него.
Вид его как вид коней, и скачут они как всадники;
скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве.
При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют.
Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих.
Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы.
Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор.
Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет.
И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?
Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?
Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание.
Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы.
Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: «пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?»
И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой.
И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам.
И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла.
Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это.
Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу.
И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде.
И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем.
И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас.
И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки.
И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится во веки.
И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.
И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.
И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.
Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный.
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible